Zoom out
Zoom in
Previous page
1/4
Next page
1
CAI HARDERWIJK
HANDLEIDING DIGITALE ONTVANGER
1. Cable in
2. Loop
3. AV1 (TV)
4. AV2 (EXT)
5. Digital Audio O ut
1. Cable in
Dit is de signaalingang van de ontvanger. Hierop
moet u het TV-signaal van CAI Harderwijk
aansluiten. Voor een probleemloze ontvangst
adviseren wij u het signaal direct vanaf de
1
e
Wand Contact Doos (WCD)* direct op de
ontvanger aan te sluiten.
2. Loop
Deze aansluiting is bedoeld om het TV signaal,
aangeboden op Cable in weer door te voeren
naar de overige apparatuur zoals Video- en DVD
recorders. Het uitgaande signaal is gelijk aan het
inkomende signaal. Er worden dus geen (digitale)
signalen toegevoegd.
3. AV1 (TV)
Dit is de hoofdaansluiting van de ontvanger.
Hierop worden de digitale signalen zichtbaar
gemaakt in “RGBof “Composiet video”. Deze
aansluiting wordt meestal direct op de TV
aangesloten middels een standaard Scart kabel.
4. AV2 (EXT)
Dit is een extra aansluiting van de ontvanger
waarop de digitale kanalen in “composiet
video” zichtbaar worden gemaakt. Wanneer de
ontvanger in “standby” wordt geschakeld wordt
deze aansluiting doorgelust naar AV1(TV). Deze
aansluiting wordt meestal gebruikt voor het
aansluiten van een Video- of DVD-recorder. Ook
kan deze aansluiting gebruikt worden om door
middels van een verloop van Scart naar Tulp een
audio installatie aan te sluiten.
5. Digital Audio Out
Dit is een optische uitgang waarop het geluid
digitaal wordt aangeboden. Deze aansluiting
kan met een optische (glasvezel) kabel worden
verbonden met de optische ingang (indien
aanwezig) van uw audiosysteem.
*
Dit is de wandcontactdoos die eigendom is van CAI-Harderwijk.
Hierop komt via de groene kabel het signaal in uw woning binnen.
In woningen waarbij deze doos in de meterkast zit, moet gebruik
worden gemaakt van de aansluiting in de woonkamer die direct
vanaf de doos in de meterkast komt.
Netwerk Id: 2244
Frequentie: 456.00 MHz. (cijfers achter elkaar ingeven!)
Modulatie: 64 QAM
Symboolsnelheid: 6900 kS/s
Netwerk Id: 2244
Instellingsparameters digitale ontvanger
1. Cable in
aansluiting wordt meestal direct op de TV
In- en uitgangen digitale Samsung ontvanger
Gefeliciteerd met de digitale ontvanger Samsung-940-1R met afstandsbediening.
Vanaf vandaag hebt u de beschikking over een groot aantal nieuwe televisie- en radiokanalen. De aan-
sluiting van de digitale ontvanger is niet moeilijk. Kies de opstelling in deze handleiding, die overeen-
komt met de apparatuur bij u thuis en volg de instructies stap voor stap.
1 2 3
4
5
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Samsung 940-1R at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Samsung 940-1R in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,18 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info