Zoom out
Zoom in
Previous page
1/76
Next page
DVD/CD RECEIVER
XV-DV505
LUIDSPREKERSYSTEEM
S-DV505
Gebruiksaanwijzing
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  DVD/CD RECEIVER

  XV-DV505
  LUIDSPREKERSYSTEEM

  S-DV505

  Gebruiksaanwijzing • Page 2

  Wij danken u voor de aanschaf van dit
  Pioneer-product.
  Deze gebruiksaanwijzingen zijn bestemd om u te helpen bij de bediening van dit model. Nadat u
  de aanwijzingen gelezen heeft, is het raadzaam ze ergens veilig te bewaren voor het geval u ze in
  de toekomst weer nodig heeft.
  Locatie: op de onderkant van het apparaat

  BELANGRIJK
  CAUTION
  RISK OF ELECTRIC SHOCK
  DO NOT OPEN
  De lichtflash met pijlpuntsymbool in een
  gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
  aandacht van de gebruikers te trekken
  op een niet geïsoleerde “gevaarlijke
  spanning” in het toestel, welke
  voldoende kan zijn om bij aanraking een
  elektrische shock te veroorzaken.

  WAARSCHUWING:
  OM HET GEVAAR VOOR EEN
  ELEKTRISCHE SHOCK TE VOORKOMEN,
  DEKSEL (OF RUG) NIET VERWIJDEREN.
  AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH
  GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE
  GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN.
  ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD
  PERSONEEL TE BEDIENEN.

  WAARSCHUWING: HET TOESTEL IS
  NIET
  WATERDICHT;
  HET
  TOESTEL
  NIET
  BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND
  OF EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VERMIJDEN. PLAATS
  OOK GEEN WATERHOUDENDE VOORWERPEN, ZOALS
  VAZEN, BLOEMPOTTEN, COSMETISCHE CONTAINERS
  EN FLESSEN MET GENEESMIDDELEN, ENZ. IN DE
  NABIJHEID VAN DIT TOESTEL.
  H001A_Du

  WAARSCHUWING: GELIEVE DEZE
  ONDERRICHTINGEN GOED TE LEZEN VOORALEER HET
  TOESTEL VOOR DE EERSTE KEER OP HET
  ELEKTRISCHE NET AAN TE SLUITEN. AANGEZIEN DE
  STROOMSTERKTE VERSCHILT VAN LAND TOT LAND,
  DIENT EROP GELET DAT DE GELEVERDE STROOM OP
  DE PLAATS VAN GEBRUIK OVEREENSTEMT MET DE
  NODIGE STROOMSTERKTE ZOALS AANGEGEVEN OP
  DE ACHTERKANT VAN HET TOESTEL (VB 230 V OF 120
  V).
  H041_Du

  Het uitroepteken in een gelijkzijdige
  driehoek is bedoeld om de aandacht van
  de gebruiker te trekken op de
  aanwezigheid van belangrijke bedieningsen onderhoudsinstructies in de
  handleiding bij dit toestel.
  H002A_Du

  LET OP
  Dit product bevat een laser-diode van een hogere orde
  als 1. Om veiligheidsredenen mogen geen panelen
  worden verwijderd of de ombouw van het apparaat
  op andere wijze worden geopend.
  Laat alle reparaties over aan bevoegd vakpersoneel.
  Op uw apparaat is het onderstaande
  waarschuwingslabel aangebracht.
  Locatie: op de onderkant van het apparaat

  H018B_Du

  Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (73/
  23/EEG, gewijzigd bij 93/68/EEG), EMC-richtlijnen (89/
  336/EEG, gewijzigd bij 92/31/EEG en 93/68/EEG).
  H015A_Du

  PLAATS VAN GEBRUIK

  WAARSCHUWING: Deze

  2
  Du

  luidsprekercontactpunten kunnen onder
  GEVAARLIJKE SPANNING staan. Om het risico
  van een elektrische shock te vermijden gelieve
  men, bij het insteken of uittrekken van de
  luidsprekerkabeltjes, de niet geïsoleerde punten
  niet aan te raken voordat het stroomsnoer is
  uitgetrokken.
  H047 Du

  Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
  gebruik:
  +5°C – +35°C (+41°F – +95°F); minder dan 85%RH
  (ventilatie niet geblokkeerd)
  Niet installeren op de volgende plaatsen:
  ÷ Onder rechtstreekse zonnestraling of onder sterke
  kunstmatige belichting
  ÷ Bij hoge vochtigheidsgraad of op een slecht verluchte
  H045_Du
  plaats • Page 3

  VENTILATIE: Zorg dat u bij het installeren
  van dit toestel rondom wat vrije ruimte laat voor de
  ventilatie (tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en
  10 cm aan weerskanten van het toestel).

  WAARSCHUWING:

  H040_Du

  De luidsprekers aan de muur
  bevestigen
  Voor het bevestigen
  • Bedenk dat dit luidsprekersysteem zwaar
  is, hetgeen ertoe kan leiden dat de
  houtschroef los komt of dat de muur het
  gewicht niet aankan, als gevolg waarvan het
  luidsprekersysteem op de grond kan vallen.
  Dit is zeer gevaarlijk. Zorg dat u er volkomen
  zeker van bent dat de muur stevig genoeg is
  om het gewicht van het luidsprekersysteem
  te dragen. Bevestig het niet aan multiplex
  platen of muren met een zacht oppervlak.
  Bevestigingsschroeven worden niet bij dit
  apparaat geleverd. Zoek a.u.b. schroeven die
  geschikt zijn voor het gewenste doel.

  Dit apparaat gebruikt minder dan 0,5 watt aan
  energie wanneer de CD-speler in de ruststand
  staat.

  WAARSCHUWING: DE STANDBY-TOETS
  IS IN HET SECUNDAIRE VOEDINGSCIRCUIT
  OPGENOMEN. DIT BETEKENT DAT HET APPARAAT
  OP STANDBY NIET VAN HET ELEKTRICITEITSNET
  IS AFGESLOTEN. PLAATS HET TOESTEL DAAROM
  OP EEN GESCHIKTE PLAATS, WAAR DE STEKKER
  GEMAKKELIJK UITGETROKKEN KAN WORDEN BIJ
  ONGEVAL. DEZE STEKKER MOET OOK
  UITGETROKKEN WORDEN INDIEN HET TOESTEL
  GEDURENDE EEN LANGERE PERIODE NIET
  GEBRUIKT WORDT.
  H017B_Du

  Nederlands

  Spleten en
  openingen in het omhulsel dienen voor ventilatie
  en een gepast gebruik van het product, alsook om
  het te beschutten voor oververhitting. Om het te
  beschermen tegen vuur mogen deze openingen
  nooit afgesloten of bedekt worden met voorwerpen
  zoals dagbladen, tafellakens, gordijnen, enz. Plaats
  het toestel ook nooit op een dik tapijt, op een bed,
  sofa of om het even welk zacht en dik materiaal.

  Energiebesparend ontwerp

  WAARSCHUWING: GEEN NAAKTE
  VLAMMEN, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET
  TOESTEL PLAATSEN. INDIEN BIJ ONGEVAL EEN
  NAAKTE VLAM OP HET TOESTEL ZOU VALLEN KAN,
  DOOR HET VERSPREIDEN ERVAN OVER HET TOESTEL,
  VUUR ONTSTAAN.
  H044_Du

  5 mm

  5 mm

  10 mm

  Houtschroef

  Beugel voor bevestiging
  aan de muur
  Afstand uitsteken: 5-7 mm
  Opmerking


  Wanneer u er niet zeker van bent dat de kwaliteit en/ of de sterkte van de muur voldoende
  is, raadpleeg dan een vakman.  Pioneer accepteert geen verantwoordelijkheid voor ongelukken of schade die het gevolg
  zijn van een onjuiste installatie.

  3
  Du • Page 4

  Inhoudsopgave
  01 Voordat u begint
  Inleiding tot het thuistheater ............................ 6
  Algemene compatibiliteit van disks ................. 6
  Compatibiliteit CD-R/RW ............................. 6
  Compatibiliteit DVD-R/RW .......................... 7
  Compatibiliteit van PC disks ........................ 7
  Compatibiliteit met MP3 audio ................... 7
  Titels, hoofdstukken en tracks ..................... 8
  DVD Video regio‘s ......................................... 8

  02 Bedieningselementen en
  displays
  Voorpaneel .......................................................... 9
  Afstandsbediening ........................................... 10
  Display .............................................................. 12

  03 Voorbereidingen
  Het apparaat op uw TV systeem afstellen ...... 14
  De Quick (snelle) kamerinstelling
  verrichten .......................................................... 15
  De klok instellen ............................................... 15
  Het tijdsformaat wijzigen ........................... 16
  De afstandsbediening instellen om uw TV
  te bedienen ....................................................... 16
  De schermdisplays gebruiken ........................ 17
  Disks afspelen .................................................. 17
  Toetsen voor eenvoudige weergave ........... 19
  Toetsen op het voorpaneel .................... 20
  DVD-Video diskmenu’s ............................... 20
  Video CD PBC menu’s ............................... 21
  Naar externe apparatuur luisteren ................. 21
  Toetsen die het apparaat automatisch
  aanzetten .......................................................... 21

  04 Disks afspelen
  Inleiding ............................................................ 22
  Gebruik van de Disc Navigator om de
  inhoud van een disk te bekijken ..................... 22
  Scannen door disks ......................................... 23
  Vertraagde weergave ....................................... 23
  Met één beeld tegelijk vooruit/achteruit ........ 24
  Een gedeelte van een disk herhaald
  weergeven ......................................................... 24
  De herhaalde weergave gebruiken ................. 25
  Het OSD gebruiken .................................... 25
  Het display op het voorpaneel
  gebruiken .................................................... 26

  4
  Du

  De willekeurige weergave gebruiken ............. 26
  Het OSD gebruiken .................................... 26
  Het display op het voorpaneel
  gebruiken .................................................... 27
  Programmalijsten creëren .............................. 28
  Het OSD gebruiken .................................... 28
  Programmalijsten bewerken met het
  OSD ........................................................ 29
  Andere functies in het OSD
  programmamenu .................................. 30
  Het display op het voorpaneel
  gebruiken .................................................... 30
  Een track uit de programmalijst
  wissen .................................................... 31
  De programmalijst wissen ................... 31
  Zoeken op een disk .......................................... 31
  De ondertitels wijzigen .................................... 32
  De DVD audio taal wijzigen ............................. 32
  Het audiokanaal wijzigen bijde weergave
  van een Video CD ............................................. 32
  Het beeld vergroten ......................................... 32
  De camerahoek wijzigen ................................. 33
  Diskinformatie laten weergeven ..................... 33
  Het OSD gebruiken .................................... 33
  Het display op het voorpaneel
  gebruiken .................................................... 34

  05 Naar de radio luisteren
  Zenders kiezen ................................................. 35
  Slechte FM ontvangst verbeteren ............. 35
  Zenders opslaan ............................................... 36
  Naar voorkeurzenders luisteren ................ 36
  Een inleiding tot RDS ...................................... 37
  Het RDS display gebruiken ........................ 38
  Naar RDS programma’s zoeken ............... 38

  06 Instellingen voor surround
  geluid
  Uw surround geluidsinstellingen kiezen ....... 39
  Instelling van de afstand van de
  luidsprekers voor ........................................ 40
  Instelling van de afstand van de
  centrale luidspreker ................................... 40
  Instelling van de afstand van de surround
  luidsprekers ................................................ 40
  Instelling van het dynamisch bereik ......... 40
  Dual mono instelling .................................. 41
  Instelling van de LFE verzwakking ............ 41
  Het relatieve volume van elk kanaal
  instellen ............................................................ 41 • Page 5

  07 Geluidsbronnen weergeven

  08 Het geluid instellen
  De lage en hoge tonen instellen ..................... 47
  Het effectniveau instellen ................................ 47
  De lage tonen versterken ................................ 47
  De Midnight en Quiet functies gebruiken ..... 48
  Het geluid uitzetten .......................................... 48
  Het signaalniveau van de TV en externe
  apparatuur verminderen ................................. 48

  09 De timer gebruiken
  De wekker instellen .......................................... 49
  De wekker aan/uit zetten ........................... 50
  De sluimertimer instellen ................................ 50

  10 Het menu voor initiële
  instellingen gebruiken
  Het menu voor initiële instellingen
  gebruiken .......................................................... 51
  Video instellingen ............................................. 51
  TV Screen (Tv-scherm) ............................... 51
  S Video out .................................................. 52
  Taalinstellingen ................................................ 52
  Audio Language (Audio taal) ..................... 52
  Subtitle Language (Ondertiteltaal) ............ 52
  DVD Menu Language (DVD menu-taal) ... 53
  Subtitle Display
  (Weergave von de ondertitels) ................... 53
  Instellingen van het display ............................. 53
  OSD Language (OSD-taal) ......................... 53
  On Screen Display (Schermdisplay) ......... 53
  Angle Indicator (Hoek indicator) ............... 54
  Options .............................................................. 54

  Parental Lock (Kinderbeveiliging) ............. 54
  Een nieuw wachtwoord invoeren ......... 54
  Uw wachtwoord wijzigen ...................... 55
  Het niveau van de kinderbeveiliging
  instellen/wijzigen .................................. 55
  De landcode instellen/wijzigen ............ 56

  11 Aanvullende informatie
  De demo uitzetten ............................................ 57
  Het display dimmen ......................................... 57
  Het frequentie-interval wijzigen ...................... 57
  Het TV kleursysteem instellen ......................... 57
  Het apparaat resetten ...................................... 57
  Kinderslot ......................................................... 58
  Gebruik van disks bij dit apparaat .................. 59
  Omgaan met disks ..................................... 59
  Disks bewaren ............................................ 59
  Disks die men moet vermijden .................. 59
  Correcte installatie en onderhoud van dit
  apparaat ............................................................ 60
  Aanwijzingen voor de installatie ............... 60
  De lens reinigen .......................................... 60
  Condensatieproblemen .............................. 60
  Het apparaat verplaatsen .......................... 60
  Extra aansluitingen .......................................... 61
  Externe antennes aansluiten ..................... 61
  Externe apparatuur aansluiten ....................... 61
  Problemen oplossen ........................................ 63
  Algemeen .................................................... 63
  DVD/CD/Video CD speler ........................... 64
  Tuner ............................................................ 65
  Foumeldingen ............................................. 65
  Beeldformaten en diskformaten ..................... 66
  Gebruikers met een breedbeeld TV ........... 66
  Gebruikers met een standaard TV ............. 66
  Taalcode lijst ..................................................... 67
  Landcode lijst ................................................... 67
  Apparaatcode lijst: ..................................... 68
  Glossarium ....................................................... 70
  Technische gegevens ....................................... 72
  Omgang met het netsnoer ........................ 73

  Nederlands

  De multikanaals geluidsfuncties
  gebruiken .......................................................... 43
  Auto ............................................................. 43
  Surround functies ....................................... 43
  Geavanceerde Surround functies ............. 43
  Stereo .......................................................... 44
  Naar multikanaals geluid luisteren ................ 44
  Naar stereo geluid luisteren ............................ 45
  Geavanceerde surround functies
  gebruiken .......................................................... 46
  De hoofdtelefoon gebruiken met
  geavanceerde surround functies .............. 46

  5
  Du • Page 6

  01

  Voordat u begint

  Inleiding tot het thuistheater
  U bent waarschijnlijk gewend aan het
  gebruik van stereoapparatuur om naar
  muziek te luisteren, maar misschien niet aan
  het gebruik van thuistheater systemen die
  veel meer mogelijkheden bieden (zoals
  surround geluid) bij het luisteren naar
  geluidsopnamen.

  Algemene compatibiliteit van
  disks
  Deze speler is ontworpen en gebouwd om
  materiaal met één of meer van de volgende
  logo’s te kunnen weergeven.

  DVD-Video

  Het begrip thuistheater verwijst naar het
  gebruik van meerdere audiokanalen om een
  surround geluidseffect te creëren, zodat men
  het geluid ervaart alsof men zich midden in
  de actie of het concert bevindt. Het surround
  geluid van een thuistheater systeem hangt
  niet alleen af van de luidsprekers die u in de
  kamer heeft opgesteld, maar ook van de
  geluidsbron en de geluidsinstellingen van
  het systeem.
  DVD-Video heeft zich bewezen als de
  standaard signaaldrager van het thuistheater
  vanwege zijn formaat, kwaliteit en
  gebruikersgemak. Op een DVD disk kunnen
  maximaal zeven verschillende geluidssporen
  zijn vastgelegd, die elk naar een andere
  luidspreker van uw systeem worden
  gestuurd. Hierdoor ontstaat een surround
  geluidseffect en krijgt u het gevoel “er echt
  bij te zijn”.
  Deze receiver zal automatisch Dolby Digital,
  DTS of Dolby Surround DVD-Video disks
  decoderen. In de meeste gevallen is het niet
  nodig instellingen te verrichten om een
  realistisch surround geluid te verkrijgen,
  maar andere mogelijkheden (zoals het
  luisteren naar een CD met multikanaals
  surround geluid) worden besproken onder
  Geluidsbronnen weergeven, vanaf bladzijde
  43.

  6
  Du

  Audio CD

  Video CD

  CD-R

  CD-RW

  Andere formaten, waaronder de hieronder
  genoemde, kunnen niet met deze speler
  worden weergegeven:
  • DVD-Audio, SACD, Photo CD, DVDRAM, DVD-ROM, CD-ROM*
  (*behalve wanneer deze MP3 bestanden
  bevatten met een formaat zoals
  beschreven in het hoofdstuk betreffende
  de compatibiliteit van MP3 audio)
  Opmerking

  • DVD-R/RW en CD-R/RW disks (Audio
  CD’s en Video CD’s) die zijn opgenomen
  met een DVD recorder, een CD recorder
  of een PC kunnen niet altijd met dit
  apparaat weergegeven worden. Dit kan
  een aantal oorzaken hebben, waaronder:
  het soort disk; het soort opname;
  beschadigingen, vuil of condens op de
  disk of op de lens van de speler.

  Compatibiliteit CD-R/RW
  • Dit apparaat kan CD-R en CD-RW disks
  afspelen die zijn opgenomen met het CD
  Audio of Video CD formaat, alsmede CDROMs die MP3 audio bestanden
  bevatten. Andersoortige informatie kan
  echter tot gevolg hebben dat de disk niet
  kan worden afgespeeld, of ruis/
  vervorming veroorzaken. • Page 7

  Voordat u begint

  • Niet afgesloten CD-R/RW disks waarop
  CD Audio is opgenomen kunnen worden
  afgespeeld, maar de volledige
  Inhoudsopgave (speelduur, enz.) zal niet
  worden weergegeven.

  Compatibiliteit DVD-R/RW
  • Dit apparaat kan DVD-R/RW disks
  afspelen die zijn opgenomen met het
  DVD Video formaat.
  • Dit apparaat kan geen DVD-RW disks
  afspelen die zijn opgenomen met het
  Video Recording formaat.
  • Dit apparaat kan geen DVD-R/RW disks
  opnemen.
  • Niet afgesloten DVD-R/RW disks
  kunnen niet worden afgespeeld met
  deze speler.

  Compatibiliteit van PC disks
  • Wanneer u een disk opneemt met een
  PC, kan het gebeuren, zelfs wanneer u
  de disk opneemt in één van de
  hierboven genoemde compatibele
  formaten, dat de disk niet op dit
  apparaat afgespeeld kan worden,
  vanwege de instellingen van de software
  waarmee de disk beschreven is.
  Raadpleeg in een dergelijk geval de
  maker van de software voor meer
  informatie.
  • Raadpleeg de DVD-R/RW of CD-R/RW
  software disk verpakkingen voor meer
  informatie over compatibiliteit.

  Compatibiliteit met MP3 audio
  • Dit apparaat kan CD-ROM disks
  afspelen met bestanden in het MPEG-1
  Audio Laag 3 formaat (MP3) met een
  bemonsteringsfrequentie van 32, 44.1 of
  48kHz. Niet compatibele bestanden
  kunnen niet worden afgespeeld en de
  tekst UNPLAYABLE wordt weergegeven
  op het display.

  Nederlands

  • Dit apparaat kan geen CD-R of CD-RW
  disks opnemen.

  01

  • Het wordt aanbevolen bestanden met
  een constante bitsnelheid te gebruiken.
  Bestanden met een variabele
  bitsnelheid (VBR) kunnen worden
  afgespeeld, maar de speelduur wordt
  dan niet altijd correct aangegeven.
  • De CD-ROM waarop u uw MP3
  bestanden schrijft moet conform zijn
  aan ISO 9660 Niveau 2.
  • Fysiek formaat van de CD: Mode1,
  Mode2 XA Form1.
  • Dit apparaat speelt alleen bestanden af
  die eindigen met de bestandsnaam
  extensie “.mp3” of “.MP3”.
  • Deze speler is niet compatibel met
  multi-sessie disks. Wanneer u een multisessie disk probeert af te spelen, wordt
  alleen de eerste sessie afgespeeld.
  • Gebruik CD-R of CD-RW signaaldragers
  om uw MP3 bestanden op te nemen. De
  disk moet afgesloten zijn om afgespeeld
  te kunnen worden op dit apparaat.
  • Deze speler kan maximaal 250 folders
  en 250 tracks herkennen. Disks die meer
  dan 250 folders of 250 tracks bevatten,
  kunnen worden afgespeeld, maar
  uitsluitend de eerste 250 folders/tracks
  zijn toegankelijk.
  • De namen van folders en tracks (zonder
  de “.mp3” extensie) worden
  weergegeven.

  7
  Du • Page 8

  01

  Voordat u begint

  • U kunt uw MP3 bestanden met veel
  verschillende bitsnelheden opnemen.
  Dit apparaat is compatibel met alle
  snelheden. Audiosignalen, opgenomen
  op 128Kbps, klinken bijna net zo goed
  als normale CD Audio. Deze speler kan
  MP3 tracks met een lagere bitsnelheid
  afspelen, maar bedenk dat de
  geluidskwaliteit sterk achteruitgaat bij
  lagere bitsnelheden.

  Titels, hoofdstukken en tracks
  DVD disks zijn normaal gesproken
  onderverdeeld in één of meer titels. Titels
  kunnen verder onderverdeeld zijn in
  hoofdstukken.

  Titel 1

  Titel 2

  Titel 3

  Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

  CD’s en Video CD’s zijn onderverdeeld in
  tracks.

  Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Track 6

  Folder A
  Track 1

  8
  Du

  mp3

  mp3

  mp3

  mp3

  mp3

  mp3

  CD-ROM’s die MP3 bestanden bevatten zijn
  onderverdeeld in folders en tracks. Folders
  kunnen ook weer subfolders bevatten.

