Zoom out
Zoom in
Previous page
1/74
Next page
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Het “e-SPEC” logo staat symbool voor de milieubewuste
techniek van Honda Power Equipment. Onze wens om
“de natuur te koesteren voor de generaties na ons”
HHH25D/HHH25S
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page -1 Tuesday, March 9, 2010

  2:50 PM

  HHH25D/HHH25S

  GEBRUIKERSHANDLEIDING
  Vertaling van de oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing

  Het “e-SPEC” logo staat symbool voor de milieubewuste
  techniek van Honda Power Equipment. Onze wens om
  “de natuur te koesteren voor de generaties na ons” • Page 2

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 0 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Dank u voor het aanschaffen van deze Honda-heggenschaar.
  In deze gebruikershandleiding worden de werking van en de onderhoudsprocedures voor de Honda-heggenschaar HHH25D/HHH25S beschreven.
  Honda Motor Co., Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen op ieder
  moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.
  Honda kan niet toestaan dat deze gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk zonder haar schriftelijke toestemming op enigerlei wijze wordt verveelvoudigd.
  Deze gebruikershandleiding hoort bij de heggenschaar en dient daarom bij
  verkoop bij de heggenschaar te blijven.
  Besteed extra aandacht aan zinnen die worden voorafgegaan door één van
  de volgende woorden;
  Als de aangegeven instructies niet worden opgevolgd,
  bestaat het gevaar van ernstig lichamelijk letsel of zelfs een dodelijk ongeval.
  WAARSCHUWING

  VOORZICHTIG: Als de aangegeven instructies niet worden opgevolgd,
  bestaat het gevaar van ernstig lichamelijk letsel of ernstige schade aan de
  machine.
  AANWIJZING: Nuttige informatie.
  Raadpleeg bij problemen en vragen een officiële Honda-dealer.
  Honda-heggenscharen zijn zodanig ontworpen dat deze veilig en betrouwbaar zijn, mits op de juiste manier bediend.
  Bij het gebruik van een heggenschaar moet er speciale
  aandacht worden besteed aan de veiligheid van de gebruiker en van anderen.
  Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de heggenschaar in
  gebruik te nemen. Als u dit niet doet, kan er letsel of schade ontstaan.
  WAARSCHUWING

  • De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op:
  HHH25D • Page 3

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 1 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Afvoeren
  Ter bescherming van het milieu mogen apparaten, accu's,
  motorolie enz. niet bij normaal afval worden gezet. Houd u aan
  de wettelijke voorschriften of raadpleeg uw officiële Honda-dealer
  voor de afvoer van deze materialen.

  1 • Page 4

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 2 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  INHOUD

  1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................. 3
  2. PLAATS VAN DE VEILIGHEIDSLABELS ................................................... 15
  Plaats van CE-merk en geluidslabels ...................................................... 16
  3. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN ....................................................19
  4. BEDIENING ................................................................................................ 22
  5. CONTROLE VOORAF ................................................................................ 25
  6. STARTEN VAN DE MOTOR ...................................................................... 34
  Modificatie carburateur voor gebruik op grote hoogte ........................ 38
  7. GEBRUIK HEGGENSCHAAR..................................................................... 39
  8. UITSCHAKELEN VAN DE MOTOR............................................................ 43
  9. ONDERHOUD............................................................................................ 44
  10. OPSLAG .................................................................................................... 57
  11. STORINGZOEKEN .................................................................................... 59
  12. SPECIFICATIES ......................................................................................... 60
  ADRESSEN HONDA-IMPORTEURS ................................................................ 65
  ‘‘EC Declaration of Conformity’’ (EU-conformiteitsverklaring)
  OVERZICHT ................................................................................................ 69

  2 • Page 5

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 3 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Schenk voor uw eigen veiligheid en die van anderen bijzondere aandacht aan
  de volgende voorzorgsmaatregelen:  De Honda-heggenschaar is zodanig ontworpen
  dat deze veilig en betrouwbaar is, mits op de juiste
  manier bediend.
  Bestudeer de gebruikershandleiding alvorens
  de heggenschaar te gebruiken. Als dit niet gebeurt,
  kan dit leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging
  van het materiaal.  Uitlaatgas bevat het giftige koolmonoxide, een kleurloos
  en reukloos gas. Het inademen ervan kan leiden tot
  bewusteloosheid en de dood.
  Als u de heggenschaar in een (gedeeltelijk) afgesloten
  ruimte laat draaien, kan de hoeveelheid giftige
  uitlaatgassen in de lucht gevaar opleveren.
  Laat de heggenschaar nooit draaien in een garage, huis
  of in de nabijheid van open ramen of deuren.


  Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde
  omstandigheden exploderen.
  Rook niet en voorkom open vuur en vonken tijdens
  het tanken en in ruimten waar brandstof is opgeslagen.
  Doe de tank niet te vol en draai de vuldop na het vullen
  goed vast.
  Vul brandstof bij in een goed geventileerde omgeving
  terwijl de motor is uitgeschakeld.

  3 • Page 6

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 4 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM


  4

  Houd alle personen en dieren buiten het gebied waar
  u met de heggenschaar werkt.
  Om contact met het mes en van het mes wegspringende
  voorwerpen te voorkomen moeten personen en
  huisdieren op een veilige afstand van ten minste
  4,5 meter (15 ft.) van de heggenschaar blijven als deze
  in gebruik is.

  Draag een veiligheidsbril of gelaatsscherm, een helm
  en andere beschermende artikelen om uw ogen en
  lichaam tegen voorwerpen die door het mes worden
  weggeslingerd (stenen, glas, draad enz.) te beschermen. • Page 7

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 5 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  • Alle delen van het apparaat vormen een potentieel gevaar als het apparaat onder niet toegestane omstandigheden wordt gebruikt of als het
  onderhoud niet correct wordt uitgevoerd.
  • Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig. Maak uzelf vertrouwd met het
  gebruik en de bediening van de heggenschaar voordat u aan het werk
  gaat. Zorg ervoor dat u weet hoe u de motor snel stopt.
  • Gebruik de heggenschaar waarvoor hij is bedoeld: het snoeien van de
  heg.
  Elk ander gebruik kan gevaren opleveren en tot schade aan de heggenschaar leiden.
  Gebruik de heggenschaar niet als stoksnoeimes.
  • Kinderen en personen die niet met de bediening en de gebruikershandleiding bekend zijn, mogen de heggenschaar niet gebruiken. Het is mogelijk
  dat plaatselijke verordeningen een minimumleeftijd van de gebruiker
  voorschrijven.
  • Als u uw heggenschaar aan een derde uitleent of verkoopt, leg deze persoon dan de bediening van de machine uit en verzoek hem de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen alvorens de machine in gebruik te nemen.
  • Gebruik de heggenschaar nooit als:
  – er mensen, in het bijzonder kinderen, of dieren in de buurt zijn.
  – de gebruiker vermoeid is of medicijnen of andere stoffen heeft gebruikt
  die het reactievermogen beïnvloeden.
  • Houd personen en dieren op een afstand van ten minste 4,5 m (15 ft.) van
  de machine vandaan gedurende het gebruik ervan. Opmerking: Ook
  degene die de gebruiker van het apparaat helpt, dient ten minste 4,5 m
  (15 ft.) afstand tot de machine te houden. Wij raden het gebruik van gebaren - onder andere voor het uitschakelen van de motor - tussen de gebruiker en zijn helper aan om de veiligheid te bevorderen.
  • Bedenk dat de eigenaar respectievelijk gebruiker van het apparaat wettelijk aansprakelijk is voor schade en letsel toegebracht aan derden.

