Zoom out
Zoom in
Previous page
1/26
Next page
962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM
UK
DE
FR
L I F E I S M O R E ! T R U S T U S T R U S T . C O M
IT
ES
NL
PL
PT
User’s manual
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM U K D E F R I T E S P L N L User’s manual LIFE IS MORE! TRUST US P T TRUST.COM ...
 • Page 2

  962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Thank you for your purchase. Register your product via our Internet site at www.trust.com/register, so that you will be eligible for optimal guarantee and service support. You will also be automatically informed of the development of your and other Trust products. U K Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Registrieren Sie jetzt ihr Produkt auf unserer Website, www.trust.com/register, so dass Sie unsere optimale Garantie- und Serviceunterstützung in Anspruch nehmen können. Außerdem werden Sie automatisch über die Entwicklung Ihres und anderer Produkte auf dem Laufenden gehalten. D E Nous vous remercions de votre achat. Enregistrez-le maintenant sur notre site Internet, www.trust.com/register. et vous aurez droit à une garantie et un soutien de service optimaux. En outre, vous serez informé automatiquement des mises à jour de votre produit et des autres produits de Trust. F R Grazie per aver acquistato un prodotto Trust ...
 • Page 3

  962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 LIFE IS MORE! TRUST US TRUST.COM ...
 • Page 4

  962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM U K D E F R Fig. 7 Fig. 8 I T E S P L N L Fig. 9 P T LIFE IS MORE! TRUST US TRUST.COM ...
 • Page 5

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM ! Maak voor het eerste gebruik van de camera, gebruik van de ‘Quick Installation Guide’. Hierin wordt de basis beschreven van deze camera. Indeling handleiding Batterijen plaatsen en uitleg functies Functies en bediening Installatie en gebruik van software Gebruik met Macintosh Probleem oplossen 1 Hst. (4 en 6) (7 t/m 12) (13 t/m 15) (16) (17) Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST 962Z PowerC@m Optical Zoom. Deze camera is voorzien van een CCD lens die zorgt voor scherpe opnames. De camera heeft een maximale resolutie van 4 Megapixels. De foto’s worden opgeslagen in het 16MB grote interne geheugen. 1.1 Algemene opmerkingen m.b.t. fotografie Proefopname Voordat u een uniek evenement gaat fotograferen, is het verstandig om eerst diverse proefopnames te maken. Dit om er zeker van te zijn dat de camera naar behoren werkt. Geen schadevergoeding voor mislukte opname Voor mislukte op ...
 • Page 6

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 2 Veiligheid Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door: De Trust 962Z PowerC@m Optical Zoom heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om de camera schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek. Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentine. Deze kunnen het materiaal aantasten. Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit kan gevaar opleveren en beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water. Repareer het product niet zelf. 2.1 - Batterijen De meegeleverde Duracell Ultra batterijen zijn niet oplaadbaar. Probeer deze batterijen niet op te laden. Dit kan ontploffingsgevaar opleveren. Werp de batterijen niet in open vuur. De batterijen kunnen ontploffen. Doorboor de batterijen nooit. Houdt de batterijen uit de buurt van kleine kinderen. Gebruik voor deze camera alleen batterijen maat AA type Alkaline. Ook kunt u oplaadbare ...
 • Page 7

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 4 Batterij plaatsen/verwijderen Volg onderstaande stappen om de batterijen te plaatsen of te verwijderen/vervangen. Let op: zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is. Open de batterijklep en plaats de batterijen in de batterijhouder zoals is aangegeven aan de binnenzijde van de batterijklep (Zie figuur 1). Sluit de batterijklep. In het LCD-scherm verschijnt de status-indicator (12, figuur 6) Batterij vol Batterij halfvol Batterij leeg. Vervang batterijen. Tabel 1: batterijstatus op LCD-scherm Let op: het is normaal dat de behuizing warm wordt tijdens het gebruik van de camera. Let op: na het plaatsen/vervangen van de batterijen, stel datum en tijd, opnieuw, in (Zie hoofdstuk 12). Let op: zet het LCD-scherm uit om de levensduur van de batterijen te verlengen. 5 Uitleg functies camera Functies bovenzijde camera. Zie figuur 2. Punt Omschrijving Functie 1 Ontspannerknop Druk op deze knop om ...
 • Page 8