  Folder B Folder C
  Track 2

  Track 3

  Track 1

  Track 1

  Track 2

  DVD Video regio’s
  Op de doos van alle DVD Video disks staat
  een regio merkteken dat aangeeft met welke
  regio(‘s) van de wereld de disk compatibel is.
  Uw DVD speler is ook voorzien van een regio
  merkteken. U kunt dit vinden op het
  achterpaneel. Disks bestemd voor regio’s die
  niet compatibel zijn kunnen niet worden
  afgespeeld met deze speler. Disks voorzien
  van het merkteken ALL kunnen in elke speler
  afgespeeld worden.
  Het onderstaande diagram toont de diverse
  DVD regio’s van de wereld. • Page 9

  Bedieningselementen en displays

  02

  Nederlands

  Voorpaneel
  1

  2

  3
  DVD/CD

  FM/AM

  7

  ¶ 6

  TUNER

  OPEN/CLOSE
  0

  4

  5
  DOWN

  6

  VOLUME


  UP

  STANDBY/ON

  +

  PHONES

  7

  8

  9

  1
  OPEN/CLOSE
  Hiermee opent u de disklade
  2
  7
  Stopt met de weergave
  3
  DVD/CD /6
  Schakelt over op de DVD/CD functie en start/
  pauzeer/hervat de weergave
  4
  FM/AM (TUNER)
  Schakelt over op de tuner en schakelt om
  tussen de AM en FM banden
  5
  VOLUME toetsen
  Regelt het volume bij
  6
  STANDBY/ON
  Hiermee zet u de speler aan of in de stand-by
  stand
  7

  Sensor van de afstandsbediening

  8
  Timer indicator
  Licht op wanneer de timer actief is
  9
  PHONES ingang
  Aansluiting voor de hoofdtelefoon

  9
  Du • Page 10

  02

  Bedieningselementen en displays

  3

  Afstandsbediening

  DVD toetsen
  AUDIO
  Selecteert het audio kanaal of de taal
  (bladzijde 32)
  SUBTITLE
  Selecteert de weergave van de ondertitels
  (bladzijde 32)

  STANDBY/ON

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  DVD/CD

  FM/AM

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  14
  15

  ZOOM
  Wijzigt de vergrotingsfactor (bladzijde 32)

  16
  TOP MENU

  17

  TUNE +

  4

  AUTO
  Selecteert automatisch een
  decoderingsformaat, in overeenstemming
  met de geluidsbron (bladzijden 43–45)

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN

  10

  18

  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  8
  REPEAT

  7

  ¢

  RANDOM

  1

  2

  3

  CH LEVEL

  TIMER

  7

  SURROUND
  Selecteert een surround functie (bladzijden
  43–45)

  FOLDER +

  TEST TONE

  4

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  CLEAR

  ADV. SURROUND
  Selecteert een DSP functie (bladzijden 43–
  44, 46)

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  13

  SHIFT

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  19

  5
  ROOM SETUP
  Druk hierop om de instelling van het surround
  geluid automatisch bij te regelen, in
  overeenstemming met uw kamertype (S, M, of
  L) (bladzijde 15)
  6

  1
  STANDBY/ON
  Zet de speler aan of in de stand-by stand
  2
  Functieselectie toetsen
  Selecteert de geluidsbron waarnaar u wilt
  luisteren

  Du

  BASS MODE
  Druk hierop om de lage tonen te
  versterken bij bepaalde soorten muziek of
  geluidsbronnen (bladzijde 47)

  7
  VOLUME
  Regelt het volume bij
  8

  10

  Geluidsfunctie toetsen

  DVD MENU
  ST–

  9

  12

  MUTE

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  ANGLE
  Wijzigt de camerahoek tijdens de weergave
  van een DVD multihoek scéne (bladzijde
  33)

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  DVD SETUP

  11

  L1/L2
  LINE

  TV

  DVD SETUP
  Toont (of verlaat) het DVD display op het
  scherm • Page 11

  Bedieningselementen en displays

  9
  ENTER, TUNE & cursor controletoetsen
  Hiermee navigeert u door de schermdisplays en
  menu’s; met ENTER selecteert u een optie of
  activeert u een commando
  10 SOUND MODE
  Stel de toonregeling en het effectniveau in
  (bladzijde 47)
  11

  Bedieningstoetsen voor de weergave
  3
  Start/hervat de weergave
  1 en /e
  Hiermee kunt u vertraagd achteruit
  afspelen, beeld voor beeld achteruit gaan
  en achteruit scannen
  ¡ en E/
  Hiermee kunt u vertraagd vooruit afspelen,
  beeld voor beeld vooruit gaan en vooruit
  scannen
  4 /FOLDER –
  Springt naar het begin van het huidige
  hoofdstuk/track (of folder, indien u op
  SHIFT + 4 drukt), en vervolgens naar
  voorgaande hoofdstukken/tracks/folders
  ¢ /FOLDER +
  Springt naar het volgende hoofdstuk/track
  (of folder, indien u op SHIFT + ¢ drukt)
  8
  Pauzeert de weergave; druk nogmaals op
  deze toets om de weergave te hervatten
  7
  Stopt de weergave

  12 Cijfertoetsen en SHIFT functies
  De cijfertoetsen kunnen worden gebruikt om
  direct een track te selecteren, terwijl de functies
  boven de toetsen geactiveerd worden door
  tegelijk op SHIFT en de toets te drukken.

  Nederlands

  SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD SETUP)
  Druk hierop om diverse
  systeeminstellingen te verrichten in de
  stand-by stand; of om uw surround sound
  instellingen te kiezen wanneer het
  apparaat aan staat

  02

  PROGRAM
  Hiermee kunt u een programmalijst
  programmeren/afspelen (bladzijden 30–31)
  REPEAT
  Hiermee kunt u een herhaalde weergave
  functie selecteren (bladzijde 26)
  RANDOM
  Hiermee kunt u een willekeurige weergave
  functie selecteren (bladzijde 27)
  TEST TONE
  Geeft de testtoon weer (om de luidsprekers
  in te stellen) (bladzijden 41–42)
  CH LEVEL
  Hiermee kunt u de luidsprekerniveaus
  bijregelen (bladzijde 42)
  TIMER
  Hiermee kunt u het timer menu oproepen
  (bladzijden 49–50,15)
  DVD DISP
  Hiermee kunt u de informatie die wordt
  weergegeven op het display wijzigen
  (bladzijden 33–34)
  DIMMER
  Dimt het fluorescente display (FL) of maakt
  het helderder (bladzijde 57)
  CLEAR
  Hiermee wist u een element
  ENTER
  Hiermee selecteert u menukeuzes, enz.
  (werkt precies zo als de ENTER toets onder
  punt 9 hierboven)

  11
  Du • Page 12

  02

  Bedieningselementen en displays

  18 RETURN
  Druk hierop om terug te keren naar een vorig
  menuscherm

  13 SHIFT
  Druk hierop om toegang te krijgen tot de in
  groen gedrukte functies/commando’s op de
  afstandsbediening

  19

  TV CONTROL

  14 QUIET/MIDNIGHT
  Stelt het geluid in op een laag luistervolume
  (bladzijde 48)

  Zet de TV aan of in de stand-by stand
  INPUT SELECT
  Schakelt de ingang van de TV om

  15 MUTE
  Zet het geluid uit

  CHANNEL +/–
  Hiermee selecteert u kanalen op de TV

  16 SYSTEM DISP
  Hiermee schakelt u om tussen informatie en
  tijdweergave
  17

  VOLUME +/–
  Hiermee regelt u het volume van de TV bij

  DVD MENU
  Roept het DVD menu op (bij CD’s, Video
  CD’s en MP3 disks verschijnt de Disc
  Navigator)
  TOP MENU (SHIFT + DVD MENU)
  Roept het top menu van een DVD disk op

  Display
  1

  2

  3

  MIDNIGHT QUIET

  4

  MP3

  5

  6

  PGM RPT - 1

  7

  8

  RDM

  ATT

  9

  PRO LOGIC
  DIGITAL

  kHz
  MHz

  10

  11

  12

  2
  MIDNIGHT
  Licht op tijdens het luisteren in de Midnight
  stand
  Du

  ADV.SURR.

  13

  1
  3
  Licht op tijdens de weergave van een CD, VCD,
  DVD of MP3

  12

  96kHz

  3
  QUIET
  Licht op wanneer de Quiet functie aan staat
  4
  MP3
  Licht op tijdens de weergave van een MP3 disk • Page 13

  Bedieningselementen en displays

  02

  6
  RPT-1
  RPT licht op tijdens herhaalde weergave (RPT-1
  licht op wanneer men één track laat herhalen)

  Opmerking
  • Zelfs wanneer alle indicators oplichten is
  het mogelijk dat niet alle luidsprekers van
  uw opstelling geluid weergeven.
  10

  7
  RDM
  Licht op tijdens de weergave in willekeurige
  volgorde

  Licht op wanneer er een uitzending wordt
  ontvangen

  Surround geluid indicatoren

  Licht op wanneer er een FM stereo
  uitzending wordt ontvangen in de auto
  stereo stand

  2 PRO LOGIC II
  Licht op wanneer de Dolby Prologic II
  decodering actief is
  2 DIGITAL
  Licht op wanneer er een Dolby Digital*1
  signaal gedecodeerd wordt

  Licht op wanneer FM mono ontvangst is
  geselecteerd
  11

  96kHz
  Licht op wanneer er een 96kHz
  geluidsbron wordt gedetecteerd (zal niet
  oplichten wanneer de signaalbron
  beveiligd is tegen het maken van kopieën)

  Luidsprekerindicators ( )
  Deze geven aan of de weergave stereo (
  ) of
  multikanaals is (alle luidsprekers lichten op in
  het display).

  Timer indicatoren
  Licht op wanneer de wekfunctie actief is

  Licht op wanneer de timer is ingesteld

  ADV. SURR
  Licht op wanneer één van de geavanceerde
  surround luisterfuncties geselecteerd is
  DTS
  Licht op om aan te geven dat er een DTS*2
  signaal gedecodeerd wordt

  Tuner indicatoren
  Licht op wanneer één van de RDS displayof zoekfuncties actief is

  8
  ATT
  Licht op wanneer u het ingangs-signaalniveau
  van een extern apparaat verzwakt (vermindert)
  (kan alleen bij een analoog signaal)
  9

  Nederlands

  5
  PGM
  Licht op tijdens de geprogrammeerde weergave

  Licht op wanneer de sluimertimer actief is
  12
  Licht op tijdens multihoek scénes op een DVD
  disk
  13

  Tekst display

  *1 Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
  "Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D symbool zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.
  *2 "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerde
  handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

  13
  Du • Page 14

  03

  Voorbereidingen

  Het apparaat op uw TV
  systeem afstellen
  Wanneer u het systeem voor het eerst
  aanzet, verschijnt er normaal gesproken een
  welkomstscherm op uw TV. Hiervanuit kunt u
  de speler instellen op het soort TV dat u
  heeft. Verricht hierna de Quick (snelle)
  kamerinstelling (zie onder) om meteen disks
  te kunnen afspelen.

  3 Met de / (cursor links/rechts)
  toetsen kunt u ofwel ‘Wide screen’ ofwel
  ‘Standard size screen’ selecteren,
  afhankelijk van het beeldformaat van uw
  TV, en druk vervolgens op ENTER.
  Raadpleeg ook Beeldformaten en
  diskformaten op bladzijde 66 als u niet zeker
  weet welke keuze te maken.

  Let's Get Started Menu

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU

  What kind of TV do you have?

  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  SOUND
  MODE

  Use the

  /

  cursor buttons

  to choose, then press [ENTER]

  ENTER
  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4

  FOLDER +

  8

  7

  ¢

  1 gebruik de / toetsen (cursor op/
  neer) om een taal te kiezen.

  Wide screen (16:9)

  Standard size screen (4:3)

  4 Druk nogmaals op ENTER om de
  instelprocedure te be‘indigen.

  Hello!
  Select the display language
  using the cursor keys on the remote
  English
  français
  Deutsch
  Italiano
  Español

  Let's Get Started Menu

  Setup complete
  If you're finished setting up,
  choose [Complete],
  to start again choose [Back]

  Choose one then press Enter

  Complete

  Back

  2 Druk op ENTER om naar het volgende
  scherm te gaan.

  Welcome to Pioneer DVD!
  Thank you for purchasing this Pioneer DVD player.

  Before using, please take a little time
  to setup your DVD player
  Put the batteries into the remote control
  Next, press the [ENTER] button on the remote control
  and start the Let's Get Started Menu

  Next

  14
  Du

  • Selecteer BACK en druk vervolgens op
  ENTER als u terug wilt gaan en de
  instelling die u zojuist heeft verricht wilt
  wijzigen. • Page 15

  Voorbereidingen

  03

  Afhankelijk van de afstand van uw
  luidsprekers tot de luisterpositie moet u
  Small, Medium, of Large kiezen (zie de
  volgende tabel).

  De klok instellen
  Nadat u het apparaat heeft ingesteld op uw
  TV, moet u eerst de klok instellen. Dit hoeft u
  slechts éénmaal te doen (tenzij de
  elektrische stroomvoorziening wordt
  onderbroken) waarna u gebruik kunt maken
  van de timerfuncties.

  Nederlands

  De Quick (snelle)
  kamerinstelling verrichten

  • Druk herhaald op ROOM SETUP om
  het formaat van uw kamer te selecteren
  en druk vervolgens op ENTER.
  STANDBY/ON

  S

  M

  L

  1,8m

  1,8m

  1,8m

  DVD/CD

  Voor
  Midden

  1,5m

  1,5m

  1,5m

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  MUTE

  VOLUME

  Surround

  0,9m

  1,8m

  SYSTEM SETUP

  2,7m

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  Opmerking

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  • De kanaalniveaus worden ook
  bijgeregeld volgens de instelling van het
  formaat kamer.

  4

  FOLDER +

  7

  8

  PROGRAM

  REPEAT

  2

  3

  CH LEVEL

  TIMER

  4

  5

  6

  DVD DISP

  • Aangezien de standaard kanaalniveaus
  niet hetzelfde zijn als de kanaalniveaus
  van de diverse kamerinstellingen, zal
  ROOM – – – op het display worden
  weergegeven wanneer u voor het eerst
  op de ROOM SETUP toets drukt. Zie Het
  relatieve volume van elk kanaal instellen
  op bladzijde 41 voor meer informatie
  over de instellingen van de individuele
  kanaalniveaus.

  RANDOM

  1
  TEST TONE

  7

  • Wanneer u de kanaalniveaus al met de
  hand heeft ingesteld (zie Het relatieve
  volume van elk kanaal instellen op
  bladzijde 41), zal – – – op het display
  worden weergegeven wanneer u voor
  het eerst op de ROOM SETUP toets
  drukt.

  8

  ¢
  CLEAR

  ENTER

  DIMMER

  9

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  1

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  Druk op TIMER (SHIFT+6).

  2 Wanneer CLOCK ADJ nog niet
  geselecteerd is, gebruik de / toetsen
  om dit te selecteren.
  3

  Druk op ENTER.

  4 Gebruik de
  te stellen.
  5

  /

  Druk op ENTER.

  toetsen om het uur in

  15
  Du • Page 16

  03

  Voorbereidingen

  6 Gebruik de / toetsen om de
  minuten in te stellen.
  7 Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.
  Het display knippert om aan te geven dat de
  klok is ingesteld.
  Tip

  • Druk op elk gewenst moment op
  SYSTEM DISP om door de display opties
  te lopen en de huidige tijd weer te laten
  geven. Zie ook Diskinformatie laten
  weergeven op bladzijden 33–34 voor
  meer hierover.

  Het tijdsformaat wijzigen
  • Standaardinstelling: 12-uurs
  U kunt de tijd in het 12- of 24-uurs formaat
  laten weergeven.
  1

  Zet het systeem in de stand-by stand.

  2 Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).
  3 Gebruik de / toetsen om het
  tijdsformaat te selecteren
  (Standaardinstelling: 12-HOUR).
  Het huidige tijdsformaat wordt op het display
  getoond.
  4 Gebruik de / toetsen om het 12- of
  24-uurs formaat te selecteren.
  5 Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.

  De afstandsbediening
  instellen om uw TV te
  bedienen
  U kunt de bijgeleverde afstandsbediening
  instellen om uw TV te bedienen. De instelling
  verloopt als volgt.
  1

  Zet uw TV aan.

  2 Zoek de naam van de fabrikant van
  uw TV op in de Apparaatcode lijst op
  bladzijde 68–69.
  Bij iedere fabrikant staan één of meer
  driecijferige code’s vermeld. Deze code’s
  dienen om de afstandsbediening te
  informeren welk type TV u heeft.
  Wanneer de naam van de fabrikant van uw
  TV niet in de lijst staat, kunt u deze
  afstandsbediening niet gebruiken om uw TV
  mee te bedienen.
  3 Richt de afstandsbediening op uw TV,
  houd de CLEAR toets ingedrukt en voer
  de driecijferige code van uw TV in.
  De afstandsbediening zend een aan/uit
  signaal naar uw TV. Wanneer u de juiste code
  heeft ingevoerd, gaat uw TV uit.
  Wanneer uw TV niet uit gaat, herhaal de
  procedure dan met de volgende code in de
  lijst, totdat uw TV wel uitgaat. Wanneer deze
  instelling eenmaal is verricht, kunt u de
  volgende TV bedieningsfuncties gebruiken.
  Toets

  Functie
  Zet uw TV aan of in de standby stand.

  CHANNEL +/– Wijzigt het TV kanaal.
  VOLUME +/– Regelt het volume bij.
  INPUT

  16
  Du

  Schakelt de ingang van de TV
  om tussen de ingebouwde TV
  tuner en een externe
  videobron. • Page 17

  Voorbereidingen

  Vanwege het gebruiksgemak maakt deze
  speler uitgebreid gebruik van grafische
  schermdisplays (OSD’s). Het is een goed
  idee u vertrouwd te maken met de manier
  waarop deze werken aangezien u ze nodig
  heeft bij het instellen van de speler, bij het
  gebruik van de weergavefuncties zoals het
  geprogrammeerd afspelen, en wanneer u
  meer geavanceerde instellingen maakt voor
  audio of video.
  Alle schermen werken ongeveer op dezelfde
  manier: met behulp van de cursortoetsen
  kiest u een element en door op ENTER te
  drukken bevestigt u de keuze.
  QUIET/
  MIDNIGHT

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ADVANCED

  MUTE

  Belangrijk

  • In deze hele gebruiksaanwijzing
  betekent ‘Selecteren’ de cursortoetsen
  gebruiken om een element op het
  scherm te kiezen, waarna u op ENTER
  drukt.

  Nederlands

  De schermdisplays gebruiken

  03

  Tip

  • De functiegids aan de onderzijde van elk
  OSD scherm toont u welke toetsen u
  kunt gebruiken bij het huidige scherm.

  Disks afspelen
  De eenvoudige bedieningsfuncties voor het
  afspelen van DVD, CD, Video CD en MP3
  disks worden hier beschreven. Andere
  functies worden beschreven in het volgende
  hoofdstuk.

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  1

  2

  TEST TONE

  CH LEVEL

  4
  7

  7

  ¢

  RANDOM

  3

  CLEAR

  TIMER

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  ENTER

  0

  Toets

  Functie

  DVD SETUP

  Toont/verlaat het schermmenu
  display

  1 Wanneer de speler nog niet aan staat,
  druk dan op STANDBY/ON om deze
  aan te zetten.
  Wanneer u een DVD of een Video CD
  afspeelt, zet uw TV dan aan en controleer dat
  deze op de juiste video-ingang staat
  ingesteld.
  2 Druk op 0 OPEN/CLOSE om de
  disklade te openen.
  3 Plaats een disk.
  Plaats de disk met het etiket naar boven en
  zorg ervoor dat de disk correct in de houder
  valt (wanneer men een dubbelzijdige DVD
  disc plaatst, leg deze dan met de te spelen
  kant naar beneden in de houder).

  Wijzigt het gekozen menuelement
  ENTER

  Selecteert het gekozen menuelement (de beide ENTER
  toetsen werken precies op
  dezelfde manier)

  RETURN

  Keert terug naar het
  hoofdmenu zonder de
  wijzigingen op te slaan

  17
  Du • Page 18

  03

  Voorbereidingen

  4 Druk op 3 (6) om met afspelen te
  beginnen.
  Wanneer u een DVD of een Video CD
  afspeelt, kan er een menu verschijnen.
  Raadpleeg bladzijden 20–21 voor informatie
  over het gebruik hiervan.
  Wanneer u een MP3 disk afspeelt, kan het
  een aantal seconden duren voordat de
  weergave start, afhankelijk van de
  complexiteit van de bestandenstructuur op
  de disk.

  • Wanneer ik een DVD disk plaats, wordt
  deze na een paar seconden weer
  uitgestoten!
  Waarschijnlijk is de disk niet compatibel
  met de regiocode van uw speler. De
  regiocode zou op de disk gedrukt
  moeten zijn; vergelijk dit met de
  regiocode van de speler (u kunt deze
  vinden op het achterpaneel). Zie ook
  bladzijde 8.
  Wanneer de regiocode correct is, is de
  disk misschien beschadigd of vuil. Maak
  de disk schoon en controleer dat deze
  niet beschadigd is. Zie ook bladzijde 59.
  • Waarom speelt de disk die ik geplaatst
  heb niet?
  Controleer eerst dat u de disk juist
  geplaatst heeft (met het etiket naar
  boven), en dat ze schoon en niet
  beschadigd is. Zie bladzijde 59 voor
  informatie over het reinigen van disks.
  Wanneer een correct geplaatste disk
  niet wordt afgespeeld, is waarschijnlijk
  het formaat of het disktype niet
  compatibel, zoals DVD-Audio of DVDROM. Zie bladzijde 6 voor meer
  informatie over de compatibiliteit van
  disks.

  18
  Du

  • Ik heb een breedbeeld TV, dus hoe komt
  het dat er zwarte balken verschijnen aan
  de boven- en onderzijde van het scherm
  bij het afspelen van bepaalde disks?
  Sommige filmformaten vereisen zelfs bij
  weergave op een breedbeeld TV zwarte
  balken aan de boven- en onderzijde van
  het scherm. Dit is geen storing.
  • Ik heb een standaard (4:3) TV en heb de
  speler ingesteld om breedbeeld DVD’s in
  pan & scan formaat weer te geven, dus
  waarom krijg ik toch zwarte balken aan de
  boven- en onderzijde van het scherm bij
  bepaalde disks?
  Sommige disks annuleren de weergave
  instellingen van de speler, dus zelfs
  wanneer u de weergave van de speler op
  4:3 (Pan & Scan) heeft ingesteld,
  worden dergelijke disks in letterbox
  formaat weergegeven. Dit is geen
  storing. • Page 19

  Voorbereidingen

  De onderstaande tabel toont de voornaamste
  toetsen van de afstandsbediening voor het
  afspelen van disks. Het volgende hoofdstuk
  bespreekt de weergavefuncties in meer
  detail.

  Toets

  Functie

  3

  Start de weergave. DVD en
  Video CD: wanneer het display
  RESUME toont, start de
  weergave vanaf het punt voor
  hervatting van de weergave.

  8

  Pauzeert een disk die aan het
  spelen is, of hervat de
  weergave van een
  gepauzeerde disk.

  7

  Stopt de weergave. DVD en
  Video CD: Display toont
  RESUME. Druk nogmaals op 7
  om de functie weergave
  hervatten te annuleren.

  1

  Druk hierop om snel achteruit
  te scannen. Druk op 3 (play)
  om de normale weergave te
  hervatten.

  ¡

  Druk hierop om snel vooruit te
  scannen. Druk op 3 (play) om
  de normale weergave te
  hervatten.

  4

  Springt naar het begin van de/
  het huidige track of hoofdstuk,
  en vervolgens naar
  voorgaande tracks/
  hoofdstukken.

  ¢

  Springt naar de/het volgende
  track of hoofdstuk.

