Zoom out
Zoom in
Previous page
1/11
Next page
24
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT
Pag.
25
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN
Pag.
27
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
Pag.
29
ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER
Pag.
29
HET ONDERSTE FILTER REINIGEN
Pag.
30
AFVOERSYSTEEM
Pag.
31
OMKEREN VAN DE DEUR
Pag.
32
STORINGSCODES
Pag.
33
HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Pag.
34
PROGRAMMATABEL
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de
gebruiksaanwijzing
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  INHOUD Lees de gebruiksaanwijzing BEKNOPTE HANDLEIDING PROGRAMMATABEL HET WASGOED VOORBEREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN EEN PROGRAMMA WIJZIGEN EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING GEBRUIKSAANWIJZING 24 INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT Pag. 25 VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN Pag. 27 BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT Pag. 29 ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER Pag. 29 HET ONDERSTE FILTER REINIGEN Pag. 30 AFVOERSYSTEEM Pag. 31 OMKEREN VAN DE DEUR Pag. 32 STORINGSCODES Pag. 33 HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE Pag. 34 ...
 • Page 2

  INSTALLATIE VAN DE DROOGAUTOMAAT • De droogautomaat mag alleen in rechtopstaande positie worden vervoerd. • De droogautomaat moet door twee personen worden vervoerd of opgetild. • De droogautomaat is uitsluitend bedoeld voor het drogen van wasgoed dat geschikt is om te worden gedroogd in een wasdroger, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens. • Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt. • Bewaar de gebruiksaanwijzing en de programmatabel. Als u de droogautomaat aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan de gebruiksaanwijzing en de programmatabel. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel bij personen of dieren die het gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. • Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegen ...
 • Page 3

  • Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte direct naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd moet worden, dan moet er een warmte-isolerende plaat (85 x 57cm) tussen de apparaten geïnstalleerd worden, waarbij de kant die aan de kachel grenst afgedekt moet worden met aluminiumfolie. • Inbouwinstallatie is niet toegestaan voor droogautomaten. • De droogautomaat kan onder een werkblad worden geïnstalleerd. Hierbij moet voldoende ventilatie van de droogautomaat verzekerd zijn. Monteer een ventilatierooster (van minimaal 45 cm x 8 cm) in het achterste gedeelte van het werkblad waaronder de droogautomaat geïnstalleerd wordt. C. Steek de afstandsstukken in de gaten aan beide kanten. C D. Bevestig beide afstandsstukken door ze naar rechts te draaien tot ze niet verder kunnen. D 4. Montage van de afstandsstukken Om te zorgen dat het apparaat een correcte afstand van de achterwand en voldoende ventilatie heeft, moeten er afstandsstukken op de achterkant van de d ...
 • Page 4

  VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN • • • • • • • • • • • • • Om het risico van brand in de droogtrommel tot een minimum te beperken, moet het volgende in acht worden genomen: Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te ontsnappen en zo brandgevaar opleveren. Droog geen ongewassen artikelen in de droogautomaat. Zorg dat het apparaat wordt onderhouden volgens de instructies in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”. Zorg ervoor dat het apparaat volgens de bovenstaande beschrijving wordt geïnstalleerd. Kledingstukken die bevuild zijn met ...
 • Page 5

  Verpakking • Selecteer de functie Delicaat alleen bij kleine ladingen. • De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool. • Bij het drogen van katoen kunt u strijkdroge en kastdroge beladingen samen drogen. Start met de instelling strijkdroog programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van het droogprogramma en droog de rest van de lading op de instelling kastdroog. De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken: • De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking. • Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij niet meer op de netvoeding kan worden aangesloten. • Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het wo ...
 • Page 6

