Zoom out
Zoom in
Previous page
1/29
Next page
RHS-950 WAECO BENELUX B.V.
Rev. 950/01
HANDLEIDING
AUTO-AIRCO SERVICE APPARAAT
RHS-950
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  HANDLEIDING

  AUTO-AIRCO SERVICE APPARAAT

  RHS-950

  Rev. 950/01 • Page 2

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  1 INHOUDSOPGAVE

  1

  INHOUDSOPGAVE __________________________________________________________________ 2

  2

  VOORWOORD _____________________________________________________________________ 4

  3

  BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT __________________________________________________ 5
  3.1 Gebruik volgens voorschrift ________________________________________________________ 5
  3.2 Het apparaat en de componenten ________________________________________________ 5
  3.3 Technische gegevens _____________________________________________________________ 9
  3.3.1 Algemeen _______________________________________________________________________ 9
  3.3.2 Vermogen en verbruik____________________________________________________________ 9
  3.3.3 Geluidsniveau ___________________________________________________________________ 9
  3.3.4 Technische gegevens van gebruikte instrumenten_________________________________ 9

  4

  VEILIGHEID ________________________________________________________________________ 10
  4.1 Algemene veiligheidsvoorschriften ________________________________________________ 10
  4.2 Richtlijnen voor de omgang met koudemiddelen __________________________________ 11
  4.2.1 Verklarende woordenlijst _________________________________________________________ 11
  4.2.2 Voorzorgsmaatregelen voor opslag van koudemiddel _____________________________ 12
  4.2.3 Toestand van koudemiddel en systeem___________________________________________ 12
  4.2.4 Recyclevermogen_______________________________________________________________ 12
  4.2.5 Algemene opmerkingen _________________________________________________________ 13
  4.3 Veiligheidsvoorzieningen _________________________________________________________ 13
  4.4 De werkruimte ___________________________________________________________________ 13

  5

  GEBRUIK __________________________________________________________________________ 14
  5.1 Onderdelen bij levering uitpakken en controleren _________________________________ 14
  5.2 Omgang met en opslag van apparaat ___________________________________________ 14
  5.3 Gereedmaken voor gebruik ______________________________________________________ 15
  5.4 Opstartprocedure _______________________________________________________________ 16
  5.5 Stopprocedure __________________________________________________________________ 16
  5.6 Noodstop _______________________________________________________________________ 16
  5.7 Ingebouwd reservoir bijvullen _____________________________________________________ 17
  5.8 Afvoer van niet-condenserende gassen___________________________________________ 18

  6

  MELDINGEN _______________________________________________________________________ 19
  Functie-meldingen ___________________________________________________________________ 19
  Keuzemeldingen _____________________________________________________________________ 19
  Defect-/storingmeldingen ____________________________________________________________ 19

  7

  CYCLI ____________________________________________________________________________ 20
  7.1 Gecodeerde programma's (-Cod-) _______________________________________________ 20
  7.2 Standaard programma's (-Std-) ___________________________________________________ 20
  7.3 Fasen in werkvolgorde ___________________________________________________________ 21
  7.4 Werking van airco-systeem controleren ___________________________________________ 23

  8

  LANGDURIGE BUITENBEDRIJFSTELLING. ______________________________________________ 24

  9

  AFVOEREN ________________________________________________________________________ 24
  Bladzijde 2 van 29 • Page 3

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  9.1 Afvoeren van het apparaat ______________________________________________________ 24
  9.2 Afvoer van gerecyclede stoffen.__________________________________________________ 24
  10

  ONDERHOUD _____________________________________________________________________ 24
  10.1 Weegschaal voor koudemiddel kalibreren ________________________________________ 24
  10.2 Tellers resetten ___________________________________________________________________ 25

  11

  INVOER VAN BEDRIJFSGEGEVENS ___________________________________________________ 27

  12

  STROOMSCHEMA__________________________________________________________________ 29

  Bladzijde 3 van 29 • Page 4

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  2 VOORWOORD

  Gefeliciteerd met deze keuze! Het door u gekochte apparaat is door ons op basis van onze
  ervaring op dit gebied ontwikkeld, de beste garantie voor duurzaamheid en efficiënte werking.
  In ontwerp en constructie hebben een hoge betrouwbaarheid, ook op de lange duur, en een
  maximum aan veiligheid voor de gebruikers centraal gestaan. Hiervoor heeft WAECO BENELUX B.V.
  de grondstoffen en (met ruime veiligheidscoëfficiënten samengestelde) componenten met zorg
  geselecteerd evenals een behandelingswijze waardoor een product wordt gegarandeerd dat
  vanaf de aflevering in het bedrijf tot en met de opslag en het gebruik in de werkplaats vrij is van
  schade, slijtage en storingen.
  Voorts is het apparaat in de fabriek aan uiterst strenge tests en eindinspecties onderworpen.
  De gebruiker hoeft dus alleen te zorgen voor een correcte bediening van het apparaat volgens de
  instructies in deze handleiding.
  Het is van vitaal belang dat het apparaat wordt gebruikt volgens de voorschriften zoals
  omschreven in deze handleiding. WAECO BENELUX B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  schade aan personen, dieren en/of materiële schade als gevolg van onjuist gebruik in afwijking
  van de aanwijzingen in deze handleiding.
  WAECO BENELUX B.V. behoudt zich het recht voor, het product zonder voorafgaande kennisgeving
  technisch en in vormgeving te wijzigen.
  Het apparaat is ontworpen voor gebruik in handelsondernemingen en de lichte industrie.
  Deze handleiding heeft tot doel de gebruiker alle benodigde informatie te geven over het gebruik
  van het apparaat vanaf het moment van aankoop tot en met het einde ervan.
  Onder voorbehoud van eventuele drukfouten.
  Deze handleiding is opgezet om het personeel dat met de bediening wordt belast, maximale steun
  te geven bij bediening en onderhoud van het apparaat. Mocht u speciale wensen of vragen
  hebben, neemt u dan even contact op met onze afdeling Techniek.

