Zoom out
Zoom in
Previous page
1/48
Next page
Codenr.: DE68-02258B
MAGNETRONOVEN
Gebruiksaanwijzing met handige kooktips
C138ST / C138STB
C138STT / C138STF
C139ST / C139STB
C139STT / C139STF
Korte aanwijzingen voor direct gebruik ......................................................2
Plaats van de onderdelen ..........................................................................3
Bedieningspaneel ......................................................................................3
Accessoires................................................................................................4
Over deze gebruiksaanwijzing ...................................................................5
Veiligheidsinformatie ..................................................................................6
Installatie ....................................................................................................7
Taal display kiezen.....................................................................................8
Klok gelijkzetten .........................................................................................8
De werking van een magnetron .................................................................9
Controleren of uw magnetron goed werkt..................................................9
Bij twijfel of problemen .............................................................................10
Koken en opwarmen ................................................................................11
Vermogensstanden en tijdseenheden......................................................11
Stoppen met verhitten ..............................................................................12
Bereidingstijd wijzigen..............................................................................12
Automatisch koken...................................................................................13
Automatisch opwarmen............................................................................14
Automatisch ontdooien.............................................................................15
De Junior/Snack functie ...........................................................................16
De Cafetaria functie..................................................................................18
Cafetaria instellingen................................................................................18
Het bruineerbord gebruiken .....................................................................19
De vierkante bakplaat en het rooster gebruiken ......................................20
Gerechten bereiden in verschillende fasen..............................................22
De nagaartijd instellen..............................................................................23
De juiste hulpmiddelen kiezen .................................................................23
De oven voorverwarmen ..........................................................................23
Bakken met de oven.................................................................................24
Grillen .......................................................................................................24
Het verwarmingselement in de juiste stand zetten ..................................25
Het braadspit gebruiken ...........................................................................25
Het verticale multispit gebruiken ..............................................................26
Magnetron en grill tegelijk gebruiken .......................................................26
Magnetron en oven tegelijk gebruiken .....................................................27
Veiligheidsvergrendeling..........................................................................28
Doorloopsnelheid .....................................................................................28
Waarschuwingssignaal uitschakelen .......................................................29
Draaiplateau uitschakelen........................................................................29
Tips voor gebruik van keukengerei en serviesgoed in de magnetron .....30
Kooktips....................................................................................................31
Reinigen ...................................................................................................43
Onderhoud en opslag van uw magnetron................................................43
Technische gegevens ..............................................................................44
C139ST_Dutch.fm Page 1 Friday, February 15, 2002 9:27 AM
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  C139ST_Dutch.fm Page 1 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  MAGNETRONOVEN
  Gebruiksaanwijzing met handige kooktips
  C138ST / C138STB
  C138STT / C138STF
  C139ST / C139STB
  C139STT / C139STF

  Codenr.: DE68-02258B

  Korte aanwijzingen voor direct gebruik ......................................................2
  Plaats van de onderdelen ..........................................................................3
  Bedieningspaneel ......................................................................................3
  Accessoires ................................................................................................4
  Over deze gebruiksaanwijzing ...................................................................5
  Veiligheidsinformatie ..................................................................................6
  Installatie ....................................................................................................7
  Taal display kiezen.....................................................................................8
  Klok gelijkzetten .........................................................................................8
  De werking van een magnetron .................................................................9
  Controleren of uw magnetron goed werkt ..................................................9
  Bij twijfel of problemen .............................................................................10
  Koken en opwarmen ................................................................................11
  Vermogensstanden en tijdseenheden......................................................11
  Stoppen met verhitten ..............................................................................12
  Bereidingstijd wijzigen ..............................................................................12
  Automatisch koken ...................................................................................13
  Automatisch opwarmen............................................................................14
  Automatisch ontdooien.............................................................................15
  De Junior/Snack functie ...........................................................................16
  De Cafetaria functie..................................................................................18
  Cafetaria instellingen................................................................................18
  Het bruineerbord gebruiken .....................................................................19
  De vierkante bakplaat en het rooster gebruiken ......................................20
  Gerechten bereiden in verschillende fasen..............................................22
  De nagaartijd instellen..............................................................................23
  De juiste hulpmiddelen kiezen .................................................................23
  De oven voorverwarmen ..........................................................................23
  Bakken met de oven.................................................................................24
  Grillen .......................................................................................................24
  Het verwarmingselement in de juiste stand zetten ..................................25
  Het braadspit gebruiken ...........................................................................25
  Het verticale multispit gebruiken ..............................................................26
  Magnetron en grill tegelijk gebruiken .......................................................26
  Magnetron en oven tegelijk gebruiken .....................................................27
  Veiligheidsvergrendeling ..........................................................................28
  Doorloopsnelheid .....................................................................................28
  Waarschuwingssignaal uitschakelen .......................................................29
  Draaiplateau uitschakelen ........................................................................29
  Tips voor gebruik van keukengerei en serviesgoed in de magnetron .....30
  Kooktips....................................................................................................31
  Reinigen ...................................................................................................43
  Onderhoud en opslag van uw magnetron................................................43
  Technische gegevens ..............................................................................44 • Page 2

  C139ST_Dutch.fm Page 2 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Korte aanwijzingen voor direct gebruik
  NL

  Voedsel bereiden

  De bereidingstijd met 30 seconden verlengen

  1. Plaats het gerecht in de magnetron.
  Zet de Keuzeknop op het symbool voor Magnetron (

  2. Druk op de toets Selecteren (
  vermogen wordt getoond.

  Laat het gerecht in de magnetron staan.
  Druk voor elke 30 seconden extra bereidingstijd op de
  toets +30s(
  ).

  ).

  ) totdat het juiste


  3. Met de draaiknop kunt u de gewenste bereidingstijd
  instellen.

  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De magnetron begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een
  waarschuwingssignaal horen en knippert er
  een “0”. Daarna geeft de magnetron een
  keer per minuut een waarschuwingssignaal.

  Voedsel ontdooien
  1. Zet het bevroren gerecht in de magnetron.
  Zet de Keuzeknop op het symbool voor Ontdooien (

  ).

  2. Kies het type gerecht door op de knop Selecteren ( ) te
  drukken totdat het gewenste gerecht in het display wordt
  getoond.
  3. Stel met de draaiknop het gewenste gewicht in.

  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : Het ontdooiproces wordt gestart.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een
  waarschuwingssignaal horen en knippert er
  een “0”. Daarna geeft de magnetron een
  keer per minuut een waarschuwingssignaal.

  2

  De eerste keer dat u de stekker van de magnetron in het
  stopcontact doet en na een stroomstoring verschijnt in het display
  de melding: “SELECT YOUR LANGUAGE”. Vervolgens kunt u de
  taal kiezen die voor het display gebruikt moet worden. U kunt
  kiezen uit Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en
  Russisch. Zie ook pagina 8. • Page 3

  C139ST_Dutch.fm Page 3 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Plaats van de onderdelen
  VENTILATIEOPENINGEN

  Bedieningspaneel
  NL

  VERWARMINGSELEMENT

  ROOSTERHOUDER
  DEUR

  1

  ROOSTERHOUDER
  VENTILATIEOPENINGEN

  2
  3
  4
  5

  12
  13
  14

  6

  15

  7
  8
  HANDGREEP
  DEUR

  DRAAIPLATEAU GELEIDINGSRING
  KOPPELING

  DEURVERGRENDELING

  16
  17
  18

  BEDIENINGSPANEEL
  9

  OPENINGEN
  VERGRENDELING/
  BEVEILIGING

  19

  10
  11

  20
  21

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.

  3

  Display
  Nagaren
  Klok gelijkzetten
  Automatisch ontdooien
  Cafetaria stand
  Junior/Snack stand
  Automatisch opwarmen
  Automatisch koken
  Stand selecteren
  Voorverwarmen
  Stop / Annuleren
  Taalkeuze

  13. Keuzeknop
  14. Magnetronstand
  15. Combinatiestand
  (magnetron+grillen)
  16. Grillen
  17. Combinatiestand
  (magnetron+oven)
  18. Ovenstand
  19. Meer/Minder
  20. Draaiknop voor het instellen van
  bereidingstijd, gewicht en recept
  21. Draaiplateau aan/uit • Page 4

  C139ST_Dutch.fm Page 4 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Accessoires
  NL

  9. Glazen kom. Deze plaatst u op het draaiplateau (alleen
  bij de C138STB/ C138STF/C139STB/ C139STF).
  Doel : Hierin plaatst u het braadspit.

  Afhankelijk van het type magnetron dat u heeft aangeschaft, heeft u
  een aantal accessoires ontvangen die u op verschillende manieren
  kunt gebruiken.
  1. Koppeling, deze zit al op de aandrijfas van de
  magnetron.
  Doel : De koppeling drijft het draaiplateau aan.

  10. Bruineerbord. Deze plaatst u op het draaiplateau (alleen
  bij de C138STT/ C138STF/C139STT/ C139STF).
  Doel : Het bruineerbord wordt gebruikt om gerechten
  die in de magnetron of in combinatie met de
  grillstand worden bereid, beter te laten bruinen.
  Pizza’s behouden hiermee bijvoorbeeld hun
  knapperige bodem.

  2. Geleidingsring, deze plaatst u in het midden van de
  magnetron.
  Doel : Het draaiplateau rust op de geleidingsring.
  3. Draaiplateau, dit plaatst u op de geleidingsring. Het
  midden van het draaiplateau past precies op de
  koppeling.
  Doel : Het draaiplateau is het belangrijkste
  kookoppervlak. U kunt het er gemakkelijk uithalen
  om het schoon te maken.
  4. Roosters (Hoog rooster, laag rooster), deze plaatst u op
  het draaiplateau.
  Doel : De roosters kunt u gebruiken om twee gerechten
  tegelijk te bereiden. Het kleinste bord zet u op het
  draaiplateau en het andere bord op het rooster.
  De roosters kunt u toepassen bij gebruik van
  de grill, de oven en de combinatiestand.
  5. Vierkant rooster, dit kunt u op de roostersteunen
  plaatsen.
  Doel : Het vierkante rooster kunt u in de ovenstand
  gebruiken. (zie pagina 20)
  6. Vierkante bakplaat, dit kunt u op de roostersteunen
  plaatsen.
  Doel : De vierkante bakplaat kunt u in de ovenstand
  gebruiken (zie pagina 20)
  7. Roostersteunen, deze kunt u rechts en links in de
  magnetron plaatsen (zie pagina 20).
  Doel : De roostersteunen kunt u in de ovenstand
  gebruiken.
  8. Braadspit, aansluiting voor barbecue- en vleespen.
  Deze plaatst u in de glazen kom (alleen bij de C138STB/
  C138STF/C139STB/C139STF).
  Doel : Het braadspit is uitstekend geschikt voor het
  braden van kip, omdat u het vlees niet hoeft te
  keren. Het kan ook gebruikt worden in een
  combinatiestand waarbij de grill wordt gebruikt.

  4 • Page 5

  C139ST_Dutch.fm Page 5 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Over deze gebruiksaanwijzing
  VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN
  MICROGOLVEN TE VOORKOMEN

  U heeft zojuist een nieuwe SAMSUNG magnetron aangeschaft. Deze
  gebruiksaanwijzing bevat allerlei belangrijke informatie over het
  bereiden van gerechten met uw magnetron:
  • Veiligheidsinformatie
  • Geschikte accessoires en serviesgoed
  • Handige kooktips

  Wanneer de volgende veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen,
  kunnen personen en voorwerpen worden blootgesteld aan schadelijke
  microgolven.
  (a) Probeer beslist niet om de magnetron te laten werken zonder dat de deur is
  gesloten. Zorg dat de veiligheidssluitingen intact blijven en houd sluitingen en
  openingen vrij van verontreinigingen en vreemde voorwerpen.
  (b) Zorg dat er geen voorwerpen tussen de deur van de magnetron kunnen
  komen en houd de sluitingsoppervlakken vrij van verontreinigingen,
  voedselresten en achtergebleven schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor een
  vochtige doek en droog na met een zachte, droge doek.
  (c) Gebruik de magnetron niet als hij is beschadigd en laat hem repareren door
  een door de fabrikant opgeleide magnetrontechnicus. Het is vooral belangrijk
  dat de deur van de magnetron goed sluit en dat de volgende onderdelen
  onbeschadigd zijn:
  (1) Deur, sluitingen en sluitoppervlakken
  (2) Scharnieren (los of defect)
  (3) Netsnoer
  (d) De magnetron mag uitsluitend worden afgeregeld of gerepareerd door een
  deskundige magnetrontechnicus die is opgeleid door de fabrikant.

  In de omslag vindt u handige korte aanwijzingen voor direct gebruik,
  waarin de drie belangrijkste functies worden uitgelegd:
  • Opwarmen/koken (magnetron)
  • Ontdooien
  • De bereidingstijd met 30 seconden verlengen, wanneer het
  gerecht nog niet gaar of warm genoeg is.
  Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de
  onderdelen van de combi-magnetron en, nog belangrijker, van het
  bedieningspaneel. In dit overzicht ziet u direct de functies van de
  verschillende toetsen van de magnetron.
  In de stap-voor-stap uitleg worden de volgende twee symbolen
  gebruikt:

  Belangrijk

  Opmerking

  5

  NL • Page 6

  C139ST_Dutch.fm Page 6 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Veiligheidsinformatie
  NL

  Belangrijks veiligheidsinstructies.
  8. Wees bijzonder voorzichtig met het opwarmen van vloeistoffen en
  babyvoedsel.
  • LAAT deze ALTIJD minstens 20 seconden staan nadat de magnetron is
  uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen.
  • Roer zo nodig tussendoor af en toe. Roer ALTIJD na het opwarmen.
  • Om te voorkomen dat voedsel of vloeistoffen buiten de magnetron alsnog
  plotseling aan de kook raken en naar buiten spatten, moet u het gerecht
  voor, tijdens en na het verhitten doorroeren.
  • Volg bij verbranding eerst deze EERSTE HULP instructies:
  * Houd het verbrande lichaamsdeel minstens 10 minuten onder koud
  stromend water. Zet de kraan niet zo hard dat het water spettert.
  * Dek de wond af met schoon, droog verband.
  * Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
  • Om overkoken te voorkomen moet u flessen e.d. NOOIT tot de rand
  vullen. Gebruik bij voorkeur potjes e.d. die van boven wijder zijn dan van
  onderen. Flessen met een smalle hals kunnen bovendien uit elkaar
  springen als ze oververhit raken.
  • Controleer ALTIJD de temperatuur van babyvoedsel of melk voordat u
  het de baby geeft.
  • Warm een babyfles NIET op met de speen of dop erop, omdat de fles
  anders uit elkaar kan springen.
  • Omdat voedsel of vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd
  buiten de magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar
  buiten spatten, moet u bijzonder voorzichtig zijn als u ze uit de magnetron
  haalt.

