Zoom out
Zoom in
Previous page
1/67
Next page
Belangrijke veiligheidsvoorzorgen 1-1
1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen
1-1 Voor u begint
Gebruikte pictogrammen in deze handleiding
Gebruik van de handleiding
Lees de veiligheidsvoorzorgen goed door voordat u dit product gaat gebruiken.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Als er een probleem optreedt, raadpleegt u het gedeelte 'Problemen oplossen'.
Mededeling betreffende auteursrecht
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Het auteursrecht op deze handleiding is voorbehouden door Samsung Electronics, Co., Ltd.
De inhoud van deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in welke
vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics, Co., Ltd.
PICTOGRA
M
NAAM BETEKENIS
Waarschuwing
Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannu-
leerd kan worden.
Opmerking Geeft een hint of tip aan bij het gebruik van een functie.
In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.
3


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Samsung SP-M251 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Samsung SP-M251 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,65 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Samsung SP-M251

Samsung SP-M251 User Manual - English - 66 pages

Samsung SP-M251 User Manual - German - 66 pages

Samsung SP-M251 User Manual - French - 66 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info