Zoom out
Zoom in
Previous page
1/94
Next page
SP-M205 SP-M225 SP-M255 SP-M275 SP-M305
LCD-projector
Gebruikershandleiding
De kleur en het uiterlijk van het product kunnen afwijken
van de afbeelding in deze handleiding. De specificaties
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  SP-M205 SP-M225 SP-M255 SP-M275 SP-M305 LCD-projector Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk van het product kunnen afwijken van de afbeelding in deze handleiding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. ...
 • Page 2

  Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Voor u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Beheer en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Veiligheidsvoorzorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 INSTALLATIE EN AANSLUITING Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 De projector installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Vlakzetten met de verstelbare voetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Zoomen en scherpstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Schermgrootte en projectieafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Vervangen van de lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Achterkant . . ...
 • Page 3

  MEER INFORMATIE Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 RS232C-opdrachtentabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 Correcte verwijdering - alleen Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 ...
 • Page 4

  1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen 1-1 Voor u begint Gebruikte pictogrammen in deze handleiding PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Waarschuwing Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. Opmerking Geeft een hint of tip aan bij het gebruik van een functie. Gebruik van de handleiding • Lees de veiligheidsvoorzorgen goed door voordat u dit product gaat gebruiken. • De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. • Als er een probleem optreedt, raadpleegt u het gedeelte 'Problemen oplossen'. Mededeling betreffende auteursrecht Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht op deze handleiding is voorbehouden door Samsung Electronics, Co., Ltd. De inhoud van deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in welke vorm dan ook, zonder schrifte ...
 • Page 5

  1-2 Beheer en onderhoud De behuizing en de lens reinigen Reinig de projector met een zachte, droge doek. • Reinig het product niet met een ontvlambare stof zoals wasbenzine of verfverdunner. • Voorkom krassen op de lens van uw vingernagels of een scherp voorwerp. Dit kan krassen en/of schade aan het product veroorzaken. • Reinig het product niet met een natte doek of door water rechtstreeks op het product te spuiten. Als er water in het product komt, kan dit resulteren in brand, elektrische schokken of problemen met het product. • Als er water op de behuizing van de projector komt, kan er een witte vlek ontstaan. Het uiterlijk en de kleur kunnen afhankelijk van het model verschillen. De binnenkant van de projector reinigen Neem contact op met een erkend Samsung servicecentrum voor reiniging van het binnenwerk van de projector. • 1-2 Neem contact op met een servicecentrum als er stof of andere substanties in de projector zijn terechtgeko ...
 • Page 6

  1-3 Veiligheidsvoorzorgen Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Waarschuwing Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan. Waarschuwing Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan. Betekenis van de tekens Niet doen. Moet worden nagevolgd. Niet demonteren. De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken. Niet aanraken. Moet geaard zijn om elektrische schok te voorkomen. Aanwijzingen over elektriciteit De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land. Het uiterlijk en de kleur kunnen afhankelijk van het model verschillen. Waarschuwing Steek de stekker stevig in het stopcontact. • Anders kan er brand ontstaan. Sluit niet meerdere elektrische apparaten op één stopcontact aan. • Anders kan er door overver ...
 • Page 7

  Pak de stekker niet met natte handen vast. • Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Wilt u het product verplaatsen, zet het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en koppel eventuele andere kabels van het product los. • Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan. Let erop dat u de stekker in een geaard stopcontact steekt (alleen bij apparatuur van isoleringsklasse 1). • Anders kan er een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan. Waarschuwing Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houdt u de stekker aan de stekker zelf vast en niet aan het snoer. • Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken of brand ontstaan. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens u het product gaat reinigen. • Zet het product niet aan of uit door de stekker in het stopcontact te steken of eruit te trekken. (Gebruik de stekker niet als aan/ uitschakelaar.) Houd het netsnoer ui ...
 • Page 8

  Aanwijzingen over installatie Waarschuwing Plaats het product niet op een plek die blootstaat aan direct zonlicht en plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een vuur of kachel. • Plaats het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats, zoals in een (boeken)kast. • Hierdoor kan de levensduur van het product korter worden of brand ontstaan. Als u het product in een kast of op een plank plaatst, moet u ervoor zorgen dat de voorkant van het product volledig wordt ondersteund. • Wanneer u dit niet doet, kan het product vallen en beschadigen of lichamelijk letsel veroorzaken. • Let erop dat u een kast of plank gebruikt die past bij de grootte van het product. Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting. Wanneer u het product op een kast of plank plaatst, moet u erop letten dat de voorkant van het product niet uitsteekt. • Anders kan het product vallen, wat een storing of lichamelijk letsel zou kunnen vero ...
 • Page 9

  Aanwijzingen over gebruik Steek geen ontvlambare objecten of metalen voorwerpen zoals eetstokjes, munten of haarspelden in het product (in de ventilatiegaten, aansluitingen enz.). • Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen. • Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan. Probeer het product niet te demonteren, repareren of aan te passen. • Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden. Gebruik of plaats geen ontvlambare spuitbussen of objecten bij het product. • Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken. Zorg dat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het product plaatsen. • Als een kind dergelijke voorwerpen er weer af zou willen halen, zou het product kunnen vallen en schade of lichamelijk letsel veroorzaken. K ...
 • Page 10

  Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig het product met een zachte, droge doek. Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie. • • Een vonk zou een explosie of brand kunnen veroorzaken. • Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan. Gebruik voor het schoonmaken van het product geen chemische middelen zoals was, wasbenzine, alcohol, verdunners, insectenwerende middelen, parfums, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen. Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt u de stekker uit het stopcontact. • Raak de buitenste delen van het product nooit met gereedschap zoals een mes of hamer aan. Reinig de voorste projectielens van vuil of vlekken met een spray of een doek die u met een neutraal reinigingsmiddel of met water hebt b ...
 • Page 11

  Plaats geen objecten bij de projector die slecht tegen hitte kunnen. Houd uw lichaam weg van de projectorlamp. De lamp is heet. (Kinderen en volwassenen met een gevoelige huid moeten extra voorzichtig zijn.) Let op dat u de lenskap van het product niet verliest. • De lens kan beschadigd raken. De lenskap beschermt de lens en moet worden gebruikt wanneer de projector is uitgeschakeld. • 1-3 Gebruik de functie BLANK om het scherm te verbergen wanneer de projector is ingeschakeld. Belangrijke veiligheidsvoorzorgen ...
 • Page 12

  2 Installatie en aansluiting 2-1 Inhoud van de verpakking • Pak het product uit en controleer of de onderstaande onderdelen zijn meegeleverd. • Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval u het product in de toekomst wilt vervoeren. Projector INHOUD Beknopte installatiehandleiding Garantiekaart (niet overal beschikbaar) Gebruikershandleiding Netsnoer Afstandsbediening / 2 Batterijen Schoonmaakdoekje D-Sub-kabel Lenskap (niet overal beschikbaar) 4 schroeven Behuizing projector (Voor de beugel van de plafondbevestiging.) De plafondbevestiging wordt niet bij het product geleverd en moet apart worden aangeschaft. Gebruik de schroeven die bij de projector zijn geleverd om de projector aan de beugel van de plafondbevestiging te bevestigen. Installatie en aansluiting 2-1 ...
 • Page 13

  2-2 De projector installeren Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat. • Plaats de projector zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht. Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig weergegeven. • Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als er te veel omgevingslicht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk op het scherm weergegeven. • Gebruik gordijnen om het licht tegen te houden wanneer u de projector in een ruimte met veel licht van buiten gebruikt. • U kunt de projector op de volgende plaatsen ten opzicht van het scherm installeren: <Voor-vloer> / <Voor-plafond> / <Acht.-vloer> / <Acht.-plaf.>. De installatieposities worden hieronder weergegeven. Het beeld aanpassen wanneer u de projector achter het scherm installeert Installeren achter een halftransparant scherm. Wanneer u de projector achter een halftransparant scherm plaatst, ...
 • Page 14

  2-3 Vlakzetten met de verstelbare voetjes Druk op de toets PUSH , zoals aangegeven in de afbeelding, om de poten en het niveau van de projector aan te passen. De projector kan worden ingesteld tot een hoogte van maximaal 30mm (ongeveer 12 graden) van het referentiepunt. Als de optie <Autom. Hoeksteen> is ingesteld op <Aan>, wordt <V-hoeksteen> automatisch aangepast. Indien fijnafstelling is vereist na een automatische aanpassing, kunt u <V-hoeksteen> gebruiken. Installatie en aansluiting 2-3 ...
 • Page 15

  2-4 Zoomen en scherpstellen Zoomknop u kunt de afmetingen van het beeld aanpassen binnen het zoombereik via de zoomknop. Scherpstelring U kunt het beeld op het scherm met de scherpstelring scherpstellen. De grootte van het scherm bepaalt de afstand waarop u de projector van het scherm plaatst. Als u de projector niet op de projectieafstand plaatst, zoals aangegeven in de tabel Schermgrootte en projectieafstand in hoofdstuk 2-5, kunt u het beeld niet goed scherpstellen. 2-4 Installatie en aansluiting ...
 • Page 16

  2-5 Schermgrootte en projectieafstand A. Scherm / Z. Projectieafstand / Y’. Afstand van het midden van de lens tot de onderkant van het beeld Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector waterpas met de verstelbare voetjes voor een optimale beeldkwaliteit. als het beeld niet scherp is, moet u dit met de zoomknop en scherpstelring bijstellen of de projector vooruit of achteruit verplaatsen. SCHERMFORMAAT X (HORIZONTAAL) M (DIAGONAAL) INCH CM INCH CM PROJECTIEAFSTAND Y (VERTICAAL) INCH CM Z (TELE) INCH CM AFWIJKING Z (GROOTHOEK) INCH CM Y' INCH CM 30 76,2 24 60,9 18 45,7 42,7 108,4 35,5 90,1 2,6 6,3 40 101,6 32 81,3 24 61,0 57,0 144,7 47,4 120,3 3,3 8,4 50 127,0 40 101,6 30 76,2 71,2 180,8 59,2 150,4 4,1 10,5 60 152,4 48 121,9 36 91,4 85,4 217,0 71,0 180,4 ...
 • Page 17