  FOLDER +/(SHIFT+
  4/¢)

  Springt naar de volgende/
  vorige folder wanneer men
  naar een MP3 disk aan het
  luisteren is.

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  MUTE

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  7
  RANDOM

  1

  2

  3

  TEST TONE

  CH LEVEL

  TIMER

  4

  5

  6

  DVD DISP

  7

  8

  ¢
  CLEAR

  ENTER

  DIMMER

  9

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  Cijfertoetsen • Wanneer de weergave van
  de disk gestopt is, start de
  weergave na enkele seconden
  (of na op ENTER te drukken)
  bij de geselecteerde titel (bij
  DVD’s) of bij het tracknummer
  (bij CD’s/Video CD’s).
  • Wanneer de disk aan het
  spelen is, springt de weergave
  na enkele seconden (of na op
  ENTER te drukken) naar het
  begin van het/de
  geselecteerde hoofdstuk of
  track.

  Nederlands

  Toetsen voor eenvoudige
  weergave

  03

  19
  Du • Page 20

  03

  Voorbereidingen

  Opmerking
  VOLUME

  • Bij Video CD’s wordt de RESUME
  functie geannuleerd wanneer u een
  andere functie selecteert.

  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  FOLDER –

  De 0 (OPEN/CLOSE) toets opent de
  disklade. De 7 (stop), en 6 (play/pause)
  toetsen op het voorpaneel werken net zo als
  de 7, 3 en 8 toetsen op de
  afstandsbediening.

  4
  PROGRAM

  0

  DVD/CD
  7

  ¶ 6

  FM/AM
  TUNER
  TUNER

  DOWN

  VOLUME


  UP

  2
  CH LEVEL

  4
  7

  RANDOM

  3

  CLEAR

  TIMER

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  Toets

  Functie

  TOP MENU
  (SHIFT+
  DVD MENU)

  Toont het ‘top menu’ van een
  DVD disk—deze verschilt per
  disc.

  DVD MENU

  Toont een DVD diskmenu—
  deze verschilt per disk en kan
  hetzelfde zijn als het ‘top
  menu’ (bij CD’s, Video CD’s en
  MP3 disks verschijnt het Disc
  Navigator scherm).

  Belangrijk

  • Bij sommige DVD disks werken
  bepaalde toetsen niet bij sommige
  gedeeltes van de disk. Dit is geen
  storing.

  DVD-Video diskmenu’s
  Veel DVD-Video disks bevatten menu’s
  waarmee u kunt kiezen waarnaar u wilt
  kijken. Deze verschaffen ook toegang tot
  extra functies, zoals de selectie van
  ondertitels of taal, of speciale functies zoals
  een diavertoning. Zie de doos van de disk
  voor meer informatie.
  Soms worden DVD-Video menu’s
  automatisch getoond wanneer u de
  weergave start; maar andere verschijnen
  slechts wanneer u op DVD MENU of TOP
  MENU drukt.

  Du

  REPEAT

  1

  ¢

  STANDBY/ON

  +

  PHONES

  20

  FOLDER +

  7

  8

  TEST TONE

  SHIFT

  OPEN/CLOSE

  ¡

  3

  1

  Toetsen op het voorpaneel

  Hiermee beweegt u de cursor
  over het scherm.
  ENTER

  Hiermee selecteert u het
  huidige menu-element.

  RETURN

  Keert terug naar het vorige
  menuscherm.

  Cijfertoetsen Hiermee kiest u een
  genummerde menu-optie
  (alleen bij bepaalde disks).
  Druk op ENTER om uw
  selectie te bevestigen. • Page 21

  Voorbereidingen

  Sommige Video CD’s beschikken over
  menu’s waarmee u kunt kiezen waarnaar u
  wilt kijken. Deze menu’s heten PBC (Playback control) menu’s.
  U kunt een PBC Video CD afspelen zonder
  door het PBC menu te hoeven navigeren
  door de weergave te starten met de
  cijfertoetsen en zo direct een track te
  selecteren, in plaats van met de 3 (6)
  toets.

  Naar externe apparatuur
  luisteren
  Wanneer u een geluidsbron heeft
  aangesloten op de LINE ingang(en) op de
  achterzijde van het apparaat, kunt u naar
  deze externe apparatuur luisteren door op de
  LINE toets te drukken.

  Nederlands

  Video CD PBC menu’s

  03

  Wanneer u heeft besloten uw TV (of een
  ander apparaat) op de TV (AUDIO) ingangen
  op het achterpaneel aan te sluiten, kunt u op
  de TV toets drukken om ernaar te luisteren.

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU

  STANDBY/ON

  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER

  DVD/CD

  SOUND
  MODE

  FM/AM

  TV

  L1/L2
  LINE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  FOLDER –

  4

  7

  8
  REPEAT

  RANDOM

  1

  2

  3

  4
  7

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ADVANCED

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  CH LEVEL

  ¢

  MUTE

  CLEAR

  TIMER

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  SURROUND

  FOLDER +

  PROGRAM

  TEST TONE

  AUDIO

  AUTO

  ¡

  3

  1

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  • Druk herhaald op de LINE toets om te
  schakelen tussen LINE 1 (analoog) en LINE
  2 (digitaal).
  • Druk op de TV toets om naar de TV te
  luisteren via dit systeem.

  Toets

  Functie

  RETURN

  Toont het PBC menu.

  Cijfertoetsen Hiermee selecteert u een
  genummerde menu-optie.
  4

  Toont het vorige menu (indien
  beschikbaar).

  ¢

  Toont het volgende menu
  (indien beschikbaar).

  Toetsen die het apparaat
  automatisch aanzetten
  Behalve STANDBY/ON ( ) zijn er een
  aantal andere toetsen die het apparaat
  aanschakelen. OPEN/CLOSE (alleen
  voorpaneel), DVD/CD (6 op het
  voorpaneel), FM/AM, TV, en LINE zetten het
  apparaat direct in de bijbehorende stand. (In
  het geval van DVD/CD (6), begint het
  apparaat te spelen als er een DVD of een CD
  geplaatst is.)

  21
  Du • Page 22

  04

  Disks afspelen

  Inleiding
  Bij de meeste functies die in dit hoofdstuk
  beschreven worden kunt u gebruikmaken van
  schermdisplays. Voor uitleg over de manier
  waarop u deze kunt gebruiken, zie De
  schermdisplays gebruiken op bladzijde 17.
  Veel van de functies die besproken worden in
  dit hoofdstuk hebben betrekking op DVD disks,
  Video CD's, CD's en MP3's, hoewel de precieze
  werking van sommige functies licht varieert met
  het soort disk dat geplaatst is. Bij CD’s en MP3
  disks kunt u voor veel functies het display op
  het voorpaneel gebruiken in plaats van het OSD
  menu.
  Bij sommige DVD disks is het gebruik van
  bepaalde functies beperkt (willekeurig of
  herhaald afspelen, bijvoorbeeld). Dit is geen
  storing.
  Wanneer men Video CD’s afspeelt zijn sommige
  functies niet beschikbaar tijdens weergave met
  PBC. Wanneer u deze functies toch wilt
  gebruiken, start de weergave van de disk dan
  door een track te selecteren met de
  cijfertoetsen.

  Gebruik van de Disc Navigator om de inhoud van een
  disk te bekijken

  1
  Druk op DVD SETUP en selecteer ‘Disc
  Navigator’ op het schermdisplay.

  Disc Navigator

  Play Mode

  Initial Settings

  2
  Selecteer het element dat u wilt
  afspelen.
  De gedaante van de Disc Navigator hangt een
  beetje af van het type disk dat u heeft geplaatst.
  Bij DVD disks toont het scherm de titels aan de
  linkerkant en de hoofdstukken aan de
  rechterkant. Selecteer een titel of een hoofdstuk
  van een titel.
  Disc Navigator

  DVD

  Title 1-10

  Chapter 1-3

  Title 01
  Title 02
  Title 03
  Title 04
  Title 05
  Title 06
  Title 07
  Title 08

  Chapter 001
  Chapter 002
  Chapter 003

  Bij CD’s en Video CD’s toont het scherm een
  lijst tracks.

  (Alleen beschikbaar bij het OSD)
  Gebruik de Disc Navigator om de inhoud van
  een disk te bekijken en het gedeelte dat u wilt
  afspelen te vinden.
  Belangrijk

  • Het is niet mogelijk om de Disc Navigator
  te gebruiken wanneer men een Video CD
  afspeelt met de PBC functie, of bij een niet
  afgesloten CD-R/RW disk.

  22
  Du

  Disc Navigator
  Track 1-10
  CD

  Track 01
  Track 02
  Track 03
  Track 04
  Track 05
  Track 06
  Track 07
  Track 08 • Page 23

  Disks afspelen

  04

  Opmerking

  • Er is geluid hoorbaar wanneer u audio
  CD’s en MP3 disks scant.
  • Bij MP3 disks is er slechts één
  scansnelheid.

  Disc Navigator

  MP3

  Folder 1-17

  Track 1-10

  001. ACP
  002. Nth Degree
  003. Pfeuti
  004. Live
  005. Glitch music
  006. CodHead
  007. Thermo
  008. Missing Man

  001. Gravity deluxe
  002. Tesla's patent
  003. Border dispute
  004. Delayed by rain
  005. Accident incident
  006. Pigeon post
  007. Outernational
  008. Vacuum tube

  • Er worden geen ondertitels of geluid
  weergegeven wanneer men door DVD’s of
  Video CD’s scant.
  • Bij sommige disks wordt het afspelen op
  normale snelheid automatisch hervat
  wanneer er een nieuw hoofdstuk wordt
  bereikt op een DVD disk.

  De weergave start nadat u op ENTER drukt.
  Tip

  • De disk navigator is alleen beschikbaar
  wanneer er een disk geplaatst is.
  • U kunt ook een bepaalde plek op een disk
  vinden met behulp van één van de
  zoekfuncties. Zie Zoeken op een disk op
  bladzijde 31.

  Scannen door disks
  U kunt snel vooruit of achteruit door een disk
  scannen, met verschillende shelheden.
  1
  Druk tijdens de weergave op 1 of ¡
  (afstandsbediening) om met het scannen te
  starten.

  Nederlands

  Bij een MP3 disk toont het scherm de
  foldernamen links en de tracknamen rechts.
  Selecteer een folder of een track in een folder.

  Vertraagde weergave
  U kunt DVD’s en Video CD’s vertraagd vooruit of
  achteruit afspelen, met een aantal verschillende
  snelheden.
  1

  Druk tijdens de weergave op 8 (pause).

  2
  Druk op /e of E/ en houdt deze
  toets ingedrukt totdat de vertraagde
  weergave start.
  • De snelheid van de vertraagde weergave
  wordt op het scherm getoond.
  • Er wordt geen geluid weergegeven tijdens
  de vertraagde weergave

  2
  Druk herhaald op deze toets om de
  scansnelheid te verhogen.
  • De scansnelheid wordt weergegeven op
  het beeldscherm.

  3
  Druk herhaald op deze toets om de
  snelheid van de vertraagde weergave te
  wijzigen.
  • De snelheid van de vertraagde weergave
  wordt op het scherm getoond.

  3
  Om de normale weergave te hervatten,
  druk op 3 (play).

  4
  Om de normale weergave te hervatten,
  druk op 3 (play).

  23
  Du • Page 24

  04

  Disks afspelen

  Opmerking

  • Bij Video CD’s kan men alleen vooruit
  vertraagd afspelen.
  • Tijdens de vertraagde weergave is de
  beeldkwaliteit minder goed dan tijdens
  normale weergave.
  • Bij sommige disks wordt het afspelen op
  normale snelheid automatisch hervat
  wanneer er een nieuw hoofdstuk wordt
  bereikt.

  Met één beeld tegelijk
  vooruit/achteruit
  U kunt een DVD disk beeld voor beeld vooruit of
  achteruit afspelen. Bij Video CD’s kunt u alleen
  vooruit beeld voor beeld afspelen.
  1

  Druk tijdens de weergave op 8 (pause).

  2
  Druk op /e of E/ om met één
  beeld tegelijk vooruit of achteruit te
  bewegen.
  3
  Om de normale weergave te hervatten,
  druk op 3 (play).

  Een gedeelte van een disk
  herhaald weergeven
  Met de functie A-B Repeat kunt u twee punten
  opgeven (A en B) binnen een track (CD en
  Video CD) of titel (DVD), zodat het
  tussenliggende gedeelte herhaald wordt
  afgespeeld.
  Belangrijk

  • A-B Repeat is niet beschikbaar wanneer
  men een MP3 disk, een Video CD met de
  PBC functie, een niet afgesloten CD-R/RW
  disk, of bepaalde DVD's afspeelt.
  1
  Druk tijdens de weergave op DVD
  SETUP en selecteer ‘Play Mode’.
  2
  Selecteer ‘A-B Repeat’ uit de lijst
  functies aan de linkerzijde.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  A(Start Point)
  B(End Point)
  Off

  Opmerking

  • Bij beeld voor beeld achteruit afspelen is
  de beeldkwaliteit minder goed dan bij
  beeld voor beeld vooruit afspelen.
  • Bij sommige disks wordt het afspelen op
  normale snelheid automatisch hervat
  wanneer er een nieuw hoofdstuk wordt
  bereikt.

  24
  Du

  3
  Druk op ENTER bij ‘A(Start Point)’ om
  het startpunt van het te herhalen deel in te
  stellen.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  A(Start Point)
  B(End Point)
  Off • Page 25

  Disks afspelen

  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  A(Start Point)
  B(End Point)
  Off

  Nadat u op ENTER heeft gedrukt, springt de
  weergave terug naar het startpunt van het te
  herhalen deel en speelt dat af.
  • De minimale lengte van het te herhalen
  deel is 2 seconden.
  5
  Om de normale weergave te hervatten,
  selecteer ‘Off’ in het menu.
  Tip
  • Tijdens de herhaalde weergave kunt u op
  CLEAR drukken om de normale weergave
  te hervatten.

  De herhaalde weergave
  gebruiken
  Er bestaan diverse mogelijkheden voor
  herhaalde weergave, afhankelijk van het soort
  disk. Men kan de herhaalde weergave ook
  combineren met de geprogrammeerde
  weergave zodat de tracks/hoofdstukken in de
  programmalijst herhaald worden (zie
  Programmalijsten creëren op bladzijde 28).
  Belangrijk

  Het OSD gebruiken
  1
  Druk tijdens de weergave op DVD
  SETUP en selecteer ‘Play Mode’.
  2
  Selecteer ‘Repeat’ uit de lijst functies
  aan de linkerzijde.

  Nederlands

  4
  Druk op ENTER bij ‘B(End Point)’ om het
  eindpunt van het te herhalen deel in te
  stellen.

  04

  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Title Repeat
  Chapter Repeat
  Repeat Off

  3
  Selecteer een herhaalfunctie.
  Wanneer het geprogrammeerd afspelen actief
  is, selecteer dan Program Repeat om de
  programmalijst te herhalen, of Repeat Off om
  dit te annuleren.
  Bij DVD disks, selecteer Title Repeat of
  Chapter Repeat (of Repeat Off).
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Title Repeat
  Chapter Repeat
  Repeat Off

  Bij CD’s en Video CD’s, selecteer Disc Repeat
  of Track Repeat (of Repeat Off).
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Disc Repeat
  Track Repeat
  Repeat Off

  • Het herhaald afspelen is niet beschikbaar
  wanneer men een Video CD met de PBC
  functie, een niet afgesloten CD-R/RW disk,
  of bepaalde DVD's afspeelt.

  25
  Du • Page 26

  04

  Disks afspelen

  Bij MP3 disks, selecteer Disc Repeat, Folder
  Repeat of Track Repeat (of Repeat Off).
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Opmerking

  • U kunt de herhaalde weergave niet
  combineren met het afspelen in
  willekeurige volgorde.
  • Wanneer u de camerahoek wijzigt tijdens
  de herhaalde weergave, wordt de
  herhaalde weergave geannuleerd.

  Disc Repeat
  Folder Repeat
  Track Repeat
  Repeat Off

  De willekeurige weergave
  gebruiken
  Het display op het voorpaneel
  gebruiken

  Druk tijdens de weergave op REPEAT
  (SHIFT+2) en selecteer een herhaalfunctie.
  Druk herhaald op deze toets om door de
  verschillende mogelijkheden te lopen:

  U kunt de functie afspelen in willekeurige
  volgorde gebruiken om titels of hoofdstukken
  (DVD) of tracks (CD, Video CD en MP3 disks) in
  een willekeurige volgorde af te spelen.
  U kunt de functie afspelen in willekeurige
  volgorde activeren wanneer er een disk aan het
  spelen is of wanneer dat niet het geval is.

  • Tijdens de weergave van een DVD
  Hoofdstuk
  herhalen

  Belangrijk

  Titel herhalen
  Herhaalfunctie
  uit
  • Tijdens de weergave van een CD/VCD/MP3

  • Het in willekeurige volgorde afspelen is
  niet beschikbaar wanneer men een Video
  CD met de PBC functie, een niet
  afgesloten CD-R/RW disk, of bepaalde
  DVD's afspeelt.

  Track herhalen
  Herhaalfunctie uit

  Folder herhalen*

  Disk herhalen
  * Alleen beschikbaar tijdens de weergave
  van MP3 disks
  Om de herhaalde weergave te stoppen kunt u
  op elk gewenst moment op CLEAR drukken.

  Het OSD gebruiken
  1
  Druk op DVD SETUP en selecteer ‘Play
  Mode’.
  2
  Selecteer ‘Random’ uit de lijst functies
  aan de linkerzijde.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  26
  Du

  Random Title
  Random Chapter
  Random Off • Page 27

  Disks afspelen

  Om de willekeurige weergave te stoppen kunt u
  op elk gewenst moment op CLEAR drukken.

  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  • Tijdens de weergave van een CD/VCD/MP3
  start de weergave in willekeurige volgorde
  van alle tracks op de disk (of in een MP3
  disk folder).

  Random Title
  Random Chapter
  Random Off

  Nederlands

  3
  Selecteer een willekeurige
  afspeelfunctie.
  Bij DVD disks, selecteer Random Title of
  Random Chapter (of Random Off).

  04

  Tip

  • Om de disk te stoppen en de willekeurige
  weergave te annuleren, druk op 7 (stop).

  Bij CD’s, Video CD’s en MP3 disks, selecteer
  On of Off om de willekeurige weergave van alle
  tracks op de disk (of in een MP3 disk folder) aan
  of uit te zetten.

  • Om de willekeurige weergave te annuleren
  zonder de weergave te stoppen, druk op
  CLEAR. De rest van de disk wordt
  afgespeeld.
  • Wanneer de willekeurige weergave wordt
  gebruikt bij MP3 disks, worden alleen
  tracks uit de huidige folder afgespeeld.

  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  • Tijdens de willekeurige weergave werken
  de toetsen 4 en ¢ een beetje anders
  dan gewoonlijk: 4 keert terug naar het
  begin van de/het huidige track/hoofdstuk.
  U kunt niet verder teruggaan dan hier. ¢
  selecteert een willekeurig track/hoofdstuk
  uit de resterende tracks/hoofdstukken.

  On
  Off

  Het display op het voorpaneel
  gebruiken

  Druk op RANDOM (Shift +3), selecteer
  een willekeurig afspelen functie en druk
  vervolgens op ENTER.
  • Druk herhaald op deze toets om tijdens de
  weergave van een DVD door de
  verschillende mogelijkheden te lopen:

  Opmerking

  • U kunt de willekeurige weergave niet
  combineren met de geprogrammeerde of
  de herhaalde weergave.

  Hoofdstukken willekeurig
  afspelen
  Titels willekeurig afspelen
  Willekeurig
  afspelen uit

  27
  Du • Page 28

  04

  Disks afspelen

  Programmalijsten creëren
  Met deze functie kunt u de volgorde waarin de
  titels/hoofdstukken/folders/tracks van een disk
  worden afgespeeld programmeren.

  Belangrijk
  • Het is niet mogelijk om de
  geprogrammeerde weergave te gebruiken
  wanneer men een Video CD in de PBC
  stand, of een niet afgesloten CD-R/RW disk
  afspeelt.

  Het OSD gebruiken
  Wanneer u een DVD disk of een Video CD
  afspeelt, maakt u waarschijnlijk al gebruik van
  het OSD om de inhoud te bekijken. Voor CD’s
  en MP3 disks (in geval u het OSD niet gebruikt),
  zie Het display op het voorpaneel gebruiken op
  bladzijde 30–31.
  1
  Druk op DVD SETUP en selecteer ‘Play
  Mode’.
  Tip
  • Bij DVD's en Video CD's kunt u ook op
  PROGRAM (SHIFT +1) op de
  afstandsbediening drukken om direct naar
  stap 4 te gaan.
  2
  Selecteer ‘Program’ uit de lijst functies
  aan de linkerzijde.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  28
  Du

  Create/Edit
  Playback Start
  Playback Stop
  Program Delete
  Program Memory

  ‰ Off

  3
  Selecteer ‘Create/Edit’ uit de lijst
  programmeeropties.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Create/Edit
  Playback Start
  Playback Stop
  Program Delete
  Program Memory

  ‰ Off

  Het aanzicht van het scherm waarop men de
  afspeellijst kan bewerken hangt af van het soort
  disk dat geplaatst is.
  De programmalijst staat aan de linkerkant, en
  aan de rechterkant staat een lijst met titels
  (wanneer een DVD disk is geplaatst), tracks (bij
  CD’s en Video CD’s), of foldernamen (bij MP3
  disks). Helemaal rechts staat een lijst met
  hoofdstukken (bij DVD) of tracknamen (bij
  MP3).
  4
  Selecteer een titel, hoofdstuk, folder of
  track om toe te voegen aan de
  programmalijst.
  Bij een DVD disk kunt u een hele titel of een
  hoofdstuk van een titel aan de programmalijst
  toevoegen.
  • Om een titel toe te voegen, selecteer de
  gewenste titel.

  Program
  Program Step

  Title 1-38

  Chapter 1-4

  01. 01
  02.
  03.
  04.
  05.
  06.
  07.
  08.

  Title 01
  Title 02
  Title 03
  Title 04
  Title 05
  Title 06
  Title 07
  Title 08

  Chapter 001
  Chapter 002
  Chapter 003
  Chapter 004 • Page 29

  Disks afspelen

  04

  Program

  • Om een track toe te voegen, zoek eerst de
  folder op en druk vervolgens op (cursor
  naar rechts) en selecteer dan een
  tracknaam uit de lijst.

  Nederlands

  • Om een hoofdstuk toe te voegen, selecteer
  eerst de titel, druk vervolgens op (cursor
  naar rechts) en selecteer een hoofdstuk uit
  de lijst.

  Program

  Program Step

  Title 1-38

  Chapter 1-4

  Program Step

  Folder 1-6

  Track 1-10

  01. 01-003
  02.
  03.
  04.
  05.
  06.
  07.
  08.

  Title 01
  Title 02
  Title 03
  Title 04
  Title 05
  Title 06
  Title 07
  Title 08

  Chapter 001
  Chapter 002
  Chapter 003
  Chapter 004

  01. 001-003
  02.
  03.
  04.
  05.
  06.
  07.
  08.

  001. ACP
  002. Nth Degree
  003. Pfeuti
  004. Live
  005. Glitch music
  006. CodHead

  001. Gravity deluxe
  002. Tesla's patent
  003. Border dispute
  004. Delayed by rain
  005. Accident incident
  006. Pigeon post
  007. Outernational
  008. Vacuum tube

  Bij een CD of een Video CD, selecteer een track
  om aan de programmalijst toe te voegen.