  WAECO BENELUX B.V.
  Afdeling Techniek
  Postbus 1461
  NL-4700 BL Roosendaal
  Ettenseweg 60
  Telefoon: +31-(0)165 58 67 30
  Telefax: +31-(0)165 55 55 62
  Internet: info@waeco.nl

  Bladzijde 4 van 29 • Page 5

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  3 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
  3.1 Gebruik volgens voorschrift

  De
  RHS
  950
  is
  een
  automatisch
  apparaat
  dat
  alleen
  ontworpen
  is
  voor
  onderhoudswerkzaamheden aan auto-aircosystemen. Recoveren, recyclen, vacumeren, olie
  bijvullen, UV-additief bijvullen, systeem vullen en spoelen; dat zijn de functies die de RHS 950
  volmaakt veilig en als een van de beste in zijn categorie kan vervullen.
  Het systeem is niet alleen ontworpen voor verwerking van afvalstoffen! (zie paragraaf
  4.2.1)

  3.2 Het apparaat en de componenten
  De RHS 950 bestaat uit een aantal in- en aangebouwde onderdelen die hieronder zijn afgebeeld.
  36

  35

  11

  10

  40

  1

  3

  8
  7

  4

  6
  5

  45

  46

  47
  48

  Bladzijde 5 van 29 • Page 6

  RHS-950

  LED F

  WAECO BENELUX B.V.

  LED A

  PAPIER

  LED B

  ENTER

  STOP

  Display

  LED I

  TOETS
  TOETS
  TOETS
  TOETS
  TOETS
  TOETS
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED
  LED

  LED H

  OP
  NEER
  ENTER
  STOP
  C
  PAPIER
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I

  LED G

  LED E

  LED D

  LED C

  OP

  NEER

  C

  Kiezen
  Kiezen
  Bevestigen
  Functie annuleren/Terug in wachtstand
  Annuleren
  Papier afrollen
  Indicatie van recover-/recyclefase
  Indicatie van vacumeerfase
  Indicatie van olievulfase
  Indicatie van vulfase UV-additief (lekdetectieadditief)
  Indicatie vulfase koudemiddel in aircosysteem
  Knipperend: printer niet verbonden
  Indicatie: display geeft onderdrukwaarde aan
  Indicatie: display geeft tijd aan
  Indicatie: display geeft gewicht aan

  Bladzijde 6 van 29 • Page 7

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  21

  20

  24

  42

  2

  Bladzijde 7 van 29 • Page 8

  RHS-950

  Nr
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20/21
  22
  24
  26
  27
  28
  29
  31
  32
  33
  35
  36
  34
  38/39
  40
  42
  45
  46
  47
  48
  50
  53

  WAECO BENELUX B.V.

  OMSCHRIJVING
  Bedieningspaneel met display
  Elektrische aansluitkabel
  LD kogelklep
  HD kogelklep
  Blauwe serviceslang 3000 mm
  Rode serviceslang 3000 mm
  LD-snelkoppeling
  HD-snelkoppeling
  D80 hogedrukmeter
  D80 lagedrukmeter
  Druksensor
  Compleet destilleersysteem
  Oliescheider
  Filter
  Compressor
  Vacuümpomp
  60 kg vulstation
  250 cc oliefles
  Expansieventiel
  250 cc fles met UV-additief
  300 90+rechte slang
  Luchtgekoelde condensor
  HD-veiligheidsschakelaar
  Mechanisch filter
  M/F controleventiel
  Controleventiel
  Afvoerventiel niet-condenserend gas
  Vulkogelklep olie
  Vulkogelklep UV-additief
  Ingebouwd reservoir
  500 slang recht+recht
  Printer
  Complete 2-polige schakelaar
  Voorpaneel
  Achterwiel
  Zwenkwiel met rem
  Voorwiel
  Complete verdeelgroep
  Veiligheidsventiel

  Bladzijde 8 van 29 • Page 9

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  3.3 Technische gegevens
  3.3.1 Algemeen

  Koudemiddel:

  R134A

  Elektronische meetschaal koudemiddel:

  Precisie +/- 10 g

  Elektronische vacuümmeter:

  Kl. 0.5

  LD-/HD-manometers:

  Kl 1.0

  Inhoud ingebouwd reservoir:

  27,2 liter

  Max. vulhoeveelheid ingebouwd reservoir:

  21 kg

  Filterdroger:

  2 gecombineerde filters

  Afmetingen:

  1200x610x605 mm

  Gewicht:

  87 kg

  3.3.2 Vermogen en verbruik
  Voedingsspanning:

  230 V / 50 Hz

  Vermogen:

  770 W

  3.3.3 Geluidsniveau
  De geluidsproductie door het apparaat is voor de bedienersplaats (voorzijde) geanalyseerd.
  Meetwaarde:

  53,5 dB (A)

  Hoogte microfoon (vanaf grond):

  1,40 m

  Afstand microfoon-apparaat:

  1,00 m

  3.3.4

  Technische gegevens van gebruikte instrumenten

  (Conform voorschriften IEC 651 groep 1).
  B. & K. integrerende precisie-geluidssterktemeter.
  Voorgepolariseerde condensatormicrofoon.
  Geluidsniveaumeter.

  Bladzijde 9 van 29 • Page 10

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  4 VEILIGHEID
  Door de toepassing van geavanceerde technologieën in ontwerp en productie biedt de RHS 950
  bij alle procedures een summum aan bedieningsgemak en betrouwbare prestaties.
  De gebruiker wordt aan geen gevaren blootgesteld indien de onderstaande algemene
  veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en het apparaat correct wordt gebruikt en
  onderhouden.