  SCHERMFORMAAT M (DIAGONAAL) INCH CM X (HORIZONTAAL) INCH CM PROJECTIEAFSTAND Y (VERTICAAL) INCH CM Z (TELE) INCH CM AFWIJKING Z (GROOTHOEK) INCH CM Y' INCH CM 230 584,2 184 467,4 138 350,5 327,5 832,0 272,3 691,8 19,0 48,3 240 609,6 192 487,7 144 365,8 341,8 868,1 284,2 721,8 19,9 50,4 250 635,0 200 508,0 150 381,0 356,0 904,2 296,0 751,8 20,7 52,5 260 660,4 208 528,3 156 396,2 370,2 940,4 307,8 781,9 21,5 54,6 270 685,8 216 548,6 162 411,5 384,5 976,5 319,7 811,9 22,3 56,7 280 711,2 224 569,0 168 426,7 398,7 1012,8 331,5 842,1 23,2 58,8 290 736,6 232 589,3 174 442,0 413,0 1049,0 343,4 872,2 24,0 60,9 300 762,0 240 609,6 180 457,2 427,2 1085,1 355,2 902,2 24,8 ...
 • Page 18

  2-6 Vervangen van de lamp Wees voorzichtig bij het vervangen van de lamp • De projectorlamp is een verbruiksgoed. Voor de beste prestaties vervangt u de lamp overeenkomstig de gebruiksduur. U kunt de gebruiksduur van de lamp weergeven in het informatiescherm (INFO-knop). • Vervang de lamp allen door het hieronder gespecificeerde type. Model SP-M205 / SP-M225 SP-M255 / SP-M275 / SP-M305 Modelnaam lamp DPL3311U DPL3321U - Voor vragen over de aanschaf van filters raadpleegt u hoofdstuk 6-3 'Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE'. • Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de lamp vervangt. • Aangezien de lamp een product met een hoge temperatuur en een hoog voltage is, dient u na het loskoppelen van het netsnoer ten minste één uur te wachten voordat u de lamp vervangt. • De projectorlamp bevindt zich boven op de projector. • Plaats de oude lamp niet in de buurt van ontvlambare items en houd de lamp buiten het ...
 • Page 19

  Plaats een nieuwe lamp door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren. Het filter vervangen en reinigen Voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van het projectorfilter • Het filter bevindt zich aan de zijkant van de projector. • Schakel de projector uit en koppel het netsnoer los wanneer de projector voldoende is afgekoeld. Anders kunnen er onderdelen door de interne hitte beschadigen. • Wanneer u het filter vervangt, kan er wat stof vrijkomen. • Voor vragen over de aanschaf van vervangingsfilters raadpleegt u hoofdstuk 6 'Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE'. Als u het filter wilt vervangen of reinigen, volgt u deze stappen: 1. Schakel de projector uit en koppel het netsnoer los wanneer de projector voldoende is afgekoeld. 2. Open de afdekplaat van het filter. 3. Vervang of reinig het filter. • Gebruik een kleine stofzuiger voor computers en kleine elektrische apparatuur om het filter te reinigen of houd het filter onder ...
 • Page 20

  goed meer functioneert. Ventilatieopeningen voor de luchtuitvoer Ventilatieopeningen voor de luchtinvoer Installatie en aansluiting 2-6 ...
 • Page 21

  2-7 Achterkant PICTO GRAM NAAM Kensington-slot PC IN-poort VIDEO IN-poort AUDIO IN (L-AUDIO-R)-poort HDMI/DVI IN-poort Signaalontvanger afstandsbediening Netvoedingsaansluiting AUDIO OUT/ port RS232C-poort LAN-poort USB-poort 2-7 Installatie en aansluiting ...
 • Page 22

  2-8 Ondersteunde weergavemodi 2-8-1. Pc-timing (D-Sub/HDMI) FORMAAT RESOLUTIE HORIZONTALE FREQUENTIE (KHZ) VERTICALE FREQUENTIE (HZ) PIXELFREQUEN TIE (MHZ) IBM 640 x 350 70Hz 31,469 70,086 25,175 IBM 640 x 480 60Hz 31,469 59,940 25,175 IBM 720 x 400 70Hz 31,469 70,087 28,322 VESA 640 x 480 60Hz 31,469 59,940 25,175 MAC 640 x 480 67Hz 35,000 66,667 30,240 VESA 640 x 480 70Hz 35,000 70,000 28,560 VESA 640 x 480 72Hz 37,861 72,809 31,500 VESA 640 x 480 75Hz 37,500 75,000 31,500 VESA 720 x 576 60Hz 35,910 59,950 32,750 VESA 800 x 600 56Hz 35,156 56,250 36,000 VESA 800 x 600 60Hz 37,879 60,317 40,000 VESA 800 x 600 70Hz 43,750 70,000 45,500 VESA 800 x 600 72Hz 48,077 72,188 50,000 VESA 800 x 600 75Hz 46,875 75,000 49, ...
 • Page 23

  FORMAAT RESOLUTIE HORIZONTALE FREQUENTIE (KHZ) VERTICALE FREQUENTIE (HZ) PIXELFREQUEN TIE (MHZ) VESA 1280 x 960 75Hz 75,231 74,857 130,000 VESA 1280 x 1024 60Hz 63,981 60,020 108,000 VESA 1280 x 1024 70Hz 74,620 70,000 128,943 VESA 1280 x 1024 72Hz 76,824 72,000 132,752 VESA 1280 x 1024 75Hz 79,976 75,025 135,000 VESA 1400 x 1050 60Hz 65,317 59,978 121,750 VESA 1440 x 900 60Hz 55,935 59,887 106,500 VESA 1440 x 900 75Hz 70,635 74,984 136,750 VESA 1600 x 1200 60Hz 75,000 60,000 162,000 Alle resoluties hoger of lager dan 1024 x 768 worden door de Scaler-chip in de projector geconverteerd naar 1024 x 768. Als de resolutie van het uitvoersignaal van de computer overeenkomt met de werkelijke resolutie (1024 x 768) van de projector, is de beeldkwaliteit optimaal. 2-8-2. AV-timing (D-Sub) FORMAAT RESOLUTIE ...
 • Page 24

  FORMAAT RESOLUTIE SCAN HORIZONTAL E FREQUENTIE (KHZ) VERTICALE FREQUENTIE (HZ) PIXELFREQU ENTIE (MHZ) EIA-861 Format17,18 720 x 576 Progressive 50,000 31,250 27,000 EIA-861 Format19 1280 x 720 Progressive 50,000 37,500 74,250 EIA-861 Format20 1920 x 1080 Interlaced 50,000 28,125 74,250 2-8-4. AV-timing (VIDEO) NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM De video-ingangen op uw projector ondersteunen de standaard video-indelingen die hierboven worden weergegeven. U hoeft geen aanpassingen te maken. Installatie en aansluiting 2-8 ...
 • Page 25

  2-9 De stroom aansluiten 1. Sluit het netsnoer aan op de voedingsterminal aan de achterkant van de projector. 2-9 Installatie en aansluiting ...
 • Page 26

  2-10 Aansluiten op een pc en de pc instellen 2-10-1. De computeromgeving instellen Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit. 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows en klik op [Eigenschappen]. Het dialoogvenster <Eigenschappen voor beeldscherm> wordt weergegeven. 2. Klik op het tabblad [Instellingen] en stel een waarde in bij <Beeldschermresolutie>. De optimale resolutie voor de projector is 1024 x 768. Zie de tabel Pc-timing voor de weergavemodus in hoofdstuk 2-8 voor andere resoluties die door de projector worden ondersteund. U kunt de instellingen voor <Kleurkwaliteit> ongewijzigd laten. 3. Klik op de knop [Geavanceerd]. Er wordt nog een eigenschappenvenster weergegeven. 4. Klik op het tabblad [Monitor] en stel een waarde in bij <Vernieuwingsfrequentie>. Zie de kolom met vernieuwingsfrequenties (60 Hz, 70 Hz, enzovoort) naast de resoluties in de tabel Pc-timing voor de weergavemodus in hoofdstuk 2-8 voor de vernieuw ...
 • Page 27

  Wanneer u de vernieuwingsfrequentie bepaalt, stelt u zowel de verticale als horizontale frequentie in. 5. Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de knop [OK] in het venster <Eigenschappen voor beeldscherm> om dat venster te sluiten. 6. Schakel de computer uit en sluit deze aan op de projector. • De installatieprocedure kan verschillen, afhankelijk van het type computer en de versie van Windows. (Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven in 1.) • De projector ondersteunt een kleurkwaliteit van 32 bit (per pixel) wanneer deze wordt gebruikt als beeldscherm voor de computer. • De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van de beelden op het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm of de versie van Windows. • Controleer of de instellingen van de computer overeenkomen met de weergave-instellingen die door deze projector worden ondersteund wanneer u de proje ...
 • Page 28

  1. Schakel de projector in en druk op de toets [SOURCE] om <PC> te selecteren. Als de <PC>-modus niet beschikbaar is, controleert u of de PC-videokabel goed is aangesloten. 2. Schakel de pc in en stel indien nodig de pc-romgeving (schermresolutie, enzovoort) in. 3. Stel het scherm af. Installatie en aansluiting 2-10 ...
 • Page 29

  2-11 Een pc aansluiten via een HDMI/DVI-kabel Zorg ervoor dat de computer en projector zijn uitgeschakeld. 1. Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] van de projector via een HDMI/HDMI- of HDMI/DVI-kabel (niet meegeleverd) met de HDMIof DVI-uitgang van de pc. - Gebruik een HDMI/HDMI-kabel (niet meegeleverd) wanneer u verbinding maakt via de HDMI-terminal van de computer. - Zie Pc-timing (D-Sub/HDMI) in hoofdstuk 2-8, 'Ondersteunde weergavemodi', voor de ondersteunde resoluties en vernieuwingsfrequenties. 2-11 Installatie en aansluiting ...
 • Page 30

  2-12 Een HDMI-compatibel apparaat aansluiten Zorg ervoor dat het AV-apparaat en de projector zijn uitgeschakeld. 1. Sluit de [HDMI/DVI IN]-terminal op de achterkant van de projector aan op de HDMI- of HDMI/DVI-uitgang van het digitale weergaveapparaat door middel van een HDMI/DVI- of HDMI/HDMI-kabel. - Gebruik een HDMI/HDMI-kabel wanneer u verbinding maakt via de HDMI-uitgang van het digitale weergaveapparaat. - Zie AV-timing (HDMI) in hoofdstuk 2-9 2-8 , 'Ondersteunde weergavemodi', voor de ondersteunde ingangssignalen, resoluties en frequenties. 2. Als u verbinding maakt via een HDMI/DVI-kabel, sluit u de [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-terminal van de projector aan op de audio-uitgang van het digitale weergaveapparaat door middel van een audiokabel (niet meegeleverd). - Als u verbinding maakt via een HDMI/HDMI-kabel, hebt u geen audiokabel nodig. Installatie en aansluiting 2-12 ...
 • Page 31

