Zoom out
Zoom in
Previous page
1/43
Next page
Bedieningshandleiding
AVH-290BT
AVH-190DVD
DVD RDS AV-ONTVANGER
Nederlands
< QRB3661-A >
Nederlands
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Nederlands

  AVH-290BT
  AVH-190DVD
  DVD RDS AV-ONTVANGER

  Bedieningshandleiding • Page 2

  Inhoudsopgave
  Hartelijk dank voor de aanschaf van dit
  Pioneer-product.
  Lees deze instructies om goed te leren werken
  met dit model. Bewaar dit document na het
  lezen op een veilige plaats zodat u het later
  opnieuw kunt raadplegen.

  Belangrijk
  De schermafbeeldingen die in de voorbeelden worden getoond, kunnen verschillen van
  de feitelijke schermafbeeldingen, die zonder
  voorafgaande kennisgeving kunnen worden
  gewijzigd om verbeteringen in de prestaties
  en de functies te bewerkstelligen.

  Geef het scherm “Bluetooth” weer...................10
  Uw Bluetooth-apparaten registreren...............10
  Een geregistreerd Bluetooth-apparaat
  handmatig verbinden.................................10
  De zichtbaarheid instellen...............................10
  De pincode invoeren voor
  Bluetooth-verbinding..................................10
  De apparaatinformatie weergeven..................10
  Het Bluetooth-geheugen wissen.....................10
  De Bluetooth-software bijwerken....................11
  De versie van de Bluetooth-software
  weergeven.................................................11

  ■ Handsfree telefoneren......11

  Het telefoonmenuscherm weergeven..............12
  Zelf telefoneren...............................................12
  Een oproep ontvangen....................................12
  De telefooninstellingen wijzigen......................12
  Opmerkingen voor handsfree telefoneren.......13

  ■ Voorzorgsmaatregelen.......4 ■ Instelling voor iPod..........13
  Belangrijke veiligheidsvoorschriften..................4

  Advies voor veilig rijden....................................4
  Wanneer u een scherm gebruikt dat is
  aangesloten op V OUT.................................5
  Ontladen van de accu voorkomen.....................5
  Achteruitkijkcamera..........................................5
  Omgaan met de USB-stekker...........................5
  Indien zich problemen voordoen.......................5
  Bezoek onze website........................................5
  Over dit product................................................5
  Bescherming van het lcd-paneel en het
  scherm.........................................................5
  Opmerkingen over het interne geheugen..........5
  Informatie over deze handleiding......................6

  ■ Basisbediening...................6

  De namen en functies van de onderdelen
  controleren...................................................6
  Afstandsbediening............................................6
  Media plaatsen/verwijderen/aansluiten.............7
  De eerste maal inschakelen..............................7
  Gebruik van de schermen.................................8
  Ondersteunde AV-bron.....................................9
  Een bron selecteren..........................................9
  Gebruik van het aanraakpaneel........................9

  ■ Een Bluetooth-apparaat

  registreren en
  verbinden..........................10

  2

  iPod-compatibiliteit..........................................13
  Informatie over de verbindingen en
  functies......................................................14

  De ondertitelingstaal/audiotaal wijzigen..........18

  ■ Gecomprimeerde

  audiobestanden................18

  Startprocedure (voor disc)..............................19
  Startprocedure (voor USB).............................19
  Bestanden uit de lijst met bestandsnamen
  selecteren..................................................19
  Overschakelen tussen
  mediabestandstypen..................................19

  ■ Gecomprimeerde

  videobestanden................20

  Startprocedure................................................20
  Bestanden uit de lijst met bestandsnamen
  selecteren..................................................20

  ■ Afbeeldingbestanden.......21

  Startprocedure................................................21
  Bestanden uit de lijst met bestandsnamen
  selecteren..................................................21
  Overschakelen tussen
  mediabestandstypen..................................21
  Het interval voor diavoorstellingen instellen....21

  De systeemtaal selecteren..............................26
  De pieptoon instellen......................................26
  De reactiestanden van het aanraakpaneel
  afstellen (kalibratie aanraakpaneel)...........26
  De dimmer instellen........................................26
  Het beeld instellen..........................................27

  ■ Audio-instellingen............28

  Het instellingsscherm “Geluid” weergeven......28
  Gebruik van de fader/balansinstelling.............28
  Gebruik van de balansinstelling......................28
  Niveau van de signaalbron aanpassen...........28
  De geluidssterkte regelen...............................28
  De subwooferuitgang gebruiken.....................28
  De subwooferinstellingen aanpassen.............28
  De uitvoer van de achterluidspreker
  schakelen...................................................28
  De RA-achteruitgang in- of uitschakelen.........29
  De bas versterken...........................................29
  De doorlaatfrequentie instellen.......................29
  De equalizer gebruiken...................................29

  ■ Menuthema.......................29

  De themakleur selecteren...............................29

  ■ Radio.................................14 ■ iPod...................................22 ■ De videospeler
  Startprocedure................................................14
  instellen.............................30

  De frequenties van de sterkste zenders
  opslaan......................................................14
  Het scherm “Radio settings” weergeven..........14
  Op sterke frequenties afstemmen...................15
  De FM-afstemstap instellen............................15
  De geluidskwaliteit van de FM-tuner
  instellen.....................................................15
  Het zoeken van alternatieve frequenties
  instellen.....................................................15
  Auto PI zoeken instellen..................................15
  Alleen zenders met regionale programma’s
  zoeken.......................................................15
  Verkeersberichten ontvangen (TA)..................15
  Nieuwsberichten ontvangen............................15

  ■ Disc....................................16
  Startprocedure................................................17
  Bestanden uit de lijst met bestandsnamen
  selecteren..................................................17
  Overschakelen tussen
  mediabestandstypen..................................17
  Het gedeelte dat u wilt afspelen weergeven....18
  Gebruik van het dvd-menu..............................18

  Uw iPod aansluiten.........................................23
  Startprocedure................................................23
  Muziekstukken of video’s in het scherm met
  afspeellijsten selecteren............................23

  ■ Bluetooth audiospeler......23
  Startprocedure................................................24
  Bestanden uit de lijst met bestandsnamen
  selecteren..................................................24

  ■ AUX-bron...........................24
  Startprocedure................................................24
  Het videosignaal instellen...............................25

  ■ Systeeminstellingen.........25
  Het instellingsscherm “Systeem”
  weergeven.................................................25
  De Bluetooth-audiobron inschakelen..............25
  Ever Scroll instellen........................................25
  De achteruitkijkcamera instellen.....................25
  De camera instellen voor de functie Rear
  View...........................................................26
  De veilige modus instellen..............................26

  De voorkeurstalen instellen.............................30
  De weergave van het camerahoekpictogram
  instellen.....................................................30
  De kinderbeveiliging instellen..........................30
  De DivX-ondertiteling instellen........................31
  Uw DivX VOD registratiecode weergeven.......31
  Uw DivX VOD-deregistratiecode
  weergeven.................................................31
  Automatisch afspelen van DVD’s....................31
  Het videosignaal voor de achteruitkijkcamera
  instellen.....................................................31

  ■ Favorietenmenu................32
  Een snelkoppeling maken...............................32
  Een snelkoppeling selecteren.........................32
  Een snelkoppeling verwijderen.......................32

  ■ Gemeenschappelijke

  bewerkingen.....................33

  De datum en tijd instellen................................33
  De breedbeeldstand veranderen.....................33 • Page 3

  Inhoudsopgave
  ■ Andere functies................33
  Verscheidene instellingen resetten/
  Dit product herstellen naar de
  standaardinstellingen.................................33

  ■ Aanhangsel.......................34

  Storingen verhelpen........................................34
  Foutberichten..................................................35
  Omgaan met en verzorging van de discs........36
  Afspeelbare discs...........................................36
  Gedetailleerde informatie voor afspeelbare
  media.........................................................37
  Mededeling betreffende auteursrechten en
  handelsmerken..........................................39
  Bluetooth........................................................40
  WMA...............................................................40
  DivX................................................................40
  AAC................................................................40
  Gedetailleerde informatie over de aangesloten
  iPod apparaten...........................................40
  Gebruik van App-gebaseerde verbonden
  content.......................................................40
  Opmerking over het bekijken van video’s........41
  Opmerking over het bekijken van
  dvd-video’s.................................................41
  Opmerking over het gebruik van
  MP3-bestanden.........................................41
  Correct gebruik van het lcd-scherm................41
  Specificaties...................................................41

  3 • Page 4

  Voorzorgsmaatregelen
  Bepaalde wetten en regels van zowel de landelijke als
  plaatselijke overheid kunnen de plaatsing en het gebruik van
  dit product in uw voertuig verbieden of beperken. Volg bij het
  gebruik, de installatie en de bediening van het product alle
  toepasselijke wetten en regels.

  BELANGRIJK
  Dit product is een laserproduct van klasse 1 zoals geclassificeerd onder IEC 60825-1:2007, Safety of laser products
  (Veiligheid van laserproducten) en bevat een lasermodule
  van klasse 1M. Om veiligheidsredenen mag u de behuizing
  niet verwijderen en niet proberen om toegang te krijgen tot
  de binnenzijde van het toestel. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerde technici.

  KLASSE 1 LASERPRODUCT
  Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden
  weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk ophaalsysteem voor
  gebruikte elektronische producten conform de wetgeving
  die een correcte behandeling, inzameling en hergebruik of
  recycling vereist.
  Privéhuishoudens in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en
  Noorwegen kunnen hun afgedankte elektronische producten
  kosteloos inleveren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een soortgelijk nieuw product). Neem in
  landen die hierboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijderingmethode. Op deze
  wijze zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke
  behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke
  negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

  VOORZICHTIG—ZICHTBARE EN ONZICHTBARE
  LASERSTRALING KLASSE 1M INDIEN OPEN NIET
  RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET OPTISCHE INSTRUMENTEN.

  Belangrijke
  veiligheidsvoorschriften
  WAARSCHUWING

  4

   Probeer dit product niet zelf te installeren of te repareren.
  Wanneer dit product wordt geïnstalleerd of gerepareerd
  door personen zonder opleiding en ervaring op het gebied
  van elektronische apparatuur en auto-accessoires, kan dit
  gevaarlijk zijn en elektrische schokken of ongelukken tot
  gevolg hebben.
   Zorg ervoor dat dit product niet in contact komt met vloeistoffen. Hierdoor kan een elektrische schok ontstaan. Ook
  kan het contact met vloeistoffen leiden tot schade aan het
  product, rook en oververhitting.
   In het geval dat vloeistof of vreemde bestanddelen in dit
  product zijn gekomen, moet u uw voertuig op een veilige
  plaats parkeren en de contactschakelaar onmiddellijk
  uitzetten (ACC OFF) en uw dealer of de dichtstbijzijnde
  Pioneer-onderhoudsdienst raadplegen. Het product niet in
  deze toestand gebruiken, omdat dit brandgevaar, elektrische schokken of andere defecten tot gevolg kan hebben.
   Als u rook waarneemt of iets vreemds hoort of ruikt dat
  afkomstig is van dit product, of andere afwijkingen constateert op het lcd-scherm, moet u het product onmiddellijk

  uitzetten en uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende Pioneeronderhoudsdienst raadplegen. Als u het product onder
  deze omstandigheden blijft gebruiken, kan het systeem
  permanent beschadigd raken.
   Haal dit product niet uit elkaar en wijzig het niet, aangezien het onderdelen bevat die onder hoge spanning staan
  en kunnen leiden tot een elektrische schok. Neem contact
  op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende Pioneer-onderhoudsdienst voor interne inspecties, wijzigingen of
  reparaties.
  Zorg ervoor dat u de volgende informatie over veiligheid leest en
  volledig begrijpt voor u dit product gaat gebruiken:
   Gebruik dit product, eventuele applicaties of de achteruitkijkcamera (indien aangeschaft) niet als dit gebruik op enigerlei
  wijze uw aandacht afleidt van het veilig besturen van uw
  voertuig. Neem altijd de plaatselijke verkeersregels en de
  vereiste veiligheidsmaatregelen in acht. Als u moeilijkheden
  ondervindt tijdens het gebruik van dit product of als u het
  beeldscherm niet duidelijk kunt lezen, dient u uw voertuig te
  parkeren op een veilige plek en de handrem aan te trekken
  voordat u de nodige aanpassingen uitvoert.
   Zet het volume van dit product nooit zo hard dat u het verkeer buiten en voertuigen van hulpdiensten niet kunt horen.
   Voor uw veiligheid zijn bepaalde functies alleen beschikbaar
  wanneer de auto stilstaat en/of de handrem is ingeschakeld.
   Houd deze handleiding bij de hand om bedieningsprocedures en informatie over de veiligheid op te zoeken.
   Monteer dit product niet op plaatsen waar het (i) het zicht
  van de bestuurder kan hinderen, (ii) afbreuk kan doen aan de
  prestaties van het bedieningssysteem of veiligheidsmaatregelen van het voertuig, zoals de airbags, knoppen van waarschuwingsknipperlichten, of (iii) de bestuurder kan hinderen
  bij het veilig bedienen van het voertuig.
   Tijdens het rijden dient u altijd de veiligheidsgordel te dragen. Bij een ongeluk is de kans op letsel aanzienlijk groter
  als u de veiligheidsgordel niet of niet correct draagt.
   Gebruik nooit een hoofdtelefoon tijdens het rijden.

  BELANGRIJK
  Dit product is getest in gematigde en tropische klimaatomstandigheden volgens IEC 60065, Audio-, video- en soortgelijke
  elektronische toestellen - Veiligheidseisen.

  Advies voor veilig rijden
  WAARSCHUWING
   DE LICHTGROENE DRAAD VAN DE STROOMSTEKKER IS BESTEMD VOOR HET DETECTEREN VAN DE
  PARKEERSTATUS EN MOET WORDEN AANGESLOTEN OP DE STROOMDRAAD VAN DE HANDREM- • Page 5

  Voorzorgsmaatregelen
  SCHAKELAAR. EEN ONJUISTE AANSLUITING OF
  EEN VERKEERD GEBRUIK VAN DEZE DRAAD KAN
  ERTOE LEIDEN DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET WORDT NAGELEEFD EN KAN ERNSTIG
  LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE TOT GEVOLG
  HEBBEN.
   Probeer geen wijzigingen aan te brengen aan het
  handremvergrendelingssysteem of het uit te schakelen, want het systeem is er voor uw veiligheid.
  Wijzigingen aanbrengen aan of uitschakelen van het
  handremvergrendelingssysteem kan leiden tot ernstig
  of fataal letsel.
   Om het risico op schade en letsel en het eventuele
  overtreden van wettelijke regels te vermijden is dit
  product niet bestemd voor een videobeeld dat zichtbaar is voor de bestuurder.
   In sommige landen is het bekijken van een videobeeld op
  een scherm in de auto, zelfs door anderen dan de bestuurder, wettelijk verboden. Waar dergelijke regelgeving van
  toepassing is, moet deze worden nageleefd.
  Als u probeert videobeelden te bekijken tijdens het rijden, verschijnt de waarschuwing “Het is strikt verboden om naar een
  videobron te kijken terwijl u het voertuig bestuurt.” op het
  scherm. Als u videobeelden wilt weergeven op dit scherm, moet
  u uw voertuig op een veilige plek stoppen en de handrem aantrekken. Houd het rempedaal ingedrukt voordat u de handrem
  los laat.

  Wanneer u een scherm gebruikt
  dat is aangesloten op V OUT
  De video-uitgangsaansluiting (V OUT) is bedoeld voor de aansluiting van een scherm zodat passagiers op de achterbank
  videobeelden kunnen bekijken.

  WAARSCHUWING
  U mag het achterdisplay NOOIT zodanig plaatsen dat de bestuurder videobeelden kan bekijken terwijl hij/zij het voertuig
  bestuurt.

  Ontladen van de accu
  voorkomen
  Zorg dat de motor van het voertuig draait wanneer u dit product
  gebruikt. Als u het product gebruikt zonder dat de motor draait,
  kan de accu leeglopen.

  WAARSCHUWING
  Bouw dit product niet in een voertuig in waarin geen ACC-kabel of schakeling beschikbaar is.

  Achteruitkijkcamera
  U kunt dit product in combinatie met een achteruitkijkcamera
  (optioneel) gebruiken om een aanhangwagen in het oog te
  houden of als hulp bij het parkeren.

  WAARSCHUWING
   HET BEELD OP HET SCHERM KAN OMGEKEERD WORDEN WEERGEGEVEN.
   GEBRUIK DE INVOER ALLEEN VOOR OMGEKEERDE OF
  GESPIEGELDE BEELDEN VAN DE ACHTERUITKIJKCAMERA. ANDER GEBRUIK KAN LETSEL OF SCHADE TOT
  GEVOLG HEBBEN.

  BELANGRIJK
  De achteruitkijkfunctie van dit product dient als hulpmiddel
  om aanhangwagens in de gaten te houden of tijdens het
  achteruit rijden. Gebruik deze functie niet voor amusementsdoeleinden.

  Omgaan met de USB-stekker
  BELANGRIJK
   Om verlies van gegevens en beschadiging van het geheugenapparaat te voorkomen, mag u het nooit van dit product losmaken terwijl er gegevens worden overgebracht.
   Pioneer kan geen compatibiliteit garanderen met alle
  USB-massageheugenapparaten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens op mediaspelers,
  iPhones, smartphones of andere apparaten door gebruik
  van dit product.

  Indien zich problemen
  voordoen
  Mocht dit product niet naar behoren functioneren, raadpleeg
  dan uw dealer of de dichtstbijzijnde Pioneer-onderhoudsdienst.

  Bezoek onze website

   Registreer uw product. We bewaren de details van uw
  aankoop in onze bestanden zodat wij u kunnen helpen naar
  deze informatie te verwijzen indien deze door uw verzekering
  gevraagd wordt bij verlies of diefstal.
   Op onze website vindt u de laatste informatie over PIONEER
  CORPORATION.
   Pioneer biedt regelmatig software-updates om hun producten verder te verbeteren. Raadpleeg het gedeelte voor ondersteuning op de website van Pioneer voor alle beschikbare
  software-updates.

  Over dit product
   Dit product werkt niet correct in landen buiten Europa. De
  RDS-functie (Radio Data System) werkt alleen in gebieden
  met FM-zenders die RDS-signalen uitzenden. De RDS-TMCdienst kan ook gebruikt worden in een gebied met een
  zender die het RDS-TMC-signaal uitzendt.
   De Pioneer CarStereo-Pass is uitsluitend bestemd voor
  gebruik in Duitsland.

  Bescherming van het lcd-paneel
  en het scherm
   Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht wanneer dit
  product niet wordt gebruikt. Hierdoor kan de temperatuur in
  het lcd-scherm oplopen wat kan leiden tot een defect.
   Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne
  van de telefoon uit de buurt houden van het lcd-scherm om
  te voorkomen dat de video wordt verstoord door vlekken,
  gekleurde strepen, enz.
   Raak de aanraaktoetsen alleen voorzichtig met uw vingers
  aan om het lcd-scherm tegen beschadiging te beschermen.

  Opmerkingen over het interne
  geheugen
  Voordat u de accu van het voertuig
  loskoppelt
   Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden niet
  teruggezet naar de begininstelling.

  Bezoek ons op de volgende site:
  http://www.pioneer-car.eu
  5 • Page 6

  Voorzorgsmaatregelen
  Gegevens die gewist kunnen worden
  De informatie wordt gewist door de gele kabel van de accu los te
  maken (of de accu zelf te verwijderen).
   Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden niet
  teruggezet naar de begininstelling.

