Zoom out
Zoom in
Previous page
1/59
Next page
AG270 / AE270/ AE2712-
serie
Alles-in-één (AIO) pc
MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18 systeem
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules

Forum

Reset search

 • QGWD1AQJ5Y0V578WXF www.google.com Where are you located ? I want to come to you one of these days
  Submitted on 4-3-2021 at 18:41

  Reply Report abuse
 • Since I plugged in the new monitor, there's no SOUND anymore.
  How can I retrieve it ? Submitted on 28-2-2021 at 20:34

  Reply Report abuse
 • On my ESPRIMO Q920 (Serial No YLQH023590) I have a "Line Out" jack (light blue) where there should have been "Mic" jack (pink) according to the manual! How is this possible? Is it then not possible to connect a microphone?
  Submitted on 24-2-2021 at 23:38

  Reply Report abuse


Content of pages


 • Page 1

  AG270 / AE270/ AE2712serie Alles-in-één (AIO) pc MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18 systeem ...
 • Page 2

  Voorwoord INHOUD Copyrightmelding����������������������������������������������������������������������������������������������������iii Handelsmerken�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii Revisie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii Upgrade en garantie�����������������������������������������������������������������������������������������������iv Aanschaffen van vervangbare onderdelen�������������������������������������������������������������iv Technische ondersteuning��������������������������������������������������������������������������������������iv Eigenschappen groen product��������������������������������������������������������������������������������iv Milieubeleid������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v Informatie over chemische best ...
 • Page 3

  Alles-in-één pc Copyrightmelding Het materiaal in dit document is het intellectuele eigendom van MICRO-STAR INTERNATIONAL. We betrachten de grootste zorgvuldigheid bij het opstellen van dit document maar geven geen garantie voor de juistheid van de inhoud. Onze producten worden voortdurend verbeterd en we behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen. Handelsmerken Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Revisie Revisie V1.0 Datum 2014/ 03 iii ...
 • Page 4

  Voorwoord Upgrade en garantie Bepaalde componenten die vooraf in het product zijn geïnstalleerd, kunnen worden bijgewerkt of vervangen op aanvraag van de gebruikers. Als u nog meer informatie over het aangeschafte product wenst, kunt u contact opnemen met de lokale verdeler. Probeer geen componenten van het product te upgraden of te vervangen als u geen erkende dealer of servicecentrum bent, anders kan dit de garantie ongeldig maken. Wij raden u sterk aan contact op te nemen met de erkende dealer of servicecentrum voor upgrades of vervangingen. Aanschaffen van vervangbare onderdelen Houd ermee rekening dat de aanschaf van vervangbare (of compatibele) onderdelen van het product dat is aangeschaft in bepaalde landen of regio's, door de fabrikant kan worden voorzien tot maximum 5 jaart nadat de productie werd stopgezet, afhankelijk van de officiële voorschriften die op dat ogenblik zijn bepaald. Neem contact op met de fabrikant via http://support.msi.com/ voor gedetaill ...
 • Page 5

  Alles-in-één pc Milieubeleid ◙ ◙ ◙ ◙ Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur. Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun levensduur. Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over recycling. Gebruikers kunnen ons ook gpcontdev@msi.com voor informatie betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSI-producten. Informatie over chemische bestanddelen Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten op: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html Batterij-informatie Europese Unie: batter ...
 • Page 6

  Voorwoord Veiligheidsrichtlijnen ◙ ◙ Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door. Houd rekening met alle waarschuwingen op de apparatuur of in de gebruikershandleiding. Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Houd dit apparaat uit de buurt van vochtigheid en hoge temperatuur. Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt. vi ◙ ◙ ◙ Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact. Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit. Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact. Koppel altijd de wisselstroomkabel los voordat u een add-on-kaart of module installeert op het apparatuur. Koppel de wisselstroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een e ...
 • Page 7

  Alles-in-één pc Giet nooit vloeistoffen in de opening, dit kan schade of een elektrische schok veroorzaken. Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen objecten op de voedingskabel. ◙ ◙ Wanneer u de coaxiale kabel installeert op de tv-tuner, moet u ervoor zorgen dat het metalen schild op een betrouwbare manier is verbonden met het beschermende aardingssysteem van het gebouw. Een kabelverdelingssysteem moet geaard zijn volgens ANSI/NFPA 70, de Nationale Elektrische Code (NEC), en vooral Sectie 820.93, Aarding van de buitengeleider van een coaxiale kabel. Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van de apparatuur. Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel: ◙ ◙ ◙ ◙ De voedingskabel of stekker is beschadigd. ◙ ◙ Het apparaat is gevallen en beschadigd. Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen. Het apparaat werd ...
 • Page 8

  Voorwoord CD-conformiteit Micro-Star International CO., LTD verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden die zijn uiteengezet in de Europese Richtlijn. FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door ...
 • Page 9

