Zoom out
Zoom in
Previous page
1/172
Next page
Gebruiks- en montagehandleiding
Bakovens
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat
plaatst, installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.
M.-Nr. 09 609 960nl-NL
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Gebruiks- en montagehandleiding
  Bakovens

  Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat
  plaatst, installeert en in gebruik neemt.
  Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

  nl - NL

  M.-Nr. 09 609 960 • Page 2

  Inhoud
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Overzicht oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Aan/Uit-toets K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Functieschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Ovenfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Symbolen in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Draaiknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Type-aanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Bijgeleverd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Bijgeleverde en bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Geleiderails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Bakplaat, universele bakplaat en rooster met uittrekbeveiliging . . . . . . . . . . . 27
  FlexiClip-geleiders HFC71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  FlexiClip-geleiders plaatsen en verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Ovenelektronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Beveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Vergrendeling 0 van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Koelventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Luchtgekoelde deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  PerfectClean-veredelde oppervlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Katalytisch geëmailleerde oppervlakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Eerste ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Het voor het eerst instellen van de dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Oven voor het eerst opwarmen en stoomsysteem doorspoelen . . . . . . . . . . . . . . 35
  Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Dagtijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Fabrieksinstellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Vergrendeling 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Vergrendeling inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  Vergrendeling voor één bereiding uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  2 • Page 3

  Inhoud
  Vergrendeling uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  Kookwekker N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Kookwekker N gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Kookwekkertijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Kookwekkertijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Kookwekkertijd wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Overzicht ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Tips om energie te besparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Benutting restwarmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Energiebesparende functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  Eenvoudige bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Koelventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  Voorgeprogrammeerde temperaturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Temperatuur veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Temperatuurcontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Ovenruimte voorverwarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Bereidingsproces automatisch in- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Bereidingstijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  Bereidingstijd en einde bereidingstijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Na afloop van de bereidingstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Bereidingstijd wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  Bereidingstijd wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Einde bereidingstijd wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Professional d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Verloop van een bereiding met de ovenfunctie "Professional d" . . . . . . . . . . . . 57
  Aantal stoominjecties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Water klaarzetten en opzuigen starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Automatische stoominjectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Handmatige stoominjecties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Restwaterverdamping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Verloop van de restwaterverdamping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Restwaterverdamping meteen uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Restwaterverdamping afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
  Opmerkingen bij de "Tabel bakken" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  3 • Page 4

  Inhoud
  Tabel bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Opmerkingen bij de "Tabel braden" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Tabel braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  Lage temperatuur (koken op lage temperatuur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  Opmerkingen bij de "Tabel grilleren" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Tabel grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  Inmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  Diepvriesproducten/kant-en-klaargerechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Gratineren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  Aanwijzingen voor keuringsinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Testgerechten volgens EN 60350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Energie-efficiëntieklasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Normale verontreinigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
  Hardnekkige verontreinigingen (behalve bij de FlexiClip-geleiders) . . . . . . . . . . 88
  Hardnekkige verontreinigingen op de FlexiClip-geleiders . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Verontreinigingen op de katalytisch geëmailleerde achterwand . . . . . . . . . . . . . 89
  Verontreinigingen verwijderen van kruiden, suiker en dergelijke. . . . . . . . . . . 89
  Olie- en vetspatten verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Deur verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  Deur uit elkaar halen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  Deur terugplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  Geleiderails met FlexiClip-geleiders demonteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  Achterwand verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  Bovenwarmte-/grillelement omlaagklappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  Stoomsysteem ontkalken F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Verloop ontkalkingsprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  Ontkalkingsprogramma uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  Service en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  4 • Page 5

  Inhoud
  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  Maatschetsen voor de inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Afmetingen apparaat en kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  Gedetailleerde afmetingen front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  Inbouw oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  Recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Afbakproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Broodjes (diepgevroren/ongekoeld voorgebakken)/krakelingen (diepgevroren)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Broodjes in deegvorm/croissants, zelf gerold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  Witbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  Plat brood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  Kruidenwitbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  Olijvenbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  Kaas-sesam-broodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
  Roggebrood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  Gemengd brood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
  Gistbroodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  Meergranenbroodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
  Italiaans mozzarellabrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  Zondagsbroodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  Karnemelkbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  Ontbijtbroodjes met chocolade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
  Uienbrood (plat). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Kwarkbroodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
  Rozijnenbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Mout-pompoenbroodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  Gistmannetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  Gistkrakelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  Spek- of kruidenbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
  Ham-kaas-broodjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  Abrikozenbrood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  Boterkoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
  Amandel-puddinggebak met pijnboompitten (Bienenstich) . . . . . . . . . . . . . . . . 141
  Gistkoek met walnoten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Kaneel-macadamiakrans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
  Dorade "Verduras" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
  5 • Page 6

  Inhoud
  Savooiekool-zalm-gratin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  Gevulde zalmforel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
  Weense visfilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
  Pasta-zalm-spinazie-schotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  Zeebrasem delicioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
  Forel met champignonvulling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  Snoekbaars op kruidenbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
  Kip (borststuk), fruitig-pikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  Kalkoenrollade met spinazie-ricottavulling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  Gesmoorde Duitse runderrollade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
  Gesmoord kalfsvlees ("Tafelspitz") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
  Casselerrib met suiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  Gevulde varkensfilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  Chinese biefstuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
  Konijn met knoflook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
  Lamskoteletten met pistachekorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  Pikante ovenknoedels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
  Kaassoufflé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  Lentepasteitje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
  Kaaspasteitje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
  Tortellini-rucola-ham-schotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  Cannelloni met paddenstoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  Ovenknoedels met pruimenmoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
  Zoete kersensoufflé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
  Adressen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

  6 • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
  Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen
  tot gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig
  door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de handleiding
  vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de
  veiligheid, het gebruik en het onderhoud.
  Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden
  opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor
  schade die daarvan het gevolg is
  Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door
  aan een eventuele volgende eigenaar.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Verantwoord gebruik

  ~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
  gebruik (of daarmee vergelijkbaar).

  ~ Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
  ~ Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het ontdooien, koken,
  grilleren, bakken, braden, inmaken en drogen van voedingsmiddelen. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan
  gevaarlijk zijn.

  ~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in

  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de
  hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
  De personen die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn
  van de gevaren van een foutieve bediening.

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen

  ~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

  ~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toe-

  zicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

  ~ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden

  ~ Houd kinderen in de gaten, wanneer zij zich in de buurt van het
  apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

  ~ Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in

  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Verbrandingsgevaar!

  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de
  huid van volwassenen. Het apparaat wordt heet bij het deurglas, het
  bedieningspaneel en bij de openingen waar de ovenlucht vrijkomt.
  Zorg dat kinderen uit de buurt van het apparaat blijven als het in gebruik is.

  ~ Verwondingsgevaar!

  De deur mag met maximaal 15 kg worden belast. Kinderen kunnen
  zich aan de geopende deur verwonden.
  Voorkom dat kinderen op de geopende deur gaan staan of zitten of
  eraan gaan hangen.

  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid

  ~ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen grote risico’s voor de gebruiker ontstaan. Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
  uitsluitend door vakmensen uitvoeren die door Miele zijn geautoriseerd.

  ~ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.

  Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

  ~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.

  ~ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje

  moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Vergelijk
  deze gegevens voor de aansluiting. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

  ~ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van

  het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.

  ~ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid is gewaarborgd.

  ~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
  boot) worden gebruikt.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning

  staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden
  veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe
  leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.
  Open nooit de ommanteling van het apparaat.

  ~ De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
  een technicus die door Miele is geautoriseerd.

  ~ Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan

  de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door
  originele onderdelen worden vervangen.

  ~ Als het apparaat zonder aansluitkabel wordt uitgeleverd of als

  een beschadigde kabel moet worden vervangen, moet voor de aansluiting een speciale kabel worden gebruikt. Alleen een vakman die
  door Miele is geautoriseerd, mag de kabel aansluiten (zie "Elektrische aansluiting").

  ~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het
  apparaat spanningsvrij te worden gemaakt, bijvoorbeeld als de verlichting defect is (zie ook het hoofdstuk "Nuttige tips").
  Ga hiervoor als volgt te werk:
  – schakel de zekeringen van de huisinstallatie uit of
  – draai de zekeringen van de huisinstallatie er geheel uit of
  – trek de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos.
  Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Voor een correcte werking van het apparaat moet voldoende

  koellucht worden aangevoerd. De aanvoer van koellucht mag niet
  worden belemmerd (bijvoorbeeld door inbouw van warmtewerende
  lijsten in de keukenkast). Andere warmtebronnen (zoals een open
  haard) mogen de benodigde koellucht niet te veel verwarmen.

  ~ Als het apparaat achter een meubeldeur is ingebouwd, mag de

  deur niet worden gesloten als u het apparaat gebruikt. Achter een
  gesloten deur worden warmte en vocht opgehoopt. Hierdoor kunnen
  het apparaat, de kast en de vloer beschadigd raken. Sluit de deur
  pas als het apparaat volledig is afgekoeld.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik

  , Verbrandingsgevaar!

  Het apparaat wordt bij gebruik heet.
  U kunt zich branden aan de verwarmingselementen, de ovenwanden, het voedingsmiddel en de accessoires.
  Draag altijd ovenwanten als u hete gerechten in het apparaat zet
  of eruit haalt of als u in het apparaat bezig bent.

  ~ Voorwerpen in de buurt van het ingeschakelde apparaat kunnen

  door de hoge temperaturen vlam vatten. Gebruik het apparaat nooit
  om er een ruimte mee te verwarmen.

  ~ Olie en vet kunnen bij oververhitting vlam vatten. Houd het apparaat goed in de gaten als u met olie en/of vetten werkt.
  Blus een brand met olie of vet nooit met water. U dooft vlammen in
  het apparaat door de deur gesloten te houden.

  ~ Bij te lange bereidingstijden drogen de voedingsmiddelen uit en
  kunnen zelfs ontbranden.
  Houdt u zich aan de aanbevolen bereidingstijden.

  14 • Page 15

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Sommige voedingsmiddelen drogen snel uit en kunnen door

  hoge grilleertemperaturen vlam vatten. Gebruik ovenfuncties met
  grill daarom niet voor het afbakken van broodjes of brood en voor
  het drogen van bloemen of kruiden. Gebruik hiervoor de ovenfunctie
  "Hetelucht plus U" of "Boven-Onderwarmte V".

  ~ Als u bij de bereiding van voedingsmiddelen alcoholhoudende

  dranken gebruikt, moet u er rekening mee houden dat alcohol bij
  hoge temperaturen verdampt en op hete oppervlakken kan ontsteken.

  ~ Als u de restwarmte voor het warmhouden van gerechten wilt gebruiken, kan door hoge luchtvochtigheid en condenswater corrosie
  in het apparaat ontstaan. Ook het bedieningspaneel, het werkblad
  en de keukenkast kunnen beschadigd raken.
  Schakel het apparaat in geen geval uit, maar stel de laagste temperatuur van de gekozen ovenfunctie in. De ventilator blijft dan ingeschakeld.

  ~ Gerechten die in de ovenruimte worden warmgehouden of be-

  waard, kunnen uitdrogen. Het vrijkomende vocht kan in het apparaat
  corrosie veroorzaken. Dek gerechten daarom af.

  ~ Door warmteophoping kan email barsten of loslaten.

  Leg dan ook nooit aluminiumfolie of een andere beschermfolie op
  de bodem van het apparaat. Zet ook geen pannen, schalen of bakplaten op de bodem.

  ~ Het email van de bodem kan door het verschuiven van voor-

  werpen beschadigd raken.
  Als u pannen in de ovenruimte bewaart, schuif deze dan niet over
  de bodem heen en weer.

  15 • Page 16

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  ~ Wanneer een koude vloeistof op een heet oppervlak wordt gegoten, ontstaat damp die verbrandingen kan veroorzaken. Daarnaast
  kunnen hete geëmailleerde oppervlakken door het plotselinge temperatuurverschil beschadigd raken.
  Giet nooit koude vloeistoffen rechtstreeks op de hete geëmailleerde
  oppervlakken.

  ~ Bij bereidingen met vochttoevoer en tijdens de restwaterverdamping ontstaat stoom die ernstige verbrandingen kan veroorzaken.
  Open tijdens een stoominjectie of tijdens de restwaterverdamping
  nooit de deur.

  ~ Het is belangrijk dat de temperatuur in het gerecht gelijkmatig

  wordt verdeeld en hoog genoeg is. Roer het gerecht daarom regelmatig door of keer het.

  ~ Kunststof serviesgoed dat niet ovenbestendig is, smelt bij hoge
  temperaturen, kan het apparaat beschadigen en vlam vatten.
  Gebruik alleen kunststof serviesgoed dat ovenbestendig is. Neem
  de aanwijzingen van de betreffende fabrikant in acht.

  ~ In afgesloten blikken en dergelijke ontstaat tijdens het inmaken of
  verwarmen overdruk. Hierdoor kunnen deze voorwerpen openbarsten.
  Gebruik het apparaat niet om voedingsmiddelen in afgesloten blikken en dergelijke in te maken of te verwarmen.

  ~ U kunt zich aan de open ovendeur verwonden of erover struikelen.
  Laat de deur daarom niet onnodig open staan.

  ~ De deur mag met maximaal 15 kg worden belast.

  Ga nooit op de geopende deur staan of zitten. Plaats er geen zware
  voorwerpen op. Er mag ook niets tussen de deur en de ovenruimte
  vastgeklemd raken. De oven kan anders beschadigd raken.

  16 • Page 17

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Reiniging en onderhoud

  ~ De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
  Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.

  ~ Door krassen kunnen de glasplaten van de deur beschadigd raken.
  Gebruik voor de reiniging van de glasplaten dan ook geen schuurmiddelen, geen harde sponzen of borstels en geen metalen schrapers.

  ~ De geleiderails kunnen voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd (zie "Reiniging en onderhoud").
  Plaats de geleiderails na afloop correct terug en gebruik het apparaat nooit zonder ingebouwde geleiderails.

  ~ De katalytisch geëmailleerde achterwand kan voor reinigings-

  doeleinden worden verwijderd (zie "Reiniging en onderhoud").
  Plaats de achterwand na afloop correct terug en gebruik het apparaat nooit zonder ingebouwde wand.

  17 • Page 18

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Accessoires

  ~ Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, kan geen beroep worden gedaan
  op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

  ~ De Miele-braadpannen HUB 5000-M/HUB 5001-M/ HUB 5000-XL
  (indien aanwezig) mogen niet op niveau 1 worden ingeschoven.
  De bodem van de ovenruimte raakt anders beschadigd. Door de
  geringe afstand vindt er warmteophoping plaats en kan het email
  barsten of loslaten.
  Plaats de braadpannen ook niet op de bovenste spijl van niveau 1,
  omdat de uittrekbeveiliging dan niet werkt.
  Gebruik bij voorkeur niveau 2.

  18 • Page 19

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van een apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.
  Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.
  Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf
  wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u
  die kunt afgeven.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
  ook schadelijke stoffen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone afval
  doet of er op een andere manier niet
  goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
  schadelijk zijn voor de gezondheid en
  het milieu.

  Verwijder uw oude apparaat dan ook
  nooit samen met het gewone afval,
  maar lever het in bij een gemeentelijk
  inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.
  Het afgedankte apparaat moet buiten
  het bereik van kinderen worden opgeslagen.

  19 • Page 20

  Overzicht oven

  a Bedieningselementen oven*
  b Verwarmingselement voor "Bovenwarmte"/"Grilleren"
  c Openingen voor de stoomtoevoer
  d Vulbuis voor het stoomsysteem
  e Katalytisch geëmailleerde achterwand
  f Aanzuigopening voor de ventilator met erachter het ringvormige verwarmingselement
  g Geleiderails met 3 niveaus
  h Bodem ovenruimte met eronder het verwarmingselement voor "Onderwarmte"
  i Frontgedeelte met typeplaatje
  j Deur
  * Afhankelijk van het model

  20 • Page 21

  Bedieningselementen

  a Aan/Uit-toets K
  b Functieschakelaar
  c Display
  d Draaiknop V W
  e Sensortoetsen OK, #
  f Sensortoetsen *, X, I, N

  21 • Page 22

  Bedieningselementen
  Aan/Uit-toets K

  Display

  De Aan/Uit-toets K reageert op aanraking met uw vinger.

  In het display verschijnt de dagtijd of
  worden uw instellingen weergegeven.

  Met deze toets schakelt u de oven in en
  uit.

  3 ?
  F

  Functieschakelaar
  Met de functieschakelaar kiest u de
  ovenfuncties.
  U kunt de schakelaar rechts- en linksom draaien en in de stand ß verzinken
  (door erop te drukken).
  Ovenfuncties
  V
  X
  Y
  P
  d
  S
  U
  O
  \
  K

  Boven-Onderwarmte
  Onderwarmte
  Grill
  Ontdooien
  Professional
  Snelopwarmen
  Hetelucht plus
  Intensief bakken
  Circulatiegrill
  Gratineren

  00:00

  N X + 0 * 6
  ;

  °C °F
  h

  min

  T S

  Symbolen in het display
  Afhankelijk van de stand van de functieschakelaar V en/of het aanraken van
  een toets verschijnen de volgende symbolen:
  Symbool/functie
  N Kookwekker
  3
  T
  S
  6
  ?
  F
  *
  X
  +
  0

  Temperatuurcontrole
  Bereidingstijd
  Einde bereidingstijd
  Temperatuur
  Opzuigen
  Ontkalken
  Stoominjecties
  Instellingen P
  Dagtijd
  Vergrendeling

  V
  Willekeurig
  Ovenfunctie

  Professional

  ß

  U kunt een functie alleen instellen of
  wijzigen als de functieschakelaar op de
  betreffende stand staat.

  22 • Page 23

  Bedieningselementen
  Draaiknop

  Sensortoetsen

  Met de draaiknop V W stelt u de temperaturen en tijden in.

  De sensortoetsen OK, #, *, X, I, N
  reageren op aanraking met uw vinger.
  Telkens als u een toets aanraakt, hoort
  u een akoestisch signaal.
  U kunt dit signaal uitzetten door bij de
  instelling P 3 de status S 0 te kiezen
  (zie "Instellingen").

  Als u de schakelaar naar rechts draait,
  verhoogt u de waarden. Als u de knop
  naar links draait, verlaagt u deze.
  Daarnaast gebruikt u de draaiknop om
  functies te markeren, door het driehoekje V in het display te verschuiven.
  U kunt de schakelaar rechts- en linksom draaien en in elke stand verzinken
  (door erop te drukken).

  23 • Page 24

  Bedieningselementen

  Sensor- Functie
  toets

  24

  Opmerkingen
  Als functies met het driehoekje V zijn gemarkeerd,
  kunt u deze functies oproepen door op de OK-toets
  te drukken. Zolang het driehoekje V knippert, kunt u
  de gekozen functie wijzigen.
  Als u op de OK-toets drukt, worden de wijzigingen
  opgeslagen.

  OK

  Voor het oproepen van functies en het opslaan van instellingen.

  #

  Voor stapsgewijs
  terugspringen.

  X

  Voor het opAls de dagtijdweergave ingeschakeld is en de funcroepen van func- tieschakelaar op ß staat, verschijnen bij aanraking
  ties.
  van deze toets de symbolen voor "Instellingen X",
  "Dagtijd +" en "Vergrendeling 0".
  Als de dagtijdweergave uitgeschakeld is, moet u de
  oven eerst inschakelen, voordat de sensortoets X
  reageert.
  Tijdens een bereiding kunt u na het aanraken van
  deze toets de temperatuur 6 , de bereidingstijd T
  en het einde van een bereiding S instellen. • Page 25

  Bedieningselementen

  Sensor- Functie
  toets

  Opmerkingen

  I

  Voor het in- en uit- Als bij uitgeschakelde oven de dagtijdweergave inschakelen van de geschakeld is, kunt u met de toets I de verlichting
  verlichting.
  in- en uitschakelen, bijvoorbeeld voor reinigingsdoeleinden.
  Als de dagtijdweergave uitgeschakeld is, moet u de
  oven eerst inschakelen, voordat de sensortoets I
  reageert.
  Afhankelijk van de gekozen instelling dooft de verlichting bij een bereiding na 15 seconden of blijft
  continu aan.

  N

  Voor het instellen Als bij uitgeschakelde oven de dagtijdweergave invan een kookwek- geschakeld is, kunt u op elk moment een kookwekkertijd.
  kertijd instellen (bijvoorbeeld om eieren te koken).
  Als de dagtijdweergave uitgeschakeld is, moet u de
  oven eerst inschakelen, voordat de sensortoets N
  reageert.

  *

  Voor het uitvoeren Als voor de ovenfunctie "Professional d" handmavan stoominjec- tige stoominjecties zijn gekozen, moet u op de senties.
  sortoets * drukken om de stoominjectie uit te voeren.
  Zodra u een stoominjectie kunt uitvoeren, licht de
  sensortoets * op.
  Gelijk met de uitgevoerde stoominjectie verschijnt in
  het display het symbool *.

  25 • Page 26

  Uitvoering
  Type-aanduiding
  Een overzicht van de beschreven modellen vindt u op de achterkant van het
  boekje.

  Typeplaatje
  Het typeplaatje bevindt zich achter de
  deur, op het frontgedeelte.
  Hier vindt u de type-aanduiding van uw
  oven, het fabricagenummer en de aansluitgegevens (spanning/frequentie/
  maximale aansluitwaarde).
  Zorg dat u deze informatie bij de hand
  heeft, als u vragen of problemen heeft.
  Miele kan u dan gericht verder helpen.

  Bijgeleverd
  Het volgende wordt bijgeleverd:
  – De gebruiks- en montagehandleiding
  van de oven, compleet met voorbeeldrecepten.
  – Schroeven voor de bevestiging van
  de oven in de keukenkast.
  – Ontkalkingstabletten en een kunststof slang met houder voor het ontkalken van het stoomsysteem.
  – Diverse accessoires.

  26

  Bijgeleverde en bij te bestellen
  accessoires
  De uitvoering is afhankelijk van het
  model!
  Een oven beschikt altijd over geleiderails, een universele bakplaat en een
  rooster.
  Afhankelijk van het model kan de
  oven ook van de hierna genoemde
  accessoires zijn voorzien.
  Alle genoemde accessoires, reinigingsen onderhoudsmiddelen zijn op het
  Miele-apparaat afgestemd.
  U kunt deze producten via internet
  (www. miele-shop.com), bij Miele of bij
  uw Miele-vakhandelaar bestellen.
  Vermeld bij uw bestelling altijd de typeaanduiding van uw apparaat en de
  aanduiding van de gewenste accessoires. • Page 27

  Uitvoering
  Geleiderails
  In de ovenruimte bevinden zich rechts
  en links de geleiderails met de niveaus
  ³ voor het inschuiven van de accessoires.
  De aanduiding van de niveaus vindt u
  op het frontgedeelte van de ovenruimte.

  Bakplaat, universele bakplaat en
  rooster met uittrekbeveiliging
  Bakplaat HBB71:

  Universele bakplaat HUBB71:

  Elk niveau bestaat (rechts en links) uit
  twee spijlen:
  – De accessoires (zoals het rooster)
  schuift u tussen de spijlen in de
  ovenruimte.
  – De FlexiClip-geleiders (indien aanwezig) plaatst u op de onderste spijlen.
  U kunt de geleiderails voor reinigingsdoeleinden verwijderen (zie "Reiniging
  en onderhoud").

  Rooster HBBR71:

  Schuif deze onderdelen altijd tussen de
  spijlen van een niveau in de oven.
  Schuif het rooster altijd met het opzetgedeelte naar beneden in de oven.
  Aan de korte kanten van deze onderdelen bevindt zich in het midden de uittrekbeveiliging.
  Deze beveiliging voorkomt dat u de accessoires helemaal uit de geleiderails
  trekt, terwijl u ze slechts gedeeltelijk wilde uittrekken.

  Als u het rooster op de universele bakplaat legt, schuift u de bakplaat tussen
  de spijlen van een niveau. Het rooster
  komt er dan automatisch boven.

  27 • Page 28

  Uitvoering
  FlexiClip-geleiders HFC71

  FlexiClip-geleiders plaatsen en
  verwijderen

  ,Verbrandingsgevaar!

  De verwarmingselementen moeten
  zijn uitgeschakeld. De ovenruimte
  moet zijn afgekoeld.

  U kunt de FlexiClip-geleiders op elk niveau aanbrengen.
  Schuif de FlexiClip-geleiders eerst
  helemaal in de ovenruimte, voordat
  u er accessoires op zet. De accessoires worden dan automatisch tussen de opstaande lipjes aan de
  voor- en achterkant geplaatst. De
  onderdelen kunnen nu niet meer vallen.

  De geleiders moeten tussen de spijlen
  van een niveau worden geplaatst.
  Bevestig de geleider met de merknaam
  "Miele" aan de rechter kant.
  Trek de geleiders niet uit tijdens het
  plaatsen of verwijderen.

  ^ Haak de FlexiClip-geleider aan de
  voorkant van de onderste spijl van
  een niveau in (1.) en schuif de geleider langs de spijl in de ovenruimte
  (2.).

  De geleiders mogen met maximaal
  15 kg worden belast.

  28 • Page 29

  Uitvoering
  Gourmet-bakplaat, geperforeerd
  HBBL71

  ^ Klik de geleider op de onderste spijl
  van het niveau vast (3.).
  Als de geleiders na de plaatsing
  blokkeren, moet u ze een keer
  krachtig uittrekken.

  De geperforeerde gourmet-bakplaat is
  speciaal ontwikkeld voor het bereiden
  van bakwaren van vers gist- of kwarkolie-deeg, brood en broodjes.
  De perforatie zorgt voor een perfecte
  bruinering van de onderkant.
  De plaat is ook geschikt voor het drogen van voedingsmiddelen.
  Het geëmailleerde oppervlak is
  PerfectClean-veredeld.

  Om de FlexiClip-geleiders te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

  Grill- en braadplaat HGBB71

  ^ Schuif de FlexiClip-geleider helemaal
  naar binnen.

  ^ Til de geleider aan de voorkant op
  (1.) en trek deze langs de spijlen van
  het niveau naar buiten (2.).

  Deze plaat wordt in de universele bakplaat gelegd.
  Tijdens grilleren en braden beschermt
  de plaat het vleessap in de bakplaat tegen verbranden. U kunt het vleessap
  dan nog voor andere doeleinden gebruiken.
  Het geëmailleerde oppervlak is
  PerfectClean-veredeld.

  29 • Page 30

  Uitvoering
  Ronde bakvorm HBF27-1

  Deze ronde vorm is ideaal voor pizza's,
  plat gebak van gist- of roerdeeg, zoete
  en hartige taarten, gegratineerde desserts, plat brood en dergelijke, alsmede
  voor het afbakken van diepvriesgebak
  en -pizza's.
  Het geëmailleerde oppervlak is
  PerfectClean-veredeld.
  Gourmetsteen HBS60

  Met de gourmetsteen bereikt u een optimaal bakresultaat bij gerechten die
  een krokante bodem moeten hebben,
  zoals pizza, quiche, brood, broodjes en
  hartig gebak.
  De gourmetsteen is van vuurvaste keramiek en heeft een glazuurlaag.
  De steen wordt op het rooster gelegd.
  Bij de gourmetsteen hoort een spatel
  van onbehandeld hout, waarmee u de
  gerechten op de steen legt en na afloop weer verwijdert.