  Lees deze zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik.
  Let bij het bereiden van voedsel of drank in de magnetron op het
  volgende:
  1. DOE GEEN metalen voorwerpen of materialen in de magnetron, zoals:
  • Metaalhoudende verpakkingsmaterialen of bakvormen
  • Borden of schalen met metaalhoudende sierranden
  • Metalen vleespennen, vorken, etc.
  Reden: Er kunnen elektrische ontladingen en vonken optreden die de
  magnetron kunnen beschadigen.
  2. WARM het volgende NIET OP in de magnetron:
  • Gesloten, luchtdichte of vacuüm verpakkingen, flessen of potten,
  bijvoorbeeld afgesloten potjes babyvoedsel
  • Luchtdicht voedsel, bijvoorbeeld eieren, noten in de schil, tomaten
  Reden: Door de toenemende druk binnenin spat dit voedsel uit elkaar.
  Tip:
  Verwijder doppen van flessen en potjes, en prik schillen en zakjes
  etc. door.
  3. Laat de magnetron NIET WERKEN als hij leeg is.
  Reden: De binnenwand kan beschadigd raken.
  Tip:
  Zet een glas water in de magnetron wanneer u hem niet gebruikt.
  Als de magnetron per ongeluk wordt aangezet, absorbeert het
  water de microgolven.
  4. De ventilatieopeningen in de achterwand NIET BEDEKKEN met papier of
  ander materiaal.
  Reden: Dit materiaal kan in brand vliegen door de hete lucht uit de
  magnetron.
  5. Gebruik ALTIJD ovenwanten als u iets uit de magnetron haalt.
  Reden: Sommige schalen e.d. nemen zelf microgolven op. Verder gaat een
  gedeelte van de warmte uit het voedsel naar de schaal of het bord,
  die dus altijd heet worden.
  6. RAAK NOOIT een verwarmingselement of de binnenwand van de magnetron
  aan.
  Reden: Het grillelement en de binnenwanden blijven ook nadat de
  magnetron is uitgeschakeld geruime tijd zo heet dat u zich er hevig
  aan kunt branden, ook al zien ze er koel uit. Voorkom dat
  brandbaar materiaal in aanraking komt met het inwendige van de
  magnetron. Wacht tot de magnetron is afgekoeld.
  7. Zo verkleint u het risico op brand in het inwendige van de combi-magnetron:
  • Doe nooit brandbare materialen in de magnetron, ook niet als hij uit staat
  • Verwijder sluitingen van papieren of plastic zakjes
  • Gebruik uw magnetron niet voor het drogen van kranten e.d.
  • Als u rook ziet, moet u de deur van de magnetron dicht laten en het toestel
  uitzetten en zo mogelijk loskoppelen van het lichtnet, bijvoorbeeld door de
  stekker uit het stopcontact te halen

  9. Zorg dat u het netsnoer niet beschadigt.
  • Houd de kabel en de stekker uit de buurt van water en warmtebronnen.
  • Gebruik dit toestel niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.
  10. Houd altijd een armlengte afstand wanneer u de deur van de magnetron
  opent.
  Reden: Er kan hete lucht of stoom uit de magnetron komen, waaraan u zich
  kunt branden.
  11. Houd de binnenkant van de magnetron schoon.
  • Laat de magnetron na gebruik eerst afkoelen, en maak hem dan schoon
  met een vochtige doek.
  Reden: Stukjes voedsel of vet die aan de binnenwanden van de magnetron
  kleven kunnen de lak beschadigen en ervoor zorgen dat de
  magnetron minder efficiënt werkt.

  6 • Page 7

  C139ST_Dutch.fm Page 7 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Veiligheidsinformatie (vervolg)

  Installatie
  Deze magnetron kunt u vrijwel overal plaatsen (op het aanrechtblad,
  een plank, een verrijdbare trolley, op tafel, enz.).

  12. Soms hoort u klikgeluiden wanneer de magnetron in bedrijf is (vooral tijdens
  ontdooien).
  Reden: Dit geluid is normaal wanneer de magnetron op een ander
  vermogen overschakelt.

  20cm
  boven

  13. Als de magnetron wordt gebruikt terwijl hij leeg is, wordt hij voor de veiligheid
  automatisch uitgeschakeld. Wanneer dit is gebeurd, kunt u de magnetron na
  30 minuten weer normaal gebruiken.
  • Als de bereidingstijd om is, blijft de ventilator werken. Dit is heel normaal.
  Reden: Nadat op de Stop toets is gedrukt en na het openen van de deur
  blijft de ventilator nog enkele minuten draaien om de diverse
  onderdelen in de magnetron af te koelen. Als de bereidingstijd om is,

  85 cm
  onder

  10cm
  achter

  10cm
  naast

  1. Let er tijdens de installatie op dat er voldoende
  ventilatieruimte rond de magnetron vrij blijft. Achter, links
  en rechts moet minstens 10 cm vrij zijn, boven de
  magnetron minstens 20 cm en tenminste 85 cm vanaf de
  vloer.
  2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de magnetron.
  Plaats de geleidingsring en het draaiplateau in de
  magnetron.
  Controleer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.

  laat de magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en
  knippert er een “0”. Daarna geeft de magnetron een keer per minuut
  een waarschuwingssignaal.

  3. Zorg ervoor dat de stekker van de magnetron ook na
  plaatsing goed toegankelijk is.

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Kijk tijdens het bereiden van voedsel regelmatig in de magnetron of alles goed
  gaat. Dit is vooral belangrijk wanneer het voedsel in plastic, papier of ander
  brandbaar materiaal zit.  WAARSCHUWING:  Gebruik de magnetron niet als de deur of de deursluiting/vergrendeling
  beschadigd is. Laat de magnetron in dat geval eerst door een vakman repareren.

  WAARSCHUWING:
  Laat de magnetron alleen onderhouden of repareren door een vakman. Zelf
  reparaties uitvoeren waarbij de behuizing verwijderd moet worden die
  bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, kan gevaar opleveren.  WAARSCHUWING:
  Dranken en andere gerechten mogen niet opgewarmd worden in afgesloten
  flessen of bakjes. Deze kunnen ontploffen.

  magnetron en eventuele verlengsnoeren moeten aan dezelfde
  eisen voldoen als het meegeleverde netsnoer. Reinig voordat
  u de magnetron in gebruik neemt eerst de binnenzijde van de
  magnetron en de sluitoppervlakken van deur en magnetron
  met een vochtige doek.

  WAARSCHUWING:
  Laat een kind de magnetron alleen zonder toezicht gebruiken wanneer het goed
  met de magnetron om kan gaan en deze op een veilige manier kan gebruiken en
  weet wat de gevolgen kunnen zijn van onjuist gebruik.

  WAARSCHUWING:
  De buitenkant en de deur van de magnetron kunnen heet worden wanneer u
  deze in de oven- of combinatiestand gebruikt.  Blokkeer nooit de ventilatieopeningen omdat de magnetron
  anders oververhit kan raken. Het toestel wordt in dat geval
  automatisch uitgeschakeld en kan pas weer worden gebruikt
  wanneer het voldoende is afgekoeld.
  Voor uw eigen veiligheid, adviseren wij u de magnetron aan te
  sluiten op een 3-pins 230 Volt, 50Hz geaard stopcontact. Is het
  snoer beschadigd, dan moet u dit laten vervangen door de
  fabrikant of een van de service-centers of een vakman. Daarmee
  voorkomt u dat een gevaarlijke situatie ontstaat.
  Installeer de magnetron niet in een hete en/of vochtige omgeving,
  bijvoorbeeld naast een oven of naast de radiator van de
  verwarming. Houd u aan de elektrische aansluitwaarden van de

  Gebruik de magnetron NOOIT zonder de koppeling, de
  geleidingsring en het draaiplateau.

  7

  NL • Page 8

  C139ST_Dutch.fm Page 8 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  NL

  Taal display kiezen

  Klok gelijkzetten

  De eerste keer dat u de stekker van de magnetron in het stopcontact
  doet en na een stroomstoring verschijnt in het display “SELECT
  YOUR LANGUAGE”. Daar kunt u de taal kiezen die voor het display
  gebruikt moet worden. U kunt kiezen uit Nederlands, Engels, Frans,
  Duits, Spaans, Italiaans en Russisch.

  Uw magnetron heeft een ingebouwde klok. U kunt kiezen uit de 24uurs of de 12-uurs tijdsaanduiding. U moet de klok gelijkzetten:
  • Wanneer u de magnetron in gebruik neemt
  • Na stroomuitval  1. Druk direct nadat u de magnetron hebt aangesloten of na
  een stroomstoring op de Taalkeuze toets.
  Gevolg : Als u op de Taalkeuze toets drukt, verschijnen
  achtereenvolgens de volgende talen:
  ENGELS (LBS), ENGELS (KG), FRANS,
  DUITS, SPAANS, ITALIAANS, NEDERLANDS,
  RUSSISCH.

  Vergeet niet om de klok goed te zetten bij de overgang van
  zomer- naar wintertijd en andersom.
  1. Om de tijd weer te geven Druk u de Klok (
  in de...
  12-uurs aanduiding
  Eenmaal in
  24-uurs aanduiding
  Tweemaal in

  ) toets...

  2. Stel met de draaiknop de uren in.

  2. Druk nadat u de door u gewenste taal hebt geselecteerd
  op de Start(
  ) toets.
  3. Druk op de Klok (

  ) toets.

  4. Stel met de draaiknop de minuten in.

  5. Als de juiste tijd wordt weergegeven, drukt u op de toets
  Klok ( ) om de klok te starten.
  Gevolg : Als u de magnetron niet gebruikt, wordt de tijd
  weergegeven.

  8 • Page 9

  C139ST_Dutch.fm Page 9 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  De werking van een magnetron

  Controleren of uw magnetron goed werkt

  Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie.
  De energie wordt door deze golven zo overgebracht dat het voedsel
  wordt verwarmd zonder dat het van vorm of kleur verandert.

  Hieronder vindt u een eenvoudige manier om te kijken of uw
  magnetron goed werkt. Twijfelt u of dit het geval is, raadpleeg dan
  eerst het hoofdstuk “Bij twijfel of problemen” op de volgende
  bladzijde.

  U kunt voedsel en dranken met uw magnetron:
  • Ontdooien
  • Opwarmen
  • Koken  Zo werkt uw magnetron:

  Maak de magnetron open door aan de handgreep rechts op de deur te
  trekken. Zet een glas water op het draaiplateau. Doe de deur weer
  dicht.

  1. De magnetron produceert microgolven die door de
  beweging van het draaiplateau gelijkmatig op het
  voedsel kunnen inwerken
  2. Het voedsel neemt de microgolven op. De golven
  dringen ongeveer 2,5 centimeter in het voedsel
  door. De warmte verspreidt zich vanzelf verder door
  het voedsel.

  1. Druk op de toets Start ( ) en stel de tijd in op 4 of 5
  minuten door de toets Start ( ) zo vaak als nodig in te
  drukken.
  Gevolg : De magnetron verwarmt het water gedurende
  4-5 minuten. Het water hoort nu te koken.

  3. De bereidingstijd hangt af van de gebruikte schaal,
  bord, etc. en van de eigenschappen van het
  voedsel:
  • Hoeveelheid en dichtheid
  • Vochtgehalte
  • Begintemperatuur (ingevroren, gekoeld,
  kamertemperatuur)  De magnetron moet op een geschikt stopcontact worden
  aangesloten. Het draaiplateau moet op zijn plaats zitten. Als u niet de
  hoogste vermogensstand (100% - 900 W) gebruikt, duurt het langer
  voor het water kookt.

  Aangezien dieper gelegen gedeelten van het voedsel alleen door
  het verspreiden van de warmte gaar worden, gaat het garen door
  nadat het voedsel uit de magnetron is gehaald (“nagaren”). Laat
  uw gerechten dan ook enige tijd staan, zoals aangegeven in
  recepten en in deze gebruiksaanwijzing, zodat:
  • Het voedsel tot in het midden gelijkmatig gaar wordt.
  • Het voedsel door en door dezelfde temperatuur heeft

  9

  NL • Page 10

  C139ST_Dutch.fm Page 10 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Bij twijfel of problemen
  NL

  Het kost altijd wat tijd om een nieuw apparaat volledig te leren
  kennen. Komt u een van de onderstaande problemen tegen, probeer
  dan eerst de daarbij vermelde oplossing. Daarmee kunt u de tijd en het
  ongemak van een onnodig gesprek met het service-center uitsparen.

  Kunt u het probleem niet oplossen, zorg dan voor de volgende
  informatie:
  • Type en serienummer van de magnetron (meestal afgedrukt
  op de achterzijde van de magnetron)
  • Uw garantiebewijs
  • Een duidelijke beschrijving van het probleem

  ◆ Dit is normaal:
  • Condensvocht in de magnetron
  • Luchtstromingen rond de deur en de behuizing
  • Licht weerkaatst rond de deur en de behuizing
  • Stoom ontsnapt rond de deur of uit de ventilatieopeningen.
  ◆ Het voedsel blijft koud
  • Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld en/of op de toets Start (
  gedrukt?
  • Is de deur goed gesloten?
  • Hebt u kortsluiting gehad waardoor in de meterkast een stop is
  doorgeslagen of een automatische stop is geactiveerd?

  en neem vervolgens contact op met het SAMSUNG service-center.

  )

  ◆ Het gerecht heeft te lang gekookt of het is nog niet gaar
  • Hebt u de bereidingstijd voor dit soort voedsel juist ingesteld?
  • Hebt u het juiste vermogen gekozen?
  ◆ In de magnetron hoort en ziet u vonken en elektrische ontladingen
  • Staat er een bord of schaal met metalen sierranden in de magnetron?
  • Is er na het roeren een vork of ander metalen voorwerp achtergebleven?
  • Bevindt zich aluminiumfolie te dicht bij een binnenwand van de
  magnetron?
  ◆ De magnetron stoort radio- of tv-programma’s
  • Een werkende magnetron kan enige invloed hebben op radio- en tvtoestellen. Dit is normaal.
  * U kunt het probleem oplossen door de magnetron niet te dicht bij
  radio- of tv-toestellen of antennes te plaatsen
  • Als de microprocessor van de magnetron een storing registreert, kan het
  display worden gereset.
  * U kunt dit probleem oplossen door de stekker uit het stopcontact te
  halen en hem er opnieuw in te doen. U moet daarna de klok van de
  magnetron opnieuw instellen.
  ◆ U krijgt de melding “Ë3”
  • Dit is een in de magnetron aangebrachte beveiliging tegen oververhitting
  en brand. Wanneer de binnenkant oververhit is geraakt, moet de
  magnetron eerst voldoende afkoelen. Gebruik hiervoor de
  initialisatiestand door op de toets “ ” te drukken.

  10 • Page 11

  C139ST_Dutch.fm Page 11 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Koken en opwarmen

  Vermogensstanden en tijdseenheden

  Hieronder leest u hoe u voedsel kunt bereiden of opwarmen.

  U kunt het vermogen van de magnetron op basis van soort en
  NL
  hoeveelheid aanpassen aan het gerecht dat u bereidt. U kunt kiezen uit
  zes standen:  Controleer ALTIJD of u de magnetron goed hebt ingesteld
  voordat u iets anders gaat doen. Kijk tussendoor regelmatig of
  alles goed gaat.

  Open de magnetrondeur. Zet het gerecht in het midden van het
  draaiplateau. Doe de deur dicht. Zet de magnetron nooit aan terwijl hij
  leeg is.
  1. Draai de Keuzeknop naar het symbool Magnetron (
  Gevolg : U ziet de volgende symbolen:
  (één-fase bereiding)
  (magnetronstand)

  Percentage

  Vermogen

  HOOG
  MIDDEL/HOOG
  MIDDEL
  MIDDEL/LAAG
  ONTDOOIEN
  LAAG

  100%
  67%
  50%
  33%
  20%
  11%

  900W
  600W
  450W
  300W
  180W
  100W

  2. Kies het juiste vermogen, door zo vaak als nodig op de
  toets Selecteren (
  ) te drukken. Op de volgende
  bladzijde ziet u een overzicht met de vermogenstanden.

  Bij het bereiden van gerechten moet u het in het recept of de
  bereidingsinstructie vermelde vermogen aanhouden.

  3. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in.
  Voorbeeld: Voor een bereidingstijd van 3 minuten en 30
  seconden draait u de draaiknop naar rechts om
  3:30 in te stellen.
  Gevolg : De bereidingstijd wordt in het display
  weergegeven.
  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De verlichting gaat aan, het plateau begint te
  draaien en de magnetron begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  Kiest u een...

  Dan moet u de bereidingstijd...

  Hoger vermogen
  Hoger vermogen

  verkorten
  verlengen

  ).

  Stand

  Wilt u weten wat het huidige vermogen van de
  magnetron is, druk dan een keer op de toets
  Selecteren (
  ). Wilt u het vermogen tijdens de
  bereiding verhogen, of verlagen, druk dan zo
  vaak als nodig op de toets Selecteren ( ) om
  het gewenste vermogen te kiezen.

  Wanneer u een gerecht korte tijd op de hoogste vermogensstand
  (900W) wilt verwarmen, drukt u voor elke 30 seconden
  bereidingstijd op de toets Start ( ). De magnetron start direct.