  5 • Page 8

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 6 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  • Draag tijdens het gebruik van de heggenschaar altijd de volgende
  beschermende kleding en beschermingsmiddelen.
  – Beschermende kleding
  Draag geschikte kleding met lange mouwen en lange pijpen.
  De kleding moet niet wijd zijn; maak alle kleding goed dicht. Laat de
  mouwen en de onderkant van het overhemd/de jas niet loshangen.
  Draag tevens armbeschermers.
  Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen kleding met loshangende delen, geen stropdas, geen sieraden enzovoorts. Deze kunnen in
  de heggenschaar of in het gesnoeide verstrikt raken. Bind uw haar
  samen als het lang is en zorg ervoor dat het niet lager dan de schouders
  komt.
  – Beschermende artikelen
  * Veiligheidsbril
  Draag een veiligheidsbril of andere oogbeschermer om uw ogen te
  beschermen tegen rondvliegende resten die worden weggeslingerd
  door het mes.
  * Helm
  Draag een helm om uw hoofd tegen takken en vallende voorwerpen
  te beschermen.
  * Gelaatscherm
  Draag een gelaatscherm om u gezicht tegen resten te beschermen
  die door het mes worden weggeslingerd.
  * Oorbeschermers/oordoppen
  Draag gehoorbescherming om uw oren tegen overbelasting te
  beschermen.
  * Handschoenen
  Draag handschoenen om uw handen te beschermen.

  6 • Page 9

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 7 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  * Veiligheidsschoeisel
  Draag veiligheidsschoeisel met antislipzolen en stalen neuzen om
  uw voeten tegen wegspringende voorwerpen te beschermen.
  Gebruik het apparaat niet blootsvoets of met sandalen aan de voeten.
  Draag eveneens beenbeschermers.
  * Stofmasker
  Wij raden u aan een stofmasker te dragen als u hooikoorts of een
  dergelijke allergie heeft. U kunt een stofmasker bij een drogisterij
  verkrijgen. Dit helpt de hoeveelheid pollen die u inademt te verminderen.
  HELM
  VEILIGHEIDSBRIL
  GEHOORBESCHERMERS
  GELAATSSCHERM

  KLEDING MET
  LANGE MOUWEN
  ARMBESCHERMERS

  HANDSCHOENEN
  LANGE BROEK
  BEENBESCHERMERS
  VEILIGHEIDSSCHOEISEL
  (MET STALEN NEUZEN)

  • Controleer de heggenschaar vóór elk gebruik visueel op beschadiging en
  loszittende bouten of moeren.
  • Gebruik de heggenschaar nooit 's nachts, bij slecht weer of bij slecht zicht,
  aangezien de kans op een ongeval dan groot is.
  • Loop tijdens het gebruik altijd langzaam.
  • Gebruik de heggenschaar niet op een steile helling.
  Op een steile helling kunt u gemakkelijk uitglijden.
  7 • Page 10

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 8 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  • Gebruik de heggenschaar niet als de waarschuwingslabels of andere
  onderdelen verwijderd zijn.
  • Monteer geen verkeerd onderdeel en modificeer de heggenschaar niet,
  aangezien dat kan leiden tot letsel en schade.
  • Controleer voor het starten van de motor of het mes niets raakt.
  • Start de motor voorzichtig en volgens de instructies, terwijl uw handen en
  voeten zich op veilige afstand van het mes bevinden.
  • Start de heggenschaar op een vlakke ondergrond, zonder lang gras en vrij
  van obstakels.
  • Druk de heggenschaar niet tegen een boom, enz. Beweeg de heggenschaar afhankelijk van de snelheid van het mes.
  • Transporteer de heggenschaar niet terwijl deze ingeschakeld is. Zet, voordat u de heggenschaar wegdraagt, de motor uit en controleer of het mes
  stopt. Plaats de kunststof transportkap over de messenbalk als u de heggenschaar draagt.
  • Zorg dat u niet in contact komt met de uitlaatdemper als de motor warm
  is, om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.
  Als u de heggenschaar draagt, houd hem dan niet tegen uw lichaam, aangezien de uitlaatdemper heet is.

  8 • Page 11

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 9 Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  • Stop in de volgende gevallen de motor en zet de motorschakelaar in de
  stand UIT:
  – Voordat u handelingen in de buurt van het mes gaat uitvoeren.
  – Voordat u de heggenschaar reinigt, controleert, afstelt of repareert.
  – Nadat een hard of vreemd voorwerp is geraakt. Controleer de heggenschaar op schade en voer de nodige reparaties uit voordat u de motor
  opnieuw start en gebruikt.
  – Als de heggenschaar abnormaal begint te trillen. Spoor direct de oorzaak op en elimineer deze.
  • Zet de motorschakelaar in de stand UIT en stop de motor in de volgende
  gevallen:
  – Wanneer u de heggenschaar zonder toezicht achter moet laten.
  – Voordat u benzine bijvult.
  – Wanneer iemand of een dier in de buurt komt.
  – Schakel de motor direct uit als de heggenschaar plotseling abnormaal
  begint te trillen. Plotseling trillen kan wijzen op beschadiging van schuivende delen of op loszittende bouten en moeren. Spoor de oorzaak van
  het probleem op en start de motor niet voordat het probleem is opgelost.
  – Schakel de motor onmiddellijk uit als het mes nog steeds in werking is
  nadat de gashendel is losgelaten. Spoor de oorzaak van het probleem
  op en start de motor niet voordat het probleem is opgelost.
  – Als het mes een draad raakt. Stop de motor en verwijder de draad. Als u
  de draad verwijderd zonder eerst de motor te stoppen, begint het mes
  ineens weer te bewegen en kunt u letsel oplopen.
  – Controleer ook of het mes niet meer in beweging is alvorens de heggenschaar op de grond te plaatsen.
  Opmerking: het mes blijft door de massatraagheid nog even in beweging nadat de gashendel is losgelaten, terwijl de motor al stationair
  draait.

  9 • Page 12

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 10

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  • Probeer geen harde voorwerpen zoals een draad of ijzeren plaat door te
  snijden. Dit kan leiden tot defecten of ongelukken.
  Als de heggenschaar een obstakel raakt, stop de motor dan onmiddellijk
  en controleer of het mes in orde is. Als het mes gebarsten, verbogen,
  overmatige slijtage vertoond of verkleurd is als gevolg van extreme hitte,
  gebruik het apparaat dan niet.
  Als u een gebarsten mes gebuikt, kunnen afgebroken stukken van het mes
  weggeslingerd worden.
  • De heggenschaar is defect als de motor stationair draait als de gashendel
  wordt losgelaten, maar het mes blijft bewegen. Stop de motor onmiddellijk: het stationair toerental moet worden afgesteld. Neem contact op met
  uw officiële Honda-dealer.
  • Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten, om
  ervan verzekerd te zijn dat de heggenschaar goed en veilig blijft werken.
  Regelmatig onderhoud is van essentieel belang voor de veiligheid van de
  gebruiker en het leveren van optimale prestaties.
  • Gebruik de heggenschaar niet als onderdelen ervan versleten of beschadigd zijn. De desbetreffende onderdelen moeten vervangen of gerepareerd worden. Vervang versleten of beschadigde onderdelen door
  originele Honda-onderdelen. Niet-gelijkwaardige onderdelen kunnen
  schade aan de machine toebrengen en uw veiligheid op het spel zetten.
  • Houd de heggenschaar tijdens het gebruik stevig met beide handen vast
  om hem te allen tijde onder controle te houden.
  • Snoei een heg met het mes naar buiten gericht.
  Draai het mes niet en houd deze ook niet dichter bij uw lichaam.
  • Strek u niet uit om met de heggenschaar ergens bij te kunnen. Gebruik de
  heggenschaar niet op een ladder, tafel of andere onstabiele ondergrond.

