Zoom out
Zoom in
Previous page
1/26
Next page
GEBRUIKSAANWIJZING
Binnen-Unit
AQT18A1(A2)QE/B
AQT18B1(B2)QE/B
AQT24A1(A2)QE/B
AQT24B1(B2)QE/B
AQ18A1(A2)QE/B
AQ18B1(B2)QE/B
AQ24A1(A2)QE/B
AQ24B1(B2)QE/B
SPLIT-SYSTEM AIRCONDITIONER
(voor koelen en verwarmen)
E NL
DB68-00821A(1)
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING Binnen-Unit AQT18A1(A2)QE/B AQT18B1(B2)QE/B AQT24A1(A2)QE/B AQT24B1(B2)QE/B AQ18A1(A2)QE/B AQ18B1(B2)QE/B AQ24A1(A2)QE/B AQ24B1(B2)QE/B SPLIT-SYSTEM AIRCONDITIONER (voor koelen en verwarmen) E NL DB68-00821A(1) ...
 • Page 2

  VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van uw airconditioner moeten de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen: NL-2 1 Zorg ervoor dat de lucht rond de binnen-unit altijd vrij kan circuleren; dek de binnen-unit NIET af met een doek of andere materialen. 2 Mors NOOIT vloeistof in de binnen-unit. Wanneer er toch een of andere vloeistof in de binnen-unit is terechtgekomen, moet u de hoofdschakelaar van de airconditioner uit zetten en contact opnemen met uw installatiespecialist. 3 Steek NOOIT voorwerpen door een luchtrooster, omdat u dan de ventilator in de unit kunt beschadigen en zelf gewond kunt raken. Zorg vooral dat er geen kinderen in de buurt van de binnen-unit komen. 4 Hang of plaats NOOIT voorwerpen voor de buiten-unit. 5 Als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt zal worden, verwijder dan de batterijen. 6 Waarschuwing: probeer als gebruiker niet zelf reparaties uit te voeren aan het product. Waarschuw in plaats daa ...
 • Page 3

  Inhoud ◆ VOORBEREIDINGEN ■ Veiligheidsmaatregelen ................................................................................ ■ Afbeelding binnen-unit .................................................................................. ■ Afbeelding buiten-unit ................................................................................... ■ Afstandsbediening - toetsen en display ....................................................... ■ In gebruik nemen ......................................................................................... ■ Wandhouder afstandsbediening bevestigen ................................................ ■ Batterijen afstandsbediening plaatsen .......................................................... ■ Klok instellen ................................................................................................ 2 4 4 5 6 7 7 8 ◆ GEBRUIK ■ Automatische bedrijfsstand kiezen ................................................ ...
 • Page 4

  Afbeelding binnen-unit ❄ Vormgeving en afmetingen kunnen per model verschillen AAN/UIT schakelaar (voor gebruik zonder afstandsbediening) Luchtfilter (achter rooster) Luchtrooster (uitblaasopeningen)) Ontvanger afstandsbediening OPERATION TIMER FAN TURBO IN BEDRIJF lampje - In bedrijf: GROEN - Ontdooien: ROOD TIMER lampje - GEEL Luchtinvoer TURBO lampje - ROOD VENTILEREN lampje - GROEN Afbeelding buiten-unit Luchtinvoer Luchtuitvoer Koppelingen NL-4 ...
 • Page 5

  Afstandsbediening - toetsen en display Gekozen bedrijfsstand (AUTO, KOELEN, ONTVOCHTIGEN, VENTILEREN, VERWARMEN) Zendindicatie afstandsbediening Waarschuwing batterijen bijna leeg Turbostand Temperatuurinstellingen Slaaptimer Richting luchtstroom Ventilatorsnelheid (AUTO, LAAG, MIDDEL, HOOG) Weergave klok en timers Toetsen temperatuurkeuze Keuzetoets bedrijfsstand (AUTO, KOELEN, ONTVOCHTIGEN, VENTILEREN, VERWARMEN) Aan/uit toets MODE TURBO OFF Uitschakelen / timer activeren Turbotoets Slaaptimer toets Swing toets voor variabele richting luchtstroom Ventilatorsnelheid instellen Timer kiezen (in- en uitschakeltijd) Klok en schakeltijden instellen Start gelijkzetten klok Timer aanzetten/uitzetten NL-5 ...
 • Page 6

