Zoom out
Zoom in
Previous page
1/11
Next page
24
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
HET WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
EEN GEKOZEN PROGRAMMA WIJZIGEN
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZING
BOEKJE
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT
Pag.
25
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
Pag.
27
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
Pag.
29
GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING
Pag.
29
HET PLUISFILTER REINIGEN
Pag.
29
DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN
Pag.
30
AFVOERSYSTEEM
Pag.
31
OMKEREN VAN DE DEUR
Pag.
32
OPSPOREN VAN STORINGEN/
KLANTENSERVICE
Pag.
33
LEES DE
GEBRUIKSAANWIJZING!
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING! PROGRAMMATABEL HET WASGOED VOORBEREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN EEN GEKOZEN PROGRAMMA WIJZIGEN EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING GEBRUIKSAANWIJZING BOEKJE 24 VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT Pag. 25 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN Pag. 27 BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT Pag. 29 GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING Pag. 29 HET PLUISFILTER REINIGEN Pag. 29 DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN Pag. 30 AFVOERSYSTEEM Pag. 31 OMKEREN VAN DE DEUR Pag. 32 OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE Pag. 33 ...
 • Page 2

  VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT • Deze droogautomaat is exclusief ontworpen voor het drogen van machine-droogbaar wasgoed in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens. • Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en de programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt. • Bewaar de gebruiksaanwijzing en de programmatabel, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen, Als u de droogautomaat doorverkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat u de gebruiksaanwijzing en de programmatabel erbij geeft. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel bij personen of dieren die het gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. 1. De verpakking verwijderen en inspectie • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Als u twijfelt, gebruik het apparaat dan niet. Neem contact op met de Klantenservice of met uw plaatselijke leverancier. • Als het apparaat op een zeer ...
 • Page 3

  • Deze droogautomaat is niet ontworpen voor inbouwinstallatie. • De droogautomaat mag onder een werkblad worden geïnstalleerd, mits er voldoende ventilatie aanwezig is. Installeer een ventilatierooster (minimale afmetingen 45 cm x 8 cm) in het achterste gedeelte van het werkblad waaronder de droogautomaat geïnstalleerd wordt. D. Zet de afstandshouders vast door ze naar rechts te draaien, tot ze niet verder kunnen. D 4. Montage van afstandshouders Om ervoor te zorgen dat het apparaat op de juiste afstand van de muur aan de achterkant wordt geplaatst, en er voldoende ventilatie mogelijk is, moeten er afstandshouders worden gemonteerd op de achterkant van de droogautomaat voordat het eerste droogprogramma wordt gestart. A. Haal de twee afstandshouders uit de verpakking. B. De afstandshouders moeten aan de achterkant van de droogautomaat in de beschermende afdekking worden geplaatst. 5. Bescherming van gebruikers en kinderen • Laat kinderen niet met de drooga ...
 • Page 4

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters. Om het risico op brand in de droogtrommel zo klein mogelijk te houden, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen: • Met olie doordrenkte kledingstukken kunnen spontaan in brand vliegen, vooral als ze worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kan het artikel heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan verhinderen dat de hitte ontsnapt en zo brandgevaar opleveren. • Doe geen ongewassen artikelen in de droogautomaat. • Zorg ervoor dat het apparaat wordt onderhouden volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”. • Zorg ervoor dat het apparaat wordt geïnstalleerd volgens bovenstaande instructies. • Zet de programma- ...
 • Page 5

  Verpakking • De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken • De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat moet worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. • Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij niet meer op de netvoeding kan worden aangesloten. op het product of op de • Het symbool bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. • Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw ...
 • Page 6

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT A. Werkblad B. Waterbak C. Contactpin D. Deur: Trek aan de handgreep om de deur te openen. Duw voorzichtig tegen de deur om hem te sluiten. E. Filter F. Warmtewisselaar G. Klep warmtewisselaar GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING Voordat u de droogautomaat reinigt of onderhoud uitvoert, moet u deze uitschakelen. NA ELKE DROOGCYCLUS • Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon. • Giet de waterbak aan het eind van iedere droogcyclus leeg. IEDERE MAAND • Reinig de warmtewisselaar ten minste eenmaal per maand (zie “De warmtewisselaar reinigen” op de volgende pagina). HET PLUISFILTER REINIGEN Afhankelijk van het model van uw droogautomaat kan het pluisfilter een andere vorm hebben. Reinig het pluisfilter na elke droogcyclus, of wanneer het indicatielampje van het pluisfilter gaat branden. Ga als volgt te werk: A. Haal het pluisfilter uit de droogautomaat en maak het voorzichtig open. A A B ...
 • Page 7

  DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN Voordat u de droogautomaat reinigt of onderhoud uitvoert, moet u deze uitschakelen. Reinig de warmtewisselaar minimaal eenmaal per maand, of wanneer het lampje van de warmtewisselaar gaat branden (optionele functie, afhankelijk van het model van uw droogautomaat). Ga als volgt te werk: A. Open de klep van de warmtewisselaar en leg hem opzij. A B. Draai de twee vergrendelingsbalkjes aan de zijkant van de warmtewisselaar naar het midden, in horizontale positie, en trek de warmtewisselaar naar buiten. B C. Houd de warmtewisselaar vast zoals te zien is in de afbeelding. Maak de warmtewisselaar schoon onder stromend water door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken, vooral aan de voor- en achterkant. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de platen van de warmtewisselaar. Maak de binnenkant van de platen van de warmtewisselaar schoon onder stromend water, van voor naar achter. C D. Verwijder het pluis van de behuizin ...
 • Page 8

  AFVOERSYSTEEM Voor uw gemak: De droogautomaat kan rechtstreeks op de riolering van uw woning worden aangesloten, zodat u de waterbak niet na elk droogprogramma leeg hoeft te gieten. C. Sluit de slang aan op het afvoersysteem. Het hoogteverschil tussen de vloer waarop de droogautomaat staat en de aansluiting van het afvoersysteem mag niet meer dan 1 m zijn. Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen. A. Maak de slang bovenaan op de achterkant van de droogautomaat los. C Opmerking: om te voorkomen dat het water terugstroomt in het apparaat, mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet. A B. Verwijder de slang uit de beschermende afdekking op de achterkant. B 31 ...
 • Page 9

  OMKEREN VAN DE DEUR Voor uw gemak: als u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt u de richting waarin de deur wordt geopend veranderen om de positie van de handgreep lager te maken. Haal de stekker uit het stopcontact. A A. Open de deur. B. Draai de contactpin (B) in het bovenste gedeelte van de deur met een moersleutel 90° en trek hem eruit. C. Verwijder de deurvergrendeling: Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los. B C D. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het deurvergrendelingssysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe. D E. Draai de deur om: Verwijder de twee schroeven van de deurbevestigingsplaat. Bevestig de deur aan de gewenste kant met de twee schroeven. Draai de schroeven horizontaal vast, zodat de deurafdichting niet afgekneld wordt. Plaats de deurvergrendeling terug: Plaats de deurvergrendeling ...
 • Page 10

  OPSPOREN VAN STORINGEN/KLANTENSERVICE Als de droger niet goed werkt, kan een van de volgende foutcodes verschijnen. Afhankelijk van het model van uw droger verschijnt de storing in letters of in verschillende knipperende lampjes. Foutcode Knipperende lampjes Controles die u zelf moet uitvoeren voordat u de klantenservice belt F01 Bel de klantenservice. F02 Bel de klantenservice. F03 Bel de klantenservice. F04 Bel de klantenservice. F05 Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt. F06 Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de sto ...
 • Page 11

  OPSPOREN VAN STORINGEN/KLANTENSERVICE Als er een storing optreedt, dan moet u de volgende controles uitvoeren voordat u contact opneemt met de Klantenservice: Het drogen duurt te lang/het wasgoed is niet droog genoeg: • Is het juiste programma geselecteerd? • Wasgoed is te nat (is de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 1000 tpm? Als de centrifugeersnelheid minder dan 1000 tpm is, dan kan er een storing met de waterbak optreden tijdens het droogprogramma). • Is het pluisfilter verstopt (filterlampje brandt?) • Is de warmtewisselaar verstopt? (zie de hoofdstukken “HET PLUISFILTER REINIGEN/DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN”). • Is de omgevingstemperatuur te hoog? • Branden de lampjes EINDE? De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden. • Is de functie ‘Delicaat’ geselecteerd? De functie ‘Delicaat’ mag alleen geselecteerd worden bij kleine hoeveelheden wasgoed. • Gemengd wasgoed (bijvoorbeeld katoen en synthetisch). De droogautomaat w ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool AZB 7570 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool AZB 7570 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 3,18 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool AZB 7570

Whirlpool AZB 7570 User Manual - English - 13 pages

Whirlpool AZB 7570 Quick start guide - English - 5 pages

Whirlpool AZB 7570 User Manual - German - 12 pages

Whirlpool AZB 7570 Quick start guide - German - 5 pages

Whirlpool AZB 7570 Quick start guide - Dutch - 6 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info