  Hoofdstuk 1 Overzicht Dit systeem is geïntegreerd in het design, met een stijlvol uiterlijk met spiegelscherm dat de eenvoud van modern individualisme en het comfort van uw woning biedt. Met het aanraakscherm, de perfecte audio/ videocapaciteiten en een intuïtieve interface, smelt dit systeem technologie samen met het werkelijke leven zodat het computergebruik gemakkelijker en leuker wordt - geschikt voor de hele familie. ...
 • Page 10

  Overzicht Inhoud verpakking Alles-in-één pc Wisselstroom/ gelijkstroomadapter Wisselstroomkabel Veger voor display Schijf met stuurprogramma/ hulpprogramma Handleiding� & snelstartgids Toetsenbord (optioneel) Muis (optioneel) Pen (optioneel) 1-2 * Neem direct contact met ons op als een van de items beschadigd is of ontbreekt. * De afbeeldingen zijn uitsluitend als referentie bedoeld en de inhoud van uw verpakking kan iets verschillen afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft. ...
 • Page 11

  Alles-in-één pc Systeemoverzicht  Vooraanzicht 1 2 3 1-3 5 1 Microfoon 2 Webcam 3 LED Indicator 4 Scherm 5 Stereo luidsprekers 4 5 De ingebouwde microfoon kan worden gebruikt voor online videochats. De ingebouwde webcam met de microfoon kunnen worden gebruikt voor het maken van foto's, het opnemen van video, vergaderen en andere interactieve toepassingen. De LED-indicator geeft aan wanneer een opname plaatsvindt. De LED-indicator moet oplichten als het apparaat video opneemt en gedoofd zijn als het apparaat geen video opneemt. Het 27" Full HD-scherm heeft een optimale resolutie van 1920 X1080pixels en standaardverhouding 16:9 breedbeeld. De ingebouwde stereo luidsprekers bieden een kwalitatieve soundblaster met stereosysteem. ...
 • Page 12

  Overzicht  Achteraanzicht 1 1 TV 1-4 1 3 2 8 4 10 6 7 9 11 5 Belangrijk We raden uit veiligheidsoogpunt aan om eerst de wisselstroom/gelijkstroomadapter aan te sluiten op uw AIO PC en vervolgens de wisselstroomkabel in het stopcontact te stoppen. ...
 • Page 13

  Alles-in-één pc 1 Ventilator 2 Poort Kensington-slot 3 Voet 4 Antenne-aansluiting tv-tuner (optioneel) 5 HDMI-ingang (optioneel) De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af. Deze AIO PC is voorzien van een poort voor een Kensington-slot waarmee gebruikers de AIO PC kunnen beveiligen via een met rubber afgedekte metalen kabel in plaats van met een sleutel of een mechanisch PIN-apparaat. Het uiteinde van de kabel heeft een kleine lus waardoor de volledige kabel rond een vast object, zoals een zware tafel of een ander soortgelijk object, kan worden gewikkeld zodat de AIO PC niet kan worden verplaatst. Gebruik deze voet om uw systeem op een plat en stabiel oppevlak te plaatsen. Deze aansluiting is voorzien voor de digitale tv-antenne. ® (met MSI Instant Display Technology) De HDMI-interface (High-Definition Multimedia) is een volledig digit ...
 • Page 14

  Overzicht 7 LAN-aansluiting De standaard RJ-45-aansluiting is bedoeld voor aansluiting op een Local Area Network (LAN). U kunt daar een netwerkkabel op aansluiten. Geel LED Kleur LED-status Status Links Geel Uit Geen verbinding met LAN. Aan (continu) Verbinding met LAN. Aan (helder en knipperend) De computer communiceert met een andere computer binnen het LAN. Uit 10 Mbit/sec gegevenssnelheid geselecteerd. Aan 100 Mbit/sec gegevenssnelheid geselecteerd. Aan 1000 Mbit/sec gegevenssnelheid geselecteerd. Rechts Groen Oranje 1-6 Groen / oranje 8 USB 3.0-poort (optioneel) 9 USB 2.0-poort De USB 3.0-poort is achterwaarts compatibel met USB 2.0-apparaten. Het ondersteunt een maximum gegevensoverdrachtsnelheid van 5Gbit/s (SuperSpeed). De USB (Universal Serial Bus) poort is bedoeld voor het aansluiten van USBapparaten zoals een toetsenbord, muis of andere USB-compatibele apparaten. Het onders ...
 • Page 15

