Zoom out
Zoom in
Previous page
1/55
Next page
50 • NL
Terug naar inhoud
4. Mijn favorieten
Met het menu Mijn favorieten kunt u bestemmingen opslaan die u vaak
bezoekt, recent bezochte bestemmingen ophalen, gebruikerspunten
aanpassen en de gegevens van Thuis’ en ‘Kantoor bewerken of opslaan,
zonder dat u de bestemmingsdetails steeds hoeft in te voeren.
4.1 Favorieten
Met deze functie kunt u een aantal bestemmingen opslaan die u vaker gebruikt. U kunt maximaal 150 verschillende bestemmingen
bewaren.
4.1.1 Add a favourite destination
Raak het midden van het scherm aan om het menu Navigeren naar te
openen.
Druk op Mijn favorieten’, b o v e n a a n h e t s c h e r m .
Druk op het pictogram Favorieten’.
Druk op To evo eg en .
Nu kunt u de bestemming zoeken met behulp van de volgende weergegeven
opties:
Adres zoeken op plaats
Adres zoeken op postcode
Zoeken op nuttige plaats
Zoeken op recent gebruikt
Bewaar gebruik huidig punt
Raadpleeg de desbetreende hoofdstukken eerder in deze handleiding
voor gebruik van deze opties.
Zodra u de bestemmingsgegevens hebt ingevoerd, hebt u de mogelijkheid de
bestemming een naam te geven om deze later makkelijker terug te vinden.
Druk op Naam’ en e r verschijnt een to et se nb ord met de ges elec te erd e be st emming.
Druk op de toets
om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.
Druk op Opslaanz od ra u de naam hebt ingevo er d.
Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.
4.1.2 Een favoriete bestemming gebruiken
Raak het midden van het scherm aan om het menu Navigeren naar te
openen.
Druk op het pictogram Zoek op favorieten’.
Selecteer de te gebruiken favoriete bestemming.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Snooper SC5800 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Snooper SC5800 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 4,77 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info