  Braadpan HUB en deksel HBD
  Miele-braadpannen kunt u in tegenstelling tot andere braadpannen zo in de
  geleiderails van de oven schuiven. De
  pannen hebben (net als het rooster)
  een uittrekbeveiliging.
  Het oppervlak van de braadpannen
  heeft een anti-aanbaklaag.
  De pannen zijn verkrijgbaar in de dieptematen 22 cm en 35 cm. De breedte
  en de hoogte zijn gelijk.
  Voor de braadpannen zijn deksels verkrijgbaar.
  Vermeld bij aanschaf de typeaanduiding.
  Diepte: 22 cm

  Diepte: 35 cm

  HUB5000-M
  HUB5001-M*

  HUB5000-XL**

  HBD60-22

  HBD60-35

  * Geschikt voor inductiekookplaten
  ** U kunt de braadpan HUB5000-XL
  niet samen met het deksel in de
  ovenruimte plaatsen. De totale hoogte overschrijdt dan de hoogte van de
  ovenruimte.

  30 • Page 31

  Uitvoering
  Warmhoudplaat WHP

  Met de warmhoudplaat kunt u gerechten gewoon op tafel warm houden.

  Katalytisch geëmailleerde accessoires
  – Bovenwand
  Deze plaat wordt boven het verwarmingselement voor de bovenwarmte/
  grill aangebracht en houdt de bovenkant van de ovenruimte schoon.

  U verhit de warmhoudplaat in de oven
  en haalt de plaat met de twee bijgeleverde handgrepen veilig uit het apparaat.

  – Achterwand
  Bestel dit onderdeel als het katalytische email door onjuist gebruik of
  ernstige verontreiniging niet meer
  goed werkt.

  Koudhandgreep HEG

  Vermeld bij uw bestelling altijd de typeaanduiding van uw apparaat.
  Miele-microvezeldoek

  Voor het uitnemen en plaatsen van de
  universele bakplaat, de bakplaat en het
  rooster.

  Met een microvezeldoekje kunt u lichte
  verontreinigingen en vingerafdrukken
  eenvoudig verwijderen.
  Miele-ovenreiniger

  Ontkalkingstabletten, kunststof slang
  met houder

  Met de ovenreiniger kunt u ook hardnekkige verontreinigingen verwijderen.
  De ovenruimte hoeft hiervoor niet te
  worden verwarmd.

  Deze accessoires zijn nodig als u het
  apparaat ontkalkt.

  31 • Page 32

  Uitvoering
  Ovenelektronica

  Koelventilator

  Dankzij de elektronica van het apparaat
  kunt u niet alleen bakken, braden en
  grilleren. U kunt de elektronica ook gebruiken:

  De ventilator wordt bij elke bereiding
  automatisch ingeschakeld. De ventilator mengt de hete ovenlucht met de
  lucht uit de keuken. Zo wordt de ovenlucht afgekoeld, voordat deze tussen
  de deur en het bedieningspaneel vrijkomt.

  – voor de dagtijdweergave.
  – als kookwekker.
  – voor het automatisch in- en uitschakelen van het apparaat.
  – voor koken met vochtregeling.
  – voor het invoeren van individuele instellingen.

  De ventilator blijft na een bereiding nog
  enige tijd ingeschakeld, om te voorkomen dat er vocht in de ovenruimte,
  op het bedieningspaneel of in de inbouwkast neerslaat.
  De ventilator wordt automatisch uitgeschakeld als de ovenruimte onder een
  bepaalde temperatuur komt.

  Beveiligingen
  Luchtgekoelde deur
  Vergrendeling 0 van het apparaat
  De vergrendelingsfunctie voorkomt dat
  de oven door anderen wordt gebruikt of
  onbedoeld wordt ingeschakeld, zie ook
  "Vergrendeling 0".
  De vergrendeling blijft ook na een
  stroomstoring actief.

  32

  De deur is uit glasplaten opgebouwd
  die deels voorzien zijn van een warmtereflecterende coating.
  Als de oven in gebruik is, wordt extra
  lucht door de deur geleid, zodat de buitenste glasplaat koel blijft.
  U kunt de deur voor reinigingsdoeleinden verwijderen en verder uit elkaar halen (zie "Reiniging en onderhoud"). • Page 33

  Uitvoering
  PerfectClean-veredelde
  oppervlakken

  PerfectClean-veredeld zijn:

  PerfectClean-veredelde oppervlakken
  hebben zeer goede anti-aanbakeigenschappen en zijn heel eenvoudig te reinigen.

  – de geleiderails,

  Na het bakken of braden laat het gerecht gemakkelijk los en verontreinigingen kunt u eenvoudig verwijderen.

  – de bakplaat,

  Op PerfectClean kunt u uw gerechten
  in stukken snijden en verdelen.

  – de grill- en braadplaat,

  Gebruik geen keramische messen
  op PerfectClean-veredelde oppervlakken, omdat deze krassen kunnen veroorzaken.
  PerfectClean-veredelde oppervlakken
  zijn, wat de reiniging betreft, vergelijkbaar met glas.
  Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk
  "Reiniging en onderhoud", zodat de
  voordelen van de anti-aanbaklaag en
  de eenvoudige reiniging behouden blijven.

  – de ovenruimte,

  – de FlexiClip-geleiders,
  – de universele bakplaat,

  – het rooster,

  – de geperforeerde gourmet-bakplaat,
  – de ronde bakvorm.

  Katalytisch geëmailleerde
  oppervlakken
  De achterwand van de ovenruimte is
  voorzien van katalytisch email. Dankzij
  dit speciale email worden olie- en vetspatten bij hoge temperaturen vanzelf
  verwijderd.
  Neem de aanwijzingen in acht uit het
  hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

  33 • Page 34

  Eerste ingebruikneming
  Vóór het eerste gebruik

  ,U mag het apparaat alleen gebruiken als het is ingebouwd.
  ^ Druk op de functieschakelaar en de
  draaiknop, zodat deze naar buiten
  komen (als de schakelaars nog verzonken zijn).

  Het voor het eerst instellen van
  de dagtijd
  De dagtijd wordt in het 24-uurs-formaat
  weergegeven.
  Na de aansluiting op de netspanning
  verschijnt de waarde i2:00 in het display en knippert het driehoekje V onder +:

  U kunt de dagtijd alleen wijzigen als
  de functieschakelaar op ß staat.
  ^ Stel de dagtijd in.

  +
  V

  i2:00

  ^ Stel met de draaiknop de dagtijd in.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De dagtijd wordt opgeslagen.
  U kunt de dagtijd ook in een 12-uursformaat laten weergeven. Kies hiervoor
  bij de instelling P 4 de status i2h (zie
  "Instellingen").
  Tijdens een stroomstoring wordt de
  dagtijd ca. 200 uur opgeslagen. Als de
  stroomstoring binnen die tijd voorbij is,
  verschijnt de actuele dagtijd weer.
  Na een langere stroomstoring moet u
  de dagtijd opnieuw invoeren.
  De dagtijdweergave is standaard
  uitgeschakeld (zie "Instellingen –
  P i").
  Het display wordt donker als u de
  oven uitschakelt. De dagtijd loopt op
  de achtergrond door.

  34 • Page 35

  Eerste ingebruikneming
  Oven voor het eerst opwarmen
  en stoomsysteem doorspoelen

  ^ Kies de ovenfunctie "Professional
  d".

  Als u de oven voor het eerst opwarmt,
  kunnen er onaangename geurtjes ontstaan. Als u de lege oven gedurende
  minimaal één uur verhit, verdwijnen
  deze geurtjes snel.
  Spoel ook het stoomsysteem door.

  De ovenverlichting wordt ingeschakeld.

  Zorg daarbij voor een goede ventilatie van de keuken. U voorkomt zo
  dat de geurtjes in andere vertrekken
  te ruiken zijn.
  ^ Verwijder eventueel aanwezige stickers en beschermfolie uit de oven en
  van de accessoires.
  ^ Haal de accessoires uit het apparaat
  en reinig deze grondig (zie "Reiniging
  en onderhoud").
  ^ Reinig de ovenruimte voor het opwarmen met een vochtige doek. U verwijdert zo stof en eventuele verpakkingsresten.
  ^ Monteer de FlexiClip-geleiders op de
  geleiderails en schuif alle platen, alsmede het rooster in de oven.
  ^ Zet een glas met ca. 150 ml vers leidingwater gereed.
  ^ Schakel de oven in.

  In het display verschijnt "Aut§" en het
  driehoekje V knippert onder het symbool *.

  Aut§
  *
  ;

  ^ Druk op de OK-toets.
  In het display verschijnt de voorgeprogrammeerde temperatuur. Het driehoekje V knippert onder het symbool
  6:

  i60

  °C

  6
  V

  ^ Stel met de draaiknop de maximale
  temperatuur (250 °C) in.
  ^ Druk op de OK-toets of wacht ca.
  15 seconden.
  Na die tijd wordt de instelling automatisch overgenomen.

  35 • Page 36

  Eerste ingebruikneming
  In het display verschijnt het verzoek het
  water op te zuigen en het driehoekje V
  knippert:

  ?

  ;
  ^ Open de deur.
  ^ Klap de vulbuis links onder het bedieningspaneel naar voren.

  ^ Druk op de OK-toets.
  Het opzuigen start.
  De benodigde waterhoeveelheid wordt
  opgezogen. De werkelijk opgezogen
  hoeveelheid kan minder zijn dan de
  gevraagde hoeveelheid. Er kan dan
  een resthoeveelheid in het reservoir
  achterblijven.
  ^ Haal het glas weg als het water is opgezogen.
  ^ Sluit de deur.
  U hoort nog eens een kort pompgeluid.
  Het water dat zich nog in de vulbuis bevindt, wordt opgezogen.
  Het apparaat wordt opgewarmd.
  Na enige tijd wordt automatisch een
  stoominjectie uitgevoerd.

  ,Verwondingsgevaar!

  Stoom kan verbrandingen veroorzaken. Open de deur niet tijdens de
  stoominjectie.

  ^ Steek de vulbuis in het glas met leidingwater.

  Verhit de ovenruimte gedurende minimaal een uur.
  Na minimaal een uur:
  ^ Zet de functieschakelaar op ß.

  36 • Page 37

  Eerste ingebruikneming
  Na het eerste opwarmen

  ,Laat de ovenruimte voor het
  handmatige reinigen eerst afkoelen.
  U kunt zich anders branden!
  ^ Druk op I om de ovenverlichting in
  te schakelen.
  ^ Haal alle accessoires uit het apparaat en reinig deze handmatig (zie
  "Reiniging en onderhoud").
  ^ Reinig de ovenruimte met warm water, afwasmiddel en een schoon
  sponsdoekje of met een schoon,
  vochtig microvezeldoekje.
  ^ Wrijf alles daarna met een zachte
  doek droog.
  ^ Schakel de ovenverlichting en de
  oven uit.
  Sluit de deur pas als de ovenruimte
  droog is.

  37 • Page 38

  Instellingen
  Dagtijd wijzigen
  U kunt de dagtijd alleen wijzigen als
  de oven ingeschakeld is en de functieschakelaar op ß staat.
  ^ Druk op X.
  ^ Verschuif het driehoekje V met de
  draaiknop totdat het onder + oplicht.
  ^ Druk op de OK-toets.
  Het driehoekje V knippert onder +.
  ^ Stel met de draaiknop de dagtijd in.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De dagtijd wordt opgeslagen.
  Tijdens een stroomstoring wordt de
  dagtijd ca. 200 uur opgeslagen. Als de
  stroomstoring binnen die tijd voorbij is,
  verschijnt de actuele dagtijd weer.
  Na een langere stroomstoring moet u
  de dagtijd opnieuw invoeren.

  38 • Page 39

  Instellingen
  Fabrieksinstellingen wijzigen
  U kunt de instellingen alleen wijzigen
  als de oven ingeschakeld is en de
  functieschakelaar op ß staat.
  Af fabriek heeft de elektronica van uw
  apparaat bepaalde standaardinstellingen (zie "Overzicht instellingen").
  U wijzigt een instelling door de status te
  wijzigen.

  s

  0

  De instelling wordt opgeroepen en de
  actuele status verschijnt, bijvoorbeeld S
  0.

  ^ Druk op X.

  Ga als volgt te werk om de status te wijzigen:

  ^ Verschuif het driehoekje V met de
  draaiknop totdat het onder X oplicht.

  ^ Stel met de draaiknop de gewenste
  status in.

  P

  ^ Druk op de OK-toets.
  De gekozen status wordt opgeslagen
  en de instelling verschijnt weer.

  X + 0
  V

  Als u nog meer instellingen wilt wijzigen, gaat u op dezelfde manier te
  werk.

  ^ Druk op de OK-toets.
  In het display verschijnt P i:

  P

  i

  ^ Als u een andere instelling wilt wijzigen, kiest u met de draaiknop het
  betreffende cijfer.

  Als u een instelling niet wijzigt en naar
  een andere instelling wilt wisselen,
  drukt u op #.
  ^ Als u geen instellingen meer wilt reinigen, drukt u op X.
  Na een stroomstoring blijven de instellingen behouden.

  ^ Druk op de OK-toets.

  39 • Page 40

  Instellingen
  Overzicht instellingen
  Instelling
  Status
  P I
  S 0*
  Dagtijdweergave

  S I
  P 2
  Volume akoestisch signaal

  S 0
  S I tot
  S 30 *

  P 3
  Toetssignaal
  P 4
  Tijdformaat van
  de dagtijd

  S 0
  S I*
  24^ *
  i2^

  * Fabrieksinstelling

  40

  De dagtijdweergave is uitgeschakeld.
  Het display is donker als de oven uitgeschakeld is.
  De dagtijd loopt op de achtergrond door.
  Als u de status S 0 heeft gekozen, moet u de oven
  inschakelen, voordat u deze kunt bedienen. Dit
  geldt ook voor de functies "Kookwekker N" en "Verlichting I".
  Daarnaast wordt de oven automatisch uitgeschakeld als u binnen een bepaalde tijd (ca. 30 minuten)
  geen instellingen uitvoert.
  De dagtijdweergave is ingeschakeld.
  De dagtijd is zichtbaar in het display.
  Het signaal is uitgeschakeld.
  Het signaal is ingeschakeld.
  U kunt het volume wijzigen. Als u een status kiest,
  hoort u meteen het signaal dat bij deze combinatie
  hoort.
  Het toetssignaal is uitgeschakeld.
  Het toetssignaal is ingeschakeld.
  De dagtijd verschijnt in het 24-uurs-formaat.
  De dagtijd verschijnt in het 12-uurs-formaat.
  Als u na 13:00 uur van het 12-uurs-formaat naar het
  24-uurs-formaat wisselt, moet u het cijferblok voor
  de uren aanpassen. • Page 41

  Instellingen

  Instelling
  P 5
  Temperatuureenheid

  Status
  °C *
  °F

  P 6
  Lichtsterkte display
  P 7
  Verlichting

  S i tot
  S 7,
  S 4*

  Voor het display kunt de lichtsterkte instellen.
  S i minimale lichtsterkte
  S 7 maximale lichtsterkte

  S 0*

  De ovenverlichting wordt 15 seconden ingeschakeld en daarna automatisch uitgeschakeld.
  De ovenverlichting wordt continu ingeschakeld.

  S I
  P 8
  Demo-functie

  De temperatuur wordt in graden Celsius weergegeven.
  De temperatuur wordt in graden Fahrenheit weergegeven.

  S 0*

  S i

  Kies S 0 en druk ca. 4 seconden op de sensortoets OK. Zodra kort ---- verschijnt, is de demofunctie gedeactiveerd.
  Kies S i en druk ca. 4 seconden op de sensortoets
  OK. Zodra kort MES_ verschijnt, is de demo-functie
  geactiveerd.
  De oven kan worden bediend, maar de verwarming van de ovenruimte en de pomp van het
  stoomsysteem werken niet.
  Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

  * Fabrieksinstelling

  41 • Page 42

  Vergrendeling 0
  De vergrendeling 0 voorkomt dat de
  oven door anderen wordt gebruikt of
  onbedoeld wordt ingeschakeld.
  Standaard is de vergrendeling uitgeschakeld.
  U wijzigt de instelling voor de vergrendeling door de status s te wijzigen.
  – S 0 = uit
  – S i = aan
  Vergrendeling inschakelen
  U kunt de status van de vergrendeling alleen wijzigen als de oven ingeschakeld is en de functieschakelaar
  op ß staat.

  De actuele status S 0 verschijnt:

  S
  0
  V

  0

  ^ Kies met de draaiknop de status S I.

  S
  0
  V

  ^ Druk op de OK-toets.
  ^ Druk op X.

  ^ Druk op X.

  De actuele dagtijd verschijnt.

  ^ Verschuif het driehoekje V met de
  draaiknop totdat het onder 0 oplicht.

  ^ Schakel de oven uit.

  P

  X + 0
  V

  ^ Druk op de OK-toets.

  42

  i

  Zodra u de oven weer inschakelt, herinnert het symbool 0 u aan de ingeschakelde vergrendeling.

  Na een stroomstoring blijft de vergrendeling ingeschakeld. • Page 43

  Vergrendeling 0
  Vergrendeling voor één bereiding
  uitzetten
  ^ Schakel de oven in.
  De symbolen 0 en V en de actuele
  dagtijd verschijnen:

  i2:25

  0
  ;

  ^ Druk zo lang op de OK-toets totdat
  het symbool 0 dooft.
  U kunt de oven nu bedienen.

  Vergrendeling uitschakelen
  U kunt de status van de vergrendeling alleen wijzigen als de oven ingeschakeld is en de functieschakelaar
  op ß staat.
  ^ Schakel de oven in.
  ^ Druk zo lang op de OK-toets totdat
  het symbool 0 dooft.
  ^ Druk op X.
  ^ Verschuif het driehoekje V met de
  draaiknop totdat het onder 0 oplicht.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De actuele status S i verschijnt.
  ^ Kies met de draaiknop de status S 0.
  ^ Druk op de OK-toets.
  ^ Druk op X.
  De vergrendeling is uitgeschakeld.
  Het symbool 0 wordt niet meer weergegeven.

  43 • Page 44

  Kookwekker N
  Kookwekker N gebruiken

  Kookwekkertijd instellen

  De kookwekker kunt u onder meer gebruiken als u iets buiten de oven bereidt, bijvoorbeeld als u eieren kookt.

  Voorbeeld:
  U wilt eieren koken en stelt een tijd in
  van 6 minuten en 20 seconden.

  U kunt de kookwekkertijd ook gebruiken als u al tijden voor het automatisch in- of uitschakelen van de oven
  heeft ingesteld (bijvoorbeeld om u eraan te herinneren dat u na een bepaalde tijd kruiden wilt toevoegen of
  vlees wilt besprenkelen).
  U kunt een kookwekkertijd van maximaal 99 minuten en 55 seconden instellen.
  Tip: Gebruik voor de ovenfunctie "Professional d" de kookwekker om u eraan te herinneren dat u eventuele
  handmatige stoominjecties op het juiste
  moment uitvoert.

  Als u voor de dagtijdweergave de instelling "P i – S 0" heeft gekozen,
  moet u de oven inschakelen om een
  kookwekkertijd te kunnen instellen.
  ^ Druk op N.
  In het display verschijnt 00:00 en het
  driehoekje V knippert onder N:

  N
  V

  0o:00

  ^ Stel met de draaiknop de gewenste
  kookwekkertijd in.

  N
  V

  06:20

  ^ Druk op de OK-toets.

  44

  min

  min • Page 45

  Kookwekker N
  De kookwekkertijd wordt opgeslagen
  en loopt in seconden af:

  N

  6:i9

  min

  Het symbool N geeft aan dat u een
  kookwekkertijd heeft ingesteld.

  Kookwekkertijd wijzigen
  ^ Druk op N.
  De ingestelde kookwekkertijd verschijnt.
  ^ Wijzig met de draaiknop de kookwekkertijd.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De gewijzigde kookwekkertijd wordt opgeslagen en loopt in seconden af.

  Na afloop van de kookwekkertijd
  – knippert N.
  – begint de tijd op te lopen.

  Kookwekkertijd wissen

  – hoort u drie keer een signaal, als
  deze functie ingeschakeld is (zie "Instellingen – P 2").

  ^ Verminder met de draaiknop de
  kookwekkertijd tot 00:00.

  ^ Druk op N.

  ^ Druk op N.

  ^ Druk op de OK-toets.
  De kookwekkertijd wordt gewist.

  De akoestische en optische signalen
  worden uitgezet.

  45 • Page 46

  Overzicht ovenfuncties
  Voor de bereiding van gerechten kunt u
  uit diverse functies kiezen.
  Afhankelijk van de ovenfunctie worden
  de verwarmingselementen en de ventilator op een bepaalde manier gecombineerd (zie de gegevens tussen haakjes).
  Boven-Onderwarmte V
  (verwarmingselement "Bovenwarmte"/
  "Grilleren" + "Onderwarmte")
  Voor het bakken en braden van traditionele recepten, voor het bereiden van
  soufflés en voor koken op lage temperaturen.
  Kies voor het bereiden van recepten uit
  oude kookboeken een temperatuur die
  10 °C lager is dan in het recept staat
  aangegeven. De bereidingstijd verandert niet.

  Onderwarmte X
  (verwarmingselement "Onderwarmte")
  Kies deze functie tegen het einde van
  de bereidingstijd, als het voedingsmiddel aan de onderkant bruiner moet worden.
  Grill Y
  (verwarmingselement "Bovenwarmte"/
  "Grilleren")
  Voor het grilleren van plat vlees (bijvoorbeeld steaks) en voor bruineren.
  Ontdooien P
  (ventilator)
  Voor het behoedzaam ontdooien van
  diepvriesproducten.
  Professional d
  (ringvormig verwarmingselement + ventilator + stoomsysteem)
  Voor bakken en braden met vochttoevoer.

  46 • Page 47

  Overzicht ovenfuncties
  Snelopwarmen S

  Circulatiegrill \

  (verwarmingselement "Bovenwarmte"/
  "Grilleren" + ringvormig verwarmingselement + ventilator)

  (verwarmingselement "Bovenwarmte"/
  "Grilleren" + ventilator)

  Voor het snel opwarmen van de ovenruimte.
  Wissel vervolgens naar de ovenfunctie
  die u voor de bereiding wilt gebruiken.
  Hetelucht plus U
  (ringvormig verwarmingselement + ventilator)
  Voor bakken en braden. U kunt meerdere niveaus tegelijk gebruiken.
  U kunt met lagere temperaturen werken
  dan bij "Boven-Onderwarmte V", omdat de ventilator de warmte meteen
  over het voedingsmiddel verdeelt.

  Voor het grilleren van gerechten met
  een grote diameter, zoals een rollade of
  een kip. U kunt met lagere temperaturen werken dan bij "Grill Y", omdat de
  ventilator de warmte meteen over het
  voedingsmiddel verdeelt.
  Gratineren K
  (verwarmingselement "Bovenwarmte"/
  "Grilleren" + ringvormig verwarmingselement + ventilator)
  Voor het bereiden van ovenschotels en
  gratins die een krokant laagje moeten
  krijgen.

  Intensief bakken O
  (ringvormig verwarmingselement + ventilator + verwarmingselement "Onderwarmte")
  Voor het bakken van taarten met een
  vochtige bovenlaag.
  Gebruik deze ovenfunctie niet voor het
  bakken van plat gebak en niet voor braden (de fond wordt anders te donker).

  47 • Page 48

  Bediening
  Tips om energie te besparen

  Benutting restwarmte

  – Haal alle accessoires uit de oven die
  niet voor een bereiding nodig zijn.

  Bij bereidingen met temperaturen boven 140 °C en bereidingstijden van
  meer dan 30 minuten kunt u de temperatuurschakelaar ca. 5 minuten voor afloop van de bereiding op ß zetten. De
  ovenverwarming wordt nu uitgeschakeld, maar de restwarmte is voldoende
  om de bereiding af te ronden.

  – Verwarm de oven alleen voor als dat
  in het recept of de bereidingstabel
  staat.
  – Open de deur niet onnodig tijdens
  een bereiding.
  – Kies in het algemeen de laagste temperatuur uit het recept of de bereidingstabel en controleer het product
  na de kortste tijd.
  – Gebruik de ovenfunctie "Hetelucht
  plus U". U werkt dan met 10–30 °C
  lagere temperaturen dan bij andere
  ovenfuncties.
  – Voor veel grillgerechten kunt u de
  ovenfunctie "Circulatiegrill \" gebruiken. U grilleert dan met lagere
  temperaturen dan bij andere grilleerfuncties op maximale temperatuur.
  – Met de fabrieksinstelling "P i – S 0"
  voor de dagtijdweergave is uw oven
  zo ingesteld dat het apparaat zo weinig mogelijk energie verbruikt.
  – Met de fabrieksinstelling "P 7 – S 0"
  wordt de ovenverlichting tijdens een
  bereiding automatisch na 15 seconden uitgeschakeld. U kunt de verlichting op elk moment weer inschakelen
  door op I te drukken.

  48

  Energiebesparende functie
  Om energie te besparen, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als
  het na het inschakelen of na afloop van
  een bereiding gedurende enige tijd niet
  wordt bediend.
  De tijd is afhankelijk van de gekozen instellingen (ovenfunctie, temperatuur,
  duur).
  De dagtijd wordt weergegeven of het
  display wordt donker (zie "Instellingen Dagtijd - Weergave"). • Page 49

  Bediening
  Eenvoudige bediening

  Na het bereiding:

  ^ Schakel de oven in.

  ^ Zet de functieschakelaar op ß.

  ^ Plaats het voedingsmiddel in de
  oven.

  ^ Haal het voedingsmiddel uit de oven.

  ^ Kies met de functieschakelaar de gewenste ovenfunctie.
  De voorgeprogrammeerde temperatuur
  verschijnt:

  i60

  °C

  ^ Schakel de oven uit.

  Koelventilator
  Om te voorkomen dat er vocht in de
  ovenruimte, op het bedieningspaneel of
  in de keukenkast neerslaat, blijft de
  ventilator na een bereiding nog enige
  tijd ingeschakeld.
  De ventilator wordt automatisch uitgeschakeld als de ovenruimte onder een
  bepaalde temperatuur komt.

  6
  V

  De ovenverwarming, de verlichting en
  de ventilator worden ingeschakeld.
  ^ Wijzig de temperatuur met de draaiknop (indien nodig).
  Na korte tijd verschijnen de werkelijke
  temperatuur en het controlelampje voor
  de temperatuur 3:

  3

  42

  °C

  U kunt het stijgen van de temperatuur
  op het display volgen.
  Als de ingestelde temperatuur voor het
  eerst wordt bereikt, klinkt er een akoestisch signaal als deze functie is ingeschakeld (zie het hoofdstuk "Instellingen – P 2").

