Zoom out
Zoom in
Previous page
1/61
Next page
DTV GEBRUIKEN
Het DTV-menusysteem bekijken ...................... 32
De kanaallijst automatisch bijwerken ............... 33
De kanaallijst handmatig bijwerken .................. 33
Uw voorkeurkanalen bewerken ........................ 34
De kanaallijst selecteren .................................. 36
Programma-informatie weergeven ................... 36
De EPG-informatie
(elektronische programmagids) weergeven ..... 37
De lijst met geplande programma’s .................. 38
De standaardgids instellen ............................... 38
Alle kanalen en voorkeurkanalen weergeven .. 39
De transparantie van het menu aanpassen ..... 40
Het kinderslot instellen .................................... 40
De ondertiteling instellen .................................. 41
De ondertitelingsmodus instellen ..................... 41
Het geluidsformaat selecteren ......................... 41
Digitale tekst selecteren (uitsluitend Verenigd
Koninkrijk) ....................................................... 42
De tijdzone selecteren (uitsluitend Spanje)
............ 42
Productinformatie weergeven .......................... 42
De signaalinformatie controleren ..................... 43
De software bijwerken ...................................... 43
Algemene interface weergeven ........................ 44
Het menu Algemene interface selecteren ........ 44
Resetten ........................................................... 45
De voorkeurstaal selecteren
(Ondertiteling, Audio of Teletekst) .................... 45
Voorkeur ........................................................... 46
TELETEKSTFUNCTIE GEBRUIKEN
Teletekstdecoder .............................................. 46
Teletekstinformatie weergeven ......................... 47
Specifieke teletekstpagina selecteren .............. 47
Teletekstpagina selecteren via Fastekst .......... 48
De afstandsbediening instellen ........................ 48
Codes afstandsbediening ................................. 49
PC INSTELLEN
Software configureren
(gebaseerd op Windows XP) ........................... 52
Weergavestanden ............................................ 52
De pc instellen .................................................. 53
Aanpassen van muurbevestiging
(LE40M8, LE46M8, LE52M8, LE40N8, LE46N8)
(apart verkrijgbaar) ........................................... 54
OVER ANYNET
+
Wat is Anynet
+
? ............................................... 55
Anynet
+
-apparaten aansluiten .......................... 55
Anynet
+
instellen ............................................... 56
Zoeken naar en schakelen tussen Anynet
+
-
apparaten ......................................................... 56
Opnemen ......................................................... 57
Luisteren via een ontvanger ............................. 58
Controleer het volgende voordat u om
service verzoekt ............................................... 58
TIPS VOOR GEBRUIK
Diefstal voorkomen met het Kensington-slot .... 59
Problemen oplossen: voordat u de technische
dienst inschakelt ............................................... 59
Technische specificaties en milieu ................... 60
Symbolen Druk op Belangrijk Opmerking Knop Eenmaal
drukken
Nederlands - 2
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Samsung LE37M8 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Samsung LE37M8 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,57 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info