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Punt Omschrijving 6 TV-Out aansluiting Functie Aansluiting om de camera aan te sluiten op uw televisie of videorecorder. 7 USB-aansluiting Aansluiting om de camera aan te sluiten op de USB-poort van de computer. Tabel 3: functies voorzijde camera Functies onderzijde camera. Zie figuur 4. Punt Omschrijving Functie 1 Batterijklep Afdekklep voor de batterijen. 2 Geheugenkaartklep Afdekklep voor het geheugen 3 Schroefpunt voor statief Hier kunt u het bijgeleverde of een ander statief inschroeven. Tabel 4: functies onderzijde camera Functies achterzijde camera. Zie figuur 5. Punt Omschrijving 1 Menutoets (Menu/Cancel) Functie Het menu openen. 2 Besturingsknoppen Knoppen om door het menu te bladeren. Links: Instellen flits Omhoog/omlaag: in-/uitzoomen Rechts: zelfontspanner 3 “Set/Macro/Sound” knop Knop voor bevestigen keuze in menu Instellen macro 4 ...
 • Page 9

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Symbolen op het LCD-scherm. Zie figuur 6. Punt Omschrijving Functie 1 Modus indicator Indicatie voor foto- of video opname. Video indicator wordt ook weergegeven in weergave modus. 2 Geluidopname indicator Indicatie voor geluid opname. Knippert rood wanneer opname wordt gemaakt. 3 Weinig licht indicator 4 Teller Licht op wanneer er te weinig licht is voor opname. Maak gebruik van flits. Teller; weergave van: Opname modus: het aantal opname dat nog gemaakt kan worden. Weergave modus: opname nummer. Video modus: maximale tijdsduur van video-opname. 5 Flitser Geeft de toestand aan van de flitser (Tabel 9). 6 Kleurbalans indicator Weergave van geselecteerde kleurbalans. Indien ingesteld op “Auto” geen weergave 7 Compressie Weergave van geselecteerde compressie (Tabel 10). 8 Resolutie Weergave van geselecteerde resolutie (Tabel 10). (Tabel 10 en hst. 7.5.4). 9 ...
 • Page 10

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Functies en bediening van de camera 6 Algemene functies 6.1 Draaiknop Met de draaiknop (5, figuur 5) kunt u de camera instellen in een bepaalde modus. Symbool Functie Omschrijving Hoofdstuk Fotomodus Foto’s maken. 7 Gemaakte opname(s) bekijken. 9 Video-opnames maken. 8 Instellen. 10 (Capture mode) Weergavemodus (Playback mode) Videomodus (Video mode) Set-up modus (Setup mode) Tabel 7: modus instellen 6.2 LCD-scherm Het LCD-scherm zorgt ervoor dat u de opnames kunt bekijken, het menu kunt instellen etc. Foto- of videomodus: - druk op toets “DISP” (6, figuur 5) om details uit te schakelen. - nogmaals op toets “DISP” om LCD-scherm uit te zetten, - nogmaals op toets “DISP” om alles weer zichtbaar te hebben. Let op: U kunt niets wijzigen in het menu, wanneer het LCD-scherm is uitgeschakeld. Weergave modus: - druk op toets “DISP” om details van opname weer te geven (Resoluti ...
 • Page 11

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 7 Foto-opname In de Quick Installation Guide staat hoe u snel een foto maakt. Extra mogelijkheden worden beschreven in onderstaande hoofdstukken. 7.1 In/uit zoomen Deze camera is voorzien van 3x optische en 4x digitale zoom. U kunt het beeld maximaal 12x dichterbij halen. Gebruik de besturingstoetsen omhoog/omlaag (2, figuur 5) om in of uit te zoomen. Vergroting wordt weergegeven in zoombalk (14, figuur 6) Blauw geeft de optische vergroting weer, rood de digitale vergroting. Let op: gebruik het LCD-scherm wanneer u met de digitale zoomfunctie werkt. De digitaal gezoomde beelden verschijnen niet in de zoeker. Let op: digitaal zoomen verminderd de beeldkwaliteit. 7.2 Macro opname (opname maken op kleine afstand) De Trust 962Z PowerC@m Optical Zoom is voorzien van een macrofunctie. U kunt hiermee foto’s maken met een minimale afstand van 20 cm. Instellen: Druk op knop “Set/Macro/audio” om macro in te stellen. ...
 • Page 12