  49 • Page 50

  Bediening
  Voorgeprogrammeerde temperaturen
  Zodra u een ovenfunctie kiest, verschijnt de bijbehorende voorgeprogrammeerde temperatuur.
  Voorgeprogram- Temperameerde tempe- tuurbereik
  ratuur
  U
  160 °C
  30–250 °C
  O
  170 °C
  50–250 °C
  d
  160 °C *
  130–250 °C
  V
  180 °C
  30–280 °C
  X
  190 °C
  100–250 °C
  \
  200 °C
  100–260 °C
  Y
  240 °C
  200–300 °C
  K
  190 °C
  100–250 °C
  P
  25 °C
  25–50 °C
  S
  160 °C
  100–250 °C
  * Eerst wordt Aut§ weergegeven en
  knippert het driehoekje V onder het
  symbool *. Pas na het kiezen van
  het aantal stoominjecties verschijnt
  de voorgeprogrammeerde temperatuur.

  Temperatuur veranderen
  Voorbeeld:
  U heeft "Hetelucht plus U" en 170 °C
  ingesteld. U kunt het stijgen van de
  temperatuur op het display volgen.

  3

  92

  °C

  U wilt de temperatuur tot 155 °C verlagen.
  ^ Wijzig met de draaiknop de temperatuur.
  Het driehoekje knippert onder het temperatuursymbool. De temperatuur wijzigt in stappen van 5 °C.

  3

  I55

  °C

  6
  V

  De gewijzigde (ingestelde) temperatuur
  wordt opgeslagen. De werkelijke temperatuur wordt weergegeven.
  Druk op X als u wilt wisselen tussen de
  werkelijke en de ingestelde temperatuur.

  50 • Page 51

  Bediening
  Temperatuurcontrole

  Boven-Onderwarmte V

  Het controlelampje voor de temperatuur 3 brandt als de ovenverwarming
  ingeschakeld is.

  – Gebak met een korte baktijd (tot ca.
  30 minuten).

  Zodra de gekozen temperatuur is bereikt,
  – hoort u de eerste keer een signaal,
  als deze functie ingeschakeld is (zie
  "Instellingen – P 2").
  – dooft het controlelampje voor de
  temperatuur 3.
  – wordt de ovenverwarming uitgeschakeld.
  De temperatuurregeling van het apparaat zorgt ervoor dat de ovenverwarming en het controlelampje weer worden ingeschakeld, zodra de temperatuur onder de ingestelde waarde daalt.

  Ovenruimte voorverwarmen
  U hoeft de ovenruimte slechts bij weinig
  bereidingen voor te verwarmen.

  – Fijne deegsoorten, bijvoorbeeld biscuit.
  – Donker brooddeeg.
  – Rosbief en filet.

  Snelopwarmen
  Met de ovenfunctie "Snelopwarmen S"
  kunt u de opwarmfase verkorten.
  Gebruik voor pizza en gevoelige
  deegsoorten (zoals biscuit en koekjes) niet de ovenfunctie "Snelopwarmen S" om de oven voor te verwarmen, anders wordt de bovenkant
  van deze producten te snel bruin.
  ^ Kies de ovenfunctie "Snelopwar men S".
  ^ Stel de temperatuur in.

  De meeste gerechten kunt u in de koude oven zetten. Zo benut u ook de
  warmte van de opwarmfase.

  ^ Wissel naar de gewenste ovenfunctie, zodra het controlelampje voor de
  temperatuur 3 de eerste keer dooft.

  Bij de volgende bereidingen en ovenfuncties moet u de oven wel voorverwarmen:

  ^ Plaats het voedingsmiddel in de
  oven.

  Hetelucht plus U
  – Donker brooddeeg.
  – Rosbief en filet.

  51 • Page 52

  Bediening
  Bereidingsproces automatisch
  in- en uitschakelen
  U kunt het apparaat automatisch laten
  uitschakelen of in- en uitschakelen.
  Stel hiervoor na het kiezen van de
  ovenfunctie en de temperatuur een bereidingstijd in of een bereidingstijd en
  een eindtijd (einde van de bereiding).
  De maximale bereidingstijd die u voor
  een bereidingsproces kunt instellen,
  bedraagt 12 uur.
  Automatisch in- en uitschakelen is ideaal voor het braden van vlees.
  Als u een taart of brood wilt bakken,
  kunt u de bereiding beter niet te lang
  van tevoren programmeren. Het deeg
  kan uitdrogen en de werking van het
  rijsmiddel kan afnemen.

  Bereidingstijd instellen
  Voorbeeld:
  Het bakken van een taart duurt 1 uur en
  5 minuten.
  ^ Plaats het voedingsmiddel in de oven.
  ^ Kies de ovenfunctie en de temperatuur.
  De ovenverwarming, de verlichting en
  de ventilator worden ingeschakeld.
  ^ Druk op X.

  3

  I60
  6
  V

  °C

  T S

  ^ Verschuif indien nodig het driehoekje V met de draaiknop, totdat het onder T oplicht.
  ^ Druk op de OK-toets.
  In het display verschijnt 00:00 h en het
  driehoekje V knippert onder T.

  3

  0i:05

  h

  T
  ;

  ^ Stel met de draaiknop de gewenste
  bereidingstijd (0i:05) in.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De bereidingstijd wordt opgeslagen en
  loopt in minuten af, de laatste minuut in
  seconden.
  Het symbool T geeft aan dat u een tijd
  heeft ingesteld.
  52 • Page 53

  Bediening
  Bereidingstijd en einde bereidingstijd
  instellen

  Stel vervolgens het einde van de bereidingstijd in:

  Een voorbeeld:
  Het is 11:15 uur.
  Een stuk vlees kan in 90 minuten worden bereid. Het vlees moet om
  13:30 uur klaar zijn.

  ^ Verschuif het driehoekje V met de
  draaiknop totdat het onder S oplicht.
  In het display verschijnt -:- -:

  3

  ^ Plaats het voedingsmiddel in de
  oven.

  6

  ^ Kies de ovenfunctie en de temperatuur.
  De ovenverwarming, de verlichting en
  de ventilator worden ingeschakeld.

  -:-:-

  T S
  ;

  ^ Druk op de OK-toets.

  Stel eerst de bereidingstijd in:

  In het display verschijnt i2:45 (= actuele
  dagtijd + bereidingstijd = ii:i5 + i:30):

  ^ Druk op X.

  3

  ^ Verschuif indien nodig het driehoekje V met de draaiknop, totdat het onder T oplicht.

  i2:45
  6

  ^ Druk op de OK-toets.

  T S
  ;

  In het display verschijnt 00:00 h en het
  driehoekje V knippert onder T.

  ^ Stel met de draaiknop de eindtijd
  voor de bereiding in (i3:30).

  ^ Stel met de draaiknop de gewenste
  bereidingstijd (0i:30) in.

  ^ Druk op de OK-toets.

  ^ Druk op de OK-toets.
  De tijd T wordt opgeslagen en loopt in
  minuten af:

  3

  i:29
  6

  T S
  ;

  Het einde van de bereidingstijd S
  wordt opgeslagen.

  i3:30
  6

  h

  T S
  ;

  De ovenverwarming, de verlichting en
  de ventilator worden uitgeschakeld.
  Als de starttijd (i3:30 - i:30 = i2:00) is
  bereikt, worden de ovenverwarming, de
  verlichting en de ventilator ingeschakeld.
  53 • Page 54

  Bediening
  Na afloop van de bereidingstijd

  Bereidingstijd wijzigen

  – verschijnt de waarde 0:00.

  ^ Druk op X.

  – knippert T.

  ^ Verschuif indien nodig het driehoekje V met de draaiknop, totdat het onder T oplicht.

  – worden de ovenverwarming en de
  verlichting automatisch uitgeschakeld.

  De resterende bereidingstijd verschijnt.

  – blijft de ventilator ingeschakeld.

  ^ Druk op de OK-toets.

  – hoort u drie keer een signaal, als
  deze functie ingeschakeld is (zie "Instellingen – P 2").

  ^ Wijzig met de draaiknop de bereidingstijd.

  ^ Zet de functieschakelaar op ß.
  ^ Schakel de oven uit.
  ^ Haal het voedingsmiddel uit de oven.
  Is het gerecht nog niet helemaal
  gaar, dan kunt u de bereidingstijd
  verlengen. Voer hiervoor een nieuwe
  bereidingstijd in.

  54

  ^ Druk op de OK-toets.
  De gewijzigde bereidingstijd wordt opgeslagen. • Page 55

  Bediening
  Bereidingstijd wissen

  Einde bereidingstijd wissen

  ^ Druk op X.

  ^ Druk op X.

  ^ Verschuif indien nodig het driehoekje V met de draaiknop, totdat het onder T oplicht.

  ^ Verschuif het driehoekje V met de
  draaiknop totdat het onder S oplicht.

  ^ Druk op de OK-toets.
  Het driehoekje V knippert onder T.
  ^ Zet met de draaiknop de bereidingstijd op 0:00.
  ^ Druk op de OK-toets.

  ^ Druk op de OK-toets.
  Het driehoekje V knippert onder S.
  ^ Zet met de draaiknop de bereidingstijd op - -:- -.
  ^ Druk op de OK-toets.
  De eindtijd wordt gewist.

  De bereidingstijd en de eventueel ingestelde eindtijd worden gewist.
  ^ Druk op X.
  In het display verschijnt de werkelijke
  temperatuur. De verwarming blijft ingeschakeld.
  Als u de bereiding wilt beëindigen, gaat
  u als volgt te werk:
  ^ Zet de functieschakelaar op ß.
  ^ Haal het voedingsmiddel uit de oven.
  Als u de functieschakelaar op ß zet
  of de oven uitschakelt, worden de instellingen voor de bereidingstijd en
  de eindtijd gewist.

  55 • Page 56

  Professional d
  Uw oven heeft een stoomsysteem waarmee u tijdens bereidingen het vochtgehalte in de ovenruimte kunt verhogen.
  Tijdens bakken, braden en koken met
  de ovenfunctie "Professional d" zorgen de stoomtoevoer en de luchtgeleiding voor een perfect bereidings- en
  bruineringsresultaat.
  Nadat u de ovenfunctie "Professional
  d" heeft gekozen, bepaalt u het aantal
  stoominjecties.
  U kunt kiezen uit:
  – Automatische stoominjectie (Aut§)
  Zet voldoende water voor één stoominjectie klaar. De oven voert de
  stoominjectie na de opwarmfase automatisch uit.
  – 1 stoominjectie (i)
  2 stoominjecties (2)
  3 stoominjecties (3)
  Zet voldoende water klaar voor het
  gewenste aantal stoominjecties.

  56

  Stel de temperatuur in en start het opzuigen van het water. Met de vulbuis
  (links onder het bedieningspaneel) laat
  u het apparaat vers leidingwater voor
  het stoomsysteem opzuigen.

  ,Andere vloeistoffen dan water

  beschadigen de oven.
  Gebruik uitsluitend leidingwater
  voor bereidingen met vochttoevoer.

  Het water wordt tijdens de bereiding in
  de vorm van stoom in de ovenruimte
  geïnjecteerd.
  De openingen voor de stoomtoevoer
  bevinden zich achter in de linker hoek
  van de ovenruimte. • Page 57

  Professional d
  Een stoominjectie duurt 5–8 minuten.
  Het aantal injecties en de tijdstippen
  zijn afhankelijk van het voedingsmiddel:
  – Bij gistdeeg bereikt u het beste resultaat als een stoominjectie bij het
  begin van de bereiding plaatsvindt.
  Het deeg rijst dan beter.
  – Brood en broodjes rijzen beter als
  een stoominjectie bij het begin van
  de bereiding wordt uitgevoerd. De
  korst wordt extra glanzend als tegen
  het einde van de bereiding nog een
  stoominjectie plaatsvindt.
  – Als u vetrijk vlees braadt, wordt het
  vet beter uitgebakken als een
  stoominjectie bij het begin van de
  bereiding wordt uitgevoerd.
  De ovenfunctie is niet geschikt voor
  deegsoorten die veel vocht bevatten,
  zoals bij eiwitgebak en soezendeeg.
  Deze deegsoorten moeten tijdens het
  bakken droger worden.

  Verloop van een bereiding met
  de ovenfunctie "Professional
  d"
  Het is normaal dat er vocht op de
  binnenkant van de deur neerslaat.
  Het vocht verdampt gedurende de
  bereiding.
  ^ Bereid het gerecht voor en plaats het
  in de oven.
  ^ Zet de benodigde hoeveelheid water
  klaar:
  Aut§:

  ca.150 ml

  i:

  ca.150 ml

  2:

  ca. 200 ml

  3:

  ca. 300 ml

  ^ Kies de ovenfunctie "Professional
  d".

  Tip: Gebruik ook de voorbeeldrecepten
  als hulpmiddel.

  57 • Page 58

  Professional d
  Aantal stoominjecties instellen

  Temperatuur instellen

  Tip: Gebruik ook de voorbeeldrecepten
  als hulpmiddel.

  In het display verschijnt de voorgeprogrammeerde temperatuur. Het driehoekje V knippert onder het symbool
  6.

  In het display verschijnt Aut§ en het
  driehoekje V knippert onder het symbool *.

  Aut§
  *
  ;

  Met de draaiknop kunt u de andere injectiemogelijkheden oproepen (i, 2, 3).
  Na 3 verschijnt E in het display.
  Met deze instelling start u het ontkalkingsprogramma (zie "Stoomsysteem
  ontkalken F").
  Als u wilt dat de oven de stoominjectie
  na de opwarmfase automatisch uitvoert:
  ^ Kies dan Aut§.
  Als u één of meerdere stoominjecties
  op bepaalde tijdstippen wilt uitvoeren,
  gaat u als volgt te werk:
  ^ Kies i, 2 of 3.
  ^ Druk op de OK-toets.

  58

  i60

  °C

  6
  V

  ^ Wijzig de temperatuur met de draaiknop (indien nodig).
  ^ Druk op de OK-toets. • Page 59

  Professional d
  Water klaarzetten en opzuigen
  starten
  In het display verschijnt het verzoek het
  water op te zuigen. Het driehoekje V
  knippert onder ?.

  ?

  De werkelijk opgezogen hoeveelheid
  kan minder zijn dan de gevraagde hoeveelheid. Er kan dan een resthoeveelheid in het reservoir achterblijven.
  U kunt het opzuigen op elk moment met
  een druk op de OK-toets onderbreken
  en weer voortzetten.
  ^ Haal het glas weg als het water is opgezogen.

  ;
  ^ Open de deur.
  ^ Klap de vulbuis links onder het bedieningspaneel naar voren.

  ^ Sluit de deur.
  U hoort nog eens een kort pompgeluid.
  Het water dat zich nog in de vulbuis bevindt, wordt opgezogen.
  Het apparaat wordt opgewarmd.
  De werkelijke temperatuur en het controlelampje voor de temperatuur 3 verschijnen.

  3

  ^ Steek de vulbuis in het glas met leidingwater.
  ^ Druk op de OK-toets.

  92

  °C

  U kunt het stijgen van de temperatuur
  op het display volgen.
  Als de ingestelde temperatuur voor het
  eerst wordt bereikt, klinkt er een akoestisch signaal als deze functie is ingeschakeld (zie het hoofdstuk "Instellingen – P 2").

  Het opzuigen begint.

  59 • Page 60

  Professional d
  Stoom kan verbrandingen tot gevolg hebben.
  Open de deur dan ook niet tijdens een stoominjectie.
  Bovendien kan neergeslagen waterdamp de reactietijd van de sensortoetsen
  verlengen.
  Automatische stoominjectie

  Handmatige stoominjecties

  Na de opwarmfase wordt de stoominjectie automatisch uitgevoerd.

  U kunt een stoominjectie uitvoeren, zodra de sensortoets * oplicht.

  In de display verschijnt:

  *

  i60

  °C

  Wacht totdat de opwarmfase is afgerond, zodat de stoom gelijkmatig
  door de warme ovenlucht wordt verdeeld.
  Zie de recepten voor het tijdstip van de
  stoominjecties.

  Het vocht wordt in de ovenruimte gespoten.

  Tip: Stel een kookwekkertijd N in om u
  aan de tijdstippen te herinneren.

  Na de stoominjectie dooft * en wordt
  de temperatuur aangegeven.

  ^ Druk op * als u een stoominjectie
  wilt uitvoeren.

  ^ Laat het gerecht gaar worden.

  De verlichting van de toets dooft en in
  het display verschijnt:

  *

  i60

  °C

  ^ Ga voor eventuele volgende stoominjecties op dezelfde manier te werk.
  Na de laatste stoominjectie dooft * en
  wordt de temperatuur aangegeven.
  ^ Laat het gerecht gaar worden.

  60 • Page 61

  Professional d
  Restwaterverdamping

  Verloop van de restwaterverdamping

  Bij een bereiding met de ovenfunctie
  "Professional d", die zonder onderbreking plaatsvindt, blijft er geen restwater
  in het systeem achter. Het water wordt
  gelijkmatig gedurende de stoominjecties verdampt.

  Bij de restwaterverdamping wordt het
  apparaat verhit. Het achtergebleven
  water wordt in de ovenruimte verdampt.

  Als een bereiding met vochttoevoer
  handmatig of door een stroomstoring
  wordt onderbroken, blijft het nog niet
  verdampte water in het stoomsysteem.

  Stoom kan verbrandingen veroorzaken. Open de deur niet tijdens de
  restwaterverdamping.

  Als u de volgende keer de ovenfunctie
  "Professional d" kiest, verschijnt in
  plaats van de voorgeprogrammeerde
  temperatuur een tijdwaarde voor de
  restwaterverdamping en knippert onder
  het symbool * het driehoekje V.

  Het verdampen kan maximaal 30 minuten in beslag nemen.

  Tijdens het verdampen slaat vocht
  neer in de ovenruimte en op de ovendeur.
  Verwijder dit vocht na het afkoelen
  van de ovenruimte.

  De aangegeven tijd is afhankelijk van
  de waterhoeveelheid die zich in het
  stoomsysteem bevindt.
  Start de restwaterverdamping bij
  voorkeur meteen, zodat bij een volgende bereiding alleen vers water
  wordt verdampt.

  61 • Page 62

  Professional d
  Restwaterverdamping meteen
  uitvoeren
  ^ Kies de ovenfunctie "Professional d".
  In het display verschijnt een tijd die
  past bij de betreffende waterhoeveelheid. Onder het symbool * knippert het
  driehoekje V:

  00:07

  h

  *
  ;

  ^ Druk op de OK-toets.
  De restwaterverdamping start. U kunt
  het verloop op het display volgen.
  De weergegeven tijd kan gedurende de
  restwaterverdamping worden aangepast, afhankelijk van de daadwerkelijk
  aanwezige waterhoeveelheid.

  62

  :0:59

  min

  *

  De laatste minuut loopt in seconden af.
  Na afloop van de restwaterverdamping
  verschijnt Aut§:

  Aut§
  *
  ;

  U kunt nu een bereiding met de ovenfunctie "Professional d" uitvoeren. • Page 63

  Professional d
  In het display verschijnt Aut§:

  Restwaterverdamping afbreken

  ,Negeer het verzoek om de restwaterverdamping uit te voeren niet.
  Onder ongunstige omstandigheden
  kan anders water vanuit het stoomsysteem in de ovenruimte stromen
  als opnieuw water voor stoominjecties wordt opgezogen.

  Aut§
  *
  ;

  U kunt nu een bereiding met de ovenfunctie "Professional d" uitvoeren.

  ^ Kies de ovenfunctie "Professional d".
  In het display verschijnt een tijd die
  past bij de betreffende waterhoeveelheid. Het driehoekje ; knippert onder
  het symbool *:

  00:07

  h

  *
  ;

  ^ Draai de draaiknop naar links.
  De tijd wordt op 00:00 gezet:

  00:00

  min

  *
  ;

  ^ Druk op de OK-toets.

  63 • Page 64

  Bakken
  Voor een gezonde voeding dienen
  de voedingsmiddelen behoedzaam
  te worden bereid.
  Bak taarten, pizza's, patat en dergelijke dan ook goudgeel en niet donkerbruin.

  Ovenfuncties
  Afhankelijk van de bereiding kunt u de
  ovenfuncties "Hetelucht plus U", "Intensief bakken O", "Professional d"
  en "Boven-Onderwarmte V" gebruiken.

  Bakvormen
  Welke bakvorm u moet gebruiken, is afhankelijk van de ovenfunctie en de bereiding.
  – Hetelucht plus U, Intensief bakken
  O, Professional d:
  Gebruik een bakplaat, de universele
  bakplaat en bakvormen van elk materiaal dat geschikt is voor ovengebruik.
  – Boven-Onderwarmte V:
  Gebruik matte en donkere bakvormen van donker blik, met donker
  email, van mat aluminium, hittebestendig glas of vormen met een antiaanbaklaag.
  Gebruik geen lichte vormen van
  blank materiaal. Bij dergelijke materialen wordt het product in de vorm
  ongelijkmatig of nauwelijks bruin. Onder ongunstige omstandigheden
  wordt het ook niet gaar.

  64

  – Zet bakvormen altijd op het rooster.
  Plaats langwerpige vormen bij voorkeur dwars op het rooster. Op die
  manier is de warmteverdeling in de
  vorm optimaal en bereikt u een gelijkmatig bakresultaat.
  – Bak vruchtentaart en hoge plaatkoek
  op de universele bakplaat.
  Bakpapier, invetten
  Alle Miele-accessoires, zoals de bakplaat, de universele bakplaat, de geperforeerde gourmetplaat en de ronde
  bakvorm, zijn PerfectClean-veredeld.
  In de meeste gevallen hoeft u
  PerfectClean-veredelde oppervlakken
  niet in te vetten of met bakpapier te bedekken.
  Gebruik alleen bakpapier voor
  – gebak waarbij tijdens de deegbereiding natronloog is toegepast (harde
  krakelingen en dergelijke). Natronloog kan het PerfectClean-veredelde
  oppervlak aantasten.
  – deegsoorten die vanwege hun hoge
  eiwitgehalte gemakkelijk vastkleven,
  zoals deeg voor biscuit, schuimgebak of makronen.
  – de bereiding van diepvriesproducten
  op het rooster. • Page 65

  Bakken
  Opmerkingen bij de "Tabel
  bakken"
  Temperatuur 6
  Houd in principe de laagste temperatuur aan.
  Een hoge temperatuur verkort weliswaar de baktijd, maar het gebak wordt
  vaak niet gelijkmatig bruin en onder ongunstige omstandigheden ook niet
  gaar.
  Baktijd +
  Controleer na afloop van de kortste bereidingstijd of het gebak gaar is.
  Prik daartoe met een houten stokje (bijvoorbeeld een satéstokje) in het deeg.
  Als niets aan het stokje blijft kleven, is
  het gebak gaar.

  Niveau ³
  Welk niveau u moet gebruiken, is afhankelijk van de ovenfunctie en het
  aantal bakplaten.
  – Bij "Hetelucht plus U"
  1 bakplaat: niveau 2
  2 bakplaten: niveaus 1+2
  Plaats de universele bakplaat onder
  de gewone bakplaten als u tijdens
  het bakken zowel de universele bakplaat als gewone bakplaten op meerdere niveaus gebruikt.
  – Bij "Professional d"
  1 bakplaat: niveau 2
  – Bij "Intensief bakken O"
  1 bakplaat: niveau 1 of 2
  – Bij "Boven-Onderwarmte V"
  1 bakplaat: niveau 1 of 2

  65 • Page 66

  Bakken
  Tabel bakken
  U

  Taart / cake / gebak

  6

  ³

  +

  [°C]

  [min]

  Roerdeeg
  Zandtaart

  150–170

  2

  60–70

  Tulband

  150–170

  1

  65–80

  Muffins (1 plaat)

  150–170

  2

  30–50

  Small cakes (1 plaat) 1) 2)

  150

  2

  25–35

  Small cakes (2 platen) 1) 2)

  140 3)

  1+2

  25–30

  Plaatcake

  150–170

  2

  25–40

  Marmer-, notencake (vorm)

  150–170

  2

  60–80

  Vruchtentaart met schuim-/bovenlaag (bakplaat)

  150–170

  2

  45–50

  Vruchtentaart (bakplaat)

  150–170

  2

  35–55

  Vruchtentaart (vorm)

  150–170

  2

  55–65

  Taartbodem 1)

  150–170

  2

  25–35

  Koeken/koekjes 1) (1 plaat, [2] platen)

  150–170

  2 [1+2 4)]

  20–25

  Taartbodem

  150–170

  2

  20–25

  Kruimelkoek

  150–170

  2

  Kneeddeeg

  Koeken/koekjes

  1)

  (1 plaat, [2] platen)

  Spritsen 1) 2) (1 plaat, [2] platen)
  Kwarktaart

  45–55
  4)

  150–170

  2 [1+2 ]

  15–25

  140

  2 [1+2 4)]

  30–50

  150–170

  2

  70–95

  160

  2

  80–105

  Appeltaart, afgedekt 1)

  160–180

  2

  50–70

  Abrikozentaart met bovenlaag (vorm)

  150–170

  2

  55–75  Apple pie (vorm C 20 cm) 1) 2)

  Hartige/zoete taart

  De gegevens voor de aanbevolen ovenfunctie zijn vet gedrukt.
  Deze tijden gelden, tenzij anders aangegeven, voor een oven die niet is voorverwarmd. Bij een voorverwarmde oven zijn de baktijden ca. 10 minuten korter.
  Kies in het algemeen de laagste temperatuur en controleer het product na de kortste tijd.

  66 • Page 67

  Bakken

  V
  6

  ³

  [°C]

  O
  +

  6

  [min]

  [°C]

  ³

  +
  [min]

  150–170

  2

  60–70  150–170

  1

  65–80  160–180

  2

  25–45  160 3)

  2

  20–30  170–190

  2

  25–40  150–170

  2

  60–80  170–190

  2

  45–50  170–190

  1

  35–55  160–180

  2

  55–65  170–190

  2

  20–25  2

  15–25  170–190

  2

  15–20  170–190

  2

  45–55  160–180

  3)

  160–180

  2

  15–25  160 3)

  2

  15–30  160–180

  2

  85–95

  150–170

  2

  75–90

  180

  1

  80–100  170–190

  1

  45–65

  160–180

  1

  50–70

  170–190

  1

  55–75

  150–170

  2

  50–60

  1

  25–40

  220–240

  3)

  1

  35–50

  190–210

  3)

  U Hetelucht plus / V Boven-Onderwarmte / O Intensief bakken
  6 Temperatuur / ³ Niveau / + Bereidingstijd
  1) Gebruik tijdens de opwarmfase niet de ovenfunctie "Snelopwarmen S".
  2) De instellingen gelden ook voor onderzoek volgens EN 60350.
  3) Verwarm de ovenruimte voor.
  4) Haal een bakplaat uit de oven, zodra het product voldoende bruin is, ook als de bereidingstijd nog niet is verstreken.