  2-13 Een AV-apparaat aansluiten via een D-sub-kabel Zorg ervoor dat het AV-apparaat en de projector zijn uitgeschakeld. 1. Sluit de [PC IN]-terminal op de achterkant van de projector aan op de D-Sub-terminal van het AV-apparaat door middel van een D-Sub-kabel. - Zie AV-timing (D-Sub) in hoofdstuk 2-9 2-8 , 'Ondersteunde weergavemodi', voor de ondersteunde ingangssignalen, resoluties en frequenties. 2. Sluit de [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-terminal op de achterkant van de projector aan op de audio-uitgang van het AV-apparaat door middel van een audiokabel (niet meegeleverd). 2-13 Installatie en aansluiting ...
 • Page 32

  2-14 Een AV-apparaat met Component-uitgang aansluiten Zorg ervoor dat het AV-apparaat en de projector zijn uitgeschakeld. 1. Sluit de [PC IN]-terminal op de achterkant van de projector aan op de Component-terminal van het AV-apparaat door middel van een D-Sub/Component-kabel (niet meegeleverd). Deze kabel heeft een D-Sub-aansluiting aan het ene uiteinde en drie RCA-aansluitingen aan het andere uiteinde. - Zie AV-timing (D-Sub) in hoofdstuk 2-9 2-8 , 'Ondersteunde weergavemodi', voor de ondersteunde ingangssignalen, resoluties en frequenties. 2. Sluit de [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-terminal op de achterkant van de projector aan op de audio-uitgang van het AV-apparaat door middel van een audiokabel (niet meegeleverd). Installatie en aansluiting 2-14 ...
 • Page 33

  2-15 Aansluiten via een videokabel Zorg ervoor dat het AV-apparaat en de projector zijn uitgeschakeld. 1. Gebruik een videokabel (niet meegeleverd) om het AV-apparaat aan te sluiten op de [VIDEO IN]-poort. - Zie AV-timing (VIDEO) in hoofdstuk 2-8, 'Ondersteunde weergavemodi', voor de ondersteunde ingangssignalen. 2. Sluit de [AUDIO IN (L-AUDIO-R)]-terminal op de achterkant van de projector aan op de audio-uitgang van het AV-apparaat door middel van een audiokabel (niet meegeleverd). 2-15 Installatie en aansluiting ...
 • Page 34

  2-16 Een externe luidspreker aansluiten U kunt ook geluid horen via een externe luidspreker in plaats van de interne luidspreker van de projector. 1. Gebruik een audiokabel (niet meegeleverd) die geschikt is voor de externe luidspreker. 2. Verbind de uitgang [AUDIO OUT/ ] van de projector via een audiokabel met de externe luidspreker. Bij gebruik van een externe luidspreker is de interne luidspreker uitgeschakeld. U kunt het volume van de externe luidspreker regelen via de volumetoets op de projector of de afstandsbediening. - De uitgang [AUDIO OUT/ Installatie en aansluiting ] kan alle audiosignalen uitvoeren. 2-16 ...
 • Page 35

  2-17 Aansluiten op een netwerk Dit product kan worden gebruikt via een netwerk. Raadpleeg de volgende methoden voor netwerkverbindingen. 2-17-1. Aansluiten op een DHCP-netwerk (dynamisch IP-adres) U kunt de projector aansluiten op het netwerk via een modem dat gebruikmaakt van DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Wanneer u een DHCP-modem gebruikt, levert de modem automatisch de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker en de gateway die de projector nodig heeft om verbinding te maken met het netwerk. Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met een DHCP-netwerk: 1. Sluit de modemkabel aan op de wandaansluiting van de modem en de externe modem. 2. Sluit een LAN-kabel aan op de externe modem en de bedrade of draadloze IP-router. 3. Sluit een LAN-kabel aan op de [LAN]-poort op de achterkant van de projector en de bedrade of draadloze IP-router. 4. Schakel de projector in en druk op de toets [MENU]. 5. Selecteer <Instellingen> → <Netwerk> → <IP-instelling ...
 • Page 36

  2-17-2. Aansluiten op een netwerk met statisch IP-adres U kunt de projector aansluiten op een netwerk dat gebruikmaakt van statische IP-adressen. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van een vaste lijn. Als uw netwerk gebruikmaakt van statische IP-adressen, moet u de waarden voor het IP-adres, het subnetmasker en de gateway opvragen bij uw internetprovider. Vervolgens schakelt u de netwerkfunctie in het menu van de projector in en geeft u de waarden voor de netwerkfunctie handmatig op. Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met een netwerk met statisch IP-adres: 1. Sluit een LAN-kabel aan op de wandaansluiting van de LAN-poort en een bedrade of draadloze IP-router. 2. Sluit een LAN-kabel aan op de [LAN]-poort op de achterkant van de projector en de bedrade of draadloze IP-router. 3. Schakel de projector in en druk op de toets [MENU]. 4. Selecteer <Instellingen> → <Netwerk> → <IP-instelling> → <Handm.>. 5. Selecteer <IP-adres> en druk vervolgens op de toets [ ]. ...
 • Page 37

  2-18 Kensington-slot Met het Kensington-slot kunt u de projector vergrendelen, een veilig gevoel wanneer u de projector gebruikt in een openbare ruimte. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het vergrendelingsapparaat voor meer informatie, aangezien de vorm en het gebruik van het slot kunnen verschillen afhankelijk van model en fabrikant. U moet het Kensington-slot apart aanschaffen. Voer de volgende stappen uit om het product te vergrendelen: 1. Wikkel de kabel van het Kensington-slot rond een groot, vast object zoals een bureau of stoel. 2. Schuif het uiteinde van de kabel met het slot door het lusvormige uiteinde van de kabel van het Kensington-slot. 3. Breng het vergrendelingsapparaat in de sleuf voor het Kensington-slot op de monitor aan ( 4. Sluit het slot ( 2-18 ). ). • Dit zijn algemene instructies. Voor exacte instructies raadpleegt u de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met het vergrendelingsapparaat. • U kunt het vergrendelingsappa ...
 • Page 38

  3 Gebruik 3-1 Productkenmerken 1. Optisch mechaniek met nieuwe LCD-technologie • Resolutie van 1024 x 768. • 3P-LCD-scherm. • SP-M205 : Biedt een helderheid op het scherm van 2000 ANSI lumen. • SP-M225 : Biedt een helderheid op het scherm van 2200 ANSI lumen. • SP-M255 : Biedt een helderheid op het scherm van 2500 ANSI lumen. • SP-M275 : Biedt een helderheid op het scherm van 2700 ANSI lumen. • SP-M305 : Biedt een helderheid op het scherm van 3000 ANSI lumen. 2. Gereduceerde ventilatorruis • Minimaal ventilatorgeluid door een geoptimaliseerde luchtstroom en de installatiestructuur van de ventilator. 3. Meerdere ingangspoorten • Verbetert de connectiviteit op randapparaten, zoals D-Sub 15P, Video, HDMI (DVI PC-signaal, ondersteund), etc. 4. Audio-uitgang • Uitgerust met een interne luidspreker (mono) van 7 W. 5. Gebruikersinstellingen • Elke ingangspoort kan worden afgesteld. • Uitgerust met een intern ...
 • Page 39

  3-2 Voor- en bovenkant Pictog ram Naam Beschrijving - STAND BY (Blue LED) Lampjes - LAMP (Blue LED) - STATUS (groen/rood/geel lampje) Zie Indicatielampjes. Verplaatsen Volume / Selecteren Volume / ren. : hiermee kunt u een item in een menu verplaatsen of selecte- -toets : Hiermee kunt u het volume aanpassen. MENU-toets. Hiermee opent u het menuscherm. SOURCE-toets Hiermee selecteert u het signaal van het externe apparaat. Aan/uit-knop Hiermee schakelt u de projector in of uit. Zoomknop Hiermee verkleint of vergroot u de afbeelding. Scherpstelring Hiermee kunt u scherpstellen. Lens Signaalontvanger afstandsbediening Gat voor de bevestiging van het koord aan de lensdop 3-2 Gebruik ...
 • Page 40

  3-3 Afstandsbediening Als u de projector in de buurt van een andere afstandsbediening gebruikt, kan het voorkomen dat de projector door de (frequentie-)interferentie van de code van de afstandsbediening niet meer goed functioneert. POWER ( QUICK -toets )-toets Hiermee kunt u de projector aan- en uitzetten. Hiermee keert u snel terug naar het meest recente menu dat u hebt gebruikt. P.MODE-toets AUTO-toets Hiermee selecteert u de beeldmodus. Het scherm automatisch aanpassen. (Alleen beschikbaar in de modus < PC>.) P.SIZE-toets BLANK-toets Hiermee past u de afmetingen van het scherm aan. Hiermee kunt u het scherm en het geluid tijdelijk uitschakelen. De video en audio worden opnieuw ingeschakeld wanneer op een andere toets dan de [POWER]-toets wordt gedrukt. Terugspoelen Vooruitspoelen Hiermee spoelt u in de modus <Media Play> de videobeelden terug. Hiermee spoelt u videobeelden snel vooruit in de modus <Media Play>. PL ...
 • Page 41

  INFO-toets STILL-toets Hiermee controleert u de bronsignalen, de beeldinstellingen, de aanpassingen van het computerscherm en de levensduur van de lamp. Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken. Gekleurde toetsen (alleen beschikbaar in de modus <Media Play>) INSTALL-toets Rood : hiermee kunt de ondertiteling instellen wanneer u een videobestand afspeelt. Hiermee kunt u de afbeelding zodanig aanpassen dat deze geschikt is voor de installatielocatie van de projector (voor het scherm, hangend aan het plafond of achter het scherm, hangend aan het plafon, enzovoort). Groen : hiermee kunt u de functie <Dia-instellingen> instellen wanneer u fotobestanden weergeeft. Geel: hiermee stelt u de functie <Zoom> in de documentweergave in. Blauw: hiermee kunt u in de documentweergave via het menu <Paginanavigatie> naar een pagina gaan. • Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau. Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, o ...
 • Page 42