  10 • Page 13

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 11

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Verantwoordelijkheid van de gebruiker
  • Letsel door trillingen en koude:
  U kunt een prikkende of brandende pijn in uw vingers voelen en uw vingers kunnen, afhankelijk van uw gestel, bleek en gevoelloos worden. Vermoed wordt dat deze verschijnselen veroorzaakt door het blootstaan aan
  trillingen en/of koude. Het kritieke punt voor wat betreft deze verschijnselen is nog niet vastgesteld, maar houd u aan de volgende instructies.
  * Beperk het aantal uren dat u per dag met de heggenschaar werkt.
  Op één dag zou u niet alleen met de heggenschaar moeten werken,
  maar ook ander werk moeten verrichten zonder dat u daarbij aan trillingen van machines bent blootgesteld.
  * Houd uw lichaam warm, in het bijzonder uw handen, polsen en armen.
  * Houd pauze met kortere tussenpozen en doe armoefeningen om de
  bloedcirculatie optimaal te laten verlopen. Rook niet tijdens het werk.
  * Raadpleeg direct een arts als uw vingers onprettig voelen, rood worden en zwellen en vervolgens bleek en gevoelloos worden.
  • Letsel door herhaaldelijk gebruik van het apparaat:
  Door het langdurig uitvoeren van één en dezelfde handeling kan letsel
  ontstaan. Houd u aan de volgende instructies om het ontstaan van letsel
  te beperken.
  * Vermijd herhaalde handelingen waarbij u uw pols(en) in gebogen, uitgerekte of gedraaide stand houdt.
  * Houd regelmatig pauze om het effect van de herhaalde handelingen te
  beperken. Neem de tijd als u herhaalde handelingen uitvoert. Werk niet
  gehaast met de heggenschaar.
  * Neem contact op met uw arts als uw vingers, handen, polsen en/of
  armen kloppen of verdoofd voelen.

  11 • Page 14

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 12

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Kinderen en veiligheid
  • Houd kinderen binnenshuis en onder toezicht als er in de buurt een heggenschaar wordt gebruikt. Kleine kinderen bewegen snel en het werken
  met heggenscharen heeft op hen een bijzondere aantrekkingskracht.
  • Ga er nooit van uit dat kinderen op dezelfde plaats blijven. Blijf opletten en
  schakel de heggenschaar uit als er kinderen in de buurt komen.
  • Kinderen mogen de heggenschaar in geen geval gebruiken, zelfs niet
  onder toezicht van een volwassene.
  Gevaar van wegspringende voorwerpen
  Voorwerpen die door het bewegende mes worden geraakt, kunnen met grote
  kracht worden weggeslingerd en daardoor ernstig letsel veroorzaken.
  • Controleer het terrein waar u met de heggenschaar aan het werk wilt gaan
  grondig en verwijder alle voorwerpen (stenen, takken, stukken draad, botten, enz.) die door het mes weggeslingerd zouden kunnen worden.

  12 • Page 15

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 13

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Gevaar van brand en verbranding
  Benzine is uiterst brandbaar en brandstofdampen kunnen exploderen.
  Ga uiterst zorgvuldig te werk met benzine. Houd benzine buiten bereik van
  kinderen.
  • Bewaar benzine alleen in daarvoor geschikte jerrycans.
  • Vul alleen in de buitenlucht brandstof bij en rook niet tijdens het bijvullen
  van en het omgaan met brandstof.
  • Vul brandstof bij voor het starten van de motor. Verwijder de dop van de
  brandstoftank nooit en vul geen benzine bij als de motor draait of als deze
  warm is.
  • Probeer de motor niet te starten als er benzine is geknoeid en verwijder de
  heggenschaar van de plaats waar geknoeid is. Niet roken en geen vuur
  maken. Wacht tot alle benzine is verdampt.
  • Draai de dop van de benzinetank en van de jerrycan(s) goed vast.
  • Als u de motor na het bijvullen van brandstof wilt starten, doe dit dan op
  ten minste 3 meter (10 ft.) afstand van de plaats waar brandstof is bijgevuld.
  • Berg de heggenschaar nooit op met benzine in de tank in een gebouw
  waar met open vuur, vonken of sterke warmtebronnen wordt gewerkt.
  • Berg het apparaat pas op als de motor volledig is afgekoeld.
  • U kunt het risico van brand verregaand beperken door bladeren, gras, vet
  en olie te verwijderen van de heggenschaar, in het bijzonder van de motor,
  de uitlaatdemper en de brandstoftank.
  Laat geen bakken met plantaardig materiaal achter in of bij gebouwen.
  • Als de tank afgetapt moet worden, moet dit in de buitenlucht bij koude
  motor gebeuren.

  13 • Page 16

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 14

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  WAARSCHUWING

  Voor een veilig gebruik
  Gevaar van koolmonoxidevergiftiging
  Het uitlaatgas bevat koolmonoxide, een kleur- en reukloos giftig gas.
  Het inademen ervan kan leiden tot bewusteloosheid en de dood.
  • Als u de motor in een afgesloten ruimte, of zelfs in een gedeeltelijk afgesloten ruimte, laat draaien, kan de hoeveelheid giftig uitlaatgas in de lucht
  gevaarlijk worden.
  Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat uitlaatgassen zich
  ophopen.
  • Vervang een defecte uitlaatdemper.
  • Laat de motor niet draaien in een (gedeeltelijk) afgesloten ruimte waar het
  gevaarlijke koolmonoxide blijft hangen.

  14 • Page 17

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 15

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  2. PLAATS VAN VEILIGHEIDSLABELS

  Bij het werken met uw heggenschaar dient u zorgvuldig te werk te gaan.
  Daarom zijn er waarschuwingsstickers op de machine aangebracht om u er
  door middel van pictogrammen aan te herinneren welke voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. De betekenis ervan wordt uitgelegd op bladzijde 3.
  Deze waarschuwingsstickers zijn een wezenlijk onderdeel van uw heggenschaar. Als er een loslaat of onleesbaar wordt, dient u contact op te nemen
  met uw Honda-dealer om hem te vervangen.

  <Type voor Europa>

  WAARSCHUWING VOOR DE GEBRUIKER

  HHH25S:

  15 • Page 18

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 16

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Plaats van CE-merk en geluidslabels
  HHH25D:
  <Type voor Europa>
  CE-MERK
  Naam en adres fabrikant
  Naam en adres verkooppunt

  Productiejaar
  Model

  GELUIDSLABEL

  16 • Page 19

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 17

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Plaats van geluidslabel
  HHH25D:
  <Type voor Australië>

  GELUIDSLABEL

  17 • Page 20

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 18

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Plaats van CE-merk en geluidslabels
  HHH25S:
  <Type voor Europa>
  CE-MERK
  Naam en adres fabrikant
  Naam en adres verkooppunt

  Productiejaar
  Model

  GELUIDSLABEL

  18 • Page 21

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 19

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  3. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERDELEN
  HHH25D:
  HANDPOMP

  LUCHTFILTER

  BRANDSTOFTANKDOP

  CHOKEHENDEL

  BRANDSTOFRETOURLEIDING
  (DOORZICHTIGE
  SLANG)

  MOTORNUMMER

  BRANDSTOFSLANG
  (ZWARTE SLANG)
  HANDGREEP REPETEERSTARTER
  VOORSTE HANDGREEP
  MESSENBALK

  BRANDSTOFTANK
  MOTORSCHAKELAAR
  ONTGRENDELKNOP
  GASHENDEL

  MES

  ACHTERSTE
  HANDGREEP
  FRAMENUMMER
  TRANSMISSIE
  OLIEVULDOP

  DRAAIBLOKKERING
  GASHENDEL

  TRANSPORTKAP

  VEILIGHEIDSBRIL

  GEREEDSCHAPSSET

  19 • Page 22

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 20

  HHH25S:

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  BRANDSTOFTANKDOP
  HANDPOMP
  LUCHTFILTER

  CHOKEHENDEL

  BRANDSTOFRETOURLEIDING
  (DOORZICHTIGE
  SLANG)

  MOTORNUMMER

  BRANDSTOFSLANG
  (ZWARTE SLANG)

  HANDGREEP REPETEERSTARTER
  AFVOERPLAAT
  VOORSTE HANDGREEP
  FRAMENUMMER

  MES

  TRANSMISSIE

  MESSENBALK
  BRANDSTOFTANK

  OLIEVULDOP

  TRANSPORTKAP
  ACHTERSTE
  HANDGREEP

  MOTORSCHAKELAAR
  ONTGRENDELKNOP
  GASHENDEL

  VEILIGHEIDSBRIL
  GASHENDEL

  GEREEDSCHAPSSET

  20 • Page 23

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 21

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Noteer het framenummer en het motornummer (zie bladzijde 19 of 20) in de
  ruimte hieronder. Geef deze nummers door bij het bestellen van onderdelen,
  bij het stellen van technische vragen of het indienen van garantieclaims.
  Motornummer:
  Framenummer:

  21 • Page 24

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 22

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  4. BEDIENING

  1. Motorschakelaar
  Met de motorschakelaar wordt de ontsteking in- en uitgeschakeld.
  De motor kan alleen draaien als de motorschakelaar in stand AAN staat.
  Als de motorschakelaar in stand UIT wordt gezet, wordt de motor uitgeschakeld.
  HHH25D:
  MOTORSCHAKELAAR

  UIT

  HHH25S:

  UIT

  AAN

  AAN

  MOTORSCHAKELAAR

  UIT

  22

  AAN • Page 25

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 23

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  2. Chokehendel
  Met de chokehendel wordt de choke in de carburateur geopend en gesloten.
  In stand GESLOTEN wordt het lucht/brandstofmengsel verrijkt om een
  koude motor te starten.
  In stand OPEN is het lucht/brandstofmengsel afgestemd op normaal
  draaien en op het opnieuw starten van een warme motor.