  67 • Page 68

  Bakken
  Tabel bakken
  U

  Taart / cake / gebak

  6

  ³

  +

  [°C]

  [min]

  Biscuitdeeg 1)
  Taartbodem (2 eieren) 1)

  170–190

  2

  15–20

  Biscuitaart (4 tot 6 eieren) 1)

  175–195

  2

  22–30

  Zacht biscuitdeeg

  1) 2)

  185

  2

  22–30

  160–180

  2

  15–25

  50

  5)

  15–30

  Guglhupf (tulband)

  150–170

  1

  50–60

  Stol

  150–170

  2

  55–65

  Kruimelkoek

  150–170

  2

  35–45

  Vruchtentaart (bakplaat)

  160–180

  1

  40–60

  Witbrood

  160–180

  2

  50–60

  2

  50–60

  2

  35–45

  Biscuitrol 1)
  Gistdeeg / kwark-olie-deeg
  Deeg laten rijzen

  Volkorenbrood

  170–190

  Pizza (bakplaat) 1)

  3)

  170–190

  Uienbrood

  170–190

  2

  35–45

  Appelflappen (1 plaat, [2] platen)

  150–170

  2 [1+2 4)]

  25–30

  160–180

  2

  30–45

  170–190

  2

  Soezendeeg

  1)

  , roomsoezen (1 plaat)

  Bladerdeeg (1 plaat)
  Eiwitgebak, makronen (1 plaat, [2] platen)

  120–140

  20–25
  4)

  2 [1+2 ]

  25–50

  De gegevens voor de aanbevolen ovenfunctie zijn vet gedrukt.
  Deze tijden gelden, tenzij anders aangegeven, voor een oven die niet is voorverwarmd. Bij een voorverwarmde oven zijn de baktijden ca. 10 minuten korter.
  Kies in het algemeen de laagste temperatuur en controleer het product na de kortste tijd.

  68 • Page 69

  Bakken

  V
  6

  ³

  [°C]

  O
  +

  6

  [min]

  [°C]

  ³

  +
  [min]

  170–190 3)

  2

  10–20  170–190 3)

  2

  20–40  3)

  2

  20–45  180–200 3)

  2

  12–16  50

  5)

  15–30

  160–180

  1

  50–60

  150–170

  2

  55–65

  170–190

  2

  35–45

  2

  40–55

  170–190

  2

  40–55

  2

  50–60  150–180

  170–190

  1)

  160–180
  3)

  2

  50–60  190–210

  1

  30–45

  170–190

  2

  40–50

  180–200

  1

  25–35

  170–190

  2

  25–35

  160–180

  2

  25–30  3)

  2

  30–40  190–210 3)

  2

  20–25  3)

  2

  25–50  190–210

  180–200
  120–140

  U Hetelucht plus / V Boven-Onderwarmte / O Intensief bakken
  6 Temperatuur / ³ Niveau / + Bereidingstijd
  1) Gebruik tijdens de opwarmfase niet de ovenfunctie "Snelopwarmen S".
  2) De instellingen gelden ook voor onderzoek volgens EN 60350.
  3) Verwarm de ovenruimte voor.
  4) Haal een bakplaat uit de oven, zodra het product voldoende bruin is, ook als de bereidingstijd nog niet is verstreken.
  5) Leg het rooster op de bodem van de ovenruimte en zet de schaal daarop.

  69 • Page 70

  Braden
  Ovenfuncties
  Afhankelijk van de bereiding kunt u de
  ovenfuncties "Hetelucht plus U", "Professional d" en "Boven-Onderwarmte
  V" gebruiken.

  Kookgerei
  U kunt elk kookgerei gebruiken dat geschikt is voor ovens:
  Braadpannen, hittebestendige glazen
  schalen, braadfolie/braadzakken, een
  Römertopf, een universele bakplaat, het
  rooster en/of de grill- en braadplaat (indien aanwezig) op de universele bakplaat.
  Wij adviseren het gebruik van een
  braadpan. Daarin blijft genoeg fond
  over voor het bereiden van een saus.
  Bovendien blijft de oven schoner dan
  bij braden op het rooster.

  Opmerkingen bij de "Tabel
  braden"
  Temperatuur 6
  Kies in het algemeen de laagste temperatuur.
  Bij hogere temperaturen wordt het
  vlees (voedingsmiddel) weliswaar
  bruin, maar niet altijd gaar.
  Stel bij "Hetelucht plus U" en "Professional d" een ca. 20 °C lagere temperatuur in dan bij "Boven-Onderwarmte
  V".
  Hoe groter het stuk vlees, hoe lager de
  temperatuur. Stel de temperatuur vanaf
  3 kg ca. 10 °C lager in dan in de tabel
  is aangegeven.
  Het braden duurt dan iets langer, maar
  het vlees wordt gelijkmatig gaar en de
  korst wordt niet te dik.
  Stel bij braden op het rooster een temperatuur in die ca. 10 °C lager is dan bij
  braden in een braadpan.
  Voorverwarmen
  Voorverwarmen is meestal niet nodig,
  alleen bij rosbief en filet.

  70 • Page 71

  Braden
  Bereidingstijd +
  U kunt de bereidingstijd bepalen door
  de dikte van de betreffende vleessoort
  [cm] te vermenigvuldigen met de tijd
  per cm [min/cm]:
  Rund/wild: . . . . . . . . 15–18 minuten/cm

  Tips
  Bruinering
  Het vlees wordt pas aan het einde van
  de bereidingstijd bruin. Het wordt extra
  bruin als u halverwege de tijd het deksel van de pan haalt.

  Varken/kalf/lam: . . . . 12–15 minuten/cm
  Rosbief/filet: . . . . . . . . 8–10 minuten/cm
  Bij diepgevroren vlees neemt de bereidingstijd met ca. 20 minuten per kilo
  toe. Diepgevroren vlees met een gewicht tot ca. 1,5 kg kunt u braden zonder het eerst te ontdooien.
  Controleer na afloop van de kortste bereidingstijd of het voedingsmiddel gaar
  is.
  Niveau ³

  Rusten
  Haal het vlees na de bereiding uit de
  oven, wikkel het in aluminiumfolie en
  laat het ca. 10 minuten staan ("rusten").
  Het vlees verliest dan minder vocht als
  u het snijdt.
  Gevogelte braden
  Het vel wordt extra knapperig als u het
  gevogelte 10 minuten voor het einde
  van de bereiding met licht gezouten
  water bestrijkt.

  Gebruik afhankelijk van de dikte van
  het vlees niveau 1 of 2.

  71 • Page 72

  Braden
  Tabel braden
  U

  Vlees/vis
  6

  +

  [°C]

  [min]

  Rundvlees (ca. 1 kg)
  170–190
  Runderfilet/rosbief, ca. 1 kg
  200–220
  Wild (ca. 1 kg)
  140–160
  Varkensvlees/rollade, ca. 1 kg
  160–180
  Varkensvlees met zwoerd, ca. 2 kg
  160–180
  Casselerrib, ca. 1 kg
  150–170
  Gehakt, ca. 1 kg
  160–180
  Kalfsvlees, ca. 1,5 kg
  180–200
  Lamsbout, ca. 1,5 kg
  170–190
  Lamsrug, ca. 1,5 kg
  170–190
  Gevogelte, 0,8-1,2 kg
  180–200
  Gevogelte, ca. 2 kg
  170–190
  Gevogelte, gevuld, ca. 2 kg
  170–190
  Gevogelte, ca. 4 kg
  160–180
  Moot vis, ca. 1,5 kg
  160–180
  De gegevens voor de aanbevolen ovenfunctie zijn vet gedrukt.

  100–130 2)
  45–55 3)
  100–120 4)
  100–120 4)
  130–160 4)
  60–80 4)
  60–70 4)
  80–100 4)
  90–120 4)
  50–60
  60–70
  90–110
  110–130
  150–180
  35–55

  De tijden gelden voor een oven die niet is voorverwarmd.
  Kies in het algemeen de laagste temperatuur en controleer het product na de kortste tijd.
  De aangegeven temperatuur heeft betrekking op een bereiding in een open pan.
  Als u het vlees op de universele bakplaat of het rooster braadt, moet u de temperatuur 10 °C lager instellen.

  72 • Page 73

  Braden
  d 1)

  V

  6

  +

  6

  +

  [°C]

  [min]

  [°C]

  [min]  140–160
  160–180
  170–190
  160–180
  170–190
  170–190
  170–190

  190–210
  180–200
  180–200
  170–190
  170–190  100–120 4)
  110–130 4)
  130–160 4)
  60–80 4)
  60–70 4)
  90–110 4)
  90–120 4)

  60–70
  90–110
  100–120
  140–170
  35–55

  190–210
  200–220
  150–170
  180–200
  190–210
  170–190
  190–210
  190–210
  200–220
  190–210
  190–210
  180–200
  180–200
  180–200
  190–210

  110–140 2)
  45–55 3)
  100–120 4)
  100–120 4)
  130–160 4)
  80–100 4)
  60–70 4)
  100–120 4)
  90–120 4)
  50–60
  60–75
  100–120
  110–130
  150–180
  35–55

  U Hetelucht plus / d Professional / V Boven-Onderwarmte
  6 Temperatuur / + Bereidingstijd
  Gebruik afhankelijk van de dikte van het vlees niveau 1 of 2.
  1) Na de opwarmfase:
  Voer de handmatige stoominjecties verdeeld over de bereidingstijd uit.
  2) Bereid het vlees eerst met deksel. Verwijder het deksel na de helft van de tijd en voeg
  ca. 0,5 l vocht toe.
  3) Verwarm de ovenruimte voor. Gebruik daarvoor niet de ovenfunctie "Snelopwarmen S".
  4) Voeg na de helft van de tijd ca. 0,5 l vocht toe.

  73 • Page 74

  Lage temperatuur (koken op lage temperatuur)
  Koken op lage temperaturen is ideaal
  voor vleessoorten van rund, varken, kalf
  en lam die zeer behoedzaam moeten
  worden bereid.
  Braad het vlees eerst in korte tijd op
  hoge temperatuur rondom en gelijkmatig aan (op de kookplaat).
  In de voorverwarmde oven wordt het
  vlees vervolgens op een lage temperatuur en met een lange bereidingstijd
  rustig bereid.
  Hierbij ontspant zich het vlees. Het sap
  begint te circuleren en wordt gelijkmatig verdeeld tot in de buitenste lagen.
  Het vlees blijft zo heel mals en sappig.

  Tips
  – Gebruik goed bestorven, mager
  vlees zonder pezen en vetrandjes.
  Verwijder vooraf eventuele botten.
  – Gebruik voor het aanbraden zeer hittebestendig vet, bijvoorbeeld boterolie of spijsolie.
  – Dek het vlees tijdens de bereiding
  niet af.
  De bereidingstijd bedraagt ca. 2–4 uur
  en is afhankelijk van het gewicht en de
  grootte van het vlees, alsmede van de
  gewenste gaarheid en bruinering.

  Handelingen
  Gebruik de universele bakplaat met
  het rooster erop.
  Gebruik voor het voorverwarmen niet
  de ovenfunctie "Snelopwarmen S".
  ^ Schuif de universele bakplaat met het
  rooster op niveau 1 in de oven.
  ^ Kies de ovenfunctie "Boven-Onderwarmte V" en een temperatuur van
  130 °C.
  ^ Verwarm de oven, de universele bakplaat en het rooster ca. 15 minuten
  voor.
  ^ Braad alle kanten van het vlees op
  een hoge stand op de kookplaat aan
  (tijdens het voorverwarmen van de
  oven).

  ,Verbrandingsgevaar!

  Draag altijd ovenwanten als u voedingsmiddelen in de oven zet of eruit haalt, of als u in de oven bezig
  bent.

  ^ Leg het aangebraden vlees op het
  rooster.
  ^ Verlaag de temperatuur tot 100 °C.
  ^ Laat het vlees gaar worden.
  U kunt de oven ook automatisch laten
  uitschakelen (zie "Bediening - Bereidingstijd instellen").

  74 • Page 75

  Lage temperatuur (koken op lage temperatuur)
  Na de bereiding
  Omdat de bereidings- en kerntemperaturen zeer laag zijn,

  Bereidingstijden/kerntemperaturen
  Vlees

  – kunt u het vlees meteen aansnijden.
  U hoeft voor het vlees geen rusttijd
  aan te houden.
  – kunt u het vlees zonder moeite warmhouden. U laat het na de bereidingstijd gewoon in de oven, totdat het
  wordt opgediend. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
  – heeft het vlees de juiste eettemperatuur. Dien het vlees op voorverwarmde borden op en serveer het
  met zeer hete saus, zodat het vlees
  niet zo snel afkoelt.

  Bereidingstijd

  Kerntemperatuur**
  [°C]

  [min]
  Rosbief
  – Rood
  – Medium
  – Doorbakken
  Varkensfilet
  Casselerrib*
  Kalfsrug*
  Lamsrug*
  * Zonder bot.

  60–90
  120–150
  180–240
  120–150
  150–210
  180–210
  90–120

  48
  57
  69
  63
  68
  63
  60

  ** Om de stijging van de kerntemperatuur te kunnen volgen, kunt u een
  kerntemperatuurvoeler gebruiken.

  75 • Page 76

  Grilleren
  ,Verbrandingsgevaar!

  Kookgerei

  Als u de deur niet sluit, wordt de uitstromende hete lucht niet langs de
  koelventilator geleid en dus niet afgekoeld. De bedieningselementen
  worden dan heet.
  Sluit de ovendeur tijdens het grilleren.

  Ovenfuncties
  Grill Y
  Voor het grilleren van platte stukken
  vlees en voor bruineren.
  Het gehele verwarmingselement (voor
  de bovenwarmte/grill) wordt roodgloeiend en levert de warmtestraling die
  voor het grilleren nodig is.
  Circulatiegrill \
  Voor het grilleren van gerechten met
  een grote diameter, zoals een kip.
  Het verwarmingselement voor de bovenwarmte/grill en de ventilator worden
  afwisselend ingeschakeld.

  76

  Gebruik de universele bakplaat met het
  rooster of de grill- en braadplaat erop
  (indien aanwezig).
  De grill- en braadplaat vangt het vleessap in de bakplaat op en voorkomt dat
  het verbrandt. Zo kan het voor verdere
  bereiding worden gebruikt.
  Gebruik niet de gewone bakplaat. • Page 77

  Grilleren
  Opmerkingen bij de "Tabel
  grilleren"
  Temperatuur 6
  Kies in het algemeen de laagste temperatuur.
  Bij hogere temperaturen wordt het
  vlees (voedingsmiddel) weliswaar
  bruin, maar niet altijd gaar.
  Voor platte stukken vlees adviseren wij
  een temperatuur van 275 °C. Kies voor
  dik vlees (grote diameter) een temperatuur van maximaal 210 °C.

  Is het vlees gaar?
  Als u wilt controleren of het vlees voldoende gaar is, drukt u met een lepel
  op het vlees.
  Rood:

  Als het vlees heel veerkrachtig aanvoelt, is het
  van binnen nog rood
  ("rare").

  Medium:

  Als het vlees een beetje
  meegeeft, is het van binnen roze.

  Doorbakken:

  Als het vlees nauwelijks
  nog meegeeft, is het doorbakken ("well done").

  Voorverwarmen
  Voor grilleren moet u de oven voorverwarmen.
  Verwarm het bovenwarmte-/grillelement
  ca. 5 minuten voor. Houd de ovendeur
  gesloten.
  Niveau ³
  Houd bij het niveau rekening met de
  dikte van het voedingsmiddel.
  – Plat vlees: niveau 2
  – Dik vlees: niveau 1

  Controleer na afloop van de kortste bereidingstijd of het voedingsmiddel gaar
  is.

  Tip
  Als een groot stuk vlees van buiten al
  behoorlijk bruin wordt, terwijl het van
  binnen nog niet gaar is, kunt u het vlees
  op een lager niveau in de oven plaatsen of op een lagere temperatuur verder grilleren.

  Bereidingstijd +
  – Grilleer platte stukken vlees/vis per
  kant ca. 6-8 minuten.
  Voor dikkere stukken is iets meer tijd
  nodig.
  Zorg dat de stukken ongeveer even
  dik zijn, zodat de bereidingstijden
  niet teveel verschillen.
  – Keer het product halverwege de tijd
  om, indien dat mogelijk is.

  77 • Page 78

  Grilleren
  Vlees voorbereiden

  Grilleren

  Spoel het vlees snel onder koud, stromend water af. Droog het goed af. Zout
  het vlees niet vóór het grilleren, omdat
  het anders te veel vocht verliest.

  ^ Leg het rooster of de grill- en braadplaat (indien aanwezig) op de universele bakplaat.

  Bestrijk mager vlees alleen met olie.
  Gebruik geen andere vetsoorten. Deze
  worden snel te donker of leiden tot
  rookontwikkeling.

  ^ Kies de ovenfunctie en de temperatuur.

  Maak platte vissen en stukken vis zoals
  gewoonlijk schoon. Daarna zouten en
  met citroensap besprenkelen.

  ^ Leg het te bereiden product erop.

  ^ Verwarm het bovenwarmte-/grillelement ca. 5 minuten voor. Houd de
  ovendeur gesloten.

  ,Verbrandingsgevaar!

  Draag altijd ovenwanten als u voedingsmiddelen in de oven zet of eruit haalt, of als u in de oven bezig
  bent.

  ^ Schuif het voedingsmiddel op het
  juiste niveau in de oven (zie "Tabel
  grilleren").
  ^ Sluit de deur.
  ^ Keer het product halverwege de tijd
  om, indien dat mogelijk is.

  78 • Page 79

  Grilleren
  Tabel grilleren
  De gegevens voor de aanbevolen ovenfunctie zijn vet gedrukt.
  Verwarm het bovenwarmte-/grillelement ca. 5 minuten voor. Houd de ovendeur
  gesloten (tenzij anders aangegeven).
  Keer het product halverwege de tijd om.
  Controleer het product na afloop van de kortste tijd.
  Y

  Te grilleren product

  ³

  \

  6

  +

  6

  +

  [°C]

  [min]

  [°C]

  [min]

  2

  275

  15–22

  220

  15–20

  2

  300

  17–28

  2

  275

  25–30

  220

  25–30

  Platte voedingsmiddelen
  Runderbiefstuk
  Biefburger

  1)

  Schaschlik
  Spies met gevogelte

  2

  275

  20–25

  220

  12–16

  Nekstuk

  2

  275

  18–25

  220

  17–23

  Lever

  2

  275

  8–12

  220

  12–15

  Gehaktballen

  2

  275

  20–25

  220

  18–22

  Braadworst

  2

  275

  12–18

  220

  13–19

  Visfilet

  2

  275

  20–25

  220

  13–18

  Forel

  2

  275

  16–20

  220

  20–25

  Toast 1) 2)

  2

  300

  5–10

  220

  7–10

  Toast Hawaii

  2

  275

  10–15

  220

  10–15

  Tomaten

  2

  275

  6–10

  220

  8–10

  Perziken

  2

  275

  6–10

  220

  15–20

  Kip, ca. 1,2 kg

  1

  210

  60–70

  200

  60–70

  Varkensschenkel, ca. 1 kg

  1

  200

  95–100

  Rosbief, runderfilet, ca. 1 kg

  1

  250

  35–45

  Dikke voedingsmiddelen

  Y Grill / \ Circulatiegrill / ³ Niveau / 6 Temperatuur / + Bereidingstijd
  1) De instellingen gelden bij gebruik van de ovenfunctie "Grill Y" ook voor onderzoek volgens EN 60350.
  2) Verwarm het bovenwarmte-/grillelement niet voor.

  79 • Page 80

  Ontdooien
  Gebruik voor het behoedzaam ontdooien van diepvriesproducten de ovenfunctie "Ontdooien P".
  Bij deze ovenfunctie wordt alleen de
  ventilator ingeschakeld. De ventilator
  laat de lucht in de oven bij kamertemperatuur circuleren.

  ,Let bij het ontdooien van gevogelte extra op de hygiëne. Gebruik
  het vocht niet dat bij het ontdooien
  vrijkomt. De kans op bacteriën is
  groot (bijvoorbeeld salmonella).
  Tips
  – Haal het diepvriesproduct uit de verpakking en leg het op de universele
  bakplaat of in een schaal.
  – Gebruik voor het ontdooien van gevogelte de universele bakplaat met
  het rooster erop. Zo komt het gevogelte niet in het vocht te liggen.
  – Vlees, gevogelte en vis hoeven voor
  de bereiding niet volledig ontdooid te
  zijn.
  Het is voldoende als de buitenlaag
  zo zacht is dat de kruiden goed worden opgenomen.

  80

  Tijden voor het ontdooien
  De tijden zijn afhankelijk van het gewicht en het soort voedsel dat u ontdooit.
  Product
  Haantje / kip
  Vlees
  Braadworst
  Vis
  Aardbeien
  Boterkoek
  Brood

  Gewicht
  [g]
  800
  500
  1 000
  500
  1 000
  300
  500
  500

  Tijd
  [min]
  90–120
  60–90
  90–120
  30–50
  60–90
  30–40
  20–30
  30–50 • Page 81

  Inmaken
  Geschikte potten/glazen

  ,Verwondingsgevaar!

  In afgesloten blikken en dergelijke
  ontstaat bij verwarming overdruk.
  Hierdoor kunnen deze voorwerpen
  openbarsten.
  Gebruik het apparaat niet om voedingsmiddelen in afgesloten blikken
  en dergelijke in te maken of te verwarmen.

  Fruit/komkommer
  ^ Stel de laagste temperatuur in, zodra
  het borrelen in de glazen te zien is.
  Laat de glazen daarna nog 25–30 minuten in de hete oven staan.
  Groente
  ^ Verlaag de temperatuur tot 100 °C,
  zodra het borrelen in de glazen te
  zien is.

  Gebruik alleen speciale glazen/potten
  die in de vakhandel verkrijgbaar zijn:
  – Weckpotten.
  – Inmaakglazen met schroefdeksel.
  Fruit en groente inmaken
  Hiervoor adviseren wij de ovenfunctie
  "Hetelucht plus U".
  De gegevens gelden voor 6 glazen met
  een inhoud van 1 l .
  ^ Schuif de universele bakplaat op niveau 1 in de oven en zet de glazen
  daarop.
  ^ Kies de ovenfunctie "Hetelucht
  plus U" en een temperatuur van
  150–170 °C.
  ^ Wacht tot het water in de glazen gaat
  borrelen (het gelijkmatig opstijgen
  van luchtbelletjes).
  Verlaag de temperatuur tijdig om
  overkoken te voorkomen.

  Asperges, wortels
  Erwten, bonen

  Inmaaktijd
  [min]
  60–90
  90–120

  ^ Stel na de inmaaktijd de laagste temperatuur in en laat de glazen daarna
  nog 25–30 minuten in de hete oven
  staan.

  Na het inmaken

  ,Verbrandingsgevaar!

  Gebruik ovenhandschoenen als u
  de glazen uit de oven haalt.

  ^ Haal de glazen uit de oven.
  ^ Dek de glazen met een doek af en
  laat ze nog ca. 24 uur op een tochtvrije plek staan.
  ^ Controleer aansluitend of alle glazen
  goed dicht zijn.

  81 • Page 82

  Drogen
  Drogen is een traditionele wijze om
  vruchten, sommige groentesoorten en
  kruiden te conserveren.
  Het fruit en de groente moeten vers en
  rijp zijn en mogen geen lelijke plekken
  hebben.
  ^ Bereid het te drogen product voor.
  – Appels kunt u eventueel schillen.
  Verwijder het klokhuis en snijd de appel in ca. 0,5 cm dikke schijfjes.
  – Pruimen kunt u eventueel ontpitten.
  – Schil peren, verwijder de pitten en
  snijd de peren in schijfjes.
  – Pel bananen en snijd de bananen in
  plakjes.
  – Maak paddenstoelen schoon, halveer ze en snijd de paddestoelen in
  schijfjes.
  – Verwijder bij peterselie en dille de
  dikke stengels.
  ^ Verdeel het product gelijkmatig over
  de universele bakplaat.
  U kunt ook de geperforeerde gourmetplaat gebruiken (indien aanwezig).
  ^ Kies de ovenfunctie "Hetelucht
  plus U" of "Boven-Onderwarmte
  V".
  ^ Kies een temperatuur tussen
  80–100 °C.
  ^ Schuif de universele bakplaat op niveau 1 in de oven.
  Bij "Hetelucht plus U" kunt u tegelijk
  op de niveaus 1+2 drogen.

  82

  Product
  Droogtijd
  Fruit
  2–8 uur
  Groente
  3–8 uur
  Kruiden*
  50–60 minuten
  * Kies voor kruiden de ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte V".
  ^ Verlaag de temperatuur als zich in de
  ovenruimte waterdruppels vormen.

  ,Verbrandingsgevaar!

  Gebruik ovenhandschoenen als u
  het gedroogde product uit de oven
  haalt.

  ^ Laat het gedroogde fruit (de gedroogde groente) afkoelen.
  Gedroogd fruit moet helemaal droog
  zijn, maar wel zacht en elastisch. Als
  u een schijfje doormidden snijdt of
  breekt, mag geen sap meer vrijkomen.
  ^ Bewaar het product in een afgesloten
  pot of blik. • Page 83

  Diepvriesproducten/kant-en-klaargerechten
  Tips
  Diepvriestaarten, -pizza's, -stokbroden
  – Bak dergelijke diepvriesproducten
  op het rooster, waarop u bakpapier
  heeft gelegd.
  Bij bereiding op de bakplaat of de
  universele bakplaat kunnen deze
  platen zodanig vervormen dat u deze
  niet meer uit de oven kunt halen als
  ze heet zijn. Bij elk volgend gebruik
  worden de platen weer vervormd.
  – Kies de laagste temperatuur die op
  de verpakking vermeld staat.
  Patat, kroketten en dergelijke
  – Dergelijke diepvriesproducten kunt u
  wel op de bakplaat of de universele
  bakplaat bereiden.
  Leg onder het diepvriesproduct bakpapier.

  Bereiding
  Voor een gezonde voeding dienen
  de voedingsmiddelen behoedzaam
  te worden bereid.
  Bak taarten, pizza's, patat en dergelijke dan ook goudgeel en niet donkerbruin.
  ^ Kies de ovenfunctie en de temperatuur die op de verpakking vermeld
  staat.
  ^ Verwarm de ovenruimte voor.
  ^ Plaats het voedingsmiddel in de
  voorverwarmde oven op het niveau
  dat op de verpakking staat aangegeven.
  ^ Controleer het voedingsmiddel na de
  kortste bereidingstijd.

  – Kies de laagste temperatuur die op
  de verpakking vermeld staat.
  – Keer de producten regelmatig om.

