Zoom out
Zoom in
Previous page
1/2
Next page
310 300 02
Schakelklok voor het
stopcontact
eltimo 020 s
eltimo 020 s DCF
1 Actuele kloktijd instellen
2 Weekdag instellen
3 Cursor for aanduiding van weekdag
4 Weergave uren
5 Weergave zomertijd / wintertijd
6 De weergave RC knippert bij de poging
DCF-signaal te ontvangen
(bij DCF-apparaat)
7 Weergave minuten
8 Weergave bedrijfstoestand ingescha-
keld , uitgeschakeld
en permanente schakeling
AAN UIT
9 Uren instellen
10 Minuten instellen
11 Reset (wissen van programma en kloktijd)
12 Toevalsprogramma
13 Manuele schakelstand ON / OFF
14 Invoeren of opvragen van een programma
1
2
3
RES
d h m
Prog
4
5
6
7
8
11
12
13
14
1234567
10
9
RC
De tijdschakelklok (eltimo 020 s) is een schakelklok met een weekprogramma en
toevalsschakeling.
De versie (eltimo 020 s DCF) kan het DCF77-tijdsignaal ontvangen, zodat altijd
de juiste tijd wordt weergegeven ook bij het wisselen tussen zomer- en winter-
tijd.
2.
Omschrijving
1.
Beschrijving
020 s / 020 s DCF
6. Programmeren 020 s / 020 s DCF
4. Actuele kloktijd wijzigen 020 s / 020 s DCF
3. Eerste inwerkingstelling 020 s DCF
5.1 Met automatische zomer/ wintertijdomschakeling 020 s
d
hm
hdm
A. Weekprogramma
Elke weekdag kan afzonderlijk geprogrammered worden.
10. Toets d indrukken. De weekdag wordt automatisch weergegeven volgens de
ingevoerde datum.
11. Toets h indrukken en daarna toets m om het uur in te stellen.
12. Laat de toets los.
B. Dagprogramma
Het programma herhaalt zich binnen een cyclus van 24 uur.
Toets d niet indrukken (punt 10).
A. Weekprogramma
1. Toets RES met een scherp voorwerp indrukken.
2. Toets i indrukken tot op het display no wordt weergegeven.
3. Opslaan met toets Prog.
4. Gedurende de instelling moet men de toets ingedrukt houden.
5. De daginvoeren met toets d (1 = ma, 2 = di, ..)
6. Toets h indrukken en daarna toets m om het uur in te stellen.
7. Laat de toets los.
B. Dagprogramma
Punt 1 ... 7 zonder punt 5.
Pr og
d
Door de ontvangst van het DCF-signaal is een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk.
1. Steek het apparaat (eltimo 020 s DCF) in het stopcontact.
2. Bij DCF-ontvangst knippert het RC-symbool. Na enkele minuten stelt de kloktijd
zich automatisch in en blijft het RS-signaal vast staan.
Wanneer na enkele minuten geen DCF-ontvangst meer mogelijk is, moet de tijd
handmatig worden ingesteld.
Om een storingsvrije ontvangst te garanderen dient het apparaat steeds op ca.
1 m afstand van andere elektrische apparaten (PC….) te worden toegepast!
1. Gedurende de installing moet men de toets ingedrukt houden.
2. De tijd wijzigen door het indrukken van de toetsen h et m.
Stel met de toets d de actuele dag in.
(alleen bij 020 s DCF).
3. Toets loslaten.
Bij DCF-ontvangst vindt 's nachts eventueel een automatische correctie van de gege-
vens plaats.
A. Weekprogramma
Voorwaarde: de eerste ingebruikneming moet zijn uitgevoerd zoals
beschreven in hoofdstuk 5.1 A resp. 5.2 A.
Elke weekdag kan afzonderlijk geprogrammeerd worden.
Inschakeling
1. Toets Prog indrukken.
2. Met toets d de dag kiezen waarop de inschakeling moet plaats hebben.
3. Opslaan met toets Prog.
Weekprogramma met zelfde schakeltijd voor meerdere weekdagen:
De verschwillende dagen kiezen volgens de punten 2. en 3.
4. De kloktijd instekken met de toetsen h en daarna m.
5. Opslaan met toets Prog.
Uitschakeling
6. Toets
i
indrukken tot op het display
wordt weergegeven.
7. De andere programmastappen opslaan volgens
punt 2. ... 5.
B. Dagprogramma
Voorwaarde: de eerste ingebruikneming moet zijn uitgevoerd zoals
beschreven in hoofdstuk 5.1 A resp. 5.2 A.
Instelling, zie boven, echter zonder 2 en 3.
1. Toets RES met een scherp voorwerp
indrukken.
2. Toets i indrukken tot op het
display dat 1 wordt weergegeven.
3. Opslaan met toets Prog.
4. Het jaar invoeren met toets d.
5. Opslaan met toets Prog.
6. De datum invoeren met toets d.
7. De maand invoeren met toets m.
8. Opslaan met toets Prog.
9. Gedurende de installing moet men de toets
ingedrukt houden.
Regel Begin van Begin van Geldigheids-
zomertijd wintertijd gebied
dat tot laatste zondag laatste zondag
Europa behalve
12/95 in mart in septembre
Groot Brittannie
dat 1 laatste zondag laatste zondag
Europa behalve
ab 1/96 in maart im oktober
Groot Brittannie
dat 2 laatste zondag vierde zondag
Groot Brittannie
in maart in oktober
dat 3 eerste zondag laatste zondag
Noord-
in april in oktober
Amerika
no geen geen
omschakeling omschakeling
5.2 Zonder automatische zomer/ wintertijdomschakeling 020 s
RES
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  310 300 02