  OPEN

  GESLOTEN

  CHOKEHENDEL

  3. Repeteerstarter
  Door aan de handgreep van de repeteerstarter te trekken wordt de motor
  gestart.
  HANDGREEP REPETEERSTARTER

  23 • Page 26

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 24

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  4. Gashendel
  Met de gashendel wordt het motortoerental geregeld.
  Als de gashendel wordt ingeknepen, stijgt het motortoerental en als de
  gashendel wordt losgelaten, daalt het motortoerental.
  AANWIJZING:
  De ontgrendelknop moet ingeknepen worden voordat de gashendel
  bediend kan worden.

  HHH25D:
  ONTGRENDELKNOP GASHENDEL

  Als de gashendel geleidelijk wordt
  ingeknepen, stijgt het motortoerental en begint het mes te bewegen.
  Knijp de gashendel verder in om het
  toerental van de motor en de snelheid van het mes te verhogen.
  Als de gashendel losgelaten wordt,
  daalt het motortoerental; het mes
  blijft door de massatraagheid nog
  even bewegen en stopt na korte tijd.
  Ontgrendelknop gashendel:
  De ontgrendelknop zorgt ervoor dat
  de gashendel bediend kan worden.
  De gashendel kan niet worden ingeknepen tenzij de ontgrendelknop
  eerst is ingedrukt.

  SNEL
  LANGZAAM

  GASHENDEL

  HHH25S:
  ONTGRENDELKNOP GASHENDEL

  SNEL
  LANGZAAM
  GASHENDEL

  24 • Page 27

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 25

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  5. CONTROLE VOORAF

  Voer voor veilig en efficiënt snoeien altijd eerst de volgende controles uit:
  WAARSCHUWING

  Plaats de heggenschaar op een vlakke ondergrond alvorens de controle
  vooraf uit te voeren. Stop de motor en zorg ervoor dat de motorschakelaar in
  de stand UIT staat om er zeker van te zijn dat de motor niet per ongeluk
  start.
  1. Controleer het motorolieniveau
  VOORZICHTIG:
  Als de motor draait terwijl het olieniveau te laag is, kan dat tot ernstige
  motorschade leiden.
  1. Plaats de kap over de messen, plaats de heggenschaar verticaal op een
  horizontale tafel en houd het mes vast.
  HHH25D: Knijp de draaiblokkering in en draai de achterste handgreep 90°
  rechtsom of linksom. Leg de heggenschaar op een vlakke ondergrond en
  verwijder de olievuldop.
  HHH25D:

  HHH25S:

  DRAAIBLOKKERING

  2.Controleer het olieniveau:
  Het dient gelijk te liggen met de rand van de vulopening. Controleer de
  olie op vervuiling en veroudering.
  3.Vul de voorgeschreven olie bij tot aan de rand van de vulhals als het
  niveau te laag is (zie bladzijde 26).
  Vervang de olie als deze vervuild of verouderd is (zie bladzijde 47).
  4.Plaats de olievuldop.

  25 • Page 28

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 26

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Controleer elke 10 bedrijfsuren het olieniveau en vul olie bij tot boven aan de
  rand van de vulopening als de motor langer dan 10 uur achter elkaar gebruikt
  wordt.
  HOEVEELHEID MOTOROLIE: 0,08 l (0,08 US qt, 0,07 Imp qt)
  OLIEVULPIJP

  MAXIMUM
  OLIENIVEAU

  OLIEVULDOP

  MAXIMUM OLIENIVEAU

  Gebruik viertaktolie die aan de API-serviceklasse SE of hoger voldoet (of
  gelijkwaardig). Controleer altijd of op het API-servicelabel op de olieflacon de
  letters SE of hoger staan vermeld (of gelijkwaardig).
  SAE 10W-30 is voorgeschreven voor algemeen gebruik. Wanneer de temperatuur ter plaatse binnen het aangegeven bereik valt, kan olie met een andere
  viscositeit, zoals aangegeven in de tabel, gebruikt worden.

  OMGEVINGSTEMPERATUUR

  VOORZICHTIG:
  Het gebruik van een niet-vuilopnemende olie of tweetaktolie kan een negatieve invloed hebben op de levensduur van de motor.

  26 • Page 29

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 27

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  2. Controleer het brandstofniveau
  Gebruik loodvrije autobenzine van 91 RON of hoger (PON 86 of hoger).
  Gebruik nooit oude of vervuilde benzine of een olie/benzinemengsel. Voorkom dat er vuil of water in de brandstoftank komt.
  WAARSCHUWING

  • Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden
  exploderen.
  • Vul brandstof bij in een goed geventileerde omgeving terwijl de motor is
  uitgeschakeld. Rook niet en voorkom open vuur en vonken tijdens het
  tanken en in ruimten waar brandstof is opgeslagen.
  • Doe niet te veel benzine in de tank (er mag geen benzine in de vulopening
  staan). Controleer na het bijvullen of de tankdop goed is vastgedraaid.
  • Mors geen brandstof. Gemorste brandstof of brandstofdamp kan in brand
  vliegen. Verwijder gemorste brandstof alvorens de motor te starten.
  • Voorkom herhaaldelijk of langdurig contact van brandstof met de huid en
  het inademen van benzinedampen.
  BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
  VOORZICHTIG:
  Alternatieve brandstoffen worden niet aanbevolen; deze kunnen schadelijk
  zijn voor het brandstofsysteem.

  27 • Page 30

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 28

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Vul brandstof bij in een goed geventileerde omgeving terwijl de motor is uitgeschakeld. Laat de motor eerst afkoelen als deze heeft gedraaid. Vul nooit
  brandstof bij in ruimten waar brandstofdampen in contact kunnen komen
  met vonken of open vuur.
  1. Plaats de heggenschaar horizontaal en controleer aan de buitenzijde van
  de tank of de tank vol is.
  2.Vul de tank indien nodig tot aan het aangegeven niveau. Draai de dop van
  de brandstoftank langzaam los, zodat eerst de overdruk in de tank kan ontsnappen. Als de tankdop snel losgedraaid wordt, kan er brandstof uit de
  tank spuiten.
  BRANDSTOFTANK

