Zoom out
Zoom in
Previous page
1/40
Next page
Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing
en Installatiegids
www.whirlpool.eu/register
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register ...
 • Page 2

  NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 ...
 • Page 3

  NL NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKSAANWIJZING en INSTALLATIE GIDS DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT. Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.whirlpool.eu/register Index Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CONFORMITEITSVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 4

  ONDERHOUD EN REINIGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 HET WATERRESERVOIR LEGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 REINIGEN VAN HET DEURFILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 REINIGEN VAN HET ONDERSTE FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER. ...
 • Page 5

  NL Gids voor Gezondheid en Veiligheid VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN Lees voordat u de wasdroger gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid & Veiligheid en Gebruik. Bewaar deze instructies dicht bij de hand voor toekomstige raadpleging. UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK. Deze handleiding en de wasdroger zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Dit symbool maakt u attent op mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden. Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool of het woord GEVAAR of WAARSCHUWING. Deze woorden betekenen: GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als d ...
 • Page 6

  uitgespreid worden om de hitte te laten ontsnappen. De laatste fase van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelfase), om ervoor te zorgen dat het wasgoed op een temperatuurniveau blijft dat niet leidt tot beschadiging van het wasgoed. Als u de droger op een wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst contact op met de klantenservice om te verifiëren of dit mogelijk is. Dit is alleen toegestaan als de wasdroger door middel van een daarvoor bestemde stapelset op de wasmachine wordt bevestigd. BEOOGD GEBRUIK VAN HET PRODUCT Deze wasdroger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Professioneel gebruik van de wasdroger is verboden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. LET OP: Het is niet de bedoeling dat de wasdroger in werking gesteld kan worden met een externe timer of met een afzonderlijke afstandsbediening. Gebruik de wasdroger niet buit ...
 • Page 7

  NL een hoogpolig tapijt wordt geïnstalleerd. Als de droger, wegens gebrek aan ruimte, direct naast een gas- of kolenkachel moet worden geïnstalleerd, moet er een warmte-isolerende plaat (85 x 57 cm) tussen worden geïnstalleerd en de kant van de plaat tegenover de kachel moet met aluminiumfolie worden afgedekt. De wasdroger is niet bestemd als inbouwinstallatie. De droger kan onder een aanrecht worden geïnstalleerd, mits er voor voldoende ventilatie van de droger wordt gezorgd. Installeer een ventilatierooster (minimaal 45 cm x 8 cm) aan de achterkant van het aanrecht waaronder de droger is geïnstalleerd. ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften is een multipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd. De aarding van de wasdroger is wettelijk verplicht. Voor wasdrogers voorzien v ...
 • Page 8

  van de fabrikant en de geldende veiligheidsvoorschriften. CORRECT GEBRUIK Overschrijd de maximale toegestane belading niet. Controleer de maximale toegestane belading in de programmatabel. Geen ongewassen artikelen in de wasdroger doen. instructies van de wasverzachter. Laat het wasgoed niet te lang drogen. REINIGING EN ONDERHOUD Zorg dat er geen proppen of stof wordt opgehoopt rond de droger. Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals opgegeven door de De wasdroger moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik nooit stoomreinigers. MILIEUTIPS Voor wasdrogermodellen met warmtepomptechnologie: Deze wasdroger bevat gefluoreerd broeikasgas (R134a). Het circuit met dit gas is hermetisch afgesloten. Het elektrische regelstation heeft een getest lektempo van minder dan 0,1% per jaar. VERWERKING VAN DE VERPAKKING De verpakking kan volledig gerecycle ...
 • Page 9