  In gebruik nemen U hebt een split-system airconditioner aangeschaft en deze door uw installatiespecialist laten installeren. Deze handleiding bevat veel belangrijke informatie over het gebruik van uw airconditioner. Neem de tijd om hem door te lezen, zodat u weet hoe u alle mogelijkheden van de unit kunt benutten. De handleiding heeft de volgende indeling: ◆ Op pagina 4-5 vindt u de volgende afbeeldingen: - Binnen- en buiten-unit - Afstandsbediening (toetsen en display) Met behulp van deze afbeeldingen leert u de verschillende toetsen, knoppen en symbolen snel kennen. ◆ Het grootste deel van de handleiding wordt gevormd door stap-voor-stap instructies voor de beschikbare functies. In de illustraties van de stap-voor-stap instructies komen de volgende drie symbolen voor: INDRUKKEN NL-6 DUWEN INGEDRUKT HOUDEN ...
 • Page 7

  Wandhouder afstandsbediening bevestigen De afstandsbediening wordt geleverd met een plastic wandhouder waarin u de afstandsbediening kunt plaatsen wanneer u hem niet gebruikt. Bevestig de houder als volgt aan de wand: 1 Geef met een potlood aan waar de twee gaten voor bevestiging van de wandhouder moeten komen. 2 Boor de twee gaten en doe er pluggen in die geschikt zijn voor de muur waaraan de houder wordt bevestigd. 3 Schroef de houder op zijn plaats. Resultaat: U kunt de afstandsbediening nu in en uit de houder schuiven. Batterijen afstandsbediening plaatsen U moet batterijen in de afstandsbediening plaatsen of ze vervangen: ◆ voor ingebruikname van de airconditioner ◆ als de afstandsbediening niet goed meer werkt. NB Gebruik twee nieuwe LR03 AAA 1,5 V batterijen. Plaats geen gebruikte batterijen of batterijen van een verschillend type. Batterijen kunnen na 12 maanden geheel ontladen zijn, zelfs wanneer ze geheel niet zijn gebruikt. 1 Schuif ...
 • Page 8

  Klok instellen Uw airconditioner heeft een ingebouwde klok die wordt gebruikt om de unit automatisch te laten starten en stoppen. U moet de tijd instellen wanneer u: ◆ de airconditioner in gebruik neemt ◆ de batterijen hebt vervangen. NB Vergeet niet om aan het begin en einde van de zomertijd de tijd aan te passen. Eerste keer tijd instellen 1 Plaats de batterijen. ◆ Duw het batterijklepje van de afstandsbediening met uw duim in de richting van de pijl en verwijder het. Resultaat: De klok verschijnt. 2 Druk met een puntig voorwerp (bijvoorbeeld een balpen) op de toets. Resultaat: De letters AM knipperen. 3 Om de juiste tijd in te stellen, drukt u op de of onder het klepje van de afstandsbediening bevinden. U wilt... De tijd verhogen in stappen van een minuut De tijd verhogen in stappen van tien minuten De tijd verlagen in stappen van een minuut De tijd verlagen in stappen van tien minuten toetsen die zich Dan... drukt u op de (▲) toets. hou ...
 • Page 9

  Automatische bedrijfsstand kiezen U kunt de airconditioner met uw afstandsbediening in de automatische stand laten starten. In de automatische stand worden de basistemperatuur en de optimale ventilatorsnelheid automatisch gekozen. U kunt de basistemperatuur veranderen, maar de ventilatorsnelheid niet. 1 Druk zo nodig op de Gevolg: (Aan/uit) toets. ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De airconditioner wordt gestart in dezelfde stand waarin hij stond toen hij de laatste keer werd uitgeschakeld. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. MODE TURBO OFF De airconditioner is uitgerust met een beveiligingsBELANGRIJK mechanisme dat de unit beschermt tegen beschadiging wanneer hij wordt gestart kort nadat hij is: ◆ aangesloten op het lichtnet ◆ gestopt. In dat geval wacht de airconditioner drie minuten, waarna hij normaal opstart. 2 Als het symbool niet boven in de display van de afstandsbediening te zien is, drukt u één of enkele keren ...
 • Page 10