  11 • Page 12

  C139ST_Dutch.fm Page 12 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  NL

  Stoppen met verhitten

  Bereidingstijd wijzigen

  U kunt de magnetron op ieder moment stoppen om:
  • te controleren of het voedsel al warm of gaar is
  • het gerecht te keren of erin te roeren
  • het te laten nagaren

  Net als bij de traditionele bereiding van gerechten kan het voorkomen
  dat u de bereidingstijd wilt verlengen of verkorten. U kunt:
  • Controleren of het gerecht al warm of gaar genoeg is door de
  deur van de magnetron te openen.
  • De resterende bereidingstijd verkorten of verlengen.

  Wilt u...

  Dan...

  tijdelijk stoppen

  Opent u de deur.
  Gevolg : De magnetron stopt.

  1. Om de bereidingstijd te verlengen, drukt u voor iedere
  extra 30 seconden op de toets Start (
  ).
  • Voorbeeld: Om de bereidingstijd met 3 minuten te
  verlengen, drukt u zes keer op de toets Start ( ).

  Om verder te gaan, sluit u de deur en drukt u op de
  toets Start(
  ).
  definitief stoppen

  2. Terwijl de magnetron werkt, kunt u de bereidingstijd ook
  langer of korter maken door de draaiknop naar rechts of
  links te draaien.

  Drukt u op de toets Stop ( ).
  Gevolg : De magnetron stopt.
  Wilt u de huidige instellingen annuleren, druk dan
  nogmaals op de toets Stop ( ).

  12 • Page 13

  C139ST_Dutch.fm Page 13 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Automatisch koken
  De stand Automatisch koken (
  ) beschikt over vier programma’s.
  De bereidingstijd en het vermogen worden automatisch gekozen.

  In de volgende tabel vindt u een overzicht van de diverse programma’s NL
  voor Automatisch koken, de hoeveelheden, nagaartijden en
  aanbevelingen. De programma’s 1 en 3 maken gebruik van zowel de
  grill als de magnetron. Bij programma 2 worden de magnetron en
  oven gecombineerd gebruikt. Programma 4 maakt gebruik van de
  magnetron, de oven en magnetron + grill.

  Met de draaiknop kunt u het aantal porties instellen.  Gebruik alleen magnetron- en ovenbestendig serviesgoed.

  Maak de magnetron open. Plaats het voedsel in het midden van het
  draaiplateau. Sluit de deur.
  1. Draai de Keuzeknop naar het symbool voor Automatisch
  koken (
  ).

  Code Gerecht

  Portie

  Nagaartijd

  Aanbevelingen

  1

  Aardappels
  in de schil

  2 x 200 g
  4 x 200 g
  6 x 200 g

  4-5 min

  Neem aardappels van dezelfde
  grootte en een gewicht van ca.
  200 g per aardappel. Was ze en
  prik de schil met een vork in. Leg 2
  aardappels tegenover elkaar en 4
  of 6 aardappels in een cirkel op
  het bovenste rooster. Als de
  magnetron een waarschuwingssignaal geeft, keert u de
  aardappelen.

  2

  Gegrilde kip

  700 g
  900 g
  1100 g
  1300 g
  1500 g
  1700 g
  1900 g

  5-10 min

  De kip bestrijken met olie en
  kruiden met peper, zout en
  paprika. Leg de kip op het
  onderste rooster met het borststuk
  omlaag. Als de oven een
  waarschuwingssignaal geeft, keert
  u de kip om.

  3

  Kipdelen

  200-300 g
  400-500 g
  600-700 g
  800-900 g

  3 min

  De kipdelen bestrijken met olie en
  kruiden met peper, zout en
  paprika. Leg de kipdelen op het
  bovenste rooster met het vel naar
  beneden. Als de oven een
  waarschuwingssignaal geeft, de
  kipdelen omkeren.

  4

  Rundvlees/
  lamsvlees

  900-1000 g 10-15 min Het rund- of lamsvlees bestrijken
  1200-1300 g
  met olie en specerijen (alleen
  1400-1500 g
  peper. Zout pas na het braden
  toevoegen). Leg het vlees op het
  onderste rooster met het dikste
  deel omlaag. Als de oven een
  waarschuwingssignaal geeft, keert
  u het vlees. Na het braden (vóór
  het nagaren) wikkelt u het vlees in
  aluminiumfolie.

  2. Kies met de toets Selecteren ( ) het type gerecht dat u
  wilt bereiden. Op de volgende bladzijde vindt u een
  beschrijving van de vier beschikbare programma’s.
  3. Kies met de draaiknop het aantal porties.

  4. Met de toetsen Meer/Minder (
  langer of korter maken.

  ) kunt u de bereidingstijd

  5. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : Het gerecht wordt volgens het gekozen
  programma bereid.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  13 • Page 14

  C139ST_Dutch.fm Page 14 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Automatisch opwarmen
  NL

  De stand Automatisch opwarmen (
  ) beschikt over vier
  programma’s. De bereidingstijd en het vermogen worden automatisch
  gekozen.

  In de volgende tabel vindt u een overzicht van de diverse programma’s
  voor Automatisch opwarmen, de hoeveelheden, nagaartijden en
  aanbevelingen. De programma’s 1 en 2 worden in de magnetronstand
  bereid.

  Met de draaiknop kunt u het aantal porties instellen.  Bij de programma’s 3 en 4 worden de magnetron en oven
  gecombineerd gebruikt.

  Gebruik alleen magnetron- en ovenbestendig serviesgoed.

  Maak de magnetron open. Plaats het voedsel in het midden van het
  draaiplateau. Sluit de deur.
  1. Draai de Keuzeknop naar het symbool voor Automatisch
  opwarmen (
  ).

  2. Kies met de toets Selecteren ( ) het type gerecht dat u
  wilt bereiden. Op de volgende bladzijde vindt u een
  beschrijving van de vier beschikbare programma’s.

  Code Gerecht

  Portie

  Nagaartijd

  Aanbevelingen

  1

  Kant-enklaar
  maaltijd
  (gekoeld)

  300-350 g
  400-450 g
  500-550 g

  3 min

  Leg de maaltijd op een ovenvast
  bord en dek het al met
  magnetronfolie. Dit programma is
  geschikt voor maaltijden die uit 3
  delen bestaan (bijvoorbeeld vlees
  met saus, groenten en
  aardappelen, rijst of pasta).

  2

  Soep/saus
  (gekoeld)

  200-250 ml
  300-350 ml
  400-450 ml
  500-550 ml
  600-650 ml
  700-750 ml

  2-3 min

  Schenk de soep of saus in een
  diepe soepterrine of sauskom.
  Tijdens het verwarmen en
  nagaren afdekken. Voor en na
  het nagaren goed doorroeren.

  3

  Bevroren
  pizza

  300 g
  400 g
  500 g

  -

  Leg de bevroren pizza op het
  bovenste rooster.

  4

  Broodjes
  100-150 g
  (ingevroren) (2 stuks)
  200-250 g
  (4 stuks)
  300-350 g
  (6 stuks)
  400-450 g
  (8 stuks)

  3-5 min

  Leg 2 tot 6 bevroren broodjes
  n een cirkel op het onderste
  rooster. Verdeel 8 broodjes over
  het onderste en bovenste rooster.
  Dit programma is geschikt voor
  kleine voorgebakken broodproducten, zoals broodjes,
  ciabatta broodjes en kleine
  stokbroden.

  3. Kies met de draaiknop het aantal porties.

  4. Met de toetsen Meer/Minder (
  langer of korter maken.

  ) kunt u de bereidingstijd

  5. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : Het gerecht wordt volgens het gekozen
  programma bereid.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  14 • Page 15

  C139ST_Dutch.fm Page 15 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Automatisch ontdooien
  Met de functie Automatisch ontdooien ( ) kunt u ingevroren vlees
  (runderlapjes, karbonade, gehakt, braadstuk), gevogelte, vis, brood en
  cake/gebak ontdooien. De ontdooitijd en het vermogen worden
  automatisch gekozen. Het enige wat u hoeft te doen is het programma
  kiezen en het gewicht instellen.  In de volgende tabel vindt u een overzicht van de diverse programma’s NL
  voor Automatisch ontdooien, de hoeveelheden, nagaartijden en
  aanbevelingen. Verwijder voor het ontdooien alle
  verpakkingsmiddelen. Leg vlees, vis of gevogelte op een ovenvast bord.
  Code Gerecht

  Gebruik alleen oven- en magnetronbestendige schalen etc.

  Braadstuk

  600-2000g 20 - 90 min. Scherm de randen af met
  aluminiumfolie. Wanneer u een
  waarschuwingssignaal hoort,
  keert u het vlees om.
  Dit programma is geschikt voor
  braadstukken (varkensvlees,
  rundvlees, lamsvlees) en voor
  lamsbout.

  3

  Kip

  600-2000g 20 - 60 min. Scherm de poten en vleugeluiteinden af met aluminiumfolie
  en leg de kip eerst met het
  borststuk omlaag op een bord in
  de magnetron. Wanneer u een
  waarschuwingssignaal hoort,
  keert u de kip.
  Dit programma is geschikt voor
  het bereiden van een hele kip.

  4

  Vis

  200-2000g 20 - 50 min. Scherm de staart van een hele
  vis af met aluminiumfolie.
  Wanneer u een
  waarschuwingssignaal hoort,
  keert u de vis om. Dit
  programma is zowel geschikt
  voor hele vis als voor visfilet.

  3. Kies met de draaiknop het aantal porties.

  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg :
  ◆ De magnetron begint te werken.
  ◆ Halverwege geeft de magnetron een
  signaal om u te waarschuwen dat het
  gerecht omgekeerd moet worden.  U kunt gerechten ook handmatig ontdooien. Kies in dat geval de
  functie koken/verwarmen en zet het vermogen op 180 W. Voor
  meer informatie: zie het hoofdstuk “Koken/verwarmen” op pagina
  11.

  15

  Aanbevelingen

  2

  1. Draai de Keuzeknop naar het symbool voor Automatisch
  ontdooien ( ).

  5. Druk op de toets Start ( ) om verder te gaan met
  ontdooien.
  Gevolg : Als de bereidingstijd om is, laat de magnetron
  vier keer een waarschuwingssignaal horen en
  knippert er een “0”. Daarna geeft de magnetron
  een keer per minuut een waarschuwingssignaal.

  Nagaartijd

  Runderlapjes 200-1200g 10 - 60 min.
  Karbonade
  Gehakt
  Kipdelen

  Open de deur. Plaats het bevroren gerecht in het midden van het
  draaiplateau en sluit de deur.

  2. Kies met de toets Selecteren ( ) het type gerecht dat u
  wilt ontdooien. Op de volgende bladzijde vindt u een
  beschrijving van de vier beschikbare programma’s.

  Portie

  1

  Scherm de randen af met
  aluminiumfolie. Wanneer u een
  waarschuwingssignaal hoort,
  keert u het vlees om. Dit
  programma is geschikt voor
  platte stukken vlees en
  gevogelte zoals runderlapjes,
  karbonade, kippenpoten, kippenof eendenborst en gehakt. • Page 16

  C139ST_Dutch.fm Page 16 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Automatisch ontdooien (vervolg)
  NL

  Code Gerecht

  Portie

  5

  100-1000g 5 - 20 min.

  6

  Brood

  Cake/gebak

  Nagaartijd

  100-1500g 5 - 60 min.

  De Junior/Snack functie
  De functie Junior/Snack (
  ) beschikt over zes programma’s. De
  bereidingstijd en het vermogen worden automatisch gekozen.

  Aanbevelingen
  Leg het brood horizontaal op een
  stuk keukenpapier. Keer het om
  zodra u een waarschuwingssignaal hoort.
  Dit programma is geschikt voor
  allerlei soorten brood (gesneden
  of heel), broodjes en stokbrood.
  Leg broodjes in een cirkel.

  Met de draaiknop kunt u het aantal porties instellen.
  Plaats het gerecht in het midden van het draaiplateau en sluit de deur.
  1. Draai de Keuzeknop naar het symbool voor Junior/
  Snack (
  ).

  Plaats de cake of het gebak
  direct op het draaiplateau. Dit
  programma is geschikt voor
  allerlei soorten cake,
  biscuitgebak, kwarktaart,
  bladerdeeg en cake/gebak met
  fruit. Het is niet geschikt voor
  slagroomgebak en cake of
  gebak met chocoladegarnering.

  2. Kies met de toets Selecteren ( ) het type gerecht dat u
  wilt bereiden. Op de volgende bladzijde vindt u een
  beschrijving van de zes beschikbare programma’s.
  3. Kies met de draaiknop het aantal porties.

  4. Met de toetsen Meer/Minder (
  langer of korter maken.

  ) kunt u de bereidingstijd

  5. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : Het gerecht wordt volgens het gekozen
  programma bereid.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  16 • Page 17

  C139ST_Dutch.fm Page 17 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  DeJunior/Snack functie (vervolg)
  In de volgende tabel vindt u een overzicht van de diverse programma’s
  waarmee u tussendoortjes en gerechten klaar kunt maken die vooral
  bij kinderen geliefd zijn, met daarbij de grootte van de portie,
  nagaartijd en aanbevelingen.
  De programma’s 1, 2, 5 en 6 worden in de magnetronstand bereid.
  Programma 3 maakt gebruik van zowel de grill als de magnetron. Bij
  programma 4 worden de magnetron en oven gecombineerd gebruikt.
  Code Gerecht

  Portie

  Nagaartijd

  Aanbevelingen

  1

  150 g
  (1 st.)

  1-2 min

  Leg de hamburger (inclusief het
  broodje maar zonder garnering) of de
  cheeseburger op keukenpapier.
  Leg 1 hamburger in het midden van
  het draaiplateau en 2 hamburgers
  tegenover elkaar op het draaiplateau.
  Na het opwarmen garneren met sla,
  tomaat, tomatenketchup of een
  dressing en kruiden.

  Hamburger
  (gekoeld)

  300 g
  (2 st.)

  2

  Mini ravioli
  (gekoeld)

  200-250 g 3 min
  300-350 g

  3

  Bevroren
  kipdelen

  200-250 g 2 min
  300-350 g
  400-450 g

  Doe de mini ravioli (kant-en-klaar) in
  een magnetronbestendige plastic
  schaal en dek de schaal af met
  magnetronfolie. U kunt de ravioli ook
  in de oorspronkelijke verpakking
  laten (mits deze magnetronbestendig
  is). In dat geval moet u de verpakking
  op diverse plaatsen met een vork
  inprikken.
  Plaats de mini ravioli in het midden
  van het draaiplateau. Voor en na het
  nagaren goed doorroeren.
  Dit programma is geschikt voor ravioli
  en andere gerechten op dezelfde
  basis met saus.
  Leg de (reeds gebraden)
  kippenvleugels of voorgebraden en
  gekruide drumsticks in een cirkel op
  het metalen rooster met de zijde met
  het vel omlaag. Laat het midden van
  het rooster leeg.
  Wanneer u het
  waarschuwingssignaal hoort keren.

  17

  4

  Bevroren
  150 g
  pizzasnacks (4-6 st.)
  250 g
  (7-9 st.)

  -

  Verdeel de bevroren mini-pizza’s of
  mini-quiches gelijkmatig over het
  rooster.

  5

  Popcorn

  100 g

  -

  Gebruik speciale popcorn die u in de
  magnetron kunt bereiden. Volg de
  instructies op de verpakking en leg
  de zak in het midden van het
  draaiplateau. Tijdens dit programma
  gaat de maïs “ploffen” en neemt de
  zak in volume toe. Wees voorzichtig
  wanneer u de zak uit de magnetron
  haalt en openmaakt! Er kan hete
  lucht uit ontsnappen.

  6

  Nacho’s

  125 g

  -

  Leg de nacho’s (tortilla chips) op een
  plat ovenvast bord.
  Bestoori de nacho’s met 50g
  geraspte cheddar kaas en kruiden.
  Plaats het bord op het draaiplateau.

  NL • Page 18

  C139ST_Dutch.fm Page 18 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  De Cafetaria functie
  NL

  Bij gebruik van de Cafetaria (
  automatisch ingesteld.

  Cafetaria instellingen
  ) functie wordt de bereidingstijd

  In de volgende tabel vindt u een overzicht van de beschikbare
  programma’s voor het opwarmen van dranken en het ontdooien en
  opwarmen van ingevroren cake.

  Met de draaiknop kunt u het aantal porties instellen.