  6

  7

  5

  8
  RC

  1234567
  h

  d

  3

  10

  7. De maand invoeren met toets m.

  11

  8. Opslaan met toets Prog.

  12

  9. Gedurende de installing moet men de toets

  m

  RES
  Prog

  2

  eltimo 020 s
  eltimo 020 s DCF

  6. De datum invoeren met toets d.

  9

  4

  Schakelklok voor het
  stopcontact

  5. Opslaan met toets Prog.

  13

  1

  RES

  ingedrukt houden.

  14

  020 s / 020 s DCF

  1. Beschrijving
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Actuele kloktijd instellen
  Weekdag instellen
  Cursor for aanduiding van weekdag
  Weergave uren
  Weergave zomertijd
  / wintertijd
  De weergave RC knippert bij de poging
  DCF-signaal te ontvangen
  (bij DCF-apparaat)
  7 Weergave minuten

  8 Weergave bedrijfstoestand ingeschakeld
  , uitgeschakeld
  en permanente schakeling
  AAN
  UIT
  9 Uren instellen
  10 Minuten instellen
  11 Reset (wissen van programma en kloktijd)
  12 Toevalsprogramma
  13 Manuele schakelstand ON
  / OFF
  14 Invoeren of opvragen van een programma

  A. Weekprogramma
  Elke weekdag kan afzonderlijk geprogrammered worden.
  10. Toets d indrukken. De weekdag wordt automatisch weergegeven volgens de
  ingevoerde datum.
  11. Toets h indrukken en daarna toets m om het uur in te stellen.
  12. Laat de toets

  los.

  B. Dagprogramma

  d

  h

  m

  Het programma herhaalt zich binnen een cyclus van 24 uur.
  Toets d niet indrukken (punt 10).

  2. Omschrijving

  5.2 Zonder automatische zomer/ wintertijdomschakeling 020 s

  De tijdschakelklok (eltimo 020 s) is een schakelklok met een weekprogramma en
  toevalsschakeling.
  De versie (eltimo 020 s DCF) kan het DCF77-tijdsignaal ontvangen, zodat altijd
  de juiste tijd wordt weergegeven ook bij het wisselen tussen zomer- en wintertijd.

  A. Weekprogramma
  1. Toets RES met een scherp voorwerp indrukken.
  2. Toets i indrukken tot op het display no wordt weergegeven.
  3. Opslaan met toets Prog.
  4. Gedurende de instelling moet men de toets

  3. Eerste inwerkingstelling

  020 s DCF

  ingedrukt houden.

  5. De daginvoeren met toets d (1 = ma, 2 = di, ..)
  6. Toets h indrukken en daarna toets m om het uur in te stellen.

  Om een storingsvrije ontvangst te garanderen dient het apparaat steeds op ca.
  1 m afstand van andere elektrische apparaten (PC….) te worden toegepast!

  Door de ontvangst van het DCF-signaal is een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk.
  1. Steek het apparaat (eltimo 020 s DCF) in het stopcontact.
  2. Bij DCF-ontvangst knippert het RC-symbool. Na enkele minuten stelt de kloktijd
  zich automatisch in en blijft het RS-signaal vast staan.
  Wanneer na enkele minuten geen DCF-ontvangst meer mogelijk is, moet de tijd
  handmatig worden ingesteld.

  7. Laat de toets

  los.