  Koelen U moet de bedrijfsstand KOELEN kiezen als u de: ◆ gewenste temperatuur wilt aanpassen ◆ de tijdens koelen gebruikte ventilatorsnelheid wilt veranderen 1 MODE TURBO Druk zo nodig op de (Aan/uit) toets. Resultaat: ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De airconditioner wordt gestart in dezelfde stand waarin hij stond toen hij de laatste keer werd uitgeschakeld. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. OFF De airconditioner is uitgerust met een BELANGRIJK beveiligingsmechanisme dat de unit beschermt tegen beschadiging wanneer hij wordt gestart kort nadat hij is: ◆ aangesloten op het lichtnet ◆ gestopt. In dat geval wacht de airconditioner drie minuten, waarna hij normaal opstart. 2 Als het symbool niet boven in de display van de afstandsbediening te zien is, drukt u één of enkele keren op de MODE toets van de afstandsbediening tot dit symbool verschijnt. Resultaat: ◆ De binnen-unit piept iedere keer dat u op MODE drukt. ◆ ...
 • Page 11

  Verwarmen U moet de bedrijfsstand VERWARMEN kiezen als u de: ◆ gewenste temperatuur wilt aanpassen ◆ de tijdens verwarmen gebruikte ventilatorsnelheid wilt wijzigen 1 Druk zo nodig op de (Aan/uit) toets. Resultaat: ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De airconditioner wordt gestart in dezelfde stand waarin hij stond toen hij de laatste keer werd uitgeschakeld. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. MODE TURBO OFF De airconditioner is uitgerust met een BELANGRIJK beveiligingsmechanisme dat de unit beschermt tegen beschadiging wanneer hij wordt gestart kort nadat hij is: ◆ aangesloten op het lichtnet ◆ gestopt. In dat geval wacht de airconditioner drie minuten, waarna hij normaal opstart. 2 Als het symbool niet boven in de display van de afstandsbediening te zien is, drukt u één of enkele keren op de MODE toets van de afstandsbediening tot dit symbool verschijnt. Resultaat: ◆ De binnen-unit piept iedere keer dat u op MODE dr ...
 • Page 12

  Snel de gewenste temperatuur Met de turbofunctie kan uw kamer in de kortst mogelijke tijd worden gekoeld of verwarmd. Voorbeeld: Als u thuiskomt, is de kamer veel te warm. U wilt de temperatuur zo snel mogelijk omlaag brengen. In de turbostand werkt de airconditioner 30 minuten lang op volle kracht, waarna hij automatisch teruggaat naar de eerder ingestelde bedrijfsstand en temperatuur. 1 Druk zo nodig op de (Aan/uit) toets. Resultaat: ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De airconditioner wordt gestart in dezelfde stand waarin hij stond toen hij de laatste keer werd uitgeschakeld. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. 2 Druk op de TURBO toets. Resultaat: ◆ Temperatuur en ventilatorsnelheid worden automatisch geregeld. ◆ Het TURBO lampje van de binnen-unit gaat aan. MODE TURBO ◆ De airconditioner koelt of verwarmt de kamer zo snel mogelijk. OFF ◆ Na 30 minuten gaat de airconditioner automatisch terug naar de vori ...
 • Page 13

  Lucht ontvochtigen Als de lucht in de kamer te vochtig is en drukkend aanvoelt, kunt u de lucht ontvochtigen zonder de temperatuur van de kamer te veel te verlagen. 1 Druk zo nodig op de (Aan/uit) toets. Resultaat: ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De airconditioner wordt gestart in dezelfde stand waarin hij stond toen hij de laatste keer werd uitgeschakeld. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. MODE TURBO OFF De airconditioner is uitgerust met een beveiligingsBELANGRIJK mechanisme dat de unit beschermt tegen beschadiging wanneer hij wordt gestart kort nadat hij is: ◆ aangesloten op het lichtnet ◆ gestopt. In dat geval wacht de airconditioner drie minuten, waarna hij normaal opstart. 2 Als het symbool niet boven in de display van de afstandsbediening te zien is, drukt u één of enkele keren op de MODE toets van de afstandsbediening tot dit symbool verschijnt. Resultaat: ◆ De binnen-unit piept iedere keer dat u op MODE drukt ...
 • Page 14

