Zoom out
Zoom in
Previous page
1/75
Next page
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  ...
 • Page 2

  NAVITEL R800 | 1 CZ Úvod Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup produktu NAVITEL®. NAVITEL R800 DVR je multifunkční digitální video rekordér (DVR) s vysokým rozlišením, s mnoha funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsány v této uživatelské příručce. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Vnější vzhled 1. LCD obrazovka 2. Režim 3. Indikátor 4. Nahoru 5. Zapnutí/Vypnutí/OK 6. Dolů 7. Menu 8. Mikrofon 9. Port mini-USB 10. Noční světlo 11. Uchycení držáku 12. Slot microSD 13. Reset 14. Reproduktor 15. Kamera ...
 • Page 3

  2 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Tlačítka Tlačítko Funkce Zapnutí / vypnutí / OK Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte k zapnutí nebo vypnutí zařízení. V režimu Video stiskněte pro začátek nahrávání videa; stiskněte znovu pro zastavení nahrávání videa. V režimu Snímek stiskněte pro pořízení snímku. V režimu Galerie stiskněte pro výběr souboru nebo pro pozastavení a znovu spuštění videa. V hlavním menu stiskněte pro výběr položky nebo souboru. Menu Stiskněte pro vstup do menu, ve kterém lze upravit nastavení jednotlivých režimů. Stiskněte znovu pro vstup do menu s možnostmi nastavení zařízení. Nahoru / Dolů V hlavním menu stiskněte pro označení následující/předchozí položky nebo souboru. V režimu Video stiskněte tlačítko Dolů k zamknutí souboru (zamknuté soubory nemohou být smazány ani přepsány). V režimu Snímek stiskněte pro přiblížení/oddálení. Režim Stiskněte pro přepínání mezi režimy Video, Snímek a Galerie. Reset Pokud zařízení neodpovídá, ...
 • Page 4

  NAVITEL R800 | 3 Funkce zařízení Video Formátování karty microSD v autokameře je nezbytné pro správnou funkci zařízení. Před použitím karty microSD nebo v případě chyby dat zformátujte kartu microSD. Pro formátování vyberte v Menu možnost “Formátovat SD kartu” a potvrďte ji. Po připojení zařízení k externímu zdroji napájení, zařízení automaticky zahájí nahrávání (blikající modrá kontrolka). Stisknutím tlačítka OK nahrávání zastavíte (modrá kontrolka se ustálí). Opětovným stisknutím tlačítka OK můžete nahrát další videozáznam. Každý záznam se automaticky uloží. Snímek Pokud je zařízení v režimu Video, stiskněte tlačítko Režim pro přechod do režimu Snímek, stisknutím tlačítka OK pořídíte snímek, který se automaticky uloží. Formátování SD karty Galerie Pokud je zařízení v režimu Video, stiskněte dvakrát tlačítko Režim pro přechod do režimu Galerie, pomocí tlačítek Nahoru a Dolů procházíte soubory, stisknutím tlačítka OK přeh ...
 • Page 5

  4 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ G-sensor Při nárazu vozidla zařízení automaticky uzamkne a uloží aktuální video. Parkovací režim V případě, že je zařízení vypnuté a zaregistruje vibrace, zařízení se automaticky zapne a začne nahrávat. Soubor bude automaticky uzamčen. Pokud se nic nestane déle než minutu, zařízení se opět vypne. Napájení baterie Červená kontrolka se rozsvítí, pokud je přístroj připojen k externímu zdroji napájení; čím více bude červená kontrolka tmavnout, tím více je baterie nabita; pokud je baterie zařízení plně nabitá, červená kontrolka zhasne. Spořič obrazovky Zařízení automaticky vypne displej kvůli snížení spotřeby energie; časový interval lze nas tavit v menu spořiče obrazovky. LED osvětlení Noční světlo slouží ke zlepšení jasu obrazu například v noci nebo na tmavých místech. Zap nete ho v nastavení. SPZ Zadejte číslo státní poznávací značky k video záznamu. Stiskněte tlač ...
 • Page 6

  NAVITEL R800 | 5 Instalace 1. Vložte microSD kartu do zařízení. Poznámka: použijte vysokorychlostní kartu (Třída 6 a výše); kapacita by měla být v rozmezí 8-256 GB. • Nemanipulujte s SD kartou během používání kamery. • Abyste předešli chybám v datových úlohách, prosím naformátujte kartu microSD uvnitř kamery. Pro formátování SD karty vyberte v Menu možnost Formátovat SD kartu a potvrďte. 2. Připevněte držák se zařízením na čelní sklo. 3. Připojte autonabíječku do zásuvky zapalovače. 4. Připojte mini-USB konec autonabíječky k zařízení. Poznámka: kabel autonabíječky může být umístěn podél okraje čelního skla. 5. Nastavte pozici kamery; ujistěte se, že objektiv směřuje rovnoběžně se zemí. 6. Zapněte napájení; zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno. Poznámka: pokud je zařízení nainstalováno správně, rozsvítí se červená kontrolka; zařízení se spustí a začne nahrávat (blikající modrá kontrolka). Bezpečnostní opatření 1. Používejte originální adaptér určený ...
 • Page 7

  6 | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Specifikace Čip NOVATEK NT96655 Napájení DC5V 1.5 A Displej 4”, 800×480, IPS Frekvence 50 HZ/60 HZ Formát záznamu videa MOV Baterie 200 mAh 3.7 V dobíjecí baterie Formát obrazu JPG Provozní napětí 700 mA Rozlišení obrazu 12M Mikrofon/reproduktor Podporováno Uložiště microSD karta Kapacita microSD karty Max. 256 GB Jazyk USB mini-USB angličtina, čeština, francouzština, maďarský, němčina, polština, ruština, slovenština, španělština Poznámka: specifikace se může změnit v případě novější verze zařízení. ...
 • Page 8

  NAVITEL R800 | 7 Einleitung Sehr geehrter Kunde! Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts von der Gesellschaft NAVITEL®. Das NAVITEL R800 ist ein multifunktionaler DVR mit hoher Auflösung und vielen Funktionen und Eigenschaften, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Lesen Sie sich dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch und heben Sie es für eine zukünftige Verwendung auf. Anordnung des Geräts 1. LCD-Display 2. Modus 3. Kontroll-leuchte 4. Nach oben 5. Ausschalter/OK 6. Nach unten 7. Angebot 8. Mikrofon 9. Mini-USB 10. LED-Lampe 11. Halter 12. Einschub für microSDKarte 13. Reset 14. Lautsprecher 15. Kamera DE ...
 • Page 9

  8 | BENUTZERHANDBUCH Tasten DE Taste Funktion Ausschalter/OK Drücken und Halten Sie ihn mindestens 3 Sekunden, wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten möchten. Durch Drücken im Modus Videoaufzeichnung starten Sie die Aufnahme; durch wiederholtes Drücken beenden Sie die Aufnahme. Durch Drücken im Modus Standbild erstellen Sie ein Foto. Durch Drücken im Modus Wiedergabe wählen Sie eine Datei aus oder halten Sie das Video an/beenden Sie das Anhalten des Videos. Durch Drücken im Menü wählen Sie eine Position des Menüs aus. Menü Durch Drücken kommen Sie in das Menü Einstellung des Modus. Durch wiederholtes Drücken kommen Sie in das Menü Einstellung. Mode Durch Drücken schalten Sie zwischen den Modi Videoaufzeichnung, Standbild und Wiedergabe um. Nach oben/Nach unten Reset Durch Drücken im Menü heben Sie eine weitere/vorangegangene Position des Menüs oder eine Datei hervor. Durch Drücken der Taste Nach Unten im Modus Videoaufzeichnung schalten Sie ...
 • Page 10

  NAVITEL R800 | 9 Funktionen des Geräts Eeine microSD-Karte in einem DVR zu formatieren ist für die korrrekte Arbeit des Gerätes DE erforderlich. Befor Sie eine mictoSD-Karte verwenden oder bei Datenfehlern, formatieren Sie die microSD-Karte. Um eine SD-Karte zu formatieren, wählen Sie im Menümodus SD-Karte formatieren und bestätigen Sie es. Video Schließen Sie das Gerät an eine externe Versorgungsquelle an und es beginnt die Aufnahme automatisch (durch das Blinken der blauen Kontrollleuchte angezeigt). Durch das Drücken der Taste OK beenden Sie die Aufnahme (die blaue Kontrollleuchte leuchtet ständig). Ein weiteres Video nehmen Sie durch das wiederholte Drücken der Taste OK auf. Jedes Video wird automatisch gespeichert. Foto Durch Drücken der Taste Menü im Modus Videoaufzeichnung kommen Sie in den Modus Standbild, durch Drücken der Taste OK erstellen Sie ein Foto (wird automatisch gespeichert). Abspielen Durch Drücken zweimal der Tast ...
 • Page 11