  Alles-in-één pc  Zijaanzicht 1 5 3 4 7 9 11 13 8 2 14 16 6 15 17 10 12 1 Systeemvoeding LED 2 Voedings-LED monitor 3 LED harde schijf 4 Voedingsknop systeem 5 Knop Monitorvoeding / Modus 6 Knop Menu / Invoeren De voedings-LED licht op wanneer het systeem wordt ingeschakeld en dooft wanneer het systeem wordt uitgeschakeld. Op het vlak van energiebesparing knippert de LED in de S3-modus (Suspend to RAM) en dooft deze in S4-modus (Suspend to Disk). De voedings-LED licht op wanneer de monitor wordt ingeschakeld en dooft wanneer de monitor wordt uitgeschakeld. Deze indicator toont de activiteitenstatus van de HDD. Deze knippert wanneer het systeem de gegevens op de harde schijf opent en blijft uit wanneer er geen schijfactiviteit is gedetecteerd. Druk op de voedingsknop om het systeem in of uit te schakelen. Deze knop werkt zowel als aan/uit-schakelaar voor de monitor en als schakelaar tussen ...
 • Page 16

  Overzicht 7 Knop Omhoog / Volume verhogen 8 Knop Omlaag / volume verminderen 9 USB 3.0-poort (optioneel) 10 1-8 11 In de menumodus geeft deze knop de cursorbeweging aan of de handmatige selectie van het OSD in oplopende waarden. Buiten de Menumodus werkt deze als de knop Volume hoger. In de Menumodus geeft deze knop de cursorbeweging of de handmatige OSDselectie weer in aflopende waarden. Buiten de Menumodus werkt deze als de knop Volume lager. De USB 3.0-poort is achterwaarts compatibel met USB 2.0-apparaten. Het ondersteunt een maximum gegevensoverdrachtsnelheid van 5Gbit/s (SuperSpeed). USB 3.0-poort (met MSI Supercharger technologie) (optioneel) Met MSI Supercharger technologie werkt het niet alleen als een normale USB 3.0poort, maar stelt het gebruikers ook in staat om USB-apparaten op te laden, zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld. Gebruikers hoeven niet langer het systeem in te schakelen alleen maar om USB-apparaten op te laden ...
 • Page 17

  Alles-in-één pc Vervangen en upgraden van componenten Bepaalde componenten die vooraf in het product zijn geïnstalleerd, kunnen worden bijgewerkt of vervangen op aanvraag van de gebruikers, afhankelijk van de modellen die door gebruikers zijn aangeschaft. TV 1-9 Als u nog meer informatie over het aangeschafte product wenst, kunt u contact opnemen met de lokale verdeler. Probeer geen componenten van het product te upgraden of te vervangen als u geen erkende dealer of servicecentrum bent, anders kan dit de garantie ongeldig maken. Wij raden u sterk aan contact op te nemen met de erkende dealer of servicecentrum voor upgrades of vervangingen. ...
 • Page 18

  ...
 • Page 19

  Hoofdstuk 2 Aan de slag Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen. Tijdens het aansluiten van randapparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te voorkomen. ...
 • Page 20

  Aan de slag Tips voor veiligheid en comfort De AIO PC is een draagbaar platform waarmee u overal kunt werken. De keuze van een goede werkruimte is echter belangrijk als u gedurende lange tijd met uw pc moet werken. 1� Uw werkruimte moet voldoende verlicht zijn. 2� Kies een geschikte bureau en stoel en pas hun hoogte aan volgens uw houding tijdens het werken. 3� Wanneer u de stoel zit, moet u rechtop zitten en een goede houding aannemen. Regel de rugleuning van de stoel (indien beschikbaar) om uw rug comfortabel te ondersteunen. 4� Plaats uw voeten plat en op een natuurlijke manier op de vloer, zodat u uw knieën en ellebogen in een correcte houding (ongeveer 90 graden) kunt houden tijdens het werken. 5� Leg uw handen op een natuurlijke manier op het bureau zodat uw polsen worden ondersteund. 6� Pas de hoek/positie van de AIO PC aan voor een optimaal aanzicht. 7� Vermijd het gebruik van uw pc op een plaats waar u niet comfortabel kunt werken (zoals op een bed). 2-2 ...
 • Page 21

  Alles-in-één pc Instellen van de hardware  Uw systeem plaatsen 1� Plaats uw systeem op een vlak en stabiel oppervlak, zoals een tafel of bureau. 2� Trek de voet open tot deze op zijn plaats klikt (=13 graden). U kunt het monitor ook kantelen naar een hoek tussen 13 en 45 graden om te voldoen aan uw voorkeuren. De juiste stand vermindert ook de belasting op uw ogen en spieren. 0° 13° 0° 45° 2-3 DRUKKEN AVA TREKKEN SLUITEN ...
 • Page 22