  Kamer luchten Als de lucht in de kamer bedompt is, kunt u de bedrijfsstand VENTILEREN inschakelen om de kamer te luchten. 1 MODE TURBO Druk zo nodig op de OFF 2 Als het symbool niet boven in de display van de afstandsbediening te zien is, drukt u één of enkele keren op de MODE toets van de afstandsbediening tot dit symbool verschijnt. Resultaat: ◆ ◆ ◆ ◆ MODE TURBO (Aan/uit) toets. Resultaat: ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De airconditioner wordt gestart in dezelfde stand waarin hij stond toen hij de laatste keer werd uitgeschakeld. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. OFF NB 3 De binnen-unit piept iedere keer dat u op MODE drukt. Het lampje VENTILEREN van de binnen-unit gaat aan. De airconditioner start op in de bedrijfsstand VENTILEREN. De temperatuur wordt automatisch ingesteld. U kunt op ieder willekeurig moment een andere bedrijfsstand kiezen. Kies de ventilatorsnelheid door één of meer kere ...
 • Page 15

  Regelen luchtstroom (verticaal) Afhankelijk van de plaats waar de binnen-unit aan de muur van uw kamer is gemonteerd, kunt u de stand van het buitenste luchtrooster aan de onderkant van de unit aanpassen om de efficiency van de airconditioner te verhogen. 1 Druk de toets onder het klepje van de afstandsbediening één of meer keer in voor de gewenste stand. Resultaat: De stand van het buitenste luchtrooster wordt verticaal aangepast. AANBEVELING 2 Tijdens... koelen verwarmen richt u het rooster... omhoog omlaag Als u het rooster automatisch op en neer wilt laten bewegen wanneer de airconditioner in gebruik is, drukt u op de toets. Resultaat: Het rooster gaat op en neer ten opzichte van de ingestelde middelste stand. 3 Om het rooster stil te zetten, drukt u nogmaals op de NB Als u de airconditioner... toets. wordt het buitenste rooster... uit zet geheel gesloten weer aan zet teruggezet in de eerder door u ingestelde stand. R ...
 • Page 16

  Airconditioner automatisch in- en uitschakelen (Aan/uit timer) U kunt de airconditioner met behulp van de timer op een bepaalde tijd automatisch laten in- en uitschakelen. Voorbeeld: U wilt beginnen met het koelen van uw kamer voordat u thuiskomt van uw werk. Daarom wilt u: ◆ de airconditioner om 5:30 p.m. aan laten zetten ◆ hem om 11:30 p.m. weer uit laten zetten U kunt naar keuze: ◆ alleen de inschakeltijd instellen ◆ alleen de uitschakeltijd instellen ◆ zowel de inschakeltijd als de uitschakeltijd instellen BELANGRIJK MODE TURBO OFF Kijk voordat u de timer instelt, of de klok van de airconditioner goed loopt. Zie pagina 8 voor instellen van de klok. 1 Druk zo nodig op de (Aan/uit) toets. 2 Selecteer de gewenste bedrijfsstand door één of enkele keren op de MODE toets van de afstandsbediening te drukken tot het bijbehorende symbool verschijnt ( in het bovenstaande voorbeeld). 3 Druk op de bevindt. toets die zich onder het klepje v ...
 • Page 17

  Slaaptimer instellen Wanneer de airconditioner koelt of verwarmt, kunt u hem met behulp van de slaaptimer na zes uur automatisch laten uitschakelen. NB 1 2 Zie pagina 16 wanneer u de unit op een bepaald tijdstip automatisch uit wilt laten schakelen. Zorg ervoor dat de airconditioner op Druk op de of staat. toets . Resultaat: ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. ◆ Het symbool wordt getoond. ◆ De airconditioner wordt volgens het onderstaande schema geregeld. Koelen De gewenste temperatuur wordt ieder uur 1°C hoger. Wanneer het (na twee uur) 2°C warmer is geworden, wordt de kamer vier uur lang op deze temperatuur gehouden. Verwarmen De gewenste temperatuur wordt ieder uur 1°C lager. Wanneer het (na twee uur) 2°C koeler is geworden, wordt de kamer vier uur lang op deze temperatuur gehouden. MODE TURBO OFF 2°C 1°C Kies TEMP. 1hr 2hr 6hr Begen tijd Stop tijd Begen tijd Stop tijd 1hr 2hr Kies TEM ...
 • Page 18