  3-4 Indicatielampjes Indicatielampjes : lampje is aan STATUS : lampje knippert LAMP : lampje is uit STAND BY STATUS Als u drukt op de knop [POWER] op de afstandsbediening of de projector, wordt het scherm binnen 30 seconden weergegeven. De projector werkt normaal. De projector is bezig met de voorbereiding van een bewerking nadat u op de [POWER]-toets op de projector of de afstandsbediening hebt gedrukt. U hebt op de [POWER]-toets gedrukt om de projector uit te schakelen en het koelsysteem is actief om het binnenwerk van de projector af te koelen. (Werkt gedurende circa 3 seconden.) De koelventilator in de projector werkt niet naar behoren. Zie Handeling 1 hieronder bij Aangegeven problemen opheffen. De beschermkap van de lamp is niet goed gesloten. Zie Handeling 2 bij Aangegeven problemen opheffen hieronder. De projector is overgeschakeld naar de koelmodus omdat de interne temperatuur de onderhoudsgrens heeft overschreden. Zie Handeling 3 hieronder bij ...
 • Page 43

  Aangegeven problemen opheffen CATEGORIE Handeling 1 Handeling 2 TOESTAND MAATREGELEN De koelventilator werkt niet naar behoren. Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u het netsnoer hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons servicecentrum. De beschermkap van de lamp is niet goed gesloten of het sensorsysteem werkt niet naar behoren. Controleer of de schroeven in de zijkant van de projector goed zijn aangedraaid. Als dit wel het geval is maar de indicatielampjes blijven branden, neemt u contact op met de leverancier van het product of ons servicecentrum. De projector is overgeschakeld naar de koelmodus omdat de interne temperatuur van de projector de onderhoudsgrens heeft overschreden. Als de interne temperatuur van de projector de onderhoudsgrens overschrijdt, schakelt de projector over naar de koelmodus alvorens automatisch uit te schakelen. Han ...
 • Page 44

  3-5 Het schermmenu gebruiken (OSD: On Screen Display) De structuur van het schermmenu (OSD: On Screen Display) Druk op de toets Menu op het apparaat of op de afstandsbediening om het menu te openen. Gebruik de pijltoetsen om in het menu te navigeren. Menuopties met een pijl aan de rechterkant beschikken over een submenu. Druk op de pijl naar rechts om een submenu te openen. Onder aan elk menuscherm vindt u aanwijzingen voor het navigeren in een menu en het selecteren van items. MENU SUBMENU Invoer Bronlijst Naam wijzigen Beeld Modus Grootte Positie Dig. Ruisfilter Overscan Filmmodus PC Zoom Installeren Lichtmodus Autom. Hoeksteen V-hoeksteen Achtergrond Testpatroon Videotype Titel Netwerk Reset Taalkeuze Menuoptie Geluid Tijd filtercontr. Auto inschakelen Slaaptimer Melodie Beveiliging Paneelvergrend. Informatie Instellingen Optie Zwarting 3-5-1. Invoer MENU Bro ...
 • Page 45

  MENU BESCHRIJVING Modus Selecteer een schermmodus voor de omgeving, het soort afbeeldingen dat u projecteert of selecteer een aangepaste modus die u hebt gemaakt op basis van uw vereisten. <Modus> • <Dynamisch>: hiermee stelt u het beeld in voor hogere definitie in een lichte ruimte. • <Standaard>: Hiermee stelt u het beeld in voor optimale weergave in een normale omgeving. • <Presentatie> : Deze modus is geschikt voor presentaties. • <Tekst> : Deze modus is geschikt voor tekstwerk. • <Film>: Deze modus is geschikt voor weergave van films. • <Spelcomputer> : Deze beeldmodus is geoptimaliseerd voor spellen. In de modus <Spelcomputer> wordt de tekst in stilstaande beelden onnatuurlijk weergegeven. • <Gebruiker>: Dit is een aangepaste modus die u maakt met de functie <Modus>→<Opslaan>. De modi <Presentatie> en <Tekst> zijn alleen beschikbaar als het invoersignaal PC Timing(DSub/HDMI) of <Media Play> is. <Contrast>: Hiermee kunt u he ...
 • Page 46

  MENU Grootte BESCHRIJVING Met deze functie selecteert u een schermformaat. <Zoom1> en <Zoom2> worden uitgeschakeld wanneer het ingangssignaal PC Timing (D-Sub/ HDMI) of <Media Play> is. • Positie <Normaal>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<16 : 9> Met deze functie kunt u de schermpositie aanpassen als deze niet goed is uitgelijnd. Als u deze optie wilt aanpassen, selecteert u de richting waarin u het scherm wilt verplaatsen en drukt u herhaaldelijk op de pijltoets voor die richting. Deze functie werkt niet in de modus <Media Play>. Dig. Ruisfilter Als er stippellijnen op het scherm verschijnen of als het scherm trilt, kunt u Digital NR (Digitale ruisonderdrukking) inschakelen om de beeldkwaliteit te verbeteren. Wanneer het ingangssignaal Pc-timing (D-Sub/HDMI) is, kan <Dig. Ruisfilter> niet worden aangepast. Zwarting Als het zwartniveau niet geschikt is voor het ingangssignaal, worden de donkere delen van een afbeelding mogelijk onduidelijk of zwak weergegeven. Me ...
 • Page 47

  MENU BESCHRIJVING PC Voor pc-signalen kunt u met de vier pc-functies de ruis die een instabiel beeld kan veroorzaken, zoals het trillen van het scherm, elimineren of reduceren. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren. Zoom • Deze functies zijn alleen ingeschakeld voor de Pc-timing (D-Sub/HDMI)-ingang van de DSub-terminal. • Zie Pc-timing (D-Sub/HDMI). • <Autom. afstellen>: Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm automatisch laten afstellen. • <Grof>: Als u verticale lijnen op het computerscherm ziet, kunt u hiermee de frequentie aanpassen. • <Fijn>: Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen. • <Reset>: Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen. U kunt het scherm naar wens vergroten. • <x1> - <x2> - <x4> - <x8> Deze functie is alleen i ...
 • Page 48

  MENU BESCHRIJVING V-hoeksteen Als videoscènes vervormt of gekanteld zijn, kunt u dit compenseren met gebruik van de verticaaltrapeziumfunctie. Achtergrond • De geluidsuitvoer van de projector wordt tijdelijk onderbroken wanneer de trapeziumcorrectie wordt veranderd. • De functie Keystone compenseert niet de vervorming die in het schermmenu (OSD) optreedt. U kunt een afbeelding of scherm selecteren dat wordt weergegeven wanneer er geen signaal wordt ontvangen van het externe apparaat dat op de projector is aangesloten. • <Logo>-<Aangepast logo>-<Blauw>-<Zwart> De aanbevolen resolutie voor een foto die worden ingesteld als gebruikerslogo bedraagt 600x300. Testpatroon Videotype Een standaard testpatroon dat in de projector is ingebouwd. U kunt dit patroon gebruiken als referentieafbeelding om de installatie van de projector en de afbeeldingen te optimaliseren. • <Kruis> : Hiermee kunt u controleren of het beeld vertekend is. • <Scherm ...
 • Page 49

  MENU Titel Netwerk BESCHRIJVING De functie <Titel> wordt ondersteund wanneer het externe analoge signaal van de video-ingang ondertiteling bevat. • <Titel> : <Uit >-<Aan> • <Modus> : <Titel>-<Tekst> • <Kanaal> : <1>-<2> • <Veld> : <1>-<2> • Alleen geactiveerd in de modus <AV>. • Afhankelijk van het externe signaal, kan een wijziging in het kanaal of de instellingen voor <Veld> nodig zijn. • Elke <Kanaal> en <Veld> bevat verschillende informatie. <Veld><2> bevat extra informatie in aanvulling op de informatie in <Veld><1>. (bijvoorbeeld als Engelse ondertitels worden geleverd op <Kanaal><1>, worden Spaanse ondertitels geleverd op <Kanaal><2>) Door de pc met een LAN-kabel op de projector aan te sluiten, kunt u de volgende aanvullende functies op uw pc gebruiken. U kunt de gebruiksomstandigheden van de projector op de pc bekijken (levensduur van de lamp, werkingsfouten, temperatuur) en u kunt de functies voor het in-/uitschakelen van ...
 • Page 50

  3-5-4. Optie MENU BESCHRIJVING Taalkeuze Met deze functie kunt u de taal voor het schermmenu instellen. Menuoptie • <Positie>: Hiermee kunt u de positie van het menu verplaatsen naar boven/beneden/links/rechts. • <Transparant>: Hiermee kunt u de transparantie van het menu instellen. • • • Geluid <5 sek>-<10 sek>-<30 sek>-<60 sek>-<90 sek>-<120 sek>-<Continu Aan> De projector wordt geleverd met een interne (mono) luidspreker van 7 W. Gebruik de onderstaande instellingen om het geluid naar wens in te stellen. • Tijd filtercontr. <Hoog>-<Middel>-<Laag>-<Ondoorzichtig> <Tijd weergeven>: Hiermee kunt u instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven. <100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz> Hiermee stelt u de controleperiode voor het filter in. (Eenheid: uren) • <Uit>-<100>-<200>-<400>-<800> Als de gebruikstijd van het filter groter is dan de filtercontroleperiode, wordt telkens als u de projector inschakelt 1 minuut lang het ...
 • Page 51

  MENU BESCHRIJVING Beveiliging Om diefstal te voorkomen, kunt u een wachtwoord instellen die gebruikers moeten opgeven wanneer de projector wordt ingeschakeld. Als u een wachtwoord instelt, kan de projector alleen worden gebruikt wanneer het betreffende wachtwoord wordt opgegeven. • • Paneelvergrend. Gebruik • <Uit > : geef uw huidig wachtwoord op en schakel de beschermingsfunctie uit. • <Aan > : geef een nieuw wachtwoord op en schakel de beschermingsfunctie in. <Wachtwoord wijzigen> : uw huidige wachtwoord wijzigen. • Gebruik de cijfertoetsen die worden weergegeven om het wachtwoord op te geven of te wijzigen. • Als u het wachtwoord niet meer weet, moet u contact opnemen met een servicecentrum van Samsung. U kunt de knoppen op de behuizing van de projector uitschakelen zodat de projector alleen met de afstandsbediening kan worden bediend. • Informatie <Bescherming insch.> <Uit >-<Aan> Hiermee kunt u de signalen van extern ...
 • Page 52