  10 | BENUTZERHANDBUCH DE Rekordaudio Aufnahme eines Videos mit Ton oder ohne Ton. Loop-Aufnahme WDR Mit dieser Funktion können Sie ein Video als eine Reihe von Dateien speichern, die im Menü für die Dauer angegeben sind (duration menu). Wenn die Speicherkarte voll ist, werden alle ungeschützten Dateien in der Reihen folge überschrieben, in welcher sie erstellt wurden. Der breite Dynamikbereich gewährt einen dynamischeren Bereich und eine detaillierte Aufnahme. In der Ausgangseinstellung ist diese Funktion deaktiviert. G-sensor Wenn etwas an das Fahrzeug aufprallt, sperrt der DVR automatisch das aktuelle Video. LED-Lampe Wenn es dunkel ist, verbessert das Einschalten der Lampe den Kontrast des Bilds. Parkplatz-Monitor Wenn beim Abstellen des Fahrzeugs Vibrationen festgestellt werden, schaltet sich das Gerät automatisch ein und beginnt aufzunehmen. Die entsprechende Datei wird geschützt (ges perrt). Wenn sich länger als ei ...
 • Page 12

  NAVITEL R800 | 11 Installation 1. Legen Sie eine microSD-Karte in den DVR. Bemerkung: verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-microSD-Karte (mindestens Class 6), die Kapazität sollte 8 - 256 GB betragen. • Um Fehlfunktionen des digitalen DVR und / oder der SD-Karte zu vermeiden, müßen Sie die SD-Karte während des DVR-Betriebs weder einlegen noch entnehmen. • Bevor Sie eine microSD-Karte verwenden, formatieren Sie diese im DVR, um Datenfehler zu vermeiden. Um eine SD-Karte zu formatieren, wählen Sie im Menümodus SD-Karte formatieren und bestätigen Sie es. 2. Befestigen Sie das Gerät an der Frontscheibe mittels des Halters. 3. Schließen Sie das Ladegerät an der Steckdose des Zigarettenanzünders an. 4. Schließen Sie die mini-USB-Schnittstelle am Ladegerät mittels des Verlängerungskabels des Ladegeräts an. Bemerkung: das Verlängerungskabel des Ladegeräts lässt sich entlang der Kante der Frontscheibe führen. 5. Passen Sie die Position der Kamera an; vergewissern Sie sich, ...
 • Page 13

  12 | BENUTZERHANDBUCH Spezifikation DE Prozessor NOVATEK NT96655 Stromversorgung Display 4”, 800×480, IPS Frequenz 50 HZ/60 HZ Batterie 200 mAh 3.7 V Ladebatterie Betriebsstrom 700 mA Mikrofon/Lautsprecher Unterstützt Sprache Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch Aufzeichnungsformat MOV Bildformat JPG Bildauflösung 12 M Speicherkarte microSD-Karte Kapazität der microSD-Karte max 256 GB USB mini-USB Bemerkung: in Folge von Aktualisierungen kann sich diese Spezifikation ändern. DC 5 V 1.5 A ...
 • Page 14

  NAVITEL R800 | 13 Sissejuhatus Lugupeetud klient! Täname, et ostsite NAVITEL® toote. NAVITEL R800 on multifunktsionaalne peeneralduslik DVR, millel on mitmeid funktsioone ja omadusi, mida on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Palun lugege juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see alles. Seadme skeem 1. LCD-ekraan 2. Režiim 3. Indikaatortuli 4. Üles 5. Toide/OK 6. Alla 7. Menüü 8. Mikrofon 9. Port mini-USB 10. LED-lamp 11. Paigaldusport 12. microSD kaardi ava 13. Lähtestamine 14. Kõlar 15. Kaamera EE ...
 • Page 15

  14 | KASUTUSJUHEND Nupud Nupp Funktsioonid Toide/OK Seadme sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all. Video salvestamise režiimis vajutage selleks, et alustada salvestust; vajutage uuesti, et peatada. Pildistamise režiimis vajutage selleks, et pilti teha. Taasesitamise režiimis vajutage, et valida fail või panna video pausile või uuesti mängima. Menüüs vajutage selleks, et valida menüüvalik. Menüü Vajutage, et siseneda režiimi seadistuste menüüsse. Vajutage uuesti, et avada menüü seadistused. Mode Vajutage, et valida video salvestamise, pildistamise ja taasesitamise režiimide vahel. EE Üles/Alla Reset Peamenüüs vajutage, et tõsta esile järgmine/eelmine menüüosa või fail. Video salvestamise režiimis vajutage käimasoleva salvestuse kaitsmiseks „Down“. Pildistamise režiimis vajutage sisse või välja suumimiseks. Kui seade ei reageeri, vajutage lähtestamiseks seda nuppu. Märkus: Integreeritud aku on mõeldud vaid parkimisr ...
 • Page 16

  NAVITEL R800 | 15 Seadme funktsioonid MicroSD-kaardi vormindamine DVR-iga on vajalik selleks, et seade korralikult toimiks. Vormindage microSD-kaart enne microSD-kaardi või andmevea kasutamist. SD-kaardi vormindamiseks valige menüürežiimis vorminda SD-kaart ja kinnitage. Video Ühendage seade välise toiteallikaga, misjärel seade alustab automaatset salvestamist (mida näitab vilkuv sinine valgus). Salvestamise peatamiseks vajutage OK nuppu (sinine valgus lõpetab vilkumise). Uue video salvestamiseks vajuta OK. Iga video salvestatakse automaat selt. SD-kaardi vormindamine Foto Video salvestamise režiimis vajutage pildistamise režiimi käivitamiseks „Mode“ nuppu, foto tegemiseks vajutage OK nuppu (foto salvestatakse automaatselt). Taasesitamine Video salvestamise režiimis vajutage taasesitamise režiimi sisenemiseks „Mode“ nuppu kaks korda; faili valimiseks vajutage „Up“ ja „Down“ nuppe; faili esitamiseks vajutage OK nup pu. Taa ...
 • Page 17

  16 | KASUTUSJUHEND Loop-salvestamine EE See funktsioon võimaldab teil salvestada video failide kogumina, mis on määratud kestuse menüüs (duration menu). Kui mälukaart on täis, kirjutatakse kõik kaitsmata failid üle nende salvestamise järjestuses. WDR Wide Dynamic Range võimaldab dünaamilisemat ulatust ja detailsemat pilti. Vaikimisi välja lülitatud. G-sensor Kui sõiduk saab milleltki löögi, lukustab DVR käesoleva video automaatselt. LED-lamp Pimeduses vajutage see sisse pildi ereduse parandamiseks. Parkimismonitor Väljalülitatud režiimis – kui seade tuvastab vibratsiooni, lülitub see automaatselt sisse ja alustab salvestamist. Fail kaitstakse (lukustatakse). Kui enam kui minuti jooksul midagi ei juhtu, lülitub seade välja. Numbrimärk Sisestage numbrimärgi number, et lisada see video salvestustele. Tähtede valimiseks vaju tage „Up“ ja „Down“ ning sobiva tähe sisestamiseks „OK“. Vajutage „Mode“, et valida erinevate ...
 • Page 18

  NAVITEL R800 | 17 Paigaldamine 1. Asetage microSD kaart DVRi. Märkus: kasutage kiiret SD-kaart (vähemalt klass 6); maht peaks olema vahemikus 8–256 GB. • DVR-i ja / või SD-kaardi talitlushäirete vältimiseks ärge paigaldage ja eemaldage SD-kaarti DVR-operatsiooni ajal. • Tähelepanu! Enne microSD-kaardi kasutamist vormindage see DVR-seadmel, et vältida andmete vigu. SD-kaardi vormindamiseks valige menüürežiimis vorminda SD-kaart ja kinnitage. 2. Kinnitage seade hoidja abil esiklaasile. 3. Ühendage autolaadija sigaretisüütajasse. 4. Ühendage mini-USB-liides laadija pikendusjuhtme abil autolaadijasse. Märkus: laadija pikendusjuhet on võimalik paigutada pikki esiklaasi serva. 5. Kohandage kaamera positsiooni; kontrollige, et lääts on maaga paralleelselt. 6. Lülitage seade sisse; kontrollige, kas seade on korrektselt paigaldatud. Märkus: kui seade on korrektselt, põleb indikaator punaselt, seade käivitub ja hakkab salvestama (sinine tuli vilgub). Ettevaatusabinõud 1. Kas ...
 • Page 19

  18 | KASUTUSJUHEND Spetsifikatsioonid EE Protsessor NOVATEK NT96655 Toide DC5V 1.5 A Ekraan 4”, 800×480, IPS Sagedus 50 HZ/60 HZ Salvestusformaat MOV Aku 200 mAh 3.7 V taaslaetav aku Pildiformaat JPG Pildi resolutsioon 12M Töövool 700 mA Salvestamine microSD kaart Mikrofon/kõlar Toetatud microSD kaardi maht 256 GB max Keel USB mini-USB tšehhi, inglise, prantsuse, saksa, poola, vene, slovaki, hispaania Märkus: seoses uuendustega võivad spetsifikatsioonid muutuda. ...
 • Page 20

