Zoom out
Zoom in
Previous page
1/14
Next page
851Aazur
73
NEDERLANDS
Het toestel krijgt geen stroom
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).
Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.
Er is geen geluid
Controleer of het toestel niet in de stand-bymodus staat.
Controleer of de broncomponent correct is aangesloten.
Controleer of 'REC IN' is uitgeschakeld (behalve wanneer opname-invoer vereist is).
Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
Als u luidsprekeraansluitingen B gebruikt, controleer dan op deze zijn ingeschakeld.
Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
Er is geen geluid op één kanaal.
Controleer of de balanstoets in de juiste stand staat.
Controleer de luidsprekeraansluitingen.
Controleer de onderlinge aansluitingen.
Er is een luid gezoem of gebrom hoorbaar.
Controleer de draaitafel of arm op aarding en aansluitfout.
Controleer of de onderlinge aansluitingen niet loszitten of defect zijn.
Zorg ervoor dat uw tapedeck/draaitafel niet te dicht bij de versterker staat.
Tapes kunnen niet worden opgenomen of afgespeeld.
Controleer of ‘Rec In’ en ‘Rec Out’ juist zijn aangesloten.
Zwakke bas- of verstrooide stereoweergave.
Controleer de luidsprekerbekabeling op correcte fase.
Bericht in display knippert
Zie het hoofdstuk over het CAP5-beveiligingssysteem.
De afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterijen niet leeg zijn.
Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie over hoe u het
meest uit uw 851A kunt halen, vindt u onder Support op de website van Cambridge
Audio:
www.cambridgeaudio.com/support.php
Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
verkooppunt.
Problemen verhelpen
Technische specicaties
Uitgangsvermogen 120W RMS in 8 Ohm
THD (ongewogen) < 0,001% 1 kHz op 80% van nominaal
vermogen
< 0,01% 20 Hz - 20 kHz
op 80% van nominaal vermogen
Frequentierespons 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
S/N ratio (ref 1W/8 Ohm) > 93 dB
Ingangsimpedanties Ingang 1 en 2 (gebalanceerd) 20 kOhm
Ingangen 1-7 niet-gebalanceerd 20 kOhm
Rec-ingang 20 kOhm
Dempingsfactor vermogensversterker
> 110 bij 1 kHz
Max. stroomverbruik 800W
Min. stroomverbruik Actief (geen signaal) 70W
Stand-by <0,5W
'Bass/Treble'-bediening Shelving type
Max versterking/verzwakking lage tonen +/- 10
dB op 10 Hz
Max versterking/verzwakking hoge tonen +/-
7,5 dB op 20 kHz
Afmetingen (H x B x D) 115 x 430 x 385mm
(4,5 x 16,9 x 15,2”)
Gewicht 15 kg (33lbs)
Aangepaste installatie (C.I.)
De 851A beschikt over controlbus in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde
signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat
elektrisch kunnen worden ontvangen en desgewenst naar een ander apparaat
kunnen worden doorgeschakeld. Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk
gegenereerd door standaard geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-
ontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.
Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde
IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via
deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet
gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.
Tevens is een RS232C-aansluiting aanwezig, via welke de 851A door C.I.-systemen
kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse
Aan/Uit- en 'Mute'-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen
worden 'aangeleerd':
1. Druk de 'Standby/On'-knop in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
afstandsbediening een stand-bysignaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden.
Na 12 seconden wordt een versterker 'On' (Aan) commando gegenereerd. Als de
toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een versterker 'Off'
(Uit) commando gegenereerd.
2. Druk de 'Mute'-knop (Stil) in en houd deze ingedrukt. Als eerste genereert de
afstandsbediening een Stil-signaal (toggle). Blijf de toets ingedrukt houden. Na 12
seconden wordt een commando 'Mute on' (Stil aan) gegenereerd. Als de toets 12
seconden langer ingedrukt wordt gehouden, wordt een commando 'Mute off' (Stil
uit) gegenereerd.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website: www.cambridge-audio.com
13


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Cambridge Audio Azur 851A at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Cambridge Audio Azur 851A in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 5,95 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A User Manual - German - 14 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info