  Programma 1 wordt in de magnetronstand bereid. Bij programma 2
  worden de magnetron en oven gecombineerd gebruikt.

  Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit de deur.
  1. Zet de Keuzeknop op het Cafetaria (

  ) symbool.

  2. Kies met de toets Selecteren ( ) het type gerecht dat u
  wilt bereiden. Op de volgende bladzijde vindt u een
  beschrijving van de twee beschikbare programma’s.

  Toets

  Gerecht

  Portie

  1

  Dranken:
  koffie, melk,
  thee, water
  op kamertemperatuur

  150 ml
  (1 kop)
  300 ml
  (2 koppen)
  450 ml
  (3 koppen)
  600 ml
  (4 koppen)

  2

  Cake
  (ingevroren)

  200-300 g 5-15 min.
  400-500 g
  600-700 g
  800-900 g
  1000-1100 g
  1200-1300 g

  3. Kies met de draaiknop het aantal porties.

  4. Met de toetsen Meer/Minder (
  langer of korter maken.

  ) kunt u de bereidingstijd

  5. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : Het gerecht wordt volgens het gekozen
  programma bereid.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  18

  Nagaartijd

  Aanbevelingen

  1-2 min. Schenk de drank in een
  ovenvaste kop. Niet afdekken.
  Plaats 1 kop in het midden, 2
  koppen tegenover elkaar en 3 of
  4 koppen in een cirkel. In de
  magnetron laten nagaren. Voor
  en na het nagaren goed
  doorroeren. Wees voorzichtig
  wanneer u de koppen uit de
  magnetron haalt (zie de
  veiligheidsinstructies).
  Plaats de ingevroren cake in het
  midden van het rooster. Leg
  plakken cake in een cirkel op het
  onderste rooster. Plaats het
  rooster midden op het
  draaiplateau.
  Dit programma is niet geschikt
  voor cake met slagroom of met
  een garnering van chocola. • Page 19

  C139ST_Dutch.fm Page 19 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Het bruineerbord gebruiken
  Alleen bij de C138STT / C138STF / C139STT / C139STF

  8. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De magnetron begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er vier keer een
  “0”. Daarna geeft de magnetron een keer
  per minuut een waarschuwingssignaal.

  Als u gerechten als pizza’s of pasteitjes in een magnetron verwarmt,
  wordt het deeg zacht. Dit kan voorkomen worden door gebruik te
  maken van het bruineerbord van Samsung. Omdat snel een hoge
  temperatuur wordt bereikt, wordt het deeg knapperig en bruin.
  U kunt het bruineerbord ook gebruiken voor spek, eieren, worstjes,
  enz.  Het bruineerbord schoonmaken
  Wij adviseren u het bruineerbord schoon te maken met
  heet water en afwasmiddel. Spoel het bord daarna met
  schoon water af. Gebruik daarbij geen schuurspons of een
  harde spons: deze kan de bovenste laag van het bord
  beschadigen.

  Voordat u het bruineerbord gebruikt, moet u de magnetron met de
  combinatiestand 3 tot 5 minuten voorverwarmen.
  • Combinatie van oven (250°C) en magnetron (vermogen op
  600 W of
  • Combinatie van grill en magnetron (vermogen op 600 W)
  • Zie pagina 26 en 27.  1. Verwarm het bruineerbord voor (zie hierboven).
  • Gebruik altijd ovenwanten! Het bruineerbord wordt
  zeer heet.
  2. Als u het bruineerbord voor een gerecht als eieren met
  spek gebruikt, adviseren wij u het bord met olie in te
  vetten. Het gerecht wordt dan mooi bruin.
  3. Plaats het gerecht op het bruineerbord.
  • Leg geen voorwerpen op het bord die niet
  hittebestendig zijn (zoals plastic schaaltjes).
  4. Plaats het bruineerbord op het draaiplateau in de
  magnetron.
  • Plaats het bruineerbord nooit zonder draaiplateau in
  de magnetron.
  5. Zet de Keuzeknop op het Combi (

  6. Kies met de toets Selecteren (
  vermogen.

  ) symbool.

  ) het gewenste

  7. Stel daarna met de draaiknop de bereidingstijd in.

  19

  Het bruineerbord heeft een Teflon toplaag. Deze laag kan
  beschadigen wanneer het met een metalen voorwerp in contact
  komt.
  • Snij nooit gerechten op het bord. Haal eerst het gerecht van
  het bord af voordat u het snijdt.
  • Keer het gerecht met een plastic of houden lepel.

  NL • Page 20

  C139ST_Dutch.fm Page 20 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  De vierkante bakplaat en het rooster gebruiken
  NL

  Aanwijzingen voor het bakken van pizza, croissants, broodjes en cake
  op basis van verse deeg

  De vierkante bakplaat en het rooster zijn geschikt voor het bakken van
  cake, pizza, koekjes, enz.

  Als u gebruik maakt van de vierkante bakplaat en het rooster moet u het
  draaiplateau uitschakelen. U kunt de vierkante accessoires alleen in de
  ovenstand gebruiken. Verwarm de oven met de voorverwarm-functie voor
  tot de gewenste temperatuur, tenzij in de tabel staat dat u niet hoeft voor te
  verwarmen.
  Gebruik de temperaturen en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  bakken.
  Aanwijzingen
  Hoogte Tempe- Tijd
  Gerecht
  Portie Autoratuur (min.)
  matisch (van
  voorver- onderaf)
  warmen

  Het kan alleen gebruikt worden in de ovenstand.  Gebruik altijd ovenwanten als u schalen e.d. uit de magnetron/
  oven haalt.
  1. Open de deur van de magnetron.
  Hang de steunen aan de houders die links en rechts in de
  magnetron zitten.
  2. Leg het gerecht op het vierkante rooster of de bakplaat en
  plaats deze tussen de steunen.  U kunt het voedsel onafgedekt op het rooster
  of de bakplaat leggen.

  Pizza

  800 g

  200°C

  3

  200°C 20-25 Leg het verse
  pizzadeeg (300 g) op
  de vierkante bakplaat.
  Verdeel de garnering
  (tomatensaus, groente,
  kaas) gelijkmatig over
  het deeg.

  Broodjes
  (gekoeld
  vers
  gistdeeg)

  400 g
  (8 st.)

  180°C

  3

  180°C 14-16 Verdeel de broodjes
  gelijkmatig over de
  vierkante bakplaat.

  Croissants 250 g
  (gekoeld
  (6 st.)
  deeg)

  180°C

  3

  180°C 10-13 Verdeel de croissants
  gelijkmatig over de
  vierkante bakplaat.

  Marmercake

  700 g

  -

  2

  160°C 55-60 Doe het verse deeg in
  een rechthoekige zwart
  metalen bakblik van 25
  cm. Zet het blik in het
  midden van het rooster.

  Roomboter 800 g
  cake

  -

  2

  160°C 55-65 Doe het deeg in een
  rechthoekige
  hittebestendige glazen
  vorm van 28 cm. Zet de
  vorm in de lengte op
  het rooster.

  Biscuitcake 700 g

  -

  2

  160°C 35-40 Doe het verse deeg in
  een ronde glazen
  vuurvaste vorm of
  zwartmalen bakblik.
  Plaats de cake op het
  rooster in het midden
  van de magnetron.

  Sluit de deur.
  3. Zet de Keuzeknop op het symbool voor de Ovenstand
  (
  ).

  4. Kies de gewenste temperatuur door een of meer keer op
  de toets Selecteren (
  ) te drukken.
  Zie de tabel op de volgende bladzijde voor meer
  informatie.
  5. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in.

  6. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De oven begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.  Gebruik het vierkante blad en rooster alleen in de ovenstand.
  Berg het blad en rooster buiten de magnetron op.

  20 • Page 21

  C139ST_Dutch.fm Page 21 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  De vierkante bakplaat en het rooster gebruiken (vervolg)
  Aanwijzingen voor het bakken van pizza, croissants, broodjes en cake
  op basis van verse deeg (vervolg).
  Gerecht

  Portie

  Hoogte Tempera- Tijd
  Aanwijzingen
  Autotuur
  (min.)
  matisch (van
  voorver- onderaf)
  warmen

  Hazel800 g
  nootcake

  -

  2

  160°C

  60-65 Doe het verse deeg
  in een ronde
  zwartmetalen vorm
  van Ø 24 cm. Zet
  de cake op het
  rooster in het
  midden van de
  magnetron.

  300 g
  Biscuitcake
  (opgerolde cake
  met jam)

  180°C

  4

  180°C

  10-12 Leg bakpapier op
  de bakplaat en
  verdeel hierover het
  deeg.

  Appel1500 g
  (kruimel)taart

  180°C

  Muffins

  Koekjes

  500-600 g 180°C
  (12 st.)

  300 g
  (30 st.)

  Aanwijzingen voor het (af)bakken van diepvries pizza. mini-pizza en
  pastagerechten

  180°C

  3

  4

  4

  180°C

  180°C

  160180°C

  Als u gebruik maakt van de vierkante bakplaat en het rooster moet u het
  draaiplateau uitschakelen. U kunt de vierkante accessoires alleen in de
  ovenstand gebruiken. Verwarm de oven met de voorverwarm-functie voor
  tot de gewenste temperatuur, tenzij in de tabel staat dat u niet hoeft voor te
  verwarmen.
  Gebruik de temperaturen en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  bakken
  Aanwijzingen
  Hoogte Tempe- Tijd
  Gerecht
  Portie Autoratuur (min.)
  matisch
  (van
  voorveronderaf)
  warmen

  22-25 Leg het verse deeg
  (600 g) op de
  bakplaat en doe
  hierop dunne
  plakjes appel. Doe
  hierop amandelsnippers of
  kruimeldeeg.
  18-21 Verdeel het deeg
  gelijkmatig over
  een muffinvorm
  voor 12 muffins.
  Plaats de vorm op
  het rooster.
  12-15 Leg bakpapier op
  de bakplaat en
  verdeel hierover
  gelijkmatig de
  koekjes.

  Diepvriespizza

  1000 g 200°C

  2

  200°C 22-25 Plaats de ingevroren
  pizza op het rooster.

  Diepvries
  ovenfrites

  500 g

  220°C

  3-4

  220°C 25-28 Verdeel de ovenfrites
  gelijkmatig over de
  bakplaat. Na enkele
  minuten keren.

  Diepvries
  kroketten

  500 g

  180°C

  3

  180°C 13-16 Verdeel de kroketten
  gelijkmatig over de
  bakplaat. Op de helft
  van de bereidingstijd
  keren.

  Diepvries
  500 g
  aardappelwafeltjes

  200°C

  3

  200°C 20-25 Verdeel de
  aardappelwafeltjes
  gelijkmatig over de
  bakplaat. Op de helft
  van de bereidingstijd
  keren.

  Vietname- 250 g
  se
  loempia’s
  (diepvries)

  220°C

  4

  220°C 10-12 Verdeel de loempia’s
  gelijkmatig over de
  bakplaat. Op de helft
  van de bereidingstijd
  keren.

  1000 g 220°C

  3

  200°C 25-30 Doe de lasagne in
  een geschikte
  vuurvaste schaal en
  plaats deze in het
  midden op het
  rooster.

  Verse
  lasagne
  (gekoeld)

  21

  NL • Page 22

  C139ST_Dutch.fm Page 22 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Gerechten bereiden in verschillende fasen
  NL

  U kunt met uw magnetron desgewenst gerechten in maximaal vier
  fasen bereiden (de oven, combinatie magnetron+oven en
  voorverwarmen kunnen in deze stand niet gebruikt worden).
  Voorbeeld: U kunt een gerecht eerst ontdooien en daarna bereiden,
  zonder dat u na iedere fase uw magnetron opnieuw in hoeft te stellen.
  Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een kip van 1,8 kg in vier fasen
  bereiden:
  • Ontdooien
  • 20 minuten nagaren
  • 30 minuten magnetron
  • 15 minuten grillen  7. Kies met de toets Selecteren (
  ) het gewenste
  vermogen (in het voorbeeld is dit 450W)

  8. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in (30 minuten in
  het voorbeeld).

  9. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Grillen (

  De eerste twee fasen moeten altijd ontdooien en nagaren zijn. De
  combinatie- en grillstand kunnen alleen in de laatste twee fasen
  gebruikt worden. De magnetronstand kan echter twee keer
  worden gebruikt (op twee verschillende vermogensstanden).

  10. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in (15 minuten in
  het voorbeeld).

  1. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Automatisch
  ontdooien (
  ).

  2. Kies met de toets Selecteren (
  wilt bereiden.

  11. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De magnetron begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  ) het soort gerecht dat u

  3. Stel met de draaiknop het gewicht in (in het voorbeeld is dit
  1800 g).

  4. Druk op de toets voor Nagaren (

  ).

  5. Stel met de draaiknop de nagaartijd in (in het voorbeeld is
  dit 20 minuten).

  6. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Magnetron (

  ).

  ).

  22 • Page 23

  C139ST_Dutch.fm Page 23 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  De nagaartijd instellen

  De oven voorverwarmen

  U kunt met deze magnetron ook een nagaartijd instellen. De
  magnetron is dan uitgeschakeld. Het voordeel is dat u de nagaartijd
  niet zelf in de gaten hoeft te houden: de magnetron geeft een
  waarschuwingssignaal wanneer de nagaartijd om is.

  Als u de ovenstand gebruikt, adviseren wij u de oven tot de gewenste
  temperatuur voor te verwarmen voordat u het voedsel in de oven
  plaatst.
  Als de oven de ingegeven temperatuur bereikt heeft, wordt deze
  ongeveer 10 minuten vastgehouden. Daarna schakelt de oven
  automatisch uit.

  1. Druk op de toets Nagaren ( )
  Gevolg : U ziet het volgende symbool in het display:
  (Nagaren)

  Controleer of het verwarmingselement in de juiste stand staat. Open de
  magnetrondeur en zet eventueel het draaiplateau erin.

  2. Stel met de draaiknop de gewenste nagaartijd in.

  1. Druk op de toets VOORVERWARMEN (
  Gevolg : U ziet in het display:
  250°C (temperatuur)

  3. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De magnetron geeft een waarschuwingssignaal
  als de nagaartijd om is.

  2. Stel de gewenste temperatuur in door een of meer keer op
  de toets Selecteren ( ) te drukken.

  3. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De oven wordt tot de gewenste temperatuur
  voorverwarmd.

  De juiste hulpmiddelen kiezen
  Voor het gebruik van de oven heeft u geen speciaal
  keukengerei nodig. U kunt hiervoor bakblikken e.d.
  gebruiken die u ook in uw normale oven zou
  gebruiken.
  Magnetronbakjes e.d. zijn het algemeen niet geschikt
  voor gebruik in de ovenstand. Gebruik in deze stand
  geen plastic bakjes en borden of papieren bakjes e.d.
  Maakt u gebruik van een combinatiestand
  (magnetron en grill of oven), gebruik dan alleen
  serviesgoed dat zowel geschikt is voor de magnetron
  als de oven. Van metalen keukengerei kan uw
  magnetron beschadigen.  ).

  Meer informatie over geschikt keukengerei/serviesgoed vindt u op
  pagina 30.

  23

  NL • Page 24

  C139ST_Dutch.fm Page 24 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  NL

  Bakken met de oven

  Grillen

  In de ovenstand kunt u uw magnetron op dezelfde wijze gebruiken als
  een normale oven. U kunt de temperatuur van de oven instellen tussen
  40°C tot 250°C. De baktijd is maximaal 60 minuten.

  Met de grill kunt u een gerecht snel warm en bruin maken zonder dat
  gebruik wordt gemaakt van microgolven,
  • Gebruik altijd ovenwanten wanneer u schalen e.d. uit de
  magnetron haalt. Deze kunnen bijzonder heet worden.
  • Bij gebruik van de grill adviseren wij u het hoogste rooster te
  gebruiken.  Op pagina 23 kunt u lezen hoe u de oven kunt voorverwarmen.
  • Gebruik altijd ovenwanten als u schalen e.d. uit de
  magnetron/oven haalt. Deze kunnen zeer heet worden!
  • In de ovenstand adviseren wij u het onderste rooster te
  gebruiken.

  Controleer of het verwarmingselement in de horizontale stand staat en
  of het juiste rooster in de magnetron zit.