  Betekenis van symbolen die in deze
  handleiding worden gebruikt
  000BT

  De microprocessor resetten
  BELANGRIJK
  Als u op de RESET toets drukt, worden de instellingen en
  opgeslagen gegevens teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
   Voer deze handeling niet uit als er een apparaat is aangesloten op dit product.
   Sommige instellingen en opgeslagen gegevens worden
  niet teruggezet naar de begininstelling.
  De microprocessor moet in de volgende gevallen worden
  gereset:
   Vóór het eerste gebruik na installatie van dit product.
   Als het product niet correct werkt.
   Als het systeem niet naar behoren werkt.
   Als de positie van uw voertuig op de kaart aanzienlijk afwijkt
  van de feitelijke positie.

  Basisbediening

  HOLD

  De namen en functies van de
  onderdelen controleren

  Dit geeft de modelnaam aan die de beschreven
  bewerkingen ondersteunt.
  Hiermee wordt u gevraagd op een geschikte
  schermtoets op het aanraakscherm aan te
  raken.
  Hiermee wordt u gevraagd op een geschikte
  schermtoets op het aanraakscherm aan te
  raken en vast te houden.
  Dit geeft aan dat er een referentie of aanvullende informatie is voor de toets of het scherm.

  7

  9

  2
  3
  4
  5
  6

  1
  2
  3
  4

  1 Schakel de contactschakelaar UIT.
  2 Druk op de RESET toets met de punt van een
  pen of een ander puntig voorwerp.

  5

   De namen en functies van de onderdelen controleren op
  bladzijde 6
  De instellingen en opgeslagen gegevens worden teruggezet naar
  de fabrieksinstellingen.

  6

  Informatie over deze
  handleiding

  7

  In deze handleiding worden schermafbeeldingen gebruikt om
  de bediening te beschrijven. De afbeeldingen kunnen echter
  afwijken van het echte scherm, afhankelijk van het type toestel
  dat u gebruikt.

  8

  1

  8
  9

  RESET
   De microprocessor resetten op bladzijde
  toets
  6
  Volume (+/–) toets
  MUTEIndrukken om het dempen in of uit te
  toets
  schakelen.
  Indrukken om het scherm te schakelen tustoets
  sen het beginmenuscherm en het huidige
  bronscherm.
  DISP toets Indrukken om het scherm in of uit te
  schakelen.
  Druk hierop voor handmatige zoekafstemming,
  TRK (
  snel vooruit- en achteruitspoelen, en zoeken
  /
  )
  van fragmenten.
  toets
  Druk hierop om een oproep te beantwoorden of
  te beëindigen.
  toets
  Disc Een disc inbrengen en uitwerpen op bladlaadsleuf zijde 7
  Lcd-scherm

  Afstandsbediening
  De afstandsbediening CD-R33 is apart verkrijgbaar.
  Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor informatie over de bediening.

  6 • Page 7

  Basisbediening
  Media plaatsen/verwijderen/
  aansluiten
  BELANGRIJK
  Stek geen andere voorwerpen dan daarvoor bedoelde discs in
  de disc-laadsleuf.

  Een disc inbrengen en uitwerpen

  De eerste maal inschakelen
  1 Start de motor om het systeem op te starten.

  Na een korte pauze wordt het startscherm een paar seconden
  lang weergegeven.
  Het scherm “Taal program. kiezen” verschijnt.
  p Vanaf de tweede keer, zal het weergegeven scherm verschillen, afhankelijk van de voorgaande omstandigheden.

  2 Raak op het scherm de taal aan die u wilt
  gebruiken.
  3 Raak

  Een disc inbrengen

  aan.

  Het beginmenuscherm verschijnt.

  1 Steek de disc in de disc-laadsleuf.

  Een disc uitwerpen
  1 Druk op de

  toets om een disc uit te werpen.

  Een USB-geheugenapparaat aansluiten en losmaken
  p Het is mogelijk dat het product niet optimaal presteert met
  sommige USB-geheugenapparaten.
  p Aansluiten via een USB-hub is niet mogelijk.
  p Een USB-kabel is vereist voor aansluiting.

  1 Trek de stekker uit de USB-poort van de
  USB-kabel.
  2 Steek het USB-geheugenapparaat op de
  USB-kabel.

  1
  2
  1 USB-kabel
  2 USB-geheugenapparaat
  Controleer of er geen gegevens worden gebruikt voordat u
  het USB-geheugenapparaat uittrekt.

  7 • Page 8

  Basisbediening
  Gebruik van de schermen
  Instellingsscherm tijd en datum

  10

  6

  2016

  21

  48

  Month/Date

  d/m/y

  m/d/y

  Time Format

  12hour

  24hour

  Instellingenmenuscherm
  Bovenste menuscherm

  6/10

  Radio

  Huidige bron

  System

  21 48
  Telefoonmenuscherm

  AV bron pictogrammen
  Radio

  Disc

  iPod

  Bluetooth
  Audio

  AUX

  Rear View
  ON

  OFF

  Phone Book

  3

  ABC

  abcdefghi
  abcdefghi
  abcdefghi
  abcdefghi
  abcdefghi

  Wanneer u op een willekeurig scherm op de toets

  8

  druk kunt u het beginmenuscherm weergeven.

  A • Page 9

  Basisbediening
  Ondersteunde AV-bron

  Gebruik van het aanraakpaneel

  U kunt de volgende bronnen met dit product weergeven of
  gebruiken.
   Radio
   CD
   ROM (gecomprimeerde audiobestanden)
   Dvd-video
  De volgende bronnen kunnen weergegeven of gebruikt worden
  door een extern apparaat aan te sluiten.
   USB
   iPod
   Bluetooth audio (AVH-290BT)
   AUX

  U kunt het product bedienen door de toetsen direct op het
  scherm met uw vingers aan te tippen.
  p Raak het scherm voorzichtig alleen met uw vingers aan om
  het lcd-scherm tegen beschadiging te beschermen.

  Gebruik van de gemeenschappelijke
  aanraaktoetsen  1 U kunt het afspeelpunt wijzigen door de toets te verslepen.
  p U kunt deze functie niet selecteren wanneer Bluetooth-audio
  als de AV-bron is geselecteerd.

  Het bedieningsspaneel omschakelen
  1

  : Schakelt het bedieningspaneel van de
  AV-bronnen.

  Deze toets is niet beschikbaar op alle bronnen.

  : Terugkeren naar het vorige scherm.
  : Sluiten van het scherm.

  Lijstschermen bedienen

  Een bron selecteren

  1

  Bron op het beginmenuscherm

  2

  ROOT

  1 Druk op

  .

  abcdefghi

  2 Raak het bronpictogram aan dat u wilt
  selecteren.

  p Wanneer u “OFF” selecteert, wordt de AV-bron
  uitgeschakeld.

  1 Geef de bronnenlijst weer.

  CD

  3

  abcdefghi
  abcdefghi
  abcdefghi

  Bron op de bronnenlijst

  6/10

  abcdefghi

  21 48

  ẂTrack 99

  1 Bij aantippen van een item in de lijst kunt u de opties beperken en doorgaan naar de volgende bedieningsstap.
  2 Verschijnt als niet alle tekst wordt weergegeven in het
  weergavegebied.
  Als u de toets aantipt, wordt de rest verschoven en
  weergegeven.
  3 Verschijnt als de items niet op een enkele pagina kunnen
  worden weergegeven.
  of
  aan om verborgen items weer te geven.
  Raak

  Gebruik van de tijdbalk
  Pause
  9999’99”

  -9999’99”

  1
  1 De bronnenlijst openen.

  2 Raak de toets aan van de bron die u wilt
  selecteren.

  p Wanneer u “OFF” selecteert, wordt de AV-bron
  uitgeschakeld.

  9999’99”

  -9999’99”
  9 • Page 10

  Een Bluetooth-apparaat registreren en verbinden
  290BT

  Geef het scherm “Bluetooth”
  weer.
  1 Druk op
  2 Raak

  .
  , en dan

  Uw Bluetooth-apparaten
  registreren
  p Als er al drie apparaten zijn gekoppeld, wordt “Geheugen is
  vol” weergegeven. Verwijder eerst een gekoppeld apparaat.
   Een geregistreerd apparaat verwijderen op bladzijde 10

  1 Schakel de Bluetooth-technologie op de apparaten in.
  2 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  3 Tip [Verbinding] aan.
  .

  Het systeem zoekt naar Bluetooth-apparaten die gereed zijn voor
  verbinding. Als er apparaten worden gevonden, verschijnen ze
  in een lijst.

  5 Raak de naam van het Bluetooth-apparaat aan
  dat u wilt registreren.

  p Als uw apparaat SSP (Beveiligde Enkele Koppeling) ondersteunt, verschijnt een getal van zes cijfers op het scherm van
  dit product. Raak [Ja] aan om het apparaat te koppelen.
  p Zodra de verbinding is gemaakt, verschijnt de apparaatnaam. Raak de naam aan van het apparaat dat u wilt
  loskoppelen.
  Nadat het apparaat geregistreerd is, wordt de Bluetoothverbinding vanaf het systeem gemaakt.
  p De Bluetooth-verbinding kan ook worden gemaakt door
  dit product te detecteren vanaf het Bluetooth-apparaat.
  Zorg er vóór de registratie voor dat“Zichtbaarheid” in
  het menu “Bluetooth” is ingesteld op “Aan”. Raadpleeg
  de bedieningsinstructies die bij het Bluetooth-apparaat
  is geleverd, voor instructies over het bedienen van het
  Bluetooth-apparaat.
   De zichtbaarheid instellen op bladzijde 10
  10

  Deze functie verbindt het laatst verbonden Bluetooth-apparaat
  automatisch met dit product zodra de twee apparaten minder
  dan enkele meters uit elkaar zijn.

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

  aan.

  Het scherm “Bluetooth” verschijnt.

  4 Aantip

  Automatisch verbinding maken met
  een Bluetooth-apparaat

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Automatisch Verbinden] aan te schakelen tussen “Aan” (standaard) en “Uit”.

  Een geregistreerd apparaat
  verwijderen
  BELANGRIJK

  De zichtbaarheid instellen
  Met deze functie stelt u in of dit product wel of niet zichtbaar is
  voor andere apparaten.

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Zichtbaarheid] aan om te schakelen
  tussen “Aan” (standaard) en “Uit”.

  De pincode invoeren voor
  Bluetooth-verbinding
  Om uw Bluetooth-apparaat te verbinden met dit product, moet u
  een pincode invoeren.
  U kunt de pincode wijzigen met deze functie.

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

  Schakel dit product nooit uit terwijl een gekoppeld Bluetooth-apparaat wordt verwijderd.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

  3 Tip [0] tot [9] aan om de pincode in te voeren
  (max. 8 cijfers).

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Tip [Verbinding] aan.
  3 Raak

  aan.

  Een geregistreerd Bluetoothapparaat handmatig verbinden
  In de volgende gevallen moet u het Bluetooth-apparaat handmatig verbinden:
   Er zijn twee of meer Bluetooth-apparaten geregistreerd en u
  wilt het apparaat dat u wilt gebruiken handmatig selecteren.
   U wilt een Bluetooth-apparaat waarmee de verbinding
  verbroken werd, opnieuw verbinden.
   De verbinding kan om de een of andere reden niet automatisch tot stand gebracht worden.

  1 Schakel de Bluetooth-technologie op de apparaten in.
  2 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  3 Tip [Verbinding] aan.
  4 Raak de naam van het apparaat aan waarmee u
  een verbinding wilt.

  2 Raak [PIN Code Ingeven].

  4 Raak

  aan.

  p De standaard pincode is “0000”.

  De apparaatinformatie
  weergeven
  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Toestel Informatie] aan.

  De apparaatnaam en het adres van het Bluetooth-apparaat en
  dit product worden weergegeven.

  Het Bluetooth-geheugen
  wissen
  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

  BELANGRIJK
  Schakel dit product nooit uit terwijl het Bluetooth-geheugen
  wordt gewist.

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer. • Page 11

  Een Bluetooth-apparaat registreren en
  verbinden
   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Bluetooth Geh. wissen] aan.
  3 Raak [Wissen] aan.

  Het bevestigingsscherm verschijnt.

  De Bluetooth-software
  bijwerken
  Deze functie wordt gebruikt voor het bijwerken van dit product
  met de nieuwste Bluetooth-software. Meer informatie over
  Bluetooth-software en het bijwerken ervan, vindt u op onze
  website.
  p De bron wordt uitgeschakeld en de Bluetooth-verbinding
  wordt verbroken voordat het proces begint.
  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.
  p U moet het updatebestand vooraf opslaan op het
  USB-geheugenapparaat.

  BELANGRIJK
  Schakel dit product nooit uit en ontkoppel nooit de telefoon
  terwijl de software wordt bijgewerkt.

  1 Verbind het USB-geheugenapparaat waarop
  het updatebestand is opgeslagen, met dit
  toestel.

  Handsfree
  telefoneren

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  290BT

  2 Raak [Bluetooth Versie ] aan.

  Bluetooth-telefoon
  aangesloten indicator

  De versie van de Bluetooth-module van dit product wordt
  weergegeven.

  Het apparaatnummer van het
  verbonden apparaat wordt
  weergegeven.

  Ontvangststatus van
  de mobiele telefoon
  Batterijstatus van de
  mobiele telefoon
  Phone Book
  *1

  abcdefghi

  *2

  abcdefghi

  *3
  *4

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  4 Raak [Start] aan.

  De versie van de Bluetoothsoftware weergeven
  Als dit product niet correct werkt, moet u wellicht contact opnemen met uw dealer voor reparatie.
  Voer in dergelijke gevallen de volgende procedure uit om de
  softwareversie op dit toestel te controleren.

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

  A

  abcdefghi

  Schakelt naar de initiële
  zoekopdracht.

  2 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

  Volg de instructies op het scherm om het bijwerken van de
  Bluetooth-software te voltooien.

  ABC

  abcdefghi

   Een USB-geheugenapparaat aansluiten en losmaken op
  bladzijde 7

  3 Raak [BT Software Update] aan.

  abcdefghi

  3

  *1
  *2
  *3
  *4

  Het scherm met voorkeurnummers openen.
   De lijst met voorkeurnummers gebruiken op
  bladzijde 12
  Overschakelen naar het telefoonboek.
   Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen
  op bladzijde 12
  Overschakelen naar de lijst met gemiste, ontvangen
  en gemaakte oproepen.
   Iemand bellen via de geschiedenislijst op bladzijde
  12
  Een telefoonnummer direct intypen.
   Rechtstreeks bellen op bladzijde 12
  11 • Page 12

  Handsfree telefoneren
  BELANGRIJK
  Voor uw veiligheid moet u zoveel mogelijk vermijden te telefoneren tijdens het rijden.
  Om deze functie te gebruiken moet u uw mobiele telefoon vooraf
  met dit product verbinden via Bluetooth.
   Een Bluetooth-apparaat registreren en verbinden op bladzijde
  10

  Het telefoonmenuscherm
  weergeven.
  1 Druk op
  2 Raak

  .
  aan.

  Het telefoonmenuscherm verschijnt.

  Zelf telefoneren
  U kunt op verschillende manieren zelf iemand anders bellen.

  Rechtstreeks bellen
  1 Geef het scherm “Telefoonmenuscherm” weer.

   Het telefoonmenuscherm weergeven. op bladzijde 12

  2 Raak

  aan.

  3 Toets het telefoonnummer in met de
  cijfertoetsen.
  4 Raak

  aan om een nummer te kiezen.

  5 Raak

  aan om het gesprek te beëindigen.

  p Het is mogelijk dat u een geluid hoort wanneer u de telefoon
  ophangt.

  Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen
  p De contactpersonen op uw telefoon worden automatisch
  overgedragen naar dit product.
  p “Zichtbaarheid” van het scherm “Bluetooth” moet ingeschakeld zijn.
   De zichtbaarheid instellen op bladzijde 10

  1 Geef het scherm “Telefoonmenuscherm” weer.

   Het telefoonmenuscherm weergeven. op bladzijde 12
  12

  2 Raak

  aan.

  3 Raak de gewenste naam aan in de lijst.

  2 Raak

  4 Tip het telefoonnummer aan dat u wilt bellen.

  3 Raak het item aan dat u wilt bellen.

  Het scherm voor het kiezen van een nummer verschijnt en het
  kiezen wordt gestart.

  5 Raak

  aan om het gesprek te beëindigen.

  aan.

  Het scherm voor het kiezen van een nummer verschijnt en het
  kiezen wordt gestart.

  Een oproep ontvangen

  Iemand bellen via de
  geschiedenislijst

  1 Raak

  aan om de oproep te beantwoorden.

  1 Geef het scherm “Telefoonmenuscherm” weer.

  aantipt terwijl u een oproep in wacht
   Als u
  krijgt, kunt u schakelen naar de pratende persoon.

   Het telefoonmenuscherm weergeven. op bladzijde 12

   Raak

  aan om de oproep te weigeren.

  2 Raak

  2 Raak

  aan om het gesprek te beëindigen.

  aan.

  3 Raak het item aan om de geschiedenislijst te
  schakelen.

  De volgende items zijn beschikbaar:
  : lijst met ontvangen oproepen

  : lijst met gekozen nummers

  : lijst met gemiste oproepen


  4 Tip het gewenste item in de lijst aan om het
  bijbehorende nummer te bellen.

  Het scherm voor het kiezen van een nummer verschijnt en het
  kiezen wordt gestart.

  5 Raak

  aan om het gesprek te beëindigen.

  De lijst met voorkeurnummers
  gebruiken
  Een telefoonnummer registreren
  U kunt voor elk apparaat eenvoudig maximaal zes voorkeurnummers instellen.

  1 Geef het scherm “Telefoonmenuscherm” weer.

   Het telefoonmenuscherm weergeven. op bladzijde 12

  2 Raak

  of

  3 Raak

  aan.

  aan.

  Raak op het scherm “Telefoonboek” de gewenste naam aan.

  Opbellen vanuit de lijst met
  voorkeurnummers
  1 Geef het scherm “Telefoonmenuscherm” weer.

   Het telefoonmenuscherm weergeven. op bladzijde 12

  De telefooninstellingen
  wijzigen
  De telefoon automatisch opnemen
  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Autom. beantw.] aan om te schakelen
  tussen “Aan” en “Uit” (standaard).

  Het belsignaal in- of uitschakelen
  U kunt kiezen of u de beltoon van dit product wilt gebruiken.

  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Beltoon] aan om te schakelen tussen
  “Aan” (standaard) en “Uit”.

  De volgorde van voor- en achternamen in het telefoonboek omwisselen
  1 Geef het scherm “Bluetooth” weer.

   Geef het scherm “Bluetooth” weer. op bladzijde 10

  2 Raak [Naam omkeren] aan. • Page 13

  Handsfree telefoneren
  De privémodus instellen
  Tijdens een gesprek kunt u overschakelen naar de privémodus
  (rechtstreeks in de mobiele telefoon spreken).

  1 Raak
  of
  aan om de privémodus in of
  uit te schakelen.

  Het gespreksvolume voor uw
  gesprekspartner aanpassen
  Dit product kan worden aangepast aan het luistervolume van de
  andere partij.

  1 Raak
  aan om te schakelen tussen de drie
  volumeniveaus.

  p De instellingen worden voor elk apparaat opgeslagen.

  Opmerkingen voor handsfree
  telefoneren
  Algemene opmerkingen

   Er kan niet gegarandeerd worden dat er een verbinding tot
  stand kan worden gebracht met alle mobiele telefoons met
  Bluetooth-technologie.
   De lijn van de gezichtsafstand tussen dit product en
  uw mobiele telefoon moet 10 meter of minder zijn wanneer u spraak en gegevens verzendt en ontvangt via de
  Bluetooth-technologie.
   Bij sommige mobiele telefoons is het mogelijk dat het belsignaal niet via de luidsprekers wordt weergegeven.
   Als de privémodus op de mobiele telefoon is geselecteerd,
  is het mogelijk dat handsfree telefoneren niet kan worden
  gebruikt.