  NL apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING het laden, om de gewenste droogresultaten te verkrijgen. Droog altijd een volledige lading, afhankelijk van het soort was en de programma/ droogtijd. Kijk voor verdere informatie in de programmatabel. Selecteer de 'Delicate' optie alleen bij het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed. Gebruik bij voorkeur de maximale toegestane centrifugeersnelheid voor uw wasmachine, omdat het mechanisch water aftappen minder energie vereist. U bespaart tijd en energie bij het uitvoeren van uw droogcyclus. Bij het drogen van katoen, bijvoorbeeld strijkdroog en kastdroog, het wasgoed tegelijk laten draaien. Begin met het instellen van het programma/ droogtijd strijkdroog, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van d ...
 • Page 10

  Gids voor Gebruik en Verzorging PRODUCTBESCHRIJVING APPARAAT 1. 1. Werkblad 2. Bedieningspaneel 3. Watercontainer 4. Deur 5. Deurknop 6. Deurfilter (achter de deur) 7. Condensor (= onderste filter; achter de klep) 8. Verstelbare pootjes (4) 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. BEDIENINGSPANEEL 10. 11. 90’ 0 extra 60’ + 30’ h. 15’ h. extra + 8Kg 8. 10 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Functie Start selectie 2. Optie Snel 3. Optie Delicaat 4. Vergrendelings 5. Optie Tromm. andere richt. 6. Optie Antikreuk 7. Optie Droogniveau 8. Keuze programma 9. Start / Pauze-toets 10. Lampjes melding fouten 11. Indicator sequentie programma ...
 • Page 11

  NL DEUR Trek aan de hendel om de deur te openen. Voor het sluiten van de deur de hendel vasthouden en aanduwen, zodanig dat u de sluitklik hoort. Als u een lopend programma wilt onderbreken door het openen van de deur zal het programma, als de drogerdeur niet opnieuw wordt gesloten, binnen één minuut worden gereset. TROMMELVERLICHTING (indien beschikbaar) • Tijdens de programmakeuze: het licht gaat aan voor het laden van het wasgoed • Nadat het programma is gestart: het licht flakkert aan en uit terwijl het wasgoed wordt geïnspecteerd. • Nadat het programma is beëindigd en de deur BESCHIKBARE ACCESSOIRES wordt geopend gaat het licht even aan, om het wasgoed er uit te kunnen halen. Daarna gaat het licht uit, om energie te besparen; raak een willekeurige toets aan om het weer in te schakelen. Neem contact op met onze klantenservice om te controleren of het volgende accessoire voor uw model wasdroger verkrijgbaar is. PLANK VOOR STAPELSET waarmee uw ...
 • Page 12

  GEBRUIK VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK 1. CONTROLEER HET WATERRESERVOIR Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is aangesloten 2. CONTROLEER DE AFVOERSLANG Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem (zie INSTALLATIEGIDS). 12 ...
 • Page 13

  NL DAGELIJKS GEBRUIK WAARSCHUWING Controleer of er geen aanstekers of lucifers in het wasgoed zijn achtergebleven. 1. WAS IN DE MACHINE DOEN Controleer of het wasgoed niet is doorweekt met brandbare vloeistoffen. Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het geschikt is voor behandeling in een droger. Selecteer opties, indien nodig Als u extra opties wilt selecteren, druk op de respectievelijke toets - het symbool op de display brandt. Drooglabels De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan. Raadpleeg de paragraaf OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN voor meer informatie. Normale temperatuur Verlaagde temperatuur Niet drogen in wasdroger Maak de deur open en doe de was in de machine. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de paragraaf Programma's. 4. PROGRAMMA STARTEN Druk op de Start/Pauze-knop; het lampje naast de knop brandt. Het droogproces wordt gestart. De resterende duur van het defa ...
 • Page 14

