Zoom out
Zoom in
Previous page
1/10
Next page
Pagina 5 van 10
(3) In de volledige schermmodus kunt u op de / toets drukken om de vorige of volgende foto weer te
geven, of op de VOL toets om af te sluiten.
Foldernavigatie
Navigeren door andere folders en bestanden:
(1) Druk in de fotolijst, en wanneer het fotobestand gereed voor
weergave is (m.a.w. het voorafgaande icoontje voor het
fotobestand verandert in “ ”), kort op de MENU toets om een
overlappend menu te openen.
(2) Selecteer “Local folder” en druk vervolgens op de MENU toets
ter bevestiging. Zie voor meer informatie over navigeren door
folders en bestanden a.u.b. “Foldernavigatie” in paragraaf
“Muziekmodus”.
(3) Gebruik de / toets om een foto te selecteren. Indien
het voorafgaande icoontje voor het fotobestand is, druk
dan op de MENU toets om verder te gaan. Het fotobestand is
gereed voor weergave zodra het icoontje verandert in ”.
Druk op de toets om de geselecteerde foto op volledig scherm te bekijken.
Auto Diashow
(1) Druk in de fotolijst, en wanneer het fotobestand gereed voor weergave is (m.a.w. het voorafgaande
icoontje voor het fotobestand verandert in ”), kort op de MENU toets om een overlappend menu te
openen.
(2) Selecteer “Play set” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
(3) Selecteer “Auto Mode” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
(4) Gebruik de / toets om het tijdsinterval tussen diashows in te stellen en druk vervolgens op de
MENU toets ter bevestiging. Selecteer “Manual Mode” om de diashowmodus te verlaten en terug te keren
naar de enkele diashowmodus.
Opmerking
OpmerkingOpmerking
Opmerking:
::
:
Afhankelijk van het codeerformaat en de resolutie worden bepaalde afbeeldingen mogelijk niet weergegeven.
Probeer een fotoviewer te gebruiken om deze te converteren voordat u ze opent.
Foto’s wissen
(1) Druk in de fotolijst, en wanneer het fotobestand gereed voor weergave is (m.a.w. het voorafgaande
icoontje voor het fotobestand verandert in ”), kort op de MENU toets om een overlappend menu te
openen.
(2) Gebruik / om "Delete" te selecteren om een enkele foto te wissen, of selecteer “Delete All” om
alle foto’s te wissen. Druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
(3) Om een enkele foto te wissen, gebruikt u de / toets om de foto te selecteren die u wilt wissen.
Druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging (of druk op de VOL toets om te annuleren).
(4) Gebruik de / toets om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
bevestiging.
Stemopname
Opnemen
(1) Selecteer “Record” in het hoofdmenu en druk vervolgens op de MENU toets om
de stemopname modus te openen.
(2) Druk op de toets om de opname te starten.
(3) U kunt tijdens de opname op de toets drukken om te pauzeren of om de
opname te hervatten.
(4) Druk op de MENU toets om te stoppen en de opname op te slaan.
OPGELET: SCHAKEL HET APPARAAT TIJDENS DE OPNAME NIET UIT.
HIERDOOR ZAL DE HUIDIGE OPNAME NIET OPGESLAGEN WORDEN EN VERLOREN RAKEN.
5


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Difrnce mp1850 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Difrnce mp1850 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,47 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info