  NAVITEL R800 | 19 Introduction Dear Customer! Thank you for purchasing this NAVITEL® product. NAVITEL R800 DVR is a multifunctional high-definition digital video registrator (DVR) with many functions and features that are described in this User Manual. Please read the manual carefully before using the device and keep it for future reference. Device layout 1. LCD screen 2. Mode 3. Indicator 4. Up 5. Power/OK 6. Down 7. Menu 8. Microphone 9. Port mini-USB 10. LED lamp 11. Mount port 12. microSD card slot 13. Reset 14. Speaker 15. Camera EN ...
 • Page 21

  20 | USER MANUAL Buttons Button EN Power/OK Functions Press and hold for 3 seconds to turn the device on/off. In Video Record mode, press to start recording; press again to stop. In Capture mode, press to take a picture. In Playback mode, press to select a file, or pause/unpause a video. In the menu, press to select a menu item. Menu Press to access Mode Settings menu. Press again to access Setup menu. Mode Press to switch between Video Record, Capture, and Playback modes. Up/Down Reset In the menu, press to highlight the next/previous menu item or file. In Video Record mode, press Down to protect the current recording. In Capture mode, press to zoom in or out. If the device is not responding, press to reset. Note: The built-in battery is designed only for recording an emergency event in parking mode and turning off the device correctly when the power is turned off. For the full operation of the device in any mode, a constant power connectio ...
 • Page 22

  NAVITEL R800 | 21 Device functions Formatting a microSD card in the DVR is necessary for the correct operation of the device. Before using a microSD card or in case of data error, please format the microSD card. For formatting the SD-card in Menu mode select Format SD-card and confirm it. Video Connect the device to an external power supply and it will start recording automatically (indicated by the flashing blue light). Press the OK button to stop recording (the blue light will become steady). Press OK again to record another video. Each video will be saved automatically. Format SD-card Photo In Video Record mode, press the Mode button to enter Capture mode, press the OK button to take a photo (it will be saved automatically). Playback In Video Record mode, press the Mode button twice to enter Playback mode; press the Up and Down buttons to select a file; press the OK button to play a file. During playback, press OK t ...
 • Page 23

  22 | USER MANUAL WDR Wide Dynamic Range provides more dynamic range and detailed image. Disabled by default. EN G-sensor If the vehicle is hit by something, the DVR will automatically lock the current video. LED lamp Turn on when it’s dark to improve image brightness. Parking monitor In shutdown state, if vibration is detected, the device will turn on automatically and start recording. The file will be protected (locked). If nothing happens for over a minute, the device will shut down. Plate number Enter a plate number to be added to video recordings. Press Up and Down to select a character, OK to enter it, Mode to switch between types of characters (letters, numbers, etc). Disabled by default. Battery Red indicator lights up when the device is plugged into an external power supply; as the battery is charging, the red will gradually dim; the red light going out means the battery is full. Scre ...
 • Page 24

  NAVITEL R800 | 23 Installation 1. Put the microSD card into the DVR. Note: use a high-speed card (Class 6 or above); capacity should be within 8-256 GB. • To avoid malfunctions of the DVR and / or SD-card, don’t insert and remove SD-card during DVR operation. • Before using a microSD card, please format it inside the DVR to avoid data errors. For formatting the SD-card in Menu mode select Format SD-card and confirm it. 2. Secure the device on the windshield with the bracket. 3. Connect the car charger to the cigarette lighter socket. 4. Connect the mini-USB interface to the car charger with the charger extension cord. Note: charger extension cord can be placed along the edge of the windscreen. 5. Adjust the camera position; make sure the lens is facing parallel to the ground. 6. Turn the power on; check whether the device is installed correctly. Note: if the device is installed correctly, the indicator will glow red; the device will start up and begin recording (indic ...
 • Page 25

  24 | USER MANUAL Specifications EN Processor NOVATEK NT96655 Power DC 5 V 1.5 A Display 4”, 800×480, IPS Frequency 50 HZ/60 HZ Recording format MOV Battery 200 mAh 3.7 V Rechargeable battery Image format JPG Working current 700 mA Image resolution 12M Storage microSD card Microphone/speaker Supported microSD card capacity 256 GB max Language USB mini-USB Czech, English, French, German, Hungarian, Polish, Russian, Slovak, Spanish Note: the specifications may change due to upgrades. ...
 • Page 26

  NAVITEL R800 | 25 Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy választása erre a NAVITEL® termékre esett. Az NAVITEL R800 DVR egy többfunkciós, nagy felbontású videórögzítő melynek tulajdonságait és használatát ez a kézikönyv mutatja be. Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és tartsa meg a későbbiekre. Eszköz elrendezése HU 1. LCD Kijelző 2. Üzemmódválasztó 3. Jelzőfény 4. Fel 5. Ki-, és Bekapcsoló/OK 6. Le 7. Menü 8. Mikrofon 9. Mini-USB port 10. LED lámpa 11. Rögzítés 12. microSD kártyahely 13. Reset 14. Hangszóró 15. Kamera ...
 • Page 27

  26 | KÉZIKÖNYV Gombok HU Gomb Funkció Ki-, és Bekapcsoló / OK Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a készülék ki-, és bekapcsolásához. Felvétel módban a gomb megnyomásával tudja elindítani, majd újbóli megnyomásával leállítani a videófelvételt. Pillanatkép módban a gombot megnyomva tud fényképet készíteni. Lejátszás módban a gombot megnyomva tud fájlt kijelölni, vagy egy videó lejátszását megállítani, majd folytatni. A főmenüben a gombot megnyomva tudja a menüpontokat kiválasztani. Menü Nyomja meg az üzemmódok beállításaihoz. Nyomja meg újra a készülékbeállításokhoz. Üzemmód választó Fel / Le Reset Nyomja meg a Felvétel / Pillanatkép / Lejátszás üzemmódok közötti váltáshoz. A menüben a gombokkal tudja kijelölni a következő / előző menüpontot vagy fájlt. Felvétel módban a Le gombbal tudja zárolni az aktuális felvételt (a zárolt fájlokat nem lehet törölni, sem felülírni). Pillanatkép módban a gombokkal tud a képen nagyítani vagy kicsinyíteni ...
 • Page 28

  NAVITEL R800 | 27 Funkciók SD-kártya formázása A készülék megfelelő működéséhez a microSD-kártya formázása digitális videomagnóval (DVR) történik. A microSD memóriakártya használata vagy adathiba esetén formázza meg a microSD memóriakártyát. SD-kártya formázásához válassza a Format SD Card menüpontot a Menu módban, majd erősítse meg. Videó A készüléket egy külső áramforrásra csatlakoztatva automatikusan bekapcsol és megkezdi a felvételt (ezt villogó kék fény jelzi). A felvétel leállításához nyomja meg az OK gombot (a kék fény folyamatosan ég). Nyomja meg újra az OK gombot egy másik videó rögzítéséhez. HU Minden videó automatikusan mentésre kerül. Fotó Felvétel nyomja meg az Üzemmódválasztó gombot a Pillanatkép módhoz, majd az OK gombot fénykép üzemmódban készítéséhez. Az elkészített kép automatikusan mentésre kerül. Lejátszás Felvételek visszajátszásához (Lejátszás üzemmód) Felvétel üzemmódban nyomja meg kétszer a Üzem ...
 • Page 29

  28 | KÉZIKÖNYV Folytonos felvétel WDR Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a videót fájl formátumban mentse el az eszköz hosszú távú memóriájában (duration menu). Ha a memóriakártya megtelik, az összes nem zárolt fájl létrehozásuknak sorrendjében felülírásra kerül. A széles dinamikatartomány (Wide Dynamic Range) bekapcsolásával a felvételek élethűb bek, részlet gazdagabbak lesznek. Alapértelmezés szerint letiltva. G-szenzor A DVR képes nagy erősségű gyorsulás / lassulás érzékelésére, s egy esetleges baleset során automatiku san zárolja az aktuális felvételt. HU LED Lámpa Sötétben kapcsolja be a kép fényerejének növelése érdekében. Parkoló mód Ha rezgést észlel, a kocsiban hagyott készülék automatikusan bekapcsol és megkezdi a felvételt. Minden így rögzített felvétel zárolásra kerül. Amennyiben nem történik semmi új esemény, a DVR egy perc eltel tével ismét kikapcsol. Rendszám A funkcióval a felvételeken rög ...
 • Page 30