  8. WATERRESERVOIR LEGEN / REINIG Als u de droger niet uitschakelt op het einde van het programma, zal de droogtrommel op het einde van het programma 10 minuten lang af en toe draaien, zodat het wasgoed niet gaat kreuken. Binnen ongeveer een kwartier nadat het programma is beëindigd wordt de droger volledig uitgeschakeld, om energie te besparen. DEURFILTER / REINIG ONDERSTE FILTER Leeg • het waterreservoir na elk programma • het deurfilter na elk programma Het onderste filter na ongeveer vijf cyclussen reinigen. Raadpleeg het hoofdstuk VERZORGING EN ONDERHOUD PROGRAMMA 'S De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan. Normale temperatuur Verlaagde temperatuur Niet drogen in wasdroger PROGRAMMA Soort Droging en Aanbevelingen KATOEN Voor het drogen van katoenen wasgoed. standaard Extra droog (maximaal droogniveau) extra functies: Kastdroog (droog genoeg om in de kast te leggen aan het einde van de droogcyclus) W ...
 • Page 15

  NL PROGRAMMA Soort Droging en Aanbevelingen Strijkdroog (geschikt voor het strijken na de droogcyclus, dus nog steeds enigszins vochtig) Waslabels Voorschriften max. belading (kg): max standaard programmaduur (h): 1:25 extra functies: Snel, Delicaat, Tromm. andere richt., Antikreuk, Droogniveau ECO KATOEN SYNTHETISCH Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal, vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma. Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen. Extra droog (maximaal droogniveau) Kastdroog (droog genoeg om in de kast te leggen aan het einde van de droogcyclus) max. belading (kg): max standaard programmaduur (h): 1:40 Snel, Delicaat, Antikreuk, Droogniveau extra functies: max. belading (kg): 3,5 standaard programmaduur (h): ...
 • Page 16

  PROGRAMMA Soort Droging en Aanbevelingen GEMENGDE WAS Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen, synthetische stoffen en gemengde weefsels. Waslabels Voorschriften max. belading (kg): 3,0 standaard programmaduur (h): 1:20 extra functies: Delicaat, Tromm. andere richt., Antikreuk, Droogniveau WOOL FINISH Voor het afwerken van het luchtdrogen van wollen textiel. Wollen stoffen worden pluizig en plat. max. belading (kg): programmaduur (h): 0:06 extra functies: GROTE STUKKEN Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals badmatten, dekens enz. 1,0 standaard --- max. belading (kg): 3,0 standaard programmaduur (h): 2:00 extra functies: Tromm. andere richt., Antikreuk DROOGTIJD Tijdbeperkt droogprogramma. Kies de programmaduur met de optie Droogtijd. Voor alle stoffen die geschikt zijn voor de droogtrommel. Geschikt voor een ​​ extra korte droogtijd na afloop van het progr ...
 • Page 17

  NL OPTIES OPTIES DIE DIRECT TE SELECTEREN ZIJN DOOR HET INDRUKKEN VAN DE BETREFFENDE TOETS Raadpleeg de programmatabel om te controleren welke opties er beschikbaar zijn voor het geselecteerde programma. SNEL Hiermee kunt u sneller drogen doordat de programmaduur korter is. DELICAAT Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen. TROMM. ANDERE RICHT. Zorgt voor minder kreuken door de draairichting van de trommel tijdens het programma meer keer om te keren. ANTIKREUK DROOGNIVEAU Helpt kreuken te voorkomen als de was niet snel na afloop van het programma uit de machine kan worden gehaald. Een paar minuten na het einde van het programma begint de droger Voor een lichte variatie van het droogteniveau na afloop van het programma, door de programmaduur te verlengen of te verkorten. regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 12 uur na het einde van het programma. U kunt het op elk gew ...
 • Page 18

  FUNCTIES KNOP Hiermee kan het programma worden ingesteld: draaien totdat de indicator naar het gewenste programma wijst. Met de 0-stand wordt de droger uitgeschakeld en een lopend programma gewist. WAARSCHUWING START/PAUZE TOETSENVERGRENDELING Na het wissen van een lopende programma snel alle stukken verwijderen Het programma starten nadat u uw instellingen hebt voltooid Een lopend programma onderbreken Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het bedieningspaneel tegen ongewenste werking. uitschakelen van de droger door de keuzetoets van de programma's op Uit/O te zetten. Als u de droger weer inschakelt door een programma te selecteren, blijft de toetsvergrendeling geactiveerd totdat u het ontgrendelt. Voor het vergrendelen van de knoppen: • Er moet een programma geselecteerd zijn. • Hou de Toetsenvergrendeling ingedrukt tot het symbool met de sleutel brandt op de display. Knop en toetsen zijn nu vergrendeld. Wanneer de to ...
 • Page 19