  Nadat u op ENTER heeft gedrukt om de/het
  gewenste titel/hoofdstuk/folder/track te
  selecteren, gaat u automatisch verder met het
  volgende element van de programmalijst.

  Program
  Program Step

  Track 1~12

  01. 04
  02.
  03.
  04.
  05.
  06.
  07.
  08.

  Track 01
  Track 02
  Track 03
  Track 04
  Track 05
  Track 06
  Track 07
  Track 08

  5
  Herhaal stap 4 om de programmalijst te
  creëren.
  Een programmalijst kan 24 elementen bevatten.

  Bij een MP3 disk kunt u een hele folder of een
  track van een folder aan de programmalijst
  toevoegen.
  • Om een folder toe te voegen, selecteer de
  gewenste folder.

  Program
  Program Step

  Folder 1-6

  Track 1-10

  01. 001
  02.
  03.
  04.
  05.
  06.
  07.
  08.

  001. ACP
  002. Nth Degree
  003. Pfeuti
  004. Live
  005. Glitch music
  006. CodHead

  001. Gravity deluxe
  002. Tesla's patent
  003. Border dispute
  004. Delayed by rain
  005. Accident incident
  006. Pigeon post
  007. Outernational
  008. Vacuum tube

  6
  Om de programmalijst af te spelen,
  druk op 3 (play).
  De geprogrammeerde weergave blijft actief
  totdat u deze functie annuleert (zie volgende
  bladzijde), de programmalijst wist (volgende
  bladzijde), de disk verwijdert of de speler uitzet.

  Programmalijsten bewerken met het
  OSD
  Nadat u een programmalijst heeft gecreëerd,
  kunt u elementen toevoegen, verwijderen of
  wijzigen.
  1
  Druk op DVD SETUP en selecteer ‘Play
  Mode’.
  2
  Selecteer ‘Program’ uit de lijst functies
  aan de linkerzijde.

  29
  Du • Page 30

  04

  Disks afspelen

  3
  Selecteer ‘Create/Edit’ uit de lijst
  programmeeropties.
  4
  Om een element te wissen, selecteer
  het nummer van het element en druk op
  CLEAR.
  5
  Wanneer u een element in de
  programmalijst wilt invoegen, selecteer het
  element waar u het nieuwe element wilt
  plaatsen en selecteer een titel/hoofdstuk/
  folder/track om toe te voegen.
  Wanneer u op ENTER drukt wordt het nieuwe
  element in de lijst ingevoegd.
  6
  Om een element toe te voegen aan het
  einde van de programmalijst, selecteer de
  eerstvolgende niet bezette plaats en
  selecteer een titel/hoofdstuk/folder/track
  om toe te voegen.

  Andere functies in het OSD
  programmamenu
  Behalve dat u een programmalijst kunt creëren
  en bewerken, kunt u in het Program menu de
  geprogrammeerde weergave starten of
  annuleren, de programmalijst wissen en een
  Program opslaan.
  1
  Druk op DVD SETUP en selecteer ‘Play
  Mode’.
  2
  Selecteer ‘Program’ uit de lijst functies
  aan de linkerzijde.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Create/Edit
  Playback Start
  Playback Stop
  Program Delete
  Program Memory

  3
  Selecteer een geprogrammeerde
  afspeelfunctie.
  • Create/Edit – Zie boven
  • Playback Start – Start de weergave van
  een opgeslagen programmalijst
  • Playback Stop – Stopt de
  geprogrammeerde weergave, maar wist de
  programmalijst niet
  • Program Delete – Wist de programmalijst
  en stopt de geprogrammeerde weergave
  • Program Memory (alleen DVD) – Selecteer On om de programmalijst op te slaan
  voor de geplaatste disk. (Selecteer Off om
  het programmageheugen voor de
  geplaatste disk te wissen)
  Tip

  • Opgeslagen programmalijsten horen bij de
  geplaatste disk. Wanneer u een disk
  plaatst waarvoor een programmalijst is
  opgeslagen, wordt de geprogrammeerde
  weergave automatisch geactiveerd.
  • U kunt programmalijsten opslaan voor
  maximaal 24 disks. Daarna zullen nieuwe
  programmalijsten de oudste opgeslagen
  lijsten overschrijven.
  • Om uw programmalijst op te slaan en het
  programeerscherm te verlaten zonder de
  weergave te starten, druk op DVD SETUP
  (druk niet op RETURN, want dan wordt uw
  programmalijst niet bewaard).
  • Tijdens de weergave kunt u op elk gewenst
  moment op CLEAR drukken om de
  geprogrammeerde weergave te stoppen.

  ‰ Off

  Het display op het voorpaneel
  gebruiken
  Ook al is het OSD beschikbaar bij CD’s en MP3
  disks, het display op het voorpaneel geeft ook
  voldoende informatie om eenvoudig een
  programmalijst te creëren.

  30
  Du • Page 31

  Disks afspelen

  04

  P–OO

  3

  O OO

  2
  Alleen DVD: Gebruik de cijfertoetsen
  om een track te selecteren voor het huidige
  element van de programmalijst, en druk
  vervolgens op .
  Tip

  • Gebruik de / toetsen gebruiken om te
  kiezen tussen de invoer van folders of de
  invoer van tracks, en de / toetsen om
  foldernummers of tracknummers te kiezen.
  3
  Gebruik de cijfertoetsen om een track
  te selecteren voor het huidige element van
  de programmalijst, en druk vervolgens op
  ENTER.

  P–O 1

  3

  3

  Wacht na elke selectie tot het display u om
  invoer vraagt. Wanneer u zich vergist, druk op
  CLEAR om de laatste (meest recente)
  geprogrammeerde track te annuleren.
  4
  Herhaal stappen 2 en 3 om een
  programmalijst te creëren.
  Een programmalijst kan maximaal 24
  elementen bevatten.
  5
  Om de programmalijst af te spelen,
  druk op 3 (play).
  De geprogrammeerde weergave blijft actief
  totdat u op 7(stop) drukt, de afspeellijst wist (zie
  hieronder), de disk verwijdert of de speler uitzet.

  Een track uit de programmalijst wissen
  1

  Druk op PROGRAM (SHIFT+1).

  2
  Om de meest recente track uit het
  programma te wissen, druk op CLEAR.
  Druk herhaaldelijk op deze toets om meer
  elementen te wissen.

  Nederlands

  1
  Controleer dat de disk is gestopt en
  druk vervolgens op PROGRAM (SHIFT +1)
  U wordt gevraagd de eerste track van de
  programmalijst in te voeren.

  De programmalijst wissen
  U moet de programmalijst wissen als u een
  nieuwe wilt programmeren.

  Druk op CLEAR terwijl de weergave
  gestopt is.

  Zoeken op een disk
  U kunt op DVD disks zoeken op titels of
  hoofdstuknummer, of op tijd. U kunt op CD’s
  zoeken op tracknummer, en op Video CD’s op
  tracknummer of tijd. U kunt op MP3 disks
  zoeken op folder of tracknummer.

  Belangrijk
  • Het is niet mogelijk de zoekfuncties te
  gebruiken wanneer u een Video CD in de
  PBC stand, of een niet afgesloten CD-R/
  RW disk afspeelt.
  1
  Druk op DVD SETUP en selecteer ‘Play
  Mode’.
  2
  Selecteer ‘Search Mode’ uit de lijst
  functies aan de linkerzijde.
  De beschikbare zoekfuncties hangen af van het
  soort disk dat geplaatst is. Het onderstaande
  scherm toont de DVD zoekfuncties.
  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Title Search
  Chapter Search
  Time Search

  31
  Du • Page 32

  04

  Disks afspelen

  3

  Selecteer een zoekfunctie.

  4
  Gebruik de cijfertoetsen om een titel,
  hoofdstuk, folder of tracknummer in te
  voeren, of een tijd.

  De DVD audio taal wijzigen
  Wanneer u een DVD disk afspeelt die over
  dialoog in twee of meer talen beschikt, kunt u
  de audio taal op elk gewenst moment tijdens de
  weergave wijzigen.

  Play Mode

  A-B Repeat
  Repeat
  Random
  Program
  Search Mode

  Title Search
  Chapter Search
  Time Search

  Input Chapter
  0 0 1

  Audio

  • Om op tijd te zoeken, voer het aantal
  minuten en seconden in van het punt op
  de nu spelende titel (DVD) of track (Video
  CD) van waaraf u de weergave wilt
  hervatten. Bijvoorbeeld, druk op 4, 5, 0, 0
  om de weergave te laten beginnen vanaf
  een punt 45 minuten vanaf het begin van
  de disk. Voor 1 uur, 20 minuten en 30
  seconden, druk op 8, 0, 3, 0.
  5
  Druk op ENTER om de weergave te
  starten.

  De ondertitels wijzigen
  Sommige DVD disks beschikken over
  ondertitels in één of meer talen; de doos van de
  disk vermeld gewoonlijk welke
  ondertitelingstalen beschikbaar zijn. U kunt de
  ondertitelingstaal op elk gewenst moment
  tijdens de weergave wijzigen.

  Druk herhaald op SUBTITLE om een
  ondertitelingskeuze te maken.
  Current / Total
  Subtitle
  1 /2

  English

  • Om uw ondertitelingsvoorkeuren in te
  stellen, zie Subtitle Language
  (Ondertiteltaal) op bladzijde 52.

  32
  Du


  Druk herhaald op AUDIO om een audio
  taalkeuze te maken.
  Current /Total
  1/ 2

  French

  Dolby Digital 3/2.1CH

  • Om uw audio taalkeuze voorkeuren in te
  stellen, zieAudio Language (Audio taal) op
  bladzijde 52.

  Het audiokanaal wijzigen bij
  de weergave van een Video
  CD
  Wanneer u een Video CD afspeelt, kunt u
  omschakelen tussen stereo, alleen het linker
  kanaal of alleen het rechter kanaal.

  Druk herhaald op AUDIO om een audio
  kanaalkeuze te maken.
  Audio

  Stereo

  Het beeld vergroten
  Met de zoom functie kunt u een deel van het
  beeld vergroten met een factor 2 of 4 wanneer u
  een DVD of Video CD bekijkt.
  1
  Gebruik de ZOOM toets tijdens de
  weergave om de zoomfactor te selecteren.
  • Normal
  • 2x
  • 4x • Page 33

  Disks afspelen

  04

  Sommige DVD disks beschikken over scènes
  die uit twee of meer hoeken zijn opgenomen—
  raadpleeg de doos van de disk voor meer
  informatie.
  Zoom 2x

  Zoom 4x

  Zoom 2x

  Zoom 4x

  Nederlands

  De camerahoek wijzigen

  Normal

  Wanneer er een multihoek scène wordt
  weergegeven verschijnt het
  icoon op het
  scherm om aan te geven dat er andere hoeken
  beschikbaar zijn (dit icoon kan uitgezet worden
  als u wilt—zie bladzijde 54).

  Druk op ANGLE tijdens de weergave (of
  in de pauze stand) om de hoek te wijzigen.
  Opmerking

  • Aangezien DVD en Video CD beelden een
  vaste resolutie hebben, is het uitvergrote
  beeld van minder kwaliteit, speciaal bij 4x
  zoom. Dit is geen storing.
  2
  Gebruik de cursortoetsen om het
  uitvergrote deel te verplaatsen.
  U kunt de zoomfactor en het uitvergrote deel
  vrijelijk wijzigen tijdens de weergave.
  • Wanneer hat navigatievierkant aan de
  bovenkant van het scherm verdwijnt, druk
  dan nogmaals op ZOOM om het weer op
  te roepen.

  • Het is niet mogelijk om de functie herhaald
  afspelen te activeren wanneer men van
  camerahoek wisselt.

  Diskinformatie laten
  weergeven
  Het OSD gebruiken
  Diverse informatie over de track, het hoofdstuk
  of de titel, alsmede de video
  transmissiesnelheid van DVD disks, kan worden
  weergegeven op het schermdisplay wanneer er
  een disk wordt afgespeeld.

  Om de informatie op te roepen/te
  wijzigen, druk op DVD DISP (SHIFT+8).
  Wanneer er een disk aan het spelen is,
  verschijnt de informatie bovenaan het scherm.
  Druk herhaald op DVD DISP om de
  weergegeven informatie te wijzigen.
  • DVD displays
  Play

  3

  DVD

  Current / Total
  Elapsed
  Remain
  11/38
  2.05
  4.57
  French
  English
  Audio Dolby Digital 3/2.1CH
  Subtitle
  Title

  Play
  Chapter
  Tr. Rate

  3

  Total
  7.02
  1
  Angle

  DVD

  Current / Total
  11/38

  Elapsed
  2.05

  uit

  Total
  Remain
  4.57
  7.02
  8.6Mbps

  33
  Du • Page 34

  04

  Disks afspelen

  Het display op het voorpaneel
  gebruiken

  • CD en Video CD displays
  Play

  3

  Track

  Current / Total
  2/16

  Play

  3

  CD
  Elapsed
  0.23

  Remain
  4.20

  Total
  4.43

  Elapsed
  0.23

  Remain
  58.51

  Total
  57.14

  CD

  Disc


  Om de informatie op te roepen/te
  wijzigen, druk op DVD DISP (SHIFT+8).
  Druk herhaald op DVD DISP om de
  weergegeven informatie te wijzigen.

  uit
  • MP3 disk displays
  Play

  3

  3

  • DVD displays

  MP3

  Current / Total
  Elapsed
  Track
  1/17
  0.18
  Track Name
  Outernational

  Play

  U kunt diverse informatie over de track, het
  hoofdstuk en de titel op het display van het
  voorpaneel laten weergeven terwijl er een disk
  aan het spelen is.

  Remain
  12.42

  Total
  13.00

  Resterende
  speelduur
  titel
  Resterende
  speelduur
  hoofdstuk

  Verstreken
  speelduur

  MP3

  Current / Total
  Folder
  2/7
  Folder Name ACP

  uit
  Tip

  • U kunt informatie over de disk (aantal
  titels/hoofdstukken, tracks, folders en
  dergelijke) op het disknavigator scherm
  vinden. Zie Gebruik van de Disc Navigator
  om de inhoud van een disk te bekijken op
  bladzijde 22–23.

  • Video CD displays (behalve tijdens
  weergave met PBC)
  Verstreken
  speelduur

  Resterende
  speelduur
  disk
  Resterende speelduur
  track

  • CD displays
  Verstreken
  speelduur

  Resterende
  speelduur track

  Resterende
  speelduur disk
  • MP3 disk displays
  Verstreken
  speelduur

  Tracknaam

  Foldernaam
  Tip

  34
  Du

  • Druk op SYSTEM DISP om tussen de
  tijdsweergave en de hierboven genomende
  displays van het voorpaneel om te
  schakelen. • Page 35

  Naar de radio luisteren

  De tuner kan zowel FM als AM uitzendingen
  ontvangen, en u kunt uw favoriete zenders
  opslaan zodat u niet steeds handmatig hoeft
  af te stemmen wanneer u daarnaar wilt
  luisteren.

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  MUTE

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN

  2 Afstemmen op een frequentie.
  Er zijn drie afstemfuncties—handmatig,
  automatisch en met hoge snelheid:
  Handmatig afstemmen: Druk herhaald
  op TUNE + of – om de getoonde
  frequentie tw wijzigen.

  Nederlands

  Zenders kiezen

  05

  Automatisch afstemmen: Druk op TUNE
  + of – en houd deze toets ingedrukt
  totdat de frequentie begint te lopen, en
  laat de toets dan los. De tuner zal
  stoppen bij de eerstvolgende zender die
  hij tegenkomt. Herhaal deze procedure
  om volgende zenders te vinden.
  Afstemmen op hoge snelheid: Druk op
  TUNE + of – en houd deze toets
  ingedrukt totdat de frequentie snel
  begint te lopen. Houd de toets ingedrukt
  totdat u de frequentie die u zoekt heeft
  bereikt. Indien nodig, verricht vervolgens
  handmatig een fijnafstemming.

  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  7
  RANDOM

  1

  2

  3

  TEST TONE

  CH LEVEL

  TIMER

  4
  7

  ¢

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  CLEAR

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  INPUT

  CHANNEL

  Slechte FM ontvangst verbeteren
  Wanneer u in stereo naar een FM zender
  luistert maar de ontvangst is slecht, kunt u
  de geluidskwaliteit verbeteren door op mono
  ontvangst over te gaan.

  VOLUME

  1 Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).
  2 Gebruik de / (cursor links/ rechts)
  toetsen om te kiezen tussen FM MONO/
  AUTO
  1 Druk op FM/AM (op de
  afstandsbediening) of op TUNER
  (voorpaneel) om op de tuner over te
  schakelen en de AM of FM band te
  selecteren.
  Druk herhaald op deze toets om tussen AM
  en FM over te schakelen.

  3 Gebruik de / (cursor op/neer)
  toetsen om MONO te selecteren en druk
  vervolgens op ENTER.
  De MONO indicator licht op wanneer de
  tuner op mono ontvangst staat ingesteld.
  Selecteer AUTO in stap 3 om terug te keren
  naar auto-stereo ontvangst (de stereo
  indicator licht op wanneer men een stereo
  uitzending ontvangt).

  35
  Du • Page 36

  05

  Naar de radio luisteren

  Zenders opslaan
  U kunt maximaal 30 voorkeurzenders
  opslaan zodat u altijd eenvoudig naar uw
  favoriete zenders kunt luisteren zonder
  steeds met de hand te hoeven afstemmen.

  1 Stem af op een AM of FM
  radiozender.
  In de FM band, selecteer mono of autostereo ontvangst zoals gewenst. Deze
  instelling wordt bij de zender opgeslagen.
  2 Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  MUTE

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  3 Gebruik de / (cursor links/rechts)
  toetsen om ST. MEMORY te selecteren en
  druk vervolgens op ENTER.
  4 Gebruik indien nodig de / (cursor
  op/neer) toetsen om de gewenste
  voorkeurzender te selecteren.
  Er zijn 30 geheugenlocaties voor
  voorkeurzenders; elke locatie kan één
  voorkeurzender opslaan.

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  7

  2

  3

  CH LEVEL

  TIMER

  4

  5

  6

  DVD DISP

  8

  ¢

  RANDOM

  1
  TEST TONE

  7

  CLEAR

  ENTER

  DIMMER

  9

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  Opmerking

  • Wanneer het apparaat van het lichtnet
  wordt losgekoppeld blijven de
  opgeslagen zenders gedurende enkele
  dagen bewaard, maar daarna moet u ze
  opnieuw opslaan.

  36
  Du

  5 Druk op ENTER om de
  voorkeurzender op te slaan.

  Naar voorkeurzenders luisteren
  1 Controleer dat de TUNER functie
  geselecteerd is.
  2 Gebruik de ST –/+ toetsen om een
  voorkeurzender te selecteren. • Page 37

  Naar de radio luisteren

  Het Radio Data Systeem, beter bekend als
  RDS, is een systeem dat wordt gebruikt door
  FM radiozenders om de gebruikers van
  verschillende soorten informatie te voorzien
  – bijvoorbeeld: de naam van de zender en het
  soort programma dat men aan het uitzenden
  is. Deze informatie wordt als tekst
  weergegeven op het display en u kunt kiezen
  welke soort informatie u wenst te zien
  Hoewel niet alle FM zenders RDS informatie
  verschaffen, doen de meeste dat wel.
  Waarschijnlijk is het nuttigste aspect van
  RDS de mogelijkheid om automatisch te
  zoeken naar een programma van het
  gewenste soort. Als u dus graag naar
  jazzmuziek zou willen luisteren, kunt u naar
  een zender zoeken die een programma
  uitzendt van het type JAZZ. Er zijn ongeveer
  30 programmatypes, waaronder diverse
  muziekgenres, nieuws, sport, praatshows,
  financi‘le informatie, enz.
  Met deze receiver kunt u drie verschillende
  soorten RDS informatie weergeven: Radio
  Tekst, Programma Service Naam, en
  Programma Type.
  Radio Tekst (RT) bestaat uit de
  boodschappen die de radiozender uitzendt.
  Dit kan alles zijn wat de zender wil
  weergeven – een radiozender met een
  praatshow zou bijvoorbeeld een
  telefoonnummer kunnen uitzenden als RT.
  Programma Service Naam (PS) is de naam
  van de radiozender.
  Programma Type (PTY) geeft het soort
  programma aan dat wordt uitgezonden.
  Dit apparaat kan de volgende
  programmatypes zoeken en weergeven:

  NEWS
  AFFAIRS
  INFO

  Nieuws
  Actualiteiten
  Algemene informatie

  SPORT
  EDUCATE
  DRAMA
  CULTURE
  SCIENCE
  VARIED

  Sport
  Educatieve programma’s
  Radio hoorspellen
  Kunst en cultuur
  Wetenschap en technologie
  Meestal gespreksmateriaal,
  zoals quizzen of interviews.
  POP M
  Popmuziek
  ROCK M
  Rock muziek
  EASY M
  Lichte moderne muziek
  LIGHT M
  ‘Lichte’ klassieke muziek
  CLASSICS
  ‘Serieuze’ klassieke muziek
  OTHER M
  Andere muziek, niet
  passend in de
  bovengenoemde
  muziekcategorie‘n
  WEATHER
  Weersvoorspellingen
  FINANCE
  inanci‘le zaken en handel
  CHILDREN
  Kinderprogramma’s
  SOCIAL
  Sociale aangelegenheden
  RELIGION
  Religieuze programma’s
  PHONE IN
  Praatprogramma’s met
  telefonische deelname van
  luisteraars
  TRAVEL
  Reisinformatie
  LEISURE
  Vrijetijdsbesteding en
  hobby’s
  JAZZ
  Jazzmuziek
  COUNTRY
  Country muziek
  NATION M Populaire muziek in een
  andere taal dan het Engels
  OLDIES
  Populaire muziek uit de
  jaren 50
  FOLK M
  Folk muziek
  DOCUMENT Documentaires

  Nederlands

  Een inleiding tot RDS

  05

  Verder is er nog een programmatype,
  ALARM!, geheten, dat wordt gebruikt voor
  uitzonderlijke noodmeldingen. U kunt niet
  naar dit type zoeken, naar de tuner zal
  automatisch op een zender afstemmen
  wanneer deze dit RDS signaal uitzendt.

  37
  Du • Page 38

  05

  Naar de radio luisteren

  Het RDS display gebruiken

  Naar RDS programma’s zoeken

  Om de verschillende types beschikbare RDS
  informatie (RT, PS en PTY zoals uitgelegd op
  de vorige bladzijde) weer te geven op het
  display, druk op SYSTEM DISP op de
  afstandsbediening om door de verschillende
  soorten RDS informatie te lopen.

  Het nuttigste aspect van RDS is de
  mogelijkheid om automatisch te zoeken naar
  een radioprogramma van het gewenste
  soort. U kunt zoeken naar elk van de
  programmatypes (genoemd op de vorige
  bladzijde).