  Aan de slag  De wisselstroom aansluiten 1� Sluit de AC/DC-adapter en de wisselstroomkabel aan. 2� Sluit de gelijkstroomkant van de adapter aan op de AIO-PC. 3� Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. 2 2-4 1 3 Belangrijk We raden uit veiligheidsoogpunt aan om eerst de wisselstroom/gelijkstroomadapter aan te sluiten op uw AIO PC en vervolgens de wisselstroomkabel in het stopcontact te stoppen.  Systeem inschakelen Druk op de voedingsknop om het systeem in te schakelen. ...
 • Page 23

  Hoofdstuk 3 Systeembewerkingen Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over het gebruik van het systeem. Belangrijk Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. ...
 • Page 24

  Systeembewerkingen OSD (On-Screen Display) (Optioneel) Via het OSD (on-screen display) kunt u de weergaveopties van de monitor afstemmen, zoals helderheid, contrast, positie, taal, enzovoort. Modus / Monitorvoeding Omhoog / Volume vermeerderen Systeemvoeding Menu / Invoeren Omlaag / Volume verminderen 3-2 1. Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om het gewenste functiemenu te selecteren en druk op de knop Menu om het menu te openen. Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om de waarden te selecteren of af te stemmen volgens uw persoonlijke voorkeuren. Druk op de knop Mode (Modus) om af te sluiten nadat de instellingen zijn voltooid. Het contrast en de helderheid aanpassen De kleur aanpassen ...
 • Page 25

  Alles-in-één pc Fase/scherpstelling en klok/pitch instellen De schermpositie aanpassen De signaalbron aanpassen De OSD-positie en time-out aanpassen 3-3 De taal opgeven Landschapmodus ...
 • Page 26

  Systeembewerkingen Het systeem opnieuw instellen De breedbeeldmodus aanpassen 2. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het systeemvolume in te stellen. 3-4 3. Druk op de knop Mode (Modus) om de signaalbron weer te geven. Druk nogmaals om de modus PC/HDMI/monitor uit te selecteren. Belangrijk Als er fouten optreden waardoor weergave of volume verkeerd werken, opent u het OSD-menu en zet u de fabrieksinstellingen van de monitor terug voor optimale prestaties. ...
 • Page 27

  Alles-in-één pc OSD (On-Screen Display) (Optioneel) Via het OSD (on-screen display) kunt u de weergaveopties van de monitor afstemmen, zoals helderheid, contrast, positie, taal, enzovoort. Modus / Monitorvoeding Omhoog / Volume vermeerderen Systeemvoeding Menu / Invoeren Omlaag / Volume verminderen 3-5 1. Druk op de knop Menu om het OSD-menu te openen. Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om het gewenste functiemenu te selecteren en druk op de knop Menu om het menu te openen. Gebruik de pijlknoppen omhoog en omlaag om de waarden te selecteren of af te stemmen volgens uw persoonlijke voorkeuren. Helderheid (functie beschikbaar onder de modus Monitor): Past de helderheid van het scherm aan. Contrast: Past het verschil aan tussen lichte en donkere gebieden. ...
 • Page 28

  Systeembewerkingen Information (informatie): Toont resolutie, vernieuwingsfrequentie en productinformatie. Menutaal (functie beschikbaar onder de modus Monitor):: Verandert de taal van het menu. Fabrieksinstelling: Herstelt de oorspronkelijke waarden van de monitor. Schalen: Vergroot het beeld tot het volledige scherm. 3-6 Druk op de knop Mode (Modus) om af te sluiten nadat de instellingen zijn voltooid. ...
 • Page 29

  Alles-in-één pc 2. Druk op de knoppen omhoog en omlaag om het systeemvolume in te stellen. 3. Druk op de knop Mode (Modus) om de signaalbron weer te geven. Druk nogmaals om de modus PC/HDMI/monitor uit te selecteren. Belangrijk Als er fouten optreden waardoor weergave of volume verkeerd werken, opent u het OSD-menu en zet u de fabrieksinstellingen van de monitor terug voor optimale prestaties. 3-7 ...
 • Page 30

  Systeembewerkingen Energiebeheer Dankzij het energiebeheer van pc's en monitoren, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid stroom besparen en kunt u genieten van de milieuvriendelijke voordelen. Om energie-efficiënt te zijn, schakelt u het scherm uit of stelt u de pc in de slaapmodus in na een periode van inactiviteit van de gebruiker.  Energiebeheer in Windows 7 ■ 3-8 ■ Met [Power Options] (Energiebeheer) in de Windows-besturingssysteem, kunt u de energiebesparingsfuncties van uw scherm, de harde schijf en de batterij bedienen. Ga naar [Start] > [Control Panel] (Configuratiescherm) > [System and Security] (Systeem en beveiliging). Klik vervolgens op de koppeling [Power Options] (Energiebeheer). Selecteer een energieplan dat voldoet aan uw persoonlijke behoeften. U kunt de instellingen ook fijn afstemmen door op [Change plan settings] (Planinstellingen wijzigen) te klikken. Het menu Shut Down Computer (Computer uitschakelen), biedt u de keuze tussen Stand-by ...
 • Page 31