  NL CONTROLELAMPJES CONTROLELAMPJES VOOR STORING Watercontainer (=> watercontainer leegmaken) Raadpleeg bij storingen het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING Onderste filter (=> onderste filter reinigen). Deurfilter (=> deurfilter reinigen) LAMPJE PROGRAMMA VOLGORDE Toont de lopende programmafase (detecteren/ droogfase / einde). ANTIKREUK Geeft aan dat de droger na afloop van het programma af en toe draait om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreuken (zie DAGELIJKS GEBRUIK / 7, en OPTIES, FUNCTIES EN LAMPES / Antikreuk ). 19 ...
 • Page 20

  ENERGIEBESPARING AUTOMATISCHE UITSCHAKELING De droger is ontworpen om energie te besparen. Nadat het programma is voltooid wordt het daarom automatisch na ongeveer een kwartier uitgeschakeld. ENERGIEBESPARING • De optimale omgevingstemperatuur is tussen 15°C en 20°C . Bij een hogere temperatuur de kamer luchten. • Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het wasgoed. • Droog bij voorkeur een volledige lading, zoals aangegeven in de Programmatabel. Dit optimaliseert het betreffende energieverbruik. • Het wasgoed niet te droog laten worden. • Na elke droogcyclus het deurfilter reinigen. • Reinig het onderste filter na elke vijf cyclussen. 20 • De "Delicaat" optie alleen bij kleine ladingen gebruiken. • Bij het drogen van katoenen of synthetische was strijkdroog en kastdroog wasgoed tegelijk laten draaien. Het progr ...
 • Page 21

  ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING NL Gebruik geen brandbare vloeistoffen om de droger schoon te maken. Voor elke reinigings- en onderhoudsbeurt de droger uitschakelen. HET WATERRESERVOIR LEGEN Na elk programma het waterreservoir legen, mits de afvoerslang niet is aangesloten op uw afvalwatersysteem (Zie INSTALLATIEGIDS). 1. Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden. 3. Het waterreservoir weer aanbrengen en druk het terug op zijn plaats. Controleer of het volledig in het compartiment is aangebracht. 2. Leeg het water. 21 ...
 • Page 22

  REINIGEN VAN HET DEURFILTER Het deurfilter na elke cyclus reinigen. Controleer of de was uit de machine is gehaald. Open de deur. 1. Verwijder de deurfilter door het naar boven te trekken. 2. Druk op de toets om de deur te openen. 3. Alle pluizen zorgvuldig met de hand van het scherm verwijderen. Het scherm kan eventueel ook onder stromend water worden gereinigd, met een zachte borstel. 4. Het filtercompartiment met een zachte doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen. 5. Het filter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede richting, zodat het volledig in het filtercompartiment zit. 22 ...
 • Page 23

  NL REINIGEN VAN HET ONDERSTE FILTER Het onderste filter na elk vijfde programma reinigen. 1. Open de bodemklep. 2. Het handvat vasthouden en het onderste filter 4. Het filterschuim en het filter met de hand of onder stromend water schoonmaken. Het filterschuim niet in de wasmachine wassen. 5. Het filterschuim zorgvuldig uitwringen. Niet uitnemen. in het onderste filter aanbrengen wanneer het nog druipt. 3. Het schuim uit het onderste filter verwijderen Het filterschuim op de onderste filter vastzetten. om het schoon te maken. 6. 7. De filterkamer van de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger reinigen. 23 ...
 • Page 24