  Registratie en verbinding

   Mobiele telefoonbewerkingen kunnen verschillen afhankelijk
  van het type mobiele telefoon. Raadpleeg de instructiehandleiding die bij uw mobiele telefoon is geleverd voor gedetailleerde instructies.
   Wanneer de telefoonboekoverdracht niet werkt, koppelt u
  uw telefoon los en koppelt u de telefoon opnieuw met dit
  product.

   Als de persoon aan het andere uiteinde van de lijn de conversatie niet kan horen vanwege een echo, verlaagt u het
  volumeniveau voor handsfree telefoneren.
   Bij bepaalde mobiele telefoons is handsfree bellen niet
  mogelijk, zelfs als u de toets op de mobiele telefoon indrukt
  voor het aannemen van een inkomende oproep.
   De geregistreerde naam verschijnt als het telefoonnummer
  al is geregistreerd in het telefoonboek. Wanneer één telefoonnummer is geregistreerd onder verschillende namen,
  wordt alleen het telefoonnummer weergegeven.

  De geschiedenis van ontvangen oproepen en
  gebelde nummers

   U kunt geen onbekende gebruiker (geen telefoonnummer)
  bellen via de geschiedenis van ontvangen oproepen.
   Als u belt vanaf de mobiele telefoon, worden er geen
  geschiedenisgegevens opgenomen in dit product.

  Telefoonboekgegevens overbrengen

   Als er meer dan 1 000 telefoonboekgegevens zijn op uw
  mobiele telefoon, worden wellicht niet alle gegevens volledig
  gedownload.
   Afhankelijk van de telefoon, zal dit product het telefoonboek
  mogelijk niet weergeven.
   Als het telefoonboek in de telefoon afbeeldingsgegevens bevat, wordt het telefoonboek mogelijk niet goed
  overgedragen.
   Afhankelijk van de mobiele telefoon is het mogelijk dat de
  overdracht van het telefoonboek niet uitgevoerd kan worden.

  Instelling voor
  iPod
  Als u een iPod met dit product wilt gebruiken, moet u de instellingen van dit product configureren voor het apparaat dat u wilt
  aansluiten.

  iPod-compatibiliteit
  Dit product ondersteunt alleen de volgende iPod-modellen
  en iPod-softwareversies. Andere modellen en versies werken
  mogelijk niet correct.
   iPhone 4, 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus: iOS 7.0 of later.
   iPhone 3GS: iOS 6.0.1
   iPod touch (4e, 5e generatie): iOS 6.0.1
   iPod touch (3e generatie): iOS 5.1.1
   iPod touch (2e generatie): iOS 4.2.1
   iPod classic 160GB (2009): Versie 2.0.4
   iPod classic 160GB (2008): Versie 2.0.1
   iPod classic 80GB: Versie 1.1.2
   iPod nano (7e generatie)
   iPod nano (6e generatie): Versie 1.2
   iPod nano (5e generatie): Versie 1.0.2
   iPod nano (4e generatie): Versie 1.0.4
   iPod nano (3e generatie): Versie 1.1.3
  p U kunt een iPod die compatibel is met dit product aansluiten
  en bedienen via los verkrijgbare aansluitkabels.
  p De bedieningsmethoden kunnen verschillen afhankelijk van
  het iPod-model en de softwareversie.
  p Afhankelijk van de softwareversie van de iPod is het mogelijk
  dat die niet met dit product kan worden gebruikt.
  Raadpleeg onze website voor details over de compatibiliteit van
  de iPod met dit product.
  Deze handleiding geldt voor de volgende iPod modellen.
  iPhone met 30-pens connector
   iPhone 3GS, 4, 4s
   iPod touch 2e, 3e, 4e generatie
   iPod classic 80GB, 160GB
   iPod nano 3e, 4e, 5e, 6e generatie
  iPod met Lightning-connector
   iPhone 6s, 6s Plus
   iPhone 6, 6 Plus
   iPhone 5, 5s, 5c
   iPod touch 5e generatie
   iPod nano 7e generatie

  Telefoongesprekken maken en ontvangen

   Het is mogelijk dat u een geluid hoort in de volgende
  situaties:
  — Als u de telefoon beantwoordt via de toets op de telefoon.
  — Als de persoon aan de lijn de telefoon ophangt.

  13 • Page 14

  Instelling voor
  iPod
  Informatie over de verbindingen en functies
  Hieronder vindt u de vereiste instellingen en kabels voor het
  aansluiten van elk apparaat en de bronnen die gebruikt kunnen
  worden.

  iPod / iPhone met 30-pens connector
  Bij het verbinden via CD-IU201V (los
  verkrijgbaar)
   Beschikbare bronnen
  iPod (audio)
  iPod (video)

  iPod / iPhone met
  Lightning-connector
  Bij het verbinden via CD-IU52 (los
  verkrijgbaar)

  Radio
  Geeft de vooringestelde kanaallijst
  weer.
  Selecteer een item op de lijst („1” tot
  „6” ) om over te schakelen naar het
  vooringestelde kanaal.

  Selecteert de FM1, FM2,
  FM3, MW of LW-band.

  Radio

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  6/10

  21 48

  FM1 MW

  Abcdefghi
  Abcdefghi
  Abcdefghi

  Voert handmatig afstemmen uit.
  HOLD

  Voert zoekafstemmen of
  non-stop zoekafstemmen uit.
  Het loslaten van de toets na een paar
  seconden springt over naar het
  dichtstbijzijnde station van de huidige
  frequentie. Als je nog eens aanraakt
  terwijl het systeem zoekt, annuleert
  zoekafstemming en voert handmatige
  afstemming uit.
  Het inhouden van de toets gedurende
  een groot aantal seconden voert
  non-stop zoekafstemmen uit.

   Beschikbare bronnen
  iPod (audio)

  Roept het vooringestelde
  kanaal opgeslagen op de toets
  op uit het geheugen.
  HOLD

  14

  Slaat de huidige
  uitzendfrequentie op een toets.

  p Door op
  of
  te drukken, kunt u ook schakelen
  tussen de voorkeurzenders.
  of
  ingedrukt te houden en los te laten, kunt
  p Door
  u automatisch afstemmen.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u automatisch
  p Door
  afstemmen. Als u opnieuw drukt, wordt automatisch afstemmen geannuleerd en wordt de voorkeurzender geschakeld.

  Startprocedure
  1 Druk op

  .

  2 Raak [Radio] aan.

  Het scherm “Radio” verschijnt.

  De frequenties van de sterkste
  zenders opslaan
  De BSM-functie (best stations memory = geheugen beste
  zenders) slaat automatisch de zes sterkste zendfrequenties uit
  onder de voorkeuzetoetsen “1” tot “6” op.
  p Als u zenderfrequenties opslaat met BSM, kunnen reeds
  opgeslagen zenderfrequenties worden vervangen.
  p Reeds opgeslagen zenderfrequenties blijven bewaard zolang
  het maximumaantal opgeslagen frequenties niet is bereikt.

  1 Raak

  aan.

  2 Raak

  aan om een zoekactie te starten.

  Terwijl het bericht wordt weergegeven, worden de zes sterkste
  zendfrequenties opgeslagen onder de voorkeurzendertoetsen in
  volgorde van hun signaalsterkte.

   Als u [Annuleren] aantipt, wordt het opslagproces geannuleerd.

  Het scherm “Radio settings”
  weergeven
  1 Druk op
  2 Raak

  .
  , en dan

  aan.

  3 Tip [AV ingang] aan.
  4 Tip [Instellingen Radio] aan. • Page 15

  Radio
  Op sterke frequenties
  afstemmen

   Spraak:
  geeft prioriteit aan de ruispreventie.
   Standaard:
  heeft geen effect.

  p U kunt deze functie gebruiken wanneer “Radio” is geselecteerd als de bron.
  Met de afstemming op lokale zenders kunt u het toestel laten
  afstemmen op enkel zenders met een voldoende sterk signaal.

  Het zoeken van alternatieve
  frequenties instellen

  1 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  2 Raak [Lokaal] aan.
  3 Tip het item aan dat u wilt instellen.

   Uit (standaard):
  Automatisch afstemmen uitschakelen.
   Niveau1 tot Niveau4:
  hiermee stelt u het FM-gevoeligheidsniveau in op Niveau1
  tot Niveau4 (voor MW en LW tot Niveau1 of Niveau2).
  p Met de FM-instelling “Niveau4” (MW en LW “Niveau2”) is
  de ontvangst van alleen zenders met de sterkste signalen
  mogelijk.

  De FM-afstemstap instellen

  Wanneer de tuner niet goed kan ontvangen, stemt u af op een
  andere zender die hetzelfde programma in het huidige netwerk
  ondersteunt.

  1 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  2 Raak [Alternatieve Frequentie] aan om te schakelen tussen “Aan” (standaard) en “Uit”.

  Auto PI zoeken instellen
  Wanneer u schakelt naar de zender die de RDS-gegevens bevat,
  wordt automatisch gezocht naar de zender met dezelfde PI-code
  (Programma-identificatie) in alle frequentiebanden.
   Bron op het beginmenuscherm op bladzijde 9

  1 Schakel de bron uit.

  3 Raak [Auto PI] aan om te schakelen tussen
  “Aan” en “Uit” (standaard).

  2 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  3 Raak [FM Stap] aan om de stap te schakelen
  naar “100kHz” (standaard) of “50kHz”.

  2 Raak [TA onderbreken] aan om te schakelen
  tussen “Aan” en “Uit” (standaard).

  Nieuwsberichten ontvangen
  Het nieuws kan worden ontvangen van de laatst geselecteerde
  frequentie, terwijl de andere bronnen worden onderbroken.

  1 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  2 Raak [NIEUWS onderbreking] aan om te schakelen tussen “Aan” en “Uit” (standaard).

  2 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

  p Zelfs als u dit instelt op “Uit”, wordt PI search automatisch
  uitgevoerd wanneer de tuner geen goede ontvangst kan
  bekomen.

  Alleen zenders met regionale
  programma’s zoeken
  U kunt kiezen of de gebiedscode wordt gecontroleerd tijdens het
  automatisch PI zoeken.

  p Deze functie is alleen beschikbaar als u de FM-band
  ontvangt.

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  1 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

  1 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  De geluidskwaliteit van de
  FM-tuner instellen

   Het scherm “Radio settings” weergeven op bladzijde 14

  Het verkeersbericht kan worden ontvangen van de laatst
  geselecteerde frequentie, terwijl de andere bronnen worden
  onderbroken.

  1 Schakel de bron uit.

  U kunt de stap voor het automatisch afstemmen schakelen voor
  FM-band.
  p De afstemstap blijft op 50 kHz tijdens het handmatig
  afstemmen.
   Bron op het beginmenuscherm op bladzijde 9

  Verkeersberichten ontvangen
  (TA)

  1 Geef het scherm “Instellingen Radio” weer.
  2 Raak [Regionaal] aan om te schakelen tussen
  “Aan” (standaard) en “Uit”.

  2 Raak [Radio-ontvanger geluid.] aan om het
  item te selecteren.

   Muziek (standaard):
  geeft prioriteit aan de geluidskwaliteit.

  15 • Page 16

  Disc
  Tracknummerindicator

  CD

  6/10

  21 48

  : Speelt nummers niet af in
  willekeurige volgorde.
  : Speelt alle nummers af in
  willekeurige volgorde.

  Pause
  9999’99”

  *2

  -9999’99”

  Slaat bestanden vooruit
  of achteruit over.

  Schakelt tussen afspelen
  en pauzeren.

  Om de toetsen nogmaals weer te
  geven, raak een willekeurig deel van
  het scherm aan.

  Deze functie is beschikbaar voor
  muziek CD.
  *1

  ẂTrack 99

  Verbergt de toetsen van het
  aanraakpaneel.

  Speelt bestanden af in
  willekeurige volgorde.

  Audiobronscherm 1

  Voert beeld-voor-beeld-weergave
  uit.
  HOLD

  Audiobronscherm 2

  CD

  6/10

  Elke keer wanneer u
  aanraakt,
  wijzigt dit de snelheid in vier stappen
  in de volgende volgorde: 1/16 →1/8 →
  1/4 → 1/2

  21 48

  ẂTrack 99

  Voert slow motionweergave uit.

  Videobronscherm 1

  DVD
  Stelt een bereik voor herhaald
  afspelen in.
  : Herhaald de huidige disc.

  6/10

  21 48
  *3

  Stop
  99

  *4

  99

  ᵫᶓᶊᶒᶇᴾᶁᶆ

  Full

  ᵫᵮᵣᵥᵋᵟ

  01

  ᵒᵖᶉᵦᶘᴾᵏᵔᶀᶇᶒ

  OFF

  ᵏᵍᵐ

  Pause
  9999’99”

  -9999’99”

  : Herhaald het huidige nummer.

  Voert snel vooruit of snel
  achteruit uit.
  Raak nogmaals aan om de
  afspeelsnelheid te wijzigen.

  Stopt weergave.

  16

  *5 • Page 17

  Disc
  Videobronscherm 2

  DVD

  Videobronscherm 2
  6/10

  DVD

  21 48

  Stop
  99

  6/10

  21 48

  Stop
  99

  ᵫᶓᶊᶒᶇᴾᶁᶆ

  ᵫᵮᵣᵥᵋᵟ

  ᵒᵖᶉᵦᶘᴾᵏᵔᶀᶇᶒ

  ᵰᶃᶒᶓᶐᶌ

  01

  L+R

  99
  ᵐᵍᵐ

  99
  L+R

  Pause
  9999’99”

  ᵫᶓᶊᶒᶇᴾᶁᶆ

  ᵫᵮᵣᵥᵋᵟ

  ᵒᵖᶉᵦᶘᴾᵏᵔᶀᶇᶒ

  ᵰᶃᶒᶓᶐᶌ

  01

  ᵐᵍᵐ

  Pause
  -9999’99”

  Stelt een bereik voor herhaald
  afspelen in.
  : Herhaald alle bestanden.
  : Herhaald het huidige
  hoofdstuk.
  : Herhaald de huidige titel.

  9999’99”

  Hervat weergave (bookmark).
  Deze functie is beschikbaar voor
  DVD-Video.
  U kunt één punt opslaan als een
  bookmark voor een disc (tot maximaal
  vijf discs).
  Om de bookmark op de disc te wissen,
  houdt deze toets ingedrukt.

  Wijzigt de kijkhoek (multi-hoek).

  Keert terug en start weergave
  vanaf het gespecificeerde
  punt.

  Deze functie is beschikbaar voor
  DVD's met multi-hoekopnamen.

  Deze functie is beschikbaar voor
  DVD-Video en Video-CD's voorzien
  van PBC (weergaveregeling).

  Selecteer de audio-uitvoer van [L+R],
  [Left], [Right], [Mix].
  Deze functie is beschikbaar voor
  Video-CD's en DVD's opgenomen met
  LPCM-audio.

  -9999’99”

  *1
  *2
  *3

  Een fragment in de lijst selecteren.
   Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 17
  Schakelt tussen mediabestandstypen.
   Overschakelen tussen mediabestandstypen op
  bladzijde 17
  Zoekt het gedeelte dat u wilt afspelen.
   Het gedeelte dat u wilt afspelen weergeven op
  bladzijde 18

  *4

  Toont het dvd-menu.
   Gebruik van het dvd-menu op bladzijde 18

  *5

  Schakelt tussen de ondertitelingstaal/audiotaal.
   De ondertitelingstaal/audiotaal wijzigen op bladzijde 18

  of
  te drukken, kunt u ook bestanden/
  p Door op
  hoofdstukken vooruit of achteruit overslaan.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u ook snel
  p Door
  achteruit- of vooruitspoelen.
  p Als een Video-cd met PBC On wordt afgespeeld, wordt
  weergegeven.
  p De breedbeeldstand veranderen.
   Gemeenschappelijke bewerkingen op bladzijde 33
  U kunt een normale muziek-cd, video-cd of dvd-video afspelen in
  het ingebouwde station van dit product.

  BELANGRIJK
  Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden
  weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer
  te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de
  handrem aantrekken.

  Startprocedure
  1 Druk op

  .

  2 Plaats de disc die u wilt afspelen.

  De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.
   Een disc inbrengen en uitwerpen op bladzijde 7
  p Als de disc al geplaatst is, selecteert u [Disc] als de
  weergavebron.

  Bestanden uit de lijst met
  bestandsnamen selecteren
  1 Aantip

  .

  2 Tip een fragment in de lijst aan om het af te
  spelen.

  Overschakelen tussen
  mediabestandstypen
  Als u een digitaal medium afspeelt dat verschillende mediabestandstypen bevat, kunt u tussen de verschillende typen
  overschakelen.

  17 • Page 18

  Disc
  1 Aantip

  .

  2 Tip het item aan dat u wilt instellen.

   Music:
  Het mediabestandstype overschakelen naar muziek (gecomprimeerde audio).
   Video:
  Het mediabestandstype overschakelen naar video.
   CD-DA:
  Het mediabestandstype overschakelen naar cd (audiogegevens (cd-da)).

  Het gedeelte dat u wilt afspelen weergeven
  p Voor DVD-video’s kunt u [Title], [Chapter] of [10key]
  selecteren.
  p Voor Video-CD’s kunt u [Track] of [10key] (alleen PBC)
  selecteren.

  1 Aantip

  .

  2 Aantip het item aan om de zoekfunctie te
  selecteren.

   U kunt ook tussen ondertitelingstalen overschakelen in het “DVD/DivX instellen”-menu.

   De voorkeurstalen instellen op bladzijde 30

  Gecomprimeerde
  audiobestanden
  Geeft het kunstwerk weer wanneer
  het bestand met het kunstwerk
  wordt afgespeeld.

  Het kunstwerk bestandstype moet JPEG
  zijn, en de bestandsgrootte moet kleiner
  dan 99 KB zijn.

  Weergavescherm 1
  (voorbeeld: USB)

  USB

  4 Aantip
  aan om de weergave te starten vanaf
  het nummer dat u hebt geregistreerd.

  Gebruik van het dvd-menu
  U kunt het dvd-menu bedienen door het menu-item op het
  scherm rechtstreeks aan te raken.
  p Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige dvddiscs. In dat geval gebruikt u de aanraaktoetsen om het
  dvd-menu te bedienen.

  1 Aantip

  of

  aan.

  2 Raak het gewenste menu-item aan.

  De ondertitelingstaal/audiotaal
  wijzigen
  1 Aantip

  18
  of

  aan om de taal te wijzigen.

  : Wijzigt de ondertitelingstaal.
  : Wijzigt de audiotaal.

  21 48

  Abcdefghi

  *1

  Abcdefghi
  ABC

  9999’99”

  3 Voer het gewenste nummer in met de aanraaktoetsen [0] t/m [9].

  p Om een invoernummer te annuleren, raakt u [C] aan.

  6/10

  -9999’99”

  Slaat bestanden
  vooruit of
  achteruit over.
  Schakelt tussen afspelen en
  pauzeren.
  *2

  Schakelt de informatieweergave
  van de huidige muziek om. • Page 19

  Gecomprimeerde audiobestanden
  Speelt bestanden af in willekeurige
  volgorde.
  : Speelt geen bestanden af in
  willekeurige volgorde.
  : Speelt alle bestanden binnen het
  herhalingsbereik in willekeurige
  volgorde af.

  USB

  Als u een digitaal medium afspeelt dat verschillende mediabestandstypen bevat, kunt u tussen de verschillende typen
  overschakelen.

