Zoom out
Zoom in
Previous page
1/9
Next page
21
INDHOLDSFORTEGNELSE DK
BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN
SIDE
22
FILTER
SIDE
22
VANDBEHOLDER
SIDE
22
FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG
SIDE
23
FORHOLDSREGLER
SIDE
23
FORBEREDELSE AF VASKETØJET
SIDE
24
VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM
OG EKSTRAFUNKTIONER
SIDE
25
START OG AFSLUTNING AF PROGRAM
SIDE
26
INSTALLATION
SIDE
27
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING
SIDE
27
TILSLUTNING TILAFLØB
SIDE
28
VENDING AF LUGEN
SIDE
28
VEDLIGEHOLDELSE
SIDE
28
FEJLFINDINGSOVERSIGT
SIDE
29
KUNDESERVICE
SIDE
29
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af Deres
tørretumbler.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER SIDE 25 START OG AFSLUTNING AF PROGRAM SIDE 26 INSTALLATION SIDE 27 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING SIDE 27 TILSLUTNING TILAFLØB SIDE 28 VENDING AF LUGEN SIDE 28 VEDLIGEHOLDELSE SIDE 28 FEJLFINDINGSOVERSIGT SIDE 29 KUNDESERVICE SIDE 29 Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af Deres tørretumbler. 21 ...
 • Page 2

  BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN 1. Topplade 2. Kondensvandbeholder 3. Kontaktstift 4. Luge (Lugen kan vendes) Se afsnittet “Vending af luge”. Lugen åbnes ved at trække håndtaget ud. Lugen lukkes ved at trykke let på den, indtil låsen klikker i. 5. Fnugfilter 6. Børnesikring Med en mønt eller en skruetrækker drejes plastskruen 90° med uret. Når kærven står lodret, kan lugen ikke lukkes. Når kærven står vandret, kan lugen lukkes. 7. Indvendig lampe (kun på nogle modeller) Tændes kun, når lugen er åben (programmet skal vælges), eller når funktionen “Lys” vælges. Sluk lys: programvælgeren sættes på “0”. 8. Trykknap for klap til varmeveksler 9. Varmeveksler FILTER Rens fnugfiltret efter hver tørring. 1. Træk filtret opad. 2. Åbn filtret. 3. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingerspidserne. 4. Luk filtret, og skub det tilbage på plads. Advarselslampe for filter Lampen advarer om, at filtret er tilstoppet og skal gøres rent. Hvis vasketøjet ikke ...
 • Page 3

  FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG • • • Når tørretumbleren er pakket ud, kontrolleres det, at den er ubeskadiget. Hvis De er i tvivl, må De ikke benytte tumbleren, men skal tilkalde en autoriseret tekniker eller Deres forhandler. Emballagen (plast og lignende) skal opbevares uden for børns rækkevidde, idet den udgør en potentiel fare. Tørretumbleren er konstrueret til husholdningsbrug og må udelukkende anvendes til at tørre vasketøj i. Bemærkninger om miljøet 1. Emballage Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er forsynet med genbrugsmærket ( ). 2. Tørretumbleren Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Dersom De en dag beslutter at kassere tumbleren, anmodes De om at handle ansvarligt og at overholde de lokale love om bortskaffelse af affald. Skær elkablet af, således at tumbleren ikke kan tilsluttes strømforsyningen. FORHOLDSREGLER Børns sikkerhed • Efter brug sættes programvælgeren på “0”. Dette forhindrer, at børn ved et ti ...
 • Page 4

  FORBEREDELSE AF VASKETØJET Forberedelse af vasketøjet Kontrollér, at alle lukkeanordninger på tøjet er lukkede, og at lommerne er tomme. Vend vrangen ud på tøjet. Anbring vasketøjet løst i tromlen, således at det ikke bliver filtret ind i hinanden. Maksimal tøjmængde • • • Bomuldsstoffer Bomuldsstoffer ved valg af Quicktørring Syntetiske stoffer 5,0 kg 3,5 kg (elektronisk tørretumbler) 2,5 kg De anførte mængder svarer til vægten af en normal standardvask. Sortér vasketøjet efter A) Symbolerne på vaskemærket På kraven eller indersiden af sømmen: Egnet til tørring i tørretumbler Tørring i tørretumbler kun ved lav temperatur Må ikke tørres i tørretumbler B) Mængde og vægt Når tøjmængden er større end tumblerens kapacitet, sorteres tøjet i forhold til vægt (f.eks. håndklæder og tyndt undertøj hver for sig). C) Stoftype Bomuldsstoffer/linned: Håndklæder, bomuldstrøjer, sengetøj og duge, lavet af bomuld eller linned. Syntetiske stoffer: Bluser, ...
 • Page 5

  VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER Elektronisk tørretumbler 1. Vælg det program og de ekstrafunktioner, der er angivet i tabellen (se Programtabel). 2. Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller) For at vælge en funktion trykkes på den tilsvarende knap, før der trykkes på Startknappen. Lampen over knappen tændes for at bekræfte, at der er blevet foretaget et valg. Der lyder en alarm, hvis der er blevet foretaget et ukorrekt valg (uforenelige funktioner). Tryk på knappen igen for at annullere valget. Forsinket start Forsinker tørretumblerens start. Hver gang knappen trykkes ind, forsinkes starten fra 2 til 8 timer i trin af 2 timer. Når den ønskede forsinkelse er blevet indstillet, trykkes på Start-knappen. Når lyset blinker, er startforsinkelsen aktiveret. Forsinkelsen kan ændres eller annulleres ved at stille programvælgeren på “0”. Hvis lugen åbnes, standser nedtællingen. Nedtællingen genoptages, når lugen lukkes, og Startknappen trykkes ind igen ...
 • Page 6

  VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER Tidsstyret tørretumbler 1. Vælg den tørretid og de ekstrafunktioner, der er angivet i tabellen (se Programtabel). 2. Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller) For at vælge en funktion trykkes på den tilsvarende knap. Tryk på knappen igen for at annullere valget. Forsinket start Forsinker tørretumblerens start. Startforsinkelsesknappen drejes med uret til den ønskede startforsinkelse, hvorefter startknappen trykkes ind. Derkan vælges en forsinkelse fra 1 til 8 timer. Forsinkelsen kan når som helst ændres ved simpelthen at dreje på startforsinkelsesknappen. Den resterende tid, indtil programmet starter, vises på startforsinkelsesknappen. Nedtællingen standser, hvis lugen åbnes. Luk lugen og tryk på Start-knappen igen for at genoptage nedtællingen. Nedtællingen annulleres ved at dreje forsinkelsesknappen til “0”. Skånetørring Reducerer tørringstemperaturen. Velegnet til sarte stoffer. Summer Når denne knap e ...
 • Page 7

  INSTALLATION • • • • • • • Installér tøretumbleren i et rum, hvor der ikke er for fugtigt, og hvor der ikke forekommer for store temperaturudsving. Fjern den beskyttende folie fra betjeningspanelet. Sørg for at tumbleren står i vater ved at justere på de fire fødder. Dersom rumtemperaturen stiger til over 35°C under tørringen, skal rummet ventileres. Før den første tørring kontrolleres det, at vandbeholder og varmeveksler sidder rigtigt. Hvis det er muligt, benyttes det medfølgende rør til at lede vandet direkte til et afløb (se afsnittet om tilslutning til afløb). Pas på, at elkablet ikke kommer til at sidde i klemme mellem tørretumbleren og væggen. Tilbehørssæt til stabling af maskinen Deres tørretumbler kan stables oven på Deres vaskemaskine ved hjælp af tilbehørssæt AMH 542, der kan købes hos Deres forhandler. Mindste indbygningsmål: Bredde: 600mm Højde: 850mm Dybde: 600mm TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING • • • • • • • Tilsl ...
 • Page 8

  TILSLUTNING TILAFLØB Der er direkte vandafløb bag på tørretumbleren For at undgå at skulle tømme vandbeholderen efter hver tørring kan den medfølgende slange forbindes direkte til en vask eller et fast afløb. 1. Fjern slangen nederst bag på tørretumbleren, og monter den på plastikmuffen (vist på diagrammet), og læg en klud under til at opsamle spildt vand. 2. Forbind den medfølgende slange til den studs den anden slange er fjernet fra. Den maksimale afløbshøjde er 1 m. 3. Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller snoet (enden af slangen må ikke stikke ned i afløbsvandet af hensyn til risikoen for en hæverteffekt). Den medfølgende slange er 1,5m lang. Den højst tilladte længde er 2,5m. VENDING AF LUGEN Således vendes lugen 1. Træk stikket til tumbleren ud. 2. Åbn lugen. 3. Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og tag den ud. 4. Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og fjern lugen. 5. Således fjernes luge ...
 • Page 9

  VEDLIGEHOLDELSE Tør fiberstøv af klappen og varmevekslerboksen med en fugtig klud. • Skyl varmeveksleren under rindende vand. • Når den skal sættes på plads igen, skydes den ind i sit rum og låses på plads med låsefjedrene. Varmevekslerens plader kan misfarves N.B. ved brug. • 5. Tør tøjfibre bort fra lugens lukkeflade og fra indersiden af lugen med en fugtig klud. . FEJLFINDINGSOVERSIGT Dersom Deres tørretumbler ikke skulle fungere korrekt, bør De kontrollere følgende punkter, før De tilkalder en autoriseret servicetekniker. Tørringen tager for lang tid / vasketøjet er ikke tørt nok: • Er der valgt den rigtige tørretid eller det rigtige program? • Var vasketøjet for vådt, da det blev lagt i tørretumbleren (hvis vaskemaskinens centrifugeringshastighed er mindre end 800 omdrejninger pr. minut)? • Er fnugfiltret snavset (advarselslampen for filter er tændt)? • Er varmeveksleren snavset? • Er rumtemperaturen for høj? • Efter en strømafbrydelse skal tørretu ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool awz 565 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool awz 565 in the language / languages: Danish as an attachment in your email.

The manual is 0,28 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 User Manual - German - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Dutch - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 10 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Italian - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Polish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Portuguese - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Swedish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info