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 7.4 Flits instellen De camera is voorzien van diverse flitsmogelijkheden. Flits instellen: Druk op de besturingstoets links. Herhaal dit tot de juiste stand is bereikt. Raadpleeg Tabel 9. Flits uitgeschakeld. Automatische flits. Flitser zal automatisch afgaan wanneer er onvoldoende licht is. Automatisch flits met rode-ogen-onderdrukking. Flitser zal automatisch afgaan wanneer er onvoldoende licht is, en extra flitsen om het rode-ogen effect te verminderen. Synchronisatie lage sluitertijd (Night Scene). De flitser werkt met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wij adviseren u het gebruik van een statief. Flits aan. De flits zal altijd afgaan onafhankelijk van de licht omstandigheid. Tabel 9 : overzicht flits Noot: bij veelvuldig gebruik van de flitser raken de batterijen sneller leeg. Noot: onder normale omstandigheden duurt het opladen van de flitser tussen de 6 en 10 seconde, afhankelijk van bat ...
 • Page 13

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Symbool op LCDscherm Punt Opties Kwaliteit Super Fine (Quality) opmerkingen Instellen van de kwaliteit (hst 7.5.2) Fine Normal Gesproken notitie (Voice Memo) Off Opnemen van geluid na het opslaan van een opname. 10 sec Tijdsduur van opname instelbaar tussen 10, 20 of 30 seconde of handmatig. 20 sec 30 sec Manual Indien handmatig (Manual) druk op de ontspanner om de memo op te slaan. Belichting (Exposure) -2.0 Æ 0 Æ +2.0 (stap 0.5) Instellen van de belichting (hst 7.5.3). Witbalans Auto (White Balance) Daylight Instellen van de kleurbalans (hst 7.5.4). Sunset Fluorescent Tungsten Tabel 10 : Menu instellingen capture mode 7.5.1 Afmetingen beeld (Resolutie) De foto’s kunnen in het geheugen opgeslagen worden in 4 verschillende formaten. Met een kleiner formaat kunt u meerdere foto’s opslaan, een groter formaat heeft meer details in de opname. Wilt u fot ...
 • Page 14

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 7.5.3 Belichting regelen (Exposure) De belichting kunt u onderbelichting of overbelichting instellen. Hiermee kunt u donkere opnames helderder maken of objecten die fel belicht zijn minder belichten. Noot: Een hogere waarde (+2.0) geeft een opname met hoge helderheid. 7.5.4 Witbalans (White balance) Onder normale omstandigheden wordt de witbalans automatisch ingesteld. Wanneer u opneemt onder omstandigheden die niet veranderen of met een bepaalde verlichting kunt u de kleurbalans handmatig instellen. • Auto: automatisch instelling (binnen- en buitenfotografie). • Daylight: ingesteld op zonnig weer buiten (buitenfotografie). • Sunset: ingesteld op zonsondergang (buitenfotografie). • Tungsten: ingesteld op gloeilamp verlichting (binnenfotografie). • Fluorescent: ingesteld voor TL-verlichting (binnenfotografie). Tip: Het beeld is gevoelig voor de lichtomstandigheden. Onder de zomerzon lijkt het be ...
 • Page 15

