Zoom out
Zoom in
Previous page
1/50
Next page
EN LCD television
________________________________
DE LCD-Fernsehgerät
________________________________
FR Téléviseur LCD
________________________________
NL LCD televisie
________________________________
IT Televisore LCD
________________________________
ES Televisor LCD
________________________________
PT Televisor LCD
________________________________
EL TËÏÂfiÚ·Û˘ LCD
________________________________
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL7623
42PFL7623
47PFL7623
cover 2721.3 23-06-2008 15:33 Pagina 1
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  cover 2721.3 23-06-2008 15:33 Pagina 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7623 42PFL7623 47PFL7623 EN LCD television IT Televisore LCD ________________________________ ________________________________ DE LCD-Fernsehgerät ES Televisor LCD ________________________________ ________________________________ FR Téléviseur LCD PT Televisor LCD ________________________________ ________________________________ NL LCD televisie EL TËÏÂfiÚ·Û˘ LCD ________________________________ ________________________________ ...
 • Page 2

  cover 2721.3 23-06-2008 15:33 Pagina 2 ...
 • Page 3

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 Belangrijk 3 Veiligheid 3 Onderhoud van het scherm 3 Recycling 3 7 7.1 7.2 7.3 2 2.1 2.2 Uw TV 4 Overzicht van de televisie 4 Productkenmerken 5 7.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Aan de slag 5 De TV plaatsen 5 Wandmontage - VESA 6 Batterijen van de afstandsbediening 7 Antennekabel 7 Netsnoer 7 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 De TV gebruiken 8 In- of uitschakelen - stand-by 8 TV-kijken 9 Zenders bekijken via een digitale ontvanger 9 Aangesloten apparaten bekijken 9 Een DVD bekijken 10 Een teletekstpagina selecteren 10 Ambilight-modus wijzigen 11 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 Meer uit uw TV halen 12 Afstandsbediening 12 Helderheid van LightGuide 13 TV-menu's 13 Beeld- en geluidsinstellingen 14 Ambilight 17 Teletekst 18 Lijst met favoriete zenders maken 19 Elektronische programmagids 20 Timers en vergren ...
 • Page 4

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectievelijke eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. Philips garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt. Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. Garantie De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open o ...
 • Page 5

  1 23-06-2008 15:23 Pagina 3 Belangrijk Lees deze gebruikershandleiding voordat u het product gaat gebruiken. Lees deze sectie zorgvuldig en volg de instructies. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de instructies. 1.1 Veiligheid • Stel het product niet bloot aan regen of water om kortsluiting te voorkomen. • Houd open vuur (zoals brandende kaarsen) uit de buurt van de TV om brand of elektrische schokken te voorkomen. • Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een ruimte vrij van minstens 10 cm. • Houd de TV uit de buurt van radiatoren en andere warmtebronnen. • Plaats de TV niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast. Zorg ervoor dat gordijnen en kasten en dergelijke de luchtstroom door de ventilatieopeningen niet blokkeren. • Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen, om schade te voorkomen. • Zorg ervoor dat de TV niet kan vallen. Plaats de TV op een stevige, vlakke onde ...
 • Page 6

  2721.3 NL 2 23-06-2008 15:23 Pagina 4 Uw TV In deze sectie vindt u een overzicht van de knoppen en functies van de TV. 2.1 Overzicht van de televisie Afstandsbediening Knoppen 1 VOLUME B 2 INPUT v MENU j MHEG CANCEL b q 3 DEMO GUIDE PROGRAM a OPTION OK POWER LIST 1 2 3 4 5 6 7 4 LightGuide Indicatielampje Afstandsbedieningssensor Volume omhoog/omlaag Menu Programma of zender omhoog/omlaag Aan-uitknop 5 MENU b 6 7 8 BROWSE V ¬ P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 0 9 Connectors Ambilight MODE 10 1 2 3 4 5 1 Aansluitingen aan de achterkant 2 Aansluitingen aan de zijkant Raadpleeg voor meer informatie sectie 7 Aansluitingen. Inschakelen of naar stand-bymodus schakelen Een aangesloten apparaat bekijken - DVD, VCR... Gekleurde toetsen Programmagids Navigatietoets (omhoog o, omlaag œ, naar links p, naar re ...
 • Page 7

  2.2 23-06-2008 15:23 Pagina 5 Productkenmerken Uw nieuwe TV is uitgerust met enkele van de meest geavanceerde audio- en video-innovaties. Uw TV biedt de volgende voordelen... Full High Definition LCD-scherm (alleen 42PFL7623D) Een Full HD-resolutie van 1920 x 1080p, de hoogst mogelijke resolutie voor HD-bronnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met optimale helderheid en verbluffende kleuren. Ambilight Voor een rustigere kijkervaring en een verbeterde beeldkwaliteit. Perfect Pixel HD Voor een perfecte beeldkwaliteit vanuit elke bron. Geïntegreerde DVB-T-tuner Naast normale analoge TV-uitzendingen ontvangt de TV tevens digitale terrestrial TV- en radiouitzendingen. Elektronische programmagids - EPG De EPG geeft een overzicht op uw scherm van de geplande digitale TV-programma's. In de gids ziet u wanneer programma's beginnen, wanneer u de TV moet inschakelen enz. 3 Aan de slag Dit gedeelte helpt u bij het plaat ...
 • Page 8

  2721.3 NL 3.2 23-06-2008 15:23 Pagina 6 Wandmontage - VESA De TV-standaard losschroeven ‡ Zoek de vier schroeven van de TV-standaard. ) Let op Houd rekening met het gewicht van de TV als u deze aan de muur monteert. Onjuiste montage kan leiden tot zwaar lichamelijk letsel of ernstige schade. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ondeskundige montage of voor een montage die tot ongevallen of verwondingen kan leiden. Uw TV is geschikt voor een VESA-wandsteun. Een dergelijke wandsteun is niet meegeleverd. U hebt een van de hieronder weergegeven VESAcodes nodig om de wandsteun die bij uw TV past, aan te kunnen schaffen. ® Verwijder de schroeven. 81 cm/32 inch VESA MIS-F 200, 200, 6 VESA MIS-F 400, 400, 8 107 cm/42 inch VESA MIS-F 400, 400, 8 119 cm/47 inch Vraag uw verkoper om meer informatie over de standaarden en wandsteunen. De VESA-bevestigingspunten Op de achterkant van de TV vindt u vier bevestig ...
 • Page 9