  Quick timer instellen Met de quick timer kunt u de airconditioner met een enkele toetsdruk na een bepaalde wachttijd automatisch laten uitschakelen. U kunt kiezen tussen uitschakelen na 30 minuten, een uur, twee uur, drie uur of vijf uur. NB Als u de airconditioner op een bepaald tijdstip wilt laten uitschakelen, zie dan pagina 16. 1 Zet de airconditioner zo nodig aan en kies de gewenste bedrijfsstand. 2 Druk één keer of enkele malen op getoond: OFF tot de juiste wachttijd wordt Resultaat: ◆ Het TIMER lampje licht geel op. ◆ De airconditioner schakelt automatisch uit wanneer de op de afstandsbediening getoonde teller op staat. MODE NL-18 TURBO OFF ...
 • Page 19

  Aan/uit timer uitzetten Als u de ingestelde inschakel- en uitschakeltijdstippen van de timer wilt annuleren, kan dat op ieder gewenst moment. 1 Voor uitzetten van... De inschakeltijd De uitschakeltijd 2 Druk op de Drukt u op... . Resultaat: Het symbool knippert. . Resultaat: symbool knippert. Het toets. Resultaat: ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. ◆ Het TIMER lampje van de binnen-unit gaat uit wanneer er geen timerfunctie meer actief is. ◆ De airconditioner werkt weer normaal. Slaaptimer uitzetten Als u de ingestelde wachttijd van de slaaptimer wilt annuleren, kan dat op ieder gewenst moment. Druk op de toets. Resultaat: ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. ◆ Het symbool verdwijnt. ◆ De airconditioner werkt weer normaal. Quick timer uitzetten Als u de ingestelde wachttijd van de quick timer wilt annuleren, kan dat op ieder gewenst moment. Druk één of enkele malen op de verschijnt. OFF toets totdat het symbo ...
 • Page 20

  Aanbevelingen voor gebruik Hieronder volgen enkele aanbevelingen voor het gebruik van uw airconditioner. NL-20 Onderwerp Aanbeveling Verwarmingscapaciteit De warmtepomp in de airconditioner neemt warmte op uit de buitenlucht en verplaatst deze naar de kamer. Als de temperatuur van de buitenlucht daalt, verwarmt de airconditioner minder goed. Als u de kamer niet warm genoeg vindt, gebruik dan een aanvullende verwarmingsmethode. Circulatie warme lucht De airconditioner brengt tijdens het verwarmen de lucht in uw kamer in circulatie. Er gaat dus nadat de airconditioner is gestart enige tijd overheen voordat de hele kamer op temperatuur is. U kunt de airconditioner desgewenst eerder laten starten, kort voor u de kamer nodig hebt. IJsvorming Bij lage buitentemperaturen en hoge luchtvochtigheid kan in de buiten-unit ijsafzetting optreden wanneer de airconditioner als verwarming wordt gebruikt. Als dat gebeurt: ◆ wordt gestopt met verwarmen ◆ word ...
 • Page 21

  Bereik temperatuur en luchtvochtigheid In de volgende tabel vindt u de bereiken voor temperatuur en luchtvochtigheid waarbinnen de airconditioner kan worden gebruikt. Als de airconditioner wordt gebruikt bij... Dan... Te hoge temperatuur kan de automatische beveiliging worden geactiveerd en stopt de airconditioner. Te lage temperatuur kan de unit lek raken of kan er een andere storing optreden doordat de warmtewisselaar bevriest. Te hoge luchtvochtigheidsgraad kan er als de airconditioner langere tijd achtereen wordt gebruikt water condenseren op de behuizing van de binnen-unit en er vanaf druipen. Stand Buitentemperatuur Binnentemperatuur Luchtvochtigheid binnen Verwarmen Circa 0°C tot 24°C Koelen Circa 21°C tot 43°C Circa 18°C tot 32°C 27°C of minder Ontvochtigen Circa 18°C tot 43°C Circa 18°C tot 32°C ❇ 80% of minder - Als de buitentemperatuur tijdens verwarmen lager is dan 0°C, is slechts een gedeelte van de capacite ...
 • Page 22