  3-6 Netwerkbeheer 3-6-1. Beheren vanuit de webbrowser In de webbrowser kunt u één projector vanaf een computer bedienen zonder software te hoeven installeren. Voordat u de webbrowser kunt gebruiken, moet u de projector aansluiten op het LAN-netwerk. Zie hoofdstuk 2-17, Aansluiten op een netwerk voor informatie over het aansluiten van de projector op een netwerk. Als u meerdere projectoren vanaf één pc wilt bedienen, kunt u Samsung Projector Manager installeren en uitvoeren. Voor meer informatie over Samsung Projector Manager gaat u naar hoofdstuk 3-6-2. Controleer de netwerkverbinding tussen de computer en de projector voordat u verbinding maakt met de webbrowser. Als er geen verbinding met het netwerk kan worden gemaakt, is de browservenster niet beschikbaar. • Om de webbrowser te kunnen gebruiken, moet de computer voldoen aan de volgende minimale systeemvereisten: • RAM: Meer dan 10 MB • Vaste schijf-capaciteit: Meer dan 10 MB • Weergaveresolutie: Mee ...
 • Page 53

  3-6-2. Projectorbeheer door middel van computersoftware U kunt meerdere projectoren bedienen met behulp van Samsung Projector Manager. Wanneer u Samsung Projector Manager op de computer gebruikt of installeert, moet u zijn aangemeld als beheerder. Als u zich aanmeldt met uw persoonlijke aanmeldingsgegevens, moet hier beheerdersrechten aan zijn toegewezen. • Om Samsung Projector Manager te kunnen gebruiken, moet de computer voldoen aan de volgende minimale systeemvereisten: • RAM: Meer dan 10 MB • Vaste schijf-capaciteit: Meer dan 10 MB • Weergaveresolutie: Meer dan 640 x 480 • Ondersteund besturingssysteem: Microsoft Windows XP, Windows Vista 1. Samsung Projector Manager installeren 2. • Klik op 'Samsung Projector Manager' op de meegeleverde cd. • Installeer het programma volgens de instructies die op het scherm worden weergegeven. Samsung Projector Manager starten Wanneer de installatie van Samsung Projector Manager en network setup ...
 • Page 54

  • Geef de <Projectornaam>, het <IP-adres>en de <Groepsnaam> op voor registratie en druk op <Toevoegen>. Groepen waarvoor geen naam is opgegeven worden automatisch <Standaardgroep> genoemd. Als u een geregistreerde projector wilt verwijderen en/of hernoemen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u <Verwijderen> en/of <Naam wijzigen>. Als een projector na registratie niet in de <Projectorlijst> wordt weergegeven, controleert u of de netwerkverbinding en de netwerkinstellingen correct zijn geconfigureerd. Zie hoofdstuk 2-17, Aansluiten op een netwerk en Hoofdstuk 3-5-3, <Instellingen>→<Netwerk> voor informatie en instructies. Selecteer <Bestand>→<Config exporteren> om de informatie over de geregistreerde projector op te slaan of te laden. • Projectorbeheer • U kunt de status van de projectorlamp, de temperatuur, fouten, enzovoort in real-time controleren. : U kunt de Name, IP Address, Group, status Power On/Off, LAMP lifespan, werkingsfouten (aangegeven met ...
 • Page 55

  PICTOGRA MMEN STATUS STATUS ACTIE Fout Koelventilator 1 werkt niet naar behoren. Fout Koelventilator 2 werkt niet naar behoren. Fout Koelventilator 3 werkt niet naar behoren. Zie Handeling 1 bij Aangegeven problemen opheffen. Fout Koelventilator 4 werkt niet naar behoren. Fout Koelventilator 5 werkt niet naar behoren. Fout Koelventilator 6 werkt niet naar behoren. Waarschuwing De interne temperatuur van de projector heeft de grens overschreden. Zie Handeling 4 bij Aangegeven problemen opheffen. Fout De interne temperatuur van de projector heeft de grens overschreden. Zie Handeling 4 bij Aangegeven problemen opheffen. Fout De interne temperatuur van de projector heeft de grens overschreden. Zie Handeling 4 bij Aangegeven problemen opheffen. Waarschuwing De levensduur van het luchtfilter is verlopen. Het luchtfilter moet worden vervangen. Waarschuwing Het luchtfilter is geblokkeerd door stof. H ...
 • Page 56

  • De projectoren beheren : De pictogrammen in <Projectorlijst> (alleen van toepassing op 'V'-gemarkeerde projectoren in het controlevenster) (Vernwn): hiermee werkt u de status van de projector bij. (Aan): hiermee schakelt u de projector in. (Uit): hiermee schakelt u de projector uit. (Bron kiezen): Er wordt een bron geselecteerd uit HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP. (Leeg uit/Leeg aan): het scherm van de projector uitschakelen. (Gel. aan/Gel. uit): hiermee schakelt u het geluid van een projector in of uit. (Beeldverhouding aanpassen): De beeldverhouding van de projector wordt ingesteld op 16:9 of Normaal. • Als de aangesloten bron niet over de functie <Media Play> beschikt, is <MP> niet beschikbaar in de lijst met bronnen. • Als de projector niet over een [S-VIDEO IN]-aansluiting beschikt, kan de bron <S-VIDEO> niet worden gebruikt. : Verbinding maken met de Web browser in Samsung Projector Manager U beschikt over verschillende aanvullende functies ...
 • Page 57

  Als u <List>→<Schedule> selecteert, verschijnt het volgende venster. Het scherm bevat vier knoppen: • • <Nieuw>: een projector toevoegen waarvoor u een schema wilt maken. • <Verwijderen>: Het schema voor een geselecteerde projector verwijderen. • <Alles verwijderen> : Het schema voor alle projectoren verwijderen. • <Bewerken> : Het schema voor een geselecteerde projector bewerken. Een New Schedule registreren Voer de volgende stappen uit om een nieuw schema te registreren: 1. Druk op de toets <New>. Het scherm New Schedule wordt weergegeven. 2. Selecteer de projectoren waarop u het nieuwe schema wilt toepassen in het veld <Projectoren selecteren>. Wanneer u een projector selecteert, wordt het selectievakje aan de linkerkant ingeschakeld. 3. Stel de opties <new schedule> <Title>, <Repeat>, <Time> en <Work> in en geef bij <Description> een omschrijving voor het schema op. Hieronder vindt u een uitleg van deze termen. -<Titel> : De naam van een sc ...
 • Page 58

  projector van tevoren. • 3-6 Overige instellingen Het menu <Extra> op de menubalk bevat twee menu-items: <Bewakingsitems configureren> en <Opties>. - <Bewakingsitems configureren> Met <Bewakingsitems configureren> kunt u een item selecteren om weer te geven in het controlevenster. Nadat u het item hebt geselecteerd, kunt u de weergaveprioriteit aanpassen door het item omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst met items die wordt weergegeven. - <Opties> <Automatisch uitvoeren> – Wanneer de pc wordt ingeschakeld, wordt Samsung Projector Manager automatisch ingeschakeld. <Minimaliseren naar systeemvak> – Samsung Projector Manager wordt in het systeemvak geminimaliseerd. <File> bevat twee selecties. - <Bestand> →<Config exporteren>: Alle geconfigureerde instellingen in Samsung Projector Manager opslaan in de gewenste bestanden in de desbetreffende mappen. - <Bestand> →<Config importeren>: Een opgeslagen configuratiebestand importeren. Hiermee kunt u de opgeslagen i ...
 • Page 59

  4 De functie Media Play 4-1 Een USB-opslagapparaat aansluiten en voorzoorgsmaatregelen 4-1-1. Een USB-apparaat aansluiten 1. Sluit uw USB-opslagapparaat aan op de USB-poort aan de achterzijde van de projector. - De hoofdpagina van het menu <Media Play> verschijnt. De hoofdpagina van <Media Play> kan ook worden geopend door op de toets [MENU] te drukken en <Invoer>→<Bronlijst>→<Media Play> te selecteren. • Ondersteunde bestandssystemen: FAT, FAT32 (NTFS wordt niet ondersteund.) • Meerdere partities op een schijf wordt niet ondersteund. • Deze projector is niet compatibel met een multikaartlezer of USB-hub. [Een apparaat selecteren] 2. Gebruik de toetsen ▲/▼ om het type media te gaan die u wilt selecteren en druk op de toets [ ]. 3. Gebruik de toetsen ▲/▼ om <Kopie intern geh.> of <USB> te selecteren en druk op de toets [ [Een bestand selecteren] ]. 4. Gebruik de toetsen ▲/▼ om het bestand of de map te selecteren die u wilt weergeven en ...
 • Page 60

  4-1 • Een USB-opslagapparaat met automatische herkenning of een eigen stuurprogramma werkt mogelijk niet goed. • Een USB-opslagapparaat dat alleen met een speciaal stuurprogramma werkt, wordt mogelijk niet herkend. • De snelheid waarmee USB-opslagapparaten worden herkent kan per apparaat verschillen. • Schakel het product niet uit en koppel een aangesloten USB-opslagapparaat niet los terwijl het in gebruik is. Hierdoor zouden het USB-opslagapparaat en de opgeslagen bestanden kunnen beschadigen. • Gebruik een USB-opslagapparaat met normale bestanden. Abnormale bestanden kunnen een defect veroorzaken of de bestanden kunnen niet worden afgespeeld. • USB-opslagapparaten moeten zijn geformatteerd met het door Windows ondersteunde FAT- of FAT32bestandssysteem (aanbevolen). <Media Play> werkt mogelijk niet naar behoren als het USB-opslagapparaat is geformatteerd met een ander bestandssysteem. • Als het USB-opslagapparaat van externe stroom gebruikm ...
 • Page 61

  4-2 Documenten U kunt documentbestanden weergeven die met verschillende indelingen zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat of op het interne geheugen van de projector. Het menu dat wordt weergegeven in het scherm met documenten Het scherm met documenten. Het onderstaande menu verschijnt wanneer het scherm met de documenten wordt weergegeven en u op de toets [MEDIA.P] drukt. • Als u een scherm of een item weergeeft en vervolgens op de toets [MEDIA.P] drukt, wordt het bijbehorende menu weergegeven. • Afhankelijk van de huidige taalinstelling is het mogelijk dat mapnamen, bestandsnamen of teksten niet goed worden weergegeven. In dat geval drukt u op de toets [MENU] en wijzigt u de taalinstellingen in <Taalkeuze> onder <Optie>. MENU-ITEM BESCHRIJVING Weergeven Een document weergeven. Kopiëren Als er een extern geheugenapparaat (USB-geheugenapparaat) is aangesloten, kunnen de bestanden op het externe geheugenapparaat naar het interne geheuge ...
 • Page 62