  3.3 23-06-2008 15:23 Pagina 7 Batterijen van de afstandsbediening ‡ Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening. ® Plaats de 2 meegeleverde batterijen (Type AAR6-1,5V in het batterijvak. Zorg ervoor dat de uiteinden van de batterijen (+) en (-) op de juiste wijze worden geplaatst. Aan de binnenkant van het batterijvak is aangegeven hoe u de batterijen moet plaatsen. Ò Sluit het klepje. 3.5 Netsnoer Zorg dat u altijd bij de stekker in het stopcontact kunt komen. De TV is nooit helemaal uitgeschakeld en blijft energie verbruiken zolang de stekker in het stopcontact zit. Hoewel deze TV een zeer laag energieverbruik heeft in de stand-bystand, raden we u toch aan om de stekker uit het stopcontact te halen als u de TV langere tijd niet gebruikt, om energie te besparen. ‡ Controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op de sticker op de achterkant van de TV staat vermeld. Steek de stekker niet in het stopcontact ...
 • Page 10

  2721.3 NL 4 23-06-2008 15:23 Pagina 8 De TV gebruiken In dit gedeelte vindt u meer informatie over het dagelijks gebruik van de TV. 4.1 In- of uitschakelen stand-by rOpmerking Het duurt ongeveer 15 seconden voordat de TV is ingeschakeld. De TV inschakelen: • Druk op B Power aan de rechterkant van de TV als het stand-bylampje niet brandt. • Druk op B op de afstandsbediening als het stand-bylampje brandt. De LightGuide knippert gedurende het opstarten en licht volledig op wanneer de TV klaar is voor gebruik. Naar stand-by schakelen: • Druk op B op de afstandsbediening. De Lightguide schakelt uit en het standby-lampje brandt. Uitschakelen: • Druk op B Power aan de zijkant van de TV. De LightGuide en het standby-lampje schakelen uit. B B INPUT v j MHEG CANCEL b q DEMO GUIDE OPTION 8 a De TV gebruiken ...
 • Page 11

  2721.3 NL 4.2 23-06-2008 15:23 Pagina 9 TV-kijken 4.3 4.2.1 Overschakelen naar een andere zender ‡ Overschakelen naar een andere zender: • Voer een getal in (1 tot 999) of druk op P+ of P- op de afstandsbediening. • Druk op Program/Channel - of + aan de zijkant van de TV. ® Druk op R op de afstandsbediening om terug te keren naar de vorige TV-zender of naar het vorige aangesloten apparaat. BROWSE Zenders bekijken via een digitale ontvanger ‡ Schakel de digitale ontvanger in. Het beeld van de ontvanger wordt mogelijk automatisch op het scherm weergegeven. ® Gebruik de afstandsbediening van de digitale ontvanger om TV-zenders te selecteren. Als het beeld niet wordt weergegeven: ‡ Druk op de toets v. ® Druk op o of œ om te selecteren waar u uw digitale ontvanger hebt aangesloten. Ò Druk op OK. B ¬ INPUT P v v P j 1 2 3 4 5 6 7 8 i 0 MHEG CANCEL b q NEDERLANDS V DEMO ...
 • Page 12

  2721.3 NL 4.5 23-06-2008 15:23 Pagina 10 Een DVD bekijken ‡ Schakel uw DVD-speler in. ® Plaats een DVD in de speler. Het DVD-beeld wordt mogelijk automatisch op uw scherm weergegeven. Ò Druk op Play π op de DVD-speler. Als het beeld niet wordt weergegeven: ‡ Druk op de toets v. ® Druk op o of œ om te selecteren waar u uw DVD-speler hebt aangesloten. Ò Druk op OK. Wacht enkele seconden tot het beeld wordt weergegeven. † Druk op Play π. B INPUT v v j MHEG CANCEL b q 4.6 Een teletekstpagina selecteren De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Teletekst bekijken: ‡ Druk op de toets b. De pagina met de hoofdindex wordt weergegeven. ® Een pagina selecteren: • Voer het paginanummer in met de cijfertoetsen. • Druk op P- of P+ of o of œ om de vorige of volgende pagina weer te geven. • Druk op een kleurtoets om een van de gekleurde items onder aan het scherm te selecteren. • Druk op R om terug te keren naar de ...
 • Page 13

  2721.3 NL 4.7 23-06-2008 15:23 Pagina 11 Ambilight-modus wijzigen U kunt Ambilight instellen op een ontspannen of een dynamische instelling. Ambilight kan zich langzaam en gelijkmatig aanpassen aan de beelden op het scherm, of snel meeveranderen met de beelden op het scherm. De Ambilight-modus aanpassen: ‡ Druk op Ambilight om deze modus in te schakelen. ® Druk op Mode om Ambilight in te stellen tussen relaxed en dynamisch. i MODE Ambilight MODE NEDERLANDS Ambilight De modusinstellingen zijn uitsluitend beschikbaar als de Ambilight-kleur is ingesteld op de Actieve modus in het menu Ambilight. Wanneer er een vaste kleur is geselecteerd, heeft de toets Mode geen functie. Zie sectie 5.5 Ambilight. LoungeLight-modus (indien beschikbaar) U kunt Ambilight inschakelen terwijl de TV in de stand-bymodus staat. ‡ Druk op Ambilight op de afstandsbediening. Wacht tot Ambilight gaat branden. ® Druk herhaaldelijk op Mode om tussen de besc ...
 • Page 14

  2721.3 NL 23-06-2008 5 15:23 Pagina 12 Meer uit uw TV halen In deze sectie wordt het specifiekere gebruik van de TV behandeld: • het gebruik van de menu's • het beeld, geluid en de Ambilight-instellingen aanpassen • meer informatie over teletekst 5.1 Afstandsbediening 5.1.1 Overzicht van de afstandsbediening • • • • lijsten met favoriete zenders maken de voordelen van de elektronische programmagids vergrendelingen en timers instellen ondertiteling instellen en een taal voor de ondertiteling selecteren • foto's of uw favoriete muziek weergeven vanaf een USB-geheugenapparaat of vanaf uw PC. 1 2 1 B INPUT 21 20 2 3 v 22 j MHEG CANCEL b q 4 5 DEMO GUIDE 19 a OPTION 3 6 4 5 OK LIST 7 8 18 b MENU BROWSE 6 9 7 V ¬ P 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 0 10 11 8 12 9 10 16 15 Ambilight 13 MODE 14 ...
 • Page 15