  83 • Page 84

  Gratineren
  De ovenfunctie "Gratineren K" is zeer geschikt voor ovenschotels en andere gerechten die een krokant bovenlaagje moeten krijgen.
  Gerecht

  6
  [°C]

  ³

  +
  [min]

  Lasagne

  180

  1

  45–60

  Aardappelgratin

  170

  1

  55–65

  Ovenschotel van groente

  170

  1

  55–65

  Pastaschotel

  170

  1

  40–50

  6 Temperatuur / ³ Niveau / + Bereidingstijd

  In de tabel staan slechts enkele voorbeelden.
  Voor de bereiding van andere recepten kunt u uitgaan van de temperaturen en tijden voor "Hetelucht plus U".

  84 • Page 85

  Aanwijzingen voor keuringsinstituten
  Testgerechten volgens EN 60350
  Ovenfunctie

  6
  [°C]

  U

  140 2)

  2

  30–50

  Nee

  U

  140 2)

  1+2

  30–50

  Nee

  1 bakplaat

  V

  160 2)

  2

  15–30

  Ja

  1 bakplaat

  U

  150 2)

  2

  25–35

  Nee

  2 bakplaten

  U

  140 2)

  1+2

  25–30

  Ja

  1 bakplaat

  V

  160 2)

  2

  20–30

  Ja

  U

  185 2)

  2

  22–30

  Nee

  Testgerecht

  Bakplaat/vorm

  Spritsen
  (8.4.1)

  1 bakplaat

  Small cakes
  (8.4.2)

  2 bakplaten

  1)

  Taart van bis- Springvorm C 26 cm 3)
  cuitdeeg (8.5.1) Springvorm C 26 cm 3)4)

  ³

  +
  [min]

  Voorverwarmen

  V

  150–180 2)

  2

  20–45

  Ja

  3)

  U

  160 2)

  2

  80–105

  Nee

  80–100

  Nee

  Apple pie
  (8.5.2)

  Springvorm C 20 cm

  Springvorm C 20 cm 3)

  V

  180 2)

  1

  Toast (9.1)

  Rooster

  Y

  300

  2

  5–10

  Nee

  Biefburger
  grilleren
  (9.2)

  Rooster op universele
  bakplaat

  Y

  300

  2

  Kant 1:
  10-16
  Kant 2:
  7-12

  Ja, 5 minuten

  U Hetelucht plus / V Boven-Onderwarmte / Y Grill
  6 Temperatuur / ³ Niveau / + Bereidingstijd
  1) Haal een bakplaat uit de oven, zodra het product voldoende bruin is, ook als de bereidingstijd nog niet is verstreken.
  2) Gebruik tijdens de opwarmfase niet de ovenfunctie "Snelopwarmen S".
  3) Zet de bakvorm op het rooster.
  4) Kies in het algemeen de laagste temperatuur en controleer het product na de kortste
  tijd.

  Energie-efficiëntieklasse
  De energie-efficiëntieklasse is vastgesteld volgens EN 50304.
  Energie-efficiëntieklasse:

  A

  Gebruikte ovenfunctie:

  Gratineren K

  Aanwijzing voor het uitvoeren van de
  tests:

  Zonder ingebouwde FlexiClip-geleiders

  85 • Page 86

  Reiniging en onderhoud
  ,Verbrandingsgevaar! De verwar-

  mingselementen moeten zijn uitgeschakeld. De ovenruimte moet zijn
  afgekoeld.

  ,Verwondingsgevaar! De stoom

  van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder
  spanning staan en zo kortsluiting
  veroorzaken. Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.

  Alle oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als ze met
  ongeschikte reinigingsmiddelen in
  aanraking komen.
  Met name het front van de oven kan
  door ovenreinigers en ontkalkingsmiddelen beschadigd raken.
  Verwijder resten van reinigingsmiddelen dan ook meteen.
  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
  Bij glazen oppervlakken kunnen
  krassen onder bepaalde omstandigheden glasbreuk tot gevolg hebben.

  Ongeschikte reinigingsmiddelen
  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende
  middelen niet worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen.
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen
  op het front.
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
  – glasreinigers.
  – reinigingsmiddelen voor keramische
  kookplaten.
  – schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes en gebruikte sponsjes die nog resten
  schuurmiddel bevatten).
  – vlekkensponsjes.
  – scherpe metalen schrapers.
  – staalwol.
  – puntreiniging met mechanische reinigingsmiddelen.
  – ovenreinigers*.
  – speciale spiraalsponsjes*.
  * bij hardnekkige verontreinigingen
  toegestaan op PerfectClean-veredeld email

  86 • Page 87

  Reiniging en onderhoud
  Normale verontreinigingen
  Als verontreinigingen lang inwerken,
  kunt u ze soms niet meer verwijderen.
  Bij herhaaldelijk gebruik zonder tussentijdse reiniging wordt het moeilijker om verontreinigingen te verwijderen.
  Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.

  De accessoires zijn niet geschikt
  voor reiniging in de afwasautomaat.

  Tips
  – Verontreinigingen door vruchtensap
  of deeg, dat bijvoorbeeld uit een
  slecht sluitende bakvorm is gelopen,
  kunt u gemakkelijker verwijderen als
  de ovenruimte nog enigszins warm
  is.
  – Om de ovenruimte nog gemakkelijker
  te kunnen reinigen, kunt u de deur
  verwijderen en eventueel verder demonteren. Daarnaast kunt u de geleiderails en de FlexiClip-geleiders (indien aanwezig) verwijderen. Hetzelfde geldt voor de katalytisch geëmailleerde achterwand. Het
  bovenwarmte-/grillelement kunt u
  omlaagklappen.

  Informatie over het reinigen van de
  achterwand vindt u onder "Verontreinigingen op de katalytisch geëmailleerde achterwand".

  Rondom de ovenruimte bevindt zich
  een afdichting van glaszijde die op
  de glasplaat van de deur aansluit.
  Reinig deze afdichting niet als dat
  niet noodzakelijk is. Het materiaal is
  erg kwetsbaar. Door wrijven en
  schuren kan de afdichting beschadigd raken.
  ^ Verwijder normale verontreinigingen
  bij voorkeur meteen met warm water,
  gewoon afwasmiddel en een schoon
  sponsdoekje of met een schoon,
  vochtig microvezeldoekje.
  ^ Verwijder alle resten van reinigingsmiddelen met schoon water. Dit is
  vooral belangrijk bij PerfectClean-veredelde delen. Resten reinigingsmiddel hebben een ongunstig effect op
  de anti-aanbakwerking.
  ^ Wrijf alles daarna met een zachte
  doek droog.

  87 • Page 88

  Reiniging en onderhoud
  Hardnekkige verontreinigingen
  (behalve bij de FlexiClipgeleiders)
  Door overgelopen vruchtensap of
  braadresten kunnen geëmailleerde
  oppervlakken blijvend verkleuren en
  doffe plekken krijgen. Dit heeft echter geen effect op de eigenschappen van deze oppervlakken. Probeer dergelijke vlekken niet met geweld te verwijderen. Gebruik alleen
  de beschreven hulpmiddelen.
  ^ Verwijder vastzittende verontreinigingen met een glasschraper of een
  spiraalsponsje (bijvoorbeeld Spontex
  Spirinett).
  Het katalytische email wordt door
  ovenreinigers aangetast. Haal de
  katalytisch geëmailleerde delen uit
  de oven, voordat u de ovenreiniger
  gebruikt.

  88

  ^ Gebruik voor zeer hardnekkige verontreinigingen op PerfectClean-veredeld email de Miele-ovenreiniger.
  De oppervlakken moeten koud zijn.
  Laat de reiniger inwerken, zoals op
  de verpakking is aangegeven.
  Ovenreinigers van andere fabrikanten mogen alleen worden aangebracht als de betreffende oppervlakken koud zijn. De middelen mogen
  maximaal 10 minuten inwerken.
  ^ Indien nodig kunt u na de inwerktijd
  ook nog de harde kant van een keukensponsje gebruiken.
  ^ Verwijder de resten van de ovenreiniger met schoon water en wrijf de delen weer droog. • Page 89

  Reiniging en onderhoud
  Hardnekkige verontreinigingen
  op de FlexiClip-geleiders
  De FlexiClip-geleiders zijn voorzien
  van speciaal vet. Bij reiniging in de
  afwasautomaat wordt dit vet verwijderd. De geleiders zullen dan minder goed glijden. Reinig de geleiders daarom nooit in de afwasautomaat.
  Bij hardnekkige verontreinigingen aan
  de oppervlakken of als de kogellagers
  vastkleven (bijvoorbeeld door overgelopen vruchtensap), gaat u als volgt te
  werk:
  ^ Week de FlexiClip-geleiders kort (ca.
  10 minuten) in een heet sopje van afwasmiddel in. Indien nodig kunt u
  ook de harde kant van een keukensponsje gebruiken. De kogellagers kunt u met een zachte borstel
  reinigen.
  Na de reiniging kunnen kleurveranderingen en lichte vlekken ontstaan.
  Het functioneren van de geleiders
  wordt hierdoor niet beïnvloed.

  Verontreinigingen op de
  katalytisch geëmailleerde
  achterwand
  Bij katalytisch email worden olie- en
  vetspatten bij hoge temperaturen vanzelf verwijderd.
  Hoe hoger de temperatuur, des te beter
  werkt het reinigingsproces.
  Het katalytische email verliest zijn
  zelfreinigende eigenschappen bij
  gebruik van schuurmiddelen, harde
  borstels, schuursponsjes en ovenreinigers.
  Haal de katalytisch geëmailleerde
  delen uit de oven als u ovenreiniger
  wilt gebruiken.
  Verontreinigingen verwijderen van
  kruiden, suiker en dergelijke
  ^ Verwijder de achterwand (zie "Reiniging en onderhoud – Achterwand
  verwijderen").
  ^ Reinig het oppervlak handmatig met
  warm water, gewoon afwasmiddel en
  een zachte borstel.
  ^ Spoel de achterwand goed af. Laat
  het onderdeel drogen, voordat u het
  weer terugplaatst.

  89 • Page 90

  Reiniging en onderhoud
  Olie- en vetspatten verwijderen
  ^ Haal alle accessoires (inclusief de
  geleiderails) uit de oven.
  ^ Verwijder alle grove verontreinigingen van de binnenkant van de
  deur en van de PerfectClean-veredelde delen, voordat u het katalytische
  reinigingsproces start. De verontreinigingen kunnen dan niet inbranden.
  ^ Kies de ovenfunctie "Hetelucht plus
  U" en een temperatuur van 250 °C.
  ^ Verhit de lege ovenruimte gedurende
  minimaal 1 uur.
  De benodigde tijd hangt af van de mate
  van vervuiling.
  Als het katalytische email ernstig met
  olie of vet verontreinigd was, kan tijdens het reinigingsproces een laagje
  verbrandingsresten in de oven worden afgezet.

  90

  ,Verbrandingsgevaar! Laat de

  ovenruimte voor het handmatige reinigen eerst afkoelen.

  ^ Reinig daarna de binnenkant van de
  deur en de ovenruimte met warm water, afwasmiddel en een schoon
  sponsdoekje of met een schoon,
  vochtig microvezeldoekje.
  Telkens als u de oven met hoge temperaturen gebruikt, worden eventueel
  achtergebleven verontreinigingen
  verder verwijderd. • Page 91

  Reiniging en onderhoud
  Deur verwijderen
  Trek de deur nooit in horizontale
  stand van de houders. De houders
  klappen dan tegen het apparaat.
  Trek de deur nooit aan de handgreep van de houders. De greep
  zou kunnen afbreken.
  ^ Sluit de deur voorzichtig tot aan de
  aanslag.

  De deur is via speciale houders met de
  deurscharnieren verbonden.
  Voordat u de deur van deze houders
  kunt trekken, moet u eerst de vergrendelingsbeugels van de beide scharnieren ontgrendelen.
  ^ Open de deur helemaal.

  ^ Ontgrendel de beugels door deze tot
  aan de aanslag te draaien.

  ^ Pak de deur bij de zijkanten vast en
  trek de deur naar boven toe van de
  houders. Pas op dat de deur bij het
  verwijderen niet kantelt.

  91 • Page 92

  Reiniging en onderhoud
  Deur uit elkaar halen
  De deur bestaat uit een open systeem
  met drie glasplaten die deels een
  warmtereflecterende coating hebben.
  Als de oven in gebruik is, wordt extra
  lucht door de deur geleid, zodat de buitenste glasplaat koel blijft.
  Als in de ruimte tussen de glasplaten
  verontreinigingen neerslaan, kunt u de
  deur uit elkaar halen om de binnenkanten van de platen te reinigen.

  ,Verwondingsgevaar!

  Verwijder de deur altijd, voordat u
  deze uit elkaar haalt.

  ^ Leg de deur met de buitenste glasplaat op een tafel met een zachte ondergrond (bijvoorbeeld een theedoek). U voorkomt zo krassen. Leg
  de deur zo dat de greep over de
  rand van de tafel ligt. De glasplaat
  ligt dan plat op de ondergrond en zal
  tijdens het reinigen niet breken.

  Door krassen kunnen de glasplaten
  beschadigd raken.
  Gebruik voor de reiniging van de
  glasplaten dan ook geen schuurmiddelen, geen harde sponzen of
  borstels en geen metalen schrapers.
  Houdt u zich bij het reinigen van de
  glasplaten ook aan de aanwijzingen
  die voor het ovenfront gelden.
  Het oppervlak van de aluminium
  profielen raakt door ovenreiniger beschadigd. Reinig de delen alleen
  met warm water, afwasmiddel en
  een schoon sponsdoekje of met een
  schoon, vochtig microvezeldoekje.
  Bewaar de gedemonteerde glasplaten op een geschikte plek, zodat ze
  niet kunnen breken.

  92

  ^ Draai de vergrendelingen voor de
  glasplaten naar buiten (zie afbeelding). • Page 93

  Reiniging en onderhoud
  Verwijder de binnenste glasplaat:

  Zet de deur vervolgens weer in elkaar:

  ^ Til de binnenste glasplaat iets op en
  trek de glasplaat uit de kunststof lijst.

  ^ Plaats de middelste glasplaat zo terug dat het materiaalnummer leesbaar is (dus niet gespiegeld).

  ^ Til de middelste glasplaat iets op en
  trek deze eruit.
  ^ Reinig de glasplaten en de andere
  delen met warm water, afwasmiddel
  en een schoon sponsdoekje of met
  een schoon, vochtig microvezeldoekje.

  ^ Schuif de binnenste glasplaat, met
  de matte kant naar beneden wijzend,
  in de kunststof lijst en leg de plaat
  tussen de vergrendelingen.

  ^ Wrijf alles daarna met een zachte
  doek droog.

  93 • Page 94

  Reiniging en onderhoud

  ^ Draai de beide vergrendelingen voor
  de glasplaten naar binnen (zie afbeelding).
  De deur is weer compleet.

  94 • Page 95

  Reiniging en onderhoud
  Deur terugplaatsen

  ^ Open de deur helemaal.
  De beugels moeten beslist weer
  worden vergrendeld. De deur kan
  anders losgaan en beschadigd raken.

  ^ Pak de deur bij de zijkanten vast en
  plaats de deur op de houders van de
  scharnieren.
  Pas op dat de deur daarbij niet kantelt.

  ^ Vergrendel de beugels door deze
  weer terug te draaien, tot aan de
  aanslag. Ze staan dan horizontaal.

  95 • Page 96

  Reiniging en onderhoud
  Geleiderails met FlexiClipgeleiders demonteren

  ,Verwondingsgevaar!
  Gebruik de oven nooit zonder geleiderails.
  U kunt de geleiderails samen met de
  FlexiClip-geleiders (indien aanwezig)
  verwijderen.
  Als u de FlexiClip-geleiders eerst apart
  wilt verwijderen, volg dan de aanwijzingen onder "Uitvoering – FlexiClip-geleiders plaatsen en verwijderen".

  ,Verbrandingsgevaar!
  De verwarmingselementen moeten
  zijn uitgeschakeld. De ovenruimte
  moet zijn afgekoeld.

  96

  ^ Trek de geleiderails aan de voorkant
  uit de bevestiging (1.) en verwijder
  de rails (2.).
  Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.
  ^ Plaats de onderdelen zorgvuldig terug. • Page 97

  Reiniging en onderhoud
  Achterwand verwijderen

  ,Verwondingsgevaar!
  Gebruik de oven nooit zonder achterwand.
  U kunt de achterwand voor reinigingsdoeleinden verwijderen.

  ,Verbrandingsgevaar!

  Bovenwarmte-/grillelement
  omlaagklappen

  ,Verbrandingsgevaar!

  De verwarmingselementen moeten
  zijn uitgeschakeld. De ovenruimte
  moet zijn afgekoeld.

  ^ Verwijder de geleiderails.

  De verwarmingselementen moeten
  zijn uitgeschakeld. De ovenruimte
  moet zijn afgekoeld.
  ^ Maak het apparaat spanningsvrij.
  Trek hiervoor de stekker uit de contactdoos of schakel de zekering van
  de elektrische installatie uit.
  ^ Verwijder de geleiderails.
  ^ Draai de vier schroeven op de hoeken van de achterwand los en verwijder de achterwand.
  ^ Reinig de achterwand (zie "Verontreinigingen op de katalytisch geëmailleerde achterwand").
  Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.
  Plaats de achterwand zorgvuldig terug (zie "Overzicht oven").
  ^ Sluit het apparaat weer op de netspanning aan.

  ^ Draai de vleugelmoer los.
  Druk het element nooit met geweld
  omlaag.
  ^ Klap het element voorzichtig omlaag.
  U kunt nu de bovenwand van de ovenruimte reinigen.
  ^ Klap het verwarmingselement weer
  omhoog en draai de vleugelmoer
  weer vast.
  ^ Plaats de geleiderails terug.

  97 • Page 98

  Reiniging en onderhoud
  Stoomsysteem ontkalken F
  Tijdstip van ontkalken
  Het stoomsysteem moet regelmatig
  worden ontkalkt.
  U kunt het apparaat op elk moment ontkalken.
  Na een bepaald aantal bereidingen
  wordt u automatisch verzocht het apparaat te ontkalken. Dit is nodig voor een
  goede werking van het apparaat.
  In het display verschijnt een melding
  met betrekking tot het ontkalken als u
  de ovenfunctie "Professional d" kiest:

  F

  i:0

  Het aantal resterende bereidingen
  wordt afgeteld, totdat in het display F 0
  en 0 verschijnen.

  F
  0
  ;

  :0

  Daarna wordt de ovenfunctie "Professional d" geblokkeerd.
  U kunt de functie pas weer gebruiken
  als u het ontkalkingsprogramma heeft
  uitgevoerd.
  Verloop ontkalkingsprogramma
  Het ontkalken duurt ca. 90 minuten en
  wordt in meerdere stappen uitgevoerd:
  E 0: Ontkalkingsvloeistof opzuigen
  E i: Inwerkfase

  U kunt nu nog tien keer de ovenfunctie
  "Professional d" gebruiken. Daarna
  moet u het apparaat ontkalken.
  De melding verdwijnt na enkele seconden. U kunt de melding ook wissen
  door op de OK-toets te drukken.
  Voor alle andere ovenfuncties kunt u
  het apparaat blijven gebruiken.

  98

  E 2: Spoelen 1
  E 3: Spoelen 2
  E 4: Spoelen 3
  E 5: Restwaterverdamping • Page 99

  Reiniging en onderhoud
  Voorbereiding
  Gebruik voor het ontkalken uitsluitend de bijgevoegde ontkalkingstabletten. Met deze speciaal ontwikkelde tabletten bereikt u een optimaal ontkalkingsresultaat. Nieuwe
  tabletten zijn verkrijgbaar via
  www.miele-shop.com, bij Miele en
  bij de Miele-vakhandel.
  Andere middelen kunnen het apparaat beschadigen.

  A Steek het ene uiteinde in het reservoir. De slang moet tot vlak bij de bodem komen. Bevestig de slang met
  de zuignap aan het reservoir.
  B Vul het reservoir met ca. 600 ml koud
  leidingwater. Laat een ontkalkingstablet volledig in het water oplossen.
  C Schuif de universele bakplaat tot aan
  de aanslag in de oven (bovenste niveau). Hierin wordt het water weer
  opgevangen.

  Houdt u zich aan de mengverhouding van het ontkalkingsmiddel. Het
  apparaat raakt anders beschadigd.
  Reinig na het ontkalken de ovenruimte, zodat er geen resten ontkalkingsmiddel achterblijven.

  Bij het apparaat wordt een kunststof
  slang met zuignap geleverd. U hoeft
  het reservoir met de ontkalkingsvloeistof daarmee niet onder de vulbuis
  te houden.

  D Zet het reservoir met de ontkalkingsvloeistof op de bodem van het
  apparaat. Steek het andere uiteinde
  van de slang op de vulbuis.
  E Sluit de deur.

  U heeft een reservoir nodig met een inhoud van ca. 1 l.

  99 • Page 100

  Reiniging en onderhoud
  Ontkalkingsprogramma uitvoeren
  Zodra u de opzuigstap E 0 heeft gestart, kunt u het ontkalkingsprogramma niet meer afbreken.

  De inwerkfase (E i) start. U kunt het
  tijdsverloop op het display volgen.

  :i:20

  F

  h

  T

  F Kies de ovenfunctie "Professional d".
  G Kies met de draaiknop E.
  J Open de deur.

  H Druk op de OK-toets.
  Als de ovenfunctie "Professional d"
  al geblokkeerd was, kunt u het ontkalkingsprogramma meteen starten.
  Druk hiervoor op de OK-toets.
  Het verzoek om de opzuigstap (E 0) uit
  te voeren, verschijnt en het driehoekje
  V knippert onder ?.

  ?

  E

  o

  ;
  I Druk op de OK-toets.
  Het opzuigen start. U hoort pompgeluiden.
  De werkelijk opgezogen hoeveelheid
  ontkalkingsvloeistof kan minder zijn dan
  de gevraagde hoeveelheid. Er kan dan
  een resthoeveelheid in het reservoir
  achterblijven.

  K Laat het reservoir inclusief de slangverbinding met de vulbuis in de
  ovenruimte staan. Vul ca. 300 ml water bij. Het systeem zuigt tijdens de
  inwerkfase nog eens vloeistof op.
  L Sluit de deur.
  Om de 5 minuten zuigt het systeem opnieuw vloeistof op. U hoort pompgeluiden.
  U kunt op het display aflezen bij welke
  stap het ontkalkingsprogramma is:
  ^ Druk op X.
  ^ Kies met de draaiknop 6.

  F

  E

  6
  ;

  i

  T

  ^ Om de resttijd weer te laten weergeven, verschuift u het driehoekje V
  met de draaiknop, totdat het onder
  T oplicht.
  Na de inwerkfase hoort u drie keer een
  signaal, als deze functie ingeschakeld
  is (zie "Instellingen – P 2").

  100 • Page 101

  Reiniging en onderhoud
  Na de inwerkfase moet het stoomsysteem worden doorgespoeld, om de resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen.
  Hiervoor wordt drie keer ca. 1 l vers leidingwater door het stoomsysteem gepompt. Het water wordt in de universele
  bakplaat opgevangen.
  M Haal de universele bakplaat met de
  opgevangen ontkalkingsvloeistof uit
  het apparaat. Giet de plaat leeg en
  schuif de plaat weer op het hoogste
  niveau in de oven.
  N Haal de kunststof slang uit het reservoir.
  O Verwijder het reservoir, spoel het
  grondig om en vul het met ca. 1 l water.

  Het opzuigen voor het eerste spoelen
  (E 2) start.
  Het water wordt door het stoomsysteem
  geleid en in de universele bakplaat opgevangen.
  R Haal de universele bakplaat met de
  opgevangen ontkalkingsvloeistof uit
  het apparaat. Giet de plaat leeg en
  schuif de plaat weer op het hoogste
  niveau in de oven.
  S Haal de kunststof slang uit het reservoir en vul het reservoir met ca. 1 l
  water.
  T Plaats het reservoir weer in de oven
  en bevestig de slang in het reservoir.
  Sluit de deur.
  U Druk op de OK-toets.

  P Plaats het reservoir weer in de oven
  en bevestig de slang in het reservoir.
  Sluit de deur.

  Het opzuigen voor het tweede spoelen
  (E 3) start.

  Q Druk op de OK-toets.

  Het opzuigen voor het derde spoelen
  (E 4) start.

  V Herhaal de vier voorgaande punten.

  Laat de universele bakplaat met het
  water van het derde spoelen tijdens
  de restwaterverdamping in de ovenruimte.
  W Verwijder het reservoir en de slang
  uit de oven.

  101 • Page 102

  Reiniging en onderhoud
  U kunt nu de restwaterverdamping
  (E 5) starten.
  Stoom kan verbrandingen veroorzaken. Open de deur niet tijdens de
  restwaterverdamping.

  E

  *
  ;

  5

  – verschijnt de waarde 0:00 en knippert het symbool T.

  :0:00

  h

  T

  Y Zet de functieschakelaar op ß.

  De ovenverwarming gaat aan en de tijd
  voor de restwaterverdamping verschijnt.

  :0:2 i

  h

  T

  De weergegeven tijd wordt afhankelijk
  van de aanwezige hoeveelheid restwater automatisch gecorrigeerd.
  De laatste minuut wordt in seconden
  weergegeven.

  102

  – hoort u drie keer een signaal, als
  deze functie ingeschakeld is (zie "Instellingen – P 2"),

  F

  X Druk op de OK-toets.

  F

  Na afloop van de restwaterverdamping:

  ,Verbrandingsgevaar!

  Laat de ovenruimte en de accessoires eerst afkoelen, voordat u met de
  reiniging begint.

  Z Haal de universele bakplaat met de
  opgevangen vloeistof uit de oven.
  Reinig daarna het afgekoelde apparaat. Verwijder aanwezig vocht en
  resten ontkalkingsmiddel.
  Sluit de deur pas als de ovenruimte
  droog is. • Page 103

  Nuttige tips
  De meeste problemen die in de dagelijkse praktijk zouden kunnen voorkomen,
  kunt u zelf verhelpen. Het volgende overzicht helpt u daarbij.
  Neem contact op met Miele als u de oorzaak van een probleem niet kunt vinden of
  als u het probleem niet kunt verhelpen.

  ,Verwondingsgevaar!
  Ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden leveren grote risico's op voor de gebruiker. Miele kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door
  vakmensen uitvoeren die door Miele zijn geautoriseerd.
  Open nooit de ommanteling van het apparaat.
  Probleem
  Het display is donker.

  Oorzaak en oplossing
  De dagtijdweergave is uitgeschakeld. Daardoor is het display donker als de oven uitgeschakeld is.
  ^ Zodra u de oven inschakelt, verschijnt de dagtijd. Als u
  wilt dat de tijd continu wordt weergegeven, moet u de
  dagtijdweergave inschakelen (zie "Instellingen – P i").
  De stroomvoorziening is niet in orde.
  ^ Controleer of de zekering van de elektrische installatie
  doorgeslagen is. Waarschuw zo nodig een elektricien of
  Miele.

  U heeft een ovenDe vergrendeling 0 is ingeschakeld.
  functie gekozen en ^ Schakel de vergrendeling uit (zie "Vergrendeling 0").
  in het display verschijnen nog steeds
  de dagtijd en het
  symbool 0.