  B. Dagprogramma
  Punt 1 ... 7 zonder punt 5.

  6. Programmeren

  020 s / 020 s DCF

  A. Weekprogramma

  4. Actuele kloktijd wijzigen

  020 s / 020 s DCF

  1. Gedurende de installing moet men de toets

  ingedrukt houden.

  Inschakeling

  2. De tijd wijzigen door het indrukken van de toetsen h et m.
  Stel met de toets d de actuele dag in.

  d

  Voorwaarde: de eerste ingebruikneming moet zijn uitgevoerd zoals
  beschreven in hoofdstuk 5.1 A resp. 5.2 A.
  Elke weekdag kan afzonderlijk geprogrammeerd worden.

  h

  1. Toets Prog indrukken.
  2. Met toets d de dag kiezen waarop de inschakeling moet plaats hebben.
  3. Opslaan met toets Prog.

  m

  (alleen bij 020 s DCF).
  3. Toets loslaten.
  Bij DCF-ontvangst vindt 's nachts eventueel een automatische correctie van de gegevens plaats.

  Weekprogramma met zelfde schakeltijd voor meerdere weekdagen:
  De verschwillende dagen kiezen volgens de punten 2. en 3.
  4. De kloktijd instekken met de toetsen h en daarna m.
  5. Opslaan met toets Prog.

  5.1 Met automatische zomer/ wintertijdomschakeling
  1. Toets RES met een scherp voorwerp
  indrukken.
  2. Toets i indrukken tot op het
  display dat 1 wordt weergegeven.
  3. Opslaan met toets Prog.

  020 s

  Regel

  Begin van
  zomertijd

  Begin van
  wintertijd

  Geldigheidsgebied

  dat tot
  12/95

  laatste zondag
  in mart

  laatste zondag
  in septembre

  Europa behalve

  dat 1
  ab 1/96

  laatste zondag
  in maart

  laatste zondag
  im oktober

  Europa behalve
  Groot Brittannie

  dat 2

  laatste zondag
  in maart

  vierde zondag
  in oktober

  Groot Brittannie

  dat 3

  eerste zondag
  in april

  laatste zondag
  in oktober

  Noord-

  no

  geen
  omschakeling

  geen
  omschakeling

  4. Het jaar invoeren met toets d.

  Groot Brittannie

  Amerika

  Uitschakeling

  6. Toets i indrukken tot op het display
  wordt weergegeven.

  d
  Pr og

  7. De andere programmastappen opslaan volgens
  punt 2. ... 5.

  B. Dagprogramma
  Voorwaarde: de eerste ingebruikneming moet zijn uitgevoerd zoals
  beschreven in hoofdstuk 5.1 A resp. 5.2 A.
  Instelling, zie boven, echter zonder 2 en 3. • Page 2

  7. Programma opvragen

  020 s / 020 s DCF

  020 s / 020 s DCF

  De in- en uitschakelingen van een toevalsprogramma zullen plaatsgrijpen tussen een
  geprogrammeerde in- en uitschakeling.

  1. Toets Prog meermaals indrukken.
  Alle opgeslagen programmastappen worden
  één voor één weergegeven.

  Toevalsprogramma activeren
  Pr og

  Terug naar het automatisch programma
  2. Druk op de toets

  12. Toevalsprogramma

  .

  1. De toets
  gedurende ca. 3 s ingedrukt houden
  tot de dobbelsteen in het display knippert.
  Toevalsprogramma opheffen
  2. De toets

  8. Programma wijzigen

  ingedrukt houden tot het knipperend symbool in het display verdwijnt.

  020 s / 020 s DCF

  A. Weekprogramma
  Weekdagen niet wijzigen
  1. Toets Prog indrukken tot de te wijzigen programmastap wordt weergegeven.
  2. Wijzigen met de toetsen h en m.
  3. Opslaan met toets Prog.

  13. Vakantieprogramma
  h

  m

  020 s / 020 s DCF

  Gedurende het vakantieprogramma van max. 99 dagen wordt de schakelklok niet
  ingeschakeld. Het programma begint en eindigt om 00 00 uur.

  Pr og

  1. Toets h ingedrukt houden.

  Weekdagen wijzigen
  1. Toets Prog indrukken tot de te wijzigen programmastap wordt weergegeven.
  2. Toets d indrukken. De cursor knippert boven de maandag.
  3. Bevestigen door het indrukken van Prog, of opnieuw toets d indrukken om naar
  de dinsdag te gaan.
  4. Al de getreffende dagen op dezelde wijze bevestigen.
  Bv: een lamp moet van maandag tot vrijdag, op dezelfde tijd, ingeschakeld worden
  de cursor
  moet vast staan boven 1, 2, 3, 4, 5.
  5. Kiezen volgens de punten 4. en 5.
  6. Opslaan met toets Prog.