  23-06-2008 15:23 Pagina 13 14 Mode Hiermee regelt u het dynamische effect van Ambilight. 15 Ambilight Hiermee schakelt u Ambilight in of uit. 16 Scherminformatie i Hiermee geeft u zender- of programmainformatie weer (indien beschikbaar). 17 Volume V Hiermee past u het volume aan. 18 Menu Hiermee schakelt u het menu in of uit. 19 Option Geen functie. 20 Demo Hiermee schakelt u het menu Demo in en wordt er een demonstratie van de functies van de TV weergegeven. 21 Subtitle j Hiermee schakelt u de ondertitelingsmodus in of uit. 22 MHEG Cancel (alleen Verenigd Koninkrijk) Hiermee annuleert u uitsluitend digitale tekstservices of interactieve services. Zie sectie 10 Index om een sectie over een bepaalde toets op de afstandsbediening in de handleiding te zoeken. 5.3 TV-menu's Met de schermmenu's installeert u de TV, past u het beeld, het geluid en de Ambilight-instellingen aan en hebt u toegang tot functies. In deze sectie vindt u een overzicht v ...
 • Page 16

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 14 5.3.2 Gebruik van het menu Met behulp van dit voorbeeld leert u de menu's te gebruiken. ‡ Druk op Menu. Het TV-menu wordt op het scherm weergegeven. sluiten. rOpmerking: Er zijn meer opties beschikbaar als er digitale zenders zijn geïnstalleerd en worden uitgezonden. 5.4 TV-menu Smart instellingen Beeld Beeld- en geluidsinstellingen Toen u de TV voor het eerst aanzette, hebt u de voorkeursinstellingen geselecteerd voor beeld, geluid en Ambilight. In de volgende secties wordt beschreven hoe u deze instellingen aanpast. Geluid Ambilight Assistent... instellen Diversen Configuratie ® Druk op o of œ om Beeld te selecteren. ÒDruk op π om de beeldinstellingen in te voeren. Beeld Contrast Contrast Helderheid 90 47 Kleur 52 0 Scherpte 4 Ruisreductie Tint ... † Druk op œ om Helderheid te selecteren. Beeld Helderheid Contrast Helderheid 98 47 Kleur 52 0 Sc ...
 • Page 17

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 15 onveranderd. Beeld Beeld Perfect Pixel HD Contrast ... Geluid Helderheid Kleur Ruisreductie Tint HD Natural Motion Geavanc. scherpte Ambilight Kleurschakering Perfect Pixel HD Dynam. achtergr. Scherpte Active control MPEG artefact-red. Diversen Ruisreductie Lichtsensor Kleurverbetering Configuratie Tint Beeldformaat Perfect Pixe Pixel HD Auto formaat modus Smart instellingen Beeld Active control on Lichtsensor Beeldformaat Auto formaat modus • Helderheid Hiermee wordt het lichtniveau van het gehele beeld aangepast. • Kleur Hiermee wordt het verzadigingsniveau aangepast. • Kleurschakering Als er in NTSC wordt uitgezonden, worden kleurvariaties door deze instelling gecompenseerd. • Scherpte Hiermee wordt het scherpteniveau van kleine details aangepast. • Ruisreductie Hiermee filtert en vermindert u de beeldruis. U kunt het niveau instell ...
 • Page 18

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 16 5.4.4 Breedbeeldformaat Vermijd zwarte balken boven en onder het beeld. Wijzig het beeldformaat in een formaat dat het scherm vult. ‡ Druk op q om het menu Beeldformaat te openen. ® Druk op o of œ om een beschikbaar beeldformaat te selecteren. Ò Druk op OK. † Druk op o om het beeld naar boven te verschuiven zodat de gedeeltelijk bedekte ondertiteling beter zichtbaar wordt. q j MHEG CANCEL b q DEMO GUIDE a OPTION OK LIST à Tip Voor minimale vervorming wordt de instelling Automatisch formaat aangeraden. • Automatisch formaat (niet voor PC) Hiermee wordt het beeld automatisch vergroot zodat het het scherm vult. De ondertiteling blijft zichtbaar. U kunt Automatisch formaat in twee verschillende modi instellen. ‡ Selecteer Beeld > Modus Automatisch formaat in het TV menu. ® Selecteer Auto-fill om het scherm zo volledig mogelijk te vullen. Selecteer Auto-zoom om het originele beeldformaat ...
 • Page 19

  23-06-2008 15:23 Pagina 17 • Volume – Slechtzienden (alleen Verenigd Koninkrijk) Hiermee wijzigt u het volume van de geselecteerde audiotaal voor slechtzienden in het menu Configuratie, Installatie. Zie sectie 6.1 Automatische installatie. • Balans Hiermee past u de balans van de linker- en rechterluidsprekers aan uw luisterpositie aan. • Taal audio Als er digitale zenders zijn geïnstalleerd en worden uitgezonden, is er mogelijk een lijst met audiotalen beschikbaar voor het huidige programma. Zie sectie 6 Zenderinstallatie als u de audiotaal permanent wilt wijzigen. • Dual I/II Als de uitzending hiervoor geschikt is, kunt u kiezen tussen twee talen. • Mono/Stereo Als het programma in stereo wordt uitgezonden, kunt u voor elke zender Mono of Stereo selecteren. • TV luidsprekers Als u een audiosysteem op uw TV hebt aangesloten, kunt u de TV-luidsprekers uitschakelen. Deze optie is alleen beschikbaar als EasyLink is ingesteld op Aan. Zie Menu > Configurat ...
 • Page 20

  2721.3 NL 5.6 23-06-2008 15:23 Pagina 18 Teletekst 5.6.4 Deze TV heeft een geheugen van 1200 teletekstpagina's, dat de uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Zie sectie 4.6 Een teletekstpagina selecteren als u een teletekstpagina wilt selecteren. 5.6.1 Een teleteksttaal selecteren Sommige uitzenders van digitale TV bieden de mogelijkheid om een voorkeurstaal voor teletekst in te stellen. Zie sectie 6.1 Automatische installatie. 5.6.2 Paginanummer voor subpagina's selecteren Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's bevatten. De pagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina. ‡ Druk op b. ® Selecteer een teletekstpagina. Ò Druk op p of π om een subpagina te selecteren. OK LIST b MENU b V ¬ P T.O.P.- teletekstuitzendingen selecteren T.O.P.- teletekst (Table of Pages) wordt niet door alle TV-zenders uitgezonden. U kunt eenvoudig van het ene naar het ander ...
 • Page 21