  8. De onderste filter opnieuw insteken. Controleer of het volledig in het filtercompartiment is aangebracht. 9. Het filterhandvat naar beneden klappen. 24 10. De bodemklep sluiten. ...
 • Page 25

  REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE DROGER NL Gebruik een zachte vochtige doek om de buitenste delen van de droger te reinigen. Gebruik geen glas of reinigingsmiddelen voor algemeen gebruik, schuurpoeder of dergelijke om het bedieningspaneel schoon te maken - deze stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen. 25 ...
 • Page 26

  OMKEREN VAN DE DEURSTOP De deurstop of de drogerdeur kunnen eventueel worden omgekeerd. Gebruik voor de procedure een tang en een kruiskopschroevendraaier. 1. Gebruik een tang om de contactpen aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien met 90° en trek het eruit. Voor het verwijderen en vastzetten van de deur wordt de hulp van een tweede persoon aanbevolen. Controleer of de stekker van de droger uit het stopcontact is gehaald. Open de drogerdeur. 3. Op de kleine knop boven het deurslot drukken met een kleine schroevendraaier. Tegelijkertijd het deurslot naar boven verplaatsen en met uw vinger naar u toe trekken. 4. De 2 schroeven op het deurscharnier verwijderen en de deur weghalen. 2. De 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem losdraaien. 26 ...
 • Page 27

  NL 5. De deur aan de linkerkant vastzetten, en de 2 schroeven draaien. Let er op dat ze verticaal worden vastgeschroefd, om te voorkomen dat de deurafdichting bekneld raakt. 7. De 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem vastdraaien. 8. De contactpen op binnenkant van de deur 6. Het deurslot aan de rechterkant van de aanbrengen. De contactpen met een tang 90° naar rechts draaien, om het te vergrendelen. deuropening aanbrengen. Volledig in de opening drukken en een beetje naar beneden verplaatsen, totdat de kleine knop van het deurslot vergrendeld wordt. 27 ...
 • Page 28

  HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING EN CONSUMENTENSERVICE Deze droger is uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. Probleem Mogelijke oorzaak DROGEN DUURT TE LANG Het geselecteerde programma WASGOED IS NIET VOLDOENDE is niet optimaal voor het soort DROOG wasgoed 28 Oplossing • Kies het programma dat het beste overeenkomt met het soort wasgoed; zie de paragraaf PROGRAMMA'S Deurfilter of onderste filter verstopt • Reinig de filters volgens de instructies in de paragraaf VERZORGING EN ONDERHOUD De was is te nat • Zorg er voor dat het wasgoed met de hoogst mogelijke centrifugeersnelheid wordt gecentrifugeerd . Als het wasgoed zou worden gecentrifugeerd met een centrifugeersnelheid onder 800 rpm kan het waterreservoir tijdens h ...
 • Page 29

  NL DE DROGER START NIET, HOEWEL “START/PAUZE” IS INGEDRUKT ER ZIJN WATERDRUPPELS ONDER DE WASDROGER Deur is niet goed gesloten • De deur goed aanduwen om te sluiten totdat u de sluitklik hoort Toetsenvergrendeling is geactiveerd • De toets met het symbool ingedrukt houden totdat het display aangeeft dat het programma is ontgrendeld. Stekker, stroomstoring, zekering • De stekker zit niet in het stopcontact of maakt geen contact. • Er is een stroomstoring geweest. •. Probeer de stekker van een ander apparaat in het stopcontact te steken. Het onderste filter is niet goed aangebracht • Controleer de positie van het onderste filter en zorg ervoor dat het is volledig in het filtercompartiment zit. Er blijven pluizen op het onderste filter of de deurafdichting • Verwijder de pluisresten op de rubberen afdichtingen van het onderste filter en de deurafdichting. Het waterreservoir is niet goed aangebracht • Druk het waterreservoir ...
 • Page 30