  Startprocedure (voor disc)

  2 Tip het item aan dat u wilt instellen.

  1 Druk op

  Weergavescherm 2
  (voorbeeld: USB)

  .

  2 Plaats de disc die u wilt afspelen.

  6/10

  21 48

  Abcdefghi

  De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.
   Een disc inbrengen en uitwerpen op bladzijde 7
  p Als de disc al geplaatst is, selecteert u [Disc] als de
  weergavebron.

  Startprocedure (voor USB)

  Abcdefghi
  ABC

  Overschakelen tussen
  mediabestandstypen

  of
  te drukken, kunt u bestanden ook
  p Door op
  vooruit of achteruit overslaan.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u snel achterp Door
  uit- of vooruitspoelen.
  U kunt gecomprimeerde audiobestanden afspelen die op een
  disc of een USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen.
   Tabel voor mediacompatibiliteit op bladzijde 38

  1 Druk op

  1 Raak

  aan.

   Music:
  Het mediabestandstype overschakelen naar muziek (gecomprimeerde audio).
   Video:
  Het mediabestandstype overschakelen naar video.
   CD-DA:
  Het mediabestandstype overschakelen naar cd (audiogegevens (cd-da)).
   Photo:
  Schakelt het mediabestandstype over naar afbeeldingen
  (JPEG- of BMP-gegevens).

  .

  2 Sluit het USB-geheugenapparaat aan.

   Een USB-geheugenapparaat aansluiten en losmaken op
  bladzijde 7

  3 Raak [USB] aan.

  Stelt een bereik voor herhaald
  afspelen in.
  of

  : Herhaald alle
  bestanden.

  : Herhaalt de huidige map.
  : Herhaalt het huidige bestand.

  Selecteert de vorige map of
  de volgende map.
  *1
  *2

  Selecteert een bestand in de lijst.
   Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 19
  Schakelt tussen mediabestandstypen.
   Overschakelen tussen mediabestandstypen op
  bladzijde 19

  p Het afspelen wordt uitgevoerd in de volgorde van de
  mapnummers. Mappen worden overgeslagen als ze geen
  afspeelbare bestanden bevatten.

  Bestanden uit de lijst met
  bestandsnamen selecteren
  U kunt bestanden en mappen zoeken in de lijst met bestandsnamen en mappen.

  1 Aantip

  .

  2 Tip een bestand in de lijst aan om het af te
  spelen.

  p Bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin ze
  genummerd zijn.

  19 • Page 20

  Gecomprimeerde videobestanden
  Om de toetsen nogmaals weer te geven,
  raak een willekeurig deel van het scherm
  aan.

  ROM
  Abcdefghi

  ROM

  6/10

  21 48

  Pause

  OFF

  -9999’99”

  *1

  Full

  01

  Pause

  *2

  : Herhaald alle bestanden.

  Schakelt tussen afspelen
  en pauzeren.
  *1

  : Herhaalt de huidige map.
  : Herhaalt het huidige bestand.

  Voert
  beeld-voor-beeld-weergave uit.
  Voert slow motionweergave uit.

  Stopt weergave.

  Voert snel vooruit of snel
  achteruit uit.
  Raak nogmaals aan om de
  afspeelsnelheid te wijzigen.

  OFF

  -9999’99”

  Stelt een bereik voor herhaald
  afspelen in.

  HOLD

  01

  *3

  *2
  *3

  Selecteert een bestand in de lijst.
   Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 20
  Schakelt tussen de ondertitelingstaal/audiotaal.
   De ondertitelingstaal/audiotaal wijzigen op bladzijde 18
  Schakelt tussen mediabestandstypen.
   Overschakelen tussen mediabestandstypen op
  bladzijde 19

  of
  te drukken, kunt u bestanden ook
  p Door op
  vooruit of achteruit overslaan.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u snel achterp Door
  uit- of vooruitspoelen.
  p De breedbeeldstand veranderen.
   Gemeenschappelijke bewerkingen op bladzijde 33
  U kunt gecomprimeerde videobestanden die op een disc of een
  USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen, afspelen.
   Tabel voor mediacompatibiliteit op bladzijde 38

  BELANGRIJK

  20

  Startprocedure
  Bestanden uit de lijst met
  bestandsnamen selecteren

  Abcdefghi

  9999’99”

  Abcdefghi

  of

  21 48

   Gecomprimeerde audiobestanden op bladzijde 18

  Full

  Stop

  9999’99”

  6/10

  Stop

  (Voorbeeld: disc)

  Abcdefghi

  handrem aantrekken.

  (Voorbeeld: disc)

  Verbergt de toetsen van het
  aanraakpaneel.

  Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden
  weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer
  te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de

  U kunt bestanden selecteren in de lijst met bestandsnamen.

  1 Aantip

  .

  2 Tip een bestand in de lijst aan om het af te
  spelen.

  p Bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin
  ze genummerd zijn. Mappen zonder bestanden worden
  overgeslagen.

   Raak de afspeelmarkering van de miniatuur aan
  om het bestand te bekijken. • Page 21

  Afbeeldingbestanden

  USB

  Verbergt de toetsen van het
  aanraakpaneel.
  Om de toetsen nogmaals weer te
  geven, raak een willekeurig deel van
  het scherm aan.

  Abcdefghi

  Roteert de weergegeven
  afbeelding 90° met de klok mee.

  USB

  Bestanden uit de lijst met
  bestandsnamen selecteren
  Abcdefghi

  Slaat bestanden vooruit
  of achteruit over.
  Schakelt tussen afspelen
  en pauzeren.
  *1

  Abcdefghi

  *2

  Full

  Stelt een bereik voor
  herhaald afspelen in.
  : Herhaald alle bestanden.
  : Herhaalt de huidige map.

  Speelt bestanden af in willekeurige
  volgorde.

  : Speelt alle bestanden in het
  huidige herhaalde
  weergavebereik in willekeurige
  volgorde af.

  U kunt bestanden selecteren in de lijst met bestandsnamen.

  1 Aantip

  *2

  21 48

  : Speelt geen bestanden af in
  willekeurige volgorde.

  3 Raak [USB] aan.

  De afbeelding wordt op het scherm weergegeven.

  .

  2 Tip een bestand in de lijst aan om het af te
  spelen.

  *1
  Abcdefghi

  21 48

  Full

  Selecteert de vorige of
  volgende map.
  6/10

  6/10

  Selecteert een bestand in de lijst.
   Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 21
  Schakelt tussen mediabestandstypen.
   Overschakelen tussen mediabestandstypen op
  bladzijde 21

  of
  te drukken, kunt u bestanden ook
  p Door op
  vooruit of achteruit overslaan.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u 10 JPEGp Door
  bestanden tegelijk zoeken. Als het huidige bestand het
  eerste of laatste bestand in de map is, dan wordt de zoekopdracht niet uitgevoerd.
  p De breedbeeldstand veranderen.
   Gemeenschappelijke bewerkingen op bladzijde 33
  U kunt afbeeldingen weergeven op een USB-geheugenapparaat.
   Tabel voor mediacompatibiliteit op bladzijde 38

  Startprocedure
  1 Druk op

  .

  2 Sluit het USB-geheugenapparaat aan.

   Een USB-geheugenapparaat aansluiten en losmaken op
  bladzijde 7
  p Het afspelen wordt uitgevoerd in de volgorde van de
  mapnummers. Mappen worden overgeslagen als ze geen
  afspeelbare bestanden bevatten.

  p Als u een map in de lijst aantipt, wordt de inhoud getoond. U
  kunt een bestand in de lijst afspelen door dit aan te tippen.

  Overschakelen tussen
  mediabestandstypen
  Als u een digitaal medium afspeelt dat verschillende mediabestandstypen bevat, kunt u tussen de verschillende typen
  overschakelen.

  1 Raak

  aan.

  2 Tip het item aan dat u wilt instellen.

   Music:
  Het mediabestandstype overschakelen naar muziek (gecomprimeerde audio).
   Video:
  Het mediabestandstype overschakelen naar video.
   Photo:
  Het mediabestandstype overschakelen naar afbeeldingen
  (JPEG).

  Het interval voor diavoorstellingen instellen
  JPEG- of BMP-bestanden kunnen worden weergegeven als een
  diavoorstelling op dit product. In deze instelling kan het interval
  tussen elke afbeelding worden ingesteld.
  p Deze instelling is beschikbaar tijdens het afspelen van JPEGof BMP-bestanden.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  21 • Page 22

  Afbeeldingbestanden
  2 Raak [Tijd Per Foto] aan.
  3 Tip het item aan dat u wilt instellen.

  De volgende items zijn beschikbaar:
  “10sec” (standaard),“5sec”, “15sec”, “Manueel”.

  iPod
  Audiobronscherm 1

  iPod

  6/10

  21 48

  Stelt willekeurig afspelen in.
  : Speelt willekeurig nummers op
  video's af binnen de geselecteerde
  lijst.

  Abcdefghi
  Abcdefghi

  : Speelt willekeurig album af.

  ABC
  99999/99999
  9999’99”

  -9999’99”

  Slaat bestanden vooruit of
  achteruit over.
  Schakelt tussen afspelen en
  pauzeren.

  Audiobronscherm 2

  iPod

  6/10

  21 48

  Abcdefghi
  Abcdefghi
  ABC
  99999/99999

  x1

  Stelt een bereik voor
  herhaald afspelen in.
  : Herhaalt alles in de
  geselecteerde lijst.
  : Herhaalt het huidige
  nummer of video.

  Wijzigt de audioboeksnelheid.
  1

  : Normale weergave

  2

  : Snelle weergave

  1/2 : Slow motionweergave

  22 • Page 23

  iPod
  Videobronscherm

  iPod

  6/10

  21 48

  Functies voor videobestanden op de iPod zijn echter niet
  beschikbaar.
  p Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over het
  aansluiten van een iPhone met Lightning-connector.

  BELANGRIJK

  Abcdefghi
  99999/99999

  Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden
  weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer
  te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de
  handrem aantrekken.

  Full

  9999’99”

  -9999’99”

  Startprocedure
  1 Sluit uw iPod aan.

  Voert snel vooruit of
  snel achteruit uit.
  Een fragment in de lijst selecteren.
   Muziekstukken of video’s in het scherm met
  afspeellijsten selecteren op bladzijde 23
  of
  te drukken, kunt u bestanden
  p Door op de knop
  ook vooruit of achteruit overslaan.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u ook
  p Door de knop
  snel achteruit- of vooruitspoelen.
  p De breedbeeldstand veranderen.
   Gemeenschappelijke bewerkingen op bladzijde 33

  Uw iPod aansluiten
  Voor gebruikers van een iPod met een 30-pens
  connector

  Via USB-kabel
  p Afhankelijk van uw iPod, is een USB-interfacekabel voor
  iPod / iPhone (CD-IU201V) (los verkrijgbaar) vereist voor de
  aansluiting.
  iPod-audio- en/of -videobronnen kunnen worden gebruikt als één
  van de kabels is aangesloten.
  p Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over het
  aansluiten van een iPhone met 30-pens connector.

  Voor gebruikers van een iPod/iPhone met
  Lightning-connector

  Via USB-kabel
  p Met een USB-interfacekabel voor iPod/iPhone (CD-IU52) (los
  verkrijgbaar), is de iPod-bron beschikbaar.

   Uw iPod aansluiten op bladzijde 23
  De ingestelde bron verandert en het afspelen begint.
  p Sluit alle applicaties voordat u een iPhone of iPod touch
  aansluit.

  2 Druk op

  .

  3 Raak [iPod] aan.

  Muziekstukken of video’s in
  het scherm met afspeellijsten
  selecteren

  Bluetooth
  audiospeler
  290BT

  Weergavescherm 1

  Bluetooth
  6/10

  21 48

  Abcdefghi
  Abcdefghi
  ABC

  9999
  9999’99”

  -9999’99”

  Slaat bestanden vooruit of
  achteruit over.
  U kunt deze functie niet gebruiken
  terwijl de audio wordt afgespeeld.

  Tracknummerindicator

  In het scherm met afspeellijsten kunt u het muziekstuk of de
  video zoeken die u wilt afspelen.

  1 Aantip

  .

  of
  aan om te schakelen tussen de
  2 Raak
  muziek- en videocategorielijst.
  3 Raak de gezochte categorie aan.

  Als u Engels gebruikt als systeemtaal, is de alfabetische zoekfunctie beschikbaar. Raak de eerste zoekbalk aan om deze
  functie te gebruiken.

  4 Raak de titel aan van de lijst die u wilt afspelen.
  5 Start het afspelen van de geselecteerde lijst.

  p Afhankelijk van de generatie of versie van de iPod zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
  p U kunt afspeellijsten die met de applicatie MusicSphere zijn
  gemaakt, weergeven. De applicatie is beschikbaar op onze
  website.
  p U kunt maximaal 1 000 items weergeven in de lijst.
  23 • Page 24

  Bluetooth audiospeler
  Speelt bestanden af in
  willekeurige volgorde.

  AUX-bron

  Startprocedure

  Verbergt de toetsen van het
  aanraakpaneel.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

  Om de toetsen nogmaals weer te geven,
  raak een willekeurig deel van het scherm
  aan.

  Weergavescherm 2

  Bluetooth
  6/10

  21 48

  Abcdefghi

  AUX

  2 Tip [AV ingang] aan.

  Abcdefghi

  3 Controleer of “Bluetooth Audio” is
  ingeschakeld.

  ABC
  9999

  4 Druk op

  6/10

  21 48

  .

  5 Raak [Bluetooth Audio] aan.

  Stelt een bereik voor
  herhaald afspelen in.
  Schakelt tussen afspelen en
  pauzeren.
  Selecteert een bestand in de lijst.
   Bestanden uit de lijst met bestandsnamen selecteren op bladzijde 24
  of
  te drukken, kunt u bestanden
  p Door op de knop
  ook vooruit of achteruit overslaan.
  of
  ingedrukt te houden, kunt u ook
  p Door de knop
  snel achteruit- of vooruitspoelen.
  p Voordat u de Bluetooth-audiospeler gebruikt, moet u het
  apparaat registreren en met dit product verbinden.
   Uw Bluetooth-apparaten registreren op bladzijde 10
  p Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat dat op dit product
  is aangesloten, kunnen de beschikbare handelingen met
  dit product beperkt zijn of verschillen van de beschrijving in
  deze handleiding.
  p Gebruik de telefoonfunctie zo weinig mogelijk terwijl u
  muziekstukken beluister op uw Bluetooth-apparaat. Als u
  probeert het apparaat te gebruiken, kan het signaal ruis
  veroorzaken in de muziekweergave.
  p Wanneer u een gesprek voert op het Bluetooth-apparaat
  dat is verbonden via Bluetooth, kan de weergave worden
  onderbroken.
  24

  Full

  Bestanden uit de lijst met
  bestandsnamen selecteren

  Schakelt tussen het scherm om
  videobestanden te bedienen en
  het scherm om muziekbestanden
  te bedienen.

  p Het is mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is op
  bepaalde Bluetooth-apparaten.

  1 Aantip

  .

  2 Raak een bestand of map in de lijst aan om af
  te spelen.

  is alleen beschikbaar wanneer er zowel audio- als
  videobestanden staan op het extra apparaat.
  p Voor de verbinding is een AV-kabel met ministekker (CDRM10) (los verkrijgbaar) vereist.
   Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over het
  aansluiten van de externe videocomponent.

  p

  BELANGRIJK
  Om veiligheidsredenen kan er geen videobeeld worden
  weergegeven als het voertuig rijdt. Om videobeelden weer
  te geven, moet u eerst op een veilige plaats stoppen en de
  handrem aantrekken.

  Startprocedure
  U kunt het videobeeld weergeven van het apparaat dat op de
  video-ingang is aangesloten.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer. • Page 25

  AUX-bron
  2 Controleer of “AUX ingang” is ingeschakeld.
  3 Druk op

  .

  4 Raak [AUX] aan.

  De afbeelding wordt op het scherm weergegeven.

  Systeeminstellingen
  Het instellingsscherm
  “Systeem” weergeven
  1 Druk op
  2 Raak

  BELANGRIJK

  .
  aan en dan

  .

  Het videosignaal instellen

  Het instellingsscherm “Systeem” wordt weergegeven.

  Als u een AUX-apparaat op dit product aansluit, moet u het juiste
  videosignaal instellen.
  p U kunt deze functie alleen gebruiken voor een videosignaal
  dat wordt ingevoerd via de AUX-ingang.

  De Bluetooth-audiobron
  inschakelen

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  290BT

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Tip [Instelling Videosignaal] aan.
  3 Raak [AUX] aan.
  4 Tip het item aan dat u wilt instellen.

  De volgende items zijn beschikbaar:
  Automatisch (standaard), PAL, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM.

  Rear View kan op elk ogenblik worden weergegeven. Houd er
  rekening mee dat het camerabeeld bij deze instelling niet herschaald wordt om op het scherm te passen, en dat een gedeelte
  van wat de camera ziet niet op het scherm zichtbaar is.

  2 Tip [AV ingang] aan.
  3 Raak [Bluetooth Audio] aan om “Aan” (standaard) of “Uit” te kiezen.

  Pioneer raadt het gebruik aan van een camera die spiegelbeelden kan produceren, omdat anders de kans bestaat dat het
  beeld omgekeerd op het scherm wordt weergegeven.
  p Controleer meteen of het beeld van de achteruitkijkcamera
  wordt weergegeven wanneer de schakelhendel vanuit een
  andere stand in ACHTERUIT (R) wordt gezet.
  p Wanneer tijdens normaal rijden het scherm overschakelt
  naar weergave van het beeld van de achteruitkijkcamera over
  het volledige scherm, kiest u de tegenovergestelde instelling
  in “Polariteit Camera”.
  aantipt terwijl het camerabeeld wordt weerp Als u
  gegeven, dan wordt het weergegeven beeld tijdelijk
  uitgeschakeld.

  De achteruitkijkcamera activeren
  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

  Ever Scroll instellen

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  Als “Blijven Scrollen” is ingesteld op “Aan”, schuift de opgenomen tekstinformatie continu over het scherm wanneer het
  voertuig stilstaat.

  2 Tip [Camera-instellingen] aan.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Raak [Blijven Scrollen] aan om “Aan” of “Uit”
  (standaard) te kiezen.

  De achteruitkijkcamera
  instellen
  Er is een afzonderlijk verkrijgbare achteruitkijkcamera (bijv.
  ND-BC8) vereist voor het gebruik van de achteruitkijkcamerafunctie. (Raadpleeg uw dealer voor details.)

  Achteruitkijkcamera

  Het product heeft een functie waarmee het beeld van de achteruitkijkcamera automatisch over het volledige scherm wordt
  weergegeven wanneer de schakelhendel in de stand ACHTERUIT
  (R) wordt gezet.

  Camera voor de functie Rear View

  3 Raak [Ingang camera achter] aan om “Aan” of
  “Uit” (standaard) te kiezen.

  De polariteit van de achteruitkijkcamera instellen
  p Deze functie is beschikbaar wanneer “Ingang camera
  achter” op “Aan” staat.
   De achteruitkijkcamera activeren op bladzijde 25

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Tip [Camera-instellingen] aan.
  3 Raak [Polariteit Camera] aan.

   Batterij (standaard):
  De polariteit van de aangesloten draad is positief.
   Aarding:
  De polariteit van de aangesloten draad is negatief.
  25 • Page 26

  Systeeminstellingen
  De camera instellen voor de
  functie Rear View
  Om altijd “Rear View” weer te geven, moet “Rear View” ingesteld zijn op “On”.

  1 Druk op

  .

