Zoom out
Zoom in
Previous page
1/76
Next page
Pagina 1
INSTALLATIE-/GEBRUIKSAANWIJZING
LET OP:
Plaats geen zware voorwerpen bovenop dit apparaat.
Laat geen harde voorwerpen op het apparaat vallen en zorg dat er geen vloeistof in het apparaat
terecht kan komen.
Borstel regelmatig stof van de printplaat, connectoren, ventilatoren en DVR-behuizing. Schakel voor
het reinigen het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Probeer niet om het apparaat te demonteren of zelf onderdelen te vervangen.
Werkomgeving:
Bewaar en gebruik het apparaat bij temperaturen tussen 0°C en 40 °C. Houd het apparaat uit de
buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.
Installeer het apparaat niet in een een vochtige omgeving.
Stel het apparaat niet bloot aan stoffige of rokerige ruimtes.
Vermijd zware schokken en stoten. Laat het apparaat niet vallen.
Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond om te voorkomen dat het apparaat valt.
Zorg ervoor dat de plaats waar u de DVR wilt installeren goed is geventileerd. Blokkeer geen
openingen.
Gebruik het apparaat uitsluitend binnen het bereik van de aangegeven invoer/uitvoer.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Elro-Flamingo FA420DVR at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Elro-Flamingo FA420DVR in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 3,87 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info