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 9 Opname terugbekijken op de camera In de Quick Installation Guide staat hoe u snel een foto maakt. Extra mogelijkheden worden beschreven in onderstaande hoofdstukken. Foto: Druk op besturingstoets rechts om de foto in te zoomen. Zie hst. 9.1.2 Video: Druk op knop “Set/Macro” om video-opname af te spelen. Let op: Het beeld wordt eerst onscherp op het LCD-scherm geplaatst. Na 2 seconde is het beeld volledig en zal deze scherp zijn. Dit is normaal. Let op: U kunt naar de volgende/vorige opname gaan zodra het beeld volledig is opgebouwd. Houdt rekening met een vertraging van ongeveer 2 seconde. 9.1.1 Afbeeldingen (thumbnails) weergeven 1. Druk op besturingstoets “links” (flits). Er verschijnen negen kleine afbeeldingen op het LCD-scherm. 2. Gebruik besturingstoets omhoog/omlaag (zoom) om de opname te zoeken. Druk op knop “Set/Macro” om de opname volledig te zien. 3. Gebruik besturingstoets omhoog ...
 • Page 16

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Punt Opties Slide Show 1, 3, 5, 7, 9 sec Tijdvertraging instellen voor diashow. Protect Unlock Bescherming om te voorkomen dat opname gewist wordt. Lock Print (1) X0 Æ X9 Opmerkingen Instellen aantal afdrukken voor printer (DPOF). Tabel 12 Overzicht menu-instellingen (1) Optie alleen beschikbaar wanneer geheugenkaart is geplaatst. 9.2.1 Opname verwijderen Een/alle opname verwijderen of geheugen formatteren 1. Open menu. 2. Selecteer Delete. 3. Selecteer Delete Image voor een opname wissen Selecteer Delete All, om alle opname te wissen Selecteer Format, om het geheugen te formatteren 4. Selecteer “YES” om de opname te verwijderen. Selecteer “NO” om de verwijdering te annuleren. Let op: Indien de opname beschermd is tegen wissen, kan deze niet verwijderd worden. Indien u de opname toch wilt verwijderen, verwijder de beveiliging. Let op: wanneer u het geheugen forma ...
 • Page 17

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 10 Opname bekijken op de computer Raadpleeg de Quick Installation Guide voor het installeren en aansluiten van de camera op de computer. Voor Windows 98 en 2000: Installeer stuurprogramma (hoofdstuk 10.1) 10.1 Installeer stuurprogramma (Windows 98, 2000) 1. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. Na enige tijd verschijnt de Trust Installer. 2. Klik op “Installeer stuurprogramma”. Volg de aanwijzingen op het scherm 10.2 1. Aansluiten (Windows 98, ME, 2000 en XP) Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de camera 2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer 3. Zet de camera aan. Windows zal automatisch nieuwe hardware vinden en installeren. 10.3 Foto’s opslaan op uw computer De foto’s zijn opgeslagen in het geheugen van de camera. Een “removable disk” komt te staan bij “My Computer” 1. Dubbelklik op “My Computer”, “Removable Disk”, folder “DCIM”, folder “100MEDIA” 2. Door ...
 • Page 18

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Let op: is het beeld op de televisie zwart/wit i.p.v., stel de Tv-output in de camera anders in (PAL/NTSC). Tip: Indien u geen beeld ziet en een hard zoemend geluid door de speakers hoort, dan heeft u wellicht de beeldstekkers op de verkeerde aansluiting aangesloten op uw tv. Controleer de aansluitingen en probeer het opnieuw of raadpleeg de handleiding van uw televisie. 11.2 Instellen PAL/NTSC In de meeste europeesche landen is de televisiestandaard PAL. Om de camera in te stellen voor NTSC volg onderstaande stappen. 1. Zet de camera aan 2. Draai multiselectknop op “SET” 3. Gebruik besturingstoets “rechts” totdat “TV-Mode” verschijnt 4. Gebruik besturingstoets “omlaag” om de TV-standaard (Pal of NTSC) in te stellen.. 5. Druk op “Set” om de keuze vast te zetten. 12 Vaste instellingen (“SET”) In dit menu kunt u vaste instellingen wijzigen, zoals geluid, energiebesparing, enzovoort. 1. Zet ...
 • Page 19

