Zoom out
Zoom in
Previous page
1/46
Next page
Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
en Installatie gids
www.whirlpool.eu/register
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatie gids www.whirlpool.eu/register ...
 • Page 2

  NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ...
 • Page 3

  NEDERLANDS NL Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Index Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CONFORMITEITSVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 4

  INDICATOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ENERGIEBESPARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ONDERHOUD EN REINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 HET WATERRESERVOIR LEGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 5

  NL Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN Lees voordat u de wasdroger gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid & Veiligheid en Gebruik. Bewaar deze instructies dicht bij de hand voor toekomstige raadpleging. UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK. Deze handleiding en de wasdroger zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Dit symbool maakt u attent op mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool of het woord GEVAAR of WAARSCHUWING. Deze woorden betekenen: GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als dez ...
 • Page 6

  leggen of opslaan van met olie doordrenkte artikelen kan voorkomen dat de warmte ontsnapt en daardoor brandgevaar veroorzaken. WAARSCHUWING Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden om de hitte te laten ontsnappen. De laatste fase van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelfase), om ervoor te zorgen dat het wasgoed op een temperatuurniveau blijft dat niet leidt tot beschadiging van het wasgoed. Als u de droger op een wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst contact op met de klantenservice om te verifiëren of dit mogelijk is. Dit is alleen toegestaan als de wasdroger door middel van een daarvoor bestemde stapelset op de wasmachine wordt bevestigd. BEOOGD GEBRUIK VAN HET PRODUCT Deze wasdroger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik van de wasdroger is verboden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebru ...
 • Page 7

  NL Controleer bij de installatie van de droger of de vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of de droger exact horizontaal staat en gebruik hiervoor een waterpas. Gebruik indien mogelijk een slang, om het water rechtstreeks in het huishoudelijk afvalwatersysteem af te tappen. Dit voorkomt dat de watercontainer aan het einde van elke droogcyclus moet worden geleegd, aangezien het condenswater direct kan worden afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften is een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd. De aarding van de wasdroger is wettelijk verplicht. Voor wasdrogers voorzien van een stekker, als de stekker niet geschikt voor uw wandcontactdoos is, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus. Gebruik geen verlengkabels, meervoudige stopcontacten of adapters. Sluit de wasdroger niet aan op een stopcontact dat Let er op dat de droger ni ...
 • Page 8

  plaatselijke elektriciteitswinkel. Alleen voor de Republiek Ierland De informatie die gegeven is voor Groot-Brittannië zal vaak van toepassing zijn, maar er wordt nog een derde type stekker en stopcontact gebruikt: met 2 pinnen en zijdelingse aarding. Stopcontact/stekker (geldig voor beide landen) Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact, neem dan contact op met de Klantenservice voor verdere instructies. Probeer de stekker niet zelf aan te passen. Deze procedure moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende veiligheidsvoorschriften. CORRECT GEBRUIK Overschrijd de maximale toegestane belading niet. Controleer de maximale toegestane belading in de programmatabel. Geen ongewassen artikelen in de wasdroger doen. Laat het wasgoed niet te lang drogen. Zorg dat er geen proppen of stof wordt opgehoopt rond de droger. Wasverzachters of soortgelijke producte ...
 • Page 9

  NL TIPS VOOR ENERGIEBESPARING Dit symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Droog altijd een volledige lading, afhankelijk van het soort was en de programma/droogtijd. Kijk voor verdere informatie in de programmatabel. Gebruik bij voorkeur de maximale toegestane centrifugeersnelheid voor uw wasmachine, omdat het mechanisch water aftappen minder energie vereist. U bespaart tijd en energie bij het uitvoeren van uw droogcyclus. Selecteer altijd het juiste pro- gramma/droogtijd voor het laden, om de gewenste droogresultaten te verkrijgen. Selecteer de 'Delicate' optie alleen bij het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed. Bij het drogen van katoen, bijvoorbeeld strijkdroog en kastdroog, het wasgoed tegelijk laten draaien. Begin met het i ...
 • Page 10

