Zoom out
Zoom in
Previous page
1/9
Next page
21
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BOEKJE
VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN
PAGINA
22
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN
PAGINA
23
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
PAGINA
25
GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN
REINIGING
PAGINA
25
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
26
OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING
PAGINA
27
WARMTEWISSELAAR
PAGINA
28
HET OPSPOREN VAN STORINGEN/
KLANTENSERVICE
PAGINA
29
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  INHOUD BEKNOPTE HANDLEIDING PROGRAMMATABEL WASGOED VOORBEREIDEN EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING GEBRUIKSAANWIJZINGEN BOEKJE VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN PAGINA 22 VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 23 BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT PAGINA 25 GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING PAGINA 25 AFVOERSYSTEEM PAGINA 26 OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING PAGINA 27 WARMTEWISSELAAR PAGINA 28 HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE PAGINA 29 21 ...
 • Page 2

  VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN 1. De verpakking verwijderen en controle • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier. • Als het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt. • Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen. • Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel. 2. Elektrische aansluitingen • Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften. • De elektrische aansluiting dient te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschap ...
 • Page 3

  VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 1. Verpakking 2. • • • • • • • • 3. • 4. 5. • • • • • • De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals aangegeven door het kringloopsymbool . Tips voor het besparen van energie Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd. Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus. Laat het wasgoed niet te sterk drogen. Maak het pluisfilter schoon na elke droogcyclus. Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen de 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is. Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen. Selecteer de optie delicaat alleen bij k ...
 • Page 4

  • Wasverzachters of soortgelijke producten moeten gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. • Attentie: het achterpaneel kan heet zijn. EG Verklaring van overeenstemming • Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen: • 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn • 2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002 ...
 • Page 5

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT A. Werkblad. B1.Uitvoering met waterbak onder of B2. Uitvoering met waterbak boven. C. Contactpin. D. Deur: Als u de deur wilt openen: trekt u aan de hendel. Als u de deur wilt sluiten: drukt u deze licht aan totdat hij sluit. E. Filter. F. Kinderbeveiliging. G. Toets voor opening van de klep van de warmtewisselaar. H. Warmtewisselaar. A B2 C F E D G Opmerking: afhankelijk van het model kan de openingsrichting van de klep horizontaal of verticaal zijn. Hierdoor verandert de werking van de klep niet. H B1 GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING IEDERE DROOGCYCLUS • Reinig het pluisfilter aan het eind van iedere droogcyclus. Open de deur. Trek het filter omhoog. Open het filter. Verwijder pluis met een zachte borstel of met uw vingers. Sluit het filter. Duw het filter terug op zijn plaats. • Maak de waterbak op het eind van iedere droogcyclus leeg. IEDERE MAAND • Reinig de warmteverwisselaar t ...
 • Page 6

  AFVOERSYSTEEM Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven B Om de waterbak niet aan het einde van elke droogcyclus te hoeven legen, kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd. N.B: normaal gesproken is de afvoerslang niet bijgeleverd; u dient de accessoire-set te gebruiken, die verkrijgbaar is bij uw dealer of bij onze Klantenservice. Neem contact op met uw dealer of met de Klantenservice voor het artikelnummer van deze set. De aansluiting voor rechtstreekse afvoer zit op de achterkant van de droger. A. Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen. B. Verwijder de slang onder op de achterkant van de droger en steek hem in het gat dat er vlakbij zit. C. Zet de slang vast (lengte: 1,5 m) op de afvoeraansluiting. Het hoogteverschil tussen de twee afvoeraansluitingen mag niet groter zijn dan 1 m. Opmerking: om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slan ...
 • Page 7

  OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING Omkeren van de deur C A. Haal de stekker uit het stopcontact. B. Open de deur. C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem. D. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de deur zelf. E. Verwijderen van de deurvergrendeling: Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los. Til de deurvergrendeling van onderen op, schuif deze ongeveer 1,5 cm omhoog en verwijder hem. C F. Omkeren van de deur: Bevestig de deur aan de gewenste kant met de twee schroeven. Schroef de deur in horizontale positie, om beknelling van de afdichting te voorkomen. G. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden. H. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan. D I. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem niet omgedraaid wor ...
 • Page 8

  WARMTEWISSELAAR Voordat u met schoonmaken of onderhoud begint, dient u de droogautomaat uit te zetten. Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden als volgt schoon: A A. Open de deur en druk op de toets van de klep van de warmtewisselaar onder op de deuringang. B. De flap van de warmtewisselaar gaat open. C. Klap de handgreep van de warmtewisselaar omhoog in horizontale positie en verwijder de warmtewisselaar. D. Maak de warmtewisselaar schoon onder stromend water door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken, vooral aan de voor- en achterkant. E. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de platen van de warmtewisselaar. F. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar. Houd de afvoeropening (links voor in de behuizing) vrij van pluis. G. Breng de warmtewisselaar volledig in zijn behuizing aan (de markering TOP of HAUT omhoog gericht), waarbij u de handgreep in horizontale positie houdt, en duw vervolgens ...
 • Page 9

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE Het opsporen van storingen Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst: Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg: • Is het juiste programma geselecteerd? • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel geplaatst werd (de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de fout met de waterbak tijdens de droogcyclus optreden)? • Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)? • Is de warmtewisselaar vuil (zie de Gebruiksaanwijzing)? • Is de omgevingstemperatuur te hoog? • Branden de indicatielampjes END en Antikreuk? De droogcyclus is compleet en het wasgoed kan er uit worden gehaald. • Is de optie Delicaat geselecteerd? Klantenservice Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande contro ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool awz 7660 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool awz 7660 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,37 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool awz 7660

Whirlpool awz 7660 Quick start guide - English - 4 pages

Whirlpool awz 7660 User Manual - English - 10 pages

Whirlpool awz 7660 User Manual - German - 9 pages

Whirlpool awz 7660 Quick start guide - German - 4 pages

Whirlpool awz 7660 Quick start guide - Dutch - 4 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info