  Problemen oplossen Voer de volgende eenvoudige controles uit voordat u contact opneemt met uw service center. U kunt zo wellicht tijd en geld besparen door geen onnodig beroep te doen op het service center. Probleem NL-22 Verklaring/oplossing De airconditioner werkt in het geheel niet ◆ Controleer of de hoofdschakelaar van de airconditioner aan staat. ◆ Kijk of het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit brandt; druk zo nodig op (Aan/uit) op de afstandsbediening. ◆ Controleer of het TIMER lampje van de binnen-unit aan is. Als dat zo is: - Wacht u tot de inschakeltijd is bereikt en de airconditioner automatisch opstart - Annuleert u de timer (zie blz. 19 voor de details). De airconditioner reageert niet op de afstandsbediening ◆ Kijk of er zich geen obstakels tussen u en de binnen-unit bevinden. ◆ Controleer de batterijen van de afstandsbediening. ◆ Zorg dat de afstand tot de binnen-unit niet te groot is (tot 7 meter). U hoort geen piepsignaal wanneer ...
 • Page 23

  Airconditioner bedienen zonder afstandsbediening Uw airconditioner kan ook rechtstreeks vanaf de binnen-unit worden bediend, bijvoorbeeld wanneer u de afstandsbediening kwijt bent. 1 Open het rooster aan de voorzijde van de binnen-unit door het aan de handgrepen linksonder en rechtsonder naar buiten te trekken. 2 Om de airconditioner aan te zetten, drukt u op de AAN/UIT schakelaar aan de rechterkant van de binnen-unit. Resultaat: ◆ Het lampje IN BEDRIJF van de binnen-unit gaat aan. ◆ De binnen-unit geeft een piepsignaal. ◆ De airconditioner start in de bedrijfsstand die het beste bij de temperatuur van de kamer past: 3 Kamertemperatuur Bedrijfsstand Instelling basistemperatuur Lager dan 21°C Verwarmen Circa 22°C 21°C of hoger Koelen Circa 24°C Om de airconditioner uit te zetten, drukt u nogmaals op de AAN/UIT schakelaar. NB Ook als de airconditioner met de AAN/UIT schakelaar is aangezet, kunt u net als anders gebruik maken van de ...
 • Page 24

  Filters installeren (Optie) De airconditioner kan worden voorzien van een geurfilter en een BioPure filter om minuscule stofdeeltjes tegen te houden en ongewenste geuren tegen te gaan. De normale gebruiksduur van het filter is ongeveer drie maanden, afhankelijk van het gebruik van de airconditioner. 1 NB Deodorizing filter Bio-Pure filter NL-24 Verwijder de plastic verpakking van het filter. Verwijder de verpakking van een geurfilter pas vlak voordat u het filter in gebruik wilt nemen. De effectiviteit van het filter loopt anders terug. 2 Plaats het filter in de filterhouder en druk op de drie sluitingen tot u een klik hoort. 3 Open het rooster aan de voorkant van de binnen-unit door het aan de handgrepen linksonder en rechtsonder naar buiten te trekken. 4 Verwijder het gebruikte filter en vervang het door het nieuwe filter. ...
 • Page 25

  Technische gegevens Binnen-unit Aansluitwaarden AQT18A1(A2)QE / 24A1(A2)QE AQT18B1(B2)QE / 24B1(B2)QE 220-240V~, 50Hz AQ18A1(A2)QE / 24A1(A2)QE AQ18B1(B2)QE / 24B1(B2)QE AQT18A1(A2)QB / 24A1(A2)QB AQT18B1(B2)QB / 24B1(B2)QB AQ18A1(A2)QB / 24A1(A2)QB 220V~, 60Hz AQ18B1(B2)QB / 24B1(B2)QB NL-25 ...
 • Page 26

  DEZE AIRCONDITIONER IS VERVAARDIGD DOOR: ELECTRONICS Gedrukt in Korea ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Samsung AQ24A1 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Samsung AQ24A1 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,56 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info