  BRANDSTOFTANKDOP
  MAXIMUM
  BRANDSTOFNIVEAU

  28 • Page 31

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 29

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  AANWIJZING:
  Benzine veroudert erg snel afhankelijk van factoren als blootstelling aan licht,
  temperatuur en tijd.
  In het ergste geval kan benzine binnen 30 dagen bederven.
  Het gebruik van vervuilde benzine kan de motor ernstig beschadigen (verstopte carburateur, vastzittende klep).
  Dergelijke schade die ontstaat door het gebruik van slechte en/of verouderde
  benzine valt niet onder de garantie.
  Volg om dergelijke schade te voorkomen de volgende aanbevelingen strikt
  op:
  • Gebruik alleen de voorgeschreven benzine (zie bladzijde 27).
  • Gebruik verse en schone benzine.
  • Bewaar benzine in een goedgekeurde tank om verslechtering van de kwaliteit tegen te gaan.
  • Tap de brandstoftank en carburateur af als het apparaat langer dan
  30 dagen niet wordt gebruikt (zie bladzijde 57).
  Benzine met alcohol
  Als u benzine met alcohol wilt gebruiken, dient u zich ervan te verzekeren dat
  het octaangetal gelijk of hoger is dan door Honda wordt aanbevolen. Er zijn
  twee soorten benzine met alcohol: ethanol en methanol. Gebruik geen benzine met meer dan 10% ethanol. Gebruik geen benzine met methanol waaraan geen cosolventen en corrosieremmende middelen zijn toegevoegd.
  Gebruik geen benzine met meer dan 5% methanol, zelfs niet als het mengsel
  cosolventen en corrosieremmende middelen voor methanol bevat.
  AANWIJZING:
  • Schade aan het brandstofsysteem of slechte prestaties ten gevolge van
  het gebruik van benzine met alcohol vallen niet onder de garantie. Honda
  kan het gebruik van benzine met methanol niet goedkeuren, aangezien
  nog niet voldoende is aangetoond of deze brandstof geschikt is.
  • Probeer, alvorens brandstof bij een onbekende leverancier aan te schaffen, er achter te komen of de brandstof alcohol bevat en zo ja, het soort en
  de hoeveelheid. Als de motor storingen vertoont bij gebruik van benzine
  met alcohol of benzine waarvan wordt vermoed dat deze alcohol bevat,
  gebruik dan benzine waarvan zeker is dat deze geen alcohol bevat.

  29 • Page 32

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 30

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  3. Controleer het luchtfilterelement
  VOORZICHTIG:
  Laat de motor nooit zonder luchtfilter draaien; voortijdige slijtage zal het
  resultaat zijn.
  1. Zet de chokehendel in stand GESLOTEN (zie bladzijde 23).
  2.Verwijder het luchtfilterdeksel door de rechter borglip en de twee linker
  borglippen los te nemen.
  3.Controleer het luchtfilterelement op vervuiling en verstopping.
  Reinig het luchtfilterelement als het vuil is (zie bladzijde 49).
  4.Plaats het luchtfilterelement weer.
  5.Plaats het luchtfilterdeksel door eerst de linker borglippen in het filterhuis
  te steken en vervolgens de rechter borglip van het deksel vast te klikken.
  LUCHTFILTERELEMENT

  LUCHTFILTERDEKSEL

  LINKER
  BORGLIPPEN

  RECHTER BORGLIP

  30 • Page 33

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 31

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  4. Controleer de speling van de gaskabel
  • Controleer de speling van de gaskabel bij het uiteinde van de kabel door
  de gashendel een paar keer in te knijpen en weer los te laten. De speling
  bij het uiteinde van de gaskabel moet 0,5 – 2,5 mm (0,02 – 0,10 in.) bedragen.
  SPELING:
  0,5 – 2,5 mm
  (0,02 – 0,10 in.)
  BORGMOER

  STELMOER

  • Controleer of de gashendel soepel werkt en altijd naar de uitgangspositie
  terugspringt.
  5. Controleer de achterste handgreep (HHH25D)
  • Controleer of de achterste handgreep soepel draait als de draaiblokkering
  wordt ingeknepen.
  • Controleer of de draaiknop blokkeert in de middelste, de linker en de rechter stand als de draaiblokkering wordt losgelaten.

  DRAAIBLOKKERING

  31 • Page 34

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 32

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  6. Controle mes
  WAARSCHUWING

  Controleer het mes om veiligheidsredenen op slijtage en beschadiging en
  controleer of bouten en moeren goed vastzitten alvorens de motor te starten. Als de heggenschaar met een versleten, gescheurd of beschadigd mes
  wordt gebruikt, kan dat tot persoonlijk letsel en schade aan de machine leiden. Een versleten, gescheurd of beschadigd mes kan breken; stukken van
  het beschadigde mes kunnen dan de gebruiker en/of omstanders ernstig of
  zelfs dodelijk letsel toebrengen.
  VOORZICHTIG:
  Draag stevige werkhandschoenen om uw handen te beschermen als u werkzaamheden nabij of aan het mes uitvoert.
  1. Stop de motor en zet de motorschakelaar in de stand UIT.
  2.Verwijder het mes. Draag hierbij stevige werkhandschoenen.
  3.Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten. Draai de bouten en
  moeren vast als ze loszitten. Raadpleeg een officiële Honda-dealer als het
  u niet zelf lukt.
  BOUTEN/MOEREN

  BOUTEN/MOEREN

  [HHH25D]

  [HHH25S]

  4.Controleer het mes en de beschermer op slijtage, verbuiging, scheurtjes,
  verkleuring door hitte en andere beschadigingen. Raadpleeg een officiële
  Honda-dealer als er iets niet in orde is.
  NORMAAL

  VERBOGEN

  32

  VERSLETEN

  GESCHEURD • Page 35

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 33

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  7. Controleer alle bouten en moeren
  1. Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten. Draai ze indien nodig
  goed vast.
  2.Controleer of de bevestigingsbouten of -schroeven van de handgreep
  goed vastzitten en draai ze indien nodig goed vast.
  HHH25D:

  VOORSTE HANDGREEP

  BEVESTIGINGSMOEREN
  HANDGREEP
  BEVESTIGINGSMOER
  HANDGREEP

  BEVESTIGINGSBOUTEN
  HANDGREEP
  BEVESTIGINGSMOEREN
  HANDGREEP

  HHH25S:

  BEVESTIGINGSMOEREN
  HANDGREEP

  BEVESTIGINGSSCHROEVEN
  HANDGREEP
  BEVESTIGINGSBOUTEN
  HANDGREEP

  VOORSTE
  HANDGREEP

  33 • Page 36

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 34

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  6. STARTEN VAN DE MOTOR
  WAARSCHUWING

  • De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een kleur- en geurloos giftig
  gas. Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte draaien. Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Start de motor op een plaats die voldoende ver verwijderd is van mensen,
  dieren en omliggende gebouwen. Controleer of er geen voorwerpen liggen op de plaats waar u aan het werk gaat.
  VOORZICHTIG:
  Start de motor niet met de heggenschaar van de grond. De heggenschaar
  kan een onverwachte beweging maken en daardoor bijvoorbeeld uw benen
  raken.
  AANWIJZING:
  Leg de heggenschaar neer op een vlakke, schone ondergrond en controleer of
  het mes geen contact maakt met de grond of andere voorwerpen.
  1. Verwijder de transportkap van de heggenschaar.
  2.Zet de motorschakelaar in de stand AAN.
  HHH25D:
  MOTORSCHAKELAAR

  ON

  HHH25S:

  MOTORSCHAKELAAR
  AAN

  AAN

  34

  AAN • Page 37

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 35

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  3.Zet de chokehendel in de stand GESLOTEN om een koude motor te starten.
  Warme motor opnieuw starten: laat de chokehendel in stand OPEN staan.

  GESLOTEN

  GESLOTEN

  CHOKEHENDEL

  4.Bedien de handpomp een aantal keer tot er duidelijk zichtbaar brandstof
  door de (doorzichtige) retourslang stroomt.
  HANDPOMP

  BRANDSTOFRETOURLEIDING
  (DOORZICHTIGE SLANG)

  35 • Page 38

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 36

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  5. Trek licht aan de handgreep van de repeteerstarter tot een weerstand voelbaar is; geef dan een flinke ruk aan de handgreep in de aangegeven richting.
  Geleid de handgreep van de repeteerstarter terug.
  Zorg ervoor dat personen en dieren, met name achter u, op een veilige
  afstand van de heggenschaar staan voordat u aan de handgreep van de
  repeteerstarter trekt.
  HHH25D:
  POSITIE GEBRUIKER
  (rechts achter
  de heggenschaar)

  Houd de voorste handgreep
  stevig vast met uw linkerhand.

  Trekrichting
  Plaats uw bovenbeen en knie op
  de achterste handgreep en houd deze tegen.

  HHH25S:

  POSITIE GEBRUIKER
  (rechts achter de heggenschaar)
  Houd de achterste handgreep
  stevig vast met uw linkerhand.