  Gids voor Gebruik en Verzorging PRODUCTBESCHRIJVING APPARAAT 1. Werkblad 2. Bedieningspaneel 3. Waterreservoir 4. Deur 5. Deurknop 6. Deurfilter (achter de deur) 7. Plint 8. Verstelbare pootjes (4) 1. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. BEDIENINGSPANEEL 14. 1. 10 13. 2. 3. 12. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Aan/uit-knop (Resetten indien lang ingedrukt) 2. Programmatoets 3. Instellingen 4. Toets "Toetsenvergrendeling" 5. Toets "Opfrissen met stoom" 6. Knop (Ronddraaien voor selectie /Indrukken voor bevestiging) 7. Klaar in-toets 8. Toets Droog- / Luchttijd 9. Toets Droogniveau 10. Optietoets 11. Start / Pauze-toets 12. Eco monitor 13. Display 14. Gebied programma's ...
 • Page 11

  NL DEUR Trek aan de hendel om de deur te openen. Voor het sluiten van de deur de hendel vasthouden en aanduwen, zodanig dat u de sluitklik hoort. Als u een lopend programma wilt onderbreken door het openen van de deur zal het programma, als de drogerdeur niet opnieuw wordt gesloten, binnen één minuut worden gereset. TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar) • Tijdens de programmakeuze: het licht gaat aan voor het laden van het wasgoed • Nadat het programma is gestart: het licht flakkert aan en uit terwijl het wasgoed wordt geïnspecteerd. • Nadat het programma is beëindigd en de deur BESCHIKBARE ACCESSOIRES wordt geopend gaat het licht even aan, om het wasgoed er uit te kunnen halen. Daarna gaat het licht uit, om energie te besparen; raak een willekeurige toets aan om het weer in te schakelen. Neem contact op met onze klantenservice om te controleren of het volgende accessoire voor uw model wasdroger verkrijgbaar is. PLANK VOOR STAPELSET , waarmee ...
 • Page 12

  GEBRUIK VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK 1. WANNEER DE DROGER VOOR DE EERSTE KEER WORDT INGESCHAKELD WORDT U GEVRAAGD OM De gewenst taal in te stellen De toets draaien, totdat de gewenste taal op het display verschijnt. De droger instellen om al dan niet de laatst gebruikte programma-instelling op te roepen Selecteer een van de volgende instellingen door aan de knop te draaien Aan: Aan: de droger roept het laatst gebruikte programma op wanneer het apparaat wordt ingeschakeld Uit: Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld wordt standaard Eco Katoen geselecteerd. Bevestig met de knop :. Bevestig de aangegeven taal door het indrukken van de knop.. Deze instellingen kunnen later eventueel worden gewijzigd. Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen. 2. CONTROLEER HET WATERRESERVOIR Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is aangesloten De waarde van uw lokale watergeleiding aan te passen De droogresultaten worden beïnvloe ...
 • Page 13

  NL DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING Controleer of er geen aanstekers of lucifers in het wasgoed zijn achtergebleven. 1. WAS IN DE MACHINE DOEN Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het geschikt is voor behandeling in een droger. Drooglabels De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan. Normale temperatuur Verlaagde temperatuur Controleer of het wasgoed niet is doorweekt met brandbare vloeistoffen. in de volgende volgorde: keuze van programma / droogtijd (ALLEEN als Droogtijd of Luchten is geselecteerd) / droogniveau (alleen wanneer selecteerbaar / aanpasbaar) / opties. Zodra u een keuze bevestigt door de toets in te drukken springt het lampje van de toets naar de volgende stap. Keuze van het programma: Zorg ervoor dat de programmatoets « brandt. Selecteer het gewenste programma door aan de knop te draaien. Het indicatielampje bij het gekozen programma gaat branden . Niet drogen in wasdroger Maak de deur o ...
 • Page 14