  Bij iedere druk op de toets verandert het
  display als volgt:

  RT

  PS

  Frequentie
  Klok

  1 Gebruik de BAND toets om de FM
  band te selecteren.
  RDS wordt alleen uitgezonden in de FM
  band.

  PTY
  PTY SEARCH

  Opmerking

  • Wanneer er ruis optreedt tijdens de
  lopende weergave van RT tekst, kunnen
  sommige karakters foutief weergegeven
  worden.
  • Wanneer NO DATA verschijnt op het RT
  display, betekent dit dat er geen RT
  gegevens worden uitgezonden door de
  radiozender. Het display zal dan
  automatisch overschakelen op het PS
  display. Wanneer de zender ook geen PS
  gegevens uitzendt, wordt de frequentie
  weergegeven.
  • Het kan voorkomen dat het PTY display
  de tekst NO DATA of NO TYPE toont. In
  dit geval wordt na een paar seconden
  het PS display getoond.
  • Dit apparaat zet eventuele kleine letters
  die uitgezonden worden door een
  radiozender om in hoofdletters.

  38
  Du

  2 Druk herhaald op SYSTEM DISP totdat
  PTY SEARCH op het display verschijnt.
  3 Gebruik de / (cursor op/neer)
  toetsen om het programmatype waar u
  naar wilt luisteren te selecteren.
  4 Druk op ENTER om naar het
  programmatype te zoeken.
  Het systeem zoekt of de voorkeurzenders
  uitzendingen van het gewenste type
  uitzenden. Wanneer het er er één vindt, stopt
  het zoeken en speelt de betreffende zender
  gedurende vijf seconden.
  5 Wanneer u naar deze zender wilt
  blijven luisteren, moet u binnen deze 5
  seconden op ENTER drukken.
  Wanneer u niet op ENTER drukt wordt het
  zoeken hervat.

  Opmerking

  • RDS zoekt alleen onder de
  voorkeurzenders. • Page 39

  Instellingen voor surround geluid

  06

  1 Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).

  Verricht de onderstaande instellingen om
  een optimaal surround geluid te verkrijgen
  met uw systeem. Dit is speciaal belangrijk
  wanneer u Dolby surround gebruikt. U hoeft
  deze instellingen slechts éénmaal te
  verrichten (tenzij u de plaatsing van uw
  luidsprekers wijzigt, of, soms, bij een
  speciaal type disk). Raadpleeg de volgende
  bladzijden voor informatie over deze
  instellingen.

  2 Gebruik de / (cursor links/rechts)
  toetsen om de instelling die u wilt
  verrichten te kiezen.
  Het is het eenvoudigst om de instellingen
  één voor één te veriichten, in de
  onderstaande volgorde. Bij elke optie wordt
  de huidige instelling getoond terwijl u door
  het display loopt.

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  MUTE

  VOLUME
  TOP MENU
  TUNE +
  ST–

  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  1

  2

  TEST TONE

  CH LEVEL

  7
  RANDOM

  3

  CLEAR

  6
  DIMMER

  INPUT

  Instelling van het dynamisch bereik
  (bladzijde 40)
  Deze instelling comprimeert het
  dynamisch bereik van de
  geluidsopname.

  TIMER

  5
  DVD DISP

  8

  ¢

  9

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  Instelling van de afstand van de
  surround luidsprekers (bladzijde 40)
  Voer de afstand van uw luisterpositie tot
  de surround luidsprekers in.

  ST+

  ENTER

  7

  Instelling van de afstand van de
  centrale luidspreker(bladzijde 40)
  Voer de afstand van uw luisterpositie tot
  de centrale luidspreker in.

  DVD MENU

  DVD SETUP

  4

  Instelling van de afstand van de
  luidsprekers voor (bladzijde 40)
  Voer de afstand van uw luisterpositie tot
  de luidsprekers voor in.

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  SYSTEM SETUP

  Nederlands

  Uw surround
  geluidsinstellingen kiezen

  CHANNEL

  VOLUME

  Dual mono instelling (bladzijde 41)
  Deze optie geeft één kanaal weer
  wanneer u naar een disk met dual mono
  codering luistert.
  Instelling van de LFE verzwakking
  (bladzijde 41)
  Hier specificeert u de piekwaarde van
  het LFE kanaal.

  39
  Du • Page 40

  06

  Instellingen voor surround geluid

  3 Gebruik de
  (cursor op/neer)
  toetsen om de instelling bij te regelen.
  4 Herhaal stappen 3 en 4 om andere
  instellingen te verrichten.
  5 Wanneer u gereed bent, druk dan op
  SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD SETUP) om
  de instellingen te verlaten.
  Opmerking

  • Het instelmenu wordt automatisch
  verlaten als er gedurende 20 seconden
  geen activiteit is.

  Instelling van de afstand van de
  luidsprekers voor
  • Standaardinstelling: 1.8 m
  Voer de afstand van uw luisterpositie tot de
  luidsprekers voor in.
  • Gebruik / om de afstand van de
  luidsprekers voor tot de
  hoofdluisterpositie in te voeren
  (maximaal 9 meter).

  Instelling van de afstand van de
  centrale luidspreker
  • Standaardinstelling: 1.5 m
  De centrale luidspreker bevindt zich normaal
  gesproken voor in de luisterruimte en dichter
  bij de luisterpositie dan de luidsprekers voor.
  Dit betekent dat het geluid van de centrale
  luidspreker eerder aankomt dan dat van de
  luidsprekers voor. Om dit te voorkomen, stel
  de afstand van de centrale luidspreker
  correct in zodat het geluid van de centrale
  luidspreker vertraagd wordt en het geluid van
  deze luidspreker en dat van de luidsprekers
  voor op hetzelfde moment aankomt.

  40
  Du

  • Gebruik / om de afstand van de
  centrale luidspreker tot de
  hoofdluisterpositie in te voeren
  (maximaal 9 meter).

  Instelling van de afstand van de
  surround luidsprekers
  • Standaardinstelling: 1.8 m
  Net als bij de centrale luidspreker, moet u de
  afstand tot de surround luidsprekers
  nauwkeurig instellen zodat het geluid van de
  luidsprekers voor en de surround
  luidsprekers tegelijk aankomt.
  • Gebruik / om de afstand van de
  surround luidsprekers tot de
  hoofdluisterpositie in te voeren
  (maximaal 9 meter).

  Instelling van het dynamisch
  bereik
  • Standaardinstelling: OFF
  Het dynamisch bereik is het verschil tussen
  de hardste en zachtste geluiden in een
  bepaald signaal. Met behulp van deze
  instelling kunt u het dynamisch bereik
  reduceren, zodat zachte geluiden beter
  hoorbaar zijn (relatief luider klinken) terwijl
  harde geluiden niet al te krachtig klinken.
  • Druk op / om het dynamisch
  bereik in te stellen (OFF, MID of HOOG).
  Opmerking

  • Wanneer het volume weer hoger wordt
  gezet, zet deze instelling dan op OFF.
  • Wanneer men bij een laag volume
  luistert, zet deze instelling dan op HIGH
  voor maximale reductie van het
  dynamisch bereik.
  • Het dynamisch bereik werkt alleen bij de
  weergave van een Dolby Digital signaal. • Page 41

  Instellingen voor surround geluid

  • Standaardinstelling L-CH1 R-CH 2
  De dual mono instelling kan alleen gebruikt
  worden wanneer men naar Dolby Digital
  disks met dual mono codificatie luistert. Dit
  type disks is niet heel algemeen, maar soms
  worden ze gebruikt om het geluidsspoor van
  de zangstemmen te kunnen scheiden op
  karaoke disks. Met de dual mono instelling
  kunt u kiezen naar welk geluidskanaal u wilt
  luisteren.
  Het geselecteerde kanaal (CH1 of CH2) zal
  worden weergegeven via de centrale
  luidspreker. Wanneer het surround geluid
  uitstaat, zal het geselecteerde kanaal via
  beide luidsprekers voor weergegeven
  worden. In de stand L-CH1 R-CH 2 zal de
  linker luidspreker voor kanaal 1 weergeven
  en de rechter luidspreker voor kanaal 2.
  • Gebruik / om door de mogelijke
  dual mono instellingen te lopen.

  L-CH1 R-CH2

  Het relatieve volume van elk
  kanaal instellen
  • Standaardinstelling
  RS/LS: +2 dB
  SW: +1 dB
  Alle andere kanalen: 0 dB
  Voor een optimale weergave van het surround geluid moet u de instelling van de
  relatieve kanaalniveaus vanuit de
  hoofdluisterpositie verrichten. U kunt voor
  elke surround functie andere niveaus
  instellen.
  1 Druk herhaald op SURROUND om een
  multikanaals luisterfunctie te selecteren.
  De surround functie kan op alles behalve
  AUTO of STEREO.
  2 Druk op TEST TONE (SHIFT+4) om de
  testtoon weer te laten geven.
  De testtoon wordt in de onderstaande
  volgorde weergegeven:

  FL

  CH2
  MONO

  CH1
  MONO

  Instelling van de LFE verzwakking
  • Standaardinstelling: 0 dB
  Dolby Digital en DTS geluidsbronnen
  bevatten ultralage bastonen. Stel de LFE
  verzwakking zodanig in dat de ultralage
  bastonen niet tot vervorming van het geluid
  van de luidsprekers leiden.
  • Gebruik / om het verzwakkingsniveau in te stellen (0 dB, 10 dB of OFF).

  Nederlands

  Dual mono instelling

  06

  SW

  C
  LS

  FR
  RS

  3 Druk op VOLUME +/– om het volume
  op een geschikte waarde in te stellen.
  4 Gebruik de / (cursor op/neer)
  toetsen om de luidsprekerniveaus één
  voor één in te stellen.
  De testtoon moet via elke luidspreker even
  luid klinken wanneer u zich op uw
  hoofdluisterpositie bevindt. Het bereik van de
  kanaalniveaus is ± 10 dB.
  5 Wanneer u gereed bent, druk op TEST
  TONE (SHIFT+4) om de testtoon weer uit
  te zetten.

  41
  Du • Page 42

  06

  Instellingen voor surround geluid

  Opmerking

  Tip

  • Het luidsprekervolume kan worden
  bijgeregeld terwijl u naar een
  geluidsbron luistert door op CH LEVEL
  (SHIFT+5) te drukken en de / (cursor
  op/neer) toetsen te gebruiken om de
  kanaalniveaus in te stellen. Nadat u één
  kanaal heeft ingesteld, ga naar het
  volgende kanaal met de / (cursor
  links/rechts) toetsen.

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  MUTE

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  7
  RANDOM

  1

  2

  3

  TEST TONE

  CH LEVEL

  TIMER

  4

  5

  6

  DVD DISP

  7

  8

  ¢
  CLEAR

  ENTER

  DIMMER

  9

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  42
  Du

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  • Aangezien de subwoofer zeer lage tonen
  weergeeft, kan het geluid ervan zachter
  lijken dan het werkelijk is. • Page 43

  Geluidsbronnen weergeven

  Er zijn fundamenteel drie multikanaals
  geluidsfuncties: Auto, Surround en Advanced Surround. De Stereo functie
  (beschikbaar bij alle drie functies) annuleert
  de multikanaals geluidsfuncties en
  herverdeelt het geluid van multikanaals
  geluidsbronnen over uw beide luidsprekers
  voor.

  Auto
  Met de AUTO functie worden Dolby Digital,
  DTS of Dolby Surround geluidsbronnen
  automatisch gedecodeerd. U kunt Dolby
  Digital software herkennen aan de logo’s
  . De meeste Dolby
  1 of
  Surround software is voorzien van het logo
  3, maar ongemerkte software kan
  ook Dolby Surround materiaal bevatten.

  Surround functies
  Met de surround functie opties (zie verderop)
  kunt u surround geluidseffecten toevoegen
  aan gewone stereo geluidsbronnen.
  Kies één van de volgende opties om
  geluidsdiepte te verlenen aan een
  tweekanaals geluidsbron:

  Pro Logic
  Deze functie geeft 4.1-kanaals surround
  geluid. Deze functie is niet erg gevoelig voor
  de kwaliteit van het bronmateriaal, zodat ze
  nuttig is wanneer de Pro Logic II Movie/
  Music functies geen goed resultaten
  opleveren.

  Pro Logic II Movie
  Deze functie geeft 5.1-kanaals surround
  geluid. Ze is geschikt voor films, in het
  bijzonder wanneer deze zijn opgenomen met
  Dolby Surround. De kanaalscheiding en de
  dynamiek van de surround effecten is
  vergelijkbaar met Dolby Digital 5.1.

  Nederlands

  De multikanaals
  geluidsfuncties gebruiken

  07

  Pro Logic II Music
  Deze functie levert 5.1-kanaals surround
  geluid en is geschikt voor muziek. In
  vergelijking met Pro Logic II Movie zijn de
  surround effecten meer omvattend.

  Geavanceerde Surround functies
  Deze functies zijn bedoeld om te worden
  toegepast bij multikanaals surround audio/
  visuele geluidsbronnen (zoals DVD’s en
  LD’s). De meeste geavanceerde surround
  functies zijn speciaal ontworpen voor het
  geluidsspoor van films, maar sommige
  functies zijn ook geschikt voor muzikale
  geluidsbronnen. Probeer de verschillende
  instellingen bij diverse geluidsbronnen uit
  om te zien welke u het meest bevalt.

  Advanced Music
  Deze functie bootst de akoestische omgeving
  van een grote concertzaal na en is geschikt
  voor muziek of muzikale geluidsbronnen
  ) of
  voorzien van de logo’s 1 (
  .
  R

  Advanced Movie
  Deze functie bootst de rustige omgeving van
  een bioscoop na, en is geschikt voor films op
  signaaldragers voorzien van de logo’s 1
  ) of
  .
  (
  R

  43
  Du • Page 44

  07

  Geluidsbronnen weergeven

  Virtual Surround Back

  Phones Surround

  Het Virtual Surround Back effect boots 6.1kanaals surround geluid na, hetgeen de
  indruk geeft dat er een surround achter
  luidspreker is opgenomen in uw systeem
  wanneer u naar een 5.1-kanaals geluidsbron
  luistert.

  Deze functie is vergelijkbaar met de Virtual
  Surround functie en is beschikbaar wanneer
  u met de hoofdtelefoon luistert om een
  globaal surround geluidseffect te creëren.

  Expanded
  Deze functie is speciaal ontworpen om
  geluidsdiepte te verlenen aan stereo
  geluidsbronnen. Het globale resultaat is dat
  er een dynamische en brede akoestische
  ruimte wordt opgebouwd, zodat tweekanaals
  (stereo) geluid bijna net zo klinkt als
  vijfkanaals geluid. Gebruik deze functie bij
  Dolby Pro Logic om een stereo surround
  effect te verkrijgen. U kunt deze functie ook
  bij Dolby Digital geluidsbronnen gebruiken
  om een breder stereo effect te behalen dan
  met de surround functies.

  TV Surround
  U kunt deze functie gebruiken om een
  surround effect te verlenen aan een mono of
  stereo TV geluidsbron.

  Stereo
  Wanneer u STEREO selecteert (zowel
  beschikbaar bij Surround als Advanced
  surround functies), wordt het geluid alleen
  via de luidsprekers links en rechts voor
  weergegeven. Dolby Digital en DTS
  multikanaals geluidsbronnen worden
  teruggebracht tot stereo.
  Het geluid wordt weergegeven volgens de
  surround geluidsinstellingen en u kunt nog
  steeds de toonregeling (SOUND MODE)
  functies gebruiken.

  Naar multikanaals geluid
  luisteren
  Dolby Pro Logic, Dolby Digital en DTS
  signaalverwerking wordt automatisch
  geactiveerd in overeenstemming met het
  bronmateriaal.

  Virtual Surround
  Wanneer u deze functie selecteert, wordt er
  een surround effect gesimuleerd met behulp
  van slechts de beide luidsprekers voor.
  Wanneer deze functie actief is, klinkt er geen
  geluid uit de andere luidsprekers van uw
  systeem.

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ADVANCED

  VOLUME

  5-kanaals stereo

  44
  Du

  Door deze functie te selecteren kunt u een
  stereo geluidsbron weergeven met
  indrukwekkend multikanaals geluid,
  aangezien hierbij evenveel vermogen naar
  alle luidsprekers van uw opstelling wordt
  gestuurd. Dit is bijzonder geschikt voor
  muzikale geluidsbronnen met een diepe bas
  en een sterk ritmisch karakter.

  L1/L2
  LINE

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  MUTE • Page 45

  Geluidsbronnen weergeven

  07

  Opmerking

  • Wanneer u disks afspeelt met 96 kHz
  digitale signalen, kunt u uitsluitend de
  STEREO luisterfunctie gebruiken.

  2 Druk op AUTO.
  Bij multikanaals geluidsbronnen wordt,
  afhankelijk van de geluidsbron, automatisch
  Dolby/DTS decodering geselecteerd en op
  het display wordt AUTO weergegeven.
  Door herhaald op SURROUND te drukken
  tijdens de weergave van een multikanaals
  geluidsbron zult u door de volgende keuzes
  lopen:

  Auto
  Stereo
  Dolby Digital/DTS
  Door STEREO te selecteren wordt een
  multikanaals geluidsbron via uw beide
  luidsprekers voor weergegeven.

  • Wanneer de hoofdtelefoon is
  aangesloten, kunt u uitsluitend de
  STEREO luisterfunctie gebruiken.

  Naar stereo geluid luisteren
  Wanneer AUTO geselecteerd is, wordt een
  stereo geluidsbron automatisch
  gedetecteerd en slechts via de luidsprekers
  voor weergegeven. Om naar een stereo
  geluidsbron te luisteren met surround
  geluidseffecten, zie Naar multikanaals geluid
  luisteren op de vorige bladzijde.

  Bij een tweekanaals geluidsbron kunt u
  herhaald op SURROUND drukken om uit de
  drie Pro Logic II functies te kiezen (zie
  verderop).

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  Auto
  Stereo
  Pro Logic II
  Music

  Pro Logic
  Pro Logic II
  Movie

  Raadpleeg bladzijde 43 voor meer informatie
  over elke geluidsfunctie.
  3 Start de weergave van het apparaat
  dat u in stap 1 heeft geselecteerd.

  Nederlands

  1 Selecteer de geluidsbron die u wilt
  afspelen.

  FM/AM

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ADVANCED

  L1/L2
  LINE

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  MUTE

  VOLUME

  1 Selecteer de stereo geluidsbron
  waarnaar u wilt luisteren.
  2

  Druk op AUTO.

  3 Start de weergave van het apparaat
  dat u in stap 1 heeft geselecteerd.

  45
  Du • Page 46

  07

  Geluidsbronnen weergeven

  Geavanceerde surround
  functies gebruiken
  Met de geavanceerde surround functies kunt
  u DSP effecten aan een multikanaals
  geluidsbron toevoegen.

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ADVANCED

  L1/L2
  LINE

  ZOOM
  QUIET/
  MIDNIGHT

  MUTE

  VOLUME


  Druk herhaald op ADV. SURR en kies
  één van de volgens geluidsfuncties.
  Bij elke druk op de toets verandert het
  display als volgt:

  5ch
  Stereo

  Advanced
  Music
  Virtual
  Surround

  Advanced
  Movie Virtual
  SB
  TV
  Expanded
  Surround

  Raadpleeg bladzijden 43–44 voor meer
  informatie over elk surround effect.

  46
  Du

  Opmerking

  • De effectniveaus van Advanced Movie,
  Advanced Music, Expanded, TV Surround en Virtual Surround van Dolby/
  DTS kunnen worden bijgeregeld in het
  bereik van 10 tot 90 (de
  standaardinstelling is 70) met behulp
  van de SOUND MODE toets van de
  afstandsbediening (zie de volgende
  bladzijde). Het effectniveau van elk van
  deze geavanceerde surround functies
  kan worden ingesteld. De surround
  functies kunnen echter niet worden
  gewijzigd.

  De hoofdtelefoon gebruiken met
  geavanceerde surround functies

  Wanneer er een hoofdtelefoon is
  aangesloten kunt u alleen de PHONES
  SURROUND functie activeren. • Page 47

  Geluidsbronnen weergeven

  • Standaardinstelling
  TREBLE: –2 dB
  BASS: 0 dBOm het gewenste geluid te
  verkrijgen kunt u de lage en hoge tonen
  bijregelen.
  Om het gewenste geluid te verkrijgen kuntu
  de lage en hoge tonen bijregelen.
  1 Druk op SOUND MODE.
  Controleer dat de MIDNIGHT en QUIET
  functies niet geactiveerd zijn wanneer u dit
  doet.
  2 Gebruik de / (cursor links/rechts)
  toetsen en selecteer BASS of TREBLE.
  3 Gebruik de / (cursor op/neer)
  toetsen om het geluid bij te regelen.
  De lage en hoge tonen kunnen worden
  bijgeregeld in het bereik van -3 tot +3.
  4 Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.

  Het effectniveau instellen
  • Standaardinstelling: 70
  U kunt het effectniveau van de geavanceerde
  surround functies instellen om het gewenste
  geluid te verkrijgen.
  1 Druk op SOUND MODE.
  Controleer dat de ADVANCED SURROUND
  functie actief is wanneer u dit doet.

  3 Gebruik de / (cursor op/neer)
  toetsen om het effectniveau bij te
  regelen.
  Het DSP effectniveau kan worden
  bijgeregeld in het bereik van 10 (min) tot 90
  (max).

  Nederlands

  De lage en hoge tonen
  instellen

  07

  4 Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.
  Opmerking

  • Dit werkt niet bij 5-kanaals stereo of de
  Virtual SB functie.

  De lage tonen versterken
  • Standaardinstelling: OFF
  Wanneer u de lage tonen extra wilt
  benadrukken voor bepaalde soorten muziek
  of geluidsbronnen, kunt u dit doen met de
  bass functie.

  Druk herhaald op BASS MODE en
  kies een optie die geschikt is voor de
  geluidsbron waar u naar luistert.
  • MUSIC - Om muziek een dieper
  basgeluid te verlenen
  • CINEMA - Geschikt voor actiefilms of
  films met veel geluidseffecten
  • P. BASS - Geschikt voor muzikale
  geluidsbronnen om de ritmesectie van
  de muziek (of soundtrack) te
  benadrukken
  • OFF

  Opmerking

  2 Gebruik de / (cursor links/rechts)
  toetsen en selecteer EFFECT.

  • Wanneer de hoofdtelefoon is
  aangesloten kunt u de bass functie niet
  gebruiken.
  Niet van toepassing op het Europese model:
  • De standaardinstelling voor
  multikanaals (5.1-kanaals) geluid is
  CINEMA.

  47
  Du • Page 48

  07

  Geluidsbronnen weergeven

  De Midnight en Quiet
  functies gebruiken
  • Standaardinstelling: OFF
  Met de Midnight luisterfunctie kunt u
  effectief van het surround geluid van films
  genieten bij lage luistervolumes. Het
  effectniveau stelt zich automatisch in
  volgens het volume waarop u aan het
  luisteren bent.
  De Quiet luisterfunctie verzwakt extreme
  lage of hoge tonen van een geluidsbron.
  Deze functie is handig wanneer de muziek
  schril is en u de voorkeur geeft aan een
  zachter geluid.

  Druk herhaald op QUIET/MIDNIGHT
  om tussen QUIET, MIDNIGHT en OFF over
  te schakelen.

  Het geluid uitzetten
  Gebruik de mute toets wanneer u tijdelijk alle
  geluidsweergave via de luidsprekers wilt
  uitzetten.

  Druk op MUTE om het geluid uit te
  zetten.
  Om het geluid weer aan te zetten kunt u het
  volume bijregelen of nogmaals op MUTE
  drukken.

