Zoom out
Zoom in
Previous page
1/3
Next page
b
a
c
d
on / off
tare / set
ml /
kg /
d1
d2
d3
d5
d4
KRUPS
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


  • Page 1

    KRUPS b a c d d1 tare / set on / off d2 d5 d3 d4 ml / kg / ...
  • Page 2

    Nederlands Wij danken u voor de aanschaf van een apparaat uit het Krups assortiment. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het wegen van voedingsmiddelen en is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Beschrijving . Wegen • Plaats de kom (a of b) of een andere schaal op het plateau van de weegschaal. • Zet de weegschaal aan door op de Aan/Uit toets te drukken: het getal «8888» verschijnt op het display, dit verandert een seconde later in «0». • Plaats de ingrediënten in de kom; het a gewicht verschijnt op het display. Kom/deksel b Grote kom (afhankelijk van het model) c Plateau d Bedieningspaneel: • Als het gewicht meer dan 2000 of 5000 gr. (afhankelijk van het model) bedraagt, dan verschijnt de melding van overbelasting: «Err». d1 : display • Zet de weegschaal uit door op de Aan/Uit d2 : Aan/Uit toets te drukken. d3 : ml/ d4 : kg/ Opmerking: als u de weegschaal 5 minuten niet gebruikt, schakelt deze automatisch ...
  • Page 3

    . Voorprogrammeren van het gewicht Om het wegen te vereenvoudigen, kunt u het gewenste gewicht voorprogrammeren: • druk op de «Tarra/Set» toets: het getal «0000» verschijnt op het display, de laatste 0 knippert. • kies met de «kg/ » toets de te programmeren eenheid (gr., 10 gr., 100 gr., kg). • stel met de « ml/ » toets het cijfer in dat bij iedere eenheid hoort. • druk opnieuw op de «Tarra/Set» toets: het op het display aangegeven gewicht knippert 2 maal, daarna verschijnt de «0». ingrediënten wegen zonder naar het display te kijken. . Vervanging en verwijdering van de batterijen • Als het display de melding «LO» aangeeft, dient u de batterijen te vervangen. Voor een veilige verwerking van de batterijen, kunt u deze terugbrengen naar uw leverancier of weggooien in de speciale containers voor chemisch afval in uw gemeente. Als u het apparaat afdankt, vergeet dan niet de batterijen te verwijderen. Schoonmaken Voorbeeld: U wilt 1245 gr. wegen: • M ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Krups SCALECONTROL 2000 F841 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Krups SCALECONTROL 2000 F841 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,07 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info