Zoom out
Zoom in
Previous page
1/17
Next page
36
INHOUD
VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN Pagina 37
GEBRUIK
Pagina 41
INSTALLATIE
Pagina 42
BESCHRIJVING VAN DE DROGER
Pagina 43
ONDERHOUD EN REINIGING
Pagina 44
DEURFILTER REINIGEN
Pagina 44
ONDERSTE FILTER REINIGEN
Pagina 45
AFVOERSYSTEEM
Pagina 46
DEUR OMKEREN
Pagina 48
ENERGIEBESPARING/
AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE
Pagina 49
STORINGSDIAGNOSEGIDS/KLANTENSERVICE
Pagina 50
AFDANKEN
Pagina 52
INDICATORS EN OPTIES
PROGRAMMATABEL
EEN PROGRAMMA LATEN LOPEN
STORINGSDIAGNOSE/ONDERHOUD
VERBRUIKSGEGEVENS
GEBRUIKSAANWIJZING
BEKNOPTE HANDLEIDING
LEES DE
GEBRUIKSAANWIJZING!
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  INHOUD LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING! GEBRUIKSAANWIJZING VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN Pagina 37 GEBRUIK Pagina 41 INSTALLATIE Pagina 42 BESCHRIJVING VAN DE DROGER Pagina 43 ONDERHOUD EN REINIGING Pagina 44 DEURFILTER REINIGEN Pagina 44 ONDERSTE FILTER REINIGEN Pagina 45 AFVOERSYSTEEM Pagina 46 DEUR OMKEREN Pagina 48 ENERGIEBESPARING/ AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE Pagina 49 STORINGSDIAGNOSEGIDS/KLANTENSERVICE Pagina 50 AFDANKEN Pagina 52 BEKNOPTE HANDLEIDING INDICATORS EN OPTIES PROGRAMMATABEL EEN PROGRAMMA LATEN LOPEN STORINGSDIAGNOSE/ONDERHOUD VERBRUIKSGEGEVENS 36 ...
 • Page 2

  VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN Volg de onderstaande instructies om letsel, beschadigingen aan de droger en de omgeving of brand te voorkomen. Verpakking, beschadiging, hantering • Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal; kans op verstikking. • Gebruik de droger niet als deze tijdens transport of later is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte. • Indien de droger voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat deze dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u tot installatie overgaat. Koude temperaturen kunnen van invloed zijn op correct werken van de elektronische onderdelen. • Til de droger nooit op bij de uitstekende onderdelen (bijvoorbeeld de deur) of het werkblad; onderdelen kunnen losraken of breken en er kan letsel optreden. • Voor het tillen van de droger zijn minimaal 2 personen nodig om ongelukken te voorkomen. • De droger moet rechtop worden getild. Locatie en omgeving • De droger is alleen geschikt ...
 • Page 3

  • Als de droger moet worden geïnstalleerd naast een gasfornuis of een kolenketel, moet een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) worden bevestigd tussen de droger en de kachel; de zijkant van de plaat die richting de oven wijst moet worden afgedekt met aluminium folie om de droger te beschermen tegen hoge temperaturen. • Inbouwen van de wasdroger is niet toegestaan. • Als de droger onder een werkblad moet worden geïnstalleerd, moet voor voldoende ventilatie een ventilatierooster (minimaal 45 x 8 cm) worden geplaatst in het achterste deel van het werkblad waar de droger wordt geïnstalleerd. Plaatsen op een wasmachine • Als u de droger bovenop uw wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst contact op met de klantenservice of met uw speciaalzaak om te verifiëren of dit mogelijk is. Dit is alleen toegestaan als de droger en uw wasmachine compatibel zijn en een daarvoor bestemde stapelset verkrijgbaar is bij de klantenservice of uw speciaalzaak waarmee de droger veilig kan wo ...
 • Page 4