  Het signaalniveau van de TV
  en externe apparatuur
  verminderen
  • Standaardinstelling: OFF
  Sommige geluidsbronnen leveren een hoog
  signaalniveau, hetgeen kan leiden tot een
  onprettige geluidsvervorming in de
  luidsprekers. In deze gevallen kunt u het
  signaalniveau van de externe geluidsbron
  (aangesloten op de TV of line 1 ingangen)
  verminderen door de verzwakker aan te
  zetten.
  1

  Zet het systeem in de stand-by stand.

  2 Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT + DVD
  SETUP).
  3 Gebruik de / toetsen om TV ATT
  of LINE1 ATT te selecteren.
  4 Gebruik de / toetsen om ATT 6dB,
  ATT 10dB of OFF te selecteren.
  Gebruik de ATT 10dB optie voor
  geluidsbronnen met zeer hoge
  signaalniveaus, en de ATT 6dB optie voor
  andere geluidsbronnen die vervorming
  geven.
  5 Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.

  48
  Du • Page 49

  De timer gebruiken

  Gebruik de wekfunctie om het systeem op
  een bepaalde tijd in te laten schakelen en de
  door u gekozen geluidsbron af te spelen.
  Opmerking

  • De klok moet op de juiste tijd zijn
  ingesteld opdat de wekfunctie correct
  functioneert (zie bladzijde15).

  STANDBY/ON

  DVD/CD

  FM/AM

  L1/L2
  LINE

  TV

  AUDIO

  DVD
  SUBTITLE
  ANGLE

  AUTO

  SURROUND

  ROOM
  SETUP

  BASS MODE SYSTEM DISP

  ZOOM

  2 Bereid de geluidsbron voor.
  Stem bijvoorbeeld af op de radiozender
  waarmee u gewekt wilt worden.
  Wanneer u een CD heeft geselecteerd,
  controleer dan dat deze niet speelt.
  3

  Stel het volume in.

  4

  Druk op TIMER (SHIFT+6).

  5 Gebruik de / toetsen om WAKE-UP
  te selecteren en druk vervolgens op
  ENTER.

  QUIET/
  MIDNIGHT

  ADVANCED

  MUTE

  VOLUME
  SYSTEM SETUP

  1 Selecteer de geluidsbron die u wilt
  laten afspelen.
  Druk bijvoorbeeld op FM/AM (TUNER op het
  voorpaneel) om de radio te selecteren als
  geluidsbron.

  Nederlands

  De wekker instellen

  09

  TOP MENU

  6 Gebruik de / toetsen om TIMER
  EDIT te selecteren en druk vervolgens op
  ENTER.

  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  4
  PROGRAM

  FOLDER +

  8
  REPEAT

  7
  RANDOM

  1

  2

  3

  TEST TONE

  CH LEVEL

  TIMER

  4

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  7

  ¢
  CLEAR

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  SHIFT

  INPUT

  7 Stel de wektijd in.
  Gebruik de / toetsen om het uur in te
  stellen en druk vervolgens op ENTER. Stel de
  minuten op dezelfde manier in en druk op
  ENTER wanneer u gereed bent.

  CHANNEL

  VOLUME

  8 Stel de uitschakeltijd in.
  Gebruik de / toetsen om het uur in te
  stellen en druk vervolgens op ENTER. Stel de
  minuten op dezelfde manier in en druk op
  ENTER wanneer u gereed bent.
  Nadat u hier op ENTER heeft gedrukt, licht
  de wekfunctie indicator op en worden de
  inschakel- en uitschakeltijden op het display
  bevestigd.
  9 Zet het systeem in de stand-by stand.
  De wekfunctie werkt niet wanneer het
  systeem aan blijft staan!

  49
  Du • Page 50

  09

  De timer gebruiken

  Tip
  VOLUME

  • U kunt de instelling van de timer in de
  stand-by stand controleren door op
  TIMER (SHIFT+6) te drukken.

  SYSTEM SETUP

  TOP MENU
  TUNE +

  DVD MENU

  DVD SETUP
  ST–

  ST+

  ENTER
  SOUND
  MODE

  RETURN
  TUNE –

  E/

  /e

  De wekker aan/uit zetten

  ¡

  3

  1
  FOLDER –

  Wanneer de wekfunctie actief is, zal het
  systeem elke dag op de ingestelde tijd
  aanschakelen. U kunt deze functie als volgt
  aan of uit zetten:

  4

  FOLDER +

  8

  7

  PROGRAM

  REPEAT

  RANDOM

  1

  2

  3

  TEST TONE

  4
  7

  CH LEVEL

  ¢
  CLEAR

  TIMER

  5

  6

  DVD DISP

  DIMMER

  8

  9

  ENTER

  0

  TV CONTROL

  1

  Druk op TIMER (SHIFT+6).

  2 Gebruik de / toetsen om WAKE-UP
  te selecteren en druk vervolgens op
  ENTER.
  3 Gebruik de / toetsen om TIMER
  ON of TIMER OFF te selecteren.
  • De timer moet ingesteld zijn (zie boven)
  om ON te kunnen selecteren. De
  wekfunctie, zoals eerder ingesteld, gaat
  aan of uit.
  4

  Druk op ENTER.

  Opmerking

  • De wekfunctie wordt automatisch
  geannuleerd wanneer de klok gereset
  wordt.

  De sluimertimer instellen
  De sluimertimer zet het systeem na een
  zeker tijdsinterval uit, zodat u in slaap kunt
  vallen zonder zich zorgen te maken over het
  systeem.
  Opmerking

  • Wanneer u de sluimertimer instelt
  terwijl de wekfunctie actief is, zal de
  eerste uitschakeltijd effect hebben.

  50
  Du

  SHIFT

  1

  INPUT

  CHANNEL

  VOLUME

  Druk op TIMER (SHIFT+6).

  2 Gebruik de / toetsen om SLEEP
  TIMER te selecteren en druk vervolgens
  op ENTER.
  3 Gebruik de / toetsen om een
  uitschakeltijd te selecteren en druk
  vervolgens op ENTER.
  Kies uit de volgende opties:
  • AUTO – Het systeem schakelt 1 minuut
  nadat de huidige signaalbron afloopt uit.
  Deze instelling is alleen beschikbaar bij
  het afspelen van een CD. Wanneer een
  CD herhaald wordt weergegeven kan
  men de automatische sluimertimer niet
  selecteren.
  • SLEEP 90 – het systeem schakelt na 90
  minuten uit
  • SLEEP 60 – het systeem schakelt na een
  uur uit
  • SLEEP 30 – het systeem schakelt na 30
  minuten uit
  • OFF – annuleert de sluimertimer
  4 Om te zien hoeveel tijd er nog
  resteert, herhaal stappen 1 en 2.
  De resterende tijd wordt kort weergegeven
  op het display. • Page 51

  Het menu voor initiële instellingen

  10

  Video instellingen

  Het initi‘le instellingen menu verschaft u
  complete controle over de instelling van uw
  systeem, met inbegrip van onder andere de
  instelling van de video uitgangen en de
  kinderbeveiliging.

  TV Screen (Tv-scherm)

  Wanneer een optie grijs wordt weergegeven
  betekent dit dat deze op dit moment niet kan
  worden gewijzigd. Meestal is dit omdat er
  een disk aan het spelen is. Stop de disk en
  wijzig vervolgens de instelling.
  1 Druk op DVD SETUP en selecteer
  ‘Initial Settings’ in het schermdisplay.

  Play Mode

  Disc Navigator

  Initial Settings

  2 Selecteer de instelcategorie uit de lijst
  die links wordt getoond, en selecteer
  vervolgens een element uit het menu aan
  de rechterzijde.
  3

  Verricht de gewenste instelling.
  Opmerking

  • De taalkeuze opties die worden getoond
  in de schermdisplay illustraties op de
  volgende bladzijden komen wellicht niet
  overeen met de beschikbare opties in
  uw land of regio.

  • Standaard: 4:3 (Letterbox)

  Nederlands

  Het menu voor initiële
  instellingen gebruiken

  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  TV Screen
  S-Video Out

  4:3 (Letter Box)
  4:3 (Pan&Scan)
  16:9 (Wide)

  Wanneer u een breedbeeld TV heeft,
  selecteer dan de 16:9 (Wide) instelling—
  breedbeeld DVD software wordt dan op het
  volledige beeldformaat weergegeven.
  Wanneer u software afspeelt die is
  opgenomen in standaard (4:3) formaat,
  bepalen de instellingen van uw TV hoe het
  materiaal wordt gepresenteerd—zie de
  gebruiksaanwijzing die bij uw TV geleverd is
  voor meer informatie over de beschikbare
  opties.
  Wanneer u een conventionele (standaard) TV
  heeft, selecteer dan 4:3 (Letter Box) of 4:3
  (Pan & Scan). In de Letter Box stand wordt
  breedbeeld software getoond met zwarte
  balken aan de boven- en onderzijde van het
  scherm. Met Pan & Scan worden de
  zijkanten van breedbeeld materiaal
  verwijderd opdat het beeld op het 4:3 scherm
  past (dus hoewel het resultaat groter lijkt op
  het scherm, ziet u in feite minder van de
  film). Zie ook Beeldformaten en diskformaten
  op bladzijde 66.

  51
  Du • Page 52

  10

  Het menu voor initiële instellingen

  S Video Out

  Tip

  • Standaardinstelling: S2

  • U kunt op elk gewenst moment tijdens
  de weergave overschakelen tussen de
  talen van een DVD disk door op de
  AUDIO toets te drukken. (Dit heeft geen
  invloed op deze instelling.) Zie De DVD
  audio taal wijzigen op bladzijde 32.

  U hoeft deze instelling alleen te verrichten
  wanneer u dit systeem op uw TV heeft
  aangesloten met een S-Video kabel.
  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  TV Screen
  S-Video Out

  S1
  S2

  Subtitle Language
  (Ondertiteltaal)


  Wanneer het beeld uitgerekt of vervormd
  wordt in de standaard S2 instelling, probeer
  dan S1.

  Audio Language (Audio taal)
  • Standaardinstelling: English
  Initial Settings

  Audio Language
  Subtitle Language
  DVD Menu Lang.
  Subtitle Display

  English
  French
  German
  Italian
  Spanish
  Other Language

  Deze instelling bepaalt uw voorkeur voor de
  audio taal bij DVD disks. Wanneer de door u
  hier opgegeven taal beschikbaar is op een
  disk, speelt het systeem de disk automatisch
  in die taal af.

  52
  Du

  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Taalinstellingen

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Standaardinstelling: English

  Het DVD formaat onderscheidt 136
  verschillende talen. Selecteer Other
  Language wanneer u een taal wilt opgeven
  die niet in de lijst voorkomt, en volg de
  aanwijzingen van het schermdisplay op om
  een taal te selecteren. U kunt ook de
  Taalcode lijst raadplegen op bladzijde 67.

  Audio Language
  Subtitle Language
  DVD Menu Lang.
  Subtitle Display

  English
  French
  German
  Italian
  Spanish
  Other Language

  Deze instelling bepaalt uw voorkeur voor de
  ondertitelingstaal bij DVD disks. Wanneer de
  door u opgegeven taal beschikbaar is op een
  disk, speelt het systeem de disk automatisch
  met die ondertiteling af.
  Het DVD formaat onderscheidt 136
  verschillende talen. Selecteer Other
  Language wanneer u een taal wilt opgeven
  die niet in de lijst voorkomt, en volg de
  aanwijzingen van het schermdisplay op om
  een taal te selecteren. U kunt ook de
  Taalcode lijst raadplegen op bladzijde 67.
  Tip

  • U kunt op elk gewenst moment tijdens
  de weergave overschakelen tussen de
  ondertitelingstalen van een DVD disk
  door op de SUBTITLE toets te drukken.
  (Dit heeft geen invloed op deze
  instelling.) Zie De ondertitels wijzigen op
  bladzijde 32. • Page 53

  Het menu voor initiële instellingen

  • Standaardinstelling: w/Subtitle Lang.

  Instellingen van het display
  OSD Language (OSD-taal)
  • Standaardinstelling: English

  Nederlands

  DVD Menu Language (DVD menutaal)

  10

  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Audio Language
  Subtitle Language
  DVD Menu Lang.
  Subtitle Display

  w/Subtitle Lang.
  English
  French
  German
  Italian
  Spanish
  Other Language

  Sommige meertalige disks beschikken over
  diskmenu’s in diverse talen. Deze instelling
  bepaalt welke taal de diskmenu’s moeten
  gebruiken. Laat deze instelling in de
  standaardinstelling staan om de menu’s in
  dezelfde taal als de ondertitelingstaal te laten
  verschijnen—zie de vorige bladzijde.
  Het DVD formaat onderscheidt 136
  verschillende talen. Selecteer Other
  Language wanneer u een taal wilt opgeven
  die niet in de lijst voorkomt, en volg de
  aanwijzingen van het schermdisplay op om
  een taal te selecteren op bladzijde 67.

  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  OSD Language
  On Screen Display
  Angle Indicator

  English
  Français
  Deutsch
  Italiano
  Español

  Deze instelling bepaalt de taal van de
  schermdisplays van de speler.

  On Screen Display
  (Schermdisplay)
  • Standaardinstelling: On
  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  OSD Language
  On Screen Display
  Angle Indicator

  On
  Off

  Subtitle Display (Weergave von
  de ondertitels)
  • Standaardinstelling: On

  Deze instelling bepaalt of er displays op het
  scherm worden getoond voor de
  bedieningsfuncties (PLAY, RESUME, SCAN
  enz.)

  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Audio Language
  Subtitle Language
  DVD Menu Lang.
  Subtitle Display

  On
  Off

  Wanneer deze instelling op On staat, geeft
  de speler ondertitels weer volgens de Subtitle
  Language instelling. Zet deze instelling op
  Off om de ondertiteling helemaal uit te
  zetten (maar raadpleeg Subtitle Off op deze
  bladzijde voor speciale gevallen).

  53
  Du • Page 54

  10

  Het menu voor initiële instellingen

  Angle Indicator (Hoek indicator)

  Opmerking

  • Standaardinstelling: On

  • Niet alle disks die u wellicht niet
  geschikt acht voor uw kinderen zijn
  voorzien van een
  kinderbeveiligingsniveau. Zulke disks
  kunnen altijd afgespeeld worden, zonder
  dat het wachtwoord eerst ingevoerd
  hoeft te worden.

  Initial Settings

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  OSD Language
  On Screen Display
  Angle Indicator

  On
  Off

  • Wanneer u uw wachtwoord vergeet zult
  u het systeem moeten resetten om terug
  te keren naar de fabrieksinstellingen
  (bladzijde 57), waarna u een nieuw
  wachtwoord in kunt voeren.

  Wanneer u het camera icoon liever niet op
  het scherm ziet tijdens de multihoek scènes
  van DVD disks, zet deze instelling dan op
  Off.

  Een nieuw wachtwoord invoeren

  Options

  U moet een wachtwoord invoeren voordat u
  het kinderbeveiligingsniveau of de landcode
  in kunt stellen.

  Parental Lock (Kinderbeveiliging)

  1

  Selecteer ‘Password’.

  • Standaardinstelling: Off
  • Standaard wachtwoord: geen

  Initial Settings

  • Standaard landcode: us (2119)
  Sommige DVD Video disks zijn voorzien van
  een kinderbeveiligingsniveau. Wanneer uw
  speler op een lager niveau is ingesteld dan
  de betreffende disk, kan deze disk niet
  afgespeeld worden. Zo kunt u een zekere
  mate van controle uitoefenen over het soort
  materiaal dat uw kinderen op uw DVD speler
  kunnen bekijken.
  Sommige disks ondersteunen verder ook de
  landcode. De speler zal, afhankelijk van de
  door u ingestelde landcode, bepaalde scènes
  op deze disks niet afspelen.
  Voordat u het kinderbeveiligingsniveau of de
  landcode in kunt stellen, moet u een
  wachtwoord invoeren. Als kenner van het
  wachtwoord kunt u het
  kinderbeveiligingsniveau of de landcode
  wijzigen wanneer u wilt. Verder kunt u ook
  het wachtwoord wijzigen.

  54
  Du

  Parental Lock
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Password
  Level Change
  Country Code

  2 Gebruik de cijfertoetsen om een 4cijferig wachtwoord in te voeren.
  Initial Settings

  Register Code Number
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  * * * *

  De cijfers die u invoert worden op het
  scherm als sterretjes (*) weergegeven. • Page 55

  Het menu voor initiële instellingen

  4 Druk op ENTER om het nieuwe
  wachtwoord op te slaan en terug te
  keren naar het menuscherm van de
  opties.

  Nederlands

  3 Druk op ENTER om het wachtwoord
  op te slaan en terug te keren naar het
  menuscherm van de opties.
  Wanneer u uw wachtwoord vergeet, moet u
  het systeem resetten en een nieuw
  wachtwoord invoeren. Zie bladzijde 61 voor
  informatie over het resetten van de speler.

  10

  Het niveau van de kinderbeveiliging
  instellen/wijzigen
  1

  Selecteer ‘Level Change’.

  Uw wachtwoord wijzigen
  Om uw wachtwoord te wijzigen moet u eerst
  uw bestaande wachtwoord bevestigen,
  waarna u het nieuwe in kunt voeren.
  1

  Initial Settings

  Parental Lock
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Selecteer ‘Password Change’.

  Password Change
  Level Change
  Country Code

  Initial Settings

  Parental Lock
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Password Change
  Level Change
  Country Code

  2 Gebruik de cijfertoetsen om uw
  wachtwoord in te voeren en druk
  vervolgens op ENTER.
  Initial Settings

  2 Gebruik de cijfertoetsen om uw
  huidige wachtwoord in te voeren en druk
  vervolgens op ENTER.
  • De cijfers worden bij het invoeren
  weergegeven als sterretjes.

  Parental Lock : Level Change
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  * * * *

  1 2 3 4 5 6 7 8 off

  3

  Initial Settings

  Password

  Selecteer een nieuw niveau.

  Password Change
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  3

  Password

  * * * *

  Initial Settings
  Parental Lock : Level Change

  New Password
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Voer een nieuw wachtwoord in.

  Password

  * * * *

  1 2 3 4 5 6 7 8 off

  Initial Settings
  Password Change
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Password

  * * * *

  New Password

  * * * *

  55
  Du • Page 56

  10

  Het menu voor initiële instellingen

  Druk herhaald op (cursor links) om meer
  niveaus te blokkeren (zodat het wachtwoord
  bij meer disks verlangd zal worden); druk op
  (cursor rechts) om niveaus vrij te geven. U
  kunt niveau 1 niet blokkeren.
  4 Druk op ENTER om het nieuwe niveau
  te bevestigen en terug te keren naar het
  menuscherm van de opties.

  De landcode instellen/wijzigen

  3 Selecteer een landcode.
  U kunt dit op twee manieren doen.
  • Selecteren op codeletter: Gebruik de
  toetsen / (cursor op/neer) om de
  landcode te wijzigen.
  Initial Settings
  Parental Lock: Country Code
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  U kunt ook de Landcode lijst raadplegen op
  bladzijde 67.
  1

  Selecteer ‘Country Code’.
  Initial Settings

  Parental Lock
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Password Change
  Level Change
  Country Code

  Password

  * * * *

  Country Code List

  Code

  us

  2 1 1 9

  • Selecteren op cijfercode: Druk op
  (cursor rechts) en voer vervolgens de 4cijferige landcode in met de
  cijfertoetsen (raadpleeg de Landcode
  lijst op bladzijde 67).
  Initial Settings
  Parental Lock: Country Code

  2 Gebruik de cijfertoetsen om uw
  wachtwoord in te voeren en druk
  vervolgens op ENTER.
  Initial Settings
  Parental Lock: Country Code
  Video Output
  Language
  Display
  Options

  56
  Du

  Password

  * * * *

  Country Code List

  Code

  us

  2 1 1 9

  Video Output
  Language
  Display
  Options

  Password
  Country Code List
  us

  * * * *
  Code
  2 1 1 9

  4 Druk op ENTER om de nieuwe
  landcode te bevestigen en terug te keren
  naar het menuscherm van de opties. • Page 57

  Aanvullende informatie

  • Standaardinstelling: DEMO ON

  2
  Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).

  Dit apparaat beschikt over een automatische
  demonstratie die start wanneer het apparaat
  voor het eerst met het lichtnet verbonden wordt.
  U kunt dit als volgt uitzetten:

  3
  Gebruik de / toetsen om AM 9k /
  AM 10k te selecteren.
  De huidige instelling wordt op het display
  getoond.

  1

  4
  Gebruik de / toetsen om AM 9k /
  AM 10k te selecteren en druk vervolgens op
  ENTER ter bevestiging.

  Zet het systeem in de stand-by stand.

  2
  Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).
  3
  Gebruik de / toetsen om de DEMO
  functie te selecteren (Standaardinstelling:
  DEMO ON)
  De huidige instelling wordt op het display
  getoond.
  4
  Gebruik de / toetsen om DEMO OFF
  te selecteren en druk vervolgens op ENTER
  ter bevestiging.

  Opmerking
  • Nadat u de klok heeft ingesteld, gaat de
  demonstratiefunctie automatisch uit.

  Het display dimmen

  Druk op DIMMER (SHIFT+9) om te
  schakelen tussen de verschillende
  helderheidniveaus van het display.

  Het frequentie-interval
  wijzigen
  Niet van toepassing op het Europese model.

  Nederlands

  De demo uitzetten

  11

  Het TV kleursysteem instellen
  Niet van toepassing op het Amerikaanse model.
  • Standaardinstelling: AUTO
  De standaardinstelling van dit apparaat is
  AUTO, en tenzij u merkt dat het beeld wordt
  vervormd bij het afspelen van bepaalde disks is
  het beter deze instelling op AUTO te laten
  staan.
  Wanneer u merkt dat het beeld van sommige
  disks wordt vervormd, stel het TV kleursysteem
  dan in overeenstemming met uw land of regio
  in.
  1

  Zet het systeem in de stand-by stand.

  2
  Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).
  3
  Gebruik de / toetsen om het TV
  systeem te selecteren (Standaardinstelling:
  AUTO)
  Het huidige TV kleursysteem wordt op het
  display getoond.
  4
  Gebruik de / toetsen om AUTO, PAL
  of NTSC te selecteren en druk vervolgens op
  ENTER ter bevestiging.

  • Standaardinstelling: AM 9k
  Wanneer u niet goed op zenders kunt
  afstemmen, kan het zijn dat het frequentieinterval niet geschikt is voor uw land/regio. U
  kunt deze instelling als volgt wijzigen:

  Het apparaat resetten

  1

  1

  Zet het systeem in de stand-by stand.

  Met deze procedure kunt u alle instellingen van
  de speler terugzetten op de fabrieksinstellingen.
  Zet de speler in de stand-by stand.

  57
  Du • Page 58

  11

  Aanvullende informatie

  2
  Druk op de 7 (stop) toets op het
  voorpaneel en houd deze ingedrukt totdat
  het apparaat aangaat (ongeveer 8
  seconden).
  Alle instellingen van de speler zijn nu gereset,
  en het ‘Let’s Get Started’ scherm verschijnt.

  Kinderslot
  • Standaardinstelling: LOCK OFF
  Dit systeem beschikt over een kinderslot
  waarmee de toetsen en knoppen op het
  voorpaneel geblokkeerd worden. Dit is nuttig
  wanneer u de wekfunctie heeft ingesteld en niet
  wilt dat het apparaat voor de wektijd
  aangeschakeld wordt.
  1

  Zet het systeem in de stand-by stand.