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Functie Opties Omschrijving Deutsch Espanol Italiano Nederlands Reset Fabrieksinstellingen terughalen. TV Mode NTSC TV-instelling instellen PAL (*) Tabel 13: overzicht instellingen 13 Geheugen plaatsen/verwijderen Het standaard geheugen van 16MB in de camera is uit te breiden met een SD (Secure Digital) geheugenkaart. Wanneer de geheugenkaart in de camera is geplaatst worden de opnames automatisch hierop opgeslagen. Geheugenkaarten kunnen worden aangeschaft bij bijvoorbeeld een fotospeciaalzaak. Let op: plaats of verwijder het geheugen alleen wanneer de camera uit staat, om schade aan geheugenkaart of camera te voorkomen. Let op: het interne geheugen kan NIET worden verwijderd. 13.1 Plaatsen/verwijderen Volg onderstaande stappen om het geheugen te plaatsen. 1. Open het geheugenklep (2, figuur 4) en plaats de geheugenkaart zoals aangegeven in geheugenhouder. Druk het geheugen in het slot ...
 • Page 20

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM APPLICATIE SOFTWARE (installatie en gebruik) 14 Trust Photo Site Trust biedt u de mogelijkheid om de gemaakte foto’s te publiceren op het Internet. Dit kan op de website www.trustphotosite.com. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. De voorwaarden kunt u terugvinden op de website www.trustphotosite.com Op de CD-ROM staat de handleiding voor de Trust PhotoSite. Hier kunt u terugvinden hoe u de software installeert en gebruikt. - Trust Installer – Read Manual - trust photoSite 15 ULEAD PHOTO EXPLORER 7.0 SE Platinum Ulead® Photo Explorer heeft alles om snel een eenvoudig foto’s op te halen, te beheren, bewerken en delen van uw digitale foto’s, audio en video bestanden. Meer informatie kunt u vinden op www.ulead.com/pex 15.1 1. Installatie Start de Trust Software Installer. 2. Selecteer ‘Installeer software’ - ‘Ulead PhotoExplorer 7.0 SE Platinum’. 3. Selecteer de taal waarin u het programma wilt installer ...
 • Page 21

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 16 16.1 Gebruik met Macintosh Aansluiten Raadpleeg hiervoor stap 5 van de “Quick Install” 1. Op uw bureaublad komt een icoon “UNLABELED. 2. Dubbelklik op “Unlabeled”, dubbelklik op “DCIM”, dubbelklik op “100Media” In deze folder zijn uw opname opgeslagen. 3. Dubbelklik op een opname om deze te openen. 16.2 16.2.1 1. Ulead Photo Explorer 2.01 Installatie Plaats de CD-ROM in uw cd-rom speler. Een Trust venster verschijnt. 2. Klik op “OK”. Installatiescherm verschijnt. 3. Klik op “Install”. De bestanden worden gekopieerd naar uw harde schijf. Dit kan even duren. “Finished” verschijnt. 4. Klik op “Quit” om de installatie te beëindigen. Folder “Trust 962Z PowerC@m Optical Zoom” verschijnt. 5. Dubbelklik “PEX 2.0” voor installatie Ulead Photo Explorer PEX 2.0 -> Engelse versie PEX 2.0F -> Franse versie PEX 2.0I -> Italiaanse versie PEX 2.0G -> Duitse versie PEX2.0P -> Portugese versie PEX2. ...
 • Page 22

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM 17 Probleem oplossen Werkwijze 1. Lees onderstaande oplossingen 2. Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op internet (www.trust.com/13789) 17.1 ! Installatie 17.1.1 De-installeren oude drivers en producten Meest voorkomende oorzaak bij probleem met installatie is het nog aanwezig zijn van een stuurprogramma van een vergelijkbaar oud product. Beste oplossing is alle gerelateerde stuurprogramma’s van deze producten eerst de verwijderen voordat het nieuwe stuurprogramma geïnstalleerd wordt. Wees wel zeker dat u alleen programma’s wist van oude, niet meer gebruikte (vergelijkbare) producten. 1. Activeer safemode van Windows (tijdens opstarten van systeem F8 frequent indrukken, dan volgt een kort menu en hier safemode selecteren). 2. Activeer start – instellingen – configuratiescherm – software. 3. Zoek alle oude programma’s op van gelijksoortige oude producten en verwijder deze (knop toevoegen/verwijd ...
 • Page 23