  STORING INDICATOR EN MELDINGEN Zorg voor • Het legen van het waterreservoir na elk programma • Het reinigen van het deurfilter na elk programma • Reinig het onderste filter na elke vijf cyclussen Controlelampje voor storing Mogelijke oorzaak De lege "Watercontainer" gaat branden Het waterreservoir kan De "Onderste Filter" gaat branden De "Deurfilter" gaat branden • vol water zijn • Leeg het waterreservoir; zorg ervoor dat het daarna goed wordt aangebracht. • niet goed zijn geplaatst • Druk her waterreservoir naar binnen en zorg ervoor dat het goed in het reservoircompartiment zit. Het onderste filter kan • geblokkeerd zijn door pluizen • Reinig het onderste filter; zorg ervoor dat het daarna goed wordt aangebracht • niet goed zijn geplaatst • Druk het onderste filter naar binnen en beweeg de vrijgavehefbomen in verticale positie, om ervoor te zorgen dat het filter correct in het filtercompartiment wordt aangebracht. Sluit de kl ...
 • Page 31

  NL Hieronder een samenvatting van eventuele storingsoorzaken en oplossingen. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, nadat de onderstaande instructies zijn opgevolgd. Als daarna de storingsmelding nog steeds verschijnt, de wasmachine uitschakelen en afkoppelen en contact opnemen met onze consumentenservice. Berichtweergave Mogelijke oorzaak Oplossing F01 tot F04 Storing van een onderdeel Draai de programmakeuzeknop naar 0/UIT en wacht daarna minimaal 3 seconden. F05 tot F09 Storing van een onderdeel De droger uitschakelen en afkoppelen. Onmiddellijk de deur openen en de was er uit halen, zodat de hitte kan ontsnappen. Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt. Ongeveer een uur wachten. Sluit de stekker van de droger op het stopcontact aan, laad het wasgoed en start het programma opnieuw. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de consumentenservice. F10 tot F24 Storing van een onderdeel De dro ...
 • Page 32

  TRANSPORT EN BEHANDELING WAARSCHUWING De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden. 1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact. 2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten. 32 3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids). ...
 • Page 33

  NL CONSUMENTENSERVICE VOORDAT U DE CONSUMENTENSERVICE BELT 1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in “HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING”. 2. Zet het apparaat aan en weer uit, om te controleren of het probleem is opgelost. ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, CONTACT OPNEMEN MET DE DICHTSTBIJZIJNDE CONSUMENTENSERVICE Bel voor assistentie het nummer dat in het garantieboekje staat, of volg de instructies op de website www.whirlpool.eu Vermeld altijd: • een korte beschrijving van de storing; • het type en het exacte model van het apparaat • het servicenummer (het nummer na het woord Service op het typeplaatje aan de binnenkant van de droger),. Het servicenummer staat ook in het garantieboekje; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Maak gebruik van onze bevoegde consumentenservice, om zeker te zijn van goed herstel en gebruik originele reserveo ...
 • Page 34

  1. 2a. 34 2b. ...
 • Page 35

  NL 3a. max 2 cm max 0.79 inch 3b. 35 ...
 • Page 36

  4. 1 2 max 100 cm 39 inch 36 ...
 • Page 37

  NL 5. 6a. 6b. .............. xxxx xxxx xxxx xxx V ~ xx Hz xx A IPX4 D V E 37 ...
 • Page 38

  38 ...
 • Page 39

  NL 39 ...
 • Page 40

  001 4 0 0 0 1 0 840684 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool HDLX 80414 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool HDLX 80414 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 5,65 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool HDLX 80414

Whirlpool HDLX 80414 Usermanual and installation guide - German - 40 pages

Whirlpool HDLX 80414 Quick start guide - German - 8 pages

Whirlpool HDLX 80414 Quick start guide - Dutch - 8 pages

Whirlpool HDLX 80414 Usermanual and installation guide - French - 40 pages

Whirlpool HDLX 80414 Quick start guide - French - 8 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info