  Selecteer de gewenste droogtijd / luchttijd door aan de knop te draaien. Bevestig met de knop. Droogheidsniveau instellen, indien nodig Wanneer u het droogniveau wilt wijzigen, zorg er dan voor dat de droogniveautoets « brandt. Draai de knop om het gewenste droogniveau te selecteren en daarna de knop indrukken om te bevestigen. Selecteer opties, indien nodig Wanneer u extra opties wilt selecteren ervoor zorgen dat de Opties toets « brandt. De opties die voor uw programma geselecteerd kunnen worden staan aangegeven met een verlichte pijl. Selecteer de gewenste opties door aan de knop te draaien. Het symbool voor de geselecteerde optie knippert. Druk op de knop om te bevestigen. Een aantal opties / functies kunnen worden geselecteerd door rechtstreeks op de toets te drukken. Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor meer informatie. INDIVIDUELE MODUS Nadat u de droger heeft ingeschakeld bent u niet gedwongen de BEGELEIDE MODUS te volgen. He ...
 • Page 15

  NL 8. DE DROGER UITSCHAKELEN NADAT HET PROGRAMMA IS BEËINDIGD Het display geeft aan dat de cyclus is beëindigd. De "Aan/Uit" « toets indrukken om de droger uit te schakelen. De deur openen en uw wasgoed er uit halen. Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen. Als de droger niet direct na afloop van het programma wordt uitgeschakeld zal de droger het wasgoed ongeveer 10 minuten draaien, om kreuken te voorkomen. Het display toont een animatie. 9. WATERRESERVOIR LEGEN / DEURFILTER REINIGEN / BODEMFILTER REINIGEN Leeg • het waterreservoir na elk programma • het deurfilter na elk programma • het bodemfilter na elk vijfde programma. Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN ONDERHOUD PROGRAMMA 'S De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan. Normale temperatuur Verlaagde temperatuur Niet drogen in wasdroger PROGRAMMA Soort was en aanbevelingen ECO KATO ...
 • Page 16

  PROGRAMMA Soort was en aanbevelingen SYNTHETISCH Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen. Waslabels Voorschriften max. belading (kg): 3,5 standaard programmaduur (h): 1:20 extra functies: Stoomoptie, Droogniveau, Anti-kreuk, Delicaat FIJNE WAS Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft. max. belading (kg): 2,5 standaard programmaduur (h): 1:15 extra functies: Anti-kreuk WOOL EXCELLENCE JEANS GROTE STUKKEN Voor het drogen van wollen kleding met het wolmerk TOTAL EASY CARE WOOL. max. belading (kg): Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks. max. belading (kg): Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals badmatten, dekens enz. 1,0 standaard programmaduur (h): 1:20 extra functies: --3,0 standaard programmaduur (h): 1:50 extra functies: Anti-kre ...
 • Page 17

  NL PROGRAMMA Soort was en aanbevelingen OPFRISSEN MET STOOM Voor het opfrissen van wasgoed met stoom. Speciaal ontworpen voor het opfrissen en verwijderen van geuren van droge en schone vrijetijdskleding, zoals shirts, blouses, broeken van katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels. Helpt bij het verwijderen van geuren, gebruik de verfrissingsbal (zie aparte paragraaf VERFRISSINGSBAL). Na het einde van het programma moet de kleding onmiddellijk worden verwijderd en op kleerhangers worden gehangen, om kreuken te minimaliseren. DROOGTIJD OVERHEMDEN ZIJDE Tijdbeperkt droogprogramma. Kies de programmaduur met de optie Droogtijd. Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de droogtrommel. Geschikt voor een ​​ extra korte droogtijd na afloop van het programma. Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / optie Droogtijd voor meer informatie. Behoedzaam drogen van shirts en bloezen van katoen, linnen, synthetische weefsels of gemengde weef ...
 • Page 18