  NAVITEL R800 | 29 Telepítés 1. Helyezzen be egy microSD kártyát a készülékbe. Megjegyzés: nagysebességű microSD kártyát használjon (Class 6 és felette), 8 és 256 GB közötti kapacitással. • A DVR és / vagy az SD-kártya meghibásodásának elkerülése érdekében ne helyezze be és ne távolítsa el az SD-kártyát a DVR művelet közben. • Mielőtt a microSD kártyát használná, formázza azt digitális videomagnóval (DVR) az adatok hibáinak elkerülése érdekében. SD-kártya formázásához válassza a „Format SD Card” menüpontot a Menu módban, majd erősítse meg. 2. A mellékelt rögzítés segítségével helyezze el a készüléket járműve szélvédőjén. 3. Csatlakoztassa az autós töltőt a cigarettagyújtóba. 4. Csatlakoztassa a töltő mini-USB portjába a hosszabbító kábelt. Megjegyzés: javasoljuk, hogy a hosszabbító kábelt a jármű szélvédőjének szélein vezesse az eszközhöz. 5. Állítsa be a kamera helyzetét; győződjön meg róla, hogy a lencse a talajjal párhuzamos. 6. Kapcsolja be a készüléket; győződjön m ...
 • Page 31

  30 | KÉZIKÖNYV Specifikációk HU Processzor NOVATEK NT96655 Tápellátás DC5 V 1.5 A Kijelző 4”, 800×480, IPS Frekvencia 50 HZ/ 60 HZ Videó formátum MOV Akkumulátor Fénykép formátum JPG 200 mAh 3.7 V újratölthető akkumulátor Fénykép felbontás 12 M Áramerősség 700 mA Tárhely microSD card Mikrofon / Hangszóró Támogatott microSD kártya kapacitás max. 256 GB Nyelv USB mini-USB Cseh, Angol, Francia, Lengyel, Magyar, Német, Orosz, Szlovák, Spanyol Megjegyzés: a specifikációk a frissítések miatt módosulhatnak. ...
 • Page 32

  NAVITEL R800 | 31 Įvadas Gerbiamas, Kliente! Dėkojame, kad įsigijote NAVITEL® įrenginį. NAVITEL R800 yra daugiafunkcis didelės raiškos DVR įrenginys su daugybe funkcijų ir savybių, aprašytų šioje naudotojo instrukcijoje. Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite, jei reikėtų peržiūrėti ateityje. Įrenginio išdėstymas LT 1. LCD ekranas 2. Režimas 3. Indikatorius 4. Aukštyn 5. Galia / Gerai 6. Žemyn 7. Meniu 8. Mikrofonas 9. Port mini-USB 10. Šviesos diodų lemputė 11. Atramos jungtis 12. microSD kortelės lizdas 13. Atkurti 14. Garsiakalbis 15. Kamera ...
 • Page 33

  32 | VARTOTOJO VADOVAS Mygtukai Galia/Gerai LT Meniu Palaikykite nuspaudę mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. Paspauskite šį mygtuką vaizdo įrašymo režimu, kad paleistumėte įrašymą; norėdami sustabdyti, paspauskite jį dar kartą. Paspauskite šį mygtuką fotografavimo režimu, kad galėtumėte fotografuoti. Paspauskite šį mygtuką atkūrimo režimu, norėdami pasirinkti failą arba pristabdyti / vėl paleisti vaizdo įrašą. Paspauskite meniu mygtuką, kad pasirinktumėte meniu punktą. Paspauskite mygtuką, norėdami įjungti režimo nustatymų meniu. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte sąrankos meniu. Režimas Paspauskite, norėdami perjungti vaizdo įrašų įrašymo, fotografavimo ir atkūrimo režimus. Aukštyn/Žemyn Paspauskite „Menu“ (meniu) mygtuką, kad pažymėtumėte kitą/ankstesnį meniu punktą ar failą. Vaizdo įrašymo režimu paspauskite „Down“ (žemyn) mygtuką, kad apsaugotumėte dabartinį įrašą. Paspauskite šį mygtuką fotografavimo režimu ...
 • Page 34

  NAVITEL R800 | 33 Įrenginio funkcijos SD kortelės formatavimas Vaizdo įrašas MicroSD kortelės formatavimas DVR (skaitmeninio vaizdo įrašytuve) yra būtinas teisingam prietaiso veikimui. Prieš naudojant microSD kortelę arba duomenų klaidos atveju suformatuokite microSD kortelę. Norėdami suformatuoti SD kortelę meniu režimu, pasirinkite SD kortelės formatavimą (Format SD-card) ir patvirtinkite. Įrenginį prijungus prie išorinio maitinimo šaltinio, automatiškai įsijungia įrašymas (mirksi mėlyna indikatoriaus lemputė). Paspauskite mygtuką „OK“ (gerai), kad sustabdytumėte įrašymą (mėlyna indikatoriaus lemputė nustos mirksėti). Dar kartą paspauskite „OK“ (gerai), kad įrašytumėte kitą vaizdo įrašą. Visi vaizdo įrašai išsaugomi automatiškai. Nuotrauka Vaizdo įrašymo režimu paspauskite „Mode“ (režimo) mygtuką, kad įjungtumėte fotografa vimo režimą ir „OK“ (gerai) mygtuką, norėdami fotografuoti (išsaugoma automatiškai). Atkūrimas Vaizdo įrašymo re ...
 • Page 35

  34 | VARTOTOJO VADOVAS LT Garso įrašymas Vaizdo įrašymas su arba be garso. Ciklinis įrašymas WDR Ši funkcija leidžia įrašyti vaizdo įrašą kaip rinkmenų rinkinį, pateiktą trukmės meniu (duration menu). Jei atminties kortelė užpildyta, visi neapsaugoti failai bus perrašyti tokia tvarka, kokia jie buvo sukurti. Platus dinaminis diapazonas (angl. WDR) suteikia dinamiškesnį diapazoną ir detalesnį vaizdą. Išjungta pagal numatytuosius nustatymus. G jutiklis Transporto priemonei į kažką atsitrenkus, DVR automatiškai užrakins dabartinį vaizdo įrašą. Šviesos diodų lemputė Įsijungia tamsiuoju paros metu, kad pagerėtų vaizdo ryškumas. Parkavimo monitorius Aptikus vibravimą, kai įrenginys yra išjungtas, jis automatiškai įsijungs ir paleis įrašymą. Failas bus apsaugotas (užrakintas). Jei nieko nevyksta vieną minutę, įrenginys išsijungs. Plokštelės numeris Įveskite plokštelės numerį, kuris bus pridėtas prie vaizdo įrašų. Paspauskite „Up“ ( ...
 • Page 36

  NAVITEL R800 | 35 Montavimas 1. Įdėkite microSD kortelę į DVR. Pastaba: naudokite didelės spartos SD kortelę (6 ar aukštesnės klasės); 8-256 GB galios. • Kad išvengtumėte DVR ir (arba) SD kortelės veikimo sutrikimų, DVR veikimo metu neįdėkite ir neišimkite SD kortelės. • Prieš naudodami „microSD“ kortelę, formatuokite ją DVR (skaitmeninio vaizdo įrašytuvo) viduje, siekiant išvengti duomenų klaidų.Norėdami suformatuoti SD kortelę meniu režimu, pasirinkite SD kortelės formatavimą (Format SD-card) ir patvirtinkite. 2. Įrenginį pritvirtinkite prie priekinio stiklo, naudodami laikiklį. 3. Automobilinį įkroviklį prijunkite prie cigarečių degiklio lizdo. 4. Mini-USB sąsają prijunkite prie automobilinio įkroviklio, naudodami įkroviklio ilginamąjį laidą. Pastaba: įkroviklio ilginamasis laidas gali būti pritvirtintas prie priekinio stiklo krašto. 5. Nustatykite kameros padėtį; patikrinkite, ar objektyvas yra nukreiptas lygiagrečiai žemei. 6. Įjunkite maitinimą; patikrinkite, ar ...
 • Page 37

  36 | VARTOTOJO VADOVAS Specifikacijos LT Procesorius NOVATEK NT96655 Galia DC 5 V 1.5 A Ekranas 4”, 800×480, IPS Dažnis 50 HZ/60 HZ Įrašymo formatas MOV Baterija 200 mAh 3.7 V įkraunama baterija Vaizdo formatas JPG Vaizdo raiška 12M Darbinė srovė 700 mA Saugojimas microSD kortelė Mikrofonas/garsiakalbis Palaikoma microSD kortelės talpa 256 GB maks. Kalba USB mini-USB Čekų, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, slovakų, ispanų, vengrų Pastaba: specifikacijos gali keistis atlikus atnaujinimus. ...
 • Page 38

  NAVITEL R800 | 37 Ievads Cienītais klient! Paldies, ka iegādājāties šo NAVITEL® produktu. NAVITEL R800 ir daudzfunkcionāls augstas izšķirtspējas digitālais videoierakstītājs (DVI) ar daudzām funkcijām un iespējām, kuras ir aprakstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā. Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām atsaucēm. Ierīces izkārtojums 1. LCD ekrāns 2. Režīms 3. Indikators 4. Uz augšu 5. Ieslēgšanas poga/OK 6. Uz leju 7. Izvēlne 8. Mikrofons 9. Port mini-USB 10. LED lampiņa 11. Stiprinājuma vieta 12. microSD kartes slots 13. Atiestatīšanas poga 14. Skaļrunis 15. Kamera LV ...
 • Page 39