  Trekrichting
  Plaats uw linkervoet op het onderste deel van
  de achterste handgreep en houd deze tegen.

  VOORZICHTIG:
  • Trek krachtig aan de handgreep van de repeteerstarter. Als de motor is
  aangeslagen, stijgt het motortoerental. Als het starttoerental te laag is,
  slaat de motor mogelijk niet aan.
  • Laat de handgreep van de repeteerstarter niet los als het koord volledig
  uitgetrokken is, aangezien de handgreep dan de onderdelen kan beschadigen die ernaast zitten.
  • Trek het startkoord niet uit terwijl de motor in werking is, aangezien daardoor de motor kapot kan gaan.
  • Bedien de gashendel niet terwijl u het startkoord uittrekt. Het mes treedt
  dan plotseling in werking. Dat is gevaarlijk.
  36 • Page 39

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 37

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  6.Als de chokehendel in de stand GESLOTEN is gezet om de motor te starten, beweeg de hendel dan geleidelijk naar de stand OPEN als de motor
  op bedrijfstemperatuur komt.

  OPEN

  OPEN
  CHOKEHENDEL

  Opnieuw starten bij warme motor
  Als de motor bij hogere buitentemperaturen wordt uitgezet en na een tijdje
  opnieuw wordt gestart, kan het zijn dat de motor de eerste keer dat u aan het
  startkoord trekt niet start.
  Volg indien nodig onderstaande procedure:
  BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGEL
  Zet de motorschakelaar in stand UIT alvorens de onderstaande procedure uit
  te voeren. Hierdoor wordt voorkomen dat de motor start en met maximaal
  toerental draait als de gasklep volledig geopend is. Als de motor start met de
  gasklep volledig geopend, is het mogelijk dat het mes met maximale snelheid beweegt. Dit kan leiden tot ernstig letsel.
  1. Zet de motorschakelaar in de stand UIT.
  2.Zet de chokehendel in de stand OPEN.
  3.Knijp de gashendel volledig in.
  4.Trek 3 tot 5 keer aan het startkoord.
  5.Volg de procedure voor het starten van de motor op bladzijde 34 en start
  de motor met de chokehendel in de stand OPEN.

  37 • Page 40

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 38

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Modificatie carburateur voor gebruik op grote hoogte
  Op grote hoogte is het standaard lucht/brandstofmengsel te rijk. Hierdoor zal
  het vermogen afnemen en het brandstofverbruik toenemen. Door een erg rijk
  mengsel zal er aanslag op de bougie ontstaan en wordt het starten moeilijker. Door langdurig gebruik van de machine op grotere hoogte dan die waarvoor de motor is afgesteld, kunnen de emissiewaarden stijgen.
  De werking op grote hoogte kan verbeterd worden door bepaalde aanpassingen aan de carburateur. Als u de heggenschaar permanent op grote hoogte,
  hoger dan 1.500 m (5.000 ft) gebruikt, laat de carburateur dan aanpassen
  door uw officiële Honda-dealer. Deze motor zal met een aangepaste carburateurafstelling bij gebruik op grote hoogte tijdens zijn gehele levensduur aan
  alle emissie-eisen voldoen.
  Zelfs met een aanpassing aan de carburateur zal het motorvermogen voor
  elke 300 m (1.000 ft) hoogte toch 3,5% afnemen. Als de carburateur niet aangepast wordt, zal het vermogen nog meer afnemen.
  VOORZICHTIG:
  Wanneer de carburateur aangepast is voor gebruik op grote hoogte zal het
  lucht/brandstofmengsel te arm zijn voor het gebruik in lager gelegen gebieden. Bij gebruik op hoogtes beneden 1.500 meter (5.000 ft) met een aangepaste carburateurafstelling kan de motor oververhit raken en ernstige
  motorschade het gevolg zijn. Laat uw Honda-dealer de carburateur terugstellen naar de fabrieksinstellingen wanneer u de machine op lagere hoogte
  gaat gebruiken.

  38 • Page 41

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 39

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  7. GEBRUIK HEGGENSCHAAR

  Lees de veiligheidsinstructies op bladzijde 5 t/m 14 grondig voordat u met de
  heggenschaar aan het werk gaat.
  Schakel de motor direct uit als u een abnormaal geluid, een vreemde geur,
  abnormale trillingen of andere ongewone verschijnselen opmerkt en raadpleeg uw officiële Honda-dealer.
  Houd de handgrepen vast met beide handen.
  HHH25D: Houd met één hand de voorste handgreep en met de andere hand
  de achterste handgreep (met gashendel) vast.
  HHH25S: Houd met uw rechterhand de voorste handgreep en met uw linkerhand de achterste handgreep (met gashendel) vast.
  VOORZICHTIG:
  Houd de heggenschaar altijd met twee handen vast.
  WAARSCHUWING

  Stel de heggenschaar niet in werking als het mes uw voeten kan raken. Als
  het mes uw voeten raakt, kunt u letsel oplopen.
  AANWIJZING:
  Deze heggenschaar is ontworpen voor het snoeien van heggen en kan takken
  tot een diameter van maximaal 8 mm (0,31 in.) snijden. Gebruik de heggenschaar niet voor het snoeien van dikkere takken dan hierboven aangegeven
  en ook niet om hard materiaal, met uitzondering van hout, te snijden. Het
  mes en de aandrijving kunnen hierdoor beschadigd raken waardoor de
  levensduur verkort wordt.
  Werken met de heggenschaar:
  • Neem de nodige voorzichtigheid in acht bij het gebruik van de heggenschaar en beweeg het apparaat continu om te voorkomen dat de uitlaatgassen de heg in worden geblazen.
  • Als u de gashendel inknijpt terwijl de motor draait, stijgt het motortoerental en begint het mes te bewegen. Pas het motortoerental aan aan het formaat van de heg die u snoeit.
  VOORZICHTIG:
  Verhoog het motortoerental als u de heggenschaar gaat gebruiken. Door
  de heggenschaar met een laag motortoerental te gebruiken, kan de motor
  beschadigd raken.
  39 • Page 42

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 40

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  • Als u de bovenzijde van een heg snoeit, beweeg het mes dan herhaaldelijk
  naar rechts en naar links.
  • Kantel de heggenschaar een klein beetje (maximaal 10°) naar beneden om
  de bovenkant van de heg te snoeien.

  maximaal 10˚

  • Snoei met het mes naar buiten gericht.
  VOORZICHTIG:
  Richt het mes niet op uzelf terwijl het beweegt, en blijf op voldoende
  afstand van het mes.

  • Beweeg het mes van beneden naar boven om de zijkant van een heg te
  snoeien.

  40 • Page 43

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 41

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  HHH25S:
  • Laat de gesnoeide takken, bladeren enz. tijdens het snoeien op de afvoerplaat liggen.
  AFVOERPLAAT

  HHH25D:
  • De achterste handgreep kan in drie standen worden gezet (midden, 90°
  rechtsom, en 90° linksom).
  • Bovenste gedeelte: Zet de achterste handgreep in de middelste stand als u
  het bovenste gedeelte van een heg snoeit.
  • Zijkant: Als u het mes aan de linkerzijde van uw lichaam gebruikt, draai de
  achterste handgreep dan 90° linksom. Als u het mes aan de rechterzijde
  van uw lichaam gebruikt, draai dan de achterste handgreep 90° rechtsom
  (zie bladzijde 42).
  Als u de zijkant van een heg snoeit, richt dan de motor van de heg af en
  houd het mes plat op de heg.
  Draai de achterste handgreep 90˚ rechtsom.

  Middelste stand

  Draai de achterste handgreep 90˚ linksom.

  41 • Page 44

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 42

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Draai de achterste handgreep (HHH25D)
  1. Stop de motor als u de achterste handgreep draait.
  2.Laat, om de achterste handgreep te draaien, de gashendel en de ontgrendelknop los. Knijp vervolgens de draaiblokkering in en draai de handgreep
  rechts- of linksom.
  3.Draai de handgreep tot deze vastklikt. Controleer of de draaiblokkering
  terugkeert in de oorspronkelijke stand.
  • Bedien de gashendel, ontgrendelknop en draaiblokkering niet tegelijkertijd. Dit kan tot defecten leiden.