  PROGRAMMA Soort was en aanbevelingen OUTDOOR Voor het drogen van outdoor kleding die geschikt is voor behandeling in een droger. Waslabels Voorschriften max. belading (kg): 2,0 standaard programmaduur (h): 1:15 extra functies: Anti-kreuk DONSJACKS Voor het drogen van grote enkele stukken zoals donsjacks. max. belading (kg): 1,5 standaard programmaduur (h): 1:45 extra functies: Anti-kreuk MINI LADING Economisch drogen van kleine wasladingen. max. belading (kg): 1:00 extra functies: Anti-kreuk max = maximale capaciteit van de droger De in de tabel aangegeven programmaduur is de standaard waarde. De programmaduur hangt voornamelijk af van het vochtigheidsniveau van het wasgoed en het volume van de waslading. Daarom kan de werkelijke programmaduur afwijken van de aangegeven waarden. 18 1,0 standaard programmaduur (h): ...
 • Page 19

  NL VERFRISSINGSBAL Dit accessoire is bestemd voor gebruik:: Met Water: in het programma "opfrissen met Stoom", voor de benodigde vochtigheid GEBRUIK MET PROGRAMMA "OPFRISSEN MET STOOM": 1. Draai de dop om de verfrissingsbal te openen. 3. In het midden van het droge wasgoed 2 plaatsen, met de openingen naar boven. Daarna het programma starten. 1 2. Met water vullen tot aan de "max" streep en weer sluiten. In plaats van het gebruik van de verfrissingsbal kan de was een beetje worden bevochtigd met een waternevelfles, voordat u het in de trommel gaat laden. MAX De verfrissingsbal is een verbruiksartikel. Wanneer het na verloop van tijd sporen van slijtage of schade vertoont is een reserveonderdeel te verkrijgen bij onze Klantenservice. 2 1 19 ...
 • Page 20

  OPTIES OPTIES DIE DIRECT TE SELECTEREN ZIJN DOOR HET INDRUKKEN VAN DE BETREFFENDE TOETS STOOMOPTIE OPTIE DROOGTIJD Minimaliseert het kreuken van kleding gemaakt van katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels door het toevoegen van een luchtbevochtigingsfase aan het einde van de droogcyclus. Alleen de optie met kleine ladingen gebruiken, na het einde van het De gewenste droogtijd aanpassen als programma Droogtijd of Luchten is geselecteerd. De toets indrukken; het licht gaat aan, en de laatst gebruikte droogtijd op het display verschijnt. DROOGNIVEAU Het gewenste droogniveau voor de waslading selecteren. De toets indrukken; het licht gaat aan. Selecteer het gewenste droogniveau door aan de knop te draaien. programma onmiddellijk de kleding uit de droger halen en op kleerhangers hangen. De luchtvochtigheid wordt automatisch aanpast aan "kastdroog" en deze optie kan niet worden gewijzigd. Draai de knop om de gewenste droogtijd van minimaal ...
 • Page 21

  NL FUNCTIES AAN/UIT De droger inschakelen: druk op de toets START/PAUZE totdat de letters. Om de droger uit te schakelen nadat het programma is beëindigd: de toets indrukken totdat de lichten uit gaan. WAARSCHUWING KNOP Na het annuleren van een lopende programma snel alle stukken verwijderen Selecteren en bevestigen van programma's, opties en instellingen. Een lopend programma annuleren: de toets ingedrukt houden totdat het display geeft aan dat het programma is gewist. en ze verspreiden, zodat de warmte is verdwenen. Drukken om te bevestigen Draaien om te selecteren START/PAUZE TOETSENVERGRENDELING Het programma starten nadat u uw instellingen hebt voltooid. Met deze functie kunt u de toetsen en de knop van het bedieningspaneel vergrendelen tegen ongewenste bediening, bijvoorbeeld door kleine kinderen. Moet de droger ingeschakeld zijn. De toets Toetsenvergrendeling ingedrukt houden totdat het display aangeeft dat het programma ...
 • Page 22