  2
  Druk op SYSTEM SETUP (SHIFT+DVD
  SETUP).
  3
  Gebruik de / toetsen om LOCK
  ON /LOCK OFF te selecteren.
  De huidige instelling wordt op het display
  getoond.
  4
  Gebruik de / toetsen om LOCK ON
  of LOCK OFF te selecteren.
  5
  Druk op ENTER om de instelling te
  bevestigen.

  58
  Du • Page 59

  Aanvullende informatie

  Omgaan met disks
  Wanneer u een disk beetpakt moet u er altijd op
  letten geen vingerafdrukken, vuil of krassen op
  het oppervlak van de disk achter te laten. Houd
  de disk vast bij de rand of bij het centrale gat en
  de rand.
  Beschadigde of vuile disks kunnen tot een
  vermindering van de weergavekwaliteit leiden.
  Let er ook op dat er geen krassen komen op de
  etiketzijde van de disk. Ofschoon deze kant niet
  zo kwetsbaar is als de afspeelzijde, kan de disk
  toch onbruikbaar worden vanwege krassen op
  deze kant.
  Wanneer een disk verontreinigd is met
  vingerafdrukken, stof, enz., reinig deze dan met
  een zachte, droge doek, en veeg daarbij
  voorzichtig vanuit het centrum naar de rand van
  de disk, zoals getoond in de onderstaande
  illustratie.

  Disks bewaren
  Hoewel CD’s en DVD disks minder kwetsbaar
  zijn dan grammofoonplaten, moet u er toch
  voorzichtig mee omgaan en ze op correcte wijze
  bewaren. Wanneer u een disk niet gebruikt,
  bewaar deze dan in zijn doos en plaats deze
  rechtop. Bewaar de disks niet in een erg koude,
  vochtige of hete omgeving (en vermijd direct
  zonlicht).

  Nederlands

  Gebruik van disks bij dit
  apparaat

  11

  Plak geen papier of stickers op de disk en schrijf
  er niet op met potlood, balpen of andere
  schrijfwaren met een scherpe punt. Al deze
  zaken kunnen de disk beschadigen.

  Voor meer informatie over het onderhoud,
  raadpleeg de aanwijzingen die bij de disks
  geleverd worden.
  Plaats niet meer dan één disk tegelijk in de
  speler.

  Disks die men moet vermijden

  Veeg voorzichtig en met een rechte
  beweging van het centrum naar de
  rand.

  De disks draaien op hoge snelheid in de speler.
  Wanneer u ziet dat een disk gescheurd of
  gebogen is, dat er een stukje vanaf is
  gesprongen of dat deze anderszins beschadigd
  is, neem dan geen risico en plaats deze niet in
  uw speler—dat kan tot beschadiging van het
  apparaat leiden.

  Wrijf het oppervlak niet met ronde
  bewegingen.
  Indien nodig, gebruik een doek die bevochtigd
  is met alcohol of een in de handel verkrijgbare
  CD/DVD reinigingsset om de disk grondiger te
  reinigen. Gebruik nooit benzine, verdunner of
  andere reinigingsmiddelen, met inbegrip van
  middelen die bedoeld zijn voor
  grammofoonplaten.

  Dit apparaat is ontworpen om uitsluitend
  conventionele, geheel ronde disks af te spelen.
  Het gebruik van anders gevormde disks wordt
  niet aanbevolen bij dit apparaat. Pioneer
  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid
  voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
  andere dan ronde disks.

  59
  Du • Page 60

  11

  Aanvullende informatie

  Correcte installatie en
  onderhoud van dit apparaat
  Aanwijzingen voor de installatie
  Wij hopen dat u nog jaren van dit apparaat kunt
  genieten, dus neem a.u.b. de volgende
  aanwijzingen in acht bij het bepalen van een
  geschikte plek voor de installatie:
  Goed...
  ✓ Plaatsing in een goed geventileerde
  ruimte.
  ✓ Plaatsing op een stevig, vlak, horizontaal
  oppervlak, zoals een tafel, een plank of een
  stereotoren.
  Fout...
  ✗ Plaatsing op een plek met een hoge
  temperatuur of vochtigheid, zoals bij
  radiatoren of andere apparaten die warmte
  afgeven.
  ✗ Plaatsing op een vensterbank of een
  andere plek waar de speler aan direct
  zonlicht wordt blootgesteld.
  ✗ Gebruik in een extreem stoffige of vochtige
  omgeving.
  ✗ Plaatsing direct bovenop een versterker of
  een ander element van uw stereo
  installatie dat warm wordt bij gebruik.
  ✗ Plaatsing in de buurt van een televisie of
  monitor, aangezien dat storing kan
  veroorzaken—in het bijzonder wanneer de
  televisie op een binnenhuisantenne is
  aangesloten.
  ✗ Plaatsing in een keuken of een andere
  ruimte waar de speler blootstaat aan rook
  of stoom.
  ✗ Plaatsing op een dik kleed of tapijt, of
  afdekking met een doek—dit kan de juiste
  koeling van het apparaat verhinderen.

  60
  Du

  ✗ Plaatsing op een onstabiel oppervlak, of op
  een oppervlak dat niet groot genoeg is om
  ruimte te bieden aan alle vier pootjes van
  het apparaat.

  De lens reinigen
  De lens van de DVD speler wordt bij normaal
  gebruik niet snel vuil, maar als er toch storing
  optreedt vanwege stof of vuil, raadpleeg dan uw
  dichtstbijzijnde erkende Pioneer service
  centrum. Hoewel er in de handel lensreinigers
  voor CD spelers verkrijgbaar zijn, raden wij het
  gebruik ervan niet aan, aangezien sommige van
  deze reinigers de lens kunnen beschadigen.

  Condensatieproblemen
  Er kan zich condensatie vormen in de speler
  wanneer deze van buiten naar een warme
  ruimte wordt gebracht, of wanneer de
  temperatuur van de ruimte snel stijgt. Alhoewel
  de condensatie het apparaat niet beschadigt,
  kunnen de prestaties ervan tijdelijk verminderd
  zijn. Daarom is het beter om het apparaat zich
  ongeveer gedurende een uur te laten
  aanpassen aan de hogere temperatuur voordat
  u het aanzet en gebruikt.

  Het apparaat verplaatsen
  Wanneer u het apparaat moet verplaatsen, druk
  dan eerst op STANDBY/ON op het voorpaneel
  om de speler uit te zetten. Wacht totdat de tekst
  GOOD BYE op het display verdwenen is voordat
  u de stekker uit het stopcontact trekt. Til het
  apparaat nooit op en verplaats het ook niet
  tijdens de weergave—de disks draaien op een
  hoge snelheid en kunnen beschadigd worden.
  Opmerking
  • Wanneer u de stekker van het apparaat uit
  het stopcontact trekt voordat de tekst
  GOOD BYE geheel uit het display
  verdwenen is kan dit ertoe leiden dat het
  systeem terugkeert naar de
  fabrieksinstellingen. • Page 61

  Aanvullende informatie

  11

  Externe apparatuur
  aansluiten

  Externe antennes aansluiten

  Dit systeem beschikt over zowel analoge stereo
  ingangen en uitgangen als een optische
  digitale ingang. Sluit hier externe apparatuur op
  aan, zoals uw TV, VCR, MD of CD-R recorder.

  Externe AM antenne
  Gebruik 5-6 meter (15-18 voet) kabel met vinyl
  isolatie en breng deze binnen- of buitenshuis
  aan.
  Laat de AM raamantenne gewoon aangesloten.


  Verbind de TV (IN) ingangen op het
  achterpaneel met de audio uitgangen van
  uw TV (of VCR).

  L

  Buitenantenne

  Nederlands

  Extra aansluitingen

  IN

  R

  Binnenantenne
  (kabel met vinyl
  isolatie)

  5-6m
  AM
  LOOP ANTENNA

  Externe FM antenne

  Op deze manier zult u het geluid van uw TV (of
  VCR) via dit systeem kunnen horen. Gebruik
  hiervoor stereo kabels met RCA pinstekkers. Zie
  ook Het signaalniveau van de TV en externe
  apparatuur verminderen op bladzijde 48.

  Gebruik een 75Ω coaxiale kabel om een externe
  FM antenne aan te sluiten.

  PAL-stekker

  61
  Du • Page 62

  11

  Aanvullende informatie


  Verbind de LINE 1 (IN) ingang op het
  achterpaneel met de externe speler.

  L


  Verbind de LINE 2 (OPTICAL) aansluiting
  op het achterpaneel met de optische
  digitale uitgang van een externe speler.

  IN

  R

  Hieronder vallen apparaten zoals een video of
  een cassettedeck. Maak de verbinding met
  stereo kabels met RCA pinstekkers. Zie ook Het
  signaalniveau van de TV en externe apparatuur
  verminderen op bladzijde 48.

  Verbind de LINE 1 (OUT) uitgang op het
  achterpaneel met opnameapparatuur.

  L

  OUT

  R

  Hieronder vallen apparaten zoals een
  cassettedeck, video, MD of een ander soort
  recorder met analoge ingangen. Maak de
  verbinding met stereo kabels met RCA
  pinstekkers.

  62
  Du

  Hieronder vallen digitale apparaten zoals een
  MD speler, een digitale satelliettuner, of een
  spelsysteem. Maak de verbinding met een
  optische digitale kabel (niet bijgeleverd).
  Opmerking
  • De geluidsbron aangesloten op de LINE 2
  (OPTICAL IN) ingang kan niet worden
  afgeluisterd via de LINE 1 ( OUT) uitgang. • Page 63

  Aanvullende informatie

  Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Wanneer u denkt dat er iets
  mis is met het apparaat, controleer dan eerst de onderstaande punten. Soms ligt de oorzaak van het
  probleem bij een ander apparaat. Controleer de andere apparaten en de elektrische apparatuur die
  in gebruik is. Wanneer de problemen zelfs na het uitvoeren van de hieronder opgesomde controles
  niet gecorrigeerd kunnen worden, vraag dan uw dichtstbijzijnde erkende Pioneer service centrum of
  uw winkel om het apparaat te repareren.

  Nederlands

  Problemen oplossen

  11

  Opmerking

  • Wanneer het apparaat niet normaal functioneert vanwege externe invloeden zoals statische
  elektriciteit, trek de stekker dan uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in om
  terug te keren naar normale bedrijfscondities.

  Algemeen
  Probleem

  Oplossing

  Het apparaat gaat niet aan.

  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens
  weer in.
  • Controleer dat er geen losse draaduiteinden van de
  luidsprekerkabels het achterpaneel aanraken. Hierdoor zal het
  apparaat automatisch uitschakelen.

  Er klinkt geen geluid wanneer er
  een functie wordt geselecteerd.

  • Wanneer u een extern apparaat wilt gebruiken, controleer dan dat
  dit apparaat correct is aangesloten (zie de Instelgids).
  • Druk op MUTE op de afstandsbediening om het geluid aan te
  zetten.
  • Regel de MASTER VOLUME bij.

  Er verschijnt geen beeld wanneer
  men disks wil bekijken.

  • Controleer dat de TV correct is aangesloten (zie de Instelgids).

  Er komt geen geluid uit de
  surround luidsprekers of de
  centrale luidspreker.

  • Raadpleeg Het relatieve volume van elk kanaal instellen op
  bladzijde 41 om de luidsprekerniveaus te controleren.
  • Controleer dat de STEREO geluidsfunctie niet geactiveerd is (zie
  Naar multikanaals geluid luisteren op bladzijde 44).
  • Sluit de luidsprekers correct aan (zie de Instelgids).

  De afstandsbediening werkt niet.

  • Vervang de batterijen (zie de Instelgids).
  • Gebruik de afstandsbediening binnen 7 m en 30° ten opzichte van
  de sensor van de afstandsbediening op het voorpaneel (zie de
  Instelgids).
  • Verwijder obstakels of gebruik de afstandsbediening vanuit een
  andere positie.
  • Zorg ervoor dat de sensor van de afstandsbediening op het
  voorpaneel niet blootstaat aan direct licht.

  De timer indicator knippert en het • Trek de stekker uit het stopcontact, steek deze er na één minuut
  apparaat gaat niet aan.
  weer in, en zet het apparaat aan.
  • Controleer dat de ventilator aan de achterzijde van het apparaat
  niet geblokkeerd is.
  • Controleer dat de luidsprekers juist zijn aangesloten.
  • Controleer dat de voedingsspanning van het lichtnet geschikt is
  voor uw model.
  • Wanneer het probleem blijft bestaan, breng het apparaat naar het
  dichtstbijzijnde erkende Pioneer service centrum of uw handelaar
  om het apparaat na te laten kijken.

  63
  Du • Page 64

  11

  Aanvullende informatie

  DVD/CD/Video CD speler

  64
  Du

  Probleem

  Oplossing

  De disk wordt automatisch
  uitgeworpen na plaatsing.

  • Reinig de disk.
  • Plaats de disk correct in de diskhouder.
  • Wanneer de regiocode van een DVD video disk niet overeenkomt
  met de regiocode van de speler, kan de disk niet gebruikt worden
  (bladzijde 8).
  • Laat eventuele condensatie in de speler verdampen. Plaats de
  speler niet dicht bij een airconditioning.

  Weergave is niet mogelijk.

  • Wanneer de disk verkeerdom in de lade is geplaatst, plaats de disk
  opnieuw met het etiket naar boven.

  De weergave van de film stopt en
  de functietoetsen kunnen niet
  worden gebruikt.

  • Druk op 7, en start de weergave opnieuw (3).
  • Zet het apparaat uit en weer aan met behulp van de STANDBY/
  ON toets op het voorpaneel.

  De instellingen worden
  geannuleerd.

  • Wanneer de stroom wordt onderbroken vanwege een storing in
  het lichtnet of omdat de stekker uit het stopcontact is getrokken,
  worden de instellingen geannuleerd.

  Geen beeld/geen kleur.

  • Controleer dat de aansluitingen correct zijn en dat de stekkers
  stevig in de contacten zitten.
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV/monitor en verzeker u
  ervan dan de instellingen van de TV/monitor correct zijn.

  Het beeld is uitgerekt of de
  aspectverhouding verandert niet.

  • De instelling van TV Screen is incorrect. Stel de TV Screen optie in
  overeenstemming met uw TV/monitor in (bladzijde 51).

  Wanneer een film wordt
  opgenomen op een video of via
  een AV selector wordt afgespeeld,
  is de weergave gestoord.

  • Vanwege de kopieerbescherming van de speler kan weergave via
  een video of een AV selector het opnemen onmogelijk maken of
  beeldproblemen veroorzaken. Dit is geen storing.

  Tijdens de weergave is het beeld
  gestoord of donker.

  • Deze speler is compatibel met de kopieerbescherming van MacroVision Systems. Sommige disks zijn opgenomen met een
  kopieerbeschermingscode, en wanneer men dergelijke disks afspeelt
  kunnen strepen en dergelijke verschijnen op sommige delen van het
  beeld, afhankelijk van de TV. Dit is geen storing.
  • Niet alle disks reageren op dezelfde manier op bepaalde
  bedieningsfuncties van de speler. Hierdoor kan het scherm kort
  zwart worden of licht trillen wanneer de functie wordt geactiveerd.
  Deze problemen worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen
  tussen disks en het materiaal op de disks, en zijn geen storingen van
  deze speler.

  De 96kHz indicator licht niet op
  wanneer men een 96kHz
  signaalbron afspeelt.

  • Wanneer de 96kHz signaalbron is beschermd tegen het maken
  van kopieën zal de 96kHz indicator niet oplichten.

  Die 96 kHz Anzeige leuchtet
  während der Wiedergabe einer 96
  kHz Signalquelle nicht.

  • Wenn die 96 kHz Signalquelle kopiergeschützt ist, leuchtet die 96
  kHz Anzeige nicht. • Page 65

  Aanvullende informatie

  Probleem

  Oplossing

  Veel ruis in de radio ontvangst.

  • Stem af op de juiste frequentie.
  • Sluit de antenne aan (zie de Instelgids).
  • Strek de FM draadantenne geheel uit, oriënteer haar voor
  optimale ontvangst, en bevestig haar aan een muur.
  • Sluit een FM buitenantenne aan (bladzijde 61).
  • Bepaal de oriëntatie en positie die optimale ontvangst geeft.
  • Sluit een extra interne of externe AM antenne aan (zie de
  Instelgids, bladzijde 61).
  • Zet andere apparatuur die wellicht de storing veroorzaakt uit of
  plaats deze verder weg van het apparaat.
  • Het frequentie-interval is niet geschikt voor uw land of regio.
  Probeer het (andere frequentie-interval uit) (bladzijde 57).

  Nederlands

  Tuner

  11

  De automatische afstemming kan • Het radiosignaal is zwak. De automatische afstemming vindt
  alleen radiozenders die een goed signaal bieden. Om zwakkere
  bepaalde zenders niet vinden.
  zenders te kunnen detecteren, sluit een buitenantenne aan.
  Het geluid is slechts mono.

  • Controleer dat de tuner niet in de FM mono stand staat
  (bladzijde 35).

  Foumeldingen
  Foutmelding

  Betekenis

  CHILD LOCK

  • Deze boodschap verschijnt wanneer de knoppen op het
  voorpaneel worden ingedrukt terwijl het kinderslot geactiveerd
  is. Zie Kinderslot op bladzijde 58 voor meer informatie over het
  aan-/ uitzetten van de kinderbeveiliging.

  CAN’T USE

  • Deze boodschap verschijnt wanneer de testtoon niet
  weergegeven kan worden. Controleer dat het geluid van het
  systeem niet uit staat, dat de hoofdtelefoon niet is aangesloten,
  en dat de AUTO of STEREO surround functies niet zijn
  geactiveerd, zodat de testtoon weergegeven kan worden. Zie
  ook Het relatieve volume van elk kanaal instellen op bladzijde
  41.
  • Deze boodschap verschijnt wanneer u de bass functie probeert
  te activeren terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten.

  96K STEREO of
  96KHZ STEREO (alleen op OSD)

  • Deze boodschap verschijnt wanneer de
  bemonsteringsfrequentie van het geluid 96 kHz is en u een
  Surround functie / Geavanceerde surround functie probeert te
  selecteren of de lage of hoge tonen probeert bij te regelen.

  65
  Du • Page 66

  11

  Aanvullende informatie

  Beeldformaten en
  diskformaten
  DVD-Video disks worden geleverd met
  diverse scherm aspectverhoudingen, van
  gewone TV programma’s die meestal een
  verhouding van 4:3 hebben, tot
  CinemaScope breedbeeld films, die een
  aspectverhouding tot ongeveer 7:3 hebben.
  Televisies worden ook geleverd met
  verschillende aspectverhoudingen; namelijk
  ‘standaard’ 4:3 en breedbeeld 16:9.

  Gebruikers met een breedbeeld TV
  Wanneer u een breedbeeld TV heeft, moet de
  TV Screen Screenx instelling (bladzijde 51) van
  deze speler op 16:9 (Wide) ingesteld worden.
  Wanneer u disks bekijkt die in het 4:3
  formaat zijn opgenomen, kunt u de TV
  bedieningstoetsen gebruiken om te kiezen
  hoe het beeld wordt getoond. Uw TV biedt
  wellicht diverse opties voor uitvergroting en
  uitrekking van het beeld; raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing die bij uw TV is geleverd
  voor meer informatie.
  Merk op dat sommige films een
  aspectverhouding hebben die nog breder is
  dan 16:9, dus zelfs als u een breedbeeld TV
  heeft worden deze disks afgespeeld in een
  ‘letterbox’ stijl met zwarte balken aan de
  boven- en onderzijde van het scherm.

  Gebruikers met een standaard TV
  Wanneer u een standaard TV heeft, moet de
  TV Screen instelling (bladzijde 52) van deze
  speler op 4:3 (Letter Box) of 4:3 (Pan&Scan)
  ingesteld worden, afhankelijk van uw voorkeur.
  In de 4:3 (Letter Box) stand worden
  breedbeeld disks weergegeven met zwarte
  balken aan de boven- en onderzijde van het
  scherm.

  66
  Du

  In de 4:3 (Pan&Scan) stand worden
  breedbeeld disks zodanig weergegeven dat
  de linker- en rechterdelen buiten beeld
  vallen. Hoewel het beeld dus groter lijkt, ziet
  u in feite niet het hele beeld.