  Alles-in-één pc ■ Het menu Shut Down Computer (Computer uitschakelen), biedt u de keuze tussen Stand-by (S3/S4) en Uitschakelen (S5) voor een snel en eenvoudig beheer van uw systeemvermogen.  Energiebeheer via ENERGY STAR-goedgekeurde monitoren (optioneel) De optie energiebeheer stelt de computer in staat om na een tijd zonder gebruikersactiviteit in een lage energie- of "Slaap"-stand te gaan. Bij gebruik met een externe ENERGY STAR-goedgekeurde monitor ondersteunt deze functie ook gelijksoortige functies voor energiebeheer van de monitor. Om gebruik te maken van deze mogelijke energiebesparing moet de functie voor energiebeheer vooraf zijn ingesteld om zich als volgt te gedragen als het systeem op netstroom werkt: ■ ■ het scherm na 15 minuten uitschakelen de slaapstand na 30 minuten starten  Het systeem activeren De computer kan worden geactiveerd uit de energiebesparingsmodus als reactie op een opdracht van een van de volgende items: ■ ■ ■ ■ ■ ...
 • Page 32

  Systeembewerkingen Netwerkverbindingen (Windows 7)  Bekabeld LAN 1. Ga naar [Start] > [Control Panel] (Configuratiescherm). 2. Selecteer [Connect to the Internet] (Verbinden met internet) onder [Network and Internet] (Netwerk en internet). 3-10 3. Selecteer [Broadband (PPPoE)] (Breedband (PPPoE) om een verbinding te maken via DSL of kabel die een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. 4. Geef de gegevens van de internetprovider op en klik op [Connect] (Verbinden) om uw LAN-verbinding tot stand te brengen. ...
 • Page 33

  Alles-in-één pc  Draadloos LAN 1. Ga naar [Start] > [Control Panel] (Configuratiescherm). 2. Selecteer [Connect to the Internet] (Verbinden met internet) onder [Network and Internet] (Netwerk en internet). 3-11 3. Selecteer [Wireless] (Draadloos) om een verbinding te maken via een draadloze router of een draadloos netwerk. 4. Een lijst met beschikbare WLAN-verbindingen wordt weergegeven. Kies een verbinding in de lijst of klik op [Open Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum openen) om een nieuwe verbinding te maken. ...
 • Page 34

  Systeembewerkingen 5. Om een nieuwe WLAN-verbinding te maken, selecteert u [Set up a new connection or network] (Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen) in [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum). 6. Kies vervolgens [Manually connect to a wireless network] (Handmatig verbinden met een draadloos netwerk) en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan. 3-12 7. Voer informatie in voor het draadloos netwerk dat u wilt toevoegen en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan. 8. Er is een nieuwe WLAN-verbinding gemaakt. Klik op [Close] (Sluiten) om af te sluiten of selecteer [Change connection settings] (Verbindingsinstellingen wijzigen) om de WLAN-instellingen te wijzigen. ...
 • Page 35

  Alles-in-één pc Netwerkverbindingen (Windows 8.x)  Bekabeld LAN 1. Ga naar [Start] > [Control Panel] (Configuratiescherm). 2. Selecteer [View network status and tasks] (Netwerkstatus en -taken weergeven) onder [Network and Internet] (Netwerk en internet). 3-13 3. Selecteer [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum) om een nieuwe verbinding in te stellen. 4. Selecteer [Set up a new connection or network] (Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen). ...
 • Page 36

  Systeembewerkingen 5. Kies [Connect to the Internet] (Verbinding maken met internet). 6. Selecteer [Broadband (PPPoE)] (Breedband (PPPoE) om een verbinding te maken via DSL of kabel die een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. 7. Geef de gegevens van de internetprovider op en klik op [Connect] (Verbinden) om uw LAN-verbinding tot stand te brengen. 3-14 ...
 • Page 37

  Alles-in-één pc  Draadloos LAN 1. Selecteer [Settings] (Instellingen) op het bureaublad, en zoek naar een pictogram voor een beschikbaar draadloos netwerk. 2. Een lijst met beschikbare WLAN-verbindingen wordt weergegeven. Selecteer een verbinding uit de lijst. 3. Selecteer voor het instellen van een nieuwe verbinding [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum) onder [Network and Internet] (Netwerk en internet) in het [Control Panel] (Configuratiescherm). 4. Selecteer [Set up a new connection or network] (Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen). 5. Kies vervolgens [Manually connect to a wireless network] (Handmatig verbinden met een draadloos netwerk) en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan. 6. Voer informatie in voor het draadloos netwerk dat u wilt toevoegen en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan. 7. Er is een nieuwe WLAN-verbinding gemaakt. Klik op [Close] (Sluiten) om af te sluiten of selecteer [Change connection settings] (Verbindi ...
 • Page 38