  • Na de installatie moet toegang tot de stekker of ontkoppelen van de hoofdvoeding via een dubbelpolige schakelaar altijd worden gewaarborgd om te zorgen dat de droger onmiddellijk van de hoofdvoeding kan worden losgekoppeld. • Trek voor het ontkoppelen van de droger niet aan het netsnoer om beschadiging te voorkomen. Raak de stekker nooit aan met natte handen om een elektrische schok te voorkomen. • Zorg dat het netsnoer niet klem komt te zitten tussen de droger en de wand om beschadiging van het snoer te voorkomen. • Bedien de droger niet als het netsnoer of de stekker tekenen van beschadiging vertonen. • Ontkoppel het snoer van de hoofdvoeding alvorens onderhoud aan de droger uit te voeren om gevaren te vermijden. • Het netsnoer kan indien nodig worden vervangen; dit mag alleen worden uitgevoerd door de klantenservice of door een gekwalificeerde monteur om gevaren te vermijden. • Gebruik alleen een aardlekschakelaar van een model gemarkeerd met Kinderen en gehandica ...
 • Page 5

  • Wasgoed zoals schuimrubber (latexschuimrubber), douchekapjes, waterbestendige textielen, items met rubber op de achterzijde en kleren of kussens met schuimrubberen inleg mag niet worden gedroogd in de wasdroger. • Verwijder alle voorwerpen uit zakken zoals aanstekers en lucifers. • Gebruik geen brandbare schoonmaakmiddelen. • Gebruik de wasdroger niet wanneer chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen. • Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd door de wasverzachterinstructies. • Stop de wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus tenzij het wasgoed snel wordt verwijderd en uit elkaar wordt gehaald om de warmte af te voeren. De eindfase van een droogcyclus vindt altijd plaats zonder warmte (afkoelfase) om te zorgen dat de stukken wasgoed op een temperatuur blijven die geen beschadiging van het wasgoed oplevert. • Reinig het deurfilter na iedere droogcyclus (zie paragraaf DEURFILTER REINIGEN). • Houd de omgeving van ...
 • Page 6

  GEBRUIK Dit apparaat is bedoeld voor het drogen van wasgoed met een markering voor gebruik in een droger in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. • Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de beknopte handleiding bij gebruik van de droger. • Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de beknopte handleiding; als de droger aan een andere persoon wordt overgedragen, geef dan ook de gebruiksaanwijzing en de beknopte handleiding. Warmtepomptechnologie Deze droger met moderne warmtepomptechnologie levert dezelfde resultaten, maar verbruikt slechts een fractie van de energie die wordt gebruikt door traditionele condenserdrogers en luchtgeventileerde drogers. Om het wasgoed zo zacht mogelijk te behandelen en een laag energieverbruik te bereiken, wordt dit bij een lage temperatuur gedroogd; daarom kan dit koeler dan verwacht aanvoelen tijdens en na het droogproces. Voor warmtepompdrogers is de eerste verwarmingsfase langer dan die van traditionele drogers. D ...
 • Page 7

  INSTALLATIE Volg voor het installeren van de droger de instructies in het hoofdstuk VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN. • Stel de droger nauwkeurig af met behulp van de vier pootjes; controleer de correcte afstelling met behulp van een waterpas. • Zorg voor het draaien van de eerste droogcyclus dat het waterreservoir volledig naar binnen is gedrukt en dat het onderste filter correct is geplaatst (zie het hoofdstuk BESCHRIJVING VAN DE DROGER). • Zorg tevens dat alle slangen van het afvoersysteem zijn aangesloten zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Indien mogelijk kan water direct worden afgevoerd naar de algemene riolering. Zo wordt voorkomen het waterreservoir te legen aan het einde van iedere droogcyclus; het condenswater kan direct worden afgevoerd (zie het hoofdstuk AFVOERSYSTEEM). 42 ...
 • Page 8

  BESCHRIJVING VAN DE DROGER A. B. C. D. Werkblad Waterreservoir Contactpen Deur: De deur openen: Trek aan de handgreep. De deur sluiten: voorzichtig indrukken tot deze is gesloten. E. Deurfilter F. Onderste filter G. Klep onderste filter A B C D E F G 43 ...
 • Page 9