  Controleer of het verwarmingselement in de horizontale stand staat en
  of het draaiplateau goed zit. Plaats het gerecht op het draaiplateau.

  1. Open de deur en plaats het gerecht op het rooster.

  1. Zet de Keuzeknop op het symbool voor de Ovenstand
  ( ).
  Gevolg : U ziet in het display:
  (ovenstand)
  250°C (temperatuur)

  2. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Grillen (
  Gevolg : U ziet de volgende symbolen:
  (één-fase bereiding)
  (grillen)

  2. Stel de temperatuur in door zo vaak als nodig op de toets
  Selecteren (
  ) te drukken.  ).

  De temperatuur van de grill kunt u niet instellen.

  3. Stel met de draaiknop de grilltijd in.
  • De grilltijd is maximaal 60 minuten.
  3. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in.
  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De grill gaat aan.
  ◆ Als de grilltijd om is, laat de magnetron vier
  keer een waarschuwingssignaal horen en
  knippert er een “0”. Daarna geeft de
  magnetron een keer per minuut een
  waarschuwingssignaal.

  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De oven begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.  Als u wilt weten wat op een bepaald moment de temperatuur van
  de oven is, kunt u op ieder willekeurig moment op de Taalkeuze
  toets drukken.

  24 • Page 25

  C139ST_Dutch.fm Page 25 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Het verwarmingselement in de juiste stand zetten

  Het braadspit gebruiken

  Het verwarmingselement wordt gebruikt bij de ovenfunctie, de grill en
  bij gebruik van het braadspit. Het verwarmingselement kan in twee
  standen worden geplaatst:
  • Horizontaal bij gebruik van de oven en de grill
  • Verticaal bij gebruik van het braadspit (C138STB/C138STF/
  C139STB/C139STF)

  Alleen bij de C138STB / C138STF / C139STB / C139STF  Het braadspit is erg handig voor het bereiden van barbecue gerechten,
  omdat u het vlees niet om hoeft te keren. U kunt het braadspit zowel in
  de combinatiestand als in de ovenstand gebruiken.  Verander de stand van het verwarmingselement alleen wanneer
  deze koud is en gebruik niet teveel kracht wanneer u het verzet.
  Wilt u het
  verwarmingselement...

  Dan...

  verticaal zetten
  (braadspit : C138STB/
  C138STF/C139STB/
  C139STF)

  ◆ trekt u het element omlaag;
  ◆ duwt u het naar de
  achterkant van de
  magnetron totdat het
  evenwijdig loopt met de
  achterwand.

  horizontaal zetten (oven,
  grill)

  ◆ trekt u het element naar u
  toe;
  ◆ duwt u het omhoog totdat
  het evenwijdig loopt met de
  bovenkant van de
  magnetron.

  Verspreid het vlees goed over het spit en zorg ervoor dat het spit
  vrij kan ronddraaien.
  Gebruik altijd ovenwanten als u schalen e.d. uit de magnetron/
  oven haalt. Deze kunnen zeer heet worden!
  1. Duw het braadspit in het midden door het vlees.
  Voorbeeld: Duw het spit tussen de wervelkolom en de
  borst van een kip.
  Plaats het spit in de standaard, de standaard in de glazen
  kom en de kom op het draaiplateau. Als u het vlees met
  olie bestrijkt, wordt het mooi bruin.
  2. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Combi
  ).

  3. Stel de temperatuur in door zo vaak als nodig op de toets
  Selecteren ( ) te drukken.

  4. Stel met de draaiknop de grilltijd in.
  • De grilltijd is maximaal 60 minuten.

  5. Kies met de toets Selecteren (
  vermogen.

  ) het gewenste

  6. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg : De magnetron/oven begint te werken en het spit
  draait rond.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.
  7. Als het vlees goed gaar is, verwijdert u, met ovenwanten
  aan, het spit.

  25

  NL • Page 26

  C139ST_Dutch.fm Page 26 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  NL

  Het verticale multispit gebruiken

  Magnetron en grill tegelijk gebruiken

  Alleen bij de C138STB / C138STF / C139STB / C139STF

  U kunt de magnetron en de grill ook combineren, zodat het gerecht
  wordt gebruineerd en bovendien snel gaar is.

  MULTISPIT VOOR KEBAB
  De multispit met 6 kebabpennen kunt u gebruiken voor het bereiden van
  barbecuegerechten: vlees, gevogelte, vis, groenten (zoals uien, paprika of
  courgettes) of in stukjes gesneden fruit.
  U kunt deze gerechten met behulp van de kebabpennen met de grill bereiden
  of in de combinatiestand.  +

  Gebruik ALLEEN serviesgoed dat zowel magnetron- als
  ovenbestendig is. Glazen of keramische schalen zijn ideaal,
  omdat ze microgolven gelijkmatig in het voedsel laten
  doordringen.
  Gebruik ALTIJD ovenwanten om schalen e.d. uit de magnetron te
  halen, aangezien deze bijzonder heet kunnen worden.

  In deze stand adviseren wij u gebruik te maken van het
  Verbindingsstuk
  Barbecue/pennen

  Multispit

  Braadspit

  bovenste rooster.

  Glazen kom

  Open de magnetrondeur. Plaats het gerecht op het voor dat type
  gerecht meest geschikte rooster. Plaats het rooster op het draaiplateau
  en sluit de deur.

  HET MULTISPIT MET DE KEBABPENNEN GEBRUIKEN
  1.
  2.
  3.
  4.

  Voor het bereiden van kebab maakt u gebruik van het multispit met 6 pennen.
  Doe aan alle pennen evenveel vlees, groenten, enz.
  Plaats het braadspit in de glazen kom en doe het multispit erin.
  Plaats de glazen kom met het multispit op het midden van het draaiplateau.  1. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Combi
  (Magnetron+Grillen
  ).
  Gevolg : U ziet de volgende symbolen in het display:
  (één-fase bereiding)
  (combinatiestand magnetron+grillen)

  Controleer of het verwarmingselement verticaal tegen de
  achterwand van de oven geplaatst is en niet bovenin.

  2. Kies het gewenste vermogen door zo vaak als nodig op de
  toets Selecteren ( ) te drukken tot u het gewenste
  vermogen in het display ziet (300-600W).
  • De temperatuur van de grill kunt u niet instellen.

  HET MULTISPIT NA HET GRILLEN UIT DE MAGNETRON
  HALEN
  1. Gebruik ovenwanten om de glazen kom met het multispit uit de magnetron te
  halen. Deze worden bijzonder heet!
  2. Haal het multispit met ovenwanten aan van de standaard.
  3. Haal voorzichtig de pennen eraf en gebruik een vork om de stukjes eten van
  de pennen af te halen.  3. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in.
  De maximum bereidingstijd is 60 minuten.

  4. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg :
  ◆ De magnetron/grill begint te werken.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.

  Het multispit kan niet in een vaatwasser schoongemaakt worden.
  Maak het spit met warm water en afwasmiddel met de hand
  schoon.

  26 • Page 27

  C139ST_Dutch.fm Page 27 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Magnetron en oven tegelijk gebruiken
  In de combinatiestand magnetron + oven wordt zowel gebruik
  gemaakt van microgolven als verhitting via hete lucht. Omdat de
  microgolven direct hun werk doen, is het niet nodig de oven voor te
  verwarmen.

  Maak de deur open. Plaats het gerecht op het draaiplateau of op het
  onderste rooster op het draaiplateau en sluit de deur. Het
  verwarmingselement moet horizontaal staan.
  1. Zet de Keuzeknop op het symbool voor Combi
  (Magnetron + oven
  ).
  Gevolg : In het display ziet u:
  (combinatiestand magnetron + oven)
  250°C (temperatuur)
  2. Stel de gewenste temperatuur in door zo vaak als nodig op
  de toets Selecteren ( ) te drukken.

  In deze stand kunt u een groot aantal gerechten bereiden, met name:
  • Gebraden vlees en gevogelte
  • Koeken en cakes
  • Gerechten met kaas en met eieren  Gebruik ALLEEN serviesgoed dat zowel magnetron- als
  ovenbestendig is. Glazen of keramische schalen zijn ideaal,
  omdat ze microgolven gelijkmatig in het voedsel laten
  doordringen.
  Gebruik ALTIJD ovenwanten om schalen e.d. uit de magnetron
  te halen, aangezien deze bijzonder heet kunnen worden.
  Wij adviseren u in deze stand het onderste rooster te gebruiken.

  3. Stel met de draaiknop de bereidingstijd in.
  De bereidingstijd is maximaal 60 minuten.

  4. Kies het gewenste vermogen door zo vaak als nodig op de
  toets Selecteren ( ) te drukken tot u het gewenste
  vermogen in het display ziet (100-600W).
  5. Druk op de toets Start ( ).
  Gevolg :
  ◆ De magnetron/oven start
  ◆ De oven wordt verwarmd tot de ingestelde
  temperatuur, vervolgens gaat de magnetron
  werken totdat de bereidingstijd om is.
  ◆ Als de bereidingstijd om is, laat de
  magnetron vier keer een waarschuwingssignaal horen en knippert er een “0”.
  Daarna geeft de magnetron een keer per
  minuut een waarschuwingssignaal.  27

  Om te weten te komen wat op een bepaald moment de
  temperatuur van de oven is, kunt u op de toets voor Taalkeuze
  drukken.

  NL • Page 28

  C139ST_Dutch.fm Page 28 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  NL

  Veiligheidsvergrendeling

  Doorloopsnelheid

  Uw magnetron beschikt over een speciale veiligheidsvergrendeling.
  Hierbij wordt de deur vergrendeld en daarmee kunt u voorkomen dat
  kinderen en anderen die niet bekend zijn met uw magnetron gebruik
  kunnen maken van uw magnetron.

  U kunt op ieder gewenst moment de snelheid aanpassen waarmee u
  door de diverse standen heenloopt.
  1. Druk tegelijkertijd ongeveer een seconde op de toetsen
  Stop ( ) en Voorverwarmen (
  ).
  Gevolg : De cijfers “11111” - “55555” worden getoond.

  De magnetron kan op ieder willekeurig moment worden vergrendeld.
  1. Druk tegelijkertijd ongeveer een seconde op de toetsen
  Stop (
  ) en Selecteren ( ).
  Gevolg :
  ◆ De magnetron wordt vergrendeld.
  ◆ U ziet in het display het symbool
  ,

  2. Kies de gewenste snelheid.  2. Om de vergrendeling op te heffen, drukt u tegelijkertijd
  ongeveer een seconde op de toetsen Stop ( ) en Select
  (
  ).
  Gevolg :
  ◆ Het symbool
  verdwijnt.
  ◆ De magnetron kan weer normaal worden
  gebruikt.

  28

  “11111” is de laagste en “55555” de hoogste snelheid. • Page 29

  C139ST_Dutch.fm Page 29 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Waarschuwingssignaal uitschakelen

  Draaiplateau uitschakelen

  U kunt het waarschuwingssignaal op ieder gewenst moment
  uitschakelen.

  Door het draaien van het plateau met de toets
  uit te schakelen,
  kunt u grotere borden in de magnetron gebruiken (alleen bij nietautomatische standen).

  1. Druk tegelijkertijd ongeveer een seconde op de toetsen
  Stop (
  ) en Meer/Minder ( ).
  Gevolg : De magnetron geeft geen
  waarschuwingssignalen, bijvoorbeeld als de
  bereidingstijd om is.
  2. Om het waarschuwingssignaal weer aan te zetten, drukt u
  tegelijkertijd ongeveer een seconde op de toetsen Stop
  (
  ) en Meer/Minder ( ).
  Gevolg : Het waarschuwingssignaal werkt weer.  Omdat het gerecht in dit geval minder gelijkmatig wordt verhit, is
  het resultaat minder goed. Wij adviseren u het gerecht
  halverwege de bereidingstijd te keren.
  Waarschuwing ! Laat de magnetron nooit werken zonder
  draaiplateau of zonder voedsel in de magnetron.
  Reden: Hierdoor kan brand of schade aan de magnetron
  ontstaan.
  1. Druk op de toets voor het Aan-/uitzetten van het
  draaiplateau (
  ).
  Gevolg : Het plateau draait niet meer rond.
  2. Door nogmaals op de toets voor het Aan-/uitzetten van
  het draaiplateau (
  ) te drukken, kunt u het weer
  inschakelen.
  Gevolg : Het plateau draait weer rond.  Druk nooit op de toets voor het Aan-/uitzetten van het
  ) terwijl de combi-magnetron aan staat.
  Annuleer in dat geval eerst de instellingen en druk de toets dan
  pas in.

  draaiplateau (

  29

  NL • Page 30

  C139ST_Dutch.fm Page 30 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Tips voor gebruik van keukengerei en serviesgoed in de magnetron
  NL

  Bij het bereiden van gerechten of dranken met de magnetron, is het
  belangrijk dat de microgolven in het voedsel kunnen dringen, zonder
  dat ze door het bord of de schaal worden teruggekaatst of
  geabsorbeerd.

  Glaswerk
  • Glazen
  ovenschalen

  Daarom is het van belang uw serviesgoed en keukengerei met zorg te
  kiezen. Als bij het keukengerei of serviesgoed vermeld is dat het
  geschikt is voor de magnetron, hoeft u zich geen zorgen te maken.
  In de volgende tabel vindt u diverse soorten keukengerei/serviesgoed
  met daarbij vermeld in hoeverre ze geschikt zijn voor gebruik in de
  magnetron
  Serviesgoed/keukengerei

  Geschikt
  voor
  magnetron

  Opmerkingen

  Aluminiumfolie

  ✓✗

  Kan in kleine hoeveelheden gebruikt
  worden om bepaalde delen van het
  gerecht te beschermen tegen
  oververhitting. Gebruikt u teveel
  aluminiumfolie of bevindt dit zich te
  dicht bij de wanden van de magnetron,
  dan kan het gaan vonken en knetteren.

  Fijn glaswerk

  Glazen potten  Metaal
  • Schalen
  • Sluitingen van
  diepvrieszakken
  Papier
  • Borden, kopjes,
  servetten en
  keukenpapier


  Gerecycled papier

  Plastic
  • Bakjes
  Kan gaan knetteren en vonken en
  brand veroorzaken.  Kan gebruikt worden bij een korte
  bereidings-/opwarmtijd. Ook geschikt
  voor het absorberen van overtollig
  vocht.
  Kan gaan knetteren en vonken.
  Bruineerbord  Niet langer dan 8 minuten
  voorverwarmen.  Magnetronfolie  Porselein en aardewerk  Porselein, aardewerk en geglazuurd
  aardewerk zijn in het algemeen
  geschikt voor de magnetron, mits er
  geen versieringen van metaal op
  zitten.  Diepvrieszakken

  ✓✗

  Weggooiborden etc.  Bepaalde diepvriesproducten zijn
  hierin verpakt.

  Fast-food verpakking
  • Plastic bakjes
  Geschikt om het product in op te
  warmen. Bij te hoge temperaturen kan
  het plastic smelten.
  Kunnen vlam vatten.  Kan gaan vonken en knetteren.
  Papieren zakken
  en kranten
  Gerecycled papier
  of metalen
  sluitingen

  Vetvrij papier

  ✓ = geschikt

  30

  Kunnen gebruikt worden, mits er geen
  metalen randen op zitten. Geschikt
  voor het opwarmen van voedsel en
  dranken.
  Fijn glas kan breken of barsten als het
  plotseling heet wordt.
  Zonder deksel geschikt om gerechten
  op te warmen.  Met name hittebestendig thermoplast.
  Sommige soorten plastic kunnen bij
  hoge temperaturen vervormen en/of
  verkleuren. Gebruik geen melamine
  plastic.
  Geschikt om het vocht vast te houden.
  Mag het eten niet raken. Wees
  voorzicht bij het verwijderen van de
  folie. Er kan hete stoom ontsnappen.
  Alleen als deze ovenbestendig zijn.
  Mag geen luchtdichte verpakking zijn.
  Zonodig met een vork doorprikken.
  Geschikt om het vocht vast te houden
  en spetteren tegen te gaan.