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 19 • Taal Sommige talen maken gebruik van een andere tekenset. Schakel over naar de andere groep om de tekst juist weer te geven. ‡ Druk op de toets b. ® Druk op Menu. Ò Druk op o of œ om een optie te selecteren. † Druk op OK om een instelling te wijzigen. º Druk op Menu om het teletekstmenu te verlaten. ◊Druk op b om teletekst uit te schakelen. Teletekstmenu Verborgen info Uit Subpagina's doorlopen Uit Taal Gr. II 5.7 Lijst met favoriete zenders maken Bekijk de lijst Alle zenders of maak zelf een lijst met uw favoriete TV- en radiozenders. 5.7.1 Een lijst met favorieten selecteren U kunt als volgt een van de lijsten met favorieten selecteren. ‡ Druk op OK. De eerste keer na de installatie wordt de lijst Alle zenders weergegeven. Daarna wordt de als laatste geselecteerde lijst met favorieten weergegeven (als er lijsten met favorieten zijn opgeslagen). Alle zenders ç Waarschuwing Digitale t ...
 • Page 22

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 20 ‹ Druk op OK om de gemarkeerde zender te selecteren (of om de selectie ongedaan te maken). De zender wordt toegevoegd aan (of verwijderd uit) de geselecteerde lijst. ≈Druk opnieuw op de groene toets om de bewerkingsmodus te verlaten. De aangepaste lijst met zenders wordt opnieuw weergegeven. Een zender in een lijst met favorieten selecteren ‡ Druk op OK. De als laatste geselecteerde lijst met zenders wordt weergegeven. ® Gebruik o om een zender te markeren. Ò Druk op OK. De TV wordt op deze zender afgestemd. Met het EPG-menu kunt u... • een lijst met op dit moment uitgezonden programma's weergeven • zien welk programma er volgt • programma's op genre sorteren • een herinnering instellen voor het begin van een programma • favoriete EPG-zenders instellen • enz. 5.7.3 5.8.1 De elektronische programmagids inschakelen ‡ Druk op a. j MHEG CANCEL b q DEMO GUIDE GUIDE a OPTION a ...
 • Page 23

  23-06-2008 15:23 Pagina 21 Programmagids Di, 12 Sep Omstreeks 09:55 Volgende BBC ONE 07:50 Commonwealth 12:30 Commonwealth BBC TWO 09:50 Tweenies 10:15 Something Special five 09:00 The Wright Stuff 10:30 Trisha Goddard BBC THREE 05:32 This is BBC THREE BBC FOUR 05:32 This is BBC FOUR abc1 09:20 Moonlighting Herinneren Kijken 13:50 Anastasia 12:00 This is BBC THREE rOpmerking Alleen zenders die zijn gemarkeerd als favoriete EPGzenders worden weergegeven in het menu Programmagids. 5.9 Timers en vergrendelingen 12:00 This is BBC FOUR 10:15 Daddio Ga naar Info 0010 - EEN ® Gebruik de gekleurde toetsen om de beschikbare handelingen onder in het scherm te activeren. • Volgende: hiermee geeft u informatie weer over het volgende programma. • Herinneren: hiermee markeert u een programma voor een herinnering of maakt u de markering ongedaan. • Kijken: hiermee kunt u een huidig programma beki ...
 • Page 24

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 22 De code instellen of wijzigen ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Diversen > Code ingeven of Code wijzigen en druk op π om de code in te voeren. Ò Voer de code in met de cijfertoetsen. Het menu Diversen wordt opnieuw weergegeven met het bericht dat uw code is gemaakt of gewijzigd. Weet u de code niet meer? ‡ Selecteer Code wijzigen. ® Druk op π. Ò Voer de standaardcode 8-8-8-8 in. † Voer een nieuwe persoonlijke code in. º Bevestig de nieuwe ingevoerde code. De vorige code wordt gewist en de nieuwe code wordt opgeslagen. 5.9.4 Kinderslot activeren of deactiveren Als uw code is ingesteld en er digitale zenders zijn geïnstalleerd en worden uitgezonden, kunt u alle zenders en apparaten of een bepaalde zender of een bepaald apparaat vergrendelen, een tijd instellen waarna alle zenders en apparaten worden vergrendeld of de leeftijd van uw kind instellen voor de leeftijdsgrens. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Diversen > Kindersl ...
 • Page 25

  23-06-2008 15:23 Pagina 23 5.10.2 Ondertiteling activeren of deactiveren ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Diversen > Ondertitel en druk op π om de lijst te openen. Ò Druk op o of œ om Aan te selecteren en de ondertiteling standaard weer te geven of selecteer Aan met mute om de ondertiteling alleen weer te geven als het geluid is gedempt met de toets ¬ op de afstandsbediening. † Druk op p om terug te gaan naar het menu Diversen. TV-menu Diversen Smart instellingen Beeld Common interface Ondertitel Geluid Taal ondertitels Sleeptimer Diversen Kinderslot Configuratie Code wijzig./ingeven Timer aan Demo 5.10.3 Een taal voor digitale ondertiteling selecteren Als de digitale zenders ondertiteling uitzenden, kunt u de gewenste taal voor de ondertiteling selecteren in een lijst met uitgezonden talen. De talen voor de ondertiteling die in het menu Installatie zijn ingesteld, worden tijdelijk overschreven. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Dive ...
 • Page 26

  15:23 Pagina 24 ® Druk op π om de map Beeld te openen. Beeld Afrika_2001 Afrika_2001 Paris_2005 My_car.jpg Jean.jpg Kenya.jpg Congo.jpg Victoria.jpg Mary.jpg Cairo.jpg Afrika_2001 Congo.jpg Kenya.jpg Cairo.jpg Ò Druk op o of œ om een afbeelding of een fotoalbum te selecteren. † Druk op OK om de afbeelding te bekijken of om een diapresentatie van de afbeeldingen in het album af te spelen. º Druk op OK om de diapresentatie te onderbreken. Druk opnieuw op deze toets om de diapresentatie opnieuw af te spelen. ◊Druk op een van de gekleurde toetsen op de afstandsbediening om de bijbehorende functie uit te voeren die onder in het scherm wordt weergegeven. Druk op een willekeurige kleurtoets om de functiebalk onder in het scherm opnieuw weer te geven als deze van het scherm is verdwenen. ‹ Druk op p en selecteer een andere afbeelding of een ander album. Diapresentatie-instellingen • Details/Meer details Hiermee geeft u de naam, datum e ...
 • Page 27

  23-06-2008 15:23 Pagina 25 Een diapresentatie weergeven met achtergrondmuziek U kunt een diapresentatie van uw opgeslagen foto's weergeven met uw opgeslagen achtergrondmuziek. ‡ Selecteer eerst een album met nummers en druk op OK. ® Markeer de map Beeld, selecteer een album met foto's en druk op OK. 5.12 Digitale radiozenders beluisteren Als er digitale uitzendingen beschikbaar zijn, worden er tijdens de installatie digitale radiozenders geïnstalleerd. Naar een digitale radiozender luisteren: ‡ Druk op OK op de afstandsbediening. Het menu Alle zenders wordt weergegeven. ® Gebruik de cijfertoetsen om een radiozender te selecteren met een zendernummer hoger dan 400. Raadpleeg voor het opnieuw ordenen van zenders sectie 6.3.3 De zenders opnieuw ordenen. Ò Druk op OK. 5.13 Software-update Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Het kan raadzaam zijn om de software van de TV bij te werken. Voor het bijwerken van de software van de T ...
 • Page 28

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 26 Stap 2: Software downloaden van de PC naar het USB-apparaat ‡ Sluit het USB-geheugenapparaat aan op een pc die verbinding heeft met internet. ® Zoek en open het bestand update.htm op het USB-apparaat. Ò Lees de instructies op het scherm en klik op de knop Send ID. Als er nieuwe software beschikbaar is, wordt de update naar het USB-geheugenapparaat gedownload. † Koppel het USB-geheugenapparaat los van de pc. † Het updateproces wordt automatisch gestart. Even geduld alstublieft. USB De update is voltooid als het bericht 'Operation successful' (Bewerking voltooid') op het scherm wordt weergegeven. Stap 3: De software-update overbrengen naar de TV De gedownloade software op het USB-geheugen apparaat moet nu naar de TV worden geüpload. Pr g Operation Successful! Re USB ç Waarschuwing • Koppel het USB-geheugenapparaat niet los van de TV tijdens de software-update. • Koppel het USB-geheugenapparaat o ...
 • Page 29

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 27 ≈De TV wordt weer ingeschakeld. De update is voltooid. Meer uit uw TV halen NEDERLANDS 5.13.2 Software-update via digitale uitzending Mogelijk ontvangt uw TV automatisch nieuwe software via het digitale uitzendsysteem. Als er een updatebericht op het scherm wordt weergegeven, is het raadzaam om de software onmiddellijk bij te werken. Selecteer Nu. Selecteer Later als u er later aan wilt worden herinnerd. Selecteer Annuleer om de update te annuleren (niet aanbevolen). Als u de update hebt geannuleerd, kunt u de update zelf uitvoeren via TVmenu > Configuratie > Software-update > Lokale updates. 27 ...
 • Page 30

  2721.3 NL 23-06-2008 6 15:23 Pagina 28 Zenderinstallatie De eerste keer dat u uw TV inschakelde, hebt u de taal geselecteerd voor de TV-menu's en zijn alle beschikbare zenders geïnstalleerd. In dit hoofdstuk worden de instructies beschreven voor het opnieuw installeren van zenders en andere bruikbare functies voor het installeren van zenders. rOpmerking: Als u de installatie opnieuw uitvoert, wordt de lijst Alle zenders gewijzigd en worden nieuwe, toegevoegde zenders niet meer toegevoegd aan favorietenlijsten. 6.1 Automatische installatie In deze sectie leest u hoe u alle beschikbare zenders kunt zoeken en automatisch kunt opslaan. Stap 1: Menutaal U kunt de taal van de TV-menu's instellen. Ga naar een volgende stap als de taalinstellingen correct zijn. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Configuratie > Installatie > Talen en druk op π om Menutaal te openen. Ò Druk op o of œ om uw taal te selecteren. † Druk op OK om de instelling te bevestigen. º ...
 • Page 31

  23-06-2008 15:23 Pagina 29 De lijst met landen wordt weergegeven.. º Druk op o of œ om uw land te selecteren. ◊Druk op de groene toets. Stap 3: TV- en radiozenders installeren De TV zoekt alle beschikbare digitale en analoge TV-zenders en alle beschikbare digitale radiozenders en slaat deze op. ‡ Druk op de groene toets om de installatie te starten. De installatie kan enkele minuten in beslag nemen. ® Als het zoeken naar zenders is voltooid, drukt u op de rode toets om terug te gaan naar het menu Installatie. Ò Druk op Menu om het menu te verlaten. à Tip Als er digitale TV-zenders worden gevonden, worden er in de lijst met geïnstalleerde zenders mogelijk enkele lege zendernummers weergegeven. Zie sectie 6.3 Zenders herschikken als u opgeslagen zenders wilt hernoemen, verwijderen of de volgorde wilt wijzigen. Stap 4: Klok, tijdzone en zomertijd selecteren Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het geselecteerde land digitale uitzendingen ondersteunt ...
 • Page 32

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 30 ‹Druk op π om het menu te openen. ≈Druk op OK. Klaar wordt weergegeven. ÚDruk op Menu om het menu voor de installatie van nieuwe zenders te sluiten. à Tip Met de gele toets kunt u alle tekens verwijderen. Met de blauwe toets kunt u het gemarkeerde teken verwijderen. 6.2.3 Fijnafstemmen op een zender U kunt op een zender fijnafstemmen als de ontvangst zwak is. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Configuratie > Installatie > Installatie zenders > Analoog: handmatige installatie > Fijnafstemming. Ò Druk op π om het menu Fijnafstemming te openen. † Druk op o of œ om de frequentie aan te passen. º Druk op p als u klaar bent met fijnafstemmen. ◊Selecteer Bewaar huidige zender als u de zender waarvoor u de fijnafstemming hebt uitgevoerd onder het huidige zendernummer wilt opslaan. ‹Druk op π om het menu te openen. ≈Druk op OK. Klaar wordt weergegeven. ÚDruk op Menu om het menu Installatie zenders te sluiten. 6.3.2 6 ...
 • Page 33

  23-06-2008 15:23 Pagina 31 U kunt de weergave van dit bericht in- of uitschakelen. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Configuratie > Installatie > Installatie zenders > Opstartmelding. Ò Selecteer Aan of Uit. 6.4.2 Handmatig zoeken U kunt de update van de installatie op elk gewenst moment zelf uitvoeren. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Configuratie > Installatie > Installatie zenders > Installatie-update. Ò Druk op π om het menu Installatie-update te openen. † Druk op OK. º Druk op de groene toets om te starten. De update gaat van start en kan enkele minuten in beslag nemen. ◊Als de update is voltooid, drukt u op de rode toets om terug te gaan naar het menu Installatie zenders. ‹Druk op Menu om het menu te sluiten. 6.5 6.6 Fabrieksinstellingen U kunt de originele fabrieksinstellingen herstellen. Alleen de instellingen van het beeld, geluid en Ambilight worden hersteld. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Configuratie > Installatie > Fabrieksinstellingen. ...
 • Page 34

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 32 7 Aansluitingen 7.1 Overzicht van de aansluitingen Aansluitingen aan de zijkant 1 Hoofdtelefoon Mini-stereoaansluiting. 2 Audio L/R Audio-ingang L/R die in combinatie met Video of S-Video aan de zijkant van de TV kunnen worden gebruikt. 3 Video Video-ingang die in combinatie met de Audio L/R-ingangen aan de zijkant van de TV kan worden gebruikt. 4 S-Video S-Video-ingang die samen met de Audio L/Ringangen aan de zijkant van de TV kan worden gebruikt. 5 USB USB-aansluiting. 6 HDMI (zijkant) HDMI-ingang 7 Common Interface Sleuf voor CA-modules (Conditional Access). Aansluitingen aan de achterkant 8 EXT1, EXT2 Scart-aansluitingen voor DVD-speler/recorder, videorecorder, digitale ontvanger, gameconsole, enz. 9 EXT3 Component Video-aansluiting Y Pb Pr en audioaansluitingen L/R voor DVD-speler/recorder, digitale ontvanger of gameconsole, enz.VGA- en Audio L/R-aansluitingen voor een PC. 10 Service UART All ...
 • Page 35

  7.2 23-06-2008 15:23 Pagina 33 Aansluitingen 7.2.1 Belangrijke informatie Sluit uw apparaat aan op de aansluiting met de hoogst beschikbare kwaliteit. Zoek de aansluiting met de hoogst beschikbare kwaliteit op het apparaat. Gebruik deze aansluiting om het apparaat aan uw TV te koppelen. HDMI - hoogste kwaliteit ★★★★★ Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. Video- en audiosignalen worden gecombineerd in één kabel. Gebruik HDMI voor HD (High Definition) TV-signalen. HDMI met EasyLink biedt een gemakkelijke bediening van uw aangesloten apparaten met de HDMI CECstandaard. Zie sectie 7.2.2 EasyLink Een apparaat dat via de HDMI-aansluiting is aangesloten op uw TV kan alleen audio- en videosignalen naar uw TV verzenden. Het apparaat kan geen audio- en videosignalen van uw TV ontvangen of opnemen. YPbPr – Hogere kwaliteit ★★★★ Gebruik de Component Video YPbPr-aansluitingen samen met Audio L en R. Zorg ervoor dat de kleuren van de ka ...
 • Page 36

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 34 Video - basiskwaliteit ★ Gebruik een video(cinch-)kabel in combinatie met een Audio L/R-(cinch-)kabel. Zorg ervoor dat de kleuren van de kabels overeenkomen. 7.2.3 Met beeld gesynchroniseerde audiouitvoer Sluit een home theatre-systeem aan op de Audio L/R-uitgangen of Digital Audio-uitgangen voor een zo gelijk mogelijke uitvoer van beeld en geluid. Zie figuur 7.4.4 en 7.4.8. Sluit het audiosignaal van een DVD-speler, digitale ontvanger of ander audio/video-apparaat niet rechtstreeks aan op het Home Theatre-systeem. 7.3 Gecombineerde video - geel en Audio L/R-kabel - rood en wit 7.2.2 HDMI met EasyLink Apparaten met HDMI CEC-standaard die zijn aangesloten met HDMI kunnen op elkaar worden aangesloten. ‡ Druk op Menu > Configuratie > Installatie > Voorkeuren en druk op π om de lijst te openen. ® Druk op o of œ om Easylink te selecteren. Ò Druk op π om het menu te openen. † Druk op o of œ om Aan of Uit te sel ...
 • Page 37

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 35 7.4.1 DVD-speler Gebruik een scart-kabel om het apparaat aan te sluiten op de EXT1-ingang aan de achterkant van de TV. EXT 3 SERVICE UART EXT 2 VGA VGA + Y Pb Pr Y EXT 1 Pb Pr DIGITAL AUDIO L L AUDIO VGA / Y Pb Pr AUDIO OUT OUT R R DVD Player EXT 3 SERVICE UART EXT 2 VGA VGA + Y Pb Pr Y NEDERLANDS 7.4.2 DVD-recorder of digitale ontvanger Gebruik een scart-kabel en 2 antennekabels. EXT 1 Pb Pr DIGITAL AUDIO L L AUDIO OUT R R VGA / Y Pb Pr AUDIO OUT OUT IN DVD Recorder / Digital receiver 7.4.3 DVD-recorder en digitale ontvanger Gebruik 3 scart-kabels en 3 antennekabels. EXT 3 SERVICE UART EXT 2 VGA VGA + Y Pb Pr Y EXT 1 Pb Pr DIGITAL AUDIO AUDIO L OUT R R VGA / Y Pb Pr AUDIO L OUT OUT DVD Recorder Aansluitingen IN OUT IN Receiver / Cable box 35 ...
 • Page 38

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 36 7.4.4 DVD-recorder en home theatresysteem Gebruik een scart-kabel, 2 antennekabels en 1 cinch-kabel voor digitale audio. EXT 3 SERVICE UART EXT 2 VGA VGA + Y Pb Pr Y EXT 1 Pb Pr L L AUDIO VGA / Y Pb Pr AUDIO DIGITAL DIGITAL AUDIO AUDIO OUT OUT OUT R R OUT DIGITAL AUDIO IN IN DVD Recorder Home Theatre System 7.4.5 DVD-recorder en DVD home theatresysteem Gebruik 2 scart-kabels, 2 antennekabels en 1 cinchkabel voor digitale audio. EXT 3 SERVICE UART EXT 2 VGA VGA + Y Pb Pr Y EXT 1 Pb Pr L L AUDIO OUT R R VGA / Y Pb Pr AUDIO DIGITAL DIGITAL AUDIO AUDIO OUT OUT OUT DVD Recorder DIGITAL AUDIO IN IN DVD Home Theatre System 7.4.6 Satellietontvanger Gebruik een scart-kabel en 2 antennekabels. EXT 3 SERVICE UART EXT 2 VGA VGA + Y Pb Pr Y EXT 1 Pb Pr DIGITAL AUDIO A ...
 • Page 39

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 37 7.4.7 Digitale HD-ontvanger/HDsatellietontvanger Gebruik een HDMI-kabel en 2 antennekabels. L HDMI OUT R AUDIO IN [ DVI HDMI ] HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 OUT IN HD Digital receiver / HD Satellite receiver DVD-R, home theatre-systeem en digitale ontvanger Gebruik 3 scart-kabels, 3 antennekabels en 1 cinchaudiokabel. EXT 3 VGA + Y Pb Pr Y EXT 1 Pb Pr DIGITAL DIGITAL AUDIO AUDIO OUT OUT L L AUDIO OUT R R VGA / Y Pb Pr AUDIO SERVICE UART EXT 2 VGA NEDERLANDS 7.4.8 OUT DVD Recorder OUT IN IN Digital Receiver DIGITAL AUDIO IN Home Theatre System 7.4.9 Blu-ray Disc-speler Gebruik een HDMI-kabel. L R AUDIO IN [ DVI HDMI ] HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI OUT Blu-ray Disc player Aansluitingen 37 ...
 • Page 40

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 38 7.4.10 Spelconsole De meest praktische aansluitingen voor een spelconsole bevinden zich aan de zijkant van de TV. 7.4.11 Camcorder De meest praktische aansluiting voor een camcorder bevindt zich aan de zijkant van de TV. r Opmerking Stel de TV in op de spelmodus om een vertraagde beeldweergave te voorkomen. Druk op Menu > TVmenu > Smart instellingen > Spel. Aangesloten aan de zijkant van de TV Gebruik de HDMI-aansluiting of de Video- en Audio L/R-aansluitingen of gebruik de S-Video- en Audio L/R-aansluitingen. Aangesloten aan de zijkant van de TV Gebruik de HDMI-aansluiting of de S-Video- en Audio L/R-aansluitingen of de Video- en Audio L/Raansluitingen. Aangesloten aan de achterkant van de TV Gebruik een HDMI-aansluiting of de EXT3-YPbPren Audio L/R-aansluitingen voor HD-kwaliteit. EXT 3 Aangesloten aan de achterkant van de TV Gebruik een HDMI-aansluiting of de EXT3-YPbPren Audio L/R-aansluitingen voor HD ...
 • Page 41

  23-06-2008 15:23 Pagina 39 7.4.12 Personal computer U kunt uw PC rechtstreeks op de TV aansluiten. De TV werkt dan als beeldscherm voor uw PC. Om de TV als beeldscherm te gebruiken, kunt u de PC aan de zijkant aansluiten met een DVI-naarHDMI-adapter of met een PC-naar-TV-kabel. Het is ook mogelijk om de PC aan de achterzijde van de TV aan te sluiten met de VGA-aansluiting. ç Waarschuwing Stel de herhalingsfrequentie van het beeldscherm van de pc in op 60 Hz voordat u de pc aansluit. PC-naar-TV-aansluiting Verbind de PC-TV-uitgang met S-Video met een Audio L/R-kabel om de PC aan te sluiten op de zijkant van de TV. AUDIO L/R S-VIDEO à Tip Stel in het menu Beeldformaat Niet op schaal in voor een maximale scherpte van uw PC-beeld. Zie sectie 5.4.4 Breedbeeldformaat. DVI-naar-HDMI-aansluiting Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter om de PC aan te sluiten op de HDMI-aansluiting aan de zijkant. Sluit de Audio L/R aan de zijkant aan voor geluid. AUDIO L/R ...
 • Page 42

  2721.3 NL 7.5 23-06-2008 15:23 Pagina 40 Aansluitingen configureren U moet in de TV instellen welke aansluitingen u hebt gemaakt en welk apparaat met welke aansluiting is verbonden. Als u hiervoor de Assistent bij het aansluiten hebt gebruikt, zijn de aansluitingen al geconfigureerd. 7.5.1 Apparaten een naam geven Geef de aangesloten apparaten een naam zodat u deze eenvoudig kunt selecteren en de signaalverwerking optimaal is. Wijs het type apparaat (DVD-recorder, DVD-speler, videorecorder, gameconsole, enz.) toe aan de aansluiting die u voor dat apparaat gebruikt. ‡ Druk op Menu. ® Selecteer Configuratie > Installatie > Apparaten hernoemen. Ò Druk op π om de lijst te openen. † Druk op o of œ om de aansluiting te selecteren die u hebt gebruikt voor het apparaat dat u hebt aangesloten. º Druk op π. ◊Druk op o of œ om het soort apparaat te selecteren. ‹Druk op Menu om het menu te sluiten. 7.5.3 Decoderzenders Decoders die antennezenders decod ...
 • Page 43

  2721.3 NL 7.6 23-06-2008 15:23 Pagina 41 Voorbereiden voor digitale services Gecodeerde digitale TV-zenders kunnen worden gedecodeerd met een CA-module (Conditional Access) en een smartcard. Deze zijn verkrijgbaar bij aanbieders van digitale TV-services. Afhankelijk van de aanbieder, schakelt de CA-module mogelijk meerdere services in (bijv. betaal-TV). Neem contact op met uw aanbieder van digitale TV-services voor meer informatie en voorwaarden. 7.6.1 Een CA-module (CAM) plaatsen NEDERLANDS ) Waarschuwing Schakel uw TV uit voordat u een CAM plaatst. Op de CAM staat aangegeven hoe u deze moet plaatsen. Als u de module verkeerd plaatst, kunt u de CAM en de TV beschadigen. ‡ Plaats de CAM voorzichtig zo ver mogelijk in de Common Interface-sleuf aan de zijkant van de TV. ® Laat de CAM permanent in de Common Interface-sleuf zitten. COMMON INTERFACE Het kan enkele minuten duren voordat een CAM is geactiveerd. Als u de CAM verwijdert, deact ...
 • Page 44