  103 • Page 104

  Nuttige tips

  Probleem
  Oorzaak en oplossing
  De oven wordt niet heet. De demo-functie is geactiveerd. In het display verschijnt MES_.
  De oven kan worden bediend, maar de verwarming van
  de ovenruimte werkt niet.
  ^ Schakel de demo-functie uit (zie "Instellingen – P 8").
  U heeft een ovenfunctie Er was een stroomstoring. Een lopende bereiding is
  gekozen, maar de oven hierdoor onderbroken.
  werkt niet.
  ^ Zet de functieschakelaar op ß en schakel de oven uit.
  Start de bereiding daarna opnieuw.
  In het display verschijnt De stroomvoorziening was langer dan 200 uur onderi2:00 en het driehoekje broken.
  V knippert onder +.
  ^ Stel de dagtijd opnieuw in (zie "Eerste ingebruikneming").
  In het display verschijnt
  onverwacht 0:00. Tegelijk knippert het symbool
  T. U hoort eventueel
  ook een signaal.
  In het display verschijnt
  F xx.

  104

  De oven stond langer dan gebruikelijk aan. De veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.
  ^ Zet de functieschakelaar op ß en schakel de oven uit.
  U kunt de oven daarna meteen weer gebruiken.
  Een probleem dat u niet zelf kunt verhelpen.
  ^ Neem contact op met Miele. • Page 105

  Nuttige tips

  Probleem
  Bij de ovenfunctie "Professional d" wordt
  geen water opgezogen.

  Oorzaak en oplossing
  De demo-functie is geactiveerd.
  De oven kan worden bediend, maar de pomp van het
  stoomsysteem werkt niet.
  Schakel de demo-functie uit (zie "Instellingen – P 8").
  De pomp van het stoomsysteem is defect.
  ^ Neem contact op met Miele.

  Na de bereiding is een
  geluid te horen.

  De ventilator is ingeschakeld.
  De ventilator wordt automatisch uitgeschakeld als de
  ovenruimte onder een bepaalde temperatuur komt.
  Het apparaat is vanzelf Om energie te besparen, wordt het apparaat automauitgeschakeld.
  tisch uitgeschakeld als het na het inschakelen of na afloop van een bereiding gedurende enige tijd niet wordt
  bediend.
  ^ Schakel de oven weer in.
  Op het katalytische
  email bevinden zich
  roestkleurige vlekken.

  Verontreinigingen van kruiden, suiker en dergelijke worden niet tijdens de katalytische reiniging verwijderd.
  ^ Verwijder de katalytisch geëmailleerde delen en verwijder de verontreinigingen met warm water, afwasmiddel en een zachte borstel (zie "Verontreinigingen
  op de katalytisch geëmailleerde achterwand").

  105 • Page 106

  Nuttige tips

  Probleem
  Het gebak is na de in
  de tabel aangegeven
  bereidingstijd nog niet
  gaar.

  Oorzaak en oplossing
  De ingestelde temperatuur wijkt af van de temperatuur
  uit het recept.
  ^ Kies de temperatuur die in het recept staat.
  De gebruikte hoeveelheden wijken af van de hoeveelheden uit het recept.
  ^ Controleer of u het recept heeft veranderd. Als u bijvoorbeeld vocht of eieren toevoegt, wordt het deeg
  vochtiger, waardoor de bereidingstijd toeneemt.

  Het gebak is niet overal De gekozen temperatuur of het niveau was niet goed.
  even bruin.
  ^ Een zeker kleurverschil is normaal. Controleer bij zeer
  grote verschillen of u de juiste temperatuur en het
  juiste niveau heeft gekozen.
  Het materiaal of de kleur van de bakvorm is niet geschikt voor de gekozen ovenfunctie.
  ^ Voor "Boven-Onderwarmte V" zijn lichte of blanke
  bakvormen minder geschikt.
  Gebruik matte, donkere vormen.
  U kunt de FlexiClip-ge- Er bevindt zich niet voldoende vet in de kogellagers
  leiders slechts met
  van de geleiders.
  moeite in- of uitschui^ Vet de kogellagers met speciaal vet van Miele in.
  ven.
  Gebruik alleen dit speciale vet, omdat dat geschikt is
  voor hoge oventemperaturen. Andere vetsoorten kunnen door de hitte verharsen en de geleiders vastkleven.
  Het speciale vet is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

  106 • Page 107

  Nuttige tips

  Probleem
  De ovenverlichting
  wordt na korte tijd uitgeschakeld.
  De ovenverlichting
  wordt niet ingeschakeld.

  Oorzaak en oplossing
  De ovenverlichting is af fabriek zo ingesteld dat deze
  automatisch na 15 seconden wordt uitgeschakeld.
  U kunt deze fabrieksinstelling wijzigen (zie "Instellingen
  – P 7").
  De halogeenlamp is defect.
  Verbrandingsgevaar!
  De verwarmingselementen moeten zijn uitgeschakeld. De ovenruimte moet zijn afgekoeld.
  ^ Maak het apparaat spanningsvrij. Trek hiervoor de
  stekker uit de contactdoos of schakel de zekering van
  de elektrische installatie uit.

  ^ Draai de lampafdekking los (kwartslag naar links
  draaien). Trek de afdekking met de afdichtring naar
  beneden toe uit de behuizing.
  ^ Vervang de halogeenlamp
  (Osram 66725 AM/A, 230 V, 25 W, G9).
  ^ Plaats de lampafdekking met de afdichtring terug en
  draai de afdekking weer vast (naar rechts draaien).
  ^ Sluit het apparaat weer op de netspanning aan.

  107 • Page 108

  Service en garantie
  Miele Service
  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
  – uw Miele-vakhandelaar
  of:
  – Miele.
  De gegevens van Miele vindt u op de
  achterkant van deze gebruiks- en
  montagehandleiding.
  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet de afdeling Klantcontacten weten
  welk type apparaat u heeft en welk
  fabricagenummer het heeft.
  Deze informatie vindt u op het typeplaatje dat zich achter de deur, op het
  frontgedeelte bevindt.
  Miele-Serviceverzekering-Certificaat
  Voor informatie over het Miele-Serviceverzekering-Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de
  bijgaande folder raadplegen.

  108

  Garantie en garantievoorwaarden
  De garantietermijn voor dit apparaat
  bedraagt 2 jaar.
  Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden. • Page 109

  Elektrische aansluiting
  ,Verwondingsgevaar!

  Dit apparaat mag alleen door een
  erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hierbij
  moeten de landelijke voorschriften
  en de voorschriften van het energiebedrijf in acht worden genomen.
  Ondeskundig uitgevoerde installatie-,
  onderhouds- en reparatiewerkzaamheden leveren gevaar op voor de gebruiker. Miele kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  De elektrische installatie moet volgens
  de daarvoor geldende normen (zoals
  NEN 1010) zijn geïnstalleerd.
  Aansluiting op een contactdoos is
  aan te bevelen, aangezien dit eventuele
  werkzaamheden van een technicus vergemakkelijkt.
  Als de gebruiker niet meer bij de contactdoos kan komen of als er sprake is
  van een vaste aansluiting, moet het
  apparaat via een schakelaar met alle
  polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld.

  Aansluitgegevens
  De benodigde aansluitgegevens vindt
  u op het typeplaatje dat zich achter de
  deur, op het frontgedeelte bevindt.
  De waarden op het typeplaatje en de
  waarden van het elektriciteitsnet moeten overeenkomen.
  Vermeld altijd de volgende gegevens
  als u contact opneemt met Miele:
  – Type-aanduiding.
  – Fabricagenummer.
  – Aansluitgegevens (netspanning/frequentie/maximale aansluitwaarde).

  Als de aansluiting wordt veranderd
  of als de kabel wordt vervangen,
  moet dit volgens het aansluitschema
  gebeuren. Gebruik een aansluitkabel van het type H 05 VV-F. Let op
  de juiste draaddoorsnede.

  De contactopening in uitgeschakelde
  toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikte schakelaars zijn zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais
  (EN 60335).

  109 • Page 110

  Elektrische aansluiting
  Oven
  De oven is voorzien van een 3-aderige
  kabel van ca. 1,7 m, met stekker, en
  geschikt voor aansluiting op wisselstroom 230 V, 50 Hz.
  De oven moet met 16 A zijn beveiligd
  en worden aangesloten op een geaarde contactdoos die volgens de
  voorschriften is geïnstalleerd.
  Maximale aansluitwaarde: zie typeplaatje.

  110 • Page 111

  Maatschetsen voor de inbouw
  Afmetingen apparaat en kast
  De afmetingen zijn in "mm" aangegeven.
  Inbouw in een onderkast

  * Apparaat met glazen front
  ** Apparaat met metalen front

  111 • Page 112

  Maatschetsen voor de inbouw

  Inbouw in een hoge kast

  * Apparaat met glazen front
  ** Apparaat met metalen front

  112 • Page 113

  Maatschetsen voor de inbouw
  Gedetailleerde afmetingen front
  De afmetingen zijn in "mm" aangegeven.

  A H61xx: 45 mm
  H62xx: 42 mm
  B Apparaat met glazen front: 2,2 mm
  Apparaat met metalen front: 1,2 mm

  113 • Page 114

  Inbouw oven
  ,U mag het apparaat alleen ge-

  bruiken als het is ingebouwd.

  ^ Schuif het apparaat in de inbouwkast
  en stel het.
  ^ Open de deur als u deze niet heeft
  verwijderd.

  Voor een correcte werking van het
  apparaat moet voldoende koellucht
  worden aangevoerd.
  De aanvoer van koellucht mag niet
  worden belemmerd (bijvoorbeeld
  door inbouw van warmtewerende lijsten in de keukenkast).
  Andere warmtebronnen (zoals een
  open haard) mogen de benodigde
  koellucht niet te veel verwarmen.
  Voor het inbouwen
  ^ Zorg dat de contactdoos spanningsvrij is.
  Oven inbouwen
  ^ Sluit het apparaat op het net aan.
  De deur kan beschadigd raken als u
  de deurgreep gebruikt om het apparaat te dragen.
  Gebruik voor het dragen de grepen
  aan de zijkant van de behuizing.
  Voordat u het apparaat inbouwt, is het
  verstandig eerst de deur te verwijderen
  (zie "Reiniging en onderhoud – Deur
  verwijderen") en de accessoires. Het
  apparaat is dan lichter en u kunt niet
  per ongeluk de handgreep van de deur
  gebruiken om het apparaat te tillen.

  114

  ^ Bevestig het apparaat met de bijgeleverde schroeven aan de zijwanden
  van de kast.
  ^ Plaats zo nodig de deur weer terug
  (zie "Reiniging en onderhoud – Deur
  terugplaatsen"). • Page 115

  115 • Page 116

  Recepten
  Afbakproducten
  Broodjes (diepgevroren/ongekoeld voorgebakken)/
  krakelingen (diepgevroren)
  Ingrediënten
  Diepgevroren of ongekoelde, voorgebakken broodjes dan wel diepgevroren
  krakelingen

  Instelling

  Bereiding "Broodjes"

  Ovenfunctie

  Leg de broodjes op een bakplaat of het
  rooster.
  Bereiding "Krakelingen"
  Leg de krakelingen op bakpapier op
  een bakplaat.
  10 minuten laten ontdooien en met dikke zoutkorrels bestrooien.

  Zoals verVoorvermeld op de warmen niet
  verpakking
  vereist
  Temperatuur
  Voorverwarmen
  Niveau
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Voorverwarmen
  vereist

  Professional d
  Zoals vermeld op de verpakking voor "Hetelucht"/
  "Luchtcirculatie"
  Nee

  Ja
  1

  1/automa- 1/handmatig
  tisch

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  1e stoominjectie

  Automatisch Meteen na
  inschuiven
  product

  Bereidings- Zoals vermeld op de vertijd
  pakking plus ca. 5 minuten

  Tips & meer
  Bij gebruik van de (universele) bakplaten hoeft u de platen vanwege de
  PerfectClean-veredeling niet in te vetten. U hoeft ook geen bakpapier te gebruiken. Een uitzondering vormen gebaksoorten waarbij tijdens de deegbereiding natronloog is toegepast (harde
  krakelingen en dergelijke), biscuit,
  schuimgebak en makronen. Gebruik bij
  deze producten altijd bakpapier!
  116 • Page 117

  Recepten

  Broodjes in deegvorm/croissants,
  zelf gerold
  Ingrediënten
  Broodjes in deegvorm of croissants
  (zelf gerold)
  Bereiding
  Bereid het deeg volgens de aanwijzingen op de verpakking en leg de
  broodjes of de croissants op een bakplaat.
  Instelling
  Zoals vermeld op
  de verpakking

  Voorverwarmen
  niet vereist

  Ovenfunctie

  Professional d

  Temperatuur

  Zoals vermeld op
  de verpakking voor
  "Hetelucht"/"Luchtcirculatie"

  Niveau
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Waterhoeveelheid

  1
  1/handmatig
  ca. 150 ml

  1e stoominjectie

  3 minuten na de
  start van de bereiding

  Bereidingstijd

  Zoals vermeld op
  de verpakking plus
  ca. 5 minuten

  117 • Page 118

  Recepten
  Witbrood
  Totale bereidingstijd: 80-95 minuten
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  300 ml melk, lauw
  500 g meel
  1/2 theelepel zout
  1 theelepel suiker
  1 eetlepel boter, zacht
  Voor het bestrijken
  melk

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie

  Vorm van het deeg een bol. Laat het
  deeg in de oven (afgedekt) 30 minuten
  rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg nog eens rustig door.
  Maak van het deeg een ca. 25 cm lang
  brood en leg het op een bakplaat. Snijd
  de bovenkant van het brood meermaals
  1 cm diep in. Laat het deeg 15–20 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de bovenkant met water en bak
  het brood goudbruin.

  118

  i

  Temperatuur

  Bereiding
  Los de gist roerend in lauw water op.
  Voeg het meel, het zout, de suiker en
  de boter toe. Kneed het geheel 4-5 minuten, totdat er een gladde deegmassa
  ontstaat.

  Professional d

  Bereidingstijd

  2
  Meteen na inschuiven product
  35–45 minuten • Page 119

  Recepten
  Plat brood
  Totale bereidingstijd: 75-100 minuten
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  200 ml water, lauw
  375 g meel
  1 theelepel zout
  2 eetlepels olie
  Voor het besprenkelen
  1 1/2 eetlepel olie

  Instellingen

  Bereiding

  1e stoominjectie

  Los de gist al roerend in lauw water op.
  Voeg het meel, het zout en de olie toe
  en kneed het geheel gedurende
  3–4 minuten totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt
  in de oven 20–30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).

  Bereidingstijd

  Kneed het deeg nog eens door en rol
  het uit tot het formaat van een plat
  brood (C ca. 25 cm). Leg het deeg op
  een bakplaat en laat het afgedekt bij
  kamertemperatuur nog eens 10 minuten rijzen.

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau

  1
  Automatisch
  25–30 minuten

  Tips & meer
  Met dit brood kunt u eindeloos variëren.
  Zo kunt u aan het gerezen deeg 50 g
  geroosterde uien toevoegen of 2 theelepels rozemarijn of een mengsel van
  40 g zwarte, gehakte olijven en 1 eetlepel pijnboompitten of 1 theelepel gehakte kruiden uit de Provence. U kunt
  het brood eventueel ook met zwarte sesamzaadjes bestrooien en vervolgens
  bakken.

  Besprenkel het brood met olie en bak
  het goudbruin.

  119 • Page 120

  Recepten
  Kruidenwitbrood
  Totale bereidingstijd: 110-130 minuten
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  300 ml melk, lauw
  500 g meel
  1 theelepel zout
  1 eetlepel peterselie, grof gehakt
  1 eetlepel dille, grof gehakt
  1 eetlepel bieslook, grof gehakt
  Voor het bestrijken
  melk

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Doe het deeg in een ingevette, langwerpige bakvorm (ca. 30 cm). Snijd het
  brood aan de bovenkant met een
  scherp mes meermaals ruitvormig in.
  Laat het deeg 15–20 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de bovenkant met melk en bak
  het brood goudbruin.

  120

  2

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, het zout en de kruiden
  toe en kneed het geheel gedurende
  3–4 minuten totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt
  in de oven 30-40 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).

  Professional d

  Bereidingstijd

  50–60 minuten • Page 121

  Recepten
  Olijvenbrood
  Totale bereidingstijd: 185-215 minuten
  Ingrediënten
  450 g meel
  1/2 blokje gist (21 g)
  150 ml witte wijn
  4 eieren
  50 g olijfolie
  100 g rauwe ham, in kleine blokjes
  100 g pecorino, geraspt
  1 theelepel marjolein, fijngewreven
  1/2-1 theelepel zout
  100 g walnoten, gehakt
  100 g zwarte olijven, grof gehakt
  Bereiding

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  65–75 minuten

  Kneed het meel, de gist, de wijn, de eieren en de olie totdat er een gladde
  deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de oven 50-60 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Meng vervolgens de ham, de kaas, de
  marjolein en het zout en kneed het geheel met de gehakte walnoten door het
  deeg. Voeg ten slotte de olijven toe.
  Doe het zachte deeg in een ingevette,
  langwerpige bakvorm (ca. 30 cm) en
  laat het deeg afgedekt 50-60 minuten
  rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C). Snijd het brood
  in lengterichting in en bak het goudbruin.

  121 • Page 122

  Recepten
  Kaas-sesam-broodjes
  Totale bereidingstijd: 70-90 minuten
  10 broodjes
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  150 ml melk, lauw
  500 g meel
  1 volle theelepel zout
  1 snufje suiker
  75 g boter, vloeibaar
  40 g Parmezaanse kaas, geraspt
  2 eieren
  6 eetlepels sesamzaadjes
  Voor het bestrijken
  1 ei
  Voor het bestrooien
  120 g cheddar-, chester- of Goudse
  kaas, geraspt

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  25–30 minuten

  Tips & meer
  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, het zout, de suiker, de
  boter, de Parmezaanse kaas en de eieren toe en kneed het geheel gedurende
  3–4 minuten totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt
  in de oven 20-30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Vorm van het deeg 10 gelijk grote bollen. Leg deze op een met bakpapier afgedekte bakplaat. Laat het deeg 10-15
  minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Druk de broodjes met de onderkant in
  de sesamzaadjes. Bestrijk de bovenkant met het geklutste ei. Bestrooi de
  broodjes rijkelijk met kaas of druk ze in
  de kaas. Bak de broodjes goudbruin.
  122

  U kunt de broodjes naast kaas ook met
  sesamzaadjes bestrooien. • Page 123

  Recepten
  Roggebrood
  Totale bereidingstijd: 135-170 minuten
  Ingrediënten
  400 g roggemeel, type 1150
  200 g tarwemeel, type 405
  2 1/2 theelepel zout
  2 theelepels honing
  150 g zuurdesem, vloeibaar
  1 blokje gist (42 g)
  400 ml water, lauw
  5 eetlepels lijnzaad
  4 eetlepels zonnebloempitten
  Voor het bestrijken
  water

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur

  Waterhoeveelheid
  Niveau

  2
  200 °C + voorverwarmen,
  na 15 minuten:
  180 °C
  ca. 200 ml
  2

  1e stoominjectie

  Meteen na inschuiven product

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Meng de meelsoorten en het zout en
  voeg de honing en de zuurdesem toe.

  Professional d

  Bereidingstijd

  50–60 minuten

  Voeg de in water opgeloste gist toe en
  kneed het deeg bij voorkeur machinaal
  gedurende ca. 4 minuten. Laat het
  deeg afgedekt in de oven 30-45 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het lijnzaad en de zonnebloempitten door het deeg. Doe het deeg in
  een ingevette, langwerpige bakvorm
  (ca. 30 cm). Strijk het oppervlak glad
  en bestrijk het met water. Laat het deeg
  in de oven 15-20 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bak het brood in de voorverwarmde
  oven goudbruin. Verlaag de oventemperatuur na 15 minuten.

  123 • Page 124

  Recepten
  Gemengd brood
  Totale bereidingstijd: 115-150 minuten
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  1 eetlepel moutextract
  400 ml water, lauw
  200 g roggemeel, type 1150
  400 g tarwemeel, type 1050
  3 theelepels zout
  75 g zuurdesem, vloeibaar
  Voor het bestrijken
  water

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur
  Waterhoeveelheid
  Niveau

  Meng de meelsoorten en het zout en
  voeg de zuurdesem toe. Kneed het
  mengsel met het mout-water gedurende ca. 4 minuten, totdat er een gladde
  deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de oven 40-45 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg nog eens rustig door.
  Doe het deeg in een ingevette, langwerpige bakvorm (ca. 30 cm). Bestrijk
  het oppervlak het met water. Laat het
  deeg afgedekt in de oven 25-30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Snijd het brood in lengterichting in en
  bak het.

  124

  2
  190–210 °C + voorverwarmen
  ca. 200 ml
  1

  1e stoominjectie

  Meteen na inschuiven product

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Los de gist en het moutextract al roerend in lauw water op.

  Professional d

  Bereidingstijd

  45–55 minuten

  Tips & meer
  Als u geen rijsmandje heeft, kunt u de
  broden ook in een bakvorm bakken.
  Doe de deegstrengen in dat geval voor
  het tweede rijzen in ingevette, langwerpige bakvormen (ca. 30 cm). Bak de
  broden vervolgens in de vorm. • Page 125

  Recepten
  Gistbroodjes
  Totale bereidingstijd: 100-125 minuten
  10 broodjes
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  250 ml water, lauw
  500 g meel
  1 1/2 theelepel zout
  1 theelepel suiker
  1 volle theelepel boter, zacht

  Instellingen

  Bereiding

  Niveau

  Los de gist al roerend in lauw water op.
  Voeg het meel, het zout, de suiker en
  de zachte boter toe en kneed het geheel gedurende 3–4 minuten totdat er
  een gladde deegmassa ontstaat. Laat
  het deeg afgedekt in de oven 35-45 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg nog eens kort door.
  Vorm van het deeg 10 gelijk grote bollen. Leg deze op een bakplaat of een
  geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat
  het deeg afgedekt 25-35 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  I

  Temperatuur

  190–210 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  25–30 minuten

  Tips & meer
  Melkbrood maakt u door in plaats van
  water 300 ml melk te gebruiken. Rozijnenbrood maakt u door in plaats van
  water 300 ml melk te gebruiken én door
  2 eetlepels suiker en 100 g rozijnen
  door het deeg te kneden.

  Bestrijk de broodjes met water en bak
  ze in de oven goudbruin.

  125 • Page 126

  Recepten
  Meergranenbroodjes
  Totale bereidingstijd: 130-140 minuten
  10 broodjes
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  1 theelepel suikerbietenstroop
  1 eetlepel moutextract
  300 ml water, lauw
  150 g donker roggemeel, type 1150
  450 g tarwemeel, type 405
  2-3 theelepels zout
  75 g zuurdesem
  Voor het bestrooien
  telkens 3 eetlepels lijnzaad, sesamzaad, zonnebloempitten

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  190–210 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  25–30 minuten

  Bereiding
  Los de gist, de suikerbietenstroop en
  het moutextract al roerend in lauw water op.
  Meng de meelsoorten en het zout en
  voeg de zuurdesem toe. Kneed het
  mengsel met het mout-water totdat er
  een gladde deegmassa ontstaat. Laat
  het deeg afgedekt in de oven 45 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Meng het lijnzaad, de sesamzaadjes en
  de zonnebloempitten.
  Kneed het deeg nog eens door. Vorm
  van het deeg 10 gelijk grote bollen. Bestrijk de broodjes met water en druk ze
  met de bovenkant in het korrelmengsel.
  Verdeel de broodjes over een bakplaat
  of een geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat het deeg nog eens ca. 45
  minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C). Bak
  de broodjes vervolgens goudbruin.
  126

  Tips & meer
  Voeg voor een hartige variant aan het
  meel een 1/2 theelepel broodkruiden
  (anijs, koriander en gemalen karwijzaad) toe. • Page 127

  Recepten
  Italiaans mozzarellabrood
  Totale bereidingstijd: 115-125 minuten
  Ingrediënten deeg
  1 blokje gist (42 g)
  200 ml water, lauw
  500 g meel
  1 theelepel zout
  3 eetlepels olijfolie
  Ingrediënten beleg
  125 g mozzarella, in blokjes
  100 g pecorino, grof geraspt
  2 knoflookteentjes, gepeld en zeer fijn
  gesneden
  2 eetlepels basilicum, gesneden
  Voor het bestrijken
  olijfolie
  Voor het bestrooien
  1 theelepel grof zout
  rozemarijn
  1 theelepel bonte peper, grof

  Snijd het brood meermaals diep in (minimaal tot aan de tweede laag). Bestrijk
  het deeg met olijfolie en strooi er zout,
  rozemarijn en peper op. Bak het brood
  goudbruin.

  Bereiding

  Bereidingstijd

  Los de gist al roerend in lauw water op.
  Voeg het meel, het zout en de olijfolie
  toe en kneed het geheel totdat er een
  stevige deegmassa ontstaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven ca. 45 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  Meteen na inschuiven product

  2e stoominjectie

  10 minuten later
  35–45 minuten

  Tips & meer
  Om te variëren kunt u 100 g gedroogde
  tomaten in stukjes snijden (of 100 g in
  schijfjes gesneden olijven) en voor het
  oprollen op het deeg leggen.

  Kneed het deeg nog eens rustig door.
  Rol het deeg uit tot een rechthoek
  (30 x 40 cm). Beleg het deeg met mozzarella, pecorino, knoflook en basilicum. Rol het deeg vanaf de smalle kant
  op. Leg de rol op een bakplaat en laat
  het deeg afgedekt in de oven nog eens
  15 minuten rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).

  127 • Page 128

  Recepten
  Zondagsbroodjes
  Totale bereidingstijd: 105-120 minuten
  8 broodjes
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  250 ml melk, lauw
  500 g meel
  40 g suiker
  1 snufje zout
  60 g boter, zacht
  100 g amandelen, gehakt
  Voor het bestrijken
  melk
  Voor het bestrooien
  hagelsuiker

  Instellingen

  Bereiding

  Bereidingstijd

  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, het zout en
  de boter toe. Kneed het geheel totdat
  er een gladde deegmassa ontstaat.
  Laat het deeg afgedekt in de oven ca.
  30 minuten rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed de gehakte amandelen door het
  deeg. Vorm van het deeg 8 bollen. Leg
  deze op een bakplaat of een geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat het
  deeg afgedekt nog eens 20-30 minuten
  in de oven rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de broodjes met melk. Bestrooi
  de bovenkant met hagelsuiker en bak
  de broodjes goudbruin.

