Zoom out
Zoom in
Previous page
1/6
Next page
6
Droogniveau
Door deze optie te kiezen, kunt u de droogheid
van het wasgoed aanpassen.
Na het kiezen van het gewenste programma
kunt u het droogniveau kiezen door op de toets
te drukken.
Door 1 keer te drukken, kiest u een droger niveau
of
Door 2 keer te drukken, kiest u een minder
droog niveau
of
Door 3 keer drukken, kiest u weer het normale
droogniveau
.
Reset
Door tijdens de keuzefase van het programma
op deze toets te drukken, worden alle
instellingen van gekozen opties uitgeschakeld.
Door tijdens een actieve droogcyclus op de
toets te drukken, wordt de cyclus gestopt en de
droger in de keuzemodus gezet.
De toets moet 3 seconden worden ingedrukt.
Toetsenblokkering
Ter bescherming van kinderen kan deze optie
gebruikt worden om alle functies van de
gebruikersinterface te blokkeren.
Om deze optie te activeren, moet de toets
3 seconden worden ingedrukt, tot het symbool
van de “sleutel” in het display wordt
weergegeven.
Om deze optie te deactiveren, moet de toets
worden ingedrukt tot het symbool van de
“sleutel” verdwijnt.
De functie toetsenblokkering blijft zelfs actief
als de keuzeknop naar de stand “uit” “0”
wordt gedraaid of de deur geopend wordt.
De functie moet gedeactiveerd worden.
Aanpassing droogtijd
Draai de programmakeuzeknop naar de stand
“Droogtijd”.
Druk op de toets “Droogtijd” om de
cyclusduur te kiezen in stappen van tien
minuten tot maximaal 120 minuten.
Beschermen
Door deze optie te kiezen, verlaagt u de
droogtemperatuur.
Deze optie kan niet worden geselecteerd
wanneer de optie “Snel” is geselecteerd.
Snel
Door deze optie te selecteren wordt de
droogtijd gereduceerd. Deze optie mag
alleen worden geselecteerd voor
katoenprogramma's met een maximale
belading van 3,5 kg. De kledingstukken
moeten dezelfde grootte en dikte hebben.
nti-kreuk
Deze optie kan gekozen worden om kreuken
van het wasgoed te verminderen, indien het
wasgoed na het einde van de cyclus niet
direct uit de droger wordt gehaald.
De trommel draait zo nu en dan, gedurende
maximaal 12 uur.
De functie kan op elk willekeurig moment
onderbroken worden door de droger uit te
schakelen.
Deze optie deactiveert de functie “Zoemer”
indien deze geactiveerd is.
Eindtijdselectie
Met deze functie kunt u uw programma
uitstellen, zodat dit op een later tijdstip
voltooid is: druk op de toets om te kiezen
over hoeveel uur het programma voltooid
moet zijn.
Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw
wasgoed op een specifiek tijdstip gereed
te hebben en daarmee bijvoorbeeld van
gunstiger energietarieven gedurende de
nacht profiteren.
De functie “Eindtijdselectie” kan gekozen
worden in hele uren (1 tot 24 uur).
Wanneer u op de toets drukt, wordt de
kortste tijd weergegeven; door op de
toets te blijven drukken, kunt u alle
beschikbare tijden doorlopen.
Om de functie te deactiveren, houdt u de
toets ingedruk tot u de waarde ziet voor
de stand “uit”.
Wanneer u de gewenste “Eindtijd”
gekozen heeft, drukt u op “Start” – het
terugtellen begint.
Tijdens het terugtellen kunt u de instelling
van de optie nog veranderen (opties
selecteren of deselecteren).
Soms kan het programma eerder voltooid
zijn dan de gekozen “Eindtijd” (bijv. bij
kleine ladingen).
In dit geval blijft de trommel van de
wasdroger zo nu en dan draaien om het
wasgoed fris te houden tot de gekozen
“Eindtijd” verstreken is.
Tijdens het draaien van de trommel wordt
in het display een animatie weergegeven.
De draaifase van de trommel kan op elk
willekeurig moment gestopt worden door
op een toets te drukken, de
programmakeuzeknop te draaien of de
deur te openen.
5019 300 01368
(Behoudens technische wijzigingen)
6


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool AWB 866 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool AWB 866 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,41 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool AWB 866

Whirlpool AWB 866 Quick start guide - English - 6 pages

Whirlpool AWB 866 User Manual - English - 18 pages

Whirlpool AWB 866 Quick start guide - German - 6 pages

Whirlpool AWB 866 User Manual - German - 18 pages

Whirlpool AWB 866 User Manual - Dutch - 17 pages

Whirlpool AWB 866 Quick start guide - French - 6 pages

Whirlpool AWB 866 User Manual - French - 17 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info