Zoom out
Zoom in
Previous page
1/9
Next page
21
SPIS TREŚCI PL
OPIS SUSZARKI
STRONA
22
FILTR
STRONA
22
POJEMNIK NA WODĘ
STRONA
22
PRZED UŻYCIEM SUSZARKI
STRONA
23
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
STRONA
23
PRZYGOTOWANIE BIELIZNY
STRONA
24
JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB
PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE
STRONA
25
URUCHOMIENIE I DOKOŃCZENIE PROGRAMU
STRONA
26
INSTALACJA
STRONA
27
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
STRONA
27
SYSTEM ODPROWADZENIA WODY
STRONA
28
PRZEKŁADANIE DRZWI
STRONA
28
KONSERWACJA
STRONA
28
WYSZUKIWANIE USTEREK
STRONA
29
SERWIS
STRONA
29
W celu uzyskania sprawnej pracy suszarki, należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  SPIS TREŚCI PL OPIS SUSZARKI STRONA 22 FILTR STRONA 22 POJEMNIK NA WODĘ STRONA 22 PRZED UŻYCIEM SUSZARKI STRONA 23 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI STRONA 23 PRZYGOTOWANIE BIELIZNY STRONA 24 JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE STRONA 25 URUCHOMIENIE I DOKOŃCZENIE PROGRAMU STRONA 26 INSTALACJA STRONA 27 PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ STRONA 27 SYSTEM ODPROWADZENIA WODY STRONA 28 PRZEKŁADANIE DRZWI STRONA 28 KONSERWACJA STRONA 28 WYSZUKIWANIE USTEREK STRONA 29 SERWIS STRONA 29 W celu uzyskania sprawnej pracy suszarki, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 21 ...
 • Page 2

  OPIS SUSZARKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Płaszczyzna robocza. Pojemnik na skroploną wodę. Sworzeń stykowy. Drzwi (można dokonać przełożenia drzwi). Patrz rozdział “Przekładanie drzwi”. W celu otwarcia drzwi; pociągnąć uchwyt na zewnątrz. W celu zamknięcia drzwi; trzymając za uchwyt, zamknąć delikatnie. Filtr zatrzymujący strzępy. Zabezpieczenie przed dziećmi. Posługując się monetą lub śrubokrętem, obrócić plastykową śrubę, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o 90°. Nacięcie śruby pionowo: drzwi nie da się zamknąć. Nacięcie śruby poziomo: drzwi da się zamknąć. Lampka wewnętrzna (jeśli jest zainstalowana). Zapala się jedynie wówczas gdy są otwarte drzwi (musi zostać wybrany program) lub gdy naciśnięty jest przycisk “Światło”. Gaszenie światła: pokrętło selekcji programu ustawione na “0”. Przycisk dla zaworu klapowego wymiennika ciepła. Wymiennik ciepła. FILTR Filtr należy oczyścić po każdym cyklu suszenia 1. Pociągnąć filtr do g ...
 • Page 3

  PRZED UŻYCIEM SUSZARKI • • • Upewnić się czy aparat nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku wątpliwości nie używać suszarki lecz skontaktować się z wyspecjalizowanym technikiem lub Waszym punktem sprzedaży. Materiały opakowaniowe (tworzywa, itd.), należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Ten aparat został zaprojektowany jedynie do celów domowych i należy go używać wyłączne do suszenia bielizny. Rady dotyczące ochrony środowiska 1. Opakowanie Materiał opakowaniowy w 100% nadaje się do ponownego wykorzystania i oznakowany jest odpowiednim symbolem ( ). 2. Suszarka Suszarka została wykonana z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Oddając na złom stary aparat, należy się zastosować do lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Przed oddaniem suszarki na złom należy odciąć kabel zasilania, aby stała się ona niezdatna do użytku. ŚRODKI OSTROŻN ...
 • Page 4

  PRZYGOTOWANIE BIELIZNY Przygotowanie bielizny Sprawdzić czy zamki są zasunięte a kieszenie puste. Odwrócić odzież na lewą stronę. Nie przeładowywać bębna, aby uniknąć okręcania się bielizny. Ciężar maksymalny bielizny • • • Bawełna 5,0 kg Bawełna / 3,5 kg Suszenie szybkie (suszarka elektroniczna) Tkaniny syntetyczne 2,5 kg Powyższe dane odpowiadają standardowemu ładunkowi wypranej bielizny. Podzielić bieliznę według A) Symboli znajdujących się na etykietce przy kołnierzykach lub w szwach wewnętrznych: Nadaje się do suszenia w suszarce Suszyć w suszarce tylko w niskich temperaturach Nie nadaje się do suszenia w suszarce B) Ilości i ciężaru tkaniny Jeżeli ładunek przewyższa pojemność suszarki, należy podzielić bieliznę według ciężaru (np. osobno ręczniki, osobno cienka bielizna). C) Rodzaju tkaniny Bawełna/len: Ręczniki, jersej bawełniany, bielizna stołowa lub pościelowa z bawełny lub lnu. Syntetyczne: Bluzki, spódnice, fartuchy, itd. Z poliest ...
 • Page 5

  JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE Suszarka elektroniczna 1. Wybrać program suszenia i funkcję dodatkową, postępując według wskazówek znajdujących się w tabeli (patrz “Tabela Programów”). 2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu) W celu wybrania funkcji dodatkowej, nacisnąć odpowiadający jej przycisk zanim zostanie naciśniety przycisk Start. Zapali się wskaźnik znajdujący się nad przyciskiem, potwierdzając dokonanie wyboru. W przypadku dokonania nieprawidłowego wyboru (funkcji dodatkowych nie zgodnych ze sobą), zostanie pobudzony alarm akustyczny. Nacisnąć przycisk ponownie, aby anulować wybór. Opóźnione uruchomienie Opóźnia uruchomienie suszarki. Każdorazowe naciśnięcie przycisku opóźnia start suszarki o 2 do 8 godzin. Regulacja w 2 godzinnych stopniach. Po ustawieniu wymaganego opóźnienia należy nacisnąć przycisk Start. Miganie światła oznacza rozpoczęcie odliczania. Opóźnienie można zmienić lub skasować poprzez wybranie “0” za pomocą ...
 • Page 6

  JAK WYBRAĆ CZAS SUSZENIA LUB PROGRAM I FUNKCJE DODATKOWE Suszarka ze sterowaniem czasowym 1. Wybrać czas suszenia i funkcje dodatkowe postępując według wskazówek znajdujących się w tabeli (patrz “Tabela programów”). 2. Funkcje dodatkowe (zależnie od modelu) W celu wybrania funkcji dodatkowej, nacisnąć odpowiadający jej przycisk. Nacisnąć przycisk ponownie, aby anulować wybór. Opóźnione uruchomienie Opóźnia załączenie suszarki. Należy obracać przełącznik czasu opóźnienia załączenia w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do ustawienia żądanego opóźnienia i nacisnąć przycisk Start. Można ustawić opóźnienie od 1 do 8 godzin. Czas opóźnienia może być w każdej chwili zmieniony, poprzez zwyczajne obrócenie przełącznika czasu opóźnienia. Czas jaki pozostał do uruchomienia programu jest pokazywany na przełączniku. Otwarcie drzwi zatrzymuje odliczanie. Aby kontynuować odliczanie należy zamknąć drzwi i nacisnąć ponownie przycisk Start. Aby skasować odliczanie należy u ...
 • Page 7

  INSTALACJA • • • • • • • Zainstalować aparat w pomieszczeniu nie narażonym na ekstremalne warunki. Usunąć z płytki sterowniczej folię zabezpieczającą. Wypoziomować suszarkę, regulując cztery nóżki. W przypadku wzrostu temperatury pomieszczenia powyżej 35°C podczas pracy suszarki, należy przewietrzyć pomieszczenie. Przed uruchomieniem po raz pierwszy należy się upewnić czy pojemnik na wodę oraz wymiennik ciepła są prawidłowo umieszczone. Jeśli jest taka możliwość należy wykorzystać dostarczoną rurę dla odprowadzania wody bezpośrednio do instalacji ściekowej (patrz rozdział “System odprowadzenia wody”). Należy uważać aby nie zacisnąć kabla zasilającego pomiędzy suszarką a ścianą. Wyposażenie dodatkowe Suszarkę można zamontować na pralce, w tym celu należy zamówić w naszym punkcie sprzedaży komplet o kodzie AMH 542. Minimalne wymiary obudowy: Szerokość: 600 mm Wysokość: 850 mm Głębokość: 600 mm PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ • • • ...
 • Page 8

  SYSTEM ODPROWADZENIA WODY Bezpośrednie odprowadzenie wody z tylnej części suszarkis Aby uniknąć konieczności opróżniania pojemnika wody po każdym cyklu suszenia, należy podłączyć rurę, dostarczoną z suszarką, do zlewu lub na stałe do instalacji ściekowej. 1. Wyjąć rurę znajdującą się w spodniej, tylnej części maszyny i zamocować ją na plastykowej złączce (pokazanej na rysunku), podłożyć szmatę do zebrania wyciekającej wody. 2. Rurę dostarczoną z suszarką należy podłączyć do złączki. Maksymalna wysokość odprowadzenia wynosi 1 m. 3. Upewnić się czy rura nie jest zgięta lub załamana (koniec rury spustowej nie powinien być zanurzony w spuszczanej wodzie gdyż może to spowodować zassanie). Długość dostarczonej rury wynosi 1,5 m. Maksymalna dopuszczalna długość zainstalowanej rury wynosi 2,5 m. PRZEKŁADANIE DRZWI Zmiana kierunku otwierania drzwi 1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Otworzyć drzwiczki. 3. Pomagając sobie kluczem, obrócić o 90° sworzeń stykowy, umi ...
 • Page 9

  KONSERWACJA • Za pomocą wilgotnej szmatki usunąć puch z uszczelki. • Przemyć wymiennik pod bieżąćą wodą. • Aby wstawić na miejsce wymiennik; należy go wsunąć do jego gniazda i zablokować w tym miejscu za pomocą podtrzymujących sprężyn. Uwaga: Płyty wymiennika mogą zmieniać kolor w trakcie użytkowania. 5. Wytrzeć i usunąć strzępy z uszczelki drzwiowej oraz z ich wewnętrznej części, za pomocą wilgotnej szmatki. WYSZUKIWANIE USTEREK Jeżeli Wasza suszarka nie funkcjonuje poprawnie, należy sprawdzić poniższe punkty, zanim wezwiecie Serwis. Czas suszenia jest zbyt długi / bielizna jest źle wysuszona. • Czy wybraliście poprawny czas / program suszenia? • Czy bielizna była dobrze odwirowana (szybkość odwirowania poniżej 800 obr/min)? • Czy filtr jest zabrudzony (Światełko kontrolne włączone)? • Czy wymiennik ciepła jest czysty? • Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka? • Po przerwie w dostawie prądu, trzeba ponownie uruchomić suszarkę (suszarka elektro ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool awz 565 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool awz 565 in the language / languages: Polish as an attachment in your email.

The manual is 0,33 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 User Manual - German - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Dutch - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Danish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 10 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Italian - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Portuguese - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Swedish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info