  DRAAIBLOKKERING

  • Probeer niet te ver te reiken.
  • Zorg dat het mes niet boven kniehoogte komt.
  • Zorg ervoor dat u met geen enkel lichaamsdeel in de nabijheid van het
  bewegende mes en de hete delen komt.

  42 • Page 45

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 43

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  8. UITZETTEN VAN DE MOTOR

  1. Laat de gashendel en de ontgrendelknop los.
  2.Zet de motorschakelaar in de stand UIT.
  Controleer visueel of het mes niet meer beweegt.
  3.Controleer of de motor is gestopt en of het mes niet meer beweegt voordat u de heggenschaar op de grond zet.
  VOORZICHTIG:
  Zelfs nadat de motor is gestopt, blijft het mes nog enkele seconden bewegen
  door de massatraagheid.
  4.Plaats de transportkap over het mes als u klaar bent met de heggenschaar.
  VOORZICHTIG:
  Opmerking: het mes blijft door de massatraagheid nog even bewegen nadat
  de motor is gestopt.
  HHH25D:

  UIT

  UIT

  LOS

  GASHENDEL

  HHH25S:

  MOTORSCHAKELAAR
  UIT

  LOS

  UIT

  43 • Page 46

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 44

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  9. ONDERHOUD
  WAARSCHUWING

  • Plaats de heggenschaar op een vlakke ondergrond alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Stop de motor en zorg ervoor dat de
  motorschakelaar in de stand UIT staat om er zeker van te zijn dat de
  motor niet per ongeluk start.
  • De heggenschaar dient door een officiële Honda-dealer te worden onderhouden, tenzij de eigenaar over de juiste gereedschappen en de vereiste
  technische vaardigheden beschikt.
  VOORZICHTIG:
  Gebruik voor onderhoud en reparatie alleen originele Honda-onderdelen of
  gelijkwaardige onderdelen. Door het gebruik van kwalitatief minder goede
  vervangingsonderdelen kan de heggenschaar beschadigd raken.
  Voor optimale prestaties is regelmatig onderhoud voor de Honda HHH25D/
  HHH25S van essentieel belang. Regelmatig onderhoud levert ook een bijdrage aan de verlenging van de levensduur. De intervallen en het soort
  onderhoud dat uitgevoerd moet worden, zijn in de tabel op bladzijde 45 aangegeven.
  Verwijder na gebruik alle takken, bladeren enz. van het mes voor een langere
  levensduur en betere efficiëntie.

  44 • Page 47

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 45

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Onderhoudsschema
  ONDERHOUDSINTERVAL (3)
  Uit te voeren na elke aangegeven
  maand of na het aantal gebruiksuren,
  afhankelijk van wat het eerst
  verstreken is.
  ONDERDEEL
  Motorolie

  Luchtfilter

  Voor elk
  gebruik

  Eerste
  maand
  of na
  10 uur.

  Elk
  jaar
  of elke
  100 uur.

  Elke
  Zie
  2 jaar
  bladzijde
  of 300 uur.

  Niveau controleren

  25

  Verversen

  47

  Controleren

  30

  Reinigen
  Bougie

  Elke
  Elke
  3 maanden 6 maanden
  of
  of
  25 uur.
  50 uur.

  (1 )

  49

  Controleren - afstellen

  50

  Vervangen

  50

  Gaskabel

  Controleren

  31

  Gashendel

  Controleren

  31

  Achterste handgreep
  (HHH25D)

  Controleren

  Mes

  Controleren

  32

  Messenbalk

  Controleren

  32

  Koelribben motor

  Controleren

  54

  Moeren, bouten,
  bevestigingsmiddelen

  Controleren
  (Indien nodig
  opnieuw vastdraaien)

  33

  31

  Vonkenvanger
  (indien van toepassing)

  52

  Brandstoftank

  Reinigen

  Brandstoffilter

  Controleren

  Koppelingsschoen
  en -trommel

  Controleren

  Transmissie

  Smeren

  Stationair toerental

  Controleren - afstellen

  Klepspeling

  Controleren - afstellen

  Verbrandingskamer

  Reinigen

  56
  55
  (2 )
  Elk jaar of 20 uur. (2)
  (2)

  (2 )
  (2)
  Na elke 300 uur. (2)

  Brandstofleidingen

  Controleren

  Elke 2 jaar (indien nodig vervangen) (2)

  Olieslang

  Controleren

  Elke 2 jaar (indien nodig vervangen) (2)

  (1 ) Voer het onderhoud vaker uit in stoffige gebieden.
  (2 ) Deze onderdelen moet u door uw dealer laten onderhouden.
  (3 ) Houd het aantal bedrijfsuren bij om de onderhoudsintervallen nauwkeurig vast te stellen.

  45 • Page 48

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 46

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Gereedschapsset
  Het bijgeleverde gereedschap is nodig voor het uitvoeren van bepaalde
  periodieke onderhoudswerkzaamheden, eenvoudige afstellingen en reparaties.

  BOUGIESLEUTEL
  GEREEDSCHAPSETUI

  SLEUTEL

  INBUSSLEUTEL

  46

  WRINGSTAAF BOUGIESLEUTEL • Page 49

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 47

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  1. Motorolie verversen
  AANWIJZING:
  Tap de olie af terwijl de motor nog warm is om de olie snel en volledig af te
  tappen.
  1. Controleer of de dop van de brandstoftank goed vastzit.
  2.Verwijder de olievuldop en tap de olie af in een opvangbak door de motor
  in de richting van de vulopening te kantelen.
  3.Vul de motor met de voorgeschreven olie (zie blz. 26) en controleer het
  olieniveau (zie bladzijde 25).
  4.Plaats de olievuldop.
  HOEVEELHEID MOTOROLIE: 0,08 l (0,08 US qt, 0,07 Imp qt)
  Was uw handen met water en zeep na het omgaan met afgewerkte olie.
  BRANDSTOFTANKDOP

  OLIEVULPIJP

  MAXIMUM
  OLIENIVEAU
  OLIEVULPIJP
  OLIEVULDOP

  MAXIMUM
  OLIENIVEAU

  47 • Page 50

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 48

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  AANWIJZING:
  Voer afgewerkte motorolie op de wettelijk voorgeschreven manier af. U dient
  de olie in een afgesloten verpakking bij een daarvoor bestemd inzamelpunt
  in te leveren. Niet bij het afval, in de natuur of in het riool gooien.

  48 • Page 51

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 49

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  2. Luchtfilter reinigen
  Een vervuild luchtfilter beperkt de hoeveelheid lucht die naar de carburateur
  stroomt. Reinig het luchtfilter regelmatig om defecten aan de carburateur te
  voorkomen. Reinig het luchtfilter vaker uit als de heggenschaar in stoffige
  gebieden wordt gebruikt.
  WAARSCHUWING

  Gebruik nooit benzine of oplosmiddelen met een laag vlampunt om het
  luchtfilterelement te reinigen. Brand of explosie zou het gevolg kunnen zijn.
  VOORZICHTIG:
  Laat de motor nooit draaien zonder luchtfilter. Dit zal leiden tot versnelde
  motorslijtage.
  1. Zet de chokehendel in stand GESLOTEN (zie bladzijde 23).
  2.Verwijder het luchtfilterdeksel door de rechter borglip en de twee linker
  borglippen los te nemen.
  3.Reinig het filterelement met een onbrandbaar oplosmiddel of een oplosmiddel met een hoog vlampunt en droog het grondig.
  4.Drenk het filterelement in schone motorolie en knijp erin om het teveel
  aan olie te verwijderen.
  5.Plaats het luchtfilterelement weer.
  6.Plaats het luchtfilterdeksel door eerst de linker borglippen in het filterhuis
  te steken en vervolgens de rechter borglip van het deksel vast te klikken.
  LUCHTFILTERELEMENT