  Systeembewerkingen Systeemherstel (Windows 7) Belangrijk Recovery Tool (Het hulpprogramma voor herstel) systeemherstel is alleen beschikbaar op systemen waarop standaard Windows en MSI-hulpprogramma's zijn geïnstalleerd. Recovery Tool (Het hulpprogramma voor herstel) systeemherstel kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: ■ ■ ■ ■ Het systeem herstellen naar de oorspronkelijke status van de originele standaardinstellingen van de fabrikant. Wanneer er enkele fouten zijn opgetreden in het besturingssysteem dat in gebruik is. Wanneer het besturingssysteem is geïnfecteerd door een virus en niet normaal kan werken. Wanneer u de OS wilt installeren met andere ingebouwde talen. Voordat u Recovery Tool (Het hulpprogramma voor herstel) gebruikt, moet u een back-up maken op een ander opslagapparaat van de belangrijke gegevens die op uw systeemstation zijn opgeslagen. 3-16 Als de volgende oplossing uw systeem niet kan herstellen, moet u contact opnemen met ...
 • Page 39

  Alles-in-één pc 3. Open Recovery Tool (Het hulpprogramma voor herstel). Dit hulpprogramma bevat drie opties: Back-up van het systeem maken, Systeemherstel en Fabrieksinstellingen terugzetten.  Back-up van het systeem Het wordt sterk aanbevolen om een back-up van het systeem te maken als oplossing in het geval van fatale schijffouten of andere ongevallen. Volg de onderstaande instructies om door te gaan: 1. Klik op [Backup System] (Back-up van systeem) om te starten. Of klik op [X] of druk op [Esc] op het toetsenbord om af te sluiten. 3-17 ...
 • Page 40

  Systeembewerkingen 2. Klik op [BACKUP] (Back-up) om de back-up van het systeem direct te starten.  De eerste back-up De eerste back-up kan een tijd duren. Laat deze zonder onderbreking voltooien.  De volgende back-ups 3-18 De volgende back-ups vervangen de eerdere back-upbestanden. ...
 • Page 41

  Alles-in-één pc 3. De back-up van het system wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat dit een tijd kan duren. Schakel de voeding niet uit omdat dit onbekende schade aan het systeem kan aanbrengen. 4. U kunt op [CANCEL] (Annuleren) klikkn om de back-up van het systeem direct af te sluiten. Schakel de voeding niet uit terwijl de back-up van het systeem bezig is met afsluiten. 3-19 ...
 • Page 42

  Systeembewerkingen 5. Het volgende bericht geeft een geslaagde systeemback-up aan. Druk op [OK] om af te sluiten.  Systeemherstel 3-20 Dit hulpmiddel helpt bij het terugzetten van het systeem naar een eerdere staat met de back-upbestanden die de gebruiker eerder heeft gemaakt en op de harde schijf opgeslagen. Als geen back-upbestanden beschikbaar zijn, wordt de standaardinstallatie van het systeem hersteld. Volg de onderstaande instructies om door te gaan: 1. Klik op [Restore System] (Systeem herstellen) om te starten. Of klik op [X] of druk op [Esc] op het toetsenbord om af te sluiten. ...
 • Page 43

  Alles-in-één pc 2. Klik op [OK] of op [NEXT] (Volgende) zodat het systeem kan terugkeren naar de vorige back-up of de standaardinstallatie. U kunt op [CANCEL] (Annuleren) klikkn om de back-up van het systeem direct af te sluiten.  Als back-upbestanden bestaan: het systeem herstellen naar de vorige back-up  Als back-upbestanden niet bestaan: het systeem herstellen naar de standaardinstallatie 3-21 ...
 • Page 44

  Systeembewerkingen 3. Het systeemherstel wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat dit een tijd kan duren. Schakel de voeding niet uit omdat dit onbekende schade aan het systeem kan aanbrengen. 3-22 4. Het volgende bericht geeft een geslaagd systeemherstel aan. Druk op [OK] om af te sluiten. Herstart het systeem en open het Windows-besturingssysteem op de gebruikelijke manier. Als het herstelproces mislukt of wordt onderbroken, moet u de gehele procedure opnieuw uitvoeren. ...
 • Page 45

  Alles-in-één pc  Systeemherstel Dit hulpprogramma helpt bij het herstellen van de standaard fabrieksinstellingen van het systeem. Alle gegevens op de harde schijf gaan verloren als alle fabrieksinstellingen worden teruggezet. Volg de onderstaande instructies om door te gaan: 1. Klik op [Recover to factory default] (Fabrieksinstellingen herstllen) om te starten. Of klik op [X] of druk op [Esc] op het toetsenbord om af te sluiten. 3-23 2. De fabrieksinstellingen van het systeem worden teruggezet. Alle gegevens worden gewist. Zorg ervoor dat van alle belangrijke gegevens een back-up is gemaakt. Klik op [NEXT] (Volgende) om door te gaan. U kunt ook op [CANCEL] (Annuleren) drukken om te stoppen. ...
 • Page 46