  128

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  Meteen na inschuiven product

  2e stoominjectie

  10 minuten later
  35–40 minuten • Page 129

  Recepten
  Karnemelkbrood
  Totale bereidingstijd: 120-130 minuten
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  300 ml karnemelk, lauw
  375 g tarwemeel, type 405
  100 g roggemeel, type 1150
  1 eetlepel tarwezemelen
  1 eetlepel lijnzaad
  1 theelepel suiker
  2 theelepels zout
  1 theelepel boter
  Voor het bestrijken
  karnemelk
  Bereiding

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  170–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  45–55 minuten

  Los de gist al roerend in lauwe karnemelk op. Voeg de meelsoorten, de tarwezemelen, het lijnzaad, de suiker, het
  zout en de boter toe. Kneed het geheel
  totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de
  oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur
  35 °C).
  Kneed het deeg nog eens rustig door.
  Maak van het deeg een langwerpig
  brood en doe dat in een ingevette bakvorm (ca. 30 cm). Laat het deeg in de
  oven nog eens 20-30 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Snijd het brood in. Bestrijk het met karnemelk en bak het aansluitend goudbruin.

  129 • Page 130

  Recepten
  Ontbijtbroodjes met chocolade
  Totale bereidingstijd: 100-110 minuten
  8 broodjes
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  150 ml melk, lauw
  500 g meel
  1 snufje zout
  60 g suiker
  1 pakje vanillinesuiker
  75 g boter, zacht
  2 eieren
  100 g chocodruppels
  Voor het bestrijken
  melk
  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, het zout, de suiker, de
  vanillinesuiker, de boter en de eieren
  toe. Kneed het geheel totdat er een
  gladde deegmassa ontstaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed de chocodruppels door het
  deeg. Vorm 8 bollen en laat deze op
  een bakplaat (of een geperforeerde
  gourmet-bakplaat) in de oven opnieuw
  15-20 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de broodjes met melk.

  130

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  150–160 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  25–35 minuten • Page 131

  Recepten
  Uienbrood (plat)
  Totale bereidingstijd: 105-110 minuten
  Ingrediënten deeg
  1 blokje gist (42 g)
  200 ml water, lauw
  375 g meel
  1 theelepel zout
  2 eetlepels olie
  Ingrediënten beleg
  2 kleine rode uien
  100 g pikante kaas (bijvoorbeeld bergkaas)
  tijm
  Voor het besprenkelen
  2 eetlepels olie

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Automatisch
  25–30 minuten

  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauw water op.
  Voeg het meel, het zout en de olie toe
  en kneed het geheel gedurende
  3–4 minuten totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt
  in de oven ca. 45 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg nog eens door en rol
  het uit tot het formaat van een plat
  brood (C ca. 30 cm). Leg het deeg op
  een bakplaat en laat het afgedekt bij
  kamertemperatuur nog eens 10 minuten rijzen.
  Pel de uien en snijd deze in kleine stukjes. Rasp de kaas.
  Beleg het brood met de uien en bestrooi het met de kaas en de tijm. Besprenkel de rand met olie en bak het
  brood goudbruin.

  131 • Page 132

  Recepten
  Kwarkbroodjes
  Totale bereidingstijd: 45-55 minuten
  10 broodjes
  Ingrediënten
  250 g magere kwark
  2 eieren
  70 g suiker
  1 pakje vanillinesuiker
  1 snufje zout
  500 g meel
  1 1/2 pakje bakpoeder
  100 g walnoten, gehakt
  Voor het bestrijken
  melk
  Voor het bestrooien
  suiker

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur
  Waterhoeveelheid
  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  Professional d
  I
  150–170 °C
  + voorverwarmen
  ca. 150 ml
  1
  Meteen na inschuiven product
  25–35 minuten

  Bereiding
  Meng de kwark, de eieren, de suiker,
  de vanillinesuiker en het zout. Doe geleidelijk het meel erbij, waaraan het
  bakpoeder en de gehakte walnoten zijn
  toegevoegd.
  Kneed het deeg daarna met de handen
  totdat het glad en smeuïg is. Als het
  deeg kleverig is, moet u nog wat meel
  toevoegen.
  Maak van het deeg 10 gelijk grote bollen. Bestrijk deze met melk en dompel
  ze in suiker. Leg de bollen op een bakplaat of geperforeerde gourmet-bakplaat. Doe de bollen in een voorverwarmde oven.

  132

  Tips & meer
  Zelfgemaakte vanillesuiker:
  Snijd een vanillestokje in de lengte
  doormidden. Snijd beide helften in 4-5
  stukjes en doe deze met 500 g suiker in
  een afsluitbaar glas en laat het geheel
  3 dagen staan. Voor een intensiever
  aroma kunt u het merg uit het vanillestokje schrapen en door de suiker mengen. • Page 133

  Recepten
  Rozijnenbrood
  Totale bereidingstijd: 115-145 minuten
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  240 ml karnemelk, lauw
  500 g meel
  100 g suiker
  1 snufje zout
  20 g boter, vloeibaar
  125 g magere kwark
  250 g rozijnen
  Voor het bestrijken
  water

  Instellingen

  Bereiding

  Bereidingstijd

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie

  1
  5 minuten na de
  start van de bereiding
  55–65 minuten

  Los de gist al roerend in lauwe karnemelk op. Voeg het meel, de suiker, het
  zout, de boter en de kwark toe. Kneed
  het geheel totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt
  in de oven 25–35 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed de rozijnen door het deeg. Doe
  het deeg in een ingevette bakvorm (ca.
  30 cm). Laat het deeg afgedekt in de
  oven 20-30 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur
  35 °C).
  Bestrijk het oppervlak met water en bak
  het brood vervolgens goudbruin.

  133 • Page 134

  Recepten
  Mout-pompoenbroodjes
  Totale bereidingstijd: 120-130 minuten
  8 broodjes
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  1 eetlepel moutextract
  300 ml water, lauw
  500 g tarwevolkorenmeel
  3 theelepels zout
  50 g pompoenpitten, gehakt

  Instellingen

  Bereiding

  Niveau

  Los de gist en het moutextract al roerend in lauw water op. Voeg het meel,
  het zout en de gehakte pompoenpitten
  toe en kneed het geheel totdat er een
  deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de oven ca. 40 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg nog eens rustig door
  en vorm vervolgens 8 broodjes. Bestrijk
  deze met wat water. Snijd de broodjes
  kruisvormig in en leg ze op een bakplaat of geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat het deeg afgedekt in de
  oven nog eens 30-40 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).

  134

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  190–210 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  25–30 minuten

  Tips & meer
  Moutextract is een enzymatisch bakhulpmiddel dat de rijsfunctie van de
  gist ondersteunt en versnelt. Bovendien
  geeft het extract brood en broodjes een
  heerlijke smaak en een donkere kleur.
  Moutextract is verkrijgbaar in reformhuizen en eco-winkels. • Page 135

  Recepten
  Gistmannetjes
  Totale bereidingstijd: 95-105 minuten
  4 stuks
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  200 ml melk, lauw
  375 g meel
  50 g suiker
  1 snufje zout
  50 g boter, zacht
  Voor het bestrijken
  1 ei
  Voor het versieren
  rozijnen
  amandelen

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  20–30 minuten

  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, het zout en
  de boter toe. Kneed het geheel totdat
  er een gladde deegmassa ontstaat.
  Laat het deeg afgedekt in de oven ca.
  30 minuten rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg nog eens rustig door.
  Rol het deeg op een met meel bestrooid oppervlak uit (ca. 1 cm dik) en snijd
  poppetjes uit het deeg ("gistmannetjes"). Leg de gistmannetjes op een bakplaat of een geperforeerde gourmetbakplaat en laat het deeg afgedekt in
  de oven opnieuw 15-20 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Kluts het ei. Bestrijk de gistmannetjes
  ermee en versier de poppetjes met rozijnen en amandelen. Bak de gistmannetjes goudbruin.

  135 • Page 136

  Recepten
  Gistkrakelingen
  Totale bereidingstijd: 85-95 minuten
  8 stuks
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  100 ml melk, lauw
  300 g meel
  1 theelepel suiker
  1 theelepel zout
  30 g boter
  1 ei
  Voor het bestrijken
  1 eidooier gemengd met
  1 eetlepel melk
  Voor het bestrooien
  maanzaad of geraspte kaas
  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, het zout, de
  boter en het ei toe. Kneed het geheel
  totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de
  oven 20-30 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur
  35 °C).
  Kneed het deeg nog eens door. Maak
  van het deeg 8 lange strengen (C ca.
  0,5 cm). Vorm hiervan krakelingen en
  leg deze op een bakplaat of geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven nog eens 10
  minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de krakelingen met het mengsel van dooier en melk en strooi er
  maanzaad of kaas op. Bak de krakelingen goudbruin.

  136

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  20–30 minuten • Page 137

  Recepten
  Spek- of kruidenbrood
  Totale bereidingstijd: 105-130 minuten
  2 broden
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  250 ml water, lauw
  250 g tarwemeel, type 405
  250 g tarwevolkorenmeel
  1 theelepel suiker
  2 theelepels zout
  1/2 theelepel peper
  3 eetlepels olie
  150 g bacon, in kleine blokjes of telkens 3 eetlepels peterselie, dille en
  bieslook (gehakt)
  Voor het bestrijken
  melk

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  I

  Temperatuur

  190–210 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Meteen na inschuiven product
  25–35 minuten

  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauw water op.
  Voeg de meelsoorten, de suiker, het
  zout, de peper en de olie toe en kneed
  het geheel gedurende 3–4 minuten totdat er een gladde deegmassa ontstaat.
  Laat het deeg afgedekt in de oven 4050 minuten rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het bacon of de kruiden door
  het deeg. Maak van het deeg twee ca.
  35 cm lange broden en leg deze op
  een bakplaat of een geperforeerde
  gourmet-bakplaat. Snijd de broden
  schuin in en laat deze in de oven 15-20
  minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de broden met melk en bak ze
  vervolgens in de oven goudbruin.

  137 • Page 138

  Recepten
  Ham-kaas-broodjes
  Totale bereidingstijd: 110-120 minuten
  8 broodjes
  Ingrediënten
  1/2 blokje gist (21 g)
  250 ml water, lauw
  500 g meel
  30 g boter
  1/2 theelepel zout
  100 g gekookte ham, kleine blokjes
  100 g pikante kaas, geraspt
  Voor het bestrijken
  water

  Instellingen

  Bereiding

  Bereidingstijd

  Los de gist al roerend in lauw water op.
  Voeg het meel, de boter en het zout
  toe. Kneed het geheel totdat er een
  gladde deegmassa ontstaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed de gekookte ham en de helft
  van de kaas door het deeg.
  Vorm van het deeg 8 grote bollen. Leg
  deze op een bakplaat of een geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven opnieuw 1520 minuten rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de broodjes met water. Druk de
  bovenkant in de resterende kaas en
  bak de broodjes goudbruin.

  138

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  i

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie

  1
  Meteen na inschuiven product
  25–30 minuten

  Tips & meer
  Pikante kaassoorten zijn bijvoorbeeld
  bergkaas, Emmentaler, gruyèrekaas en
  belegen Goudse kaas. • Page 139

  Recepten
  Abrikozenbrood
  Totale bereidingstijd: 110-120 minuten
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  200 ml melk, lauw
  500 g meel
  60 g suiker
  1 eetlepel vanillinesuiker
  1 snufje zout
  1 theelepel geraspte citroenschil
  100 g boter, zacht
  1 ei
  100 g abrikozen, gedroogd
  50 g pistachenootjes, gehakt
  Voor het bestrijken
  melk

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  50-60 minuten

  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, de vanillinesuiker, het zout, de geraspte citroenschil, de boter en het ei toe. Kneed het
  geheel totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in
  de oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Snijd de abrikozen in blokjes. Kneed de
  blokjes en de gehakte pistachenootjes
  door het deeg. Maak van het deeg een
  langwerpig brood en doe dat in een ingevette bakvorm (ca. 30 cm). Laat het
  deeg in de oven nog eens 15 minuten
  rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk het brood met melk en bak het.

  139 • Page 140

  Recepten
  Boterkoek
  Totale bereidingstijd: 90-110 minuten
  20 porties
  Ingrediënten deeg
  1 blokje gist (42 g)
  200 ml melk, lauw
  500 g meel
  50 g suiker
  1 snufje zout
  50 g boter
  1 ei
  Ingrediënten beleg
  100 g boter
  100 g amandelschaafsel
  120 g suiker
  2 pakjes vanillinesuiker

  Laat het geheel nog eens 10 minuten
  rijzen. Daarna bakt u de koek goudgeel.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, het zout, de
  boter en het ei toe. Kneed het geheel
  totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de
  oven ca. 20 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35
  °C).
  Kneed het deeg nog eens kort door en
  rol het uit op een universele bakplaat.
  Laat het deeg afgedekt in de oven nog
  eens 20 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur
  35 °C).
  Roer de boter, de vanillinesuiker en de
  helft van de suiker dooreen. Druk met
  uw vingers kuiltjes in het deeg. Leg met
  twee theelepeltjes kleine boter/suikerstukjes in die kuiltjes. Strooi de resterende suiker en de amandelblaadjes
  erover.
  140

  Aut§

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie

  Bereiding

  Professional d

  Bereidingstijd

  1
  Automatisch
  25–30 minuten • Page 141

  Recepten
  Amandel-puddinggebak met
  pijnboompitten (Bienenstich)
  Totale bereidingstijd: 130-140 minuten
  20 porties
  Ingrediënten deeg
  30 g gist
  200 ml melk, lauw
  500 g meel
  80 g suiker
  1 snufje zout
  80 g boter, zacht
  1 ei
  Ingrediënten beleg
  150 g boter
  200 g suiker
  2 eetlepels honing
  3 eetlepels room
  100 g pijnboompitten, gehakt
  100 g amandelschaafsel
  Ingrediënten vulling
  1 pakje vanillepudding (poeder)
  500 ml melk
  3 eetlepels suiker
  1 snufje zout
  250 g boter, zacht
  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, het zout, de
  boter en het ei toe. Kneed het geheel
  totdat er een gladde deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de
  oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35
  °C).
  Kneed het deeg nog eens kort door en
  rol het uit op een universele bakplaat.
  Laat het deeg afgedekt in de oven nog
  eens 20 minuten rijzen (ovenfunctie

  "Boven-Onderwarmte", temperatuur
  35 °C).
  Breng voor het beleg de boter, de suiker, de honing en de room aan de
  kook. Voeg de gehakte pijnboompitten
  en het amandelschaafsel toe. Druk met
  de vingertoppen kuiltjes in het deeg en
  strijk de iets afgekoelde massa op het
  gerezen deeg. Laat de koek nog eens
  10 minuten rijzen en bak de koek goudgeel.
  Maak van de vanillepudding (poeder),
  de melk, de suiker en het zout pudding.
  Laat de pudding afkoelen. Roer de boter totdat deze gaat schuimen en roer
  de pudding er in hoeveelheden van
  een eetlepel doorheen.
  Snijd de afgekoelde koek in horizontaal
  doormidden. Bestrijk het onderste gedeelte van de koek met de crème en
  leg het andere gedeelte erop. Laat het
  geheel afkoelen.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Automatisch
  25-30 minuten

  141 • Page 142

  Recepten
  Gistkoek met walnoten
  Totale bereidingstijd: 100-110 minuten
  10 porties
  Ingrediënten
  1 blokje gist (42 g)
  150 ml melk, lauw
  500 g meel
  50 g suiker
  1 pakje vanillinesuiker
  1 snufje zout
  100 g boter, zacht
  1 ei
  100 g walnoten, gehakt
  Voor het bestrijken
  melk
  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, de vanillinesuiker, het zout, de boter en het ei toe.
  Kneed het geheel totdat er een gladde
  deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de oven 30-40 minuten rijzen
  (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).
  Kneed de walnoten door het deeg.
  Maak van het deeg drie ca. 40 cm
  lange strengen. Vorm hiervan een
  vlecht en leg deze op een bakplaat of
  geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat
  het deeg afgedekt in de oven nog eens
  20 minuten rijzen (ovenfunctie "BovenOnderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Bestrijk de gistkoek met melk en bak de
  koek.

  142

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Automatisch
  30-40 minuten • Page 143

  Recepten
  Kaneel-macadamiakrans
  Totale bereidingstijd: 115-125 minuten
  10 porties
  Ingrediënten deeg
  1 blokje gist (42 g)
  100 ml melk, lauw
  500 g meel
  100 g suiker
  1 snufje zout
  schil van 1 citroen, geraspt
  100 g boter, zacht
  1 ei
  2 eiwitten
  Ingrediënten beleg
  2 theelepels gemalen kaneel
  2 eetlepels suiker
  100 g ongezouten macadamianoten
  (gehakt)
  2 eidooiers
  Voor het bestrijken
  melk
  Bereiding
  Los de gist al roerend in lauwe melk op.
  Voeg het meel, de suiker, het zout, de
  citroenschil, de boter, het ei en het eiwit
  toe. Kneed het geheel totdat er een
  gladde deegmassa ontstaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Kneed het deeg kort door en maak
  twee stukken. Maak van elke helft
  50–60 cm lange strengen. Vlecht deze
  strengen door elkaar heen en vorm
  daarbij een krans.
  Leg de krans op een bakplaat of geperforeerde gourmet-bakplaat. Laat het
  deeg afgedekt in de oven nog eens 20

  minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Meng het kaneel, de suiker, de gehakte
  noten en de eidooiers. Bestrijk de krans
  met melk. Verdeel de nootjes erover en
  laat de krans in de oven nog eens 1520 minuten rijzen (35 °C, "Boven-Onderwarmte"). Bak de krans vervolgens
  goudgeel.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  30–35 minuten

  Tips & meer
  De oorspronkelijk uit Australië afkomstige macadamianoot behoort tot de
  duurste ter wereld. De koningin van de
  noten is rijk aan onverzadigde vetzuren.
  Het hoge vetgehalte geeft de noot een
  volle, crèmige smaak.

  143 • Page 144

  Recepten
  Dorade "Verduras"
  Totale bereidingstijd: 70-80 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  4 keukenklare dorades (à ca. 400 g)
  800 g kleine aardappelen
  2 rode paprika's
  2 groene courgettes
  2 gele courgettes
  4 sjalotten
  3 knoflookteentjes
  400 g schapenkaas
  sap van 1 citroen
  zout
  citroenpeper
  4 takjes tijm
  4 takjes rozemarijn
  10 eetlepels olijfolie

  Roer zout en peper door de olie. Besprenkel de vis, de aardappelen en de
  groente met de gekruide olie en bak
  het geheel in de oven.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Halveer de paprika's. Verwijder de ribben en pitten. Snijd de paprika's in grove stukken. Snijd de courgettes in
  schijfjes. Pel de sjalotten en snijd deze
  in stukjes. Pel de knoflook en hak deze
  fijn. Snijd de schapenkaas in blokjes.
  Reinig de vis. Dep de vis droog en besprenkel deze met citroensap. Doe er
  zout en citroenpeper op en leg de vis in
  een grote gourmet-braadpan of op de
  universele bakplaat.
  Meng de voorgekookte aardappelen,
  de groente en de kruiden en breng het
  geheel met zout en citroenpeper op
  smaak. Verdeel het groentemengsel om
  de vis. Strooi de schapenkaas over de
  groente.
  144

  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  2

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Kook de aardappelen ongeschild ca.
  10 minuten voor.

  Professional d

  Bereidingstijd

  30-40 minuten

  Tips & meer
  Gebruik kleine aardappeltjes met een
  diameter van 25–40 mm die u met schil
  kunt koken en eten. • Page 145

  Recepten
  Savooiekool-zalm-gratin
  Totale bereidingstijd: 80-90 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  600 g zalmfilet
  1 kleine savooiekool (ca. 600 g)
  20 g boter, zacht
  500 g aardappelen
  peper
  zout
  300 g crème fraîche met kruiden
  2-3 theelepels mierikswortel
  80 g bergkaas, geraspt
  80 g witbrood

  Instellingen

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  Bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereid de savooiekool voor. Snijd de
  kool in vier stukken. Verwijder de
  stronk. Snijd de kool in reepjes. Verhit
  de boter in een pan en voeg de kool
  toe. Bruineer de kool in ca. 15 minuten
  (af en toe omscheppen).

  3e stoominjectie

  10 minuten later

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  3

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 300 ml

  Niveau

  Bereidingstijd

  1

  35–45 minuten

  Schil de aardappelen. Snijd de aardappelen in schijfjes en laat ze 5 minuten
  koken.
  Reinig de zalm. Dep de vis droog en
  snijd deze in ca. 2 cm brede reepjes.
  Kruid de vis met peper en zout. Meng
  de crème fraîche, de mierikswortel en
  de kaas.
  Meng de kool en de aardappelen. Doe
  het mengsel in een ovenschaal (ca. 20
  x 30 cm) en verdeel de zalmreepjes
  erover. Snijd het witbrood in blokjes en
  meng deze met de crème fraîche. Verdeel het brood-kaas-mengsel over de
  ovenschaal en bereid het gerecht.

  145 • Page 146

  Recepten
  Gevulde zalmforel
  Totale bereidingstijd: 70-80 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  2 zalmforellen (à 600-700 g)
  sap van 1 citroen
  zout
  2 sjalotten
  2 knoflookteentjes
  50 g kleine kappertjes
  1 eidooier
  2 eetlepels olijfolie
  2 sneetjes toast
  chilipoeder
  peper, vers gemalen
  Bereiding
  Reinig de zalmforellen. Dep de vissen
  weer droog en besprenkel ze met citroensap. Bestrooi ze van binnen en
  buiten met zout.
  Pel de sjalotten en de knoflook en hak
  ze klein. Snijd de toast in blokjes. Meng
  de kappertjes, de eidooier, de sjalotten,
  de knoflook, de olie en het brood.
  Breng het geheel op smaak met zout,
  peper en chilipoeder.
  Vul de forellen met deze massa en sluit
  de openingen met kleine houten spiesen.
  Leg de vissen op een universele bakplaat en bereid ze in de oven.

  146

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  30–40 minuten • Page 147

  Recepten
  Weense visfilet
  Totale bereidingstijd: 65-75 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  600 g zalmfilet (3 stuks)
  sap van 1 citroen
  125 g crème fraîche
  50 g ingelegde augurken
  10 g kappertjes
  30 g doorregen spek
  1 eetlepel mosterd
  1 theelepel Parmezaanse kaas, geraspt

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Reinig de filets en dep ze weer droog.
  Besprenkel de filets met citroensap.
  Leg één visfilet in een ingevette ovenschaal (20 x 20 cm) en bestrijk de filet
  met de helft van de crème fraîche.

  Professional d

  Bereidingstijd

  30–40 minuten

  Spoel de augurken en de kappertjes
  met water af. Snijd het spek en de augurken klein en meng dit met de gehakte
  kappertjes.
  Beleg een visfilet met een derde van
  het augurkenmengsel. Leg een tweede
  visfilet erop. Bestrijk deze met mosterd
  en beleg ook deze filet met een derde
  van het augurkenmengsel.
  Leg de laatste visfilet erop. Bestrijk de
  filet met de resterende crème fraîche
  en met de resterende hoeveelheid van
  het augurkenmengsel. Strooi de Parmezaanse kaas erover en bereid het gerecht.

  147 • Page 148

  Recepten
  Pasta-zalm-spinazie-schotel
  Totale bereidingstijd: 65-75 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  450 g bladspinazie (vers of diepvries)
  1 knoflookteentje
  zout
  nootmuskaat
  500 g groene pasta (lintmacaroni)
  400 g zalmfilet
  10–20 ml citroensap
  peper, vers gemalen
  200 ml room
  250 g zure room
  2 eetlepels kruidenmix (diepvries)
  20 g amandelschaafsel
  Bereiding
  Blancheer verse spinazie 1 minuut in
  kokend water. Laat de groente daarna
  uitlekken en afkoelen. Laat diepvriesspinazie ontdooien en uitdruppelen.
  Pers het vocht er zoveel mogelijk met
  de hand uit.
  Snijd de spinazie vervolgens met een
  mes in stukken (grof). Voeg zout en
  nootmuskaat toe.
  Kook de pasta "al dente" (beetgaar).
  Reinig de vis en dep deze weer droog.
  Snijd de vis in grote blokken en besprenkel deze met citroensap. Voeg
  zout en peper toe.
  Meng de room, de zure room en de
  kruiden. Voeg zout en peper toe.

  148

  Doe de pasta in een ingevette ovenschaal (ca. 20 x 30 cm). Leg de spinazie erop en verdeel de zalmblokjes erover. Giet de saus erover en bestrooi het
  geheel met het amandelschaafsel. Bereid het gerecht onafgedekt.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  3

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 300 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  3e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  35-45 minuten • Page 149

  Recepten
  Zeebrasem delicioso
  Totale bereidingstijd: 60-70 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  750 g zeebrasem
  3 uien
  40 g boter
  500 g tomaten
  sap van een 1/2 citroen
  zout
  peper
  100 ml melk
  10 g paneermeel
  2 eetlepels peterselie, gehakt

  Instellingen

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  Bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Snijd de uien in dunne schijfjes en fruit
  deze in de helft van de boter. Snijd de
  tomaten in schijfjes. Reinig de visfilet en
  dep het vlees vervolgens droog. Besprenkel de visfilet met citroensap.
  Strooi er zout en peper op.

  Bereidingstijd

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  30-40 minuten

  Doe de uien in een ingevette ovenschaal (C 26 cm). Leg de tomaten daar
  in laagjes op. Voeg zout en peper toe.
  Leg de filet erop. Smelt de resterende
  boter. Giet de boter met de melk over
  de filet. Bestrooi het geheel met paneermeel en bereid het gerecht. Bestrooi het gerecht na de bereiding met
  gehakte peterselie.

  149 • Page 150

  Recepten
  Forel met champignonvulling
  Totale bereidingstijd: 65-75 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  4 forellen (à 250 g, keukenklaar)
  2 eetlepels citroensap
  zout
  peper
  1/2 ui
  1 knoflookteentje
  200 g verse champignons
  1 bosje peterselie
  50 g boter

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Hak de ui, het knoflookteentje, de paddenstoelen en de peterselie fijn en
  meng het geheel.
  Vul de forellen met het mengsel. Leg de
  vissen naast elkaar in een grote gourmet-braadpan of op de universele bakplaat. Leg vlokjes boter op de vis en
  bereid het gerecht.

  150

  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Reinig de forellen. Dep de forellen
  droog en besprenkel ze met citroensap. Bestrooi ze van binnen en buiten
  met zout en peper.

  Professional d

  Bereidingstijd

  35-45 minuten • Page 151

  Recepten
  Snoekbaars op kruidenbed
  Totale bereidingstijd: 50-60 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  800 g snoekbaarsfilet
  sap van 1 citroen
  1 bosje peterselie
  1 bosje bieslook
  1 bosje dille
  1 bosje citroenmelisse
  zout
  50 g boter

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  2

  Temperatuur

  160–180 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Reinig de filets en dep ze weer droog.
  Besprenkel de vis met het sap van een
  citroen. Laat het geheel ca. 10 minuten
  staan. Reinig de kruiden, hak ze fijn en
  doe ze gemengd in een platte, ingevette ovenschaal.

  Professional d

  Bereidingstijd

  35–45 minuten

  Strooi zout over de filets. Leg de filets
  als "dakpannen" op het kruidenbed.
  Sprenkel het sap van de tweede citroen
  erover. Beleg de filets met vlokjes boter
  en bereid het gerecht.