  LUCHTFILTERDEKSEL

  LINKER
  BORGLIPPEN

  RECHTER BORGLIP

  49 • Page 52

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 50

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  3. Onderhoud bougie
  Aanbevolen bougie: CMR5H (NGK)
  Voor een goede werking van de motor moet de bougie goed afgesteld en
  schoon zijn.
  WAARSCHUWING

  Als de motor gedraaid heeft, is de uitlaatdemper erg heet. Raak deze daarom
  niet aan.
  VOORZICHTIG:
  Gebruik nooit een bougie met een onjuiste warmtegraad.
  1. Draai de flensbout los met een inbussleutel.
  2.Verwijder de bovenkap door deze naar links te schuiven.
  Trek niet aan het startkoord als de bovenste afdekkap verwijderd is.
  Onder de bovenkap zitten draaiende en hete onderdelen.
  FLENSBOUT

  BOVENKAP

  3.Reinig de directe omgeving van de bougie.
  4.Verwijder de bougiedop en verwijder de bougie met een passende bougiesleutel.
  BOUGIEDOP
  BOUGIE

  50 • Page 53

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 51

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  5.Controleer de bougie visueel. Gooi de bougie weg als er zichtbare slijtage
  is of als de isolator scheurtjes of splinters vertoont. Bij hergebruik de bougie reinigen met een staalborstel.
  6.Meet de elektrodenafstand met een voelermaatje. Verbuig de massa-elektrode indien nodig.
  De elektrodenafstand moet 0,6 – 0,7 mm (0,024 – 0,028 in) zijn
  0,6 – 0,7 mm
  (0,024 - 0,028 in.)

  AFDICHTRING

  7. Controleer of de afdichtring in goede staat verkeert en draai de bougie
  met de hand in om te voorkomen dat deze er scheef ingedraaid wordt.
  8. Draai de bougie, als deze op de zitting aanligt, met een bougiesleutel vast om
  de afdichtring samen te drukken.
  Draai een nieuwe bougie nog een halve slag verder om de afdichtring in te
  drukken. Draai een gebruikte bougie nog 1/8 tot 1/4 slag verder om de afdichtring in te drukken.
  VOORZICHTIG:
  De bougie moet goed vastgedraaid worden. Als de bougie niet goed vastgedraaid is, kan deze erg heet worden en kan de motor beschadigd raken.

  9.Plaats de bougiedop op de juiste manier.
  10.Plaats de bovenkap en draai de flensbout goed vast.
  Let op dat u de pakking niet naar beneden drukt bij het plaatsen van de
  bovenkap.
  51 • Page 54

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 52

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  4. Onderhoud vonkenvanger (indien van toepassing)
  WAARSCHUWING

  Als de motor gedraaid heeft, is de uitlaatdemper erg heet. Raak deze daarom
  niet aan.
  Controleer de vonkenvanger elke 100 uur om een goede werking te garanderen.
  1. Draai de flensbout los met een inbussleutel (zie bladzijde 50).
  2.Verwijder de bovenkap door deze naar links te schuiven (zie bladzijde 50).
  Trek niet aan het startkoord als de bovenste afdekkap verwijderd is. Onder
  de bovenkap zitten draaiende en hete onderdelen.
  3.Verwijder de 4mm-schroeven van de vonkenvanger en verwijder de vonkenvanger uit de uitlaatdemper.
  UITLAATDEMPER

  4 mm-SCHROEVEN

  VONKENVANGER

  52 • Page 55

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 53

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  4.Verwijder de koolafzetting op de vonkenvanger met een borstel. Let op dat
  u de vonkenvanger niet beschadigd.
  De vonkenvanger dient vrij van scheuren en gaten te zijn. Als de vonkenvanger beschadigd of overmatig vuil is, laat hem dan nakijken door uw
  Honda-dealer.
  5.Plaats de vonkenvanger in omgekeerde volgorde van het verwijderen.
  6.Plaats de bovenkap en draai de flensbout goed vast.
  Let op dat u de pakking niet naar beneden drukt bij het plaatsen van de
  bovenkap.
  ROOSTER VONKENVANGER

  53 • Page 56

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 54

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  5. Koelribben motorblok controleren
  Kijk door de bovenkap en controleer de koelribben. Als de koelribben bedekt
  zijn met gras, bladeren en/of modder, dienen ze gereinigd te worden. Raadpleeg hiervoor uw officiële Honda-dealer.
  KOELRIBBEN (achter de bovenkap)

  54 • Page 57

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 55

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  6. Onderhoud brandstoffilter
  WAARSCHUWING

  Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden exploderen. Niet roken en geen open vuur of vonken in de nabijheid.
  1. Controleer of de olievuldop goed vastzit.
  2. Verwijder de dop van de brandstoftank en giet de benzine in een jerrycan
  door de heggenschaar in de richting van de vulopening te kantelen.

  OLIEVULDOP

  BRANDSTOFVULOPENING

  3. Trek het brandstoffilter met een ijzerdraadje voorzichtig door de vulopening uit de
  tank.
  4.Controleer of het brandstoffilter vuil is. Als het brandstoffilter vuil is, reinig
  het dan voorzichtig met een onbrandbaar oplosmiddel of een oplosmiddel
  met een hoog vlampunt. Vervang het brandstoffilter als het erg vuil is.
  <Type voor Europa>

  BRANDSTOFFILTER

  <Behalve type voor Europa>

  BRANDSTOFFILTER

  5.Plaats het brandstoffilter terug in de tank en draai de tankdop goed vast.
  55 • Page 58

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 56

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  7. Brandstoftank reinigen
  WAARSCHUWING

  Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden exploderen. Niet roken en geen open vuur of vonken in de nabijheid.
  1. Controleer of de olievuldop goed vastzit.
  2. Verwijder de dop van de brandstoftank en giet de benzine in een jerrycan
  door de heggenschaar in de richting van de vulopening te kantelen.

  VULDOP MOTOROLIE

  BRANDSTOFVULOPENING

  3. Trek het brandstoffilter met een ijzerdraadje voorzichtig door de vulopening uit de
  tank.

  4.Verwijder het water en vuil onder in de tank door deze aan de binnenzijde
  schoon te spoelen met een oplosmiddel dat niet brandbaar is of een hoog
  vlampunt heeft.
  <Type voor Europa>

  BRANDSTOFFILTER

  <Behalve type voor Europa>

  BRANDSTOFFILTER

  5.Plaats het brandstoffilter terug in de tank en draai de tankdop goed vast.
  56 • Page 59

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 57

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  10. OPSLAG

  Goede voorbereidingen voor opslag zijn belangrijk om uw heggenschaar
  mechanisch en optisch in goede conditie te houden. De volgende stappen
  dragen ertoe bij dat corrosie geen vat op uw heggenschaar krijgt.
  VOORZICHTIG:
  • Als u met de heggenschaar gewerkt heeft, is de motor erg heet. Laat hem
  daarom eerst afkoelen.
  • Leg de heggenschaar op een vlakke ondergrond en verwijder de bougiedop om er zeker van te zijn dat de motor niet per ongeluk gaat draaien.
  1. Reinig alle oppervlakken, werk beschadigde lak bij en breng op alle delen
  die zouden kunnen roesten een dun laagje olie aan.
  2.Tap de brandstof af....
  WAARSCHUWING

  Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden exploderen. Niet roken en geen open vuur of vonken in de nabijheid.
  a. Zorg ervoor dat de olievuldop goed vastgedraaid is.
  b. Verwijder de dop van de brandstoftank en giet de benzine in een jerrycan
  door de heggenschaar in de richting van de vulopening te kantelen.

  VULDOP MOTOROLIE

  BRANDSTOFVULOPENING

  57 • Page 60

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 58

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  c. Bedien de handpomp een aantal keer tot alle in de retourleiding (doorzichtige slang) achtergebleven brandstof naar de tank is gepompt.
  BRANDSTOFTANKDOP
  HANDPOMP

  BRANDSTOFRETOURLEIDING
  (DOORZICHTIGE SLANG)

  d. Kantel de heggenschaar nogmaals in de richting van de vulopening om de
  resterende benzine in de jerