Zoom out
Zoom in
Previous page
1/14
Next page
DC-207
Vereisten
Kabelmodem of DSL/ADSL-modem.
Standaard 10/100BaseT (UTP) -netwerkkabels met RJ45-stekkers.
Pc's met TCP/IP-netwerkprotocol.
De breedbandrouter instellen
Fysieke installatie
1. Voor de installatie van de breedbandrouter wordt ervan uitgegaan dat u over ten minste één pc
met een werkende breedband-Internetverbinding beschikt. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de
modem is geconfigureerd conform de vereisten van uw Internet Service Provider (ISP) en van de
fabrikant van de modem. Indien dat niet het geval is, raadpleeg dan de documentatie die u van
uw ISP heeft gekregen.
2. Controleer alvorens u begint of de voedingskabel niet is aangesloten op de breedbandrouter of de
kabel- of DSL-modem. De kabel- of DSL-modem hoeft niet van de kabelingang of de telefoonlijn
te worden losgekoppeld.
3. Sluit de LAN-kabels aan: Gebruik standaard LAN-kabels om de pc's aan te sluiten op de LAN-
poorten (hub) op de breedbandrouter.
4. Sluit de kabel- of DSL-modem aan op de WAN-poort op de breedbandrouter. Gebruik de kabel die
bij de kabel- of DSL-modem werd geleverd. Indien er geen kabel bij de modem werd geleverd,
gebruikt u een standaard netwerkkabel.
5. Zet de kabel- of DSL-modem aan.
6. Sluit de netspanningsadapter op de breedbandrouter aan. Gebruik alleen de adapter die bij de
router werd geleverd.
7. Controleer de LED-indicators:
Als het goed is gaat LED-indicator M1 branden en na enkele seconden KNIPPEREN
Als het goed is gaat LED-indicator M2 UIT. Indien M2 blijft branden wijst dat meestal op een
hardwareprobleem; neem in dat geval contact op met Sitecom voor ondersteuning.
De LED-indicator WAN moet BRANDEN.
Voor elke actieve LAN-verbinding, dient de corresponderde LED-indicator LAN Link/Act te
BRANDEN.
2


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Sitecom DC-207 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Sitecom DC-207 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,59 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info