  4.1 Algemene veiligheidsvoorschriften
  • Dit apparaat dient uitsluitend bediend te worden door gekwalificeerde, goed geïnstrueerde
  vakmensen. De operators moeten goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de
  koeltechniek, koelsystemen, koudemiddelen en de risico's die onder hoge druk werkende
  apparaten kunnen vormen.
  • Om een veilig, correct gebruik van het apparaat te waarborgen, is het vereist dat de gebruiker
  deze handleiding zorgvuldig doorleest.
  • Gebruik als koudemiddel alleen R134a. Vermenging met andere soorten koudemiddel
  veroorzaakt ernstige schade aan de diverse componenten van het koelcircuit en het
  serviceapparaat.
  • Het dragen van beschermende kleding zoals veiligheidsbril en handschoenen is sterk aan te
  bevelen - direct contact met het koudemiddel kan blindheid of ander lichamelijk letsel tot
  gevolg hebben.
  • Vermijd huidcontact - het lage kookpunt (ca. –30 °C) kan brandwonden veroorzaken.
  • Voorkom het inademen van koudemiddeldampen.
  • Controleer zorgvuldig of alle ventielen gesloten zijn voordat het apparaat op een airco-systeem
  of een extern reservoir wordt aangesloten.
  • Controleer met zorg of de cyclus is voltooid en of alle ventielen gesloten zijn voordat het
  apparaat wordt ontkoppeld. Hierdoor wordt voorkomen dat er koudemiddel in het milieu
  vrijkomt.
  • Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van veiligheidsventiel of regelsysteem.
  • Gebruik geen extern reservoir of ander opslagmiddel zonder typegoedkeuring of zonder
  veiligheidsventiel.
  • Laat het apparaat niet met ingeschakelde voedingsspanning staan; schakel de stroom pas in
  als het apparaat direct wordt gebruikt. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt,
  verbreek dan de verbinding met het elektrische net.
  • Houd er rekening mee dat in alle slangen koudemiddel onder hoge druk kan zitten.
  • Maak de slangen altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid los.
  • Het service-apparaat en auto-aircosystemen die R 134a bevatten, mogen niet met perslucht
  worden getest. Bepaalde mengsels van lucht en het HFK 134a zijn onder hoge druk brandbaar
  gebleken. Bij deze mengsels bestaat mogelijk brand- en explosiegevaar en het risico van
  lichamelijk letsel en materiële schade.
  • Voor aanvullende medische en veiligheidsinformatie verwijzen wij naar de fabrikanten van de
  smeermiddelen en koudemiddelen.
  • Goed onderhoud en inspectie van het apparaat is altijd vereist.
  • Het apparaat mag niet op explosiegevaarlijke plaatsen worden gebruikt.
  Bladzijde 10 van 29 • Page 11

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  4.2 Richtlijnen voor de omgang met koudemiddelen
  4.2.1

  Verklarende woordenlijst  Koudemiddel: Uitsluitend een koudemiddel van het type waarvoor het apparaat is ontwikkeld
  (b.v. R134a).  UV-additief: Vloeistof die aan het koudemiddel wordt toegevoegd om lekkages zichtbaar te
  maken.  Airco-systeem: Systeem voor behandeling van de interieurluchtconditie in auto's.  Apparaat: RHS 950 uitrusting voor het recoveren, recyclen, vacumeren en vullen van het aircosysteem.  Extern reservoir: Nieuwe cilinder met koudemiddel (b.v. R 134a) voor het bijvullen van het
  ingebouwde reservoir.  Ingebouwd reservoir: Reservoir voor koudemiddel in het apparaat.  Fase: Uitvoering van een afzonderlijke functie.  Cyclus: Het achtereenvolgens uitvoeren van alle fasen.  Recoveren: Het recoveren van koudemiddel ongeacht de toestand ervan en de opslag in
  een reservoir buiten het airco-systeem; houdt niet automatisch analyse of behandeling van
  het koudemiddel in.  Recyclen: De reductie van verontreinigingen in gebruikt koudemiddel door middel van
  oliescheiding, het recoveren van niet-condenserende gassen en de een- of meervoudige
  passage daarvan door filters om het vocht- en zuurgehalte en de hoeveelheid deeltjes erin te
  verminderen.  Afvoeren: Het recoveren en opslaan van koudemiddel voor latere vernietiging of afvoer naar
  een afvalverwerkingscentrum.  Vacumeren: De fase waarin niet-condenserende gassen en vocht uitsluitend met behulp van
  een vacuümpomp uit het airco-systeem worden verwijderd.  Olie bijvullen: Het bijvullen van de olie in een airco-systeem om de door de fabrikant
  voorgeschreven hoeveelheid olie op peil te houden.  UV-additief bijvullen: Het toevoegen van UV-additief aan het koudemiddel in een aircosysteem om mogelijke lekkages (met een UV-lamp) te kunnen opsporen.  Vullen: Fase waarin het airco-systeem met de hoeveelheid koudemiddel volgens specificatie
  van de fabrikant wordt gevuld.  Niet-condenserende gassen: Tijdens de verdampingsfase van het koudemiddel verzameld gas
  dat aan airco-systemen of de reservoirs wordt onttrokken.

  Bladzijde 11 van 29 • Page 12

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  4.2.2

  Voorzorgsmaatregelen voor opslag van koudemiddel

  Het verwijderen van koudemiddel uit een systeem moet zorgvuldig gebeuren: de mogelijkheid van
  vermenging van verschillende koudemiddelen moet uitgesloten worden.
  Dit apparaat is specifiek ontworpen voor het recyclen van R134a.
  De opslagcilinders voor verschillende koudemiddelen moeten duidelijk gescheiden worden
  gehouden om vermenging te voorkomen.
  De gebruikte cilinders moeten vrij zijn van olie en andere verontreinigingen en moeten gemarkeerd
  zijn zodat duidelijk zichtbaar is welk koudemiddel ze bevatten.

  RESERVOIR

  4.2.3

  Toestand van koudemiddel en systeem

  De geschiedenis en leeftijd van een systeem kunnen van belang zijn voor de beslissing of recyclen van
  het koudemiddel in het systeem wel of niet verantwoord is.
  De gevolgde installatie- en onderhoudsprocedures tijdens de bedrijfsduur van het systeem zijn sterk van
  invloed op de koudemiddelkwaliteit.
  Het koudemiddel en de olie in systemen die niet gereinigd of correct gevacumeerd zijn, kunnen sterk
  verontreinigd zijn. Als de geschiedenis van een systeem onbekend is, moet het gerecoverde
  koudemiddel ten minste worden gerecycled voordat het systeem er weer mee wordt gevuld.
  Als onzekerheid bestaat over de mate van verontreiniging van het koudemiddel, kan met een speciale
  analyseset een voorbereidende meting van het zuur- en vochtgehalte worden gedaan.
  4.2.4

  Recyclevermogen

  De filtersystemen van het recycle-apparaat moeten regelmatig worden vervangen (Hfdst.
  MELDINGEN) om een effectieve werking te kunnen garanderen.

  Bladzijde 12 van 29 • Page 13

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  4.2.5

  Algemene opmerkingen

  Voordat het systeem weer met koudemiddel wordt gevuld, moet het eerst worden gevacumeerd
  en gespoeld.
  Zorg dat het systeem, voordat het met koudemiddel wordt gevuld, vrij is van verontreinigende
  stoffen; houd daarom de in deze handleiding aangegeven werkvolgorde nauwkeurig aan.
  Reinig en onderhoud het apparaat regelmatig, vooral als sterk verontreinigd koudemiddel wordt
  verwerkt: vervuiling van een vorige werkcyclus mag onder geen beding op volgende cycli worden
  overgebracht.