  38 | LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Pogas LV Poga Funkcijas Ieslēgšanas poga/OK Nospiediet un paturiet 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. Nospiediet video ierakstīšanas režīmā, lai sāktu ierakstīšanu. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Nospiediet attēlu uzņemšanas režīmā, lai uzņemtu attēlu. Nospiediet atskaņošanas režīmā, lai izvēlētos datni vai apturētu/turpinātu atskaņošanu. Nospiediet izvēlnē, lai izvēlētos izvēlnes elementu. Izvēlne Nospiediet, lai piekļūtu režīmu iestatījumu izvēlnei. Nospiediet vēlreiz, lai piekļūtu uzstādījumu izvēlnei. Režīms Nospiediet, lai pārslēgtos starp video ierakstīšanas, attēlu uzņemšanas un atskaņošanas režīmiem. Uz augšu/uz leju Atiestatīšanas poga Nospiediet izvēlnē, lai iezīmētu iepriekšējo/nākamo izvēlnes elementu vai datni. Video ierakstīšanas režīmā nospiediet pogu „uz leju”, lai aizsargātu pašreizējo ierakstu. Nospiediet attēlu uzņemšanas režīmā, lai tuvinātu vai tālinātu. Ja ierīce ner ...
 • Page 40

  NAVITEL R800 | 39 Ierīces funkcijas Video MicroSD kartes formatēšana DVR ierīcē ir nepieciešama ierīces pareizai darbībai. Pirms microSD kartes lietošanas vai datu kļūdas gadījumā formatēt microSD karti. Lai formatētu SD karti, Izvēlnes režīmā izvēlēties Formatēt SD karti un apstiprināt. Pievienojiet ierīci ārējam barošanas avotam, un tā automātiski sāks ierakstīt (par to liecinās zila mirgojoša lampiņa). Nospiediet OK, lai pārtrauktuierakstīšanu (zilā gaismiņa pārstās mirgot). Nospiediet OK vēlreiz, lai ierakstītu jaunu video. Visi video automātiski tiek saglabāti. Foto Video ierakstīšanas režīmā nospiediet režīma pogu, lai ieslēgtu attēlu uzņemšanas režīmu, tad nospiediet OK, lai uzņemtu attēlu (tas tiks automātiski saglabāts). Atskaņošana Video ierakstīšanas režīmā divreiz nospiediet režīma pogu, lai ieslēgtu atskaņošanas režīmu. Izmantojiet pogas „uz augšu” un „uz leju”, lai izvēlētos datni. Nospiediet OK, lai atska ...
 • Page 41

  40 | LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LV WDR Plašais dinamiskais diapazons (WDR) nodrošina dinamiskāku diapazonu un detalizētāku attēlu. Pēc noklusējuma izslēgts. G sensors Transportlīdzeklim ar kaut ko saduroties, DVI automātiski slēgs konkrēto video. LED lampiņa Ieslēdziet, kad ir tumšs, lai uzlabotu attēla spilgtumu. Uzraudzība stāvēšanas laikā Konstatējot vibrāciju izslēgtā stāvoklī, ierīce automātiski ieslēgsies un sāks ierakstīt. Šī datne tiks aizsargāta (slēgta). Ja minūtes laikā nekas nenotiks, ierīce izslēgsies. Numura zīme Ievadiet numura zīmi, kuru pievienot video ierakstiem. Izmantojiet pogas „uz augšu” un „uz leju”, lai izvēlētos zīmi, nospiediet OK, lai ievadītu to, un režīma pogu – lai pārslēgtos starp dažāda veida zīmēm (burti, cipari u. c.). Pēc noklusējuma izslēgts. Baterija Pievienojot ierīci ārējam barošanas avotam, iedegsies sarkana gaismiņa. Baterijai lādējoties, sarkanā gaismiņa kļūs arvien blāv ...
 • Page 42

  NAVITEL R800 | 41 Uzstādīšana 1. Ielieciet microSD karti DVI. Piezīme: izmantojiet ātru SD karti (sestā vai augstāka klase) ar 8-256 GB ietilpību. • Lai izvairītos no DVR un/vai SD-kartes darbības traucējumiem, DVR darbības laikā neievietojiet un neizņemiet SD-karti. • Pirms microSD kartes lietošanas formatēt to DVR ierīcē, lai novērstu datu kļūdas. Lai formatētu SD karti, Izvēlnes režīmā izvēlēties Formatēt SD karti un apstiprināt. 2. Piestipriniet ierīci pie vējstikla, izmantojot kronšteinu. 3. Pievienojiet automobiļa lādētāju pie piepīpētāja ligzdas. 4. Pievienojiet mini-USB saskarni automobiļa lādētājam, izmantojot lādētāja pagarinātāju. Piezīme: lādētāja pagarinātāju varat novietot gar vējstiklu. 5. Pielāgojiet kameras pozīciju un pārliecinieties, ka lēca ir paralēli zemei. 6. Ieslēdziet barošanu un pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta pareizi. Piezīme: ja ierīce būs uzstādīta pareizi, spīdēs sarkanā indikatora gaismiņa. Ierīce ieslēgsies un sāks ierakstīt (par to ...
 • Page 43

  42 | LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Specifikācijas LV Procesors NOVATEK NT96655 Jauda DC 5 V 1.5 A Displejs 4”, 800×480, IPS Frekvence 50 HZ/60 HZ Video formāts MOV Baterija Attēlu formāts JPG 200 mAh 3.7 V atkārtoti uzlādējama baterija Attēlu izšķirtspēja 12M Darba strāva 700 mA Atmiņas ierīce microSD karte Mikrofons/skaļrunis atbalstīts microSD kartes ietilpība 256 GB maks. Valoda USB mini-USB čehu, angļu, franču, vācu, poļu, krievu, slovāku, spāņu, ungāru Piezīme: šīs specifikācijas var mainīties jauninājumu rezultātā. ...
 • Page 44

  NAVITEL R800 | 43 Wstęp Drogi kliencie! Dziękujemy za zakup produktu firmy NAVITEL®. NAVITEL R800 DVR to wielofunkcyjny rejestrator o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie funkcje i cechy urządzenia opisane są w poniższej instrukcji obsługi. Prosimy zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wygląd Zewnętrzny 1. Ekran LCD 2. Mode 3. Dioda 4. Up 5. Power/OK 6. Down 7. Menu 8. Mikrofon 9. Gniazdo mini-USB 10. Dioda LED 11. Gwint mocowania 12. Slot microSD 13. Reset 14. Głośnik 15. Obiektyw PL ...
 • Page 45

  44 | INSTRUKCJA OBSŁUGI Przyciski Przycisk Power/OK PL Funkcje Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. W trybie Kamera naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie; Naciśnij ponownie, aby zatrzymać. W trybie Aparat naciśnij, aby zrobić zdjęcie. W trybie Odtwórz naciśnij, aby wybrać plik lub zatrzymać/wznowić wideo. W menu, naciśnij, aby wybrać pozycję w menu lub plik. Menu Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu Ustawień Trybu. Naciśnij ponownie, aby uzyskać dostęp do menu Ustawień. Mode Naciśnij, aby przełączać się między nagrywaniem wideo, robieniem zdjęć i trybami odtwarzania. Up/Down Reset W menu naciśnij, aby podświetlić następny/poprzedni element menu lub plik. W trybie Kamera naciśnij Down, aby zablokować bieżący plik. W trybie Aparat, naciśnij, aby powiększyć lub pomniejszyć. Jeśli urządzenie nie odpowiada, naciśnij, aby zrestartować. Uwaga: Wbudowana bateria przeznaczona jest tylko do nagrania niepożądanego zdarz ...
 • Page 46

  NAVITEL R800 | 45 Funkcje urządzenia Formatowanie karty microSD w wideorejestratorze jest niezbędne dla prawidłowego działania urządzenia. Aby sformatować kartę z poziomu menu, wybierz opcję Formatuj kartę SD. Wideo Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania, a nagrywanie rozpocznie się automatycznie (niebieskie migające światło). Naciśnij OK, aby zakończyć nagrywanie (nie bieskie stałe światło). Ponownie naciśnij OK, aby nagrać kolejny film. Każdy film zostanie automatycznie zapisany. Formatuj kartę SD Zdjęcie W trybie Kamera naciśnij Mode, aby przejść do trybu Aparat, naciśnij OK, aby zrobić zdjęcie (zdjęcie zostanie automatycznie zapisane). Odtwarzanie W trybie Kamera naciśnij dwukrotnie przycisk Mode, aby przejść do trybu Odtwórz; naciśnij Up i Down, aby zaznaczyć pliki; naciśnij OK, aby odtworzyć plik. Podczas odtwarzania na ciśnij OK, aby zatrzymać/wznowić odtwarzanie. Nagrywanie w pętli Funkcja nagrywan ...
 • Page 47