  2 Raak [Rear View] aan om te schakelen tussen
  “On” en “Off” (standaard).

  Als er zeven seconden geen handelingen worden uitgevoerd
  op het AV-bedieningsscherm, verschijnt de cameraweergave
  automatisch.
  p Om de achteruitkijkcamera in te stellen voor de functie Rear
  View, stelt u “Ingang camera achter” in op “Aan”.
   De achteruitkijkcamera activeren op bladzijde 25

  De veilige modus instellen

  De dimmer instellen

  De reactiestanden van het aanraakpaneel afstellen (kalibratie
  aanraakpaneel)

  De dimmeractivering instellen

  Als u vindt dat de aanraaktoetsen afwijken van de plekken op het
  scherm die reageren op uw aanraking, kunt u de reactiestanden
  van het aanraakpaneelscherm aanpassen.
  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.
  p Gebruik geen spits voorwerp, zoals een balpen of een vulpotlood, want hierdoor kan het scherm worden beschadigd.
  p Schakel de motor niet uit tijdens het opslaan van de aangepaste positiegegevens.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

  U kunt de veilige modus instellen waarmee wordt geregeld dat
  sommige functies alleen werken wanneer u uw voertuig op een
  veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

  3 Tip [Ja] aan.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Raak [Veilige Modus] aan om “Aan” (standaard) of “Uit” te kiezen.

  De systeemtaal selecteren
   Als de gebruikte taal niet overeenkomt met de taalinstelling
  van dit toestel, wordt tekst wellicht niet juist weergegeven.
   Het is mogelijk dat sommige tekens niet juist worden
  weergegeven.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Raak [Systeemtaal] aan.
  3 Raak de taal aan die u wilt gebruiken.

  De pieptoon instellen
  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25
  26

  2 Raak [Pieptoon] aan om “Aan” (standaard) of
  “Uit” te kiezen.

  2 Raak [Kalibratie aanraakscherm] aan.
  4 Raak de vier hoeken van het scherm aan langs
  de pijlen.
  5 Druk op

  .

  De resultaten van de instelling worden opgeslagen.

  6 Druk nogmaals op

  .

  Ga door naar de 16-punts instelling.

  7 Raak voorzichtig het midden van de markering
  “+” op het scherm aan.

  De markering geeft de volgorde aan.

   Als u op drukt, keert het systeem terug naar de
  vorige afstelpositie.
   Als u ingedrukt houdt, wordt de afstelling
  geannuleerd.
  8 Houd

  ingedrukt.

  De resultaten van de instelling worden opgeslagen.

  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Raak [Instellingen dimmer] aan
  3 Raak [Dimmer Trigger] aan
  4 Raak het item aan.

   Automatisch (standaard):
  Schakelt de dimmer automatisch in of uit volgens het in- of
  uitschakelen van de koplamp van uw voertuig.
   Manueel:
  schakelt de dimmer handmatig in of uit.
   Tijd:
  Schakelt de dimmer in of uit op het door u aangepaste
  tijdstip.

  De duur van de dimmer in dag of
  nacht instellen
  p U kunt deze functie gebruiken wanneer “Dimmer Trigger” is
  ingesteld op “Manueel”.
  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  2 Raak [Instellingen dimmer] aan
  3 Druk op [Dag/Nacht] om de volgende items te
  schakelen.

   Dag (standaard):
  schakelt de dimmer handmatig uit.
   Nacht:
  schakelt de dimmer handmatig in.

  De dimmerduur optioneel instellen
  U kunt de tijd dat de dimmer is in- of uitgeschakeld, aanpassen. • Page 27

  Systeeminstellingen
  p U kunt deze functie gebruiken wanneer “Dimmer Trigger” is
  ingesteld op “Tijd”.
  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

  BELANGRIJK

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

  Omwille van veiligheidsredenen, mag u sommige van deze
  functies niet gebruiken terwijl het voertuig in beweging
  is. Om deze functies in te schakelen, moet u eerst op een
  veilige plaats stoppen en de handrem aantrekken. Raadpleeg
  Belangrijke informatie voor de gebruiker (een afzonderlijke
  handleiding).

  2 Raak [Instellingen dimmer] aan

  1 Geef het scherm weer dat u wilt instellen.

  3 Raak [Duur dimmer] aan

  Het scherm “Duur instelling” wordt weergegeven.

  4 Raak de tijdweergave aan om de aanpassingstand te activeren.
  5 Raak de grafiek aan om de dimmerduur in te
  stellen.
  of
   U kunt de dimmerduur ook instellen door
  aan te raken.
  of
  aanraakt, gaat de
  Telkens wanneer u
  cursor achteruit of vooruit in een spanne van 15
  minuten.

  p De standaardinstelling is 18:00-6:00 (6:00 PM-6:00 AM).

   Wanneer de cursors op hetzelfde punt worden
  geplaatst, is de beschikbaar tijd voor de dimmer 0
  uur.
   Wanneer de cursor voor de instelling van uit-tijd
  aan het linkeruiteinde is geplaatst en de cursor
  voor de instelling van aan-tijd op het rechteruiteinde is geplaatst, is de beschikbare tijd voor de
  dimmer 0 uur.

  p Wanneer de cursor voor de instelling van aan-tijd aan het
  linkeruiteinde is geplaatst en de cursor voor de instelling van
  uit-tijd op het rechteruiteinde is geplaatst, is de beschikbare
  tijd voor de dimmer 24 uur.

  2 Geef het scherm “Systeem” weer.

   Het instellingsscherm “Systeem” weergeven op bladzijde
  25

  3 Raak [Beeld aanpassen] aan.
  4 Raak het item aan om de aan te passen functie
  te selecteren.

   Brightness:
  Intensiteit van de zwartweergave instellen. (–24 tot +24)
   Contrast:
  Contrast instellen. (–24 tot +24)
   colour:
  Kleurintensiteit instellen. (–24 tot +24)
   Hue:
  De kleurtoon aanpassen (instellen welke kleur wordt benadrukt, rood of groen). (–24 tot +24)
   Dimmer:
  De helderheid van het beeldscherm aanpassen. (+1 tot +48)

   Bij sommige beelden kunt u Hue en colour niet
  aanpassen.
   Wanneer u [Rear View] aanraakt, verandert de
  modus naar de beeldaanpassing voor het achteruitkijken. Door [Bron] aan te raken, kunt u terugkeren naar de beeldaanpassing voor de AV-bron.
  5 Raak

  ,

  ,

  ,

  aan om aan te passen.

   De tijdweergave van de afstelbalk voor
  de dimmerduur is afhankelijk van de
  klokweergave-instelling.

   De aanpassingen van “Brightness”, “Contrast”
  en “Dimmer” worden afzonderlijk opgeslagen
  wanneer de koplampen van uw voertuig uit zijn
  (overdag) en aan zijn (’s nachts).

  Het beeld instellen

   “Brightness” en “Contrast” worden automatisch
  geschakeld, afhankelijk van het feit of de koplampen van het voertuig aan of uit zijn.

   De datum en tijd instellen op bladzijde 33

  U kunt het beeld aanpassen voor iedere bron en de
  achteruitkijkcamera.

   De inhoud van de instellingen kan afzonderlijk
  worden onthouden.

   “Dimmer” kan worden gebruikt voor het wijzigen van de instelling of de tijd om in of uit te
  schakelen.

   De dimmer instellen op bladzijde 26

  27 • Page 28

  Audio-instellingen
  Het instellingsscherm “Geluid”
  weergeven

  p De standaardinstelling is “L/R 0”.

  1 Druk op

  Niveau van de signaalbron
  aanpassen

  2 Raak

  .
  aan en dan

  .

  Het scherm voor het instellen van “Geluid” verschijnt.

  Gebruik van de fader/
  balansinstelling
  p Deze functie is beschikbaar wanneer “Uitgang luidspreker
  achter” is ingesteld op “Full” en “Preout” is ingesteld op
  “Acht.”.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  2 Raak [Fader/Balans] aan.

  Met de functie SLA (bronniveauregeling) stelt u het volume van
  elke signaalbron afzonderlijk in. Hierdoor kunt u plotselinge
  volumewisselingen voorkomen wanneer naar een andere signaalbron wordt overgeschakeld.
  p De instellingen zijn gebaseerd op het volumeniveau van de
  FM-tuner, dat dus onveranderd zal blijven.
  p U kunt deze functie niet selecteren wanneer de FM-tuner als
  de AV-bron is geselecteerd.

  1 Vergelijk het volumeniveau van de signaalbron
  die u wilt aanpassen met dat van de FM-tuner.
  2 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

  De subwooferuitgang
  gebruiken
  Dit product is voorzien van een in- en uitschakelbare
  subwooferuitgang.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  2 Raak [Subwoofer] aan om te schakelen tussen
  “Aan” (standaard) en “Uit”.

  De subwooferinstellingen
  aanpassen
  p Deze functie is alleen beschikbaar wanneer “Subwoofer” is
  ingesteld op “Aan”.
   De subwooferuitgang gebruiken op bladzijde 28

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

  of
  aan om de balans van de luid3 Raak
  spreker voor/achter aan te passen.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  3 Raak [Source Level Adjuster] aan.

  of
  aan om de balans van de luid4 Raak
  spreker links/rechts aan te passen.

  2 Raak [Instellingen subwoofer] aan.

  of
  4 Raak
  passen..

  of
  aan om de subwooferfase naar
  3 Raak
  normaal te draaien of om deze om te keren.

  p U kunt de balans tussen de voor- en achterluidsprekers
  instellen tussen“Voor15” en “Acht.15”.
  p U kunt de balans tussen de linker en rechter luidsprekers
  instellen tussen “Links15” en “Rechts15”. De waarde wordt
  op het scherm getoond.
  p De standaardinstelling is “F/R 0 L/R 0”.

   U kunt de fader/balans ook instellen door het punt
  op de weergegeven tabel aan te raken.

  Gebruik van de balansinstelling
  p Deze functie is beschikbaar wanneer “Uitgang luidspreker achter” en “Preout” zijn ingesteld op “Instellingen
  subwoofer”.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  2 Raak [Balance] aan.
  of
  aan om de balans van de luid3 Raak
  spreker links/rechts aan te passen.

  28

   U kunt de fader/balans ook instellen door het punt
  in de tabel te verslepen.

  p U kunt de balans tussen de linker en rechter luidsprekers
  instellen tussen “Links15” en “Rechts15”. De waarde wordt
  op het scherm getoond.

  aan om het bronvolume aan te

  p Als u direct het gebied aantipt waar de cursor kan worden
  verplaatst, wordt SLA ingesteld op de waarde van het punt
  dat u aantipt.
  p “+4” tot “–4” worden weergegeven als het bronvolume wordt
  verhoogd of verlaagd.
  p De standaardinstelling is “0”.

  De geluidssterkte regelen
  Deze functie compenseert afwijkingen in de laagfrequentie- en
  hoogfrequentiebereiken aan een laag volume.
  p Deze functie is niet beschikbaar wanneer u een gesprek
  voert of ontvangt met de handsfree functie.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  2 Raak [Loudness] aan.
  3 Raak het item aan.

  De volgende items zijn beschikbaar:
  Uit (standaard), Laag, Midden, Hoog.

  or
  om het subwooferniveau aan te
  4 Raak
  passen tussen -24 en 6.
  of
  aan om de subwooferfrequentie
  5 Raak
  aan te passen.

  De volgende items zijn beschikbaar:
  80Hz(standaard), 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz.

  De uitvoer van de achterluidspreker schakelen
  1 Schakel de bron uit.
  2 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  3 Raak [Uitgang luidspreker achter] aan.
  4 Raak aan om te schakelen tussen “Full” (standaard) en “Subwoofer”.
   Wanneer deze functie is ingesteld op
  “Instellingen subwoofer”, wordt “Preout” vast
  ingesteld op “Instellingen subwoofer”. • Page 29

  Audio-instellingen

  Menuthema

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

   Vocal is een curve waarbij de middentonen (het menselijke
  vocale bereik) versterkt worden.
   Flat is een vlakke curve waarbij niets versterkt wordt.
   Custom1 is een aangepaste equalizercurve die u maakt. Als
  u deze curve selecteert, wordt het effect toegepast op alle
  AV-bronnen.
   Custom2 is een aangepaste equalizercurve die u maakt. Als
  u deze curve selecteert, wordt het effect toegepast op alle
  AV-bronnen.
  p De standaardinstelling is “Powerful”.

  2 Tip [Preout] aan om “Instellingen subwoofer”
  (standaard) of “Acht.” in of uit te schakelen.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  De RA-achteruitgang in- of
  uitschakelen
  Wanneer “Uitgang luidspreker achter” is ingesteld op
  “Instellingen subwoofer”, wordt deze instelling vast ingesteld
  op “Instellingen subwoofer”.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

  De bas versterken
  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  2 Raak [Bass Booster] aan.
  3 Aantippen om het basversterkingsniveau te
  selecteren van 0 tot +6.

  De doorlaatfrequentie instellen
  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  2 Tip [High Pass Filter] aan.
  3 Raak het item aan.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.
  2 Tip [Grafische EQ] aan.

  U kunt een themakleur selecteren uit 3 verschillende kleuren.

  1 Geef het scherm “Thema” weer.

  2 Raak [Thema] aan.
  3 Raak de gewenste kleur aan.

  3 Raak de gewenste equalizer aan.

  De equalizercurven aanpassen
  U kunt de momenteel geselecteerde instelling voor de equalizer
  aanpassen zoals gewenst. Aanpassingen kunnen worden uitgevoerd met een 5-banden grafische equalizer.
  p Als u aanpassingen maakt terwijl een curve “S.Bass”,
  “Powerful”, “Natural”, “Vocal” of “Flat” is geselecteerd,
  wordt de equalizercurve verplicht gewijzigd naar “Custom1”.
  p Als u aanpassingen maakt terwijl bijvoorbeeld de curve
  “Custom2” is geselecteerd, wordt de curve “Custom2”
  bijgewerkt.
  p De curven “Custom1” en “Custom2” kunnen voor alle
  signaalbronnen gemeenschappelijk worden ingesteld.

  1 Geef het instellingsscherm “Geluid” weer.

  De volgende items zijn beschikbaar:
  Uit(standaard), 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz.

   Het instellingsscherm “Geluid” weergeven op bladzijde 28

  De equalizer gebruiken

  3 Selecteer een curve die u wilt gebruiken als
  basis voor het aanpassen.

  Equalizercurven oproepen

  4 Raak de frequentie aan waarvan u het niveau
  wilt aanpassen.

  Er zijn zeven opgeslagen equalizer equalizercurven die u op
  elk ogenblik gemakkelijk kunt oproepen. Hier is een lijst van de
  equalizercurven:
   S.Bass is een curve waarbij uitsluitend de lage tonen versterkt worden.
   Powerful is een curve waarbij de lage en de hoge tonen
  versterkt worden.
   Natural is een curve waarbij de lage en de hoge tonen een
  beetje versterkt worden.

  De themakleur selecteren

  2 Tip [Grafische EQ] aan.

  p Als u met uw vinger over meerdere equalizerbanden veegt,
  wordt elke band ingesteld op de positie die u met uw vinger
  aanraakte.

  29 • Page 30

  De videospeler instellen
  De voorkeurstalen instellen
  U kunt een voorkeurstaal instellen voor de ondertiteling, de
  gesproken taal en de menu’s, die gebruikt wordt als begininstelling. Als de geselecteerde taal op de disc is opgenomen, wordt
  deze voor de ondertiteling, de gesproken taal en de menu’s
  gebruikt.
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc”, “CD”, “Video CD” of “DVD” is.

  De ondertitelingstaal instellen
  U kunt de gewenste ondertitelingstaal instellen. Indien ze
  beschikbaar zijn, wordt de ondertiteling weergegeven in de
  geselecteerde taal.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.
  3 Raak [Taal Ondertiteling] aan.

  Het pop-upmenu verschijnt.

  De weergave van het camerahoekpictogram instellen
  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.
  3 Raak [Gesproken Taal] aan.

  Het pop-upmenu verschijnt.

  4 Tip de gewenste taal aan.

   Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is,
  wordt de standaardtaal van de disc weergegeven.
   U kunt de ondertitelingstaal ook tijdens het afspelen omschakelen met de toets voor het omschakelen van de ondertitelingstaal.
   De instelling die u hier maakt, wordt niet beïnvloed als u de ondertitelingstaal tijdens het afspelen wijzigt met de toets voor het omschakelen van
  de ondertitelingstaal.

  De audiotaal instellen
  U kunt de gewenste audiotaal instellen.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.
  30

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  Wanneer u “Andere” selecteert, verschijnt een scherm voor
  het invoeren van de taalcode. Voer deviercijferige code van de
  aan.
  gewenste taal in en tip dan

   Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is,
  wordt de standaardtaal van de disc weergegeven.
   U kunt de audiotaal ook tijdens het afspelen
  omschakelen met de toets voor het omschakelen
  van de audiotaal.
   De instelling die u hier maakt, wordt niet beïnvloed als u de audiotaal tijdens het afspelen
  wijzigt met de toets voor het omschakelen van de
  audiotaal.

  De menutaal instellen

  4 Tip de gewenste taal aan.

  Wanneer u “Andere” selecteert, verschijnt een scherm voor
  het invoeren van de taalcode. Voer deviercijferige code van de
  aan.
  gewenste taal in en tip dan

  U kunt het hoekpictogram laten verschijnen in scènes die met
  verschillende camerastandpunten zijn opgenomen.
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc”, “CD”, “Video CD” of “DVD” is.

  U kunt de taal instellen waarin de menu’s op een disc worden
  weergegeven.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.
  3 Raak [Multi Angle] zo vaak als nodig aan tot de
  gewenste instelling verschijnt.

   Aan (standaard): Meerdere camerastandpunten
  inschakelen.
   Uit: Meerdere camerastandpunten uitschakelen.

  De kinderbeveiliging instellen
  Bij sommige dvd-videodiscs kunt u de kinderbeveiliging gebruiken om beperkingen in te stellen zodat kinderen gewelddadige
  of seksueel getinte scènes niet te zien krijgen. U kunt het niveau
  voor de kinderbeveiliging naar eigen voorkeur instellen.
  p Als u een kinderbeveiligingsniveau hebt ingesteld en een
  disc met kinderbeveiliging afspeelt, moet u mogelijk het
  codenummer invoeren. Het afspelen begint nadat het juiste
  codenummer is ingevoerd.
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc”, “CD”, “Video CD” of “DVD” is.

  Het codenummer en niveau instellen
  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.
  3 Raak [Menu taal] aan.

  Het pop-upmenu verschijnt.

  4 Tip de gewenste taal aan.

  Wanneer u “Andere” selecteert, verschijnt een scherm voor
  het invoeren van de taalcode. Voer deviercijferige code van de
  aan.
  gewenste taal in en tip dan

  Als u deze functie voor het eerst gebruikt, moet u uw codenummer registreren. De kinderbeveiliging werkt niet als u geen code
  registreert.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

   Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is,
  wordt de standaardtaal van de disc weergegeven.
  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan. • Page 31

  De videospeler instellen
  3 Raak [Parental] aan.

  Het scherm “Parental” verschijnt.

  4 Raak [0] tot [9] aan om een viercijferig codenummer in te voeren.
  5 Raak de volgende toets aan.
  Het codenummer registreren; vervolgens kunt u
  het niveau instellen.

  6 Raak een cijfer van [1] tot [8] aan om het
  gewenste niveau te selecteren.

   [8]: De volledige disc kan worden afgespeeld
  (begininstelling).
   [7] tot [2]: Discs voor kinderen en discs die niet voor volwassenen zijn bedoeld, kunnen worden afgespeeld.
   [1]: Alleen discs voor kinderen kunnen worden afgespeeld.