  ONDERHOUD EN REINIGING NA IEDERE DROOGCYCLUS • Schakel de droger uit alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. • Leeg het waterreservoir aan het einde van iedere droogcyclus. • Reinig het deurfilter aan het einde van iedere droogcyclus. Behuizing en bedieningspaneel: • Gebruik een zachte, vochtige doek. Maak de oppervlakken droog met een zachte doek. • Gebruik geen wasmiddelen met oplosmiddelen, schuurpoeder, glas of allesreinigers; deze kunnen de oppervlakken beschadigen. Deurafdichting, deur, filtergebied: • Gebruik een vochtige doek om stof te verwijderen. • Reinig omdat stof door het filter kan gaan het complete filtergebied (ook onder het filter) zo nu en dan met behulp van een borstel, een vochtige doek of een stofzuiger. DEURFILTER REINIGEN Afhankelijk van het drogermodel kan het deurfilter verschillende vormen hebben. A. Verwijder al het gedroogde wasgoed uit de droger alvorens het stoffilter te verwijderen. B. Nee ...
 • Page 10

  ONDERSTE FILTER REINIGEN A A. Open de klep van het onderste filter. Til de hendel van het filter op en trek het onderste filter eruit. B. Open het filter door de vergrendeling van het filterframe op te tillen. C. Verwijder het schuimrubber uit de binnenzijde van het filter. B D. Verwijder het stof handmatig van het oppervlak van het schuimrubber. Reinig vervolgens het schuimrubber met stromend water om resterend stof te verwijderen van het schuimrubber. E. Verwijder het stof handmatig van beide filterdelen. Als een witte substantie op het filterscherm achterblijft die niet handmatig kan worden verwijderd, reinig dan de filterdelen met stromend water. Gebruik indien nodig een zachte borstel. D C F. Plaats het schuimrubber terug in het filterframe. Het schuimrubber kan tevens in het filter worden geplaatst wanneer dit nat is; dit heeft geen invloed op het droogresultaat. G. Breng het filterframe aan in de behuizing door de nokken van het frame in de ope ...
 • Page 11

  AFVOERSYSTEEM Voor uw gemak: De droger kan direct worden aangesloten op de riolering van het huis om legen van het waterreservoir na iedere droogcyclus te voorkomen. Plaats een absorberende doek onder de droger om gemorst water op te vangen. A. Ontkoppel de slang aan de achterzijde (boven) van de droger. B. Verwijder de witte slang van de slangbevestiging. 46 ...
 • Page 12

  C. Bevestig de slang op de riolering. Het hoogteverschil tussen de vloer waarop de droger staat en de aansluiting op de riolering mag niet groter zijn dan 1 meter. max. 1 OPMERKING: Het einde van de slang mag niet worden ondergedompeld in het afvoerwater om overheveling te voorkomen. Voorkom buigen en verdraaien van de slang. 47 ...
 • Page 13

  DEUR OMKEREN Voor uw gemak: B Wanneer de droger op een wasmachine moet worden geplaatst, kan de deuropeningsrichting worden omgekeerd om de deurhendel in een lagere positie te brengen. A. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact. B. Open de deur. C. Gebruik een tang om de contactpen in het bovenste deel van de deur 90° te draaien en verwijder de pen. C D. Deurvergrendeling verwijderen: Maak de 2 schroeven boven en onder het vergrendelingssysteem van de deur los. E. Druk de kleine knop boven het vergrendelingssysteem van de deur in met een kleine schroevendraaier, beweeg de deurvergrendeling iets omhoog en trek de deurvergrendeling naar u toe met uw vinger. D F. Deur omkeren: Verwijder de twee schroeven van de deurbevestiging. Bevestig de deur aan de gewenste zijde met de 2 schroeven. Haal de schroeven horizontaal aan om te voorkomen dat de deurafdichting bekneld raakt. G. Verplaatsen van de deurvergrendeling: Plaats de deurvergrendeling aan ...
 • Page 14