  Systeembewerkingen 3. Klik op [OK] zodat het systeem de standaardinstallatie kan herstellen. 4. Het systeemherstel wordt uitgevoerd. Houd er rekening mee dat dit een tijd kan duren. Schakel de voeding niet uit omdat dit onbekende schade aan het systeem kan aanbrengen. 3-24 ...
 • Page 47

  Alles-in-één pc 5. Het volgende bericht geeft een geslaagd systeemherstel aan. Druk op [OK] om af te sluiten. Herstart het systeem en open het Windows-besturingssysteem op de gebruikelijke manier. Als het herstelproces mislukt of wordt onderbroken, moet u de gehele procedure opnieuw uitvoeren. 3-25 ...
 • Page 48

  Systeembewerkingen Systeemherstel (Windows 8.x) Belangrijk De System Recovery Function (Functie voor systeemherstel) is alleen beschikbaar op systemen waarop standaard Windows en MSI-hulpprogramma's zijn geïnstalleerd. De System Recovery Function (Functie voor systeemherstel) kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: ■ ■ ■ ■ Het systeem herstellen naar de oorspronkelijke status van de originele standaardinstellingen van de fabrikant. Wanneer er enkele fouten zijn opgetreden in het besturingssysteem dat in gebruik is. Wanneer het besturingssysteem is geïnfecteerd door een virus en niet normaal kan werken. Wanneer u de OS wilt installeren met andere ingebouwde talen. Voordat u de System Recovery Function (Functie voor systeemherstel) gebruikt, moet u van de belangrijke gegevens die op uw systeemstation zijn opgeslagen, een backup maken. 3-26 Als de volgende oplossing uw systeem niet kan herstellen, moet u contact opnemen met de erkende lokale verdel ...
 • Page 49

  Alles-in-één pc  Het systeem herstellen met de herstelschijven Dit hoofdstuk is bedoeld voor gebruikers die hun systeem willen herstellen met de hersteldisks die u eerder hebt gemaakt. Volg de onderstaande instructies om door te gaan: 1. Plaats de hersteldisk in het optische schijfstation. 2. Klik op [Settings] (Instellingen) op het bureaublad en selecteer [Change PC settings] (PC-instelingen wijzigen) > [Update and recovery] (Update en herstel). 3-27 3. Klik op [Recovery] (Herstellen) > [Advanced startup] (Geavanceerde opstartopties) en selecteer [Restart now] (Opnieuw opstarten) om het systeem opnieuw te starten. ...
 • Page 50

  Systeembewerkingen 4. Na het opstarten verschijnt het volgende scherm; klik op [Continue] (Doorgaan). 5. Druk op een toets om de selectie nogmaals te bevestigen als het volgende bericht verschijnt. 6. Windows begint met het laden van bestanden. 3-28 7. Het menu voor systeemherstel verschijnt. [Hard Disk Recovery] (Harde schijf herstellen) formatteert de gehele harde schijf. Alle gegevens op de schijf gaan verloren terwijl alle fabrieksinstellingen worden teruggezet. Selecteer [Hard Disk Recovery] (Harde schijf herstellen) alleen als de harde schijf met een fataal virus is geïnstalleerd en de enige mogelijke oplossing het schoonvegen van de schijf is. ...
 • Page 51

  Alles-in-één pc [System Partition Recovery] (Herstel systeempartitie) formatteert alleen de C-schijf. Alleen voor de C-schijf worden de fabrieksinstellingen teruggezet. De andere stations worden niet beïnvloed. We adviseren met nadruk dat gebruikers [System Partition Recovery] (Herstel systeempartitie) kiezen om het systeem te herstellen. 8. Het systeemherstel formatteert uw schijfpartitie. Zorg ervoor dat van de belangrijke gegevens een back-up is gemaakt. Klik op [YES] (Ja) om door te gaan of op [NO] (Nee) om het systeemherstel te stoppen. 3-29 Klik nogmaals op [YES] (Ja) om te bevestigen op [NO] (Nee) om het systeemherstel te stoppen. 9. Schakel de computer NIET uit tijdens het uitvoeren van het systeemherstel omdat dit onbekende schade aan het systeem kan aanbrengen. ...
 • Page 52

  Systeembewerkingen 10. Het volgende bericht geeft een geslaagd systeemherstel aan. Druk op [OK] om het systeem opnieuw op te starten en het Windows-besturingssysteem zoals gewoonlijk te openen. 11. Als het herstelproces wordt onderbroken of mislukt, moet u de herstelprocedures vanaf het begin herhalen. 3-30 ...
 • Page 53

