Zoom out
Zoom in
Previous page
1/8
Next page
7
NL
Klaar in
Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar
te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van
het programma.
Kies een vertraging tot maximaal 23 uur.
Selecteer programma en opties.
De toets "Klaar in" indrukken -het symbool op de toets brandt.
Draai de knop om een vertraging van tot maximaal 23 uur te
selecteren. Bevestig de gewenste vertraging door het indrukken
van de knop.
Druk op "Start/Pauze" – het aftellen van de vertraging wordt
gestart. Het display geeft aan dat Eindtijdselectie geactiveerd is.
Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden
beëindigd aan het einde van de vertragingsperiode. Wanneer het
programma start wordt de vertraging op het scherm vervangen
door de resterende duur van het programma.
Om de vertraging te wissen
op "Start/Pauze" drukken om de startvertraging te wissen.
Druk nogmaals op “Start (Pauze)” om het gekozen programma
onmiddellijk te starten.
of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programma-
instelling te wissen.
INDICATOREN
Storing
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
PROBLEEMOPLOSSING in de GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING.
Energiecontrole
Geeft feedback over het energieverbruik van de programma-
instelling.
Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw
programma-instelling.
VERZORGING EN ONDERHOUD
De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
verricht.
Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.
Na elke droogcyclus het waterreservoir legen
Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig
uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden.
Het waterreservoir legen en weer aanbrengen en druk het terug op
zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.
Na elke droogcyclus het deur lter reinigen
Open de deur en verwijder de deur lter door het naar boven te
trekken.
Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de
binnenkant. Het  lter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede
richting, zodat het volledig in de  lterkamer zit.
Reinig het onderste  lter ongeveer na iedere vijfde cyclus
Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het bodem lter
uitnemen.
Het schuim uit het bodem lter verwijderen om het schoon te
maken. Het  lterschuim en het  lter met de hand of onder stromend
water schoonmaken. Het  lterschuim niet in de wasmachine wassen.
Het  lterschuim uitwringen. Niet in het bodem lter aanbrengen
wanneer het nog druipt.
Het  lterschuim op de bodem lter vastzetten. De  lterkamer van
de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger
reinigen. De bodem lter opnieuw insteken. Het handvat van de  lter
naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.
7


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,73 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Quick start guide - German - 8 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Usermanual and installation guide - German - 45 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Usermanual and installation guide - Dutch - 46 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Quick start guide - French - 8 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Usermanual and installation guide - French - 46 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info