Zoom out
Zoom in
Previous page
1/58
Next page
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
Door het verwijderen van originele apparatuur, het toevoegen van accessoires
of het aanpassen van uw voertuig, kan de veiligheid van uw voertuig worden
beïnvloed of kan het in bepaalde rechtsgebieden illegaal worden om te worden
gebruikt.
Volg alle productinstructies en alle instructies in de gebruikershandleiding van
uw voertuig met betrekking tot accessoires of aanpassingen.
Raadpleeg de wetten van uw land en/of regio met betrekking tot het gebruik
van een voertuig met accessoires of aanpassingen.
Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen
en gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële
schade veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.
Monteer uw Mio niet op een manier die het veilige gebruik van het voertuig,
het opblazen van de airbags of andere veiligheidsuitrusting kan hinderen.
Bedien uw Mio niet tijdens het rijden.
Leer uw apparaat en zijn werking kennen voordat u de Mio voor de eerste keer
gebruikt.
Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter
zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden
tonen de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het
volgende kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden
op het verlaten van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de
verkeersborden volgen.
Het gebruik van informatie met betrekking tot de veiligheid of tot locaties
van snelheidscamera's kunnen onderhevig zijn aan de lokale wetgeving van
het land van gebruik. U bent ervoor verantwoordelijk te controleren of u de
informatie wettelijk mag gebruiken in uw land of in het land waar de informatie
zal worden gebruikt.
Gebruik de Mio niet wanneer het toestel warm is. Laat het product afkoelen,
beschut tegen direct zonlicht.
Bij vol vermogen kan langdurig luisteren naar uw Mio via de hoofd- of
oortelefoon het gehoor van de gebruiker beschadigen.
Stel uw Mio niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht in een
onbewaakt voertuig. Oververhitting kan het apparaat beschadigen.
Om diefstal te vermijden, mag u uw Mio, montagehaak of kabels niet in het
zicht achterlaten in een onbewaakt voertuig.
5


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Mio Pilot 15 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Mio Pilot 15 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,67 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Mio Pilot 15

Mio Pilot 15 User Manual - English - 56 pages

Mio Pilot 15 User Manual - German - 60 pages

Mio Pilot 15 User Manual - French - 59 pages

Mio Pilot 15 Quick start guide - All languages - 2 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info