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT A. Werkblad A B. Waterbak B C. Contactpin C D. Deur Om de deur te openen: trek aan de handgreep. Om de deur te sluiten: duw voorzichtig tot de deur dicht zit. E. Pluisfilter D F. Onderste filter G. Klep van onderste filter E F G ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER NA ELK DROOGPROGRAMMA • Schakel de droogautomaat uit voordat u onderhoud uitvoert. • Giet de waterbak aan het eind van ieder droogprogramma leeg. • Maak het pluisfilter aan het einde van elk droogprogramma schoon. Afhankelijk van het model van uw droogautomaat kan het pluisfilter verschillende vormen hebben. A. Haal het pluisfilter uit de droogautomaat en open het voorzichtig. B. Haal al het pluis uit de mazen van het filter. C. Als de mazen verstopt zijn en niet met de hand kunnen worden schoongemaakt, houd het filter dan onder de kraan en borstel het af met een zachte borstel. A A B B Plaats het pluisfilter terug in de ...
 • Page 7

  HET ONDERSTE FILTER REINIGEN A A. Open de klep van het onderste filter en zet hem aan de kant. Til de handgreep van het filter op en trek het onderste filter eruit. B. Open het filter door de grendel van het filterframe op te tillen. C. Verwijder het schuimrubber aan de binnenkant van het filter. B D. Verwijder het pluis op het schuimrubber met de hand. Maak het schuimrubber vervolgens schoon onder stromend water om het resterende pluis te verwijderen. E. Verwijder het pluis van beide filteronderdelen met de hand. Als er witte resten op de mazen van het filter achterblijven die niet met de hand kunnen worden verwijderd, maak de filteronderdelen dan schoon onder stromend water. Gebruik zo nodig een zachte borstel. D C F. Plaats het schuimrubber terug in het filterframe. E G. Installeer het filterframe in de behuizing door de lipjes van het frame in de openingen op de filterbehuizing te steken en de vergrendeling op zijn plaats te klikken. Let erop dat ...
 • Page 8

  AFVOERSYSTEEM Voor uw eigen gemak: De droogautomaat kan rechtstreeks op het rioleringssysteem van uw woning worden aangesloten, zodat u de waterbak niet na elk droogprogramma leeg hoeft te gooien. C. Sluit de slang aan op het rioleringssysteem. Het hoogteverschil tussen de vloer waarop de droogautomaat staat en de aansluiting op het rioleringssysteem mag niet meer dan 1 meter zijn. C Leg een absorberende doek onder het apparaat om gemorst water op te vangen. A. Maak de slang aan de bovenkant op de achterkant van de droogautomaat los. Opmerking: om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet. B. Haal de slang uit de achterste beschermende afdekking. 31 ...
 • Page 9

  OMKEREN VAN DE DEUR Voor uw eigen gemak: A Indien u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt u de richting waarin de deur wordt geopend veranderen, om de handgreep in een lagere positie te brengen. A. Haal de stekker uit het stopcontact. B. Open de deur. C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem. B D. De deurvergrendeling verwijderen: Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los. E. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het deurvergrendelingssysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe. F. De deur omkeren: Verwijder de twee schroeven van de deurbevestiging. Bevestig de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven. Schroef de deur vast in horizontale positie, om beknelling van de afdichting te voorkomen. C G. Terugplaatsen van de deurvergrende ...
 • Page 10

  STORINGSCODES In geval van een storing in de droogautomaat kan een van de volgende storingscodes verschijnen. STORINGSCODE Controleer de storingscode voordat u de Klantenservice belt. F01 – F04 Neem contact op met de Klantenservice. F05 Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice. F06 Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice. F07 Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Haal ongeveer de he ...
 • Page 11

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten te controleren voordat u contact opneemt met de Klantenservice: Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg: Waterdruppels onder de droger • Is het onderste filter goed geplaatst? • Is het pluis op de afdichting van het onderste filter verwijderd? • Is het pluis op de deurafdichting verwijderd? • Is het juiste programma geselecteerd? • Is de waterbak goed geplaatst? • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de storing met de waterbak optreden tijdens het droogprogramma). • Staat de droogautomaat waterpas? • Is het pluisfilter verstopt (indicatielampje pluisfilter brandt)? Klantenservice Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt nadat u de bovenstaande cont ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,02 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare User Manual - English - 18 pages

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Quick start guide - English - 6 pages

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Quick start guide - German - 6 pages

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare User Manual - German - 17 pages

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Quick start guide - Dutch - 6 pages

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Quick start guide - French - 6 pages

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare User Manual - French - 17 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info