  De dubbele punt tussen de uren en minuten op het display knippert. Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden beëindigd aan het einde van de vertragingsperiode. Wanneer het programma start wordt de vertraging op het scherm vervangen door de resterende duur van het programma. De duur van het programma kan door bepaalde factoren worden beïnvloed, vooral door de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Daarom wordt de duur van het programma in bepaalde fasen van het programma opnieuw berekend en aangepast. Tijdens deze fasen wordt op het display de een animatie vertoond. Dit kan leiden tot een eerder of later einde van het programma dan oorspronkelijk met de "Klaar in" functie was ingesteld. In dat geval INSTELLINGEN 22 De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden: Taal: Taal: voor het aanpassen van de taal op het display. Toetstonen: voor het aanpassen van de toon wanneer een toets wordt ingedrukt Waarschuwing einde cyclus Om het geluidssignaa ...
 • Page 23

  INDICATOREN ENERGIECONTROLE Hoe minder de niveaus van de energiemonitor branden, des te economischer uw programmainstelling. STORING Raadpleeg voor elke storingsindicatie op het display de paragraaf PROBLEEMOPLOSSING voor meer informatie. NL 23 ...
 • Page 24

  ENERGIEBESPARING AUTOMATISCHE UITSCHAKELING De droger is ontworpen om energie te besparen. Nadat het programma is voltooid wordt het daarom automatisch na ongeveer een kwartier uitgeschakeld. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • De optimale omgevingstemperatuur is tussen 15°C en 20°C . Bij een hogere temperatuur de kamer luchten. • Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het wasgoed. • Droog bij voorkeur een volledige lading, zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit optimaliseert het betreffende energieverbruik. • Het wasgoed niet te droog laten worden. • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen. • Na elke vijfde droogcyclus het deurfilter reinigen. 24 • De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen gebruiken. • Bij het drogen van katoenen of synthetische was strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten draaien ...
 • Page 25

  ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING NL Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de droger schoon te maken. Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de droger uitschakelen. HET WATERRESERVOIR LEGEN Na elk programma het waterreservoir legen, mits de afvoerslang niet is aangesloten op uw afvalwatersysteem (Zie INSTALLATIEGIDS). 1. Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden. 3. Het waterreservoir weer aanbrengen en druk het terug op zijn plaats. Controleer of het volledig in het compartiment is aangebracht. 2. Leeg het water. 25 ...
 • Page 26

  REINIGEN VAN HET DEURFILTER Het deurfilter na elk programma reinigen. Controleer of de was uit de machine is gehaald. Open de deur. 1. Verwijder de deurfilter door het naar boven te trekken. 2. Druk op de toets om de deur te openen. 3. Alle pluizen zorgvuldig met de hand van het scherm verwijderen. Het scherm kan eventueel ook onder stromend water worden gereinigd, met een zachte borstel. 4. Het filtercompartiment met een zachte doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen. 5. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede richting, zodat het volledig in het filtercompartiment zit. 26 ...
 • Page 27

  REINIGEN VAN HET BODEMFILTER NL 4. Het bodemfilter na elk vijfde programma reinigen. 1. Open de bodemklep. Het filterschuim en het filter met de hand of onder stromend water schoonmaken. Het filterschuim niet in de wasmachine wassen. 2. 5. Het filterschuim zorgvuldig uitwringen. Niet 3. 6. Het filterschuim op de bodemfilter vastzetten. Het handvat vasthouden en het bodemfilter uitnemen. Het schuim uit het bodemfilter verwijderen om het schoon te maken. in het bodemfilter aanbrengen wanneer het nog druipt. 7. De filterkamer van de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen. 27 ...
 • Page 28

  8. De bodemfilter opnieuw insteken. Controleer 10. De bodemklep sluiten. of het volledig in het filtercompartiment is aangebracht. 9. Het filterhandvat naar beneden klappen. 28 ...
 • Page 29

  REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER NL Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste delen van de droger te reinigen. Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke om het bedieningspaneel schoon te maken - deze stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen. 29 ...
 • Page 30

  OMKEREN VAN DE DEURSTOP De deurstop of de drogerdeur kunnen eventueel worden omgekeerd. Gebruik voor de procedure een tang en een kruiskopschroevendraaier. Voor het verwijderen en vastzetten van de deur wordt de hulp van een tweede persoon aanbevolen. Controleer of de stekker van de droger uit het stopcontact is gehaald. Open de drogerdeur. 1. Verwijder de twee schroeven boven en onder 3. De twee schroeven op het deurscharnier het deurslot, links van de deuropening. verwijderen. 2. Op de kleine knop boven het deurslot drukken De deur verwijderen en zorgvuldig ondersteboven leggen, op een deken of iets dergelijks. met een kleine schroevendraaier. Tegelijkertijd het deurslot naar boven verplaatsen en met uw vinger naar u toe trekken. 30 4. ...
 • Page 31

  NL 5. De onderste schroef losdraaien, om het afdekframe op de voorzijde van de deur los te maken. 7. Het kozijn voorzichtig in de richting van de klok draaien, en deze verwijderen. 2 1 8. De deur opnieuw draaien en ondersteboven leggen. 6. De deur draaien en neerleggen op het deurglas. 1 1 2 2 31 ...
 • Page 32

  9. Verwijder de twee schroeven aan de zijkant. Doe dit aan beide zijden van de deur. 11. Verwijder de zijdelen aan weerskanten van de deur. 1 12. 2 De zijdelen omkeren en deze opnieuw aanbrengen. 10. Verwijder de 4 binnenste schroeven aan weerskanten van de deur. 32 ...
 • Page 33

  NL 13. De 2 binnenste schroeven aan weerskanten 15. De deur draaien en neerleggen op het van de deur opnieuw vastdraaien. deurglas. 1 2 14. De 4 binnenste schroeven aan beide zijden opnieuw vastdraaien. 16. Het deurframe weer terugplaatsen. 1 2 33 ...
 • Page 34

  17. De deur opnieuw draaien en ondersteboven 19. De twee schroeven boven en onder het leggen. De onderste schroef opnieuw vastdraaien. 18. Het deurslot aan de rechterkant van de deuropening aanbrengen. Volledig in de opening drukken en een beetje naar beneden verplaatsen, totdat de kleine knop van het deurslot vergrendeld wordt. 34 deurslot vastzetten, aan de rechterkant van de deuropening. 20. De deur aan de linkerkant van de deuropening vastzetten, en de twee schroeven draaien. ...
 • Page 35

  NL HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING EN KLANTENSERVICE Deze droger is uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing DROGEN DUURT TE LANG WASGOED IS NIET VOLDOENDE DROOG Het geselecteerde programma is niet optimaal voor het soort wasgoed • Kies het programma dat het beste overeenkomt met het soort wasgoed; zie de paragraaf PROGRAMMA'S Deurfilter of bodemfilter verstopt • Reinig de filters volgens de instructies in de paragraaf VERZORGING EN ONDERHOUD De was is te nat • Zorg er voor dat het wasgoed met de hoogst mogelijke centrifugeersnelheid wordt gecentrifugeerd . Als het wasgoed zou worden gecentrifugeerd met een centrifugeersnelheid onder 800 rpm kan het waterreservoir tijdens het droog ...
 • Page 36

  ER ZIJN WATERDRUPPELS ONDER DE WASDROGER 36 Het bodemfilter is niet goed aangebracht • Controleer de positie van het bodemfilter en zorg ervoor dat het is volledig in het filtercompartiment zit. Er blijven pluizen op het bodemfilter of de deurafdichting • Verwijder de pluisresten op de rubberen afdichtingen van het bodemfilter en de deurafdichting. Het waterreservoir is niet goed aangebracht • Druk het waterreservoir naar binnen en zorg ervoor dat het volledig in het reservoircompartiment zit. Directe afvoeraansluiting werkt niet goed • Controleer de afvoeraansluiting en zorg ervoor dat het water kan worden afgevoerd. De droger staat niet waterpas • Controleer het niveau van de droger op het tafelblad met een waterpas; indien nodig de poten van de droger aanpassen. (raadpleeg de INSTALLATIEGIDS). ...
 • Page 37