  ✗ = ongeschikt

  ✓ ✗ = onzeker • Page 31

  C139ST_Dutch.fm Page 31 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips
  MICROGOLVEN
  Microgolven dringen in het voedsel door, waarbij ze hun energie overdragen aan
  de moleculen in het voedsel. Microgolven worden vooral aangetrokken en
  geabsorbeerd door water-, vet- en suikermoleculen. De microgolven brengen de
  moleculen in het voedsel in snelle trilling, waardoor de temperatuur stijgt en het
  voedsel gaar wordt.

  KOKEN
  Serviesgoed voor gebruik in de magnetron:
  De gebruikte schalen e.d. moeten de microgolven ongehinderd doorlaten zodat
  alle energie wordt gebruikt om het voedsel te verwarmen. Microgolven worden
  teruggekaatst door metaal, zoals roestvrij staal, aluminium en koper, terwijl ze
  probleemloos door keramiek, glas, porselein en plastic heen gaan, evenals door
  papier en hout. U kunt in een magnetron dus beslist geen metalen pannen
  gebruiken.
  Voedsel dat kan worden bereid in een magnetron:
  Allerlei soorten voedsel zijn geschikt om in de magnetron te worden bereid,
  bijvoorbeeld verse of ingevroren groenten, fruit, deegwaren, rijst, graan, bonen,
  vis en vlees. Ook sausjes, vla, soep, pudding en ingemaakt voedsel kunnen in
  een combi magnetron worden klaargemaakt. Koken met de magnetron is ideaal
  voor veel gerechten die normaal gesproken op een kookplaat worden bereid. U
  kunt de magnetron bijvoorbeeld ook gebruiken om boter of chocola te smelten.
  Afdekken tijdens het verwarmen
  Het is belangrijk dat u het voedsel tijdens het verwarmen afdekt, omdat er anders
  water in de vorm van stoom uit het voedsel ontsnapt. De stoom blijft energie
  opnemen uit de microgolven, waardoor een gedeelte van de energie niet in het
  voedsel terechtkomt. U kunt voedsel op diverse
  manieren afdekken, bijvoorbeeld met een keramisch of plastic deksel of een
  magnetronbestendige plastic folie.
  Wachttijd voor “nagaren”
  Het is belangrijk dat u het voedsel na het verwarmen even laat staan, zodat de
  temperatuur zich gelijkmatig door het voedsel kan verdelen.

  Spinazie

  300g

  600W

  9½-10½ 2-3

  15 ml (1 eetlepel) koud
  water toevoegen.

  Broccoli

  300g

  600W

  8½-9½

  30 ml (2 eetlepels)
  koud water toevoegen.

  Erwten

  300g

  600W

  7½-8½

  2-3

  15 ml (1 eetlepel) koud
  water toevoegen.

  Sperziebonen

  300g

  600W

  9-10

  2-3

  30 ml (2 eetlepels)
  koud water toevoegen.

  Gemengde
  300g
  groenten(worteltjes
  /erwten/maïs)

  600W

  7½-8 ½ 2-3

  15 ml (1 eetlepel) koud
  water toevoegen.

  Gemengde
  300g
  groenten (Chinese
  mis)

  600W

  8½-9½

  15 ml (1 eetlepel) koud
  water toevoegen.

  Pasta:

  2-3

  Gebruik een grote glazen ovenvaste schaal met deksel – rijst
  verdubbelt tijdens het koken qua volume. Koken met het deksel op
  de schaal. Als de bereidingstijd om is goed doorroeren, na laten
  garen en zoet, kruiden en boter toevoegen.
  NB: het is mogelijk dat niet al het water door de rijst geabsorbeerd
  wordt.
  Gebruik een grote glazen ovenvaste schaal. Voeg water toe en een
  mespuntje zout en roer het goed door. Niet afdekken tijdens het
  koken.
  Tijdens het koken en daarna regelmatig omroeren. Afdekken
  tijdens het nagaren en daarna goed afgieten.

  Gerecht

  Portie

  Vermo- Tijd (min.) Nagaartijd Aanwijzingen
  gen
  (min.)

  Witte rijst
  (voorgekookt)

  250g

  900W

  375g
  Bruine rijst
  (voorgekookt)

  250g

  31

  15½-16½ 5
  18-19

  900W

  375g

  Nagaartijd Aanwijzingen
  (min.)

  2-3

  Nagaartijd Aanwijzingen
  (min.)

  Rijst:

  Gebruik een voor dit doel geschikte pyrex schaal met deksel. Kook de groente
  met het deksel op de schaal gedurende de aangegeven minimum tijd (zie
  onderstaande tabel). Ga door met koken tot u de groente gaar genoeg vindt.
  Onderbreek het koken twee keer om te roeren, en roer ook na afloop. Zout,
  kruiden en/of boter voegt u toe wanneer de groente gaar is. Houd tijdens het
  nagaren het deksel op de schaal.
  Portie Vermo- Tijd
  gen
  (min.)

  Portie Vermo- Tijd
  gen
  (min.)

  Aanwijzingen voor het bereiden van rijst en pasta

  Aanwijzingen voor het koken van ingevroren groenten

  Gerecht

  Gerecht

  20½-21½ 5
  23-24

  500 ml koud water
  toevoegen
  750 ml koud water
  toevoegen
  500 ml koud water
  toevoegen
  750 ml koud water
  toevoegen

  Gemengde rijst
  (witte/bruine en
  wilde rijst)

  250g
  375g

  900W

  16½-17½ 5
  19-20

  500 ml koud water
  toevoegen

  Gemengde granen
  (rijst + graan)

  250g
  375g

  900W

  17½-18½ 5
  20-21

  400 ml koud water
  toevoegen

  Pasta

  250g

  900W

  11-12

  1000 ml heet
  water toevoegen

  5

  NL • Page 32

  C139ST_Dutch.fm Page 32 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  NL

  Aanwijzingen voor het bereiden van verse groenten
  Gebruik een grote glazen ovenvaste schaal met deksel. Voeg voor iedere 250 g
  groenten 30-45 ml (2-3eetlepels) koud water toe, tenzij anders vermeld (zie
  tabel). Kook de groenten met het deksel op de schaal tenminste gedurende de in
  de tabel vermelde tijd. Kook de groente desgewenst wat langer. Tijdens en na het
  koken een keer doorroeren. Na het koken zout, kruiden en eventueel boter
  toevoegen. Tijdens het nagaren (3 min.) afdekken.
  Tip:
  Snijd de groenten in stukken van dezelfde grootte. Hoe kleiner de
  stukken, hoe sneller ze gaar zijn.
  Verse groenten moeten gekookt worden op de hoogste vermogensstand
  (900W).
  Gerecht

  Portie Vermo- Tijd
  gen
  (min.)

  Aanwijzingen

  Broccoli

  250g
  500g

  4½-5
  7-7½

  3

  Verdeel de broccoli in roosjes van
  gelijke grootte.
  Leg de broccoli met de stammen naar
  het midden gericht.

  Spruitjes

  250g
  500g

  6-6½
  9-9½

  3

  Voeg 60-75 ml (5-6 eetlepels) water
  toe.

  Penen

  250g
  500g

  4½-5
  8-8½

  3

  Snijd de penen in plakken van gelijke
  grootte.

  Bloemkool

  250g
  500g

  5-5½
  8½-9

  3

  Verdeel de bloemkool in roosjes van
  gelijke grootte.
  Leg de roosjes met de stammen naar
  het midden gericht,

  Courgettes

  250g
  500g

  3-3½
  7-7½

  3

  Snijd de courgettes in plakken.
  Voeg 30 ml (2 eetlepels) water of een
  klontje boter toe.
  Kook de courgettes tot ze net gaar zijn.

  Aubergines

  250g
  500g

  3½-4
  6-6½

  3

  Snijd de aubergine in dunne plakjes en
  besprenkel ze met 1 eetlepel
  citroensap.

  Prei

  250g
  500g

  4-4½
  7½-8

  3

  Snijd de prei in dikke plakken.

  Champignons

  125g
  250g

  1½-2
  2½-3

  3

  Snijd de champignons in plakjes of laat
  ze heel. Geen water toevoegen.
  Besprenkelen met citroensap. Zoud en
  peper toevoegen.
  Uit laten lekken voordat u ze opdient.

  Uien

  250g
  500g

  5-5½
  8-8½

  3

  Snijd de uien in stukjes of door de helft.
  Slechts 15 ml (1 eetlepel.) water
  toevoegen.

  Paprika

  250g
  500g

  4½-5
  7-8½

  3

  Snijd de paprika in reepjes.

  32

  Gerecht

  Portie Vermo- Tijd
  gen
  (min.)

  Aanwijzingen

  Aardappelen

  250g
  500g

  4½-5
  3
  7½-8½

  Weeg de geschilde aardappels en snij
  ze door de helft of in vieren.

  Koolraap

  250g
  500g

  5½-6
  8½-9

  Snij de koolraap in dobbelsteentjes.

  3 • Page 33

  C139ST_Dutch.fm Page 33 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips
  OPWARMEN

  OPWARMEN VAN BABYVOEDING EN -MEL

  Met uw magnetron kunt u gerechten veel sneller verwarmen dan met een
  normale oven. Gebruik de in de tabel genoemde vermogensstanden en
  opwarmtijden als richtlijn. Bij de in de tabel genoemde dranken is ervan
  uitgegaan dat deze op kamertemperatuur zijn ( +18 tot +20°C). Bij gekoelde
  gerechten is uitgegaan van een temperatuur van circa +5 tot +7°C.
  Grote stukken vermijden
  Vermijd het opwarmen van grote stukken vlees, zoals braadstuk. Deze hebben
  de neiging aan de buitenkant te heet te worden en uit te drogen voordat het
  middenin goed heet is. U kunt beter kleine stukken vlees opwarmen.
  Vermogensstanden en doorroeren
  Sommige gerechten kunnen bij een vermogen van 900 W verwarmd worden,
  terwijl u bij andere een vermogen van 600 W, 450 W of zelfs 300 W moet
  gebruiken. De tabel geeft u hiervoor richtlijnen.
  In het algemeen kan gesteld worden dat u verfijnde gerechten, grote
  hoeveelheden en gerechten die snel warm worden (zoals pasteitjes) beter bij een
  laag vermogen kunt verwarmen.
  U verkrijgt de beste resultaten wanneer u het gerecht tijdens het opwarmen een
  keer goed doorroert of omkeert. Roer het gerecht zo mogelijk altijd door voordat u
  het opdient.
  Wees extra voorzichtig bij het opwarmen van dranken en babyvoedsel. Om
  plotseling (over)koken van dranken en eventueel letsel als gevolg daarvan te
  voorkomen, moet u het voor, tijdens en na het opwarmen goed doorroeren. Laat
  het tijdens het nagaren in de magnetron staan. Eventueel kunt u een plastic lepel
  of glazen staafje in de drank zetten. Daarmee voorkomt u dat de drank overkookt.
  Houd eventueel een korte bereidingstijd aan. U kunt deze altijd nog wat
  verlengen, mocht de drank niet warm genoeg zijn.
  Opwarm- en nagaartijden
  Als u voor het eerst een gerecht opwarmt, is het handig om de door u gebruikte
  bereidingstijd te noteren. Controleer altijd of het gerecht door en door verwarmd
  is. Laat het gerecht na het opwarmen altijd even nagaren, zodat de temperatuur
  zich gelijkelijk over het gerecht kan verdelen. De aanbevolen nagaartijd na het
  opwarmen is 2 - 4 minuten, tenzij in de tabel een andere tijd wordt aanbevolen.
  Wees extra voorzichtig bij het opwarmen van dranken en babyvoedsel. Zie ook
  het hoofdstuk met de veiligheidsinformatie.

  BABYVOEDING:
  Doe het babyvoedsel in een diep ovenvast bord en dek dit af. Na het opwarmen
  goed doorroeren! 2-3 minuten na laten garen voordat u het de baby geeft.
  Daarna nogmaals goed doorroeren. Controleer voordat u het de baby geeft altijd
  of het niet te heet is. Aanbevolen temperatuur: tussen 30 en 40°C.
  BABYMELK:
  Doe de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Niet afdekken. Warm nooit een
  babyfles melk op met de speen op de fles. Bij oververhitting kan de fles
  exploderen. Goed schudden voor het nagaren en nogmaals voordat u de fles aan
  de baby geeft! Controleer voordat u het aan de baby geeft altijd of het niet te heet
  is. Aanbevolen temperatuur: ca. 37°C.
  OPMERKING:
  Om brandwonden te voorkomen, moet u vooral de temperatuur van babyvoeding
  en -melk goed controleren voordat u het aan de baby geeft.

  DRANKEN OPWARMEN
  Houd na het opwarmen altijd een nagaartijd van minstens 20 seconden aan. De
  temperatuur heeft dan de gelegenheid zich gelijkmatig over de drank te verdelen.
  Roer zonodig een keer tijdens het opwarmen, maar ALTIJD na het opwarmen
  van dranken. Om overkoken van de drank te voorkomen, kunt u eventueel een
  plastic lepel of glazen staafje in de drank zetten.

  33

  NL • Page 34

  C139ST_Dutch.fm Page 34 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  NL

  Babyvoeding en -melk opwarmen

  Dranken en voedsel opwarmen

  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  opwarmen.

  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  opwarmen.

  Gerecht

  Portie

  Babyvoeding 190g
  (groenten +
  vlees)

  Babypap
  (graan +
  melk + fruit)

  Babymelk

  190g

  100ml
  200ml

  Vermo- Tijd (min.)
  gen

  Nagaartijd Aanwijzingen
  (min.)

  Gerecht

  Portie

  Vermo- Tijd
  gen
  (min.)

  Nagaartijd Aanwijzingen
  (min.)

  600W

  2-3

  Dranken
  (koffie,
  thee,
  water)

  150ml
  (1 kop)
  300ml
  (2)
  450ml
  (3)
  600ml
  (4)

  900W

  1-2

  Schenk de drank in een
  ovenvaste kop.
  Niet afdekken.
  Plaats 1 kop in het midden, 2
  koppen tegenover elkaar en 3
  of 4 koppen in een cirkel.
  In de magnetron laten
  nagaren.
  Voor en na het nagaren goed
  doorroeren.

  600W

  300W

  30 sec.

  20 sec.

  2-3

  30-40 sec. 2-3
  1 min.
  10 sec. tot
  1 min.
  20 sec.

  Doe de voeding in een
  diep ovenvast bord. Dek
  dit af. Na het opwarmen
  goed doorroeren. 2-3
  min. laten nagaren.
  Voor het opdienen,
  nogmaals goed
  doorroeren en
  zorgvuldig de
  temperatuur
  controleren.
  Doe de pap in een diep
  ovenvast bord. Dek dit
  af. Na het opwarmen
  goed doorroeren. 2-3
  min. laten nagaren.
  Voor het opdienen,
  nogmaals goed
  doorroeren en
  zorgvuldig de
  temperatuur
  controleren.
  Goed doorroeren of
  schudden en in een
  gesteriliseerde glazen
  fles gieten. De fles in het
  midden van het
  draaiplateau zetten. Niet
  afdekken. Goed
  schudden en minstens 2
  min. laten nagaren.
  Voordat u de fles aan de
  baby geeft nogmaals
  schudden en zorgvuldig
  de temperatuur
  controleren.

  34

  1-1½
  2-2½
  3-3½
  3½-4

  Soep
  250 g
  (gekoeld) 500 g

  900W

  2½-3
  4-4½

  2-3

  Schenk de soep in een diepe
  ovenvaste soepkom of
  soepterrine. en dek deze af.
  Voor en na het nagaren goed
  doorroeren.

  Stoof350g
  schotel
  (gekoeld)

  600W

  5-6

  2-3

  Doe de stoofschotel in een
  diepe ovenvaste schaal.
  Dek de schaal af.
  Tijdens het opwarmen en voor
  en na het nagaren regelmatig
  goed doorroeren.

  Pasta
  350g
  met saus
  (gekoeld)

  600W

  4½-5½ 3

  Doe de pasta (bijv. spaghetti
  of macaroni) op een platte
  ovenvaste schaal.
  Afdekken met magnetronfolie.
  Voor het opdienen
  doorroeren.