  4.3 Veiligheidsvoorzieningen
  De RHS 950 is uitgerust met de volgende veiligheidsvoorzieningen:


  Veiligheidsdrukschakelaar: schakelt de compressor bij overdruk uit.  Overdrukventielen.  Scheidingsschakelaar: schakelt het apparaat van de netvoeding af als voorzorg bij
  onderhoudswerkzaamheden.
  Het wijzigen of op enige wijze
  veiligheidsvoorzieningen is verboden.

  onklaar

  maken

  van

  bovengenoemde

  4.4 De werkruimte


  Het apparaat moet worden gebruikt in de openlucht of in goed geventileerde ruimten (ten
  minste 4 volledige luchtverversingen per uur).  Het apparaat is ontworpen voor gebruik op max. 1000 m boven de zeespiegel, binnen een
  temperatuurbereik van +5 en +40 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid van max. 50% bij +40
  °C.  Zorg voor voldoende licht (de lichtwaarde voor constructie- en montagewerkplaatsen,
  eventueel met precisiewerkbanken, bedraagt 500-750-1000 lux).  Bewaar voldoende afstand ten opzichte van open vuur en hete oppervlakken. Het
  koudemiddel valt bij hoge temperaturen uiteen; hierbij komen chemische stoffen vrij die giftig
  zijn en een gevaar vormen voor mens en milieu.  Voorkom het inademen van koudemiddel- en oliedampen die uit het systeem vrijkomen.
  Contact met deze dampen kan irritatie van ogen en luchtwegen tot gevolg hebben.

  Bladzijde 13 van 29 • Page 14

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  5 GEBRUIK
  5.1 Onderdelen bij levering uitpakken en controleren
  Verwijder de verpakking van het apparaat.
  Controleer of alle onderdelen en toebehoren aanwezig zijn:


  Handleiding  Databank  1.250 cc oliefles  2 snelkoppelingen  2 cilinderkoppelstukken

  Reserve-oliefles

  Snelkoppelingen

  Cilinderkoppelstukken

  5.2 Omgang met en opslag van apparaat
  Maak het apparaat los van de pallet.
  Het apparaat staat op 4 wielen. Een van de voorwielen heeft een rem.
  Op oneffen terrein kan de RHS 950 het best achterover worden gekanteld waarna hij in balans op de
  achterwielen kan worden voortbewogen.

  In het ontwerp is het zwaartepunt zo laag mogelijk gehouden door de zware onderdelen
  laag te plaatsen; desondanks kon het risico van kantelen niet volledig worden uitgesloten.

  Bladzijde 14 van 29 • Page 15

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  5.3 Gereedmaken voor gebruik

  Rijd eerst het apparaat dichtbij het airco-systeem waaraan onderhoud moet worden verricht; zorg dat
  het waterpas op alle 4 wielen rust zodat alle meetwaarden correct afleesbaar zijn.

  

  Trap de
  rem alleen
  binnen het
  met de pijl
  aangegeven
  gebied in.

  Controleer eerst of voltage en ampèrage van het stroomnet voldoen aan de technische eisen van het
  apparaat (zie typeplaatje naast de aan/uit-schakelaar); zo ja, steek dan de stekker in het
  netstopcontact.

  Modello
  Type

  Waeco
  International Gmbh
  Industriegebiet Süd
  Hollefeldstr. 63
  D-48282 Emsdetten


  1050

  Serie
  Serial no
  Fluido Frigorigeno
  Fluid Refrigerating

  PS

  Alim. Volt
  Potenza Assorb.
  Power Absorb.
  Temp. Esercizio
  Operating Range

  R134a
  15 BAR

  230V
  770W
  5÷40
  °C

  Collaudatore
  Tester
  Anno
  Year

  0X

  Bladzijde 15 van 29 • Page 16

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  5.4

  5.5 Opstartprocedure
  Nadat het apparaat op het net is aangesloten, de aan/uit-schakelaar (42) op ON (l) draaien.

  42

  Als het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt gedurende enkele seconden de softwareversie op
  het display en vervolgens het netto gewicht (wachtstand).
  Als het apparaat voor het eerst wordt gestart, is het ingebouwde reservoir leeg; voor de hoeveelheid
  koudemiddel verschijnt een negatief getal op het display.

  5.6 Stopprocedure
  Draai de aan/uit-schakelaar (42) op OFF (0) om het apparaat te stoppen.
  Stop het apparaat niet door de stekker uit het stopcontact te trekken.

  5.7 Noodstop
  Gebruik de aan/uit-schakelaar (42) om het apparaat in noodgeval stil te zetten. Draai de aan/uitschakelaar (42) op OFF (0).

  Bladzijde 16 van 29 • Page 17

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  5.8
  5.9 Ingebouwd reservoir bijvullen

  VOLG ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG OP OM TE VOORKOMEN DAT ER
  KOUDEMIDDEL IN HET MILIEU KOMT
  Als het apparaat voor het eerst wordt gestart, verschijnt voor de hoeveelheid koudemiddel een
  negatief getal op het display. Om de beste resultaten met het apparaat te verkrijgen, is aan te
  bevelen het ingebouwde reservoir met ten minste 4 kg koudemiddel te vullen.
  Er zijn twee soorten reservoirs: met en zonder vloeistofafvoer.
  Reservoirs met vloeistofafvoer moeten verticaal blijven om vloeibaar koudemiddel te kunnen
  afgeven. Gebruik voor dit type reservoir het L-koppelstuk (liquid).
  Reservoirs zonder vloeistofafvoer hebben maar één ventiel. Deze moeten daarom worden
  omgekeerd om vloeibaar koudemiddel te kunnen afgeven.
  Reservoirtypes

  Reservoir met afvoer

  Reservoir zonder afvoer

  Sluit de HD-slang (rood) op het externe reservoir aan. Open het ventiel van het reservoir; de HDmanometer geeft de druk in het reservoir aan.
  Druk, terwijl het apparaat in de wachtstand staat, op een van de cursortoetsen OP-NEER.
  Op het display verschijnt –Std- . Druk op ENTER als bevestiging.
  Het display geeft nu het max. gewicht waarmee het ingebouwde reservoir kan worden gevuld.
  Voer de vereiste hoeveelheid in via het toetsenbord. Druk op ENTER als bevestiging.
  Op het display verschijnt 01, de standaard waarde in min. voor de “testtijd druktoename” (1÷5).
  Druk voor de vulfase van het interne reservoir op ENTER op de standaard instelling te bevestigen.
  Op het display verschijnt de standaard vacumeertijd (20). Druk op cursor OP om deze fase over te
  slaan.
  Verschijnt op het display –Str-, druk dan op ENTER als bevestiging. Open HD-ventiel (4).
  Het apparaat start de fase, op het display verschijnt de hoeveelheid koudemiddel waarmee het
  ingebouwde reservoir wordt gevuld.
  Na de melding –L L- beëindigt apparaat de fase automatisch.
  Tot slot verschijnt op het display de waarde van het gerecoverde koudemiddel.
  Trek de slang van het externe reservoir en sluit het HD-ventiel (4).