  46 | INSTRUKCJA OBSŁUGI G-sensor Jeżeli pojazd zostanie uderzony, rejestrator automatycznie zablokuje bieżący film. Tryb parkingowy W przypadku wykrycia drgań kiedy urządzenie jest wyłączone, włączy się ono automaty cznie i rozpocznie nagrywanie. Plik zostanie zabezpieczony (zablokowany). Jeśli przez ponad minutę nic się nie dzieje, urządzenie wyłączy się. WDR Szeroki zakres dynamiki zapewnia bardziej szczegółowy obraz. Domyślnie wyłączone. Oświetlenie LED Można włączyć, aby poprawić jasność obrazu. Numer rejestracyjny Wprowadź numer rejestracyjny, aby został dołączony do nagrania wideo. Naciśnij UP/ DOWN, aby wybrać znak; następnie OK, aby wprowadzić znak; Mode, aby zmieniać rodzaje znaków (litery, cyfry itp.). Domyślnie wyłączone. PL Ładowanie baterii Czerwony wskaźnik baterii świeci się, gdy urządzenie podłączone jest do zewnętrznego źródła zasilania; gdy bateria jest rozładowana czerwony wskaźnik będz ...
 • Page 48

  NAVITEL R800 | 47 Instalacja 1. Włóż kartę microSD do rejestratora. Uwaga: użyj karty o wysokiej prędkości (powyżej Class 6); pojemność powinna mieścić się w przedziale 8-256 GB. • Aby uniknąć awarii urządzenia i/lub karty SD, nie wkładaj i nie usuwaj karty SD podczas pracy urządzenia. • Przed użyciem karty microSD sformatuj ją wewnątrz urządzenia, aby uniknąć błędu danych. W Menu głównym przejdź do opcji Formatuj kartę SD i wybierz Tak. 2. Zabezpiecz uchwytem urządzenie na przedniej szybie 3. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapaliczki. 4. Podłącz złącze mini-USB do ładowarki samochodowej za pomocą przedłużacza ładowarki. Uwaga: przedłużacz ładowarki może być umieszczony wzdłuż krawędzi szyby. 5. Reguluj położenie kamery i upewnij się, że obiektyw jest skierowany równolegle do ziemi. 6. Włącz zasilanie; sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Uwaga: jeśli urządzenie jest prawidłowo zainstalowane wskaźnik będzie świecić się na czerwono, urządzenie ...
 • Page 49

  48 | INSTRUKCJA OBSŁUGI Parametry techniczne PL Procesor NOVATEK NT96655 Moc DC 5 V 1.5 A Wyświetlacz 4”, 800×480, IPS Częstotliwość 50 HZ/60 HZ Format nagrywania MOV Bateria Akumulator 200 mAh 3.7 V Format zdjęcia JPG Zasilacz 700 mA Rozdzielczość zdjęcia 12M Mikrofon/głośnik Obsługiwany Pamięć Karta microSD Pojemność microkarty SD 256 GB max Język USB mini-USB angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski, słowacki, węgierski Uwaga: specyfikacje mogą ulec zmianie ze względu na aktualizacje. ...
 • Page 50

  NAVITEL R800 | 49 Introducere Dragă client, Îți mulțumim că aiachiziționat acest produs NAVITEL®. NAVITEL R800 este un DVR multifuncțional, high-definition, cu multe funcții și funcționalități descrise în acest manual de utilizator. Te rugăm să citești manualul cu atenție înainte să folosești dispozitivul și păstrează-l pentru referințe viitoare. Prezentare dispozitiv 1. Ecran LCD 2. Mod 3. Indicator 4. Up 5. Power/ОK 6. Down 7. Meniu 8. Microfon 9. Slot mini-USB 10. Mod de noapte 11. Montare 12. Slot microSD 13. Resetare 14. Speaker 15. Cameră RO ...
 • Page 51

  50 | MANUAL DE UTILIZARE Butoane RO Buton Funcții Power/OK Ține apăsat trei secunde pentru a închide și deschide dispozitivul. În modul Video Record, apasă pentru a începe înregistrarea și apasă din nou pentru a o opri. În modul Capture, apasă pentru a face o fotografie. În modul Playback, apasă pentru a selecta un fișier sau pentru a pune pauză/a opri pauza unui video. În meniu, apasă pentru a selecta un fișier. Meniu Apasă pentru a accesa meniul de setări ale modului. Apasă din nou pentru a accesa meniul de Setup. Mod Apasă pentru a face trecere aîntre modurile de înregistrare, captură și playback. Up/Down În meniu, apasă pentru a evidenția următorul/precedentul fișier. În modul Video Record, apasă Down pentru a proteja înregistrarea în curs. În modul Capture, apasă pentru a micșora saumări imaginea. Resetare Dacă dispozitivul nu reacționează, apasă pentru a-l reseta. Notă: Bateria încorporată este proiectată numai pentru înregistr ...
 • Page 52

  NAVITEL R800 | 51 Funcții dispozitiv Video Formatarea unui card microSD în DVR este necesară pentru operarea corespunzătoare a dispozitivului. Înainte de a utiliza un card microSD sau în caz de eroare, vă rugăm să formatați cardul SD. Pentru formatarea cardului SD în mod Meniu selectați Formatare card SD și confirmați. Conectează dispozitivul la o sursă externă de energie și va începe să înregistreze automat. Apasă butonul OK pentru a opri înregistrarea. Apasă OK din nou pentru a înregistra alt video. Fiecare video va fi salvat automat. Fotografii În modul Video Record, apasă butonul Mode pentru a intra în Capture, apoi apasă OK pentru a face o poză (va fi salvată automat). Playback În modul Video Record, apasă butonul Mode de două ori pentru a intra în modul Playback. Apasă butoanele Up și Down pentru a selecta un fișier. Apasă butonul OK pentru a rula un fișier. În timpul playbackului, apasă OK pentru a pune pauză sau ...
 • Page 53

  52 | MANUAL DE UTILIZARE WDR Wide Dynamic Range asigură imagini mai detaliate și o rază de acțiune dinamică. G-sensor Dacă automobilul este lovit, DVR-ul va bloca automat video-ul curent. Un simbol cu cheie va apărea în partea superioară a ecranului. Monitor parcare În modul de închidere, dacă este detectată o vibrație, dispozitivul va porni automat și va începe să înregistreze. Fișierul va fi protejat/blocat. Dacănu se întâmplă nimic mai mult de unminut, se va închide. Lampa cu LED Porniți când este întunecată pentru a îmbunătăți luminozitatea imaginii. Ștampilă Alege o ștampilă pentru adăugare în înregistrările video. Apasă Up și Down pentru a selecta un font, OK pentru a finaliza selecțiași Mode pentru a alege între tipurile de caractere (litere, numereetc). Dezactivarea utomată. Baterie Indicatorul roșu se aprinde când dispozitivul este conectat la o sursă de energie. Pe măsură ce bateria se încar ...
 • Page 54

  NAVITEL R800 | 53 Instalarea DVR-ului 1. Puneți cardul microSD în DVR. Utilizați o cartelă SD de mare viteză (clasa 6 sau mai mare); capacitatea ar trebui să fie de 8-256 GB. • Pentru a evita defecțiunile DVR-ului și/sau ale cardului SD, nu introduceți și nu scoateți cardul SD în timpul funcționării DVR-ului. • Înainte de a utiliza un card microSD, vă rugăm să îl formatați în DVR pentru a evita erori ale datelor. Pentru formatarea cardului SD în mod Meniu selectați Formatare Card SD și confirmați. 2. Asigurați dispozitivul pe parbriz cu ajutorul suportului. 3. Conectați încărcătorul auto la priza brichetei. 4. Conectați interfața mini-USB la încărcătorul auto cu cablul prelungitor al încărcătorului. 5. Reglați poziția camerei. 6. Porniți alimentarea; Verificați dacă dispozitivul este instalat corect. Notă: dacă dispozitivul este instalat corect, indicatorul va fi roșu; dispozitivul va porni și va începe înregistrarea (indicată de lumina albastră intermitentă). Aten ...
 • Page 55

  54 | MANUAL DE UTILIZARE Specificații Procesor NOVATEK NT96655 Alimentare DC 5 V 1.5 A Afișaj/ecran 4”, 800×480, IPS Frecvență 50 HZ/60 HZ Format înregistrare MOV Baterie 200 mAh 3.7 V Format imagine JPG Curent 700 mA Rezoluție imagine 12M Microfon/difuzor în dotare Spațiu de stocare microSD Capacitate card microSD 256 GB max. Limbă USB mini-USB engleză, spaniolă, germană, maghiară, poloneză, rusă, slovacă, franceză, cehă RO Notă: specificațiile se pot modifica datorită actualizărilor. ...
 • Page 56