  Gevulde 350g
  pasta met
  saus
  (gekoeld)

  600W

  5-6

  3

  Doe de gevulde pasta (bijv.
  ravioli, tortellini) in een diepe
  ovenvaste schaal.
  Dek de schaal af.
  Tijdens het opwarmen en voor
  en na het nagaren regelmatig
  goed doorroeren.

  Kant-en- 350g
  klaar
  450g
  maaltijd 550g
  (gekoeld)

  600W

  4½-5½ 3
  5½-6½
  6½-7½

  Doe de maaltijd met 2-3
  gekoelde gerechten in een
  ovenvast bord.
  Afdekken met magnetronfolie. • Page 35

  C139ST_Dutch.fm Page 35 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  ONTDOOIEN

  NL

  Microgolven zijn bijzonder geschikt voor het ontdooien van ingevroren voedsel.
  De microgolven zorgen ervoor dat het ingevroren voedsel in weinig tijd wordt
  ontdooid. Dit kan erg handig zijn, bijvoorbeeld wanneer u onverwachts visite
  krijgt.

  Bevroren voedsel moet altijd ontdooid worden op de vermogensstand voor
  ontdooien (180 W).
  Gerecht

  Portie

  Vermo- Tijd (min.)
  gen

  Aanwijzingen

  Ingevroren gevogelte moet door en door ontdooid zijn voordat u het gaat
  bereiden. Verwijder alle metalen delen en de verpakking, zodat ontdooide
  sappen weg kunnen lopen.

  Vlees
  Gehakt

  500g

  13-15

  15-30

  250g

  7-8

  Leg het vlees op een platte
  ovenvaste schaal. Scherm de
  dunnere delen met
  aluminiumfolie af. Halverwege
  de ontdooitijd omkeren.

  500g
  (2 st.)

  14-15

  15-60

  Hele kip

  1200g

  32-34

  Leg de kipdelen eerst met het
  vel omlaag en een hele kip met
  de borst omlaag op een plat
  ovenvast bord. Scherm de
  dunnere, zoals de vleugels en
  de uiteinden af met
  aluminiumfolie. Halverwege de
  ontdooitijd omkeren.

  Visfilet

  200g

  6-7

  10-25

  hele vis

  400g

  11-13

  Leg de bevroren vis in het
  midden van een plat ovenvast
  bord. Leg de dunnere delen
  onder de dikkere delen. Scherm
  de smalle uiteinden af met
  aluminiumfolie. Halverwege de
  ontdooitijd omkeren.

  Fruit
  Bessen

  250g

  6-7

  5-10

  Het fruit over een plat, glazen
  bord (met een grote diameter)
  verdelen.

  2 st.
  4 st.

  1-1½
  2½-3

  5-10

  250g

  4½-5

  Leg de broodjes in een cirkel en
  een heel brood verticaal (als een
  toren) op keukenpapier in het
  midden van het draaiplateau.
  Halverwege de ontdooitijd
  omkeren.

  Varkenslapjes

  Leg het ingevroren gerecht op een schaal zonder deksel. Halverwege de
  ontdooitijd het gerecht keren, eventueel vocht weg laten lopen en zo snel
  mogelijk eventuele ingewanden verwijderen. Controleer regelmatig of het gerecht
  niet warm aanvoelt.
  Zodra de kleinere en dunnere delen warm beginnen te worden, kunt u deze met
  strookjes aluminiumfolie afdekken en daarna verder gaan met ontdooien.

  Gevogelte
  Kipdelen

  Zodra de kip aan de buitenkant warm aanvoelt, moet u het ontdooiproces
  stoppen en 20 minuten wachten voordat u verder gaat met ontdooien.
  Laat vis, vlees en gevogelte altijd nagaren, zodat het voedsel ook van binnen
  goed ontdooit. De nagaartijd is afhankelijk van de hoeveelheid (zie tabel).
  Tip:

  U kunt beter dunnere gerechten dan dikkere gerechten te
  ontdooien, en kleinere hoeveelheden zijn sneller ontdooid dan
  grotere. Denk hieraan bij het invriezen en ontdooien van voedsel.

  Vis

  Voor het ontdooien van voedsel met een temperatuur van -18 tot - 20°C kunt u
  onderstaande tabel aanhouden.

  Brood
  Broodjes
  (van 50 g
  elk)
  Toast/
  Sandwich

  35 • Page 36

  C139ST_Dutch.fm Page 36 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  NL

  GRILL

  Aanwijzingen voor het grillen van ingevroren voedsel

  Het grillverwarmingselement zit onder de bovenkant van de magnetron. Werkt
  alleen als de deur dicht is en het draaiplateau ronddraait. Door het draaien van
  het draaiplateau wordt het gerecht gelijkmatig bruin. Als u de grill 4 minuten
  voorverwarmt, bruint het gerecht sneller.
  Keukengerei/serviesgoed dat geschikt is voor de grill:
  Moet vuurvast zijn; mag metaal bevatten. Gebruik in de grillstand geen plastic
  keukengerei. Deze kunnen smelten.
  Gerechten die gegrild kunnen worden:
  Karbonade, worstjes, runderlapjes, hamburgers, plakjes ham of bacon,
  dungesneden vis, broodjes en diverse soorten toast met beleg.

  Verwarm de grill met de grillfunctie 3 minuten voor (tenzij anders vermeld).
  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  grillen.

  BELANGRIJK:
  Bij gebruik van de grill moet u erop letten dat het grillelement in de horizontale
  stand staat en niet verticaal tegen de achterwand. Tenzij anders vermeld, moet u
  het gerecht op het bovenste rooster plaatsen.

  Hamburgers,
  Cheeseburger
  etc.(kant en
  klaar, met een
  broodje)

  MAGNETRON + GRILL
  In deze stand wordt de stralingswarmte van de grill gecombineerd met het snelle
  verhittingsproces van de magnetron. Deze stand werkt alleen met gesloten deur
  en als het draaiplateau ronddraait. Door het ronddraaien van het draaiplateau
  wordt het gerecht gelijkmatig bruin. Deze magnetron beschikt over drie
  magnetron/grill combinatiestanden:
  600 W + Grill, 450 W + Grill en 300 W + Grill.
  Keukengerei/serviesgoed dat geschikt is voor de combinatiestand
  magnetron/grill:
  Gebruik serviesgoed dat de microgolven doorlaat. Bovendien moet het vuurvast
  zijn. Gebruik in deze stand geen metalen keukengerei en plastic producten (deze
  laatste kunnen smelten).
  Gerechten die geschikt zijn voor de combinatiestand magnetron/grill:
  In deze stand kunt u allerlei gerechten bereiden die zowel verhit als bruin moeten
  worden, alsmede gerechten die alleen bovenop wat bruin moeten worden. Deze
  stand kunt u ook gebruiken voor de bereiding van gerechten die zowel bruin als
  knapperig moet worden, zoals kippenpoten (halverwege omkeren). Meer
  informatie vindt u in de tabel.
  BELANGRIJK:
  Wanneer u de combi-stand (magnetron + grill) gebruikt, moet u erop letten dat
  het grill-verwarmingselement horizontaal staat en niet verticaal tegen de
  achterwand. Tenzij anders vermeld, plaatst u het gerecht op het bovenste rooster
  of direct op het draaiplateau (zie de aanwijzingen in de tabel).
  Als het gerecht aan beide zijden bruin moet worden, moet u het halverwege
  keren.

  36

  Gerecht

  Portie

  Vermogen

  Tijd
  (min.)

  Hamburger
  (rauw, bevroren)

  2 st.
  (125 g)
  4 st.
  (250 g)

  450W+Grill 5-6

  2 st.
  (300 g)

  600W+Grill 5-6
  niet voorverwarmen
  !

  Leg de bevroren hamburgers
  naast elkaar op een
  ovenvaste schaal. Plaats de
  schaal direct op het
  draaiplateau. 2-3 minuten
  laten nagaren.

  Gegratineerd
  400 g
  gerecht (groenten
  of aardappels)

  450W+Grill 14-16

  Leg het bevroren gerecht op
  een rond glazen ovenvast
  bord. Zet het bord op het
  bovenste rooster. 2-3 minuten
  laten nagaren.

  Gegratineerde vis 400 g

  450W+Grill 20-22

  Leg de bevroren
  gegratineerde vis op een
  rechthoekig glazen ovenvast
  bordje. Plaats het bordje op
  het onderste rooster. 2-3
  minuten laten nagaren.

  8-9

  Aanwijzingen
  Leg de hamburgers in een
  cirkel op het bovenste rooster.
  Na 3½ min. (125 g) of 5 min.
  (250 g) keren. Doe de
  hamburgers in broodjes. • Page 37

  C139ST_Dutch.fm Page 37 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  Aanwijzingen voor het grillen van verse producten
  Verwarm de grill met de grillfunctie 3 minuten voor.
  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  grillen.

  Vers product

  Portie

  Vermog- Tijd 1e Tijd 2e Aanwijzingen
  en
  kant
  kant
  (min.) (min.)

  Lasagne
  (gekoeld)

  800 g

  600W+ 17-18
  Grill

  -

  Doe de verse lasagne in
  een grote rechthoekige
  glazen vuurvaste schaal.
  Plaats de schaal op het
  onderste rooster. 2-3
  minuten laten nagaren.

  Gebakken
  appel

  4 appels 300W+ 13-15
  (ca.800g) Grill

  -

  Haal de klokhuizen uit de
  appels en vul deze met jam
  en rozijnen. Garneren met
  wat amandelsnippers. Leg
  de appels op een platte
  glazen ovenvaste schaal.
  Plaats de schaal direct op
  het onderste rooster.

  500 g
  (2pcs)
  800 g
  (4pcs)

  Vers product

  Portie

  Vermog- Tijd 1e Tijd 2e Aanwijzingen
  en
  kant
  kant
  (min.) (min.)

  Geroosterd
  brood

  4 st.
  (van 25g
  elk)

  Alleen
  grill

  Gegrilde
  tomaten

  400 g
  (4 st.)

  300W+ 7½-8½ Grill

  Snijd de tomaten door de
  helft. Doe er wat kaas op.
  Leg de tomaten in een
  cirkel in een platte glazen
  ovenvaste schaal. Plaats
  dit op het bovenste rooster.
  2-3 minuten laten nagaren.

  Kipdelen

  Toast met
  tomaat en
  kaas

  4 st.
  (300 g)

  300W+ 5½-6½ Grill

  Rooster eerst de
  boterhammen. Doe daarna
  de garnering erop en leg
  het op het bovenste
  rooster.
  2-3 minuten laten nagaren.

  Toast Hawaii 4 st.
  (ham,
  (500 g)
  ananas,
  plakjes kaas)

  5-6

  3-4

  450W+ 6½-7½ Grill

  Leg de sneetjes naast
  elkaar op het rooster.

  Rooster eerst de
  boterhammen. Doe daarna
  de garnering erop en leg
  het op het bovenste
  rooster. Leg 2
  boterhammen tegenover
  elkaar op het bovenste
  rooster. 2-3 minuten laten
  nagaren.

  Aardappels in 2x 200 g
  de schil
  2x 400 g

  600W+ 5-6
  3-4
  Grill
  8½-9½ 5-6

  Snijd de aardappels
  doormidden. Leg 2
  aardappels tegenover
  elkaar en 4 aardappels in
  een cirkel op het bovenste
  rooster. 3-5 minuten laten
  nagaren.

  Gegratineerd 800 g
  e aardappels/
  groenten
  (gekoeld)

  600W+ 16-17
  Grill

  Leg het verse gerecht op
  een rond glazen ovenvast
  schaaltje. Plaats het
  schaaltje op het bovenste
  rooster.
  2-3 minuten laten nagaren.

  -

  300W+ 10-11
  Grill
  12-13

  9-10

  Lamskarbona 500 g
  de (medium) (4-5 st.)

  Alleen
  grill

  10-12 Bestrijk het vlees met olie
  en specerijen. Leg het
  vlees in een cirkel op het
  bovenste rooster. 2-3
  minuten laten nagaren.

  Varkenskarbonade

  Magne- 300W+ Alleen Bestrijk het vlees met olie
  tron +
  Grill
  grill
  en specerijen. Leg het
  Grill
  13-14 9-10 vlees in een cirkel op het
  bovenste rooster.
  2-3 minuten laten nagaren.

  650 g
  (4pcs)
  Geroosterde
  vis

  37

  650 g
  (9 pcs)

  12-14

  300W+ 10-11
  Grill

  Bestrijk de kip met olie en
  kruiden. Leg de kip in een
  11-12 cirkel op het bovenste
  rooster. 2-3 minuten laten
  nagaren.

  9-10

  Bestrijk het vel van een
  hele vis met olie en voeg
  kruiden en specerijen toe.
  Leg twee vissen naast
  elkaar (kop naast staart) op
  het bovenste rooster.
  2-3 minuten laten nagaren.

  NL • Page 38

  C139ST_Dutch.fm Page 38 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  NL

  Aanwijzingen voor het bakken van gerechten als hartige taarten/
  quiches, pizza en vlees

  OVEN
  De ovenfunctie van de magnetron werkt hetzelfde als een heteluchtoven. Het
  verwarmingselement en de ventilator zijn tegen de achterwand bevestigd,
  waardoor de lucht kan circuleren.
  Keukengerei/serviesgoed dat geschikt is voor de oven:
  Het ovenvaste keukengerei dat u in het algemeen in een normale oven gebruikt
  (bakblikken, bakpapier enz.) kunt u ook gebruiken als u de magnetron als oven
  gebruikt.
  Gerechten die u met de oven kunt bereiden:
  Met de oven kunt u allerlei soorten gebak, cake, cakejes, broodjes, fruitcake,
  biscuitgebak, enz. bakken.

  Verwarm de oven met de voorverwarmfunctie voor tot de gewenste
  temperatuur.
  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  bakken.
  Vers product

  MICROGOLVEN +OVEN
  In deze stand worden microgolven gecombineerd met hete lucht. De
  bereidingstijd wordt daardoor korter, terwijl het gerecht wel een mooi bruin korstje
  krijgt en knapperig blijft.
  De ovenfunctie van de magnetron werkt hetzelfde als een heteluchtoven. Het
  verwarmingselement en de ventilator zijn tegen de achterwand bevestigd,
  waardoor de lucht kan circuleren.
  Keukengerei/serviesgoed dat geschikt is voor de combinatiestand
  magnetron/oven:
  Moet de microgolven door kunnen laten en ovenvast zijn (bijvoorbeeld glas,
  aardewerk en porselein zonder metaal). Zie ook de beschrijving onder Magnetron
  + grill.
  Gerechten die u met de combinatiestand magnetron/oven kunt bereiden:
  Allerlei soorten vlees, gevogelte, stoofschotels, gegratineerde gerechten,
  biscuitgebak, licht fruitcakes, quiches en brood.

  Portie

  Vermogen Tijd 1e Tijd 2e Aanwijzingen
  kant
  kant
  (min.) (min.)

  HARTIGE
  Taart/Quiche 200 g
  (kant-enklaar, gekoeld) 400 g

  300 W +
  180°C

  PIZZA
  Gekoelde
  300-400g
  pizza (kant-enklaar)

  600 W +
  220°C

  VLEES
  Rundvlees/
  Lamsvlees
  (medium)

  1200-1300g 1.: 600W
  + 160°C

  900g
  1300 g

  38

  -

  Let de hartige taart/
  quiche op bakpapier
  op het bovenste
  rooster. 2-3 minuten
  laten nagaren.

  -

  Leg de pizza op het
  bovenste rooster.
  Na het bakken 2-3
  minuten laten nagaren.

  10-11

  2.: 600W
  + Grill

  Braadkip

  6-7

  450 W +
  250°C

  6-7

  20-22 13-15 Bestrijk het vlees met
  olie en kruid het met
  peper, zout en paprika.
  Leg het vlees op het
  onderste rooster, met
  het dikste deel onder.
  Na het bakken in
  aluminiumfolie
  wikkelen en 10-15
  minuten laten nagaren.
  14-16 12-14 Bestrijk de kip met olie
  en specerijen.
  18-20 14-16 Leg de kip eerst met
  de borst omlaag en
  daarna met de borst
  omhoog op het
  onderste rooster.
  5 minuten laten
  nagaren. • Page 39

  C139ST_Dutch.fm Page 39 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  Aanwijzigen voor het bakken van broodjes, brood en cake

  Gerecht

  Portie

  Vermogen

  Tijd
  (min.)