  De HD-slang is geheel met koudemiddel gevuld. Handel om schade te voorkomen als volgt:
  open het HD-ventiel (4) en voer bovengenoemde fase opnieuw uit, nu met de serviceslang los.

  Bladzijde 17 van 29 • Page 18

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  5.10 Afvoer van niet-condenserende gassen

  Het afvoerventiel voor niet-condenserende gassen (33) is op 12,8 bar afgesteld; het is aangebracht
  om de geleidelijke afvoer van de niet-condenserende gassen in het ingebouwde reservoir mogelijk
  te maken.

  33 AFVOERVENTIEL VOOR NIETCONDENSERENDE GASSEN

  Het wordt telkens automatisch geactiveerd als niet-condenserende gassen in het reservoir een
  druk bereiken die de kalibratiedruk overstijgt.
  Het doel van de afvoerventiel voor niet-condenserende gassen (33), afgesteld op 12,8 bar, is de
  geleidelijke afvoer van de niet-condenserende gassen in het ingebouwde reservoir mogelijk te
  maken zodra deze de ingestelde druk overstijgen.
  Kom NOOIT te dicht bij de afvoerventielen voor niet-condenserende gassen! Gevaar
  van verwonding door onder hoge druk wegspuitend gas!

  Bladzijde 18 van 29 • Page 19

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  6 MELDINGEN
  6.1

  -Str-OilIn Oil
  InAdd
  Print

  Apparaat gereed om te starten.
  Olieaftapfase.
  Olievulfase.
  Vulfase UV-additief.
  Printfase.
  6.2

  -Std-CodCod--

  -H P-M L-L L-

  -A 1-

  -A 2-A 3-

  -A 4-

  C Filt
  C Oil

  Keuzemeldingen

  Standaard programma's.
  Gecodeerde programma's.
  Het gecodeerde programma instellen.
  6.3

  -P S-

  Functie-meldingen

  Defect-/storingmeldingen

  Drukcontrole. Als de druksensor tijdens de opstartprocedure voor de vacumeerfase druk
  in het airco-systeem detecteert, voert het apparaat eerst een recover-/recyclefase uit
  en pas daarna de geselecteerde fase.
  Overdruk in het interne reservoir. Wacht ongeveer 30 minuten en herhaal daarna de
  recover-/recyclefunctie. Neem contact op met onze afdeling Techniek als het probleem
  blijft.
  Absoluut toegestaan maximum gewicht. Deze waarde mag onder geen voorwaarde
  ooit worden overschreden.
  Gewichtsgrens bereikt (kan tijdens de handmatige recover-/recyclefase worden
  ingesteld).
  De maximum toegestane tijdsduur van de recover-/recyclefase is bereikt; max. 240 min.
  Controleer de druk aan de ventielen. Als er druk op staat, kan het apparaat defect zijn
  (neemt contact op met onze afdeling Techniek). Als er geen druk is, dan is het aircosysteem of de olieaftapklep misschien niet verzegeld (neem contact op met onze
  afdeling Techniek).
  Systeem niet verzegeld. Deze melding verschijnt als tijdens de lekkagemeting van 4
  minuten een drukstijging wordt geregistreerd.
  Het airco-systeem moet gerepareerd worden.
  De maximum toegestane tijdsduur van de vulfase is bereikt; max. 5 min.
  Naar alle waarschijnlijkheid is de druk in het interne reservoir en het airco-systeem gelijk.
  Druk op ENTER om af te sluiten.
  Ontoereikende onderdrukwaarde tijdens de drukcontrolefase bij de start van de olie/UV-additiefvulfase. Deze fase wordt alleen uitgevoerd bij momenteel in onderdruk
  verkerende airco-systemen. –600 mbar is de laagst toegestane onderdrukwaarde voor
  het bijvullen van olie/UV-additief.
  Droogfilter van het apparaat vervangen. Deze melding verschijnt als het apparaat wordt
  ingeschakeld, terwijl onderhoud vereist is. Druk gedurende 3 seconde op ENTER om
  verder te gaan. Zie hfdst. 10.2
  Olie in de vacuümpomp verversen. Deze melding verschijnt als het apparaat wordt
  ingeschakeld, terwijl onderhoud vereist is. Druk gedurende 3 seconde op ENTER om
  verder te gaan. Zie hfdst. 10.2
  Als een van deze storing-/foutmeldingen verschijnt, klinkt tegelijkertijd een zoemer.

  Bladzijde 19 van 29 • Page 20

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  7 CYCLI

  Verbind de LD-/HD-serviceslangen (of één slang) met het airco-systeem.
  De LD- en HD- manometers (of één van beide) geven de druk in het airco-systeem aan.
  Er zijn nu twee verschillende mogelijkheden om verder te gaan:


  Gecodeerde programma's: de enige parameter is de code van het airco-systeem (te vinden in
  het blad met gegevens van het auto-aircosysteem). De vacumeertijd wordt automatisch door
  het apparaat berekend. Het bijvullen van olie en UV-additief moet handmatig worden
  uitgevoerd.Na deze fasen voert het apparaat de vulfase automatisch uit.  Standaard programma: dit biedt de mogelijkheid om de gewenste fasen een voor een te
  programmeren.

  7.1 Gecodeerde programma's (-Cod-)
  Druk, terwijl het apparaat in de wachtstand staat, op een van de cursortoetsen OP-NEER.
  Ga met een cursortoets OP-NEER naar –Cod-. Druk op ENTER als bevestiging.
  Op het display verschijnt Cod--. Voer de vereiste code in.