  NAVITEL R800 | 55 Введение Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукта компании NAVITEL®. NAVITEL R800 DVR — многофункциональный видеорегистратор с высоким качеством видео- и фотосъемки, а также множеством дополнительных функций, описанных в данном Руководстве пользователя. Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства и сохраните его для будущего использования. Внешний вид устройства 1. LCD экран 2. Режим 3. Индикатор состояния 4. Вверх 5. Вкл/ОK 6. Вниз 7. Меню 8. Микрофон 9. Разъем mini-USB 10. LED подсветка 11. Крепление 12. Слот microSD карты 13. Сброс 14. Динамик 15. Камера RU ...
 • Page 57

  56 | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Кнопки Кнопка Вкл./OK RU Функции Нажмите и удерживайте 3 секунды для включения/выключения устройства. В режиме Записи видео, нажмите для начала записи. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись. В режиме Фото, нажмите, чтобы сделать снимок. В режиме Воспроизведения, нажмите, чтобы выбрать файл, или приостановить/ продолжить просмотр видеофайла. В Меню, нажмите, чтобы выбрать пункт меню или файл. Меню Нажмите, чтобы попасть в меню Настройки режима. Нажмите еще раз, чтобы перейти к параметрам устройства. Режим Нажмите, чтобы переключаться между режимами Записи видео, Фото и Воспроизведения. Вверх/Вниз В Меню, нажмите, чтобы выбрать пункт меню или файл. В режиме Записи видео, нажмите, чтобы защитить файл текущей записи. В режиме Фото, нажмите, чтобы приблизить/отдалить изображение. Сброс Если устройство не отвечает, нажмите для сброса. Примечание: Встроенный аккумулятор предназначен только для записи аварийног ...
 • Page 58

  NAVITEL R800 | 57 Функции устройства Видео Форматирование карты памяти в видеорегистраторе строго необходимо для корректной работы устройства. Форматирование карты требуется выполнять перед началом использования карты памяти, а также при возникновении ошибок записи и чтения данных. Для форматирования в Меню выберите пункт Форматировать SD-карту и подтвердите выбранное действие. При подключении к источнику питания устройство включится и начнет запись автоматически (при этом замигает синий индикатор). Нажмите ОК, чтобы остановить запись (синий индикатор будет гореть непрерывно). Нажмите ОК еще раз для записи нового видео. Каждое видео автоматически сохраняется. Фотосъемка В режиме Записи видео, нажмите кнопку Режим, чтобы попасть в режим Фото, затем нажмите ОК, чтобы сделать снимок. Он будет сохранен автоматически. Форматирование карты памяти Воспроизведение В режиме Записи видео, дважды нажмите кнопку Режим, чтобы попасть в реж ...
 • Page 59

  58 | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Циклическая запись WDR Эта функция позволяет сохранять видеозапись отдельными фрагментами, длительность которых можно настроить в Меню. Если на карте закончится место, незаблокированные файлы будут перезаписаны в том порядке, в котором они были созданы. Более широкий динамический диапазон. Выключен по умолчанию. G-сенсор В случае столкновения устройство автоматически защитит текущую запись. Режим парковки Если, находясь в выключенном состоянии, устройство зафиксирует вибрацию, оно автоматически включится и начнет запись. Файл записи будет защищен. Если ничего не будет происходить в течение минуты, устройство выключится. LED подсветка Увеличивает яркость изображения в темноте. Штамп Введите штамп даты, который будет добавлен к видеозаписям. Выберите нужный символ кнопками Вверх и Вниз, нажмите ОК для ввода. Для переключения между типами символов (цифры, буквы, и т. д.) используйте кно ...
 • Page 60

  NAVITEL R800 | 59 Установка 1. Вставьте microSD-карту в соответствующий слот видеорегистратора. Примечание: используйте высокоскоростную (Class 6 и выше) карту емкостью 8-256 ГБ. • Во избежание повреждения устройства и/или карты памяти, не вставляйте и не извлекайте её во время работы устройства. • До начала записи требуется обязательно отформатировать карту памяти в видеорегистраторе. Это необходимо, чтобы избежать ошибок чтения и записи данных. Для форматирования в Меню выберите пункт Форматировать SD-карту и подтвердите выбранное действие. 2. Закрепите устройство на лобовом стекле при помощи держателя. 3. Подключите ЗУ к гнезду прикуривателя. 4. Подключите ЗУ к устройству через разъем mini-USB. Примечание: кабель можно расположить по краю лобового стекла. 5. Убедитесь, что камера расположена правильно. Объектив должен быть направлен параллельно земле. 6. Включите питание, убедитесь что устройство установлено правильно. Примечание: если устройство установлено пра ...
 • Page 61

  60 | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Технические характеристики RU Процессор NOVATEK NT96655 Питание DC 5 В 1.5 A Дисплей 4”, 800×480, IPS Частота 50 Гц/60 Гц Формат видео MOV Аккумулятор 200 мАч 3.7 В Формат изображения JPG Рабочий ток 700 мА Разрешение 12M Микрофон/динамик Поддерживаются Память microSD карта Объем microSD-карты до 256 ГБ Язык USB mini-USB английский, венгерский, испанский, немецкий, польский, русский, словацкий, французский, чешский Примечание: характеристики могут измениться в результате обновлений. Тип устройства: Видеорегистратор. Модель товара: NAVITEL R800. Изготовитель: NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.]. Адрес изготовителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика]. Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853. Сделано в Китае: компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] на заводе Shenzhen Roverstar Technology ...
 • Page 62

  NAVITEL R800 | 61 Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации: Устройство фиксируется на лобовом стекле автомобиля с помощью крепления (поставляется в комплекте). Инструкция по использованию крепления приведена в руководстве пользователя. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, следует избегать воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования: В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в Сервисный центр NAVITEL® ...
 • Page 63

  62 | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Úvod Vážený zákazník! D’akujeme Vám za nákup produktu NAVITEL®. NAVITEL R800 je multifunkčný digitálny video rekordér (DVR) s mnohými funkciami a vlastnosťami, ktoré sú popísané v tejto užívateľskej príručke. Pred použitím zariadenia si prosím starostlivo prečítajtetúto príručku a uchovajte ju na neskoršie použitie. Vonkajší vzhľad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SK LCD obrazovka Režim Indikátor Nahor Zapnutie/Vypnutie/OK Nadol Menu Mikrofón 9. Port mini-USB 10. Nočné svetlo 11. Uchytenie držiaka 12. Slot microSD 13. Reset 14. Reproduktor 15. Kamera ...
 • Page 64

  NAVITEL R800 | 63 Tlačidlá Tlačidko Funkcie Zapnutie / vypnutie / OK Stlačte a po dobu 3 sekúnd podržte pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia. V režime Video stlačte pre začiatok nahrávania videa; stlačte znova pre zastavenie nahrávania videa. V režime Snímok stlačte pre vytvorenie snímku. V režimu Galéria stlačte pre výber súboru alebo pre pozastavenie a znovu spustenie videa. V hlavnom menu stlačte pre výber položky alebo súboru. Menu Stlačte pre vstup do menu s nastavením jednotlivých režimov. Stlačte znovu pre vstup do menu s nastavením zariadenia. Režim Stlačte pre prepínanie medzi režimom Video, Snímok a Galéria. Nahor/Nadol Reset V hlavnom menu stlačte pre označenie nasledujúcej/predchádzajúcej položky alebo súboru. V režimu Video stlačte tlačidko Nadol pre uzamknutie aktuálneho súboru (zamknuté súbory nemôžu byť zmazané ani prepísané). V režime Snímok, stlačte pre priblíženie/oddialenie. Pokiaľ zariadenie neodpovedá, stlačte tlačidko ...
 • Page 65

  64 | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Funkcie zariadenia Formátovanie karty microSD v autokamere je potrebné pre správnu funkciu zariadenia. Pred použitím karty microSD alebo v prípade chyby dát sformátujte kartu microSD. Pre formátovanie vyberte v Menu možnosť Formátovať SD kartu a potvrďte ju. Video Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania, zariadenie automaticky zaháji nahrávanie (blikajúca modrá kontrolka). Stlačením tlačidka OK nahrávanie zastavíte (modrá kontrolka sa ustáli). Opätovným stlačením tlačidla OK môžete nahrať ďalší videozáznam. Každý záznam sa automaticky uloží. Formátovanie SD karty SK Snímok Pokiaľ je zariadenie v režime Snímok, stlačte tlačídlo Zapnutie/vypnutie pre prechod do režimu Snímok, stlačením tlačidla OK vytvoríte snímok, ktorý sa automaticky uloží. Galéria V režime Video stlačte tlačidlo Zapnutie/vypnutie dvakrát pre prechod do režimu Galéria; pomocou tlačidiel Nahor a Nadol prechádzate súbor ...
 • Page 66