  STORING INDICATOR EN MELDINGEN NL Zorg voor • Het legen van het waterreservoir na elk programma • Het reinigen van het deurfilter na elk programma • Het reinigen van het bodemfilter na elk vijfde programma Controlelampje voor storing Berichtweergave WATERRESERVOIR VOL Mogelijke oorzaak Het waterreservoir kan • vol water zijn • niet goed zijn geplaatst REINIG ONDERSTE FILTER • Leeg het waterreservoir; zorg ervoor dat het daarna goed wordt aangebracht. • Druk her waterreservoir naar binnen en zorg ervoor dat het goed in het reservoircompartiment zit. Het bodemfilter kan • geblokkeerd zijn door pluizen • niet goed zijn geplaatst REINIG DEURFILTER Oplossing • Reinig het bodemfilter; zorg ervoor dat het daarna goed wordt aangebracht • Druk het bodemfilter naar binnen en beweeg de vrijgavehefbomen in verticale positie, om ervoor te zorgen dat het filter correct in het filtercompartiment wordt aangebracht. Sluit de klep. Het ...
 • Page 38

  Hieronder een samenvatting van eventuele storingsoorzaken en oplossingen. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, nadat de onderstaande instructies zijn opgevolgd, Aan/Uit ten minste drie seconden ingedrukt houden. Als daarna de storingsmelding nog steeds verschijnt, de wasmachine uitschakelen en afkoppelen en contact opnemen met onze Klantenservice. Controlelampje voor storing 38 Berichtweergave Mogelijke oorzaak Oplossing F01 tot F04 Storing van een onderdeel Aan/Uit ten minste drie seconden ingedrukt houden. F05 tot F09 Storing van een onderdeel De droger uitschakelen en afkoppelen. Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat de hitte kan ontsnappen. Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt. Ongeveer een uur wachten. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan, laad het wasgoed en start het programma opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Klantenserv ...
 • Page 39

  TRANSPORT EN BEHANDELING WAARSCHUWING NL De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden. 1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact. 2. Controleer of de deur en het waterreservoir 3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids). goed dicht zitten. 39 ...
 • Page 40

  KLANTENSERVICE VOORDAT U DE KLANTENSERVICE BELT 1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in “HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING”. 2. Zet het apparaat aan en weer uit, om te controleren of het probleem is opgelost. ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE Bel voor assistentie het nummer dat in het garantieboekje staat, of volg de instructies op de website www.whirlpool.eu Vermeld altijd: • een korte beschrijving van de storing; • het type en het exacte model van het apparaat • het servicenummer (het nummer na het woord Service op het typeplaatje aan de binnenkant van de droger),. Het servicenummer staat ook in het garantieboekje; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Maak gebruik van onze bevoegde Klantenservice, om zeker te zijn van goed herstel en gebruik originele reserveonderdelen voor eventu ...
 • Page 41

  NL 1. 2a. 2b. 41 ...
 • Page 42

  3a. max 2 cm max 0.79 inch 3b. 42 ...
 • Page 43

  NL 4. 1 2 max 100 cm 39 inch 43 ...
 • Page 44

  5. 6a. .............. xxxx xxxx xxxx xxx V ~ xx Hz xx A 6b. 44 IPX4 D V E ...
 • Page 45

  NL 45 ...
 • Page 46

  NL 400010765555 Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool USA 001 n ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 6,17 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Usermanual and installation guide - German - 45 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Quick start guide - German - 8 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Quick start guide - Dutch - 8 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Usermanual and installation guide - French - 46 pages

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Quick start guide - French - 8 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info