  7 Raak de volgende toets aan.
  Het niveau voor kinderbeveiliging instellen.
  p We raden u aan uw codenummer zorgvuldig te bewaren,
  voor het geval u het mocht vergeten.
  p Het niveau voor kinderbeveiliging is op de disc vastgelegd.
  Controleer de verpakking van de disc, de bijgevoegde
  instructies of de disc zelf om het niveau te weten te komen.
  De kinderbeveiliging kan niet worden gebruikt met discs
  zonder kinderbeveiligingsniveau.
  p Bij sommige discs werkt de kinderbeveiliging zo dat
  bepaalde scènes worden overgeslagen, waarna het afspelen
  gewoon verder gaat. Zie voor meer informatie de instructies
  bij de disc.

  De DivX-ondertiteling instellen
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc” of “USB” is.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  Uw DivX VOD registratiecode
  weergeven
  Als u DivX® VOD-inhoud (video on demand) op dit product wilt
  weergeven, moet u het product eerst registreren bij uw DivX
  VOD-provider. Dit is mogelijk door een DivX VOD-registratiecode
  aan te maken die u indient bij uw provider.
  p Noteer uw code. U hebt hem nodig als u zich bij een provider
  van DivX VOD-inhoud registreert.
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc”, “CD”, “Video CD” of “DVD” is.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.

  4 Raak [Afmeld code] aan.

  Uw deregistratiecode van 8 cijfers verschijnt.
  p Noteer uw code. U hebt hem nodig wanneer u uw registratie
  bij een DivX VOD-provider ongedaan wilt maken.

  Automatisch afspelen van
  DVD’s
  Als deze functie is geactiveerd en een DVD met DVD-menu in
  dit product wordt geplaatst, wordt het dvd-menu niet weergegeven en automatisch het eerste hoofdstuk van de eerste titel
  afgespeeld.
  p Het is mogelijk dat sommige DVD’s niet goed werken. Als
  deze functie niet goed werkt, schakelt u de functie uit en
  begint u met afspelen.
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc”, “CD”, “Video CD” of “DVD” is.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  3 Raak [DivX® VOD] aan.

  Het scherm “DivX® VOD” verschijnt.
  p Als er reeds een registratiecode geactiveerd is, kan deze niet
  worden weergegeven.

  4 Raak [Registratiecode] aan.

  Uw registratiecode van 10 cijfers verschijnt.
  p Noteer uw code. U hebt hem nodig wanneer u uw registratie
  bij een DivX VOD-provider ongedaan wilt maken.

  Uw DivX VOD-deregistratiecode
  weergeven
  Een registratiecode die geregistreerd is met een deregistratiecode kan worden gewist.
  p Deze instelling is beschikbaar wanneer de geselecteerde
  bron “Disc”, “CD”, “Video CD” of “DVD” is.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.
  3 Raak [DVD Auto Play] zo vaak als nodig aan tot
  de gewenste instelling verschijnt.

   Uit (standaard): Automatisch afspelen van dvd’s
  uitschakelen
   Aan: Automatisch afspelen van dvd’s inschakelen

  Het videosignaal voor de achteruitkijkcamera instellen
  Als u een achteruitkijkcamera op dit product aansluit, moet u
  het juiste videosignaal instellen.
  p U kunt deze functie alleen gebruiken voor een videosignaal
  dat wordt ingevoerd via de AV-ingang.

  1 Geef het scherm “Video Instellingen” weer.

  2 Raak [DivX Subtitle] aan om te schakelen naar
  “Original” (standaard) of “Custom”.

  2 Raak [DVD/DivX instellen] aan.
  3 Raak [DivX® VOD] aan.

  Het scherm “DivX® VOD” verschijnt.

  2 Tip [Instelling Videosignaal] aan.
  31 • Page 32

  De videospeler
  instellen
  3 Raak [Camera] aan.

  Het pop-upmenu verschijnt.

  4 Tip het item aan dat u wilt instellen.

   Automatisch (standaard): Het videosignaal automatisch
  instellen.
   PAL: Het videosignaal instellen op PAL.
   NTSC: Het videosignaal instellen op NTSC.
   PAL-M: Het videosignaal instellen op PAL-M.
   PAL-N: Het videosignaal instellen op PAL-N.
   SECAM: Het videosignaal instellen op SECAM.

  Favorietenmenu
  Als u uw favoriete menu-items in snelkoppelingen registreert,
  kunt u snel naar een geregistreerd menuscherm springen door
  eenvoudig op het scherm “Favorieten” te tippen.
  p U kunt maximaal 12 menu-items registreren in het
  favorietenmenu.

  Een snelkoppeling maken
  1 Geef het scherm “Instellingen” weer.

  2 Raak het sterpictogram aan van het menu-item
  dat u wilt toevoegen aan het favorietenmenu.

  Het sterpictogram voor het geselecteerde menu wordt opgevuld.

   Als u het vastleggen wilt annuleren, raakt u het
  sterpictogram in de menukolom opnieuw aan.

  Een snelkoppeling selecteren
  1 Geef het scherm “Favorieten” weer.

  2 Raak het gewenste menu-item aan.

  Een snelkoppeling verwijderen
  1 Geef het scherm “Favorieten” weer.

  2 Raak de kolom van het favoriete menu dat u
  wilt verwijderen en houd het vast.

  Het geselecteerde menu wordt verwijderd van het scherm
  “Favorieten”.
  32

   U kunt een snelkoppeling ook verwijderen door
  het sterpictogram in de kolom van het geregistreerde menu aan te tippen. • Page 33

  Gemeenschappelijke bewerkingen
  1

  AUX

  6/10

  21 48
  Full

  2
  1 Klokweergave
  Het instellingenscherm voor de datum en de tijd openen
   De datum en tijd instellen op bladzijde 33
  2 Toets schermweergavemodus
  De breedbeeldstand veranderen
   De breedbeeldstand veranderen op bladzijde 33

  De datum en tijd instellen

  p
  p
  p
  p

  Een beeld van 4:3 wordt alleen in horizontale richting vergroot, waardoor u naar een beeld zonder weglatingen kunt
  kijken.
  Zoom:
  Een 4:3 beeld wordt verticaal en horizontaal in dezelfde
  verhouding vergroot.
  Normal:
  Een 4:3 beeld wordt normaal weergegeven zonder dat de
  verhoudingen worden gewijzigd.
  U kunt deze functie niet bedienen tijdens het rijden.
  Er kunnen verschillende instellingen voor elke videobron
  worden opgeslagen.
  Als u een video bekijkt op breedbeeldformaat dat afwijkt van
  het normale beeldformaat, kan het beeld er anders uitzien.
  In de stand “Zoom” wordt het videobeeld korreliger.

  Andere functies
  Verscheidene instellingen
  resetten/Dit product herstellen
  naar de standaardinstellingen
  U kunt de instellingen of opgenomen inhoud terugzetten naar
  de standaardinstellingen. Er zijn verschillende methoden om uw
  gebruikersinformatie te wissen.

  Methode 1: De accu van het voertuig loskoppelen
  Verscheidene instellingen van dit product worden teruggezet.
  p De instellingen die zijn geconfigureerd in het scherm
  “Thema” worden niet teruggezet.

  Methode 2: Initialiseren vanaf het menu
  “Systeem”
  Methode 3: Druk op de RESET

   De microprocessor resetten op bladzijde 6

  De fabrieksinstellingen herstellen

  1 Raak de huidige tijd aan op het scherm.

  p Deze instelling kan alleen worden gebruikt als u het voertuig
  op een veilige plaats parkeert en de handrem aantrekt.

  of
  2 Raak
  in te stellen.

  Zet de motor niet uit tijdens het herstellen van de instellingen.

  aan om de juiste tijd en datum

  U kunt de volgende items bedienen: jaar, maand, datum, uur,
  minuten.
  p U kunt de notatie voor de tijdweergave wijzigen naar “12uur” (standaard) of “24-uur”.
  p U kunt de volgorde van de notatie van de datumweergave
  wijzigen: Dag-maand-jaar, Maand-dag-jaar.

  De breedbeeldstand
  veranderen
  U kunt de schermgrootte voor video- en JPEG/BMP-beelden
  instellen.
  p De standaardinstelling is “Full” en voor JPEG/BMP-beelden
  is dat “Normal”.
  p Wanneer er aanraaktoetsen op het scherm zijn, verschijnen
  beelden met de functie “Full”, ongeacht uw instelling.

  BELANGRIJK
  1 Geef het scherm “Systeem” weer.

  2 Tip [Instellingen herstellen] aan.

  Er wordt om bevestiging gevraagd voor het initialiseren van de
  instellingen.

  3 Tip [Herstellen] aan.

  p De bron wordt uitgeschakeld en de Bluetooth-verbinding
  wordt verbroken voordat het proces begint.

  1 Tip de volgende toets aan.

  p De weergave van deze toets verschilt afhankelijk van de
  huidige instelling.

  2 Tip de gewenste stand aan.

   Full:

  33 • Page 34

  Aanhangsel
  Storingen verhelpen
  Raadpleeg dit hoofdstuk als er problemen zijn met de werking
  van dit product. De meest voorkomende problemen komen aan
  bod, met de vermoedelijke oorzaken en de oplossingen. Als u
  aan de hand van de onderstaande aanwijzingen het probleem
  niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw dealer of het
  dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum.

  Problemen met het AV-scherm
  Afspelen van een CD of DVD is niet mogelijk.
   De disc zit er ondersteboven in.
  — Plaats de disc met de labelkant naar boven.
   De disc is vuil.
  — Maak de disc schoon.
   De disc heeft een barst, krassen of andere beschadigingen.
  — Plaats een normale, ronde disc.
   De bestanden op de disc hebben een ongebruikelijk
  bestandsformaat.
  — Controleer het bestandsformaat.
   Het discformaat kan niet afgespeeld worden.
  — Vervang de disc.
   Dit product kan de geplaatste disc niet afspelen.
  — Controleer welk type disc wordt gebruikt.
  Er is een waarschuwingsmelding op het scherm en de
  video kan niet worden getoond.
   De handremdraad is niet aangesloten of ingeschakeld.
  — Sluit de handremdraad correct aan en trek de handrem
  aan.
   De handremvergrendeling is ingeschakeld.
  — Parkeer uw voertuig op een veilige plaats en trek de handrem aan.
  Er worden beelden of geluid overgeslagen.
   Dit product is niet stevig bevestigd.
  — Zet het product stevig vast.
  Er is geen geluid te horen. Het volumeniveau gaat niet
  omhoog.
   De kabels zijn niet goed aangesloten.
  — Sluit de kabels op de juiste manier aan.
   U kijkt naar een stilstaand beeld, vertraagde weergave of
  beeld-voor-beeld weergave van een dvd-video.
  — Er is geen geluid bij stilstaand beeld, vertraagde weergave
  of beeld-voor-beeld weergave van een dvd-video.
   U hebt de pauzefunctie ingeschakeld of het systeem is aan
  het snel achteruit- of vooruitspoelen tijdens weergave van
  een disc.
  — Bij andere media dan een muziek-cd (cd-da) is er geen
  geluid tijdens snel achteruit- of vooruitspoelen.
  34

  Het pictogram  wordt weergegeven en bediening is niet
  mogelijk.
   De bedieningshandeling is niet compatibel met de
  videoconfiguratie.
  — Deze bewerking is niet mogelijk. (De DVD die wordt afgespeeld heeft bijvoorbeeld geen ander camerastandpunt,
  geluidssysteem, ondertitelingstaal, enz.)
  Het beeld stopt (wordt onderbroken) en het product kan
  niet worden bediend.
   Uitlezen van de gegevens is niet mogelijk tijdens het afspelen van de disc.
  — Stop het afspelen en start het dan weer.
  Het beeld is uitgerekt en heeft een verkeerde
  beeldverhouding.
   De instelling voor de beeldverhouding is niet juist voor het
  display.
  — Selecteer de juiste instelling voor het weergegeven beeld.
  Er verschijnt een bericht van de kinderbeveiliging en de
  dvd kan niet worden afgespeeld.
   De kinderbeveiliging staat aan.
  — Zet de kinderbeveiliging uit of verander het niveau.
  De kinderbeveiliging voor het afspelen van de dvd kan niet
  worden opgeheven.
   Het codenummer is niet juist.
  — Voer het juiste codenummer in.
  Afspelen is niet mogelijk met de instellingen voor de
  audiotaal en de ondertitelingstaal die in “DVD/DivX instellen” zijn geselecteerd.
   De spelende dvd heeft geen gesproken taal of ondertiteling
  in de taal die in “DVD/DivX instellen” is geselecteerd.
  — Overschakelen naar de geselecteerde taal is niet mogelijk
  als de taal die is geselecteerd in “DVD/DivX instellen”
  niet op de disc is opgenomen.

  Het beeld is erg onscherp/vervormd en donker tijdens de
  weergave.
   De disc heeft een signaal dat kopiëren verbiedt. (Sommige
  discs hebben deze eigenschap.)
  — Aangezien dit product compatibel is met het analoge
  kopieerbeveiligingssysteem, kunnen er horizontale strepen of andere storingen in het beeld zijn wanneer een disc
  met dat soort beveiligingssignaal op sommige schermen
  wordt weergegeven. Dit duidt niet op een defect.
  De iPod kan niet worden bediend.
   De iPod is vastgelopen.
  — Sluit de iPod opnieuw aan met de USB-interfacekabel voor
  de iPod / iPhone.
  — Update de softwareversie van de iPod.
   Er heeft zich een fout voorgedaan.
  — Sluit de iPod opnieuw aan met de USB-interfacekabel voor
  de iPod / iPhone.
  — Parkeer uw voertuig op een veilige plaats en zet de motor
  af. Zet de contactschakelaar uit (ACC OFF). Start de motor
  daarna opnieuw en schakel dit product weer in.
  — Update de softwareversie van de iPod.
   De kabels zijn niet goed aangesloten.
  — Sluit de kabels op de juiste manier aan.

  Problemen met het telefoonscherm
  Er kan niet gebeld worden omdat de aanraaktoetsen voor
  het bellen niet actief zijn.
   Uw telefoon heeft geen signaal.
  — Probeer het opnieuw wanneer u weer een signaal heeft.
   Er kan geen verbinding worden gemaakt tussen de mobiele
  telefoon en dit product.
  — Voer de verbindingsprocedure uit.

  Problemen met het applicatiescherm
  Er wordt een zwart scherm weergegeven.
   Tijdens het gebruik van een applicatie werd de applicatie op
  de smartphone afgesloten.
  — Druk op om het beginmenuscherm weer te geven.
   Het besturingssysteem van de smartphone wacht mogelijk
  op bediening op het scherm.
  — Stop het voertuig op een veilige plaats en controleer het
  scherm van de smartphone. • Page 35

  Aanhangsel
  Het scherm wordt weergegeven, maar er is geen bediening
  mogelijk.
   Er heeft zich een fout voorgedaan.
  — Parkeer uw voertuig op een veilige plaats en zet de contactschakelaar uit (ACC OFF). Zet daarna de contactschakelaar weer aan (ACC ON).
  De smartphone is niet opgeladen.
   Het opladen stopte omdat de temperatuur van de smartphone steeg als gevolg van langdurig gebruik van de smartphone tijdens het opladen.
  — Maak de smartphone los van de kabel en wacht tot de
  smartphone voldoende is afgekoeld.
   Er werd meer batterijvermogen verbruikt dan via opladen
  werd verkregen.
  — Dit probleem kan worden opgelost door onnodige services
  op de smartphone uit te zetten.

  Foutberichten
  Bij problemen met dit product kan er een foutmelding op het
  scherm verschijnen. Raadpleeg de tabel hieronder om het
  probleem te bepalen en voer vervolgens de voorgestelde corrigerende maatregelen uit. Als de fout blijft bestaan, maak dan een
  notitie van de foutmelding en neem contact op met uw dealer of
  het dichtstbijzijnde Pioneer-servicecentrum.

  Algemeen
  Amp fout
   Dit product werkt niet of er is een probleem met de luidsprekeraansluiting; het beveiligingscircuit is geactiveerd.
  — Controleer de aansluiting van de luidsprekers. Als het
  bericht niet verdwijnt nadat de motor is afgezet en dan
  weer aangezet, neemt u contact op met uw dealer of een
  officieel Pioneer-servicecentrum.
  Product overheat. System will be shut down automatically
  in 1 minute. Restart the product by ACC Off/On may fix this
  problem. If this message keep showing up, it is possible
  that some problem occurred in the product.
   De temperatuur is te hoog voor dit product.
  — Volg de instructies op het scherm. Als het probleem hiermee niet is opgelost, neemt u contact op met uw dealer of
  een officieel Pioneer-servicecentrum voor ondersteuning.

  Disc
  Error-02-XX
   De disc is vuil.
  — Maak de disc schoon.
   De disc is bekrast.
  — Vervang de disc.
   De disc zit er ondersteboven in.
  — Controleer of de disc er op de juiste manier in zit.
   Er is een elektrische of mechanische fout.
  — Druk op de RESET -knop.
  Disc uit andere regio
   De disc heeft een ander regionummer dan dit product.
  — Vervang de dvd door een dvd met het juiste regionummer.
  Disc niet speelbaar
   Dit type disc kan niet op dit product worden afgespeeld.
  — Plaats een disc die wel op dit product kan worden
  afgespeeld.
  Bestand niet speelbaar
   Dit type bestand kan niet op dit product worden afgespeeld.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.
  Overgeslagen
   De geplaatste disc bevat bestanden die door digitaal rechtenbeheer (DRM) beveiligd zijn.
  — De beschermde bestanden worden overgeslagen.
  Protect
   Alle bestanden op de disc zijn door digitaal rechtenbeheer
  (DRM) beveiligd.
  — Vervang de disc.
  TEMP
   De temperatuur van dit product valt buiten het normale
  bedrijfsbereik.
  — Wacht tot de temperatuur van het product binnen de
  normale grenzen valt.
  De DivX huurperiode is verstreken.
   De geplaatste disc bevat DivX VOD-inhoud die is verstreken.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.
  Video resolution not supported
   Het bestand bevat bestanden die dit product niet kan
  afspelen.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.
  Flash geheugen schrijven niet mogelijk.
   De weergavegeschiedenis voor de VOD-inhoud kan niet
  worden opgeslagen.
  — Probeer het opnieuw.
  — Als het bericht regelmatig verschijnt, moet u uw dealer
  raadplegen.

  Het apparaat is niet geautoriseerd om deze DivX video
  weer te geven.
   De DivX-registratiecode van dit product is niet geautoriseerd
  door de aanbieder van de DivX VOD-inhoud.
  — Registreer dit product bij de aanbieder van de DivX
  VOD-inhoud.
  Frame Rate niet ondersteund.
   De beeldsnelheid van het DivX-bestand is meer dan 30 fps.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.
  Audiobestand niet ondersteund.
   Dit bestandstype wordt niet ondersteund op dit product.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.

  USB-geheugenapparaat
  Error-02
   Communicatiefout.
  — Zet de contactschakelaar uit en dan weer aan.
  — Ontkoppel het USB-geheugenapparaat.
  — Wijzigen naar een andere bron. Keer vervolgens terug
  naar het USB-geheugenapparaat.
  Bestand niet speelbaar
   Dit type bestand kan niet op dit product worden afgespeeld.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.
   Het aangesloten USB-geheugenapparaat is beveiligd.
  — Volg de instructies voor het USB-geheugenapparaat om
  de beveiliging uit te schakelen.
  Overgeslagen
   Het aangesloten USB-geheugenapparaat bevat bestanden
  die met DRM zijn beveiligd.
  — De beschermde bestanden worden overgeslagen.
  Protect
   Alle bestanden op het aangesloten USB-geheugenapparaat
  zijn beveiligd met DRM.
  — Vervang het USB-geheugenapparaat.
  USB niet compatibel
   Het aangesloten USB-geheugenapparaat wordt niet ondersteund door dit product.
  — Ontkoppel het apparaat en sluit een compatibel USBgeheugenapparaat aan.

  35 • Page 36

  Aanhangsel
  Controlleer USB
   Er is kortsluiting opgetreden in de USB-stekker of de
  USB-kabel.
  — Controleer of de USB-stekker en de USB-kabel niet ergens
  ingeklemd of beschadigd zijn.
   Het aangesloten USB-geheugenapparaat verbruikt meer
  stroom dan de maximaal toelaatbare waarde.
  — Ontkoppel het USB-geheugenapparaat en gebruik het
  niet meer. Zet de contactschakelaar van het voertuig
  achtereenvolgens UIT, vervolgens in de accessoirestand
  (ACC) of aan, en sluit ten slotte een compatibel USBgeheugenapparaat aan.
  Video resolution not supported
   Het bestand bevat bestanden die dit product niet kan
  afspelen.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.
  USB verbind. verbroken om toestel te beschermen Plaats de
  USB stick niet terug. Herstart het toestel.
   Er is kortsluiting opgetreden in de USB-stekker of de
  USB-kabel.
  — Controleer of de USB-stekker en de USB-kabel niet ergens
  ingeklemd of beschadigd zijn.
   Het aangesloten USB-geheugenapparaat verbruikt meer
  stroom dan de maximaal toelaatbare waarde.
  — Ontkoppel het USB-geheugenapparaat en gebruik het
  niet meer. Zet de contactschakelaar van het voertuig
  achtereenvolgens UIT, vervolgens in de accessoirestand
  (ACC) of aan, en sluit ten slotte een compatibel USBgeheugenapparaat aan.
   Er is kortsluiting opgetreden in de USB-interfacekabel voor
  de iPod / iPhone.
  — Controleer of de USB-interfacekabel voor de iPod / iPhone
  of de USB-kabel niet ergens ingeklemd is of beschadigd
  is.
  Audiobestand niet ondersteund.
   Dit bestandstype wordt niet ondersteund op dit product.
  — Selecteer een afspeelbaar bestand.

  iPod
  Error-02-6X
   iPod-fout.
  — Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de kabel weer aan als
  het hoofdmenu van de iPod wordt weergegeven en stel de
  iPod opnieuw in.
  Error-02
   De versie van de iPod-firmware is verouderd.
  — Update de versie van iPod.
  36

  Bluetooth
  Error-10
   Fout in de stroomvoorziening van de Bluetooth-module van
  dit product.
  — Zet de contactschakelaar uit en daarna aan.
  Als de foutmelding hierna nog wordt weergegeven,
  neem dan contact op met uw leverancier of een erkend
  Pioneer-servicecentrum.

  Omgaan met en verzorging van
  de discs
  Bij het omgaan met de discs dient u op de volgende punten te
  letten.

  Gebruik en verzorging van het ingebouwde station
   Gebruik alleen conventionele, volledig cirkelvormige discs.
  Gebruik geen anders gevormde discs.
   Gebruik geen discs die gebarsten, kromgetrokken of op
  andere wijze zijn beschadigd, want dit kan resulteren in
  beschadiging van het ingebouwde station.
   Gebruik discs van 12 cm. Gebruik geen discs van 8 cm of een
  adapter voor discs van 8 cm.
   Als u discs gebruikt met een bedrukbare labelzijde, moet
  u zorgvuldig de instructies en waarschuwingen op de
  disc lezen. Afhankelijk van de disc kan deze mogelijk niet
  geplaatst of verwijderd worden. Gebruik van dergelijke discs
  kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.
   Plak geen labels op de discs, schrijf er niet op en zorg ervoor
  dat geen chemicaliën in contact kunnen komen met het
  oppervlak.
   Bevestig geen los verkrijgbare labels of andere materialen op
  de discs.
   Om een disc schoon te maken, veegt u er met een zachte
  doek over, vanaf het midden naar de buitenrand toe.
   Condens kan er toe leiden dat het ingebouwde station
  tijdelijk niet goed werkt.
   Als u een bepaalde disc niet kunt afspelen, kan dat worden
  veroorzaakt door de eigenschappen van de disc, de indeling
  van de disc, de toepassing waarmee de disc is opgenomen,
  de omgeving waarin de disc wordt afgespeeld, de manier
  waarop de disc wordt bewaard, enz.
   Door schokken tijdens het rijden kan het afspelen van discs
  worden verstoord.

   Lees de voorzorgsmaatregelen voor de discs voordat u ze
  gebruikt.

  Omgevingsvoorwaarden bij het
  afspelen van een disc
   Bij erg hoge temperaturen kan er een ingebouwd beveiligingscircuit in werking treden, waardoor dit product automatisch wordt uitgeschakeld.
   Ondanks ons zorgvuldige ontwerp van het product kunnen
  er kleine krassen die geen invloed hebben op de werking
  voorkomen op het oppervlak van de disc door mechanische
  slijtage, de gebruiksomgeving of de behandeling van de disc.
  Dit is geen teken van een slechte werking van dit product. U
  kunt het beschouwen als normale slijtage.

  Afspeelbare discs
  Dvd-video  is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing
  Corporation.
   Dit toestel kan geen dvd-audiodiscs (geluid) afspelen. Het is
  mogelijk dat het dvd-station niet alle discs kan afspelen met
  de bovenvermelde aanduidingen.

  CD • Page 37

  Aanhangsel
  AVCHD-opgenomen discs
  Dit toestel is niet compatibel met discs die zijn opgenomen in
  AVCHD-formaat (Advanced Video Codec High Definition). Plaats
  geen AVCHD-discs. Als u dergelijke discs plaatst, worden ze
  mogelijk niet uitgeworpen.

  DualDiscs afspelen
   DualDiscs zijn tweezijdige discs die aan de ene zijde een
  opneembare CD bevatten voor geluidsopnames en aan de
  andere zijde een opneembare DVD voor video.
   De dvd-zijde kan met dit product worden afgespeeld. De
  cd-zijde van DualDiscs kan mogelijk niet op dit product
  worden afgespeeld omdat deze zijde niet compatibel is met
  de algemene cd-norm.
   Het regelmatig laden en uitwerpen van een DualDisc kan
  krassen veroorzaken op de disc.
   Ernstige krassen kunnen de weergave met dit product
  belemmeren. In bepaalde gevallen kan een DualDisc klem
  raken in de disc-laadsleuf en wordt de disc niet uitgeworpen.
  Om dit te vermijden, raden we u aan om geen DualDiscs te
  gebruiken in dit product.
   Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie over DualDiscs.

  Dolby Digital
  Dit product zal Dolby Digital-signalen intern downmixen en het
  geluid in stereo uitvoeren.
  p Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby,
  Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn gedeponeerde
  handelsmerken van Dolby Laboratories.

  Gedetailleerde informatie voor
  afspeelbare media
  Compatibiliteit
  Algemene opmerkingen over de
  disc-compatibiliteit
   Bepaalde functies van dit product zijn mogelijk niet beschikbaar voor sommige discs.
   Wij kunnen geen compatibiliteit met alle discs garanderen.
   Dit toestel kan geen dvd-rom/dvd-ram discs afspelen.
   Afspelen van discs kan onmogelijk worden wanneer ze
  worden blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen, of wanneer ze niet naar behoren worden bewaard in het
  voertuig.

  Dvd-videodiscs
   Dvd-videodiscs met niet-compatibele regionummers kunnen
  niet worden afgespeeld in dit dvd-station. Het regionummer
  van de speler staat op het chassis van het toestel.

  Dvd-r/dvd-rw/dvd-r sl (enkellaags)/
  dvd-r dl (dubbellaags) discs
   Niet-gefinaliseerde discs die zijn opgenomen met het Videoformaat (videomodus) kunnen niet worden afgespeeld.
   Discs die zijn opgenomen met het Video Recording formaat
  (VR-modus) kunnen niet worden afgespeeld.
   Dvd-r dl (dubbellaags) discs die zijn opgenomen met Layer
  Jump-opname, kunnen niet worden afgespeeld.
   Voor gedetailleerde informatie over de opnamemodus kunt
  u contact opnemen met de fabrikant van het medium, de
  recorder of de schrijfsoftware.

  Cd-r/cd-rw-discs
   Niet-gefinaliseerde discs kunnen niet worden afgespeeld.
   Misschien is het niet mogelijk cd-r/cd-rw-discs af te spelen
  die zijn opgenomen op een muziek-cd-recorder of een
  computer vanwege eigenschappen van de disc zelf, krassen
  of vuil op de disc, of vanwege vuil, krassen of condens op de
  lens van het ingebouwde station.
   Discs die op een computer zijn opgenomen, kunnen
  wellicht niet worden afgespeeld, afhankelijk van het opnameapparaat, de schrijfsoftware, de instellingen of andere
  omgevingsfactoren.

   Maak de opnamen met het juiste formaat. (Neem voor
  details contact op met de fabrikant van het medium, de
  recorder of de schrijfsoftware.)
   Titels en andere tekstinformatie op een cd-r/cd-rw-disc
  kunnen mogelijk niet worden weergegeven door dit product
  (in geval van audiogegevens (cd-da)).
   Lees de voorzorgsmaatregelen bij de cd-r/cd-rw-discs voordat u de discs gebruikt.

  Algemene opmerkingen over het
  USB-geheugenapparaat
   Leg het USB-geheugenapparaat niet op een plaats met hoge
  temperaturen.
   Afhankelijk van het type USB-geheugenapparaat dat u
  gebruikt, kan het gebeuren dat dit product het geheugenapparaat niet herkent of dat de bestanden niet juist kunnen
  worden afgespeeld.
   De tekstinformatie van sommige audio- en videobestanden
  wordt mogelijk niet correct weergegeven.
   Bestandsnaamextensies moeten correct gebruikt worden.
   Er kan een korte vertraging zijn bij het beginnen met afspelen van bestanden in een USB-geheugenapparaat (USB, SD)
  met een ingewikkelde mappenstructuur.
   De bediening kan verschillen afhankelijk van het type
  USB-geheugenapparaat.
   Het is mogelijk dat sommige muziekbestanden van een
  USB-apparaat niet kunnen worden afgespeeld als gevolg van
  de eigenschappen van het bestand, het bestandsformaat,
  de gebruikte opnamesoftware, de weergave-omgeving, de
  opslagomstandigheden, enz.
  Compatibiliteit van USB-geheugenapparaten
   Voor details over de compatibiliteit van USBgeheugenapparaten met dit product, raadpleegt u
  Specificaties op bladzijde 41.
   Protocol: bulk
   USB-geheugenapparaten kunnen niet via een USB-hub op
  dit product worden aangesloten.
   Gepartitioneerde USB-geheugenapparaten kunnen niet op
  dit product gebruikt worden.
   Maak het USB-geheugenapparaat stevig vast voordat u gaat
  rijden. Laat het USB-geheugenapparaat niet op de grond
  vallen, omdat het dan onder het rem- of gaspedaal terecht
  kan komen.
   Er kan een kleine vertraging optreden bij het afspelen van
  audiobestanden die met afbeeldinggegevens zijn gecodeerd.
   Sommige USB-geheugenapparaten kunnen ruis veroorzaken in radio-uitzendingen wanneer ze op dit product worden
  aangesloten.
   Sluit niets anders dan een USB-geheugenapparaat aan.
  37 • Page 38

  Aanhangsel
  De volgorde van de audiobestanden op een
  USB-geheugenapparaat
  De volgorde van de bestanden op een USB-geheugenapparaat
  kan verschillen afhankelijk van het USB-geheugenapparaat.
  Richtlijnen voor de behandeling en aanvullende informatie
   Dit product is niet compatibel met de Multi Media Card
  (MMC).
   Bestanden beschermd door auteursrechten kunnen niet
  worden afgespeeld.

  Algemene opmerkingen over
  DivX-bestanden
  Opmerkingen speciaal voor DivX-bestanden
   Alleen bij DivX-bestanden die gedownload zijn van een DivXpartnersite, kan een juiste werking worden gegarandeerd.
  Het is mogelijk dat niet geautoriseerde DivX-bestanden niet
  juist werken.
   DRM-huurbestanden kunnen niet bediend worden totdat de
  weergave is gestart.
   Dit product kan DivX-bestanden afspelen die maximaal 1 590
  minuten en 43 seconden lang zijn. Zoekopdrachten na deze
  duur zijn niet mogelijk.
   Voor weergave van DivX VOD-bestanden moet de ID-code
  van dit product aan de DivX VOD-provider worden gegeven.
  Raadpleeg Uw DivX VOD registratiecode weergeven op bladzijde 31 voor informatie over de ID-code.
   Raadpleeg Specificaties op bladzijde 41 voor details over
  de Divx-videoversies die kunnen worden afgespeeld op dit
  product.
   Voor meer details over DivX kunt u een bezoek brengen aan
  deze site:
  http://www.divx.com/
  DivX-ondertitelingbestanden
   Ondertitelingbestanden in het srt-formaat met de extensie
  “.srt” kunnen worden gebruikt.
   Slechts één ondertitelingbestand kan worden gebruikt voor
  ieder DivX-bestand. Het is niet mogelijk om meerdere ondertitelingbestanden te associëren met één DivX-bestand.
   Ondertitelingbestanden die benoemd worden met dezelfde
  tekenreeks als het DivX-bestand vóór de extensie, worden
  geassocieerd met het DivX-bestand. De tekenreeks vóór de
  extensie moet precies hetzelfde zijn. Als er echter slechts
  één DivX-bestand is en één ondertitelingbestand in een
  enkele map, dan worden deze bestanden ook met elkaar
  geassocieerd als de bestandsnamen niet identiek zijn.
   Het ondertitelingbestand moet in dezelfde map als het DivXbestand opgeslagen zijn.
  38

   Er kunnen maximaal 255 ondertitelingbestanden worden
  gebruikt. Meer bestanden dan dat aantal worden niet
  herkend.
   U kunt tot 64 tekens gebruiken voor de naam van het
  ondertitelingbestand, inclusief de extensie. Indien meer dan
  64 tekens worden gebruikt voor de bestandsnaam, is het
  mogelijk dat het ondertitelingbestand niet wordt herkend.
   De tekencode voor het ondertitelingbestand moet conform
  ISO-8859-1 zijn. Als u andere tekens gebruikt dan ISO-8859-1,
  kan dit leiden tot een incorrecte weergave van de tekens.
   Het is mogelijk dat de ondertiteling niet correct wordt weergegeven als de weergegeven tekens in het ondertitelingbestand een controlecode bevatten.
   Voor materialen die een hoge overdrachtsnelheid gebruiken,
  is het mogelijk dat de ondertiteling en video niet volledig
  gesynchroniseerd zijn.
   Als meerdere ondertitels geprogrammeerd worden voor
  weergave binnen een korte periode, zoals 0,1 seconde, is het
  mogelijk dat de ondertiteling niet op het correcte moment
  wordt weergegeven.

  MP3-compatibiliteit
  Versie 2.x van de ID3-tag heeft voorrang wanneer zowel
  versie 1.x als versie 2.x bestaan.
  Dit product is niet compatibel met: MP3i (MP3 interactief),
  mp3 PRO, m3u afspeellijst
  Cd-r/-rw
  Bestandsextensie: .mp3
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48
  kHz voor accentfunctie)
  ID3-tag: ID3-tag versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
  Dvd-r/-r sl/-r dl/dvd-rw
  Bestandsextensie: .mp3
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48
  kHz voor accentfunctie)
  ID3-tag: ID3-tag versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

  Tabel voor mediacompatibiliteit

  USB-geheugenapparaat
  Bestandsextensie: .mp3
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz
  ID3-tag: ID3-tag versie: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

  Algemeen

  WMA-compatibiliteit

  Maximale weergavetijd van een audiobestand op de disc: 60
  u
  Maximale weergavetijd van een audiobestand in een USBgeheugenapparaat: 7,5 u (450 minuten)
  Cd-r/-rw
  Bestandssysteem: ISO9660 niveau 1.ISO9660 niveau 2.Romeo,
  Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
  Maximaal aantal mappen: 300
  Maximaal aantal bestanden: 999
  Afspeelbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX,
  MPEG1, MPEG2, MPEG4
  Dvd-r/-r sl/-r dl/dvd-rw
  Bestandssysteem: ISO9660 niveau 1.ISO9660 niveau 2.Romeo,
  Joliet.UDF 1.02/1.50/2.00/2.01/2.50
  Maximaal aantal mappen: 300
  Maximaal aantal bestanden: 3 500
  Afspeelbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX,
  MPEG1, MPEG2, MPEG4
  USB-geheugenapparaat
  Bestandssysteem: FAT16/FAT32
  Maximaal aantal mappen: 300
  Maximaal aantal bestanden: 15 000
  Afspeelbare bestandstypen: MP3, WMA, AAC, WAV, MPEG4,
  JPEG, BMP

  Dit product is niet compatibel met: Windows Media™ Audio
  9 Professional, Lossless, Voice
  Cd-r/-rw
  Bestandsextensie: .wma
  Bitsnelheid: 5 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz
  Dvd-r/-r sl/-r dl/dvd-rw
  Bestandsextensie: .wma
  Bitsnelheid: 5 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz
  USB-geheugenapparaat
  Bestandsextensie: .wma
  Bitsnelheid: 5 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz

  WAV-compatibiliteit
  De bemonsteringsfrequentie die op het display wordt aangegeven, kan zijn afgerond.
  USB-geheugenapparaat
  Bestandsextensie: .wav
  Formaat: Lineaire PCM (LPCM)
  Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz tot 48 kHz
  Kwantiseringsbits: 8 bits en 16 bits • Page 39

  Aanhangsel
  AAC-compatibiliteit
  Dit product kan AAC-bestanden afspelen die met iTunes zijn
  gemaakt.
  Cd-r/-rw
  Bestandsextensie: .m4a
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR)
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 44,1 kHz
  Dvd-r/-r sl/-r dl/dvd-rw
  Bestandsextensie: .m4a
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR)
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 44,1 kHz
  USB-geheugenapparaat
  Bestandsextensie: .m4a
  Bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps (CBR)
  Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz tot 48 kHz

  DivX-compatibiliteit
  Dit product is niet compatibel met: DivX Ultra-formaat,
  DivX-bestanden zonder videogegevens, DivX-bestanden
  gecodeerd met LPCM (lineaire PCM) audio-codec
  Afhankelijk van de samenstelling van de bestandsinformatie,
  zoals het aantal audiostreams, kan er een korte vertraging
  zijn bij het beginnen met afspelen van de discs.
  Als een bestand meer dan 4 GB groot is, zal het afspelen
  stoppen voordat het einde is bereikt.
  Het is mogelijk dat een specifieke handeling belet wordt door
  de samenstelling van het DivX-bestand.
  Het is mogelijk dat bestanden met hoge overdrachtsnelheden niet correct afgespeeld worden. De standaard
  overdrachtsnelheid is 4 Mbps voor cd’s en 10,08 Mbps voor
  dvd’s.
  DivX-bestanden op een USB-geheugenapparaat kunnen niet
  worden afgespeeld.
  Cd-r/-rw
  Bestandsextensie: .avi/.divx
  Profiel (DivX-versie): Home Theater versie 3.11/versie 4.x/versie
  5.x/versie 6.x
  Compatibele audio-codec: MP3, Dolby Digital
  Bitsnelheid (MP3): 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie (MP3): 16 kHz tot 48 kHz (32 kHz, 44,1
  kHz, 48 kHz voor accentfunctie)
  Maximale beeldgrootte: 720 pixels x 576 pixels
  Maximale bestandsgrootte: 4 GB
  Dvd-r/-r sl/-r dl/dvd-rw
  Bestandsextensie: .avi/.divx
  Profiel (DivX-versie): Home Theater versie 3.11/versie 4.x/versie
  5.x/versie 6.x
  Compatibele audio-codec: MP3, Dolby Digital

  Bitsnelheid (MP3): 8 kbps tot 320 kbps (CBR), VBR
  Bemonsteringsfrequentie (MP3): 16 kHz tot 48 kHz (32 kHz, 44,1
  kHz, 48 kHz voor accentfunctie)
  Maximale beeldgrootte: 720 pixels x 576 pixels
  Maximale bestandsgrootte: 4 GB

  Compatibiliteit van videobestanden
  (USB)
  Bestanden worden wellicht niet correct afgespeeld, afhankelijk van de omgeving waarin het bestand werd aangemaakt
  of de inhoud van het bestand.
  De juiste werking van dit product is afhankelijk van de
  applicatie waarmee de WMA-bestanden zijn gecodeerd.
  Afhankelijk van de versie van de Windows Media™ Player die
  gebruikt werd voor de codering van de WMA-bestanden, is
  het mogelijk dat de namen van de albums en andere tekstgegevens niet correct worden weergegeven.
  Er kan een kleine vertraging optreden bij het afspelen van
  audiobestanden die met afbeeldinggegevens zijn gecodeerd.
  Dit product is niet compatibel met packet write data transfer.
  Dit product kan, gerekend vanaf het eerste teken, maximaal
  32 tekens herkennen, inclusief de bestandsextensie en de
  mapnaam. Afhankelijk van het weergavegebied kan dit product proberen om de tekens met een kleinere lettergrootte
  weer te geven. Het maximumaantal tekens dat kan worden
  weergegeven, verschilt afhankelijk van de breedte van de
  tekens en van het weergavegebied.
  De volgorde van de mapselectie en andere handelingen
  kan veranderd zijn, afhankelijk van de codering of de
  schrijfsoftware.
  Ongeacht de lengte van het onbespeelde gedeelte tussen de
  muziekstukken in de oorspronkelijke opname, zullen discs
  met gecomprimeerde audio altijd een korte pauze tussen de
  muziekstukken inlassen.
  .avi
  Formaat: MPEG-4
  Compatibele video-codec: MPEG-4
  Compatibele audio-codec: Lineaire PCM (LPCM) MP3
  Maximale resolutie: 720 pixels x 480/576 pixels
  Maximale beeldsnelheid: 30 fps
  Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk
  niet afgespeeld.
  .mp4
  Formaat: MPEG-4
  Compatibele video-codec: MPEG-4
  Compatibele audio-codec: AAC
  Maximale resolutie: 720 pixels x 480/576 pixels
  Maximale beeldsnelheid: 30 fps
  Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk
  niet afgespeeld.

