Zoom out
Zoom in
Previous page
1/9
Next page
31
INHOUDSOPGAVE NL
OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL
PAGINA
32
FILTER VOOR STOF
PAGINA
32
WATERBAKJE
PAGINA
32
ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN
PAGINA
33
VOORZORGSMAATREGELEN
PAGINA
33
HET WASGOED VOORBEREIDEN
PAGINA
34
HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA
EN DE FUNCTIES
PAGINA
35
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
PAGINA
36
INSTALLATIE
PAGINA
37
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
PAGINA
37
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
38
DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN
PAGINA
38
ONDERHOUD
PAGINA
38
STORINGEN - WAT TE DOEN?
PAGINA
39
KLANTENSERVICE
PAGINA
39
Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding
aandachtig doorlezen.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  INHOUDSOPGAVE NL OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL PAGINA 32 FILTER VOOR STOF PAGINA 32 WATERBAKJE PAGINA 32 ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN PAGINA 33 VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 33 HET WASGOED VOORBEREIDEN PAGINA 34 HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES PAGINA 35 EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN PAGINA 36 INSTALLATIE PAGINA 37 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET PAGINA 37 AFVOERSYSTEEM PAGINA 38 DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN PAGINA 38 ONDERHOUD PAGINA 38 STORINGEN - WAT TE DOEN? PAGINA 39 KLANTENSERVICE PAGINA 39 Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding aandachtig doorlezen. 31 ...
 • Page 2

  OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Werkblad Bakje voor condenswater Sluitpen Deur (De deur kan aan de andere kant worden gemonteerd). Zie “De deur aan de andere kant openen”. Om de deur te openen: aan de handgreep trekken. Om de deur te sluiten: deur zacht dichtduwen totdat u een klik hoort. Filter voor stof Kinderbeveiliging De plastic schroef met een muntstuk of een schroevendraaier 90° linksom draaien. Gleuf verticaal: de deur kan niet worden gesloten. Gleuf horizontaal: deur kan worden gesloten. Lampje binnenin (indien aanwezig) Gaat alleen branden als de deur open is (het programma moet worden geselecteerd). Lampje uit: de programmakeuzeknop is ingesteld op “0”. Drukknop voor warmtewisselaarklep Warmtewisselaar FILTER VOOR STOF Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus. 1. Trek het filter omhoog. 2. Open het filter. 3. Maak het filter schoon met een zachte borstel of met de vingertoppen. 4. Sluit h ...
 • Page 3

  ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN • • • Controleer of de droogtrommel niet is beschadigd nadat deze uit de verpakking is gehaald. Neem de droogtrommel in geval van twijfel niet in gebruik, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicien of de leverancier. Verpakkingsmateriaal (plastic enz.) buiten het bereik van kinderen houden. De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en dient alleen te worden gebruikt voor het drogen van wasgoed. Milieutips 1. Verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycled; dit wordt aangegeven door het recyclingssymbool ( ). 2. Droogtrommel De droogtrommel is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Houd u aan de plaatselijke voorschriften van afvalverwerking indien u de droogtrommel niet meer wenst te gebruiken. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten. VOORZORGSMAATREGELEN Kinderbeveiliging • Zet de programmakeuzeknop na ...
 • Page 4

  HET WASGOED VOORBEREIDEN Voorbereiding Controleer of alle sluitingen dicht en alle zakken leeg zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Plaats het wasgoed één voor één in de trommel om te voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait. Max. gewicht • • • Bont wasgoed Bont wasgoed; snelle functie Synthetische weefsels 5,0 kg 3,5 kg (elektronische droogtrommel) 2,5 kg De gewichten zijn standaardbeladingen. Sorteer het wasgoed als volgt: A) Controleer instructies op etiket (in kraag of langs zoom): Geschikt voor droogtrommel Drogen met een lage temperatuur Niet geschikt voor droogtrommel B) Hoeveelheid en gewicht Het wasgoed scheiden als de belading groter is dan het laadvermogen van de droogtrommel (b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken wasgoed). C) Type weefsel Katoen/linnen: Handdoeken, katoenen jersey, beddengoed en tafellakens van katoen of linnen. Synthetische weefsels: Blouses, overhemden, overalls enz. van polyester of polyamide e ...
 • Page 5

  HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES Elektronische droogtrommel 1. Kies het programma en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel). 2. Functies (indien aanwezig) Om een functie te kiezen op de bijbehorende keuzeknop duwen alvorens op de Startknop te drukken. Het functioneringslampje boven de knop gaat branden om aan te geven dat er een keuze is gemaakt. Er klinkt een fouttoon indien er een incorrecte keuze is gemaakt (functies die niet samengaan). Druk nogmaals op de knop om de functie te annuleren. Uitgestelde Start Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. Iedere keer dat deze knop wordt ingeduwd, wordt de start 2 tot 8 uur uitgesteld; in stappen van 2 uur. Nadat de gewenste tijd is ingesteld op de Start-knop duwen. Indien het lampje knippert, is de uitgestelde start geactiveerd. Kies met de programmakeuzeknop “0” om de uitgestelde start te wijzigen of te annuleren. Door het openen van de deur wordt het ...
 • Page 6

  HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES Tijd-gestuurde droogtrommel 1. Kies de droogtijd en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel). 2. Functies (indien aanwezig) Om een functie te kiezen de bijbehorende knop induwen. Duw nogmaals op de knop om de functie te annuleren. Uitgestelde Start Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. De keuzeknop voor het uitstellen van de start moet linksom worden gedraaid totdat de gewenste tijd van vertraging is bereikt en de Startknop moet worden ingedrukt. Het is mogelijk een vertraging van 1 tot 8 uur te kiezen. De duur van de vertraging kan worden gewijzigd op ieder gewenst moment door de keuzeknop van de uitgestelde start te draaien. De resterende tijd alvorens het programma start wordt aangegeven op de keuzeknop. Het openen van de deuren heeft tot gevolg dat het aftellen wordt afgebroken. Sluit de deur en druk nogmaals op de Start-knop om het aftellen te laten vervolgen. ...
 • Page 7

  INSTALLATIE • • • • • • • Plaats de droogtrommel in een ruimte met een regelmatige temperatuur. Verwijder de bescherming van het bedieningspaneel. Plaats de droogtrommel waterpas met de vier pootjes. Ventileer de ruimte indien de temperatuur boven 35°C stijgt tijdens de werking van de droogtrommel. Controleer of het bakje voor condenswater en de warmtewisselaar correct zijn geplaatst alvorens de droogtrommel voor de eerste keer te gebruiken. Gebruik indien mogelijk de bijgeleverde pijp om het water direct af te voeren naar een afvoersysteem (zie afvoersysteem). Let op dat de voedingskabel niet vast komt te zitten tussen de droogtrommel en de muur. Wastoren De droogtrommel kan met het opbouwpakket AMH 542 op de wasmachine worden geplaatst; dit pakket is verkrijgbaar bij uw leverancier. Min. afmetingen: Breedte: 600mm Hoogte: 850mm Diepte: 600mm AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET • • • • • • • Houd u aan de plaatselijke voorsc ...
 • Page 8

  AFVOERSYSTEEM Rechtstreekse afvoer op de achterkant van de droogtrommel Sluit de bijgeleverde pijp rechtstreeks aan op een wasbak of een vaste afvoer indien u niet iedere keer het waterbakje wilt legen na het beëindigen van een droogcyclus. 1. Verwijder de pijp uit het lager gelegen gedeelte achter op de droogtrommel en bevestig deze aan de plastic verbinding (zie afbeelding); plaats er een dweil onder om eventueel lekkend water op te vangen. 2. Sluit de bijgeleverde pijp aan op de verbinding. De max. afvoerhoogte is 1m. 3. Vermijd buigen of knikken van de pijp (het uiteinde van de pijp mag niet worden ondergedompeld in het afvoerwater om het risico op overstroming te vermijden). De lengte van de bijgeleverde slang is 1,5m. De max. toegestaande lengte is 2,5m. DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN De deur aan de andere kant openen 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Open de deur. 3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai d ...
 • Page 9

  ONDERHOUD Veeg pluizen met een vochtige doek af van de vergrendeling en de buitenkant. • Spoel de warmtewisselaar met water af. • Om de warmtewisselaar terug te plaatsen: breng de warmtewisselaar in het compartiment en zet het vast met de borgveren. De platen van de warmtewisselaar N.B. kunnen verkleuren naar verloop van tijd. 5. Veeg pluizen met een vochtige doek af van de deurvergrendeling en de binnenkant van de deur. • STORINGEN - WAT TE DOEN? Indien de droogtrommel niet correct functioneert eerst de volgende lijst doorlopen alvorens een gekwalificeerde technicien te contacteren. Droogtijd is te lang / wasgoed is niet goed droog: • Heeft u de juiste droogtijd of programma gekozen? • Was het geladen wasgoed te nat (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 toeren/min.)? • Is het filter voor stof vuil (indicatielampje van het filter is aan)? • Is de warmtewisselaar vuil? • Is de omgevingstemperatuur te hoog? • Na een stroomstoring moet de dro ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool awz 565 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool awz 565 in the language / languages: Dutch, Spanish as an attachment in your email.

The manual is 0,27 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 User Manual - German - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Danish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 10 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Italian - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Polish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Portuguese - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Swedish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info