Zoom out
Zoom in
Previous page
1/10
Next page
Pagina 6 van 10
Opname afspelen
(1) Selecteer “Voice” in het hoofdmenu en druk vervolgens op de MENU toets om de stem afspeelmodus te
openen.
(2) Gebruik de / toets om het bestand te selecteren waarnaar u wilt luisteren en druk op de
toets om het af te spelen.
Zie voor meer informatie over afspelen a.u.b. de paragraaf “Muziekmodus”.
FM Radio (optioneel)
Selecteer “FM Radio” in het hoofdmenu en druk op de MENU toets om de FM radio in te schakelen.
Automatisch zoeken naar radiostations
(1) Druk kort op de MENU toets om de submenu’s op te roepen.
(2) Gebruik de / toets om “Auto Search” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om
verder te gaan.
(3) De radio zoekt automatisch naar stations binnen de frequentieband. Gevonden stations zullen opgeslagen
worden als vooringestelde.
Handmatig zoeken naar radiostations
Gebruik de / toets om de frequentie handmatig te verlagen of verhogen.
Gevonden stations opslaan
Volg de onderstaande stappen om een gevonden station op te slaan:
(1) Druk kort op de MENU toets om het submenu op te roepen.
(2) Selecteer “Save” en druk vervolgens op de MENU toets om verder te gaan.
(3) Gebruik de / toets om “Yes” of “No” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets ter
bevestiging.
Naar stations luisteren
Gebruik de toets om een vooringesteld station te selecteren om te beluisteren.
Radiostations wissen
(1) Stem af op het vooringestelde station dat u wilt wissen.
(2) Druk kort op de MENU toets om het submenu op te roepen.
(3) Selecteer “Delete” (of selecteer “Del All” om alle vooringestelde stations te wissen) en druk op de MENU
toets om verder te gaan.
(4) Gebruik de / toets om “Yes” of “No” te selecteren en druk vervolgens op de MENU toets om het
wissen te bevestigen.
Frequentieband instellen
Dit apparaat geeft u een keuze tussen twee frequentiebanden: Normale Band (87.5~108MHz) en Japanse
Band (76~90MHz). U kunt de band selecteren van toepassing in uw plaatselijke regio.
Druk kort op de MENU toets om het submenu op te roepen. Selecteer “Normal Band” of “Japan Band” en druk
vervolgens op de MENU toets ter bevestiging.
FM programma’s opnemen
U kunt de FM programma’s opnemen die door het station worden uitgezonden.
(1) Druk terwijl u naar het programma luistert kort op de MENU toets om het submenu op te roepen.
(2) Selecteer “Record” en druk vervolgens op de MENU toets om de stemopname modus te openen.
(3) Druk op de
toets om te starten, pauzeren of de opname te hervatten.
(4) Druk op de MENU toets om te stoppen en de opname op te slaan.
E-boek Lezer
E-boeken lezen
(1) Selecteer “E-book” in het hoofdmenu en druk op de MENU toets ter bevestiging.
(2) Gebruik de / toets om een .txt bestand te selecteren. Indien het voorafgaande icoontje voor het
tekstbestand is, druk dan op de MENU toets om verder te gaan. Het tekstbestand is gereed voor
weergave zodra het icoontje verandert in ”. Druk op de toets om het geselecteerde e-boek te
6


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Difrnce mp1850 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Difrnce mp1850 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,47 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info