  .mov
  Formaat: MPEG-4
  Compatibele video-codec: MPEG-4
  Compatibele audio-codec: AAC/Lineaire PCM(LPCM) MP3
  Maximale resolutie: 720 pixels x 480/576 pixels
  Maximale beeldsnelheid: 30 fps
  Afhankelijk van de bitsnelheid worden bestanden mogelijk
  niet afgespeeld.

  Voorbeeld van een boomstructuur
  Dit product wijst mapnummers toe. De gebruiker kan geen
  mapnummers toewijzen.

  Mededeling betreffende auteursrechten en
  handelsmerken
  Copyright (c) 1987, 1993, 1994
  The Regents of the University of California. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or
  without modification, are permitted provided that the following
  conditions are met:
  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with
  the distribution.
  3. All advertising materials mentioning features or use of this
  software must display the following acknowledgement:
  This product includes software developed by the University of
  California, Berkeley and its contributors.
  4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
  CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
  WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
  SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
  ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
  OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
  LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
  39 • Page 40

  Aanhangsel
  WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
  OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

  Bluetooth

  AAC
  AAC is de afkorting van Advanced Audio Coding en verwijst
  naar een geluidscompressie-technologie die standaard wordt
  gebruikt met MPEG-2 en MPEG-4. U kunt verschillende toepassingen gebruiken om AAC-bestanden te coderen, maar
  bestandsformaten en extensies verschillen naargelang de
  toepassing die gebruikt werd voor de codering. Dit toestel geeft
  AAC-bestanden weer die gecodeerd werden met iTunes.

  Gedetailleerde informatie over
  de aangesloten iPod apparaten
  Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. PIONEER
  CORPORATION gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve
  eigenaren.

  WMA
  Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/
  of in andere landen.
  Dit product bevat technologie die het eigendom is van Microsoft
  Corporation en die niet gebruikt of gedistribueerd mag worden
  zonder toestemming van Microsoft Licensing, Inc.

   Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  verloren gegane gegevens van een iPod, zelfs wanneer die
  gegevens verloren gaan bij gebruik van dit product. Maak
  regelmatig een kopie van de gegevens op uw iPod.
   Laat de iPod niet lange tijd in direct zonlicht liggen. Overmatige blootstelling aan direct zonlicht kan de temperatuur
  in de iPod doen oplopen en storingen veroorzaken.
   Laat de iPod niet op een plaats met hoge temperaturen
  liggen.
   Maak de iPod stevig vast voordat u gaat rijden. Laat de
  iPod niet op de grond vallen, omdat deze dan onder het
  rem- of gaspedaal terecht kan komen.
  Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de iPod.

  iPod en iPhone

  DivX

  DivX Certified®-apparaten zijn getest op kwalitatieve DivX®videoweergave (.divx, .avi). Wanneer u het DivX-logo ziet, weet u
  dat u de vrijheid hebt om uw favoriete DivX-films af te spelen.
  DivX®, DivX Certified® (DivX-gecertificeerd) en de bijbehorende
  logo’s zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden onder
  licentie gebruikt.
  Dit DivX Certified®-apparaat werd onderworpen aan strenge tests
  om te garanderen dat DivX®-video wordt afgespeeld.
  Om aangeschafte DivX-films af te spelen, moet u het apparaat
  eerst registreren op vod.divx.com. Zoek uw registratiecode in de
  DivX VOD-sectie van het instellingsmenu van uw apparaat.
   Uw DivX VOD registratiecode weergeven op bladzijde 31
  40

  “Made for iPod” en “Made for iPhone” wil zeggen dat een elektronische accessoire speciaal ontwikkeld is voor verbinding met
  respectievelijk een iPod of iPhone en door de maker gewaarborgd is als conform de Apple werkingsnormen.
  Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat
  en voor het voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke
  normen.
  Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met
  iPod of iPhone invloed kan hebben op de draadloze prestatie.

  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

  Lightning
  Lightning is een handelsmerk van Apple Inc.

  App Store
  App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.

  iOS
  iOS is een handelsmerk waarvan Cisco de handelsmerkrechten
  bezit in de VS en bepaalde andere landen.

  iTunes
  iTunes is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen.

  Gebruik van App-gebaseerde
  verbonden content
  BELANGRIJK
  Vereisten voor toegang tot app-gebaseerde verbonden contentservices met dit product:
   De laatste versie van Pioneer-compatibele verbonden
  content-applicatie(s) voor de smartphone, beschikbaar bij
  de serviceprovider en gedownload naar uw smartphone.
   Een geldige account bij de contentserviceprovider.
   Smartphone-dataplan.
  Opmerking: als het dataplan voor uw smartphone niet
  voorziet in onbeperkt datagebruik, kunnen er extra kosten
  door uw leverancier in rekening worden gebracht voor
  toegang tot app-gebaseerde online content via 3G-, EDGEen/of LTE (4G)-netwerken.
   Verbinding met internet via 3G, EDGE, LTE (4G) of Wi-Finetwerk.
   Optionele Pioneer-adapterkabel voor de verbinding van een
  iPhone met dit product.

  Beperkingen:
   Toegang tot app-gebaseerde verbonden content hangt af
  van de beschikbaarheid van het mobiele en/of Wi-Fi-net- • Page 41

  Aanhangsel
  werk voor verbinding van uw smartphone met internet.
   De beschikbaarheid van services kan geografisch beperkt
  zijn tot bepaalde gebieden. Neem contact op met de
  verbonden contentserviceprovider voor meer informatie.
   De functionaliteit van dit product betreffende toegang tot
  verbonden content is onderhevig aan wijzigingen, zonder
  voorafgaande kennisgeving, en kan beïnvloed worden door
  een van de volgende zaken: compatibiliteitskwesties met
  toekomstige firmwareversies van de smartphone; compatibiliteitskwesties met toekomstige versies van de verbonden
  content-applicatie(s) voor de smartphone; wijzigingen in
  of stopzetting van de verbonden content-applicatie(s) of
  service door de provider.

  Opmerking over het bekijken
  van video’s
  Houd er rekening mee dat het gebruik van dit systeem voor
  commerciële of openbare doeleinden een inbreuk kan inhouden
  op de auteursrechten die door de wet worden beschermd.

  Opmerking over het bekijken
  van dvd-video’s
  Dit toestel maakt gebruik van auteursrechtbeschermende
  technologie die op haar beurt beschermd wordt door octrooien
  in de VS en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi
  Corporation. Reverse engineering en demontage zijn verboden.

  Opmerking over het gebruik
  van MP3-bestanden
  Levering van dit product impliceert alleen toestemming voor
  privaat, niet-commercieel gebruik en niet, impliciet noch expliciet, een toestemming of enig recht om dit product te gebruiken
  in een commerciële omgeving (waarbij geld wordt verdiend), via
  uitzendingen (via de ether, satelliet, kabels en/of andere media),
  via uitzendingen/signaalstromen via internet, via een intranet en/
  of andere netwerken of in andere elektronische systemen, zoals
  betaalradio of applicaties van geluid-op-aanvraag. Hiervoor is
  een aparte licentie nodig. Zie voor meer informatie
  http://www.mp3licensing.com.

  Correct gebruik van het
  lcd-scherm
  Omgaan met het lcd-scherm
   Wanneer het lcd-scherm gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan direct zonlicht, wordt het zeer heet en kan het
  beschadigd raken. Wanneer u dit product niet gebruikt, moet
  u zoveel mogelijk voorkomen dat het wordt blootgesteld aan
  direct zonlicht.
   Het lcd-scherm moet worden gebruikt binnen het temperatuurbereik dat is aangegeven in Specificaties op bladzijde
  41aan.
   Gebruik het lcd-scherm niet bij temperaturen boven of onder
  het voorgeschreven temperatuurbereik, want anders is het
  mogelijk dat het lcd-scherm niet normaal werkt en kan het
  zelfs beschadigd raken.
   Het lcd-scherm wordt verlicht voor een betere zichtbaarheid
  in het voertuig. Druk er niet met kracht op, omdat het hierdoor beschadigd kan raken.
   Druk niet te hard tegen het lcd-scherm, omdat er dan krassen op kunnen komen.
   Raak bij de bediening van de aanraaktoetsen het lcd-scherm
  altijd uitsluitend aan met uw vinger. Er kunnen gemakkelijk
  krassen op het lcd-scherm komen.

  Lcd-scherm (Liquid Crystal Display)
   Als het lcd-scherm zich in de buurt van de luchtopening van
  de airconditioning bevindt, zorg er dan voor dat de lucht van
  de airconditioning er niet tegenaan blaast. Door de hitte van
  de verwarming kan het lcd-scherm breken, en door koele
  lucht van de koeler kan er vocht ontstaan in het product,
  waardoor het mogelijk beschadigd raakt.
   Er kunnen kleine zwarte of witte puntjes (heldere puntjes) op
  het lcd-scherm verschijnen. Dit komt door de eigenschappen
  van het lcd-scherm en duidt niet op een defect.
   Het lcd-scherm is onduidelijker als het wordt blootgesteld
  aan direct zonlicht.
   Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne van
  deze telefoon uit de buurt houden van het lcd-scherm om
  te voorkomen dat het beeld wordt verstoord door vlekken,
  gekleurde strepen, e.d.

  Onderhoud van het lcd-scherm
   Als u stof van het lcd-scherm veegt of het reinigt, moet u het
  product eerst uitschakelen. Veeg het scherm vervolgens af
  met een zachte, droge doek.
   Let er bij het schoonvegen van het lcd-scherm op dat er geen
  krassen op het oppervlak komen. Gebruik geen scherpe of
  schurende chemische reinigingsmiddelen.

  Led-verlichting (lichtgevende diode)
  Er zit een led-verlichting in het display die het lcd-scherm
  verlicht.
   Bij lage temperaturen kan de led-verlichting vertraagde
  beelden of een inferieure beeldkwaliteit geven, als gevolg
  van de eigenschappen van het lcd-scherm. De beeldkwaliteit
  wordt weer beter zodra de temperatuur hoger wordt.
   De levensduur van de led-verlichting is meer dan 10 000 uur.
  Deze waarde kan minder zijn als het toestel bij hoge temperaturen wordt gebruikt.
   Als de led-verlichting het einde van de levensduur bereikt,
  wordt het scherm donkerder en is het beeld niet meer
  zichtbaar. Neem in dat geval contact op met uw dealer of het
  dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum.

  Specificaties
  Algemeen
  Stroomvoorziening..............................................14,4 V gelijkstroom
  ( 10,8 V tot 15,1 V toegestaan)
  Aarding.............................................................. Negatieve accupool
  Maximaal stroomverbruik ..................................................... .... 10 A
  Afmetingen (B × H × D):
  DIN
  Chassis ....................................... .... 178 mm × 100 mm × 157 mm
  Voorstuk ........................................ .... 188 mm × 118 mm × 11 mm
  D
  Chassis ....................................... .... 178 mm × 100 mm × 165 mm
  Voorstuk ................................................ 171 mm × 97 mm × 3 mm
  Gewicht .................................................................................... 1,6 kg

  Scherm
  Schermafmetingen/beeldverhouding .............. 6,2inch breed/16:9
  (effectief weergavegebied: 137,52 mm × 77,232 mm)
  Pixels ..................................................... .... 1 152 000 ( 2 400 × 480 )
  Weergavemethode............................................... TFT actieve matrix
  41 • Page 42

  Aanhangsel
  Kleurensysteem............Compatibel met PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/
  SECAM

  Geluid
  Maximaal uitgangsvermogen ..........................•50 W × 4 kan./4 Ω
  •50 W × 2 kan./4 Ω + 70 W × 1 kan./2 Ω (voor subwoofer)
  Doorlopend uitgangsvermogen ... 22 W × 4 (50 Hz tot 15 kHz, 5 %
  THV, 4Ω BELASTING, Beide kanalen aangedreven)
  Belastingsimpedantie ............. 4 Ω (4 Ω tot 8 Ω [2 Ω voor 1 kanaal]
  toegestaan)
  Preout-uitgangsniveau (max.) .................................................. 2,0 V
  Equalizer (5-banden grafische equalizer):
  Frequentie ..........................100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/3,15 kHz/8 kHz
  Versterking.............................................................................±12 dB
  HPF:
  Frequentie ................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
  Helling...............................................................................–12 dB/oct
  Subwoofer/LPF:
  Frequentie ................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
  Helling...............................................................................–18 dB/oct
  Versterking.............................................................+6 dB tot –24 dB
  Fase.................................................................. Normaal/Omgekeerd
  Basversterking:
  Versterking...............................................................+12 dB tot 0 dB

  Dvd-station
  Systeem........ DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG,
  MPEG-speler
  Bruikbare discs...........DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW,
  DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
  Regionummer ..................................................................................2
  Signaalformaat:
  Bemonsteringsfrequentie.............. 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
  Aantal kwantisatiebits............................. 16 bit/20 bit/24 bit; lineair
  Frequentierespons................... 5 Hz tot 22 000 Hz (met dvd, bij een
  bemonsteringsfrequentie van 48 kHz)
  Signaal/ruisverhouding ................... 91 dB (1 kHz) (IEC-A network)
  (RCA-niveau)
  Uitgangsniveau:
  Video .............................................................. 1,0 Vp-p/75Ω (±0,2 V)
  Aantal kanalen....................................................................2 (stereo)
  MP3-decodeerformaat...............................MPEG-1 & 2 Audiolaag 3
  WMA-decodeerformaat................. versie 7, 7.1, 8, 9, (2-kan. audio)
  (Windows Media Player)
  AAC decodeerformaat...........MPEG-4 AAC (enkel gecodeerd door
  iTunes):
  .m4a (ver. 10.6 en vroeger)
  DivX-decodeerformaat ........Home Theater ver. 3, 4, 5.2, 6 (behalve
  ultra en HD): .avi, .divx
  MPEG-videodecodeerformaat .MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (deel 2)
  42

  USB
  USB standaard specificatie ....USB1.1, USB2.0 full speed, USB2.0
  high speed
  USB-standaard spec .......................... USB 2.0 hoge snelheid (voor
  audiobestanden)
  Max. stroomsterkte.................................................................... 1,0 A
  USB-klasse....................................... MSC (Massageheugenklasse)
  Bestandssysteem ........................................................FAT16, FAT32
  MP3-decodeerformaat............................ MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
  WMA-decodeerformaat................. versie 7, 7.1, 8, 9, (2-kan. audio)
  (Windows Media Player)
  AAC decodeerformaat...........MPEG-4 AAC (enkel gecodeerd door
  iTunes) (ver. 10.6 en vroeger)
  GOLF-signaalformaat........... Lineaire PCM: wav
  Bemonsteringsfrequentie...........Lineaire PCM: 16 kHz, 22,05 kHz,
  24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  JPEG-decodeerformaat ............................................ .jpeg, .jpg, .jpe
  Pixelsampling....................................................................4:2:2, 4:2:0
  Decodeergrootte...MAX: 8 192 (H) x 7 680 (B), MIN: 32 (H) x 32 (B)
  MPEG4-videodecodeerformaat............................ Eenvoudig profiel

  Bluetooth
  (AVH-290BT)
  Versie.................................................... Bluetooth 3.0 gecertificeerd
  Uitgangsvermogen..................................................... Max. +4 dBm
  (vermogensklasse 2)
  Frequentieband(en).............................. 2 400 MHz tot 2 483,5 MHz

  FM-tuner
  Frequentiebereik ........................................... 87,5 MHz tot 108 MHz
  Bruikbare gevoeligheid .....12 dBf (1,1 µV/75Ω , mono, S/N: 30 dB)
  Signaal/ruisverhouding ................................72 dB (IEC-A-netwerk)

  MW (MG)-tuner
  Frequentiebereik ................................531 kHz tot 1 602 kHz (9 kHz)
  Bruikbare gevoeligheid ....................................... 28 µV (S/N: 20 dB)
  Signaal/ruisverhouding ............................... 62 dB (IEC-A-netwerk)

  LW-tuner
  Frequentiebereik .......................................... .... 153 kHz tot 281 kHz
  Bruikbare gevoeligheid .................................. .... 30 µV (S/N: 20 dB)
  Signaal/ruisverhouding ............................... 62 dB (IEC-A-netwerk)
  De technische gegevens en het ontwerp kunnen ter verbetering van het product zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd. • Page 43

  © 2016 PIONEER CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.

  < QRB3661-A > EU


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Pioneer AVH-190DVD at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Pioneer AVH-190DVD in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,05 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Pioneer AVH-190DVD

Pioneer AVH-190DVD User Manual - English - 38 pages

Pioneer AVH-190DVD Installation Guide - English - 44 pages

Pioneer AVH-190DVD User Manual - German - 44 pages

Pioneer AVH-190DVD Installation Guide - German, Dutch - 44 pages

Pioneer AVH-190DVD User Manual - French - 43 pages

Pioneer AVH-190DVD Installation Guide - French, Italian, Spanish - 44 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info