Zoom out
Zoom in
Previous page
1/86
Next page
81
BILDE AV BABYENHET
1. Antenne
2. Høy/lav, sendingsvalg
3. 6V DC-plugg
4. Volumkontroll
5. Strøm PÅ/AV-knapp
6. Strøm PÅ/AV-indikator
7. Høyttaler
8. Nattlys
9. Nattlyskontroll
10. Batteriluke
11. Koblings-/Paringsknapp
SIKKERHETSINSTRUKSER
Vennligst overhold følgende forhåndsregler for å unngå brann, personlig skade, og skade på produktet:
Les instruksene:
Alle sikkerhets- og driftsinstruksene bør leses før 2,4 GHz Digital trådløs babymonitor brukes.
Oppbevar bruksanvisningen:
Bruksanvisningen bør oppbevares for slik at det kan slås opp i den senere.
Følg anvisningene:
Alle anvisningene må følges.
Vann og fuktighet:
Dette produktet kun egnet for innendørs bruk. Enheten må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen
væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på enheten. Enheten bør ikke brukes nær vann, f.eks. nær
et badekar, vaskekar, kjøkkenvask, utslippsvask, i en våtkjeller, nær et svømmebasseng osv.
Ventilasjon:
Den 2,4 GHz Digital trådløs babymonitoren bør ikke plasseres på en seng, sofa eller lignende overate som
kan blokkere ventilasjonsåpningene, eller plasseres på et lukket sted sånn som bokhylle eller kabinett, som
kan hindre luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene.
Varme:
2,4 GHz Digital trådløs babymonitor bør plasseres med avstand fra varmekilder sånn som radiatorer, ovner,
kokere eller andre apparater som produserer varme. Ingen åpne ammekilder, sånn som lyste talglys, kan
plasseres på apparatet.
81


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Konig Electronic HC-BM11 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Konig Electronic HC-BM11 in the language / languages: English, German, Dutch, French, Italian, Swedish, Spanish, Finnish as an attachment in your email.

The manual is 2,67 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info