549764
1
Zoom out
Zoom in
Nova
Prima Nova D6
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het scherm verschijnt niet.
Het scherm verdwijnt kort nadat de
unit werd ingeschakeld, of de unit kan
niet worden ingeschakeld.
De unit is niet ingeschakeld. Druk op de toets Aan/Uit.
De batterijen zijn leeg. Laad de batterijen op terwijl de unit uit staat.
Verwijder de batterijen gedurende 30
seconden voor u de unit weer inschakelt.
De laadindicator op de lader
brandt niet of knippert rood.
Een slecht contact tussen de batterijen
en de unit.
Maak de batterijklemmen in het batterijvak
schoon en buig ze naar buiten. Maak de contacten
van de batterijen schoon. (ontvetten)
De adapter is niet op de lader aangesloten. Sluit de adapter aan op het stopcontact en
de lader.
De adapter is aangesloten op een defect
stopcontact.
Als het stopcontact een aan/uit-schakelaar heeft,
moet die aan staan.
De batterijen zijn niet geladen.
(Zie ook hierboven.)
De laadindicator op de lader is
aan, maar verandert niet van rood
naar groen, zelfs niet na 48 uren.
De batterijen zijn volledig leeg. Laat de batterijen gedurende 2 dagen
opladen terwijl de unit uitgeschakeld is.
De batterij is versleten.
LET OP: de garantie geldt niet voor
de batterijen!
Koop nieuwe batterijen bij uw handelaar.
Geen geluid in de parent unit. Het volume staat af. Pas het volume aan.
Geen contact tussen de baby unit en de
parent unit.
De units zijn ingesteld op verschillende
DSIP-codes, SIP-kanaalcodes en/of kanalen.
Stel voor beide units dezelfde digitale codes
en/of kanalen in.
De parent unit geeft aan dat het
bereik overschreden is.
De baby unit staat niet aan. Zet de baby unit aan.
De units zijn ingesteld op verschillende
DSIP-codes, SIP-kanaalcodes en/of kanalen.
Stel voor beide units dezelfde digitale codes
en/of kanalen in.
Buiten bereik. Verkort de afstand. Plaatselijke omstandig-heden
kunnen het bereik drastisch verminderen. Probeer
de kanalen te veranderen. Laat
de batterijen ten minste 12 uur opladen.
Interferentie tijdens het zenden. Te grote afstand tussen de units. Verkort de afstand.
Plaatselijke omstandigheden, interferentie. Verplaats de units een klein beetje.
Plaatselijke omstandigheden kunnen niet
worden veranderd. Probeer om lichtdimmers
of andere elektrische geluidsbronnen uit te
schakelen.
Units hebben zelden een defect;
Luid gekraak/gepiep. Units staan te dicht bij elkaar. Vergroot de afstand.
Volume staat te hoog. Pas het volume aan.
Kort bereik Versleten of lege batterijen. Controleer de batterijen zoals hierboven
aangegeven.
Plaatselijke omstandigheden. Andere babyalarmen in de buurt kunnen het
bereik drastisch verminderen. Tracht om van
kanaal te veranderen of om de baby unit
en/of de parent unit van plaats te veranderen.
De parent unit geeft niet aan dat het
bereik is overschreden, zelfs als de
baby unit uit staat.
Een andere Super Nova’s in de buurt
is ingesteld op hetzelfde kanaal en
dezelfde SIP-kanaalcode.
Dit wordt nooit veroorzaakt door een defect!
Probeer om het kanaal en de SIP-kanaalcode
te veranderen. Dat zal het probleem oplossen!
De temperatuur wordt niet getoond of
is niet correct.
Temperatuurinformatie moet
tweemaal worden ontvangen met
dezelfde waarde voor die wordt
getoond/veranderd.Wanneer de
temperatuur snel verandert, kan het
even duren voor de temperatuur op
de baby unit voldoende stabiel is om
getoond te worden op de parent unit.
Als twee Super Nova’s op hetzelfde kanaal
zitten en dezelfde SIP-kanaalcode hebben,
kunnen ze hun onderlinge temperatuurinformatie
beïnvloeden. Verander het kanaal
en/of de SIP-kanaalcode.
Precisie: ± 2°C.
RESET: bij problemen, terugkeren naar fabrieksinstelling (zie ook Quick Start)


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Nova Prima Nova at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Nova Prima Nova in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,07 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Nova Prima Nova

Nova Prima Nova User Manual - English - 6 pages

Nova Prima Nova Additional guide - English - 1 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info