  Het gebruik van de afstandsbediening bij het weergeven van een document • MEDIA.P: het documentmenu openen • ∧ PAGE ∨ : naar de volgende of vorige pagina Hiermee gaat u naar het vorige of volgende werkblad in een Excel-bestand • • ▲/▼/ / : richtingstoetsen : een document vergroten • : terug naar de vorige stap • : informatie weergeven over de beschikbare toetsen Als u op de toets [MEDIA.P] drukt wanneer u een document bekijkt, verschijnt het volgende menu. MENU-ITEM Zoom BESCHRIJVING Een document vergroten of verkleinen. • <Inzoomen>: Een document vergroten (met stappen van 25% binnen het bereik van 100% ~ 500%). • <Uitzoomen>: Een document verkleinen. • <Aangepast> : Het scherm met een bepaald percentage vergroten of verkleinen. • <100 - <200 - <300 - <400 - <500 De weergave van een document vergroten of verkleinen met de toets afstandsbediening. Paginanavigatie Roteren Geef een paginanummer op met de toets ...
 • Page 63

  MENU-ITEM coderen BESCHRIJVING Als u een tekst (.TXT) wilt weergeven zonder dat er tekens beschadigd raken, moet u de oorspronkelijke taal van het bestand selecteren. Gebruik de richtingstoetsen om de taal te selecteren. • Videoclip <Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic> - <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5> (Bijvoorbeeld: als u een tekstbestand wilt weergeven dat in het Duits is gemaakt, selecteert u <Germany>.) • Voor bepaalde Europese landen waarvan u de taal niet in de lijst kunt vinden, selecteert u <Central Europe>. • Voor bestanden die zijn gemaakt in het Engels, is geen codering vereist. Deze functie wordt gebruikt voor het afspelen van een video die aan een PowerPoint-document (.ppt) is gekoppeld. Selecteer het videobestand dat u wilt afspelen op de presentatiedia. • Alleen ingeschakeld voor ...
 • Page 64

  4-3 Foto's Geniet van diavoorstellingen van foto's die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat of in het interne geheugen van de projector. Het menu dat wordt weergegeven in het scherm met de miniatuurweergaven van foto's Het scherm met minatuurweergaven van foto's. Het onderstaande menu wordt weergegeven wanneer u in het scherm met de miniatuurweergaven foto's op [MEDIA.P] drukt. • Als u een scherm of een item weergeeft en vervolgens op de toets [MEDIA.P] drukt, wordt het bijbehorende menu weergegeven. • Afhankelijk van de huidige taalinstelling is het mogelijk dat map- of bestandsnamen niet goed worden weergegeven. In dat geval drukt u op de toets [MENU] en wijzigt u de taalinstelling in <Taalkeuze> onder <Optie>. MENU-ITEM BESCHRIJVING Begin diavoorstelling Een diavoorstelling starten. Weergavemodus • <Alle foto's > : Foto's weergeven in de volgorde van de bestandsnamen. • <Foto's in map > : Foto's in een bepaalde map weergev ...
 • Page 65

  Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de beeldbestanden op uw USB-opslagapparaat opslaat in de volgorde van de presentatie. Slideshow Gebruik de toetsen ▲/▼ op de projector of de afstandsbediening om het gewenste bestand te selecteren. Het gebruik van de afstandsbediening tijdens een diavoorstelling: • • • MEDIA.P: hiermee opent u het fotomenu. / : de volgende of vorige foto weergeven. : een diavoorstelling onderbreken of hervatten. • : terug naar de vorige stap. • : is alleen ingeschakeld in het document- en filmmenu. Als u op de toets [MEDIA.P] drukt wanneer u een diavoorstelling bekijkt, verschijnt het volgende menu. MENU-ITEM BESCHRIJVING Diavoorstelling stoppen / Begin diavoorstelling Een diavoorstellingen stoppen of starten. Dia-instellingen <Overgang> : hiermee selecteert u de diavoorstellingmodus. • <Geen effect> - <Vegen> - <Luik> - <Rechthoeken> - <Zijde> - <Circel> - <Plus> - <Willekeurig> <Snelheid> : hiermee past u de afspeel ...
 • Page 66

  MENU-ITEM Aspect ratio BESCHRIJVING • <Aanp.orig.> : een foto kleiner dan het scherm met de oorspronkelijke grootte weergeven of een foto groter dan het scherm verkleinen in directe verhouding tot het schermformaat. • <Autom.aanp. > : het formaat van de foto zodanig aanpassen aan het scherm dat de oorspronkelijk beeldverhouding van blijft behouden (de afbeelding wordt mogelijk weergegeven met horizontale of verticale randen). • <Aanpassen aan breedte> : de weergave van een foto aanpassen aan de breedte van het scherm. • <Aanpassen aan scherm> : het formaat van een foto vergroten of verkleinen zodat deze schermvullend wordt weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de foto. Verwijderen Het geselecteerde bestand verwijderen. Inst.als achtergrond Een bepaalde foto als achtergrondafbeelding voor de hoofdpagina van <Media Play> weergeven. Achtergrondmuziek • <Aan > : muziek die is gedefinieerd als achtergrondmuziek afspelen in de volgord ...
 • Page 67

  4-4 Muziek Geniet van muziekbestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat of het interne geheugen van de projector. Het menu dat wordt weergegeven in het scherm met de muzieklijst. Het scherm met de muzieklijst. Het onderstaande menu verschijnt wanneer het scherm met de muzieklijst wordt weergegeven en u op de toets [MEDIA.P] drukt. • Als u een scherm of een item weergeeft en vervolgens op de toets [MEDIA.P] drukt, wordt het bijbehorende menu weergegeven. • Afhankelijk van de huidige taalinstelling is het mogelijk dat map- of bestandsnamen niet goed worden weergegeven. In dat geval drukt u op de toets [MENU] en wijzigt u de taalinstelling in <Taalkeuze> onder <Optie>. MENU-ITEM BESCHRIJVING Muziek afspelen Hiermee speelt u muziekbestanden af. Weergavemodus • <Alle muziek > : muziek afspelen in de volgorde van de bestandsnamen. • <Muziek in map > : Muziek in een bepaalde map afspelen in de volgorde van de bestandsnamen. ...
 • Page 68

  De informatie over het muziekbestand [ ] wordt mogelijk niet goed wordt weergegeven. Dit is afhankelijk van de taalinstelling. In dat geval drukt u op de toets [[MENU] en wijzigt u de taalinstellingen in <Taalkeuze> onder <Optie>. MENU-ITEM Weergavemodus 4-4 BESCHRIJVING • <Alle muziek > : Hiermee speelt u alle beschikbare muziekbestanden af. • <Muziek in map > : Hiermee speelt u alle muziekbestanden in de geselecteerde map af. • <Alle muziek willekeurig > : Hiermee speelt u alle beschikbare muziekbestanden in willekeurige volgorde af. • <Muziek in map willek. > : Hiermee speelt u alle muziekbestanden in de geselecteerde map in willekeurige volgorde af. • <Eén muziekbest.herhalen > : Hiermee speelt u een muziekbestand steeds opnieuw af. De functie Media Play ...
 • Page 69

  4-5 Films Geniet van videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat of het interne geheugen van de projector. Het menu dat wordt weergegeven in het scherm met de filmlijst. Het scherm met het filmbestand. Het onderstaande menu verschijnt wanneer het scherm met de filmlijst wordt weergegeven en u op de toets [MEDIA.P] drukt. • Als u een scherm of een item weergeeft en vervolgens op de toets [MEDIA.P] drukt, wordt het bijbehorende menu weergegeven. • Afhankelijk van de huidige taalinstelling is het mogelijk dat map- of bestandsnamen niet goed worden weergegeven. In dat geval drukt u op de toets [MENU] en wijzigt u de taalinstelling in <Taalkeuze> onder <Optie>. MENU-ITEM BESCHRIJVING Film afspelen Hiermee speelt u videobestanden af. Weergavemodus • <Alle films > : Videobestanden afspelen in de volgorde van de bestandsnamen. • <Films in map > : Videobestanden in een bepaalde map afspelen in de volgorde van de bestandsnam ...
 • Page 70

  Het gebruik van de afstandsbediening bij het afspelen van video • • • MEDIA.P: hiermee opent u het videomenu. / : het vorige of volgende videobestand afspelen. : het afspelen van een videobestand onderbreken of hervatten. • : terug naar de vorige stap • : informatie weergeven over de beschikbare toetsen Als u op de toets [MEDIA.P] drukt wanneer u een film afspeelt, verschijnt het volgende menu. MENU-ITEM Weergavemodus Ondertiteling inst. BESCHRIJVING • <Alle films > : Hiermee speelt u alle beschikbare videobestanden af. • <Films in map > : Hiermee speelt u alle videobestanden in de geselecteerde map af. • <Alle films willekeurig > : Hiermee speelt u alle beschikbare videobestanden in willekeurige volgorde af. • <Films in map willek. > : Hiermee speelt u alle videobestanden in de geselecteerde map in willekeurige volgorde af. • <Eén film herhalen > : Hiermee speelt u een videobestand steeds opnieuw af. • <Ondertiteling ...
 • Page 71

  4-6 Settings Gebruik de toetsen ▲/▼/ De functie Media Play om naar de onderstaande instellingenmenu's te gaan en deze te openen. 4-6 ...
 • Page 72

  MENU-ITEM Opties BESCHRIJVING <Toetsgeluid> : de instellingen voor de toetsgeluiden van het menu <Media Play> wijzigen. • <Uit >-<Aan> <Kopie intern geh.> : het formaat van de foto's wijzigen die u naar het interne geheugen wilt kopiëren. • <Origineel formaat> : de foto's met het oorspronkelijke formaat naar het interne geheugen kopiëren. • <Aangepast formaat> : Het formaat van de foto's verkleinen overeenkomstig de optimale schermresolutie en de foto's vervolgens kopiëren. <Open Source-licentie> : Voor vragen en verzoeken met betrekking tot open bronnen kunt u zich via e-mail wenden tot Samsung (vdswmanager@samsung.com). Voorkeur <Startachtergrond> : de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op de hoofdpagina van het menu <Media Play>. • <Standaard> : de standaard afbeelding van de projector weergeven. • <Aangepast> : Geef de geselecteerde afbeelding weer als achtergrondafbeelding. <DivX(R)VOD> : U kunt de gecertificeerde registratiec ...
 • Page 73

  4-6-1. Firmware bijwerken Ga naar de website van Samsung Electronics (http://www.samsung.com), download de nieuwste versie van de firmware en installeer deze. • Aangezien de gegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen, tijdens een update kunnen worden verwijderd, moet u altijd een back-up van uw gegevens maken. • Verwijder het externe geheugen (USB) niet tijdens het bijwerken. • Druk niet op de toetsen tijdens het bijwerken. • Schakel de projector niet uit tijdens het bijwerken. • Zodra het bijwerken is voltooid, schakelt u de projector uit, verwijdert u het externe geheugenapparaat (USB) en schakelt u de projector weer in. • Selecteer <Instellingen>→<Update/Reset>→<Productinformatie> en controleer of de softwareversie is bijgewerkt. Voordat u een software-upgrade uitvoert! 1. Bereid een USB-geheugenapparaat voor. 2. Ga naar de website van Samsung Electronics en download de nieuwste versie van de firmware naar uw pc. 3. Sluit het U ...
 • Page 74

  4-7 Ondersteunde bestandsindelingen Ondersteunde bestandsindelingen ITEM Document BESTANDSEXTENSIE MS Word 97 ~ 2007 ( doc, docx ) Adobe PDF 1,2 ~1,7 (pdf) MS PowerPoint 97 ~ 2007 (ppt, pptx) MS Excel 95 ~2007 (xls, xlsx) Tekst (txt) Foto's Muziek JPEG • Progressieve JPEG wordt niet ondersteund. • CYMK-kleuren worden niet ondersteund (Het beeld wordt zwart-wit weergegeven) • De bijsnijdfunctie wordt niet ondersteund (grotere resolutie dan 1024x768) MP3 (samplefrequentie: 8~320 Khz) WMA (samplefrequentie: 8~384 Khz) ITEM Films BESTANDSEXTENSIE CODEC OPMERKINGEN (MAXIMALE RESOLUTIE/ BITSNELHEID ENZ.) AUDIOCODEC AVI Divx 3,11 Resolutie: 720 X 480 Ondersteund formaat ASF (WMV) Divx 4,x Frame/seconde: 30 MP3 Mbps: 2 AC3 MP4 (MPEG, MPG) Divx 5,1 ADPCM Divx 6,0 (MULAW, ALAW) XviD AAC MPEG-4 SP HE_AAC (AAC+) MPEG-4 ASP WMA Windows Media Video 9 Samplingsnelhei ...
 • Page 75

  NAAM BESTANDSEXTENSIE FORMAAT SAMI .smi HTML SubRip .srt Gebaseerd op strings SubViewer .sub Gebaseerd op strings Micro DVD .sub of .txt Gebaseerd op strings De functie Media Play 4-7 ...
 • Page 76

  5 Problemen oplossen 5-1 Voordat u om hulp vraagt Controleer volgende onderdelen voordat u om hulp vraagt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung Electronics. Symptomen Installatie en aansluiting Menu en afstandsbediening Problemen oplossen Geen stroom. Controleer de kabelaansluitingen. Ik wil mijn projector aan het plafond monteren. De beugel voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier. Er kan geen een externe bron worden geselecteerd. Zorg ervoor dat de videokabel of andere kabels aan beide einden goed zijn aangesloten op de juiste aansluiting of aansluitingen. Als het apparaat niet goed is aangesloten, kan het niet worden geselecteerd. De afstandsbediening werkt niet. Zorg dat de juiste externe bron is geselecteerd. Controleer de batterij in de afstandsbediening. Als er iets mis is met de batterij, vervangt u ...
 • Page 77

  Symptomen Scherm en externe bron Ik kan geen beeld krijgen. Problemen oplossen Controleer of het netsnoer van de projector is aangesloten. Controleer of de juiste invoerbron is geselecteerd. Controleer of de kabels goed en op de juiste poorten aan de achterkant van de projector zijn aangesloten. Controleer de batterijen van de afstandsbediening. Controleer of de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet op de minimale waarden zijn ingesteld. Slechte kleuren. Pas <Tint> en <Contrast> aan. Het beeld is niet duidelijk. Pas de scherpstelling aan. Controleer of de afstand van de projectie tot het scherm niet te groot of te klein is. Vreemde geluiden. Als u voortdurend een vreemd geluid hoort, neemt u contact op met het servicecentrum. Het indicatielampje brandt. Zie het gedeelte Indicatielampjes. Er zijn lijnen op het scherm zichtbaar. Er kan ruis op het scherm optreden wanneer u een computer gebruikt. Pas de frequentie (vernieuwingsfre ...
 • Page 78

  Symptomen Netwerk Problemen oplossen De webbrowser start niet. Controleer de systeemvereisten voor de computer waarmee u verbinding wilt maken met de Web browser. De webbrowser kan geen verbinding maken met de projector. 1. Controleer of het netsnoer van de projector is aangesloten (zie hoofdstuk 2-9, De stroom aansluiten) 2. Controleer of de netwerkinstellingen voor de computer en de projector correct zijn (zie hoofdstuk 2-17 Aansluiten op een netwerk) 3. Controleer of de juiste netwerkkaart in de pc is geselecteerd wanneer de pc (server) over meer dan twee netwerkkaarten beschikt. De installatie van Samsung Projector Manager is mislukt. Controleer de systeem vereisten voor computers voor Samsung Projector Manager. De projector maakt geen verbinding met Samsung Projector Manager. 1. Controleer of de <IP-instelling> en netwerkverbinding tussen de computer en projector correct zijn. 2. Als <IP-instelling> voor de projector is ingesteld op <Automat ...
 • Page 79

  Symptomen De functie Media Play Ik hoor niets wanneer ik een videobestand afspeel vanaf een USB-opslagapparaat. Problemen oplossen Controleer de audio-indeling van het videobestand. De geluidseffecten zijn niet beschikbaar voor niet-ondersteunde indelingen, zoals AC3, enzovoort. Zet de audio-indeling om in een ondersteunde indeling door middel van een videoconversieprogramma. Er wordt geen ondertiteling weergegeven voor de video die wordt afgespeeld. Druk in het scherm waarin de video wordt afgespeeld, op de toets [MEDIA.P] en controleer of <Ondertiteling inst.> is ingesteld op <Aan>. Als u de video wilt weergeven met ondertitelingsfunctie ingeschakeld, moet de video een extern ondertitelingsbestand bevatten. Zie hoofdstuk '4-7 Ondersteunde bestandsindelingen' voor de ondersteunde indelingen met betrekking tot ondertitelingsbestanden. Het ondertitelingsbestand moet zich in dezelfde map bevinden als het videobestand. De functie <Media Play> werkt niet. R ...
 • Page 80

  6 Meer informatie 6-1 Specificaties 6-1-1. SP-M205 / SP-M225 / SP-M255 MODEL Paneel Formaat 0,63" 3P LCD Resolutie XGA (1024 x 768) Beeldverhouding Stroom SP-M205 SP-M225 SP-M255 4:3 Stroomverbruik 240 W 240 W 260 W (Stand-by : onder 1 W) (Stand-by : onder 1 W) (Stand-by : onder 1 W) Lamp Voltage 100-240V AC, 50/60 Hz Stroomverbruik 180 W Levensduur 3.000 uur (eco: 5.000 uur ) Afmetingen 279 x 229 x 79 mm Gewicht 2,5 Kg Belangrijkste kenmerken Ingangssignaal 2.200 ANSI 200 W Helderheid 2.000 ANSI Contrast 500 : 1 Projectiebereik 1 m - 14 m Trapezium Auto: verticaal (±20˚) / Handmatig: verticaal (±20˚) Netwerk Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps Zoombijstelling Handleiding Focusbijstelling Handleiding Schermformaat (diagonaal) Diagonaal 30~400 inch Lens F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm Zoomverhouding 1:1,2 D-Sub 15p Analoge ...
 • Page 81

  6-1-2. SP-M275 / SP-M305 MODEL Paneel Formaat 0,63" 3P LCD Resolutie XGA (1024 x 768) Beeldverhouding Stroom Lamp SP-M275 4:3 Stroomverbruik 280 W (Stand-by : onder 1 W) Voltage 100-240V AC, 50/60 Hz Stroomverbruik 230 W Levensduur 3.000 uur (eco: 5.000 uur ) Afmetingen 279 x 229 x 79 mm Gewicht 2,7 Kg Belangrijkste kenmerken Ingangssignaal 295 W (Stand-by : onder 1 W) Helderheid 2.700 ANSI Contrast 2000 : 1 (Allen in de beeldmodus Dynamisch) Projectiebereik 1 m - 14 m Trapezium Auto: verticaal (±20˚) / Handmatig: verticaal (±20˚ ) Netwerk Wired LAN Port (RJ45), 10 Mbps Zoombijstelling Handleiding Focusbijstelling Handleiding Schermformaat (diagonaal) Diagonaal 30~400 inch Lens F = 1,7 ~ 1,87, f = 19,2 mm ~ 23 mm Zoomverhouding 1:1,2 D-Sub 15p Analoge RGB, analoge YPbPr HDMI Digitale RGB, digitale YPbPr RCA x 1 Composite video Media P ...
 • Page 82

  6-2 RS232C-opdrachtentabel Communicatie-indeling (komt overeen met de RS232C-standaard) • Baudsnelheid: 9.600 bps • Pariteit: Geen • Databits: 8, Stopbit: 1 • Datatransportbesturing: Geen Serieel communicatieprotocol 1. Structuur opdrachtenpakket [7 bytes] 0x08 • 0x22 cmd1 cmd2 cmd3 waarde CS Een opdrachtenpakket bestaat in totaal uit 7 bytes. • De twee bytes 0x08 en 0x22 duiden erop dat het pakket is bedoeld voor seriële communicatie. • De volgende vier bytes representeren een vooraf gedefinieerde opdracht die kan worden gedefinieerd door de gebruiker. • De laatste byte is de controlesom waarmee de geldigheid van het huidige pakket wordt gecontroleerd. • Header [2 bytes]: vooraf gedefinieerde waarden, standaard 0x08 en 0x22. • Cmd1 [1 byte]: de eerste waarde van de code die in de lijst met opdrachten is gedefinieerd (hexadecimaal) • Cmd2 [1 byte]: de tweede waarde van de code die in de lijst met ...
 • Page 83