  151 • Page 152

  Recepten
  Kip (borststuk), fruitig-pikant
  Totale bereidingstijd: 70-80 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  800 g kippenborstfilet
  400 g pruimen, zonder pit
  40 g verse gember
  1 klein bosje lente-uitjes
  zout
  peper
  3 eetlepels olie
  40 g boter
  100 ml witte wijn
  100 ml sinaasappelsap
  100 ml bouillon (kip)
  1 theelepel honing
  50 ml room
  Bereiding
  Schil de gember en rasp deze fijn.
  Snijd de lente-uitjes in 2 cm grote stukken.
  Bestrooi het vlees met zout en peper en
  braad het in de gourmet-braadpan
  goed aan in olie. Doe boter bij het vlees
  in de pan en fruit de uitjes en de gember kort.
  Blus het geheel af met witte wijn, sinaasappelsap en bouillon. Doe de pruimen en de honing erbij. Besprenkel het
  vlees met room en bereid het gerecht
  verder in de oven. Bind de saus eventueel met voorbereide maïzena.

  152

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  2
  Automatisch
  40–50 minuten • Page 153

  Recepten
  Kalkoenrollade met spinazie-ricottavulling
  Totale bereidingstijd: 120-130 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  1000 g kalkoenborst
  1 sjalot
  225 g bladspinazie (diepvries)
  1 eidooier
  16 g paneermeel
  125 g ricotta
  zout
  peper
  nootmuskaat
  2 eetlepels olijfolie
  1 theelepel rozemarijn
  750 ml bouillon (kip)
  500 ml room

  Haal de rollade uit de saus en verwijder
  het garen. Bind de saus eventueel met
  wat voorbereide maïzena.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  3

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 300 ml

  Niveau

  2

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  Hak de sjalot in kleine blokjes en meng
  deze met de ontdooide spinazie, de eidooier en het paneermeel door de ricotta. Breng het geheel op smaak met
  zout, peper en wat nootmuskaat.

  2e stoominjectie

  25 minuten later

  3e stoominjectie

  25 minuten later

  Bereidingstijd

  90-100 minuten

  Snijd het vlees in lengterichting open
  (niet helemaal doorsnijden). Klap het
  vlees open en en plateer het tussen
  vershoudfolie. Voeg zout en peper toe
  en strijk de spinazie-ricotta-massa
  erop. Rol het vlees op. Wikkel keukengaren om de rollade.

  Kerntemperatuur bij gebruik van de
  Bratometer (kerntemperatuurvoeler):
  85 °C

  Bereiding

  Bestrooi het vlees met zout en peper en
  doe het in de gourmet-braadpan. Besprenkel de rollade met olijfolie. Strooi
  er rozemarijn over. Voeg de bouillon toe
  en bereid het gerecht in de oven. Voeg
  na 60 minuten de room toe.

  153 • Page 154

  Recepten
  Gesmoorde Duitse
  runderrollade
  Totale bereidingstijd: 155-165 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  4 lapjes rundvlees voor Duitse rollades
  (à 160–200 g)
  zout
  peper
  4 theelepels gemiddeld scherpe mosterd
  8 plakken vet spek
  8 augurkjes in het zuur (cornichons)
  2 wortels
  1 dunne prei
  150 g selderij
  1 ui
  olie
  1 eetlepel tomatenpuree
  250 ml rode wijn
  2 takjes tijm
  2 takjes rozemarijn
  2 laurierblaadjes
  1 knoflookteentje
  1000 ml runderbouillon
  100 ml room

  Bereiding
  Leg het vlees voor de rollades naast elkaar en spreid het uit. Kruid het vlees
  met zout en peper. Bestrijk het met
  mosterd. Beleg het vlees met telkens 2
  plakjes spek en in reepjes gesneden
  augurken. Rol het vlees op tot rollades
  en gebruik prikkers of keukengaren om
  het vlees bijeen te houden. Snijd de
  wortels, de prei, de selderij en de ui in
  stukjes (1 cm).
  Verhit de olie in de gourmet-braadpan
  en braad de rollades aan alle kanten
  goed aan. Haal de rollades uit de pan
  en bak de groente.
  Voeg de tomatenpuree toe en bak de
  puree mee. Blus het geheel af met een
  derde van de rode wijn en laat de wijn
  bijna helemaal verdampen. Ga door totdat de wijn helemaal op is.
  Doe de kruiden en de knoflook met de
  bouillon bij de groente. Leg de rollades
  weer in de braadpan en bereid het
  vlees verder in de oven (afgedekt, in
  ca. 60 minuten).
  Verwijder na 60 minuten het deksel en
  voer de eerste stoominjectie uit. Zet de
  bereiding zonder deksel voort.
  Haal de rollades uit het vocht en verwijder de prikkers of het garen. Giet het
  vocht door een zeef, voeg de room toe
  en bind de saus eventueel met wat
  voorbereide maïzena.

  154 • Page 155

  Recepten

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur
  Waterhoeveelheid
  Niveau

  Professional d
  3
  140 °C
  ca. 300 ml
  2

  1e stoominjectie

  60 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  20 minuten later

  3e stoominjectie

  20 minuten later

  Bereidingstijd

  120 minuten

  155 • Page 156

  Recepten
  Gesmoord kalfsvlees
  ("Tafelspitz")
  Totale bereidingstijd: 120-130 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  1500 g kalfsvlees
  2 wortels
  1 dunne prei
  150 g selderij
  1 ui
  1 knoflookteentje
  2 takjes tijm
  2 takjes rozemarijn
  4 laurierblaadjes
  5 jeneverbessen
  zout
  peper
  500 ml witte wijn
  100 g crème fraîche
  250 ml vleesbouillon of water

  Instellingen

  Bereiding
  Snijd de wortels, de prei, de selderij en
  de ui in stukjes (1 cm). Doe dit met de
  knoflook, de kruiden en de specerijen
  in de gourmet-braadpan.
  Strooi zout en peper op het vlees. Leg
  het vlees op de groente en bereid het.
  Blus het geheel na 25 minuten met witte
  wijn af. Laat het vlees gaar worden.
  Voeg wat water toe als de groente
  droog kookt.
  Haal het braadvocht door een zeef.
  Voeg crème fraîche en bouillon toe.
  Bind het vocht eventueel met voorbereide maïzena.

  156

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur

  Waterhoeveelheid
  Niveau

  Professional d
  3
  210–230 °C,
  na 25 minuten:
  130–150 °C
  ca. 300 ml
  2

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  15 minuten later

  3e stoominjectie

  30 minuten later

  Bereidingstijd

  90-100 minuten

  Kerntemperatuur bij gebruik van de
  Bratometer (kerntemperatuurvoeler): 75
  °C • Page 157

  Recepten
  Casselerrib met suiker
  Totale bereidingstijd: 85-105 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  1000 g casselerrib
  20 g boter, zacht
  40 g bruine suiker
  2 wortels
  1 dunne prei
  150 g selderij
  1 ui
  5 laurierblaadjes
  6 kruidnagels
  10 jeneverbessen, iets ingedrukt
  125 ml rode wijn
  250 ml water

  Instellingen

  Bereiding
  Snijd het vlees aan de bovenkant ruitvormig 2-3 mm diep in. Verdeel boter
  en suiker over het vlees en wrijf beide
  erin.
  Snijd de wortels, de prei, de selderij en
  de ui in stukjes (1 cm). Meng dit met de
  kruiden en leg alles in het midden van
  de universele bakplaat. Leg het vlees
  erop. Doe de rode wijn en het water erbij en bereid het vlees in de oven. Voeg
  wat water toe als de groente droogkookt.

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  3

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 300 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  3e stoominjectie

  30 minuten later

  Bereidingstijd

  70-90 minuten

  Kerntemperatuur bij gebruik van de
  Bratometer (kerntemperatuurvoeler):
  70 °C

  Haal het braadvocht door een zeef.
  Bind het vocht eventueel met voorbereide maïzena en serveer de saus bij
  het in plakken gesneden vlees.

  157 • Page 158

  Recepten
  Gevulde varkensfilet
  Totale bereidingstijd: 65-75 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  4 varkensfilets (à 300 g)
  zout
  peper
  20 basilicumblaadjes
  250 g pesto rosso
  30 g Parmezaanse kaas, vers geraspt
  12 plakken parmaham
  40 g boter
  250 ml room
  250 ml vleesbouillon

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur

  Waterhoeveelheid
  Niveau

  Verdeel de pesto rosso en bestrooi het
  vlees met Parmezaanse kaas. Klap de
  filets dicht en wikkel de parmaham om
  het vlees. Leg de filets in een gourmetbraadpan. Leg er vlokjes boter op en
  doe het vlees in de oven. Voer tijdig de
  stoominjecties uit.
  Voeg na een bereidingstijd van 15 minuten de room en de bouillon toe. Verlaag de temperatuur tot 140 °C en voer
  de stoominjectie uit. Bind de saus
  eventueel met wat voorbereide maïzena.

  158

  3
  170–190 °C,
  na 15 minuten: 140
  °C
  ca. 300 ml
  2

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereiding
  Snijd de filets in lengterichting open
  (niet helemaal doorsnijden). Bestrooi
  beide kanten met zout en peper. Leg
  de basilicumblaadjes langs de inkeping.

  Professional d

  Bereidingstijd

  35-45 minuten

  Tips & meer
  De pesto rosso kunt u eenvoudig zelf
  maken. Snijd daarvoor 200 g ingelegde, gedroogde tomaten en een knoflookteentje in kleine stukjes. Pureer dit
  met 50 ml olijfolie, 1 theelepel suiker en
  2 eetlepels paneermeel. Breng de pesto met een mespuntje oregano en met
  sambal oelek op smaak. • Page 159

  Recepten
  Chinese biefstuk
  Totale bereidingstijd: 60 minuten, plus 3-4 uur marineren
  6 porties
  Ingrediënten
  1500 g varkensvlees (nekstuk)
  3-4 knoflookteentjes
  2 walnootgrote stukjes gember
  3 theelepels zout
  3 eetlepels sojasaus
  3 eetlepels honing
  2 eetlepels sherry
  1 theelepel vijf-kruiden-poeder (Five
  Spice)
  2 eetlepels Hoi Sin-saus
  sambal oelek
  Bereiding

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur
  Waterhoeveelheid
  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  Professional d
  I
  170–190 °C
  + voorverwarmen
  ca. 150 ml
  2
  Meteen na inschuiven product
  20–30 minuten

  Hak de knoflookteentjes fijn. Schil en
  rasp de gember. Meng alles met het
  zout, de sojasaus, de honing, de sherry, de Five Spice en de Hoi Sin-saus.
  Maak de marinade lekker pittig met
  sambal oelek.
  Snijd het vlees in ca. 3 cm dikke plakken en leg deze in een goed afsluitbare
  schaal. Giet de marinade over het vlees
  en sluit de schaal goed af. Laat de marinade 3-4 uur intrekken (in de koelkast). Keer het vlees af en toe om.
  Haal het vlees uit de marinade en leg
  het op een rooster met eronder de universele bakplaat. Doe het vlees in de
  voorverwarmde oven en voer meteen
  de stoominjectie uit.

  159 • Page 160

  Recepten
  Konijn met knoflook
  Totale bereidingstijd: 85-95 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  1 konijn
  zout
  peper
  4 stelen bleekselderij
  2 uien
  2 tomaten
  4 knoflookteentjes
  5 eetlepels olijfolie
  125 ml witte wijn
  750 ml bouillon (kip)
  3 takjes tijm
  4 laurierblaadjes
  100 g zwarte olijven, in schijfjes

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  2

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  20 minuten later

  Bereidingstijd

  70-80 minuten

  Bereiding
  Snijd het konijn in 6 stukken. Bestrooi
  het vlees met zout en peper. Snijd de
  bleekselderij en de uien in hazelnootgrote stukken. Snijd de tomaten in blokjes.
  Braad het vlees van alle kanten aan in
  de gourmet-braadpan met olijfolie.
  Voeg de tomaten, de bleekselderij, de
  uien en de knoflook toe. Laat het geheel in de pan ca. 5 minuten smoren.
  Blus het gerecht af met witte wijn. Doe
  de bouillon, de tijm, de laurierblaadjes
  en de olijven erbij. Bereid het geheel
  verder in de oven.
  Haal het vlees uit het vocht. Giet het
  vocht door een zeef en laat het deels
  verdampen. Bind het vocht eventueel
  met wat voorbereide maïzena.

  160

  Tips & meer
  Het recept is afkomstig uit de Spaanse
  keuken. U kunt het vlees met plat brood
  en verse salade serveren. • Page 161

  Recepten
  Lamskoteletten met pistachekorst
  Totale bereidingstijd: 40-45 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  2 ribstukken à 400 g (lam)
  50 g pistachenootjes, fijngehakt
  50 g boter
  30 g paneermeel
  1/2 theelepel tijm
  zout
  peper
  2 eetlepels olijfolie

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur
  Waterhoeveelheid
  Niveau

  Bereiding
  Meng de zeer fijn gehakte nootjes met
  de boter (op kamertemperatuur) en het
  paneermeel. Voeg de tijm, het zout en
  de peper toe.
  Bestrooi het lamsvlees met zout en peper. Braad het vlees op een hoge stand
  aan in een pan met olijfolie. Leg het
  vlees op een universele bakplaat. De
  vleeskant moet naar boven gericht zijn.
  Bestrijk het vlees met de pistachemassa. Doe het vlees in de voorverwarmde
  oven en voer de stoominjectie meteen
  uit.

  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  Professional d
  I
  200–220 °C
  + voorverwarmen
  ca. 150 ml
  2
  Meteen na inschuiven product
  15 minuten

  Kerntemperatuur bij gebruik van de
  Bratometer: 50 °C

  Wikkel het vlees na de bereiding in aluminiumfolie en laat het ca. 10 minuten
  rusten. Snijd ten slotte de koteletten.

  161 • Page 162

  Recepten
  Pikante ovenknoedels
  Totale bereidingstijd: 130-140 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  125 g aardappelen
  1/2 blokje gist (21 g)
  80 ml melk, lauw
  1/2 theelepel zout
  250 g meel
  20 g boter, zacht
  1 ei
  200 g kruidenkaas (zuivelspread)
  Voor het bestrijken
  melk

  Bestrijk de knoedels met melk en bak
  ze goudbruin.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  Bereiding

  1e stoominjectie

  Schil en kook de aardappelen. Pers de
  aardappelen nog in hete toestand door
  een aardappelpers. Laat de aardappelen iets afkoelen.

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Los de gist al roerend in melk op. Voeg
  de aardappelen, het zout, het meel, de
  boter en het ei toe. Kneed het geheel
  totdat er een smeuïge deegmassa ontstaat. Laat het deeg afgedekt in de
  oven ca. 30 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35
  °C).
  Maak van het deeg 12 bolletjes. Trek
  deze iets open en vul alle bolletjes met
  telkens 1 theelepel kruidenkaas. Sluit
  de bolletjes weer.
  Plaats de knoedels met de afgedichte
  kant naar beneden in een ingevette
  ovenschaal (ca. 20 x 30 cm). Zet de
  schaal in de oven en laat het deeg afgedekt in de oven nog eens 20-30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  162

  Bereidingstijd

  35-45 minuten

  Tips & meer
  De ovenknoedels zijn heerlijk als bijgerecht bij vleesreepjes en salade. • Page 163

  Recepten
  Kaassoufflé
  Totale bereidingstijd: 60-65 minuten
  8 porties
  Ingrediënten
  20 g boter
  30 g meel
  200 ml hete melk
  zout
  peper, vers gemalen
  1 snufje nootmuskaat, gemalen
  1 snufje cayennepeper
  4 eidooiers
  120 g geraspte kaas (bijvoorbeeld
  gruyèrekaas)
  4 eiwitten
  paneermeel
  2 eetlepels Parmezaanse kaas, geraspt
  8 vormpjes

  Instellingen

  Bereiding

  Tips & meer

  Laat boter in een pan smelten en voeg
  het meel al roerend toe (niet bruin laten
  worden). Voeg de melk toe. Al roerend
  ca. 5 minuten zachtjes laten koken.
  Voeg zout, peper, nootmuskaat en cayennepeper toe.

  Serveer de soufflés meteen, omdat ze
  anders "inzakken".

  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)
  Temperatuur
  Waterhoeveelheid
  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  Professional d
  I
  180–200 °C
  + voorverwarmen
  ca. 150 ml
  1
  Meteen na inschuiven product
  20-25 minuten

  Roer geleidelijk de eidooiers erdoorheen. Voeg ten slotte de kaas toe.
  Klop het eiwit stijf en roer het voorzichtig door de afgekoelde massa.
  Doe het deeg in de ingevette en met
  paneermeel bestrooide vormpjes. Vul
  de vormpjes tot maximaal 1 cm onder
  de rand. Bestrooi de soufflé met Parmezaanse kaas.
  Plaats de vormpjes op een universele
  bakplaat. Plaats het geheel in de voorverwarmde oven en voer de stoominjectie meteen uit.
  163 • Page 164

  Recepten
  Lentepasteitje
  Totale bereidingstijd: 105-115 minuten
  Ca. 15 stukken
  Ingrediënten
  300 g bladerdeeg
  1 rode paprika
  1 gele paprika
  3 lente-uitjes
  1 kg gehakt
  1 teentje knoflook, fijngehakt
  100 g paneermeel
  2 eieren
  zout
  peper, vers gemalen
  paprikapoeder
  2 theelepels gemiddeld scherpe mosterd
  Voor het bestrijken
  1 eidooier
  water

  Snijd uit het deegdeksel 3 ca. 3 x 3 cm
  grote ruitjes. Versier de bovenkant van
  het pasteitje met het deeg.
  Meng de eidooier met wat water. Bestrijk het bladerdeeg hiermee en bereid
  het pasteitje.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Meng het gehakt met de groente, de
  knoflook, het paneermeel, de eieren, de
  kruiden en de mosterd.
  Vet een langwerpige bakvorm in (ca. 30
  cm) en leg daarin bakpapier. Rol het
  bladerdeeg uit (ca. 45 x 50 cm). Spreid
  het deeg in de vorm uit. Doe dat zo dat
  aan de zijkanten zoveel deeg "overhangt" dat het pasteitje ermee kan worden afgedekt. Doe de gehaktmassa
  erin en druk deze stevig aan. Sluit het
  pasteitje met het overhangende deeg.
  Bestrijk daarbij de onderste deegranden met water. Stevig drukken.

  164

  2

  Temperatuur

  180–200 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  20 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  15 minuten later

  Bereiding
  Snijd de paprika's in kleine blokjes.
  Snijd de lente-uitjes in ringen.

  Professional d

  Bereidingstijd

  55–65 minuten • Page 165

  Recepten
  Kaaspasteitje
  Totale bereidingstijd: 130-140 minuten
  8 stuks
  Ingrediënten deeg
  1 blokje gist (42 g)
  150 ml melk, lauw
  150 g roggemeel, type 1150
  200 g tarwemeel, type 405
  30 g boter
  1/2 theelepel zout
  1/2 theelepel suiker
  Ingrediënten vulling
  300 g rode schimmelkaas
  2 kleine rode paprika's
  2 kleine rode uien
  2 eetlepels bieslook, gehakt
  zout
  peper, grof
  chilipoeder
  Voor het bestrooien
  4 eetlepels pompoenpitten

  vulling in het deeg. Klap de overhangende deeghoeken boven de vulling
  dicht. Druk het deeg lichtjes vast. Snijd
  uit het deegdeksel 5 ca. 3 x 3 cm grote
  ruitjes en versier de bovenkant van het
  pasteitje ermee.
  Bestrijk het deeg met water en strooi er
  pompoenpitten op. Bak het pasteitje
  goudbruin. Laat het pasteitje ca. 30 minuten rusten, voordat u het serveert.
  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  3

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 300 ml

  Bereiding

  Niveau

  Los de gist al roerend in de melk op.
  Voeg de overige ingrediënten toe.
  Kneed het geheel totdat er een smeuïge deegmassa ontstaat. Laat het deeg
  afgedekt in de oven ca. 45 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte",
  temperatuur 35 °C).

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  3e stoominjectie

  10 minuten later

  Snijd de kaas in kleine blokjes. Snijd de
  paprika en de uien in blokjes en voeg
  het geheel met het bieslook bij de kaas.
  Breng het mengsel op smaak met zout,
  peper en chilipoeder.

  Bereidingstijd

  1

  50–60 minuten

  Tips & meer
  Het pasteitje is ideaal als voorgerecht.
  Met een salade is het ook een heerlijk
  hoofdgerecht.

  Rol het deeg uit op een met meel bestrooid oppervlak. Vorm daarbij een
  vierkant (ca. 40 x 40 cm) en leg het
  deeg gedraaid in een vierkante, ingevette vorm (ca. 20 x 20 cm). Doe de
  165 • Page 166

  Recepten
  Tortellini-rucola-ham-schotel
  Totale bereidingstijd: 60-70 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  125 g rucola
  100 g gedroogde ham
  300 ml room
  400 g zure room
  zout
  peper
  800 g verse tortellini
  300 g kerstomaten, gehalveerd
  4 eetlepels pijnboompitten, geroosterd
  50 g Parmezaanse kaas, vers geraspt
  50 g Emmentaler, geraspt
  Bereiding
  Was de rucola. Dep de rucola droog en
  snijd deze met de ham in reepjes.
  Meng de room en de zure room. Voeg
  het zout en de peper toe.
  Meng de tortellini met de halve tomaten, de rucola en de ham. Doe het geheel in een ingevette ovenschaal (ca.
  20 x 30 cm) en giet de saus erover.
  Bestrooi het geheel met de pijnboompitten en de kaas. Bak het gerecht
  goudbruin.

  166

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  40–50 minuten • Page 167

  Recepten
  Cannelloni met paddenstoelen
  Totale bereidingstijd: 75-85 minuten
  4 porties
  Ingrediënten
  16 cannelloni
  Ingrediënten vulling
  1 ui
  150 g ham, gekookt
  350 g champignons
  2 eetlepels olie
  75 g schapenkaas
  100 g mozzarella
  150 g kwark
  zout
  peper
  300 ml bouillon
  100 g zure room
  Voor bruineren.
  100 g Gouda, geraspt

  Meng de bouillon met de zure room en
  giet deze saus over de cannelloni. Bestrooi het gerecht met de kaas en bak
  het goudbruin.

  1e stoominjectie

  10 minuten na de
  start van de bereiding

  Bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Snijd de ui, de ham en de champignons in kleine blokjes. Fruit de ui in olie
  in een pan. Voeg de ham toe en laat
  het geheel nog heel even bakken. Voeg
  de champignons toe en stoof het geheel totdat het vrijkomende water is verdampt.

  Bereidingstijd

  Snijd de schapenkaas en de mozzarella in kleine blokjes. Meng beide met het
  afgekoelde champignon-ham-mengsel
  en met de kwark. Breng het geheel op
  smaak met zout en peper.

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  45–55 minuten

  Tips & meer
  U kunt de cannelloni gemakkelijker vullen als u de vulling met een spuitzak
  (zonder tuitje) in de pastabuisjes spuit.

  Vul de cannelloni met de massa en doe
  de cannelloni in een ingevette ovenschaal (ca. 25 x 30 cm).

  167 • Page 168

  Recepten
  Ovenknoedels met
  pruimenmoes
  Totale bereidingstijd: 110-120 minuten
  6 porties
  Ingrediënten
  500 g meel
  1 blokje gist (42 g)
  50 g suiker
  250 ml melk, lauw
  1 theelepel kaneel, gemalen
  1 snufje zout
  100 g boter, zacht
  1 ei
  120 g pruimenmoes
  Voor het bestrooien
  40 g poedersuiker
  Bereiding
  Meng het meel, de verbrokkelde gist,
  de suiker, de melk, het kaneel, het zout,
  de boter en het ei. Kneed alles totdat er
  een gladde deegmassa ontstaat. Laat
  het deeg in de oven afgedekt 20-30 minuten rijzen (ovenfunctie "Boven-Onderwarmte", temperatuur 35 °C).
  Maak van het deeg 12 bollen en trek
  deze iets open. Vul de bollen met telkens 1 eetlepel pruimenmoes. Sluit de
  bollen en zet ze met de afgedichte kant
  naar beneden in een ingevette ovenschaal (ca. 20 x 30 cm).
  Laat de knoedels afgedekt in de oven
  nog eens 20 minuten rijzen (ovenfunctie
  "Boven-Onderwarmte", temperatuur
  35 °C). Bak het geheel vervolgens
  goudgeel.
  Bestrooi de knoedels met poedersuiker
  en serveer ze eventueel met vanillesaus.
  168

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  2

  Temperatuur

  150–170 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 200 ml

  Niveau

  1

  1e stoominjectie

  5 minuten na de
  start van de bereiding

  2e stoominjectie

  10 minuten later

  Bereidingstijd

  35–45 minuten

  Tips & meer
  In plaats van pruimenmoes kunt u ook
  twee halve pruimen in de knoedels
  doen. Bestrooi de pruimen dan voordat
  u de bollen sluit met wat suiker. • Page 169

  Recepten
  Zoete kersensoufflé
  Totale bereidingstijd: 40-50 minuten
  8 porties
  Ingrediënten
  boter
  50 g gemalen noten
  200 g zure kersen
  2 eidooiers
  80 g poedersuiker
  merg van een vanillestokje
  250 g kwark
  20 g maïzena
  2 eiwitten
  Voor het bestrooien
  40 g poedersuiker

  Instellingen
  Ovenfunctie
  Aantal/soort
  stoominjectie(s)

  Professional d
  Aut§

  Temperatuur

  170–190 °C

  Waterhoeveelheid

  ca. 150 ml

  Niveau
  1e stoominjectie
  Bereidingstijd

  1
  Automatisch
  20-30 minuten

  Bereiding
  Vet de vormpjes met boter in en strooi
  de nootjes erin.
  Laat de zure kersen goed uitlekken en
  verdeel ze over de vormpjes.
  Roer de eidooiers met 60 g poedersuiker totdat de massa gaat schuimen.
  Roer de vanille, de kwark en het zetmeel erdoor. Klop het eiwit met de resterende poedersuiker stijf en roer het
  door de massa.
  Doe de massa in 8 vormpjes (C
  7–8 cm). Zet deze op een universele
  bakplaat en schuif deze in de voorverwarmde oven. Doe ca. 1 l warm water
  in de universele bakplaat en bereid de
  soufflés in het waterbad.
  Bestrooi het product voor het opdienen
  met poedersuiker.

  169 • Page 170

  170 • Page 171

  171 • Page 172

  H6100B; H6200B
  nl - NL

  M.-Nr. 09 609 960 / 00


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Miele H6200B at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Miele H6200B in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,64 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Miele H6200B

Miele H6200B User Manual - English - 172 pages

Miele H6200B Quick start guide - German - 2 pages

Miele H6200B User Manual - German - 172 pages

Miele H6200B User Manual - French - 116 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info