  Druk op C om de code te resetten.
  Open LD-HD-ventielen (3-4). Druk op ENTER als bevestiging.
  Het apparaat start de recover-/recyclefase, gevolgd door de vacumeerfase en de lekkageproef.
  Aan het eind van dit proces stopt het apparaat.
  Het is noodzakelijk olie en UV-additief bij te vullen.
  Druk op ENTER als bevestiging. Het apparaat maakt de cyclus automatisch af.
  Zie voor gedetailleerde informatie paragraaf 7.3 –Fasen in werkvolgorde-.

  7.2 Standaard programma's (-Std-)
  De volgende selecties zijn toegestaan:
  Recoveren/Recyclen - Vacumeren - Olie bijvullen - UV-additief bijvullen.
  Recoveren/Recyclen - Vacumeren - Olie bijvullen.
  Recoveren/Recyclen - Vacumeren - UV-additief bijvullen.
  Recoveren/Recyclen - Vacumeren - Vullen.
  Recoveren/Recyclen - Vacumeren.
  Recoveren/Recyclen - Vullen.
  Recoveren/Recyclen.
  Vacumeren - Olie bijvullen - UV-additief bijvullen.
  Vacumeren - Olie bijvullen.
  Vacumeren - UV-additief bijvullen.
  Vacumeren - Vullen.
  Vacumeren.
  Vullen.
  Bladzijde 20 van 29 • Page 21

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  Druk, terwijl het apparaat in de wachtstand staat, op een van de cursortoetsen OP-NEER.
  Op het display verschijnt –Std-. Druk op ENTER als bevestiging. Het apparaat stelt voor, de recover/recyclefase uit te voeren; op het display verschijnt het max. gewicht waarmee het ingebouwde
  reservoir kan worden gevuld.
  Druk op ENTER om deze fase te kiezen of OP voor de volgende fase.
  Wordt de fase bevestigd, dan verschijnt op het display 01, de standaard waarde in min voor de
  “drukverhogingsproef ” (een waarde van 1 t/m 5 kan worden ingesteld). Stel de vereiste waarde in
  en druk op ENTER als bevestiging. Het apparaat stelt voor, de vacumeerfase uit te voeren; op het
  display verschijnt 20, de standaard vacumeertijd in min. Stel de vereiste waarde in en druk op
  ENTER om deze fase te kiezen of op OP voor de volgende fase.

   Als de vacumeerfase niet wordt geselecteerd, dan kan het olie en UV-additief bijvullen niet
  worden uitgevoerd. Het apparaat stelt voor, de vulfase uit te voeren; op het display verschijnt 700,
  het standaard vulgewicht.

  Het apparaat stelt voor de olievulfase uit te voeren; op het display verschijnt In Oil. Druk op ENTER
  om deze fase te kiezen of op OP voor de volgende fase.
  Het apparaat stelt voor de UV-additiefvulfase uit te voeren; op het display verschijnt InAdd. Druk op
  ENTER om deze fase te kiezen of op OP voor de volgende fase.
  Het apparaat stelt voor, de vulfase uit te voeren; op het display verschijnt 700, het standaard
  vulgewicht. Stel de vereiste waarde in en druk op ENTER als bevestiging.
  Op het display verschijnt –Str- en de LED's van de geselecteerde fasen gaan branden.
  Druk op ENTER als bevestiging of op NEER om terug te keren naar de eerder geselecteerde fasen.
  Zo kunnen de eerder gemaakte selecties worden gewijzigd.

  7.3 Fasen in werkvolgorde
  Het apparaat voert de eerder geselecteerde fasen achtereenvolgens af.
  De recover-/recyclefase:
  Het apparaat start. Als binnen 30 sec. geen koudemiddel wordt gevonden, beëindigt het
  apparaat de fase en wordt het rapport geprint.
  In het andere geval verschijnt op het display de hoeveelheid gerecoverd koudemiddel in het
  ingebouwde reservoir.
  Is het airco-systeem leeg, dan knippert dezelfde weergave op het display.
  De knipperende weergave geeft tevens aan dat het apparaat de "drukverhogingsproef" uitvoert.
  De drukverhogingsproef wordt gebruikt om te controleren of er nog koudemiddel in het aircosysteem zit.
  Is dit het geval, dan start het apparaat automatisch de recover-/recyclefase opnieuw.

  Bladzijde 21 van 29 • Page 22

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  De duur van de drukverhogingsproef is afhankelijk van de vooraf ingestelde waarde (van 1 t/m 5
  min instelbaar).
  Als het apparaat de fase opnieuw start, wordt ook de drukverhogingsproef opnieuw uitgevoerd.
  Tot slot van deze fase voert het apparaat automatisch de olieaftapfase uit.
  Tijdens de olieaftapfase verschijnt op het display knipperend -Oil-.
  Tot slot van de fase wordt het rapport geprint. De recover-/recyclefase is hiermee voltooid.
  Vacumeerfase:
  Het apparaat start. Op het display verschijnt de standaard vacumeertijd.
  Aan het eind van de vacumeertijd voert het apparaat de lekkageproef uit (gedurende 4 min) en
  verschijnt op het display de onderdrukwaarde in mbar. Als de waarde tijdens deze proef binnen de
  standaard drempelwaarde blijft, gaat het apparaat verder met de volgende fase. Anders
  verschijnt op het display de onderdrukwaarde en de foutmelding –A 2- . Druk op ENTER om verder
  te gaan of op STOP om het programma te verlaten.
  Tot slot van de fase wordt het rapport geprint. De vacumeerfase is hiermee voltooid.
  Olievulfase:
  Op het display verschijnt In Oil en de zoemer gaat als signaal dat deze fase uitgevoerd kan
  worden. Druk op ENTER als bevestiging; de zoemer stopt.

   Controleer of er voldoende olie in de oliefles zit (20).
  Open de olie-kogelklep (35) langzaam om de olie in het airco-systeem te laten lopen.
  Druk gedurende 3 sec. op ENTER om met de volgende fase verder te gaan.
  Tot slot van de fase wordt het rapport geprint. De olievulfase is hiermee voltooid.

  UV-additiefvulfase:
  Op het display verschijnt InAdd en de zoemer gaat als signaal dat deze fase uitgevoerd kan
  worden. Druk op ENTER als bevestiging; de zoemer stopt.