  Opdrachtentabel ITEM VOOR BEHEER Algemeen Stroom Volume Stroom CMD1 OSD weergeven / Power On Geluid Uit 0x00 CMD3 0x00 Annuleren 2 Direct Power Off 3 0x01 0x00 (0~100) Omhoog 0x01 0 Omlaag 0x02 0 0x00 0 0x02 0x00 0x00 Uit Uit 1 0x03 0x00 0x00 Uit Stilstaand Uit Invoer Meer informatie Bronlijst 0 1 0x04 0x00 0x00 Uit Bescherming insch. 0 1 Uit Blank WAARDE OK Direct Doorlopend 0x00 CMD2 0 1 Toetsenblok (0~9) 0x05 0x00 0x00 (0~9) AV AV 0x0A 0x00 0x01 0 PC PC 0x03 0 HDMI HDMI 0x04 0 Media Play Media Play 0x05 0 6-2 ...
 • Page 84

  ITEM VOOR BEHEER Beeld Modus 0x0B CMD2 0X00 CMD3 0x00 WAARDE 0 Standaard 1 Presentatie 2 Tekst 3 Film 4 Spelcomputer 5 Gebruiker 6 Contrast 0~100 0X02 0x00 (0~100) Helderheid 0~100 0X03 0x00 (0~100) Scherpte 0~100 0X04 0x00 (0~100) Kleur 0~100 0X05 0x00 (0~100) Tint (G/R) G50 / R50 0x06 0x00 (0~100) Kleur tint Koel2 0x0A 0x00 1 WB 6-2 Dynamisch CMD1 Koel1 2 Warm1 3 Warm2 4 R-Basis 0x0B 0x00 (0~100) G-Basis 0x01 (0~100) B-Basis 0x02 (0~100) R-Niveau 0x03 (0~100) G-Niveau 0x04 (0~100) B-Niveau 0x05 (0~100) Meer informatie ...
 • Page 85

  ITEM VOOR BEHEER Beeld Gamma -3~3 Opslaan Tijd weergeven CMD1 0x0B Dig. Ruisfilter CMD3 0x0C 0x00 (0~6) 0x0D 0x00 0 1 Annuleren 2 Direct opslaan 3 Normaal: 0x0E 0x00 0 0x0F 0x00 0 Zoom1 1 Zoom2 2 16:9 3 Uit 0x10 0x00 Uit Zwarting 0 IRE/Normaal 0x11 0x00 Uit 0x12 0x00 Uit 0x13 0x00 Omhoog 0x14 0x00 0 0x15 0x00 0 Omlaag Fijn Omhoog 1 0x16 0x00 Omlaag Reset Zoom x1 Tijd weergeven 0 1 0x17 0x00 0 OK 1 Annuleren 2 Direct terugzetten 3 0x18 0x00 0 x2 1 x4 2 x8 3 LEFT Meer informatie 0 1 Autom. afstellen Grof 0 1 Auto PC 0 1 Uit Filmmodus 0 1 7.5 IRE/Laag Overscan WAARDE OK Reset Formaat CMD2 0x19 0x00 0 RIGHT 1 Omhoog 2 Omlaag 3 6-2 ...
 • Page 86

  ITEM VOOR BEHEER Beeld 6-2 Horizontal Position Doorlopend Vertical Position Doorlopend CMD1 LEFT 0x0B CMD2 0x1A CMD3 0x00 RIGHT Omlaag Omhoog WAARDE 0 1 0x1B 0x00 0 1 Meer informatie ...
 • Page 87

  ITEM VOOR BEHEER Instellingen Installeren Lichtmodus CMD1 Voor-vloer 0x0C CMD2 0x00 CMD3 0x00 Achtergrond Testpatroon Videotype Reset 1 Acht.-vloer 2 Acht.-plaf. 3 ECO 0x01 0x00 0 2 V-hoeksteen -50~50 Autom. Hoeksteen Uit 0x02 0x00 (0~100) 0x02 0 Uit Logo 1 0x03 0x00 0 Blauw 1 Zwart 2 Aangepast logo 3 Kruis 0x04 0x00 0 Schermformaat 1 Pattern Off 2 Auto 0x05 0x00 0 RGB(PC) 1 RGB(AV) 2 YPbPr(AV) 3 PC 4 AV 5 Fabrieksinstellingen Filtertijd opnieuw instellen Meer informatie 0 Voor-plafond Helder Hoeksteen WAARDE Tijd weergeven 0x06 0x00 0 Ok 1 Annuleren 2 Direct terug naar fabrieksinstellingen 3 Tijd weergeven 0x01 0 Ok 1 Annuleren 2 Direct filtertijd terugzetten 3 6-2 ...
 • Page 88

  ITEM VOOR BEHEER Instellingen Reset Herstelmodus Sys. herstellen Titel Titel CMD1 Tijd weergeven 0x0C CMD2 0x06 CMD3 0x02 1 Annuleren 2 Direct terug naar fabrieksinstellingen 3 Tijd weergeven 0x03 1 Annuleren 2 Direct filtertijd terugzetten 3 Uit 0x07 0x00 Titel 0x01 Netwerk 1 0x02 0x03 Automatisch 0x0E 0x01 0x00 Subnetmasker Gateway IP-instelling server 6-2 Server-IP 0 1 0x02 0x00 Handm. IP-adres 0 1 Uit IP-instelling 0 1 1 Uit 0 1 2 Netwerk 0 1 2 Veld 0 Ok Tekst Kanaal 0 Ok Uit Modus WAARDE 0 1 0x03 0x04 0x05 0x06 0x00 0~255 0x01 0~255 0x02 0~255 0x03 0~255 0x00 0~255 0x01 0~255 0x02 0~255 0x03 0~255 0x00 0~255 0x01 0~255 0x02 0~255 0x03 0~255 0x00 0~255 0x01 0~255 0x02 0~255 0x03 0 ...
 • Page 89

  ITEM VOOR BEHEER Optie Taalkeuze Menuoptie English 0x0D CMD2 0x00 CMD3 0x00 WAARDE 0 Deutsch 1 Nederlands 2 Español 3 Français 4 Italiano 5 Svenska 6 Português 7 Русский 8 中国语 9 한국어 10 Türkçe 11 ไทย 12 Positie Transparant Tijd weergeven Meer informatie CMD1 LEFT 0x01 0x00 0 RIGHT 1 Omhoog 2 Omlaag 3 Hoog 0x02 0x00 0 Middel 1 Laag 2 Ondoorzichtig 3 5 sek 0x03 0x00 0 10 sek 1 30 sek 2 60 sek 3 90 sek 4 120 sek 5 Continu Aan 6 6-2 ...
 • Page 90

  ITEM VOOR BEHEER Optie Geluid 100Hz CMD1 Omhoog 0x0D CMD2 0x04 CMD3 0x01 Omlaag 300Hz Omhoog 0x02 Omhoog 0x03 Omhoog 0x04 Uit Omhoog 0x05 0 1 0x05 0x00 0 100 1 200 2 400 3 800 4 Auto inschakelen Uit Slaaptimer Uit 0x06 0x00 Uit 0 1 0x07 0x00 0 10 min 1 20 min 2 30 min 3 Informatie 6-2 0 1 Omlaag Tijd filtercontr. 0 1 Omlaag 10KHz 0 1 Omlaag 3KHz 0 1 Omlaag 1KHz WAARDE Paneelvergrend. Uit Melodie Uit 0x08 0x00 0 0x0A 0x00 0 Uit 1 0x0B 0x00 0 Laag 1 Middel 2 Hoog 3 Meer informatie ...
 • Page 91

  6-3 Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung NORTH AMERICA U.S.A 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com CANADA 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com MEXICO 01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com LATIN AMERICA ARGENTINA 0800-333-3733 http://www.samsung.com BRAZIL 0800-124-421 http://www.samsung.com 4004-0000 CHILE 800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com COLOMBIA 01-8000112112 http://www.samsung.com COSTA RICA 0-800-507-7267 http://www.samsung.com ECUADOR 1-800-10-7267 http://www.samsung.com EL SALVADOR 800-6225 http://www.samsung.com GUATEMALA 1-800-299-0013 http://www.samsung.com HONDURAS 800-7919267 http://www.samsung.com JAMAICA 1-800-234-7267 http://www.samsung.com NICARAGUA 00-1800-50772 ...
 • Page 92

  EUROPE GERMANY 01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/ Min) http://www.samsung.com HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com LATVIA 8000-7267 http://www.samsung.com LITHUANIA 8-800-77777 http://www.samsung.com LUXEMBURG 261 03 710 http://www.samsung.com NETHERLANDS 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) http://www.samsung.com NORWAY 815-56 480 http://www.samsung.com POLAND 0 801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com 022 - 607 - 93 - 33 PORTUGAL 80820 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) http://www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com SWITZERLAND 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min) http://www.samsung.com/ch 0845 SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com U.K ...
 • Page 93

  ASIA PACIFIC INDIA 3030 8282 http://www.samsung.com 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282 INDONESIA 0800-112-8888 http://www.samsung.com 021-5699-7777 JAPAN 0120-327-527 http://www.samsung.com MALAYSIA 1800-88-9999 http://www.samsung.com NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com PHILIPPINES 1-800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777 SINGAPORE 1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com TAIWAN 0800-329-999 http://www.samsung.com THAILAND 1800-29-3232 http://www.samsung.com 02-689-3232 VIETNAM 1 800 588 889 http://www.samsung.com MIDDLE EAST & AFRICA BAHRAIN 8000-4726 JORDAN 800-22273 SOUTH AFRICA 0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com TURKEY 444 77 11 http://www.samsung.com U.A.E 800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com Meer informatie 6-3 ...
 • Page 94

  6-4 Correcte verwijdering - alleen Europa Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) alleen Europa (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte inzamelsystemen.) Deze markering op het product, accessoires of handleidingen geeft aan dat het product en zijn elektronische accessoires (bijv. oplader, headset, USB-kabel) aan het eind van hun levensduur niet bij het gewone huishoudelijk afval mogen worden gezet. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze items milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruik ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Samsung SP-M225 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Samsung SP-M225 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 4,55 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Samsung SP-M225

Samsung SP-M225 User Manual - English - 92 pages

Samsung SP-M225 User Manual - German - 98 pages

Samsung SP-M225 User Manual - French - 97 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info