  Merk echter op dat veel breedbeeld disks de
  instellingen van de speler annuleren, zodat
  de disk in letterbox formaat getoond wordt,
  ongeacht de instelling.
  Tip

  • Door de 16:9 (Wide) instelling te
  gebruiken bij een standaard 4:3 TV, of
  één van de 4:3 instellingen bij een
  breedbeeld TV, zal het beeld vervormd
  worden. • Page 67

  Aanvullende informatie

  11

  Taal (Taalcode letter), Taalcode
  Japans (ja), 1001
  Engels (en), 0514
  Frans (fr), 0618
  Duits (de), 0405
  Italiaans (it), 0920
  Spaans (es), 0519
  Nederlands (nl), 1412
  Russisch (ru), 1821
  Chinees (zh), 2608
  Koreaans (ko), 1115
  Grieks (el), 0512
  Afar (aa), 0101
  Afghaans (ab), 0102
  Afrikaans (af), 0106
  Amharisch (am), 0113
  Arabisch (ar), 0118
  Assamitisch (as), 0119
  Aymara (ay), 0125
  Azerbeidzjaans (az), 0126
  Bashkir (ba), 0201
  Wit-Russisch (be), 0205
  Bulgaars (bg), 0207
  Bihari (bh), 0208
  Bislama (bi), 0209
  Bengaals (bn), 0214
  Tibetaans (bo), 0215
  Bretoens (br), 0218
  Catalaans (ca), 0301
  Corsicaans (co), 0315
  Tsjechisch (cs), 0319
  Welsh (cy), 0325
  Deens (da), 0401
  Bhutaans (dz), 0426
  Esperanto (eo), 0515

  Estisch (et), 0520
  Baskisch (eu), 0521
  Perzisch (fa), 0601
  Fins (fi), 0609
  Fiji (fj), 0610
  Faroers (fo), 0615
  Fries (fy), 0625
  Iers (ga), 0701
  Schots Gaelic (gd), 0704
  Galiciaans (gl), 0712
  Guarani (gn), 0714
  Gujarati (gu), 0721
  Hausa (ha), 0801
  Hindi (hi), 0809
  Kroatisch (hr), 0818
  Hongaars (hu), 0821
  Armeens (hy), 0825
  Interlingua (ia), 0901
  Interlingue (ie), 0905
  Inupiak (ik), 0911
  Indonesisch (in), 0914
  Ijslands (is), 0919
  Hebreeuws (iw), 0923
  Yiddisch (ji), 1009
  Javaans (jw), 1023
  Georgisch (ka), 1101
  Kazaks (kk), 1111
  Groenlands (kl), 1112
  Cambodiaans (km), 1113
  Kannada (kn), 1114
  Kashmirs (ks), 1119
  Koerdisch (ku), 1121
  Kirgizisch (ky), 1125
  Latijn (la), 1201

  Lingala (ln), 1214
  Laotiaans (lo), 1215
  Litouws (lt), 1220
  Lets (lv), 1222
  Malagasi (mg), 1307
  Maori (mi), 1309
  Macedonisch (mk), 1311
  Malayalam (ml), 1312
  Mongools (mn), 1314
  Moldavisch (mo), 1315
  Marathi (mr), 1318
  Maleis (ms), 1319
  Maltees (mt), 1320
  Birmees (my), 1325
  Nauru (na), 1401
  Nepalees (ne), 1405
  Noors (no), 1415
  Occitaans (oc), 1503
  Oromo (om), 1513
  Oriya (or), 1518
  Punjaabs (pa), 1601
  Pools (pl), 1612
  Pashtoe (ps), 1619
  Portugees (pt), 1620
  Quechua (qu), 1721
  Reto-Romaans(rm), 1813
  Kirundi (rn), 1814
  Roemeens (ro), 1815
  Kinyarwanda (rw), 1823
  Sanskriet (sa), 1901
  Sindhi (sd), 1904
  Sangho (sg), 1907
  Servo-Kroatisch (sh), 1908
  Singalees (si), 1909

  Slovaaks (sk), 1911
  Sloveens (sl), 1912
  Samoaans (sm), 1913
  Shona (sn), 1914
  Somalisch (so), 1915
  Albanees (sq), 1917
  Servisch (sr), 1918
  Siswati (ss), 1919
  Sesotho (st), 1920
  Soendanees (su), 1921
  Zweeds (sv), 1922
  Swahili (sw), 1923
  Tamil (ta), 2001
  Telugu (te), 2005
  Tajikisch (tg), 2007
  Thais (th), 2008
  Tigrinya (ti), 2009
  Turkmeens (tk), 2011
  Tagalog (tl), 2012
  Setswana (tn), 2014
  Tonga (to), 2015
  Turks (tr), 2018
  Tsonga (ts), 2019
  Tataars (tt), 2020
  Twi (tw), 2023
  Oekraïens (uk), 2111
  Urdu (ur), 2118
  Oezbeeks (uz), 2126
  Vietnamees (vi), 2209
  Volapük (vo), 2215
  Wolof (wo), 2315
  Xhosa (xh), 2408
  Yoruba (yo), 2515
  Zoeloe (zu), 2621

  Nederlands

  Taalcode lijst

  Landcode lijst
  Land, Landcode, Landcode letter
  Argentinië, 0118, ar
  Australië, 0121, au
  Oostenrijk, 0120, at
  België, 0205, be
  Brazilië, 0218, br
  Canada, 0301, ca
  Chili, 0312, cl
  China, 0314, cn
  Denemarken, 0411, dk
  Finland, 0609, fi
  Frankrijk, 0618, fr
  Duitsland, 0405, de

  Hong Kong, 0811, hk
  India, 0914, in
  Indonesië, 0904, id
  Italië, 0920, it
  Japan, 1016, jp
  Korea, Republiek, 1118, kr
  Maleisië 1325, my
  Mexico, 1324, mx
  Nederland, 1412, nl
  Nieuw Zeeland, 1426, nz
  Noorwegen, 1415, no
  Pakistan, 1611, pk

  Filippijnen, 1608, ph
  Portugal, 1620, pt
  Russische Federatie, 1821, ru
  Singapore, 1907, sg
  Spanje, 0519, es
  Zwitserland, 0308, ch
  Zweden, 1905, se
  Taiwan, 2023, tw
  Thailand, 2008, th
  Verenigd Koninkrijk, 0702, gb
  Verenigde Staten van Amerika, 2119, us

  67
  Du • Page 68

  11

  68
  Du

  Aanvullende informatie

  Apparaatcode lijst:

  Fabrikant

  Code(s)

  Fabrikant

  Code(s)

  ACURA
  ADMIRAL
  AIWA
  AKAI
  AKURA
  ALBA
  AMSTRAD
  ANITECH
  ASA
  ASUKA
  AUDIOGONIC
  BASIC LINE
  BAUR
  BEKO
  BEON
  BLAUPUNKT
  BLUE SKY
  BLUE STAR
  BPL
  BRANDT
  BTC
  BUSH
  CASCADE
  CATHAY
  CENTURION
  CGB
  CIMLINE
  CLARIVOX
  CLATRONIC
  CONDOR
  CONTEC
  CROSLEY
  CROWN
  CRYSTAL
  CYBERTRON
  DAEWOO
  DAINICHI
  DANSAI
  DAYTON
  DECCA
  DIXI
  DUMONT
  ELIN
  ELITE
  ELTA
  EMERSON
  ERRES
  FERGUSON
  FINLANDIA
  FINLUX
  FIRSTLINE
  FISHER

  644
  631
  660
  632, 635, 642
  641
  607, 639, 641, 644
  642, 644, 647
  644
  645
  641
  607, 636
  641, 644
  631, 607, 642
  638
  607
  631
  641
  618
  618
  636
  641
  607, 641, 642, 644, 647, 656
  644
  607
  607
  642
  644
  607
  638
  638
  644
  632
  638, 644
  642
  641
  607, 644, 656
  641
  607
  644
  607, 648
  607, 644
  653
  607
  641
  644
  642
  607
  607, 636, 651
  635, 643, 655
  632, 607, 645, 648, 653, 654, 655
  640, 644
  632, 635, 638, 645

  FORMENTI
  FRONTECH
  FRONTECH
  /PROTECH
  FUJITSU
  FUNAI
  GBC
  GE

  632, 607, 642
  631, 642, 646
  632

  648, 629
  640, 646, 658
  632, 642
  601, 608, 607, 610, 617, 602, 628,
  618
  GEC
  607, 634, 648
  GELOSO
  632, 644
  GENEXXA
  631, 641
  GOLDSTAR
  610, 623, 621, 602, 607, 650
  GOODMANS
  607, 639, 647, 648, 656
  GORENJE
  638
  GPM
  641
  GRAETZ
  631, 642
  GRANADA
  607, 635, 642, 643, 648
  GRADIENTE
  630, 657
  GRANDIN
  618
  GRUNDIG
  631, 653
  HANSEATIC
  607, 642
  HCM
  618, 644
  HINARI
  607, 641, 644
  HISAWA
  618
  HITACHI
  631, 633, 634, 636, 642, 643, 654,
  606, 610, 624, 625, 618
  HUANYU
  656
  HYPSON
  607, 618, 646
  ICE
  646, 647
  IMPERIAL
  638, 642
  INDIANA
  607
  INGELEN
  631
  INTERFUNK
  631, 632, 607, 642
  INTERVISION 646, 649
  ISUKAI
  641
  ITC
  642
  ITT
  631, 632, 642
  JEC
  605
  JVC
  613, 623
  KAISUI
  618, 641, 644
  KAPSCH
  631
  KENDO
  642
  KENNEDY
  632, 642
  KORPEL
  607
  KOYODA
  644
  LEYCO
  607, 640, 646, 648
  LIESENK&TTER 607
  LOEWE
  607
  LUXOR
  632, 642, 643
  M-ELECTRONIC 631, 644, 645, 654, 655, 656, 607,
  636, 651
  MAGNADYNE 632, 649
  MAGNAFON
  649 • Page 69

  Aanvullende informatie

  Fabrikant

  Code(s)

  607, 610, 603, 612, 629
  639, 646
  607
  607
  607, 639, 640, 642, 644, 647, 648
  634
  607
  644
  631
  631, 653
  609, 610, 602, 621, 631
  644, 649
  659
  631, 607
  607, 642
  605, 607, 641, 646, 648
  649
  632, 642, 652
  632, 636, 651, 652
  631, 632, 642
  632, 607, 639, 640
  641, 646, 648
  641
  648
  631, 632, 607, 642
  638
  646
  631, 607, 608,642, 622
  642
  644
  632, 642
  631, 607, 634, 656
  632
  607
  642, 644
  607, 642, 644, 646, 649
  631, 632, 607, 642, 645, 653
  607
  607
  610, 623, 621, 602
  653
  601, 610, 615, 616, 617, 618, 661,
  662, 609
  REDIFFUSION 632, 642
  REX
  631, 646
  ROADSTAR
  641, 644, 646
  SABA
  631, 636, 642, 651
  SAISHO
  639, 644, 646
  SALORA
  631, 632, 642, 643
  SAMBERS
  649
  SAMSUNG
  607, 638, 644, 646
  SANYO
  635, 645, 648, 621, 614
  SBR
  607, 634
  SCHAUB LORENZ 642

  Fabrikant

  Code(s)

  SCHNEIDER
  SEG
  SEI
  SELECO
  SHARP
  SIAREM
  SIEMENS
  SINUDYNE
  SKANTIC
  SOLAVOX
  SONOKO
  SONOLOR
  SONTEC
  SONY
  SOUNDWAVE
  STANDARD
  STERN
  SUSUMU
  SYSLINE
  TANDY
  TASHIKO
  TATUNG
  TEC
  TELEAVIA
  TELEFUNKEN
  TELETECH
  TENSAI
  THOMSON
  THORN
  TOMASHI
  TOSHIBA
  TOWADA
  ULTRAVOX
  UNIVERSUM

  607, 641, 647
  642, 646
  632, 640, 649
  631, 642
  602, 619, 627
  632, 649
  631
  632, 639, 640, 649
  643
  631
  607, 644
  631, 635
  607
  604
  607
  641, 644
  631
  641
  607
  631, 641, 648
  634
  607, 648
  642
  636
  636, 637, 652
  644
  640,
  641
  636, 651, 652, 663
  631, 607, 642, 645, 648
  618
  605, 602, 626, 621, 653
  642
  632, 642, 649
  631, 607, 638, 642, 645, 646, 654,
  655
  607
  613
  631
  643
  607
  632, 642, 649

  VESTEL
  VICTOR
  VOXSON
  WALTHAM
  WATSON
  WATT RADIO
  WHITE
  WESTINGHOUSE
  YOKO
  ZENITH
  PIONEER

  Nederlands

  MAGNAVOX
  MANESTH
  MARANTZ
  MARK
  MATSUI
  MCMICHAEL
  MEDIATOR
  MEMOREX
  METZ
  MINERVA
  MITSUBISHI
  MULTITECH
  NEC
  NECKERMANN
  NEI
  NIKKAI
  NOBLIKO
  NOKIA
  NORDMENDE
  OCEANIC
  ORION
  OSAKI
  OSO
  OSUME
  OTTO VERSAND
  PALLADIUM
  PANAMA
  PANASONIC
  PATHO CINEMA
  PAUSA
  PHILCO
  PHILIPS
  PHOENIX
  PHONOLA
  PROFEX
  PROTECH
  QUELLE
  R-LINE
  RADIOLA
  RADIOSHACK
  RBM
  RCA

  11

  607
  607, 642, 646
  603, 620
  600, 631, 632, 607, 636, 642, 651

  Opmerking

  • Merk a.u.b. op dat het mogelijk is dat
  geen van de codes van een bepaalde
  fabrikant werken bij uw specifieke
  model.

  69
  Du • Page 70

  11

  Aanvullende informatie

  Glossarium
  Analoge audio
  Een elektrisch signaal dat rechtstreeks in
  geluid om te zetten is. Vergelijk dit met
  digitale audio, wat ook een elektrisch signaal
  kan zijn, maar niet direct in geluid om te
  zetten is. Zie ook Digitale audio.
  Aspectverhouding
  De breedte van een TV scherm in verhouding
  tot zijn hoogte. Conventionele TV’s hebben
  een verhouding van 4:3 (met andere
  woorden, het scherm is bijna vierkant);
  breedbeeld apparaten hebben16:9 (het
  scherm is bijna tweemaal zo breed als hoog).
  Digitale audio
  Een indirecte manier om geluid op te slaan
  als getallen. Tijdens de opname wordt het
  geluid op vaste tijdsintervallen gemeten
  (44,100 maal per seconde bij CD audio) door
  een analoog-naar-digitaal omzetter, zodat er
  een stroom getallen ontstaat. Bij de
  weergave genereert een digitaal-naaranaloog omzetter, uitgaande van deze
  getallen, weer een analoog signaal. Zie ook
  Bemonsteringsfrequentie en Analoge audio.
  Dolby Digital

  1
  Dit surround systeem van hoge kwaliteit met
  maximaal 5.1 audio kanalen wordt in veel
  van de betere bioscopen in de wereld
  toegepast.
  DTS

  DTS is de afkorting van Digitaal Theater
  Systeem. Het DTS surround systeem is een
  alternatief voor Dolby Digital en heeft zich
  ontwikkeld tot een populair surround
  geluidsformaat voor films.

  70
  Du

  Dynamisch bereik
  Het verschil tussen de zachtst en hardst
  mogelijke geluiden in een audiosignaal
  (zonder dat er vervorming optreedt of dat het
  geluid verloren gaat in de ruis). Dolby Digital
  en DTS opnamen hebben een zeer groot
  dynamisch bereik, zodat dramatische
  effecten bereikt worden, vergelijkbaar aan die
  in een bioscoop.
  Bestandsnaam extensie
  Dit is een etiket dat aan het eind van een
  bestandsnaam wordt toegevoegd om het type
  bestand aan te geven. Bijvoorbeeld, “.mp3”
  geeft aan dat het een MP3 bestand betreft.
  MP3
  MP3 (MPEG1 audio laag 3) is een
  bestandsformaat voor gecomprimeerde
  audiosignalen. Bestanden worden herkend
  via hun bestandsnaam extensie “.mp3” of
  “.MP3”.
  MPEG audio
  Dit is een audio formaat dat bij Video CD’s en
  sommige DVD disks gebruikt wordt. Dit
  apparaat kan MPEG audio in het PCM
  formaat omzetten om zo een betere
  compatibiliteit met digitale recorders en AV
  versterkers te bereiken. Zie ook PCM.
  MPEG video
  Dit is het video formaat dat wordt gebruikt bij
  Video CD’s en DVD’s. Video CD gebruikt de
  oudere MPEG-1 standaard, terwijl DVD de
  nieuwere MPEG-2 standaard gebruikt, die
  een veel hogere kwaliteit biedt.
  PCM (Pulscode modulatie)
  Dit is het meest gebruikte systeem om
  digitale audio op te slaan, en wordt toegepast
  bij CD's en DAT's. Het biedt een uitstekende
  kwaliteit, maar vereist veel opslagruimte in
  vergelijking met andere formaten zoals Dolby
  Digital en MPEG audio. Zie ook Digitale audio. • Page 71

  Aanvullende informatie

  11

  Nederlands

  PBC (PlayBack Control) (alleen Video CD)
  Dit is een systeem om door een Video CD te
  navigeren met behulp van schermmenu’s die
  op de disk zijn opgeslagen. Dit is bijzonder
  handig bij disks die u normaal gesproken
  niet in één keer van begin tot eind zou
  bekijken—zoals bijvoorbeeld karaoke disks.
  Regio’s (alleen DVD-Video)
  Hiermee worden disks en spelers met
  bepaalde gebieden op de wereld
  geassocieerd. Dit apparaat zal alleen disks
  afspelen die van een compatibele regiocode
  voorzien zijn. U kunt de regiocode van uw
  apparaat vinden door op het achterpaneel te
  kijken. Sommige disks zijn compatibel met
  meer dan één regio (of met alle regio’s).
  Bemonsteringsfrequentie
  Dit is het ritme waarop het geluid wordt
  gemeten en omgezet in digitale audio
  gegevens. Hoe hoger dit ritme, hoe beter de
  geluidskwaliteit, maar tevens wordt er meer
  digitale informatie gegenereerd. Standaard
  CD audio heeft een bemonsteringsfrequentie
  van 44,1kHz, ofwel 44100 gegevens
  (metingen) per seconde. Zie ook Digitale
  audio.

  Gefabriceerd onder licentie van Dolby
  Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het dubbele
  D symbool zijn handelsmerken van Dolby
  Laboratories.
  "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerde
  handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
  Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
  Systems, Inc.

  71
  Du • Page 72

  11

  Aanvullende informatie

  Technische gegevens

  Luidsprekersysteem

  Versterker gedeelte

  Luidsprekers voor

  Continu uitgangsvermogen (RMS):

  Behuizing ...... Type gesloten doos, boekenplank

  Voor, Centrum, Surround ..... 75 W per kanaal
  (1 kHz, 10 % T.H.D., 6 Ω)
  Subwoofer ............... 75 W (100Hz, 10 %, 6 Ω)
  Continu uitgangsvermogen:

  Voor, Centrum, Surround ..... 62 W per kanaal
  (1 kHz, 1 % T.H.D., 6 Ω)
  Subwoofer ................. 62 W (100Hz, 1 %, 6 Ω)

  Disk gedeelte
  Digitale audio
  karakteristieken ............... DVD fs: 96 kHz, 24-bit
  Type ........... DVD systeem, video CD systeem en
  compact disk digitaal audiosysteem
  Frequentierespons ..................... 4 Hz tot 44 kHz
  Wow en Flutter ............................. Bij meetgrens
  (±0,001 % W.PEAK) of minder (EIAJ)

  FM tuner gedeelte
  Frequentiebereik ......................... 87,5 – 108MHz
  Antenne ....................... 75 Ω, niet gebalanceerd

  AM tuner gedeelte
  Frequentiebereik
  Bij 9 kHz interval ........ 531 kHz tot 1,602 kHz
  Antenne ........................................ Raamantenne

  Diversen
  Netspanning ............ 220-230 V wisselspanning,
  50/60Hz
  Stroomverbruik .......................................... 195 W
  Stroomverbruik in de stand-by stand ..... 0,39 W
  Afmetingen ......... 360 (B) x 70 (H) x 393 (D) mm
  Gewicht ....................................................... 7,0 kg

  72
  Du

  (magnetisch afgeschermd)
  Systeem ....................................... 2-weg systeem
  Luidsprekers
  Woofer ............................. 15 cm x 6 conus type
  Tweeter ................................. 5,2 cm conus type
  Nominale impedantie .................................... 6 Ω
  Frequentiebereik ...................... 80 Hz tot 20 kHz
  Maximaal ingangsvermogen ..................... 75 W
  Afmetingen .... 220 (B) x 1.250 (H) x 220 (D) mm
  Gewicht ....................................................... 6,6 kg

  Centrale luidspreker
  Behuizing ...... Type gesloten doos, boekenplank

  (magnetisch afgeschermd)
  Systeem .......................... 8,7 cm 1-weg systeem
  Luidsprekers .......................... 8,7 cm conus type
  Nominale impedantie .................................... 6 Ω
  Frequentiebereik .................... 100 Hz tot 20 kHz
  Maximaal ingangsvermogen ..................... 75 W
  Afmetingen ......... 200 (B) x 110 (H) x 76 (D) mm
  Gewicht ....................................................... 0,8 kg

  Luidsprekers surround
  Behuizing ...... Type gesloten doos, boekenplank

  (magnetisch afgeschermd)
  Systeem .......................... 8,7 cm 1-weg systeem
  Luidsprekers .......................... 8,7 cm conus type
  Nominale impedantie .................................... 6 Ω
  Frequentiebereik .................... 100 Hz tot 20 kHz
  Maximaal ingangsvermogen ..................... 75 W
  Afmetingen ......... 110 (B) x 155 (H) x 76 (D) mm
  Gewicht ..................................................... 0,75 kg

  Toebehoren (DVD/CD receiver)

  Subwoofer

  Afstandsbediening ............................................ 1
  AA/R6P droge cel batterijen ............................. 2
  Videokabel (gele stekkers) ................................. 1
  AM raamantenne ............................................... 1
  FM antenne ........................................................ 1
  Netsnoer ............................................................. 1
  Garantiebewijs .................................................... 1
  Gebruiksaanwijzing
  Snelle instelgids

  Systeem ........................... 16 cm 1-weg systeem
  Luidspreker ............................. 16 cm conus type
  Nominale impedantie .................................... 6 Ω
  Frequentiebereik ..................... 30 Hz tot 2,8 kHz
  Maximaal ingangsvermogen ..................... 75 W
  Afmetingen ....... 130 (B) x 360 (H) x 360 (D) mm
  Gewicht ....................................................... 4,0 kg

  Behuizing ............................. Basreflex vloer type

  (magnetisch afgeschermd) • Page 73

  Aanvullende informatie

  11

  Omgang met het netsnoer

  Luidsprekerkabels .............................................. 6
  Antislip voetjes ................................................. 16
  Beugel ................................................................. 2
  Voel ...................................................................... 2
  Dopje ................................................................... 2
  Platkop schroeven .............................................. 4
  Schroeven met borgringen ............................... 4
  Meetlat ................................................................ 1

  Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de
  stekker niet uit het stopcontact door aan het
  snoer te trekken, en raak het snoer nooit aan
  met natte handen, aangezien dit tot
  kortsluiting of een elektrische schok kan
  leiden. Plaats het apparaat, een meubel, of
  een ander voorwerp nooit op het netsnoer, en
  klem het snoer nooit vast. Leg nooit een
  knoop in het snoer en bind het niet samen
  met andere snoeren. De
  stroomvoorzieningskabels moeten zodanig
  geleid worden dat er weinig kans is dat men
  erop stapt. Een beschadigd netsnoer kan
  brand veroorzaken of u een elektrische schok
  geven. Controleer het netsnoer regelmatig.
  Wanneer u ziet dat het snoer beschadigd is,
  vraag dan bij uw dichtstbijzijnde Pioneer
  service centrum of in uw winkel om een
  nieuw snoer.

  Opmerking

  • De technische gegevens en het ontwerp
  kunnen zonder mededeling vooraf
  gewijzigd worden met het oog op
  verbeteringen.

  Nederlands

  Toebehoren (Luidsprekersysteem)

  Dit product bevat FontAvenue® lettertypes,
  onder licentie van NEC corporation.
  FontAvenue is een geregistreerd
  handelsmerk van NEC Corporation.

  Dit product is voorzien van copyright
  beveiligingstechnologie die op haar beurt is
  beschermd door sommige Amerikaanse
  patenten op de methode en andere intellectuele
  eigendomsrechten van Macrovision Corporation
  en anderen. Het gebruik van deze copyright
  beveiligingstechnologie moet zijn toegestaan
  door Macrovision Corporation, en is bedoeld
  voor gebruik in huis en beperkte kring, tenzij
  Macrovision Corporation uitdrukkelijk
  toestemming heeft verleend voor ander
  gebruik. Imitatie of demontage is verboden.

  Dit product is bedoeld voor algemeen
  huishoudelijk gebruik. Storingen die optreden
  door ander dan huishoudelijk gebruik (zoals
  langdurig gebruik in een restaurant voor
  commerciële doeleinden, of installatie in een
  vehikel of schip) en die reparatie noodzakelijk
  maken, zullen zelfs in de garantieperiode in
  rekening worden gebracht.
  K041_En

  Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b.
  aandachtig door, zodat u weet hoe u uw
  apparaat correct moet bedienen. Bewaar
  deze gebruiksaanwijzing op een veilige
  plek nadat u ze heeft doorgelezen, om
  haar in de toekomst te kunnen
  raadplegen.
  • Deze speler is niet geschikt voor
  commercieel gebruik.

  73
  Du • Page 74

  11

  74
  Du

  Aanvullende informatie • Page 75

  Aanvullende informatie

  11

  Nederlands
  75
  Du • Page 76

  Uitgegeven door Pioneer Corporation.
  Copyright © 2002 Pioneer Corporation.
  Alle rechten voorbehouden.

  <TSWZZ/02H00000>

  Printed in Thailand

  <ARC7435-A>


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Pioneer dcs 505 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Pioneer dcs 505 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,31 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info