   Controleer of er voldoende UV-additief in de fles zit (24).
  Open de UV-additiefkogelklep (36) langzaam om het UV-additief in het airco-systeem te laten
  lopen.
  Druk gedurende 3 sec. op ENTER om met de volgende fase verder te gaan.
  Tot slot van de fase wordt het rapport geprint. De UV-additiefvulfase is hiermee voltooid.
  Vulfase:
  Het apparaat start. Op het display verschijnt eerst 0000 knipperend, en vervolgens de toenemende
  hoeveelheid bijgevuld koudemiddel.
  Bladzijde 22 van 29 • Page 23

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  Tot slot van de fase wordt het rapport geprint. De vulfase is hiermee voltooid.

   Zie voor eventuele foutmeldingen hoofdstuk 6, bladzijde 18.

  7.4 Werking van airco-systeem controleren
  Na de vulfase verdient het aanbeveling, de werking van het airco-systeem te testen.
  Zorg ervoor dat beide LD–HD-kogelkleppen (3-4) gesloten zijn, start het airco-systeem en controleer
  de druk op de manometers.

  Bladzijde 23 van 29 • Page 24

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  8 LANGDURIGE BUITENBEDRIJFSTELLING.

  Zet het apparaat op een veilige plaats weg, niet op de netvoeding aangesloten, goed beschermd
  tegen extreme temperaturen, vocht en eventuele beschadiging door andere voorwerpen.
  Zorg ervoor dat de kranen aan het ingebouwde reservoir gesloten zijn.
  Om het apparaat weer in gebruik te nemen, moet de startprocedure worden gevolgd nadat eerst
  de kranen aan het ingebouwde reservoir zijn opengedraaid.

  9 AFVOEREN
  9.1 Afvoeren van het apparaat
  Als het apparaat het eind van de bruikbaarheidsduur heeft bereikt, moet de volgende procedure
  worden afgehandeld:


  Vraag onze afdeling Techniek al het gas dat in het circuit van het apparaat aanwezig is, te
  recoveren en ervoor te zorgen dat het ingebouwde gasreservoir volkomen leeg is.  Lever het apparaat af bij een afvalverwerkingscentrum.

  9.2 Afvoer van gerecyclede stoffen.
  Gerecoverd koudemiddel dat niet voor wedergebruik geschikt is, moet aan de gasleverancier
  worden afgeleverd om volgens voorschrift als afval verder afgevoerd en verwerkt te worden.
  De uit het systeem afgetapte afgewerkte olie moet worden afgeleverd bij een olieverzamelpunt.

  10 ONDERHOUD
  10.1 WAARSCHUWING: LEES VÓÓR DEZE WERKZAAMHEDEN BESLIST DE VOLGENDE
  INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR! DOOR ONJUIST HANDELEN KAN HET
  APPARAAT SLECHT GAAN WERKEN OF ZELFS ERNSTIG WORDEN BESCHADIGD.
  10.2 Weegschaal voor koudemiddel kalibreren
  Verwijder het voorpaneel en draai de bout los waarmee het ingebouwde reservoir aan het
  weegplateau is bevestigd.
  Verwijder het ingebouwde reservoir.

   Het is niet nodig de slang van het ingebouwde reservoir los te maken.
  Houd de toetsen ENTER en C (annuleren) 5 sec. lang tegelijkertijd ingedrukt
  Op het display verschijnt 0000. Stel 0001 in en druk op ENTER als bevestiging. Op het display
  verschijnt P- - - 0.
  Druk bij geheel leeg weegplateau op ENTER als bevestiging.

  Bladzijde 24 van 29 • Page 25

  RHS-950
  Op het display verschijnt P- - - F.
  weegplateau.

  WAECO BENELUX B.V.
  Plaats het proefgewicht (of de proefgewichten) op het

  Druk op ENTER als bevestiging.
  Op het display verschijnt het door de weegschaal gemeten nominale gewicht.
  Geef de waarde van het proefgewicht in. Druk op ENTER als bevestiging. Verwijder het
  proefgewicht.
  Op het display verschijnt P- - - t. Plaats één of meer gewichten van totaal 16,5 à 17 kg op het
  weegplateau.
  Druk op ENTER als bevestiging. Op het display verschijnt –End–. Druk op ENTER als bevestiging.
  Het display gaat in de wachtstand.
  Hiermee is de procedure beëindigd.

  10.3 Tellers resetten
  Melding C Oil. Olie in de vacuümpomp verversen, dan de teller Cont 1 resetten.
  Ga voor het verversen van de olie zorgvuldig te werk en wel als volgt:
  Het is niet toegestaan, in dit hoofdstuk niet speciaal vermelde onderdelen van het
  apparaat te wijzigen.
  1

  Ontkoppel het apparaat van de netvoeding.

  2

  Draai de 6 bevestigingsbouten van het voorpaneel los en verwijder dit.

  3

  Zet een opvangreservoir onder de aftapplug, open deze en tap de olie uit de vacuümpomp
  af.

  4

  Als de pomp afgetapt is, draai dan de aftapplug er weer in en draai de bovenste vulplug
  open.

  5

  Vul olie bij via deze opening tot de olie halverwege het kijkglas staat.

  6

  Draai de vulplug weer in de bovenste opening als de pomp is bijgevuld.
  Attentie! Risico
  van verbranding

  Aftapplug

  Niet openen!
  Risico van
  elektrische
  schokken

  Bovenste vulplug

  Kijkglas

  Bladzijde 25 van 29 • Page 26

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  Ga voor het resetten van de teller zorgvuldig te werk en wel als volgt:
  Houd de toetsen ENTER en C (annuleren) 5 sec. lang tegelijkertijd ingedrukt
  Op het display verschijnt 0000. Stel 0005 in en druk op ENTER als bevestiging. Op het display
  verschijnt Cont 1.
  Druk op ENTER als bevestiging. Op het display verschijnt de bedrijfstijd.
  Druk gedurende 5 seconde op ENTER. Op het display verschijnt afwisselend Cont. en Reset.
  Verschijnt 00000 op het display, laat dan de ENTER-toets los.
  Druk op OP om –End- te selecteren. Druk op ENTER om af te sluiten.

  Melding C Filt. Droogfilter van het apparaat vervangen, dan de teller Cont 2 resetten.
  Ga voor het vervangen van het droogfilter zorgvuldig te werk en wel als volgt:
  Het is niet toegestaan, in dit hoofdstuk niet speciaal behandelde onderdelen van het
  apparaat te wijzigen.
  1

  Ontkoppel het apparaat van de netvoeding.