  NAVITEL R800 | 65 Záznam do slučky Audio záznam Táto funkcia umožňuje uložiť video ako sadu súborov v takej dĺžke, akú ste si určili v menu možností. Ak je na pamäťovej karte nedostatek miesta, nechránené súbory budú prepísané v poradí, v akom boli vytvorené. Nahrávanie videa so zvukom alebo bez zvuku. WDR Funkcie poskytuje väčší dynamický rozsah a detailný obraz. V základnom nastavení je táto funkcia vypnutá. LED osvetlenie Nočné svetlo slúžia na zlepšenie jasu obrazu napríklad v noci alebo na tmavých miestach. Zapnete ho v nastavení. SPZ Evidenčné číslo vozidla sa pridáva do videozáznamu. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte znak, tlačidlom OK potvrdíte, tlačidlom Režim prepínate medzi jednotlivými typmi znakov (písmená, číslice, atď.). Predvolene vypnuté. Napájanie batérie Červená kontrolka sa rozsvieti, pokiaľ je prístroj pripojený k externému zdroju napájania; čím viac bude červená kontrolka tmavnúť, ...
 • Page 67

  66 | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Inštalácia 1. Vložte microSD kartu do kamerového systému (DVR). Poznámka: použite vysokorýchlostnú kartu (Trieda 6 a vyššie); kapacita by mala byť v rozpätí 8-256 GB. • Nemanipulujte s SD kartou počas používania kamery. • Aby ste predišli chybám v dátových úlohách, prosím naformátujte kartu microSD priamo v kamere. Pre formátovanie SD karty vyberte v Menu možnosť “Formátovať SD kartu” a potvrďte. 2. Zaistite zariadenie pomocou držiaka na čelné sklo. 3. Pripojte adaptér do zásuvky zapaľovača. 4. Zapojte rozhranie mini-USB do adaptéra pomocou predlžovacieho kábla. Poznámka: predlžovací kábel môže byť umiestnený pozdĺž okraja čelného skla. 5. Upravte pozíciu kamery; uistite sa, že objektív smeruje rovnobežne so zemou. 6. Zapnite napájanie; skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované. Poznámka: ak je zariadenie nainštalované správne, bude indikátor svietiť načerveno; zariadenie sa spustí a začne nahrávanie (indikované blikajúcim modrým s ...
 • Page 68

  NAVITEL R800 | 67 Technické údaje Čip NOVATEK NT96655 Napájanie DC5 V 1.5 A Displej 4”, 800×480, IPS Frekvencia 50 HZ/60 HZ Formát záznamu videa MOV Batéria 200 mAh 3.7 V dobíjacia batéria Formát snímku JPG Prevádzkové napätie 700 mA Rozlíšenie snímku 12M Mikrofón/reproduktor podporované Úložisko microSD karta Kapacita microSD karty Max. 256 GB Jazyk USB mini-USB angličtina, čeština, francúzština, nemčina, maďarsky, polština, ruština, slovenčtina, španielčina Poznámka: špecifikácia sa môže zmeniť v prípade novších verzií zariadení. SK ...
 • Page 69

  68 | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА Вступ Шановний покупець! Дякуємо Вам за придбання продукту компанії NAVITEL®. NAVITEL R800 − багатофункціональний відеореєстратор з високою якістю відео-та фотозйомки, а також безліччю додаткових функцій, описаних в даному керівництві користувача. Уважно прочитайте керівництво перед використанням пристрою та зберігайте для подальшого використання. Зовнішній вигляд пристрою 1. LCD екран 2. Режим 3. Iндикатор 4. Вгору 5. Увімк./OK 6. Вниз 7. Меню 8. Мікрофон UA 9. Роз’єм mini-USB 10. LED підсвічування 11. Кріплення 12. Слот microSD 13. Скидання 14. Динамік 15. Камера ...
 • Page 70

  NAVITEL R800 | 69 Кнопки Кнопка Увімк./Вимк. Функції Натисніть і утримуйте 3 секунди для увімкнення/вимкнення пристрою. У режимі Запис відео, натисніть, щоб почати запис. Натисніть ще раз, щоб зупинити запис. У режимі Фото, натисніть, щоб зробити фотографію. У режимі Відтворення, натисніть, щоб вибрати файл або призупинити/продовжити перегляд. У Меню, натисніть, щоб вибрати попередній/наступний файл або пункт меню. Меню Натисніть, щоб перейти в меню налаштувань. Натисніть ще раз, щоб перейти до налаштувань пристрою. Режим Натисніть, щоб переключатися між режимами роботи пристрою Запис відео, Фото та Відтворення. Вгору/Вниз У меню, натисніть, щоб вибрати попередній/наступний файл або пункт меню. У режимі Запис відео, натисніть, щоб заблокувати поточний файл (захищені файли не можуть бути видалені або перезаписані). У режимі Фото натисніть, щоб віддалити/наблизити зображення. Скидання Якщо пристрій не відповідає, натисніть для скидання. Пр ...
 • Page 71

  70 | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА Функції пристрою Відеозапис Форматування карти пам’яті в відеореєстраторі необхідно для коректної роботи пристрою. Форматування карти потрібно виконувати перед початком використання карти пам’яті, а також при виникненні помилок запису і читання даних. Для форматування в режимі Меню виберіть пункт Форматувати SD-карту і підтвердіть обрану дію. При підключенні до джерела живлення пристрій увімкнеться і розпочне запис автоматично (при цьому почне блимати синій індикатор). Щоб зупинити запис натисніть ОК (синій індикатор буде горіти безперервно). Для запису нового відео натисніть ОК ще раз. Кожне відео автоматично зберігається. Фотозйомка У режимі Запис відео, натисніть Режим, щоб перейти в режим Зйомка, потім ОК, щоб зробити знімок. Він буде збережений автоматично. Форматування карти пам’яті Відтворення У режимі Запис відео, двічі натисніть кнопку Режим, щоб потрапити в режим Відтворення. Вибері ...
 • Page 72

  NAVITEL R800 | 71 Циклічний запис WDR Ця функція дозволяє зберігати відеозапис окремими фрагментами, тривалість яких можна налаштувати в Меню. Якщо на карті закінчиться місце, незахищені файли будуть перезаписані у тому порядку, у якому вони були створені. Більш широкий динамічний діапазон. Вимкнений за замовчуванням. G-сенсор У разі зіткнення, пристрій автоматично захистить поточний запис. Режим парковки Якщо, перебуваючи у вимкненому стані, пристрій відчує вібрацію, він автоматично вмикається і починає запис. Файл запису буде заблокований. Якщо нічого не буде відбуватися протягом хвилини, пристрій вимкнеться. LED підсвічування Збільшує яскравість зображення в темряві. Штамп Введіть штамп, який буде додано до відеозаписів. Виберіть потрібний символ кнопками Вгору і Вниз, натисніть ОК для вибору. Для перемикання між типами символів (цифри, букви, і т.д.) використовуйте кнопку Режим. Підзаряд батареї При ...
 • Page 73

  72 | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА Установка 1. Встановіть microSD-карту у відповідний слот відеореєстратора. Примітка: використовуйте високошвидкісну (Class 6 і вище) карту ємністю 8-256 ГБ. • Щоб уникнути пошкодження пристрою та/або карти пам’яті, не вставляйте і не виймайте її під час роботи пристрою. • До початку запису потрібно обов’язково відформатувати карту пам’яті в відеореєстраторі. Це необхідно, щоб уникнути помилок читання і запису даних. Для форматування в режимі Меню виберіть пункт Форматувати SD-карту і підтвердіть обрану дію. 2. Закріпіть пристрій на лобовому склі за допомогою утримувача. 3. Підключіть зарядний пристрій (ЗП) до гнізда прикурювача. 4. Підключіть ЗП до пристрою через роз’єм mini-USB. Примітка: кабель можна розташувати по краю лобового скла. 5. Переконайтеся, що камера розташована правильно. Об’єктив повинен бути спрямований паралельно землі. 6. Увімкніть живлення, переконайтеся, що пристрій встановлено правильно. Примітка: якщо пристрій встанов ...
 • Page 74

  NAVITEL R800 | 73 Технічні характеристики Процесор NOVATEK NT96655 Живлення DC 5 V 1.5 A Дисплей 4”, 800×480, IPS Частота 50 Гц/60 Гц Формат відео MOV Акумулятор 200 мАг 3.7 В Формат зображення JPG Робочий струм 700 мА Роздільна здатність 12M Мікрофон/динамік Поддерживаются Пам’ять microSD карта Об’єм microSD-карти до 256 ГБ Мови USB mini-USB англійська, іспанська, німецька, польська, російська, словацька, французька, чеська, угорська Примітка: технічні характеристики можуть змінюватися у результаті оновлень. Тип пристрою: Відеореєстратор. Найменування товару: NAVITEL R800. Виробник: NAVITEL s.r.o. Адреса виробника: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic. Виготовлено в Китаї Компанією NAVITEL s.r.o. на заводі Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd. Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853. Імпортер в Україну: ТОВ «НАВІТЕЛ УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вулиця М. Кибальчича, буд. 1 ...
 • Page 75

  ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Navitel R800 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Navitel R800 in the language / languages: German, English, Polish as an attachment in your email.

The manual is 1,03 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info