Zoom out
Zoom in
Previous page
1/10
Next page
Pagina 3 van 10
(1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
(2) Gebruik de / toets om "Repeat" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om de
beschikbare opties te tonen.
(3) Gebruik de / toets om de gewenste herhaalmodus te selecteren en druk vervolgens op de
MENU toets ter bevestiging of druk op de VOL toets om te annuleren en terug te keren.
EQ modus instellen
U kunt de tracks met verschillende geluidseffecten afspelen. Het apparaat is voorzien van 7 EQ modi: Natural,
Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz en DBB.
De vooringestelde EQ modus instellen
(1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
(2) Gebruik de / toets om "Equalizer" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om de
beschikbare opties te tonen.
(3) Gebruik de / toets om de gewenste modus te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets
ter bevestiging of druk op de VOL toets om te annuleren en terug te keren.
SRS en WOW geluidseffect instellen
Het apparaat biedt u de levendige SRS en WOW geluidseffecten zodat u nog meer van uw muziek kunt
genieten. Volg de onderstaande stappen om de SRS en WOW instelling in te schakelen:
(1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
(2) Gebruik de / toets om "SRS WOW mode" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets
om de beschikbare opties te tonen.
(3) Gebruik de / toets om SRS WOW te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
bevestiging.
De SRS WOW instelling handmatig aanpassen:
a. Selecteer “user setting” en druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
b. Selecteer “SRS 3D”, “TruBass” of “FOCUS” en gebruik vervolgens de / toets om het
niveau aan te passen.
c. Druk op de MENU toets ter bevestiging van de instelling.
(4) Om de SRS WOW instelling uit te schakelen, kunt u “Disable SRS WOW” selecteren in het “SRS WOW
Mode” menu en vervolgens ter bevestiging op de MENU toets drukken.
Opmerking
OpmerkingOpmerking
Opmerking:
::
:
WOW, SRS en het symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. WOW technologie is
geïmplementeerd onder licentie van SRS labs, Inc.
Afspeelsnelheid wijzigen
(1) Druk tijdens het afspelen van muziek kort op de MENU toets om een submenu te openen.
(2) Gebruik de / toets om "Tempo Rate" te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om
verder te gaan.
(3) Gebruik de / toets om het snelheidsniveau aan te passen en druk vervolgens op de MENU toets
ter bevestiging.
Songtekst weergeven
Om tijdens het afspelen de songtekst weer te geven, dient u eerst een songtekstbestand te downloaden met
dezelfde naam als die van de huidige tracktitel in de speler. Houd vervolgens de MENU toets ingedrukt om de
songtekst weergavemodus te openen.
Druk nogmaals kort op de MENU toets om de songtekst te verbergen.
Opmerking
OpmerkingOpmerking
Opmerking:
: :
: Het songtekstbestand en de track dienen in dezelfde folder te zijn opgeslagen.
Foldernavigatie
(1) Pauzeer de muziek en druk kort op de MENU toets om een submenu te openen.
(2) Selecteer “Local Folder” en druk vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
(3) Gebruik in foldermodus de / toets om een folder te selecteren druk
vervolgens op de MENU toets om deze te openen.
3


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Difrnce mp1850 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Difrnce mp1850 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,47 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info