  ENERGIEBESPARING Voor drogers met energielabel volgens richtlijn 2010/30/EU Het energielabel bevat informatie over prestaties en verbruik van de droger: De vetgedrukte zwarte pijl geeft de energieefficiëntieklasse aan (A+++ = meest efficiënt / D = minst efficiënt). Stroomverbruik per jaar Drogertype Maximale vulcapaciteit Droogtijd Geluidsniveau tijdens drogen Condensatie-efficiëntie Automatische uitschakelfunctie De droger is ontworpen om energie te besparen. Daarom wordt de droger kort na het programmaeinde automatisch uitgeschakeld. Wanneer een programma is geselecteerd, maar nog niet is gestart, wordt de droger automatisch na enkele minuten uitgeschakeld. Om de droger weer in te schakelen draait u de programmakeuzeknop naar "Uit/O" en vervolgens naar het gewenste programma. Tips voor energiebesparing • 49 Het droogprogramma dat het meest energie-efficiënt is voor het drogen van nat katoenen wasgoed staat aangegeven in de beknopte handleidi ...
 • Page 15

  • • • • • • • • • • De droger is ontworpen om energie te besparen. Na het einde van een programma wordt de droger daarom na een korte periode uitgeschakeld. Wanneer een programma is geselecteerd, maar nog niet is gestart, wordt de droger automatisch na enkele minuten uitgeschakeld. Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd. Zie de afzonderlijke beknopte handleiding voor meer informatie. Gebruik het maximale centrifugetoerental van de wasmachine, omdat mechanisch afvoeren van het water minder energie kost. U bespaart tijd en energie tijdens het uitvoeren van de droogcyclus. Droog het wasgoed niet te lang. Reinig het deurfilter na iedere droogcyclus. Reinig het onderste filter na iedere vijfde droogcyclus. Plaats de droger in een ruimte met een temperatuur tussen 15 °C en 20 °C. Ventileer de ruimte (open bijvoorbeeld een raam) bij een hogere temperatuur. Selecteer altijd het correcte programma/de correcte ...
 • Page 16

  Controlelamp deurfilter, waterreservoir of onderste filter brandt: • Deurfilter schoon? • Waterreservoir leeg? • Waterreservoir correct geplaatst? • Onderste filter schoon en correct geplaatst? Waterdruppels onder de droger: • Onderste filter correct geplaatst? • Stof op de afdichting van het onderste filter verwijderd? • Stof op de deurafdichting verwijderd? • Waterreservoir correct geplaatst? • Droger waterpas? Klantenservice Wanneer de storing na het uitvoeren van de bovenstaande controles blijft bestaan of terugkeert, schakel dan de droger uit en neem contact op met de klantenservice (refereer aan de garantie). Geef het volgende aan: • De aard van de storing. • Drogertype en -model. • Het servicenummer (nummer na het woord Service op het zelfklevende typeplaatje) rechtsonder bij de deuropening. • Uw adres en telefoonnummer. Producent: Whirlpool Europe s.r.l. Viale Guido Borghi 27 21025 Comerio (VA) Italië EG-conformiteitsverklaring • • • 51 Deze ...
 • Page 17

  AFDANKEN • Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). • Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. Verpakking • Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. De verpakking en oude droger als afval verwerken: • • • • De droger is gemaakt met herbruikbare materialen. De droger moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Knip het netsnoer door zodat de droger niet meer op de stroom kan worden aangesloten. Het symbool op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk af ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool PURE 7K410 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool PURE 7K410 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,12 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool PURE 7K410

Whirlpool PURE 7K410 User Manual - English - 18 pages

Whirlpool PURE 7K410 Quick start guide - English - 6 pages

Whirlpool PURE 7K410 User Manual - German - 17 pages

Whirlpool PURE 7K410 Quick start guide - German - 6 pages

Whirlpool PURE 7K410 Quick start guide - Dutch - 6 pages

Whirlpool PURE 7K410 User Manual - French - 17 pages

Whirlpool PURE 7K410 Quick start guide - French - 6 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info