497438

Advertisement

9
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/14
Next page
851Aazur
69
NEDERLANDS
Gebalanceerde audio-aansluitingen (Bron 1 en 2)
Het onderstaande diagram laat zien hoe u de 851A via de gebalanceerde audio-
ingangen op de Azur 851C Upsampling cd-speler/DAC kunt aansluiten met behulp
van drie-pens XLR-connectoren. De 851A kan ook worden aangesloten op niet-
Cambridge Audio-bronnen met gebalanceerde uitgangen.
Gebalanceerde aansluitingen in een audio-systeem zijn bedoeld om ruis
die ontstaat in voedingskabels, etc. tegen te gaan, evenals de effecten van
vervuiling in de stroomvoorziening via aarde-aansluitingen. Het basisprincipe van
gebalanceerde onderlinge aansluitingen is dat het signaal dat u wilt verkrijgen,
ontstaat door ophefng van negatieve invloeden, door gebruikmaking van een
drie-aderige aansluiting. Eén signaaldraad (de spanningsvoerende draad of
fasedraad) voert het normale signaal, terwijl de andere signaaldraad (de niet-
spanningsvoerende of fase-omgekeerde draad) een omgekeerde versie voert.
De gebalanceerde ingang neemt het verschil tussen de twee aders waar en zo
ontstaat het gewenste signaal. Eventuele ruisspanning die op identieke wijze
in beide aders ontstaat (zogenaamde common-mode signalen) wordt door de
ophefng van negatieve invloeden teniet gedaan Een bijkomend voordeel is dat de
aansluiting effectief tweemaal het signaalniveau voert en dat daardoor de signaal/
ruis-verhouding verbetert.
De 851A en de 851C zijn zo ontworpen dat zij het beste presteren wanneer een
gebalanceerde aansluiting wordt gebruikt.
Opmerking: Om de gebalanceerde ingang te selecteren op Bron 1 of 2, kunt u
met de knoppen 'Source 1' en 'Source 2' op het voorpaneel schakelen tussen
‘gebalanceerde’ en ‘niet-gebalanceerde’ ingang.
851A
851C
Mode
Volume
Bedieningsinstructies
Volume
Draai aan de volumeknop op het voorpaneel (of gebruik de afstandsbediening).
Op de display wordt de volumeaanpassing weergegeven in decibels (dB). ‘OdB’
geeft het maximale volume aan, lagere volume-instellingen worden met negatieve
waarden aangeduid. Via het conguratiemenu kunt u de volumeweergave wijzigen
in waarden tussen 0 tot 96.
'Speaker A/B' (Luidsprekers A/B)
Druk op de knop 'Speaker A/B' om te schakelen tussen de luidsprekersets die op
het achterpaneel zijn aangesloten: luidsprekerset A, B of A plus B.
'Balance' (Balans)
Druk op de knop 'Mode' om de balansmodus te activeren. In de display verschijnt
de aanduiding BALANCE; u kunt nu de balans regelen met de volumeknop. Druk
nogmaals op de knop 'Mode' om terug te gaan naar de volumemodus. U kunt ook 5
seconden wachten; de 851A verlaat dan automatisch de balansmodus.
'Bass/Treble' (Hoge/lage tonen)
Deze knoppen zijn voor de jnregeling van de toonbalans. Ze passen alleen het
geluid aan dat door de luidsprekers en de 'Pre-Out'-aansluitingen komt en hebben
geen invloed op de signalen die via de 'Tape Out'-aansluitingen worden doorgegeven.
Bij een goed geproduceerde cd en een goed systeem is toonafregeling niet nodig
en kunt u deze functie uitschakelen met een druk op de knop 'Direct':
de functie wordt volledig uit het signaalpad verwijderd, wat een maximaal
natuurgetrouwe weergave oplevert. Wanneer de muziekopname van mindere
kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed,
kunt u dit desgewenst met de toonregeling compenseren. Druk, als u de functies
voor toonregeling wilt gebruiken, op de knop 'Direct'. Het 'Bass/Treble'-pictogram
(
b t) licht op in de display; dit geeft aan dat de functies actief zijn en dat de stand
Direct is uitgeschakeld. Druk nu op de knop 'Bass' of 'Treble' om deze functies te
activeren; druk ze nogmaals in als u klaar bent met de afregeling:
De 851A slaat voor elke ingang afzonderlijk op of de Direct-modus in- of
uitgeschakeld is. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de functies voor toonregeling wel
automatisch geactiveerd te hebben voor de bron Tuner, maar niet voor de bron CD.
Mode
Volume
Speaker A/B
Volume
Mode
Volume
Bass Treble Direct
Bass Treble Direct
9


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Cambridge Audio Azur 851A at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Cambridge Audio Azur 851A in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 5,95 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A User Manual - German - 14 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info