Zoom out
Zoom in
Previous page
1/24
Next page
Gebruik richtlijnen
Wel:
Schakel het product uit met de hoofdschakelaar voordat u het reinigt.
Gebruik een zachte vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel om de behuizing te reinigen
Trek de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet wordt gebruikt gedurende langere tijd
Niet:
Zorg ervoor dat de sleuven en openingen die voorzien zijn voor de ventilatie van het apparaat niet
worden geblokkeerd.
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
Gebruik geen schuurmiddelen, boenwas, of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
Gebruik het apparaat niet in de volgende omstandigheden:
- Extreem koude, warme of vochtige omgeving.
- In plaatsen die sterk onderhevig zijn aan stof en vuil.
- In de nabijheid van apparaten die een sterk magnetisch veld genereren.
Veiligheidsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsaanwijzingen in deze
gebruikshandleiding om de levensduur van uw apparaat te optimaliseren.
Opgelet- Kijk niet in de lens. Het heldere licht kan pijn doen aan uw ogen.
Opgelet- Zorg ervoor dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vochtigheid om het risico op
brand of elektrische schokken te voorkomen.
Opgelet- Probeer het product niet te openen of te demonteren aangezien dit elektrische schokken kan
veroorzaken.
Opgelet- Laat het apparaat afkoelen wanneer u de lamp vervangt, en volg alle instructies voor het
vervangen.
Opgelet- Dit product detecteert zelf de toestand van de lamp. Zorg ervoor dat u de lamp vervangt
wanneer de lichtopbrengst minder wordt.
Opgelet- Laat de koelventilator 10 minuten draaien voordat u het apparaat uitschakelt..
Opgelet- Schakel eerst de projector in en selecteer daarna de signaalbronnen.
Opgelet- Neem de lenskap weg wanneer de projector wordt gebruikt.
• De werking van de afstandsbediening kan worden verstoord door een obstakel tussen
afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
• Bij fel licht zoals bijvoorbeeld een fluorescentielamp of direct zonnelicht kan de werking eveneens zijn
verstoord.
• Ook het gebruik van een TV met hetzelfde type infrarood afstandsbediening in dezelfde richting kan
problemen geven.• Voor een efficiënte werking bedraagt de maximum afstand tussen afstandsbediening
en afstandsbedieningsensor 7 meter.
Producteigenschappen
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Marquant mmb-1 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Marquant mmb-1 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 4,82 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info