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Let op: Afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik van nieuwe stuurprogramma’s van internet. Let op: Per Operating System kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t. configuratiescherm. Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing Windows vindt geen nieuwe apparatuur na het aansluiten van de camera. USB-poort van de computer werkt niet. Controleer uw USB-poort instellingen. Voor meer informatie: www.trust.com/customercare/help/ usb Camera is niet aangesloten op de USB-poort. Sluit de camera aan op een USBpoort. Camera aangesloten op een niet-gevoede USB-HUB. Sluit de camera aan op een gevoede USB-HUB of op een USB-poort van de computer. Camera is niet aangesloten op de USB-poort. Sluit de camera aan op een USBpoort. Camera aangesloten op een niet-gevoede USB-HUB. Sluit de camera aan op een gevoede USB-HUB of op een USB-poort van de computer. Batterijen verkeerd geplaatst, of zijn ...
 • Page 24

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Probleem genomen als ontspanner wordt ingedrukt. Oorzaak Geheugen vol. Camera is nog bezig met opslaan foto. Foto’s zijn verkleurd. Witbalans is verkeerd ingesteld op camera. Achtergrondverlichting is niet wit. Probeer de witbalans anders in te stellen (hst. 7.5.4). Monitor is verkeerd ingesteld. Vergelijk met andere foto’s (van bijvoorbeeld Internet) waarvan zeker is dat ze goed zijn. Stel uw monitor goed in (zie gebruiksaanwijzing monitor). Als de foto’s op het scherm wel goed eruit zien, controleer uw printerinstellingen. Zie de gebruiksaanwijzing van uw printer om dit te testen/op te lossen. Gebruik origineel fotopapier van uw printerfabrikant voor het meest betrouwbare resultaat. Zorg dat er voldoende licht aanwezig is of gebruik de flitser. Printer is verkeerd ingesteld. Inkjet printer heeft ‘verstopt’ inktpatroon. Papier ongeschikt voor foto’s. Ruis in foto’s / foto’s zijn donker. Foto’s ...
 • Page 25

  TRUST 962Z POWERC@M OPTICAL ZOOM Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben: Het artikelnummer, in dit geval: 13789; • Een goede omschrijving wat er precies niet werkt; • Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt. • 18 Garantiebepalingen - Onze producten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. - In geval van defect het product retourneren naar uw dealer met uitleg van defect, aankoopbewijs en alle accessoires. - Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de dealer een vergelijkend model terug wanneer dit beschikbaar is. Bij geen beschikbaarheid hiervan wordt het product gerepareerd. - Voor missende onderdelen zoals handleiding, software of andere onderdelen kunt u contact opnemen met onze helpdes ...
 • Page 26

  CUSTOMER CARE CENTERS 24 HOURS free service: www.trust.com Residents in the UK and Ireland should contact: UK Office Mon - Fri Phone +44-(0)845-6090036 From 8:00 - 16:00 Fax +31-(0)78-6543299 I residenti in Italia possono contattare: lun - ven Ufficio italiano 9:00 - 13:00 / Telefono +39-051-6635947 14:00 -18:00 Fax +39-051-6635843 Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter : Bureau français Lundi-vendredi Téléphone +33-(0)825-083080 De 9:00 à 17:00 Fax +31-(0)78-6543299 Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands: Deutsche Geschäftsstelle Mo – Fr Telefon 0800-00TRUST (0800-0087878) 9:00 - 17:00 Fax +31-(0)78-6543299 Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con: Oficina española lun – viernes De las 9:00 a las Teléfono +34-(0)902-160937 17:00 horas Fax +31-(0)78-6543299 Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się: Biuro w Polska Od pon. do pt. Tel +48-(0)22-8739812 W godz 09:00-17: ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Trust PowerCam Optical Zoom 962Z at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Trust PowerCam Optical Zoom 962Z in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,23 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info