  2. Met toets d het aantal dagen het begin van de
  vakantie invoeren.
  3. Met toets m het aantal vakantiedagen invoeren.

  d

  h

  m

  Vakantieprogramma wissen
  1. Toets h ingedrukt houden en zet met de toetsen d en m de weergave op 00 00.

  14. Veiligheidsaanwijzing
  Gevaar door onbewaakt bedrijf van de aangesloten apparaten
  (gebruikers)
  Controleer of de werking van de aangesloten apparaten geen gevaar voor de vei
  ligheid vormt (apparaat in onberispelijke toestand, zekere stand, oververhitting uit
  gesloten, onbereikbaar voor kinderen).

  B. Dagprogramma
  1. Toets Prog indrukken to de te wijzigen programmastap wordt weergegeven.
  2. Wijzigen met de toetsen h en m.
  3. Opslaan met toets Prog.

  9. Wissen van een programmastap

  020 s / 020 s DCF

  Afzonderlijke schakeltijden wissen
  1. Met toets Prog de te wissen schakeltijd visualiseren.
  2. De toetsen h en m gelijktijdig indrukken om de
  weergegeven programmastap te wissen.

  h

  Levensgevaar door elektrische schok
  Plaats de schakelklok nooit in de open lucht, in de badkamer of in zeer vochtige
  media.
  Door ingrepen en wijzigingen komt de garantieaanspraak te vervallen.
  Brandgevaar door overbelasting
  Controleer of de aangesloten verbruiker het maximum schakelvermogen niet over
  schrijdt. In geval van twijfel, kan u zich richten tot een elektro-installateur of
  contact opnemen met onze klantenservice.

  EMC-aanwijzing

  m

  De schakelklok is conform aan de Europese normen 73/23 (laagspanningsrichtlijn) en 89/336 (EMCrichtlijn). Wanneer de schakelklok op andere apparaten aangesloten wordt, dient erop gelet te worden dat de ganse installatie geen elektrische storing veroorzaakt.

  Pr og

  Alles wissen
  1. Voor het wissen van alle programmastappen, de toetsen d, h en m
  gelijktijdig indrukken.

  15. Technische gegevens
  10. Manueel in-/uitschakelen

  020 s / 020 s DCF

  1. Toets i indrukken.
  Het contact schakelt bij elke druk op de toets.
  inschakeling (ON).
  uitschakeling (OFF).
  De instelling wordt door het eerstvolgende schakelcommando opgeheven.

  11. Permanente in-/uitschakeling

  020 s / 020 s DCF

  1. Eerst toets m ingedrukt houden.

  dag- of weekprogramma naar keuze
  230 V ±10 %, 50 Hz
  16 (2) 230 V~
  Kwarts (020 s), DCF (020 s DCF)
  36 (020 s), 33 (020 s DCF)
  1 minuut
  ≤ ±1 s / dag bij 20 °C
  NiMH ca. 500 h bij 20 °C
  –10 °C tot +40 °C
  II volgens EN 60730-1
  IP 20 volgens EN 60529
  1 BSTU volgens EN 60730-1 ed
  EN 60730-2-7

  2. Toets i indrukken om de gewenste toestand te kiezen.
  m

  permanente inschakeling.

  Programma:
  Voedingsspanning:
  Schakelbare belasting:
  Tijdbasis:
  Aantal programmastappen:
  Kortste schakeltijd:
  Loopnauwkeurigheid:
  Gangreserve:
  Toelaatbare temperatuur:
  Beschermingsklasse:
  Beschermingsfactor:
  Soort werkwijze:

  020 s / 020 s DCF

  Technische wijzigingen voorbehouden!
  Op afwijkende technische gegevens op het typeplaatje van het apparaat letten.

  permanente uitschakeling.
  De toestand wordt gehandhaafd, ongeacht het programma.
  Wissen van permanente in-/uitschakeling
  1. Eerst toets m ingedrukt houden.
  2. Toets i zo vaak indrukken tot de

  verschwijnt.

  Theben AG
  Hohenbergstr. 32
  72401 Haigerloch
  DEUTSCHLAND
  Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

  Service
  Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
  hotline@theben.de
  Adresses, telephone numbers etc. at
  www.theben.de


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Theben eltimo 020 s at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Theben eltimo 020 s in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,09 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info