  2

  Draai de 6 bevestigingsbouten van het voorpaneel los en verwijder dit.

  3

  Draai de 2 wartelmoeren van het filter los met de 19 mm zeskantsleutel.

  4

  Knip de steunband los

  5

  Plaats het nieuwe filter; let speciaal op correcte plaatsing van de O-ringen en op de
  pijlrichting.

  6

  Draai de 2 wartelmoeren van het filter met de 19 mm zeskantsleutel vast.

  7

  Bevestig de nieuwe steunband.

  Moeren

  Filter

  Bladzijde 26 van 29 • Page 27

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  Ga voor het resetten van de teller zorgvuldig te werk en wel als volgt:
  Houd de toetsen ENTER en C (annuleren) 5 sec. lang tegelijkertijd ingedrukt
  Op het display verschijnt 0000.
  verschijnt Cont 1.

  Stel 0005 in en druk op ENTER als bevestiging. Op het display

  Druk op OP om Cont 2 te selecteren.
  Druk op ENTER als bevestiging. Op het display verschijnt de hoeveelheid gerecoverd koudemiddel.
  Druk gedurende 5 seconde op ENTER. Op het display verschijnt afwisselend Cont. en Reset.
  Verschijnt 00000 op het display, laat dan de ENTER-toets los.
  Druk op OP om –End-te selecteren. Druk op ENTER om af te sluiten.

  11 INVOER VAN BEDRIJFSGEGEVENS
  De gebruikersgegevens die op de rapporten worden geprint kunnen worden gewijzigd.
  De aanhef bestaat uit 5 regels van elk 20 lettertekens (zie tabel “A” op de volgende bladzijde).
  Houd de toetsen ENTER en C (annuleren) 5 sec. lang tegelijkertijd ingedrukt.
  Op het display verschijnt 0000. Stel 3348 in en druk op ENTER als bevestiging.
  Op het display verschijnt de volgende opmaak:

  000:00 (de 3 cijfers links kunnen genegeerd worden)
  De eerste 3 cijfers links vormen samen de fontcode (zie tabel “B”)
  De 2 cijfers rechts vormen een getal dat naar een cel in tabel “A” verwijst.
  Selecteer met een cursortoets OP/NEER de code van de te wijzigen cel.
  Voer in de geselecteerde cel de gewenste waarde in en druk dan op ENTER als bevestiging.
  Herhaal deze procedure voor alle afzonderlijke cellen; voor een spatie moet 32 of 255 worden
  ingevoerd.
  B.v.: Ga als volgt te werk om op de eerste regel WAECO BENELUX B.V. te krijgen:
  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  87

  65

  69

  67

  79

  32

  66

  69

  78

  69

  76

  85

  88

  32

  66

  46

  86

  46

  32

  32

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  Druk tot slot van de procedure op STOP om af te sluiten.

  Bladzijde 27 van 29 • Page 28

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.

  TABEL “A”
  0
  1
  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  34


  35
  #

  36
  $

  37
  %

  38
  &

  39


  40
  (

  41
  )

  42
  *

  43
  +

  44
  ,

  45
  -

  46
  .

  47
  /

  TABEL “B”
  32
  33
  !
  48
  0

  49
  1

  50
  2

  51
  3

  52
  4

  53
  5

  54
  6

  55
  7

  56
  8

  57
  9

  58
  :

  59
  ;

  60
  <

  61
  =

  62
  >

  63
  ?

  64
  @

  65
  A

  66
  B

  67
  C

  68
  D

  69
  E

  70
  F

  71
  G

  72
  H

  73
  I

  74
  J

  75
  K

  76
  L

  77
  M

  78
  N

  79
  O

  80
  P

  81
  Q

  82
  R

  83
  S

  84
  T

  85
  U

  86
  V

  87
  W

  88
  X

  89
  Y

  90
  Z

  91
  [

  92
  \

  93
  ]

  94
  ^

  95
  _

  96
  ̀

  97
  a

  98
  b

  99
  c

  100
  d

  101
  e

  102
  f

  103
  g

  104
  h

  105
  i

  106
  j

  107
  k

  108
  l

  109
  m

  110
  n

  111
  o

  112
  p

  113
  q

  114
  r

  115
  s

  116
  t

  117
  u

  118
  v

  119
  w

  120
  x

  121
  y

  122
  z

  123
  {

  124
  |

  125
  }

  126
  ~

  127


  128
  Ç

  129
  ü

  130
  é

  131
  â

  132
  ä

  133
  à

  134
  å

  135
  ç

  136
  ê

  137
  ë

  138
  è

  139
  ï

  140
  î

  141
  ì

  142
  Ä

  143
  Å

  144
  É

  145
  æ

  146
  Æ

  147
  ô

  148
  ö

  149
  ò

  150
  û

  151
  ù

  152
  ÿ

  153
  Ö

  154
  Ü

  155
  ¢

  156
  £

  157
  ¥

  158


  159
  ƒ

  160
  á

  161
  í

  162
  ó

  163
  ú

  164
  ñ

  165
  Ñ

  166
  ª

  167
  °

  168
  ¿

  169


  170
  ¬

  171
  ½

  172
  ¼

  173
  ¡

  174
  «

  175
  »

  176


  177


  178


  179


  180


  181


  182


  183


  184


  185


  186


  187


  188


  189


  190


  191


  192


  193


  194


  195


  196


  197


  198


  199


  200


  201


  202


  203


  204


  205


  206


  207


  208


  209


  210


  211


  212


  213


  214


  215


  216


  217


  218


  219


  220


  221


  222


  223


  224
  α

  225
  β

  226
  Γ

  227
  π

  228
  Σ

  229
  σ

  230
  µ

  231
  τ

  232
  Ф

  233
  Θ

  234


  235
  δ

  236
  ω

  237
  ø

  238
  Є

  239
  Π

  240


  241
  ±

  242


  243


  244


  245


  246
  ÷

  247


  248
  ¨

  249
  -

  250
  ·

  251


  252


  253
  ²

  254


  255

  Bladzijde 28 van 29 • Page 29

  RHS-950

  WAECO BENELUX B.V.
  12 STROOMSCHEMA

  Bladzijde 29 van 29


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Waeco RHS-950 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Waeco RHS-950 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,84 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info