  2721.3 NL 8 23-06-2008 15:23 Pagina 42 Technische gegevens Beeld/scherm • Schermtype: LCD Full HD W-UXGA • Schermresolutie: 1920 x 1080p (42/47PFL7623D) 1366 x 768p (32PFL7623D) • Beeldverbetering met Perfect Pixel HD • 1080p 24/25/30/50/60Hz-verwerking Ondersteunde schermresoluties • Computerformaten Resolutie Herhalingsfrequentie 640 x 480p 60Hz (VGA/HDMI) 600 x 800p 60Hz (VGA/HDMI) 1024 x 768p 60Hz (VGA/HDMI) 1280 x 768p 60Hz (VGA/HDMI) 1360 x 765p 60Hz (VGA/HDMI) 1360 x 768p 60Hz (VGA/HDMI) 1280 x 1024p 60Hz (HDMI) 1920 x 1080i 60Hz (HDMI) 1920 x1080p 60Hz (HDMI) • Videoformaten Resolutie Herhalingsfrequentie 480i 60 Hz 480p 60 Hz 576i 50 Hz 576p 50 Hz 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz 1080p 50 Hz, 60 Hz Tuner/ontvangst/transmissie • Antenne-invoer: 75 ohm coaxiaal (IEC75) • TV-systeem: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2) • Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL • DVB: DVB Terrestrial (zie geselecteerde l ...
 • Page 45

  9 23-06-2008 15:23 Pagina 43 Problemen oplossen Televisie en afstandsbediening De TV gaat niet aan • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. • Controleer of de batterijen van de afstandsbediening (bijna) leeg zijn en of de batterijen niet verkeerd in het batterijvak zijn geplaatst (+ / -). U kunt de toetsen op de TV gebruiken om de TV in te schakelen. • Haal de stekker uit het stopcontact, wacht één minuut en steek de stekker weer in het stopcontact. Schakel de TV weer in. De TV reageert niet op de afstandsbediening • Controleer of de batterijen van de afstandsbediening (bijna) leeg zijn. Controleer of de batterijen niet verkeerd in het batterijvak zijn geplaatst (+ / -). • Maak de sensorlens van de afstandsbediening en de TV schoon. De TV wordt uitgeschakeld en het rode lampje knippert • Haal de stekker uit het stopcontact, wacht één minuut en steek de stekker weer in het stopcontact. Controleer of er genoeg ruimte rond de TV is voor ventil ...
 • Page 46

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 44 Geluid Er is wel beeld, maar geen geluid • Controleer of het volume niet op 0 staat. • Controleer of het geluid niet is gedempt met de toets ¬. • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. • Als er geen geluidssignaal wordt gedetecteerd, schakelt de TV het geluid automatisch uit. Dit is normaal; het is geen defect. Het geluid is zwak • Controleer of het geluid is ingesteld op Stereo. • Controleer de equalizerinstellingen in menu Geluid. • Selecteer een van de Smart-instellingen in het menu. ; Er komt uit slechts één luidspreker geluid • Controleer of de balans niet te veel naar links of rechts is ingesteld. Vertraagde geluidsweergave wanneer HTS-DVDapparaat is aangesloten • Raadpleeg de gebruikershandleiding van het HTSDVD-apparaat om de vertraagde audiosynchronisatie aan te passen. Als u geen vertraging kunt instellen, schakelt u HD Natural Motion uit via het menu Beeld > Perfect Pixel HD. Raadpleeg paragraaf ...
 • Page 47

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 Pagina 45 10 Index Aansluiting beste 33 configuratie 40 overzicht 32 Active control 15 Afstandsbediening batterijen 7 overzicht 12 Analoog handmatige installatie 29 TV-zenders 29 Antenne kabel 7 aansluiten 7 met apparaten 32 Apparaat aansluiten 34 bekijken 10 naam geven 40 Assistent bij het instellen 14 Audio configuratie 40 Auto klok modus 29 Autom. afstelling volume 17 Automatisch formaat 16 Automatische installatie 28 Auto surround 17 D Decoder zender 40 Delta volume 17 Digitaal audio-uitgang 32 HD-ontvanger 37 ontvanger 35 ontvangst testen 31 taal ondertiteling 23 tekstservices 19 Dual I/II 17 Dual screen 12 DVB-T 5 DVD aansluiten 35 recorder 35,36 speler 35 weergeven 10 Dynamisch achtergrondlicht 15 contrast 15 E EasyLink 34 Elektronische programmagids 20 Energiebesparing 14 Equalizer 16 Extern 1,2,3 (EXT) 32 B Balans geluid 17 Batterijen 3,7 Beeld map 23 formaat 16 Blu-ra ...
 • Page 48

  2721.3 NL 23-06-2008 15:23 O OK-toets 12 Onderhoud van het scherm 3 Ondertiteling 23 taal 23 P Personal computer aansluiten 39 schermresoluties 42 Perfect Pixel HD 15 Problemen oplossen 43 Programma omhoog/omlaag 12 R Radiozender 25 Recorder 35 Recycling 3 Reiniging van het scherm 3 S Satellietontvanger 37 Scart-aansluiting 32 Scherpte 15 Sleeptimer 21 Smart instellingen 13 Software-update 25 Stand-by 12,21 Super zoom 16 Stilstaande beelden 3 Stereo 17 T Taal audio 17 menu 28 ondertiteling 23 Technische gegevens 42 Teletekst 18 digitaal 19 dual screen 18 menu 19 pagina 18 taal 19 teletekst 2.5 19 Tijdzone 29 Timers 21 Tint 15 Timer aan 21 Toets(en) gekleurd 12 op TV 4 op afstandsbediening 4,12 T.O.P. (Table of Pages) 18 46 Pagina 46 TV-luidsprekers 17 TV-standaard losschroeven 6 U USB aansluiting 32 apparaat 23 foto-viewer 24 V Videorecorder aansluiten 35 Veiligheid 3 Vergrendelingen 21 VGA 39 ...
 • Page 49

  cover 2721.3 23-06-2008 15:33 Pagina 3 ...
 • Page 50

  cover 2721.3 23-06-2008 15:33 Pagina 4 Contact information Type no. Product no. België / Belgique 078 250 145 €0.06/min Italia 8403 20086 €0.08/min Svenska 08 5792 9100 Local Danmark 3525 8759 Local Luxembourg 40 6661 5644 Locale Suomi 09 2311 3415 Local Deutschland 01803 386 852 €0.09/min Nederland 0900 8407 €0.10/min United Kingdom 0870 900 9070 France 0821 611 655 €0.09/min Norge 2270 8111 Local E§§A™ 0 0800 3122 1280 ¢ˆÚÂ¿Ó Österreich 0810 000205 €0.07/min España 902 888 784 €0.10/min Portugal 2 1359 1442 Ireland 01 601 1777 Local Schweiz / Suisse / Svizzera 0844 800 544 Local Local Local Printed in Belgium ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Philips 42PFL7623 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Philips 42PFL7623 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,12 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Philips 42PFL7623

Philips 42PFL7623 - - pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info