  Aanwijzingen

  Verwarm de oven met de voorverwarmfunctie voor tot de gewenste
  temperatuur, tenzij in de tabel staat dat u niet hoeft voor te verwarmen.
  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  bakken.

  Bruinbrood van
  rogge en tarwe
  (vers gistdeeg)

  750 g

  180 W +
  220°C niet
  voorverwarmen!

  28-30

  Doe het verse deeg in
  een smal rechthoekig
  zwartmetalen bakblik van
  25 cm. Maak in de lengte
  een inkeping. Leg het
  brood op het onderste
  rooster. 5-10 minuten
  laten nagaren.

  Gerecht

  Portie

  Vermogen Tijd
  (min.)

  Aanwijzingen

  4-6 st.
  (van 50 g
  per stuk)

  Alleen oven 3-4
  180°C

  Leg de broodjes in een
  cirkel op het onderste
  rooster.
  Gebruik ovenwanten als
  u de broodjes eruit haalt!
  2-3 minuten laten
  nagaren.

  Broodjes
  (voorgebakken)

  4-6 st
  (van 50 g
  per stuk)

  100 W +
  200°C

  7-8

  Leg de broodjes in een
  cirkel op het onderste
  rooster.
  Gebruik ovenwanten als
  u de broodjes eruit haalt!
  2-3 minuten laten
  nagaren.

  Broodjes (van
  gekoeld vers
  gistdeeg)

  200 g
  (4 st.)
  400 g
  (8 pcs)

  180 W +
  220°C

  10-11

  Leg de broodjes op
  bakpapier in een cirkel op
  het bovenste rooster.
  Laat het midden leeg.
  Gebruik ovenwanten als
  u de broodjes eruit haalt!
  2-3 minuten laten
  nagaren.

  BROODJES
  Broodjes (kanten-klaar)

  15-16

  BROOD
  Stokbrood met ui 200 g (1st.) 180 W +
  of knoflook
  220°C
  (voorgebakken en
  gekoeld)

  Witboord,
  tarwebrood (vers
  gistdeeg)

  750 g

  180 W +
  220°C niet
  voorverwarmen!

  7-8

  Leg het bevroren
  stokbrood op bakpapier
  op het bovenste rooster.
  Gebruik ovenwanten om
  het stokbrood eruit te
  halen! Na het afbakken
  2-3 minuten laten
  nagaren.

  21-23

  Doe het verse deeg in
  een smal rechthoekig
  zwartmetalen bakblik van
  25 cm. Maak in de lengte
  een inkeping. Leg het
  brood op het onderste
  rooster. 5-10 minuten
  laten nagaren.

  39

  NL • Page 40

  C139ST_Dutch.fm Page 40 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  NL

  Aanwijzigen voor het bakken van broodjes, brood en cake(vervolg)
  Gerecht

  Portie

  Vermogen Tijd
  (min.)

  Aanwijzingen

  CAKE
  Marmercake (op
  beslagbasis)

  500g

  180 W +
  220°C

  19-20

  Doe het beslag in een
  rond zwartmetalen
  bakblik ( 18 cm).
  Plaats het blik op het
  onderste rooster.
  5-10 minuten laten
  nagaren.

  Roombotercake

  800g

  180 W +
  220°C

  22-23

  Doe het beslag in een
  rechthoekige glazen
  ovenvaste schaal van 28
  cm.
  Plaats de cake op het
  onderste rooster.
  5-10 minuten laten
  nagaren.

  Biscuitgebak

  250g

  220°C +
  180 W

  11-13

  Doe het verse deeg in
  een rond glazen
  ovenvast schaaltje met
  een diameter van 18 cm.
  Plaats dit op het onderste
  rooster. .
  5-10 minuten laten
  nagaren.

  ’Vruchtenvlaai

  400g

  220°C +
  180 W

  17-18

  Neem een platte ronde
  glazen ovenvaste schaal
  met een diameter van 25
  cm.
  Bedek de bodem met
  bakpapier en doe het
  beslag in de schaal.
  Plaats de schaal op het
  onderste rooster. 20-30
  minuten laten nagaren.
  Garneer de vlaai met
  vruchten en glazuur.

  Gerecht

  40

  Portie

  Vermogen

  Tijd
  (min.)

  Aanwijzingen

  Pasteitjes (van
  250 g
  gistdeeg, gevuld) (5 st.)

  100 W +
  200°C

  11-12

  Plaats de pasteitjes op
  bakpier in een cirkel op
  het onderste rooster.
  Laat het midden leeg.
  Gebruik ovenwanten als
  u de pasteitjes eruit haal!
  2-3 minuten lagen
  nagaren.

  Muffins

  400 g
  (6 st.)

  180 W +
  200°C

  14-16

  Doe het beslag in een
  zwartmetalen bakplaat
  voor muffins. Plaats de
  muffins op het onderste
  rooster. Gebruik
  ovenwanten om ze eruit
  te halen! 5 minuten laten
  nagaren.

  Brownies

  650 g

  180 W +
  200°C

  20-22

  Doe het beslag in een
  rechthoekige glazen
  ovenvaste schaal. Plaats
  de brownies op het
  onderste rooster. Gebruik
  ovenwanten om ze eruit
  te halen! 5 minuten laten
  nagaren. • Page 41

  C139ST_Dutch.fm Page 41 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  Aanwijzingen voor het bakken van broodjes, brood, cake en taart

  Gerecht

  Verwarm de oven met de voorverwarmfunctie voor tot de gewenste
  temperatuur, tenzij in de tabel staat dat u niet hoeft voor te verwarmen.
  Gebruik de vermogensstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  bakken.

  Bladerdeeggebak 250 g
  (vers deeg met
  (5-6 st,)
  vulling)

  Gerecht

  Portie

  Vermogen Tijd
  Aanwijzingen
  (min.)

  Broodjes
  (voorgebakken)

  6 st.
  180 W +
  (van ca. 50 g 200°C
  per stuk)

  6-7

  Broodjes (voorgebakken)

  6 st.
  180 W +
  (van ca. 50 g 200°C
  per stuk)

  6½-7½ Leg de broodjes in een
  cirkel op het onderste
  rooster.
  2-5 minuten laten
  nagaren.

  Leg de broodjes in een
  cirkel op het onderste
  rooster.
  2-5 minuten laten
  nagaren.

  Croissants (kant- 4 st.
  180 W +
  en-klaar)
  (van ca. 50 g 200°C
  per stuk)

  4-5

  Leg de croissants in een
  cirkel op het bovenste
  rooster.
  Na het afbakken 2-3
  minuten laten nagaren.

  Stokbrood/
  uienstokbrood
  (voorgebakken)

  200-250 g
  (1 st.)

  180 W +
  200°C

  9-10

  Leg het bevroren
  stokbrood op bakpapier
  op het onderste rooster.
  Na het afbakken 2-3
  minuten laten nagaren.

  Stokbrood met
  beleg (bijv.
  tomaat, kaas,
  ham, enz. )
  (Ingevroren)

  250 g
  (2 st.)

  450 W +
  220°C

  6-7

  Leg de bevroren
  stokbroden naast elkaar
  op het onderste rooster.
  Na het afbakken 2-3
  minuten laten nagaren.

  Vruchtentaart/
  vlaai (kant-enklaar)

  400-500 g

  180 W +
  180°C niet
  voorverwarmen!

  8-10

  Plaats de taart/vlaai op
  bakpapier.
  Zet een kleine taart of
  vlaai op het onderste
  rooster en een grote op
  het bovenste rooster.
  15-30 minuten laten
  nagaren. Tip: in de
  magnetron laten
  nagaren en warm
  serveren.

  41

  Portie

  Vermogen Tijd
  Aanwijzingen
  (min.)
  180 W +
  220°C

  10-11

  Leg het bladerdeeg op
  bakpapier op het
  onderste rooster.
  Na het afbakken 2-3
  minuten laten nagaren.

  NL • Page 42

  C139ST_Dutch.fm Page 42 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Kooktips (vervolg)
  NL

  Aanwijzingen voor het (af)bakken van bevroren pizza, pastagerechten,
  patat en kipnuggets

  TIPS
  BOTER SMELTEN
  Doe 50 g boter in een glazen schaaltje. Met plastic deksel afdekken.
  Gedurende 30-40 seconden bij een vermogen van 900 W verwarmen, totdat de
  boter gesmolten is.

  Verwarm de oven met de voorverwarmfunctie voor tot de gewenste
  temperatuur, tenzij in de tabel staat dat u niet hoeft voor te verwarmen.
  Gebruik de vermogenstanden en tijden in onderstaande tabel als richtlijn bij het
  bakken.
  Gerecht

  Portie

  Pizza (voorgebakken)

  300-400 g 600 W +
  250°C

  12-14

  Leg de pizza op het
  onderste rooster.
  Na het afbakken 2-3
  minuten lagen nagaren.

  2 stokbroden
  (belegd of met
  vulling;
  voorgebakken)

  2 x 125 g 300 W +
  220°C

  10-12

  Leg de twee stokbroden op
  het bovenste rooster.
  Na het afbakken 2-3
  minuten lagen nagaren.

  Lasagne
  Cannelloni

  400 g

  20-22

  Doe de pasta in een
  geschikte glazen schaal of
  laat het in de
  oorspronkelijke verpakking
  (mits dit magnetron- en
  hittebestendig is). Zet de
  bevroren pasta op het
  onderste rooster.
  2-3 minuten lagen nagaren.

  Gegratineerde
  macaroni of
  tortellini

  400 g

  Aardappelkroketten

  500 g

  Vermogen Tijd
  (min.)

  450 W +
  200°C

  450 W +
  200°C

  18-20

  180 W +
  250°C

  16-18

  CHOCOLA SMELTEN
  Doe 100 g chocola in een glazen schaaltje.
  Gedurende 3-5 minuten bij een vermogen van 450 W verwarmen totdat de
  chocola gesmolten is.
  Tijdens het smelten twee of drie keer omroeren. Gebruik ovenwanten als u het
  schaaltje uit de magnetron haalt.

  Aanwijzingen

  GEKRISTALLISEERDE HONING SMELTEN
  Doe 20 g honing in een glazen schaaltje.
  Gedurende 20-30 seconden bij een vermogen van 300 W verwarmen totdat de
  honing gesmolten is.
  GELATINE SMELTEN
  Laat droge gelatineblaadjes (10 g) gedurende 5 minuten in koud water weken.
  Doe de uitgelekte gelatine in een glazen schaaltje.
  Gedurende 1 minuut bij een vermogen van 300 W verhitten.
  Na het smelten doorroeren.
  GLAZUUR KOKEN (VOOR CAKES EN TAARTEN)
  Meng in een glazen kom ongeveer 14 gram instantglazuur met 40 g suiker en
  250 ml koud water in een glazen kom. Niet afdekken. Gedurende 3½ tot 4½
  minuut verhitten bij een vermogen van 900 W tot het glazuur doorzichtig is.
  Tijdens het koken twee keer doorroeren.

  Doe de pasta in een
  geschikte glazen schaal of
  laat het in de
  oorspronkelijke verpakking
  (mits dit magnetron- en
  hittebestendig is). Zet de
  bevroren gegratineerde
  pasta op het onderste
  rooster.
  2-3 minuten lagen nagaren.

  JAM KOKEN
  Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld gemengde bessen) in een glazen kom met deksel.
  300 g geleisuiker toevoegen en goed doorroeren. De kom afdekken en
  gedurende 10-12 minuten verhitten bij een vermogen van 900 W.
  Tijdens het koken regelmatig doorroeren. 5 minuten met het deksel erop laten
  nagaren. Daarna direct in kleine jampotjes met schroefdoppen doen.
  PUDDING KOKEN
  Meng het puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de instructies op
  de verpakking. Goed doorroeren. Doe de pudding in een glazen kom met deksel.
  Afgedekt 6½ tot 7½ min. koken bij een vermogen van 900 W.
  Tijdens het koken regelmatig goed doorroeren.

  Leg de kroketten op het
  onderste rooster. 1-2
  minuten laten nagaren.

  AMANDELSNIPPERS BRUINEN
  Verspreid 30 g amandelsnippers over een ovenvast bord.
  3 ½ tot 4 ½ min. verhitten bij een vermogen van 600 W. Regelmatig keren.
  2-3 min. in de oven laten nagaren. Gebruik ovenwanten als u het bord eruit haalt!

  42 • Page 43

  C139ST_Dutch.fm Page 43 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Reinigen

  Onderhoud en opslag van uw magnetron

  De volgende onderdelen van uw magnetron moet u regelmatig
  schoonmaken om te voorkomen dat zich voedselresten en vet
  verzamelen:
  • Binnen- en buitenwanden
  • Deur en deurvergrendeling
  • Draaiplateau en geleidingsring

  Wilt u uw oven langere tijd opslaan of moet er onderhoud aan
  gepleegd worden, let dan op het volgende.  U kunt de magnetron niet gebruiken als de deur of de
  deurvergrendeling beschadigd is:
  • Scharnier gebroken
  • Beschadigde vergrendeling
  • Behuizing vervormd of krom

  Zorg er ALTIJD voor dat de deurvergrendeling goed schoon is en
  de deur goed sluit.

  De magnetron mag alleen gerepareerd worden door een
  gekwalificeerde magnetrontechnicus.

  1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een warm sopje. Nabehandelen
  met schoon water en tenslotte afdrogen.  Haal NOOIT de behuizing van de magnetron af. Als de magnetron
  het niet goed doet, doet u het volgende
  • Haal de stekker uit het stopcontact.
  • Neem contact op met het Samsung service-center.  Wilt u uw oven tijdelijk opslaan, zet hem dan in een droge, stofvrij
  ruimte.

  2. Verwijder vlekken van de binnenwanden en de geleidingsring met een in een
  warm sopje gedompelde doek. Nabehandelen met een vochtige doek en
  tenslotte afdrogen.
  3. Om vastzittende voedselresten los te maken en geurtjes weg te krijgen, zet u
  een kop verdund citroensap op het draaiplateau en verhit deze 10 minuten op
  vol vermogen.  4. U kunt het plateau desgewenst in de vaatwasser schoonmaken  MORS GEEN water in de ventilatieopeningen. Gebruik NOOIT
  agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
  Let vooral op bij het reinigen van de afdichtingen van de deur.
  Zorg dat:
  Er zich geen voedselresten verzamelen
  Er geen vuil of voedselresten achterblijven, waardoor de
  deur niet meer goed sluit

  43

  Reden: Door stof en vocht kan de werking van de diverse
  onderdelen van de magnetron achteruit gaan.

  NL • Page 44

  C139ST_Dutch.fm Page 44 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Technische gegevens
  NL

  Notities

  SAMSUNG streeft er voortdurend naar zijn producten te verbeteren.
  Daardoor kunnen zowel de technische gegevens als deze
  gebruiksaanwijzing zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
  Netspanning

  230V ~ 50 Hz AC

  Energieverbruik
  Maximum vermogen
  Magnetron
  Grill (verwarmingselement)
  Oven (verwarmingselement)

  3100 W
  1400 W
  1300 W
  1700 W

  Vermogen

  100 W / 900 W - 6 niveaus (IEC-705)

  Frequentie

  2450 MHz

  Afmetingen (B x D x H)
  Buitenkant
  Binnenkant

  556 x 557 x 324 mm
  369 x 391.7 x 252 mm

  Inhoud

  1.3 Cubic feet

  Gewicht
  Transport
  Netto

  ca. 30 kg
  ca. 24 kg

  44 • Page 45

  C139ST_Dutch.fm Page 45 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Notities
  NL

  45 • Page 46

  C139ST_Dutch.fm Page 46 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Notities
  NL

  46 • Page 47

  C139ST_Dutch.fm Page 47 Friday, February 15, 2002 9:27 AM

  Notities
  NL

  47 • Page 48

  C139ST_Dutch.fm Page 48 Friday, February 15, 2002 9:27 AM


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Samsung C138ST at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Samsung C138ST in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 3,13 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Samsung C138ST

Samsung C138ST User Manual - French - 48 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info