  Alles-in-één pc  Het besturingssysteem herstellen  Refresh PC Het hulpprogramma Refresh PC controleert of de systeembestanden, het register van Windows, en andere belangrijke systeemcomponenten wel of niet goed werken; als er problemen met Windows worden aangetroffen, wordt gepoogd om de pc te herstellen. Als uw pc niet goed werkt, kunt u deze vernieuwen zonder uw persoonlijke gegevens kwijt te raken. 1. Klik op [Settings] (Instellingen) op het bureaublad en selecteer [Change PC settings] (PC-instelingen wijzigen) > [Update and recovery] (Update en herstel). 2. Klik op [Recovery] (Herstellen) > [Refresh your PC without affecting your files] (Werk de pc bij zonder de bestanden aan te tasten) en selecteer [Get started] (Aan de slag). 3-31 3. Een overzicht verschijnt van de wijzigingen die tijdens het proces zullen worden uitgevoerd; klik op [Next] (Volgende) om door te gaan. ...
 • Page 54

  Systeembewerkingen 4. Een bericht verschijnt dat uw pc klaar is om vernieuwd te worden. Klik op [Refresh] (Vernieuwen) om te beginnen. Dit kan even duren. 5. Nadat het vernieuwingsproces is afgelopen, keert u terug naar het startscherm van Windows waar u alle standaard hulpprogramma's en widgets van Windows vindt. 3-32 ...
 • Page 55

  Alles-in-één pc  Reset PC Het hulpprogramma Reset herstelt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het systeem. 1. Klik op [Settings] (Instellingen) op het bureaublad en selecteer [Change PC settings] (PC-instelingen wijzigen) > [Update and recovery] (Update en herstel). 2. Klik op [Recovery] (Herstellen) > [Remove everything and reinstall Windows] (Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren) en selecteer [Get started] (Aan de slag). 3-33 3. Een overzicht verschijnt van de wijzigingen die tijdens het proces zullen worden uitgevoerd; klik op [Next] (Volgende) om door te gaan. ...
 • Page 56

  Systeembewerkingen 4. U wordt gevraagd om te kiezen welk station u wilt opruimen als de harde schijf meerdere partities bevat. 5. Selecteer om bestanden te verwijderen of om de schijf volledig te wissen. 3-34 6. De voorbereiding voor het resetten van de pc is klaar; klik op [Reset] en volg de aanwijzingen op het scherm om de pc te herstarten. ...
 • Page 57

  Bijlage A Problemen oplossen ...
 • Page 58

  Problemen oplossen Mijn systeem start niet: 1. Controleer of het systeem op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. 2. Controleer of het netsnoer en alle kabels stevig vast zitten. Als ik mijn computer inschakel, verschijnt het bericht “Operating system not found���������������������������������������������������������� ”��������������������������������������������������������� (Besturingssysteem niet gevonden) of Windows start niet. 1. Controleer of het optische schijfstation een niet-opstartbare cd of dvd bevat. Verwijder deze in dat geval en herstart de computer. 2. Controleer de instellingen voor het opstartapparaat in de BIOS Setup. Het systeem sluit niet af. U kunt de computer het beste afsluiten met het pictogram Afsluiten in het besturingssysteem. Andere methoden, waaronder degene die hieronder zijn genoemd, kunnen gegevensverlies opleveren. Als de afsluitprocedure niet werkt, moet u een van de volgende stappen volgen: 1. Druk op Ctrl+Alt+Del en ...
 • Page 59

  Alles-in-één pc De systeemluidsprekers werken niet. 1. Controleer de instelling van het hoofdvolume in de Audio Mixer. 2. Als u een toepassing met een eigen volumeregeling gebruikt moet u controleren of het volume gedempt is. 3. Als u een audiokabel in de aansluiting voor de hoofdtelefoon hebt gesloten, moet u deze losmaiken. 4. Als het systeem een OSD-functie heeft, moet u het volume van het OSD instellen. Ik kan geen cd of dvd afspelen met de dvd-rom van het systeem. 1. Controleer of het etiket van de cd of dvd naar boven wijst. 2. Als voor de cd of dvd software nodig is, moet u er voor zorgen dat de software goed geïnstalleerd is volgens de aanwijzingen van het programma. 3. Als een waarschuwing voor een regiocode verschijnt als u de dvd afspeelt, kan het probleem zijn dat de dvd niet compatibel is met de dvd-rom in uw systeem. De regiocode is weergegeven op de verpakking van de disk. 4. Als u wel video ziet maar geen geluid hoort, moet u de mediaspeler controler ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for MSI AE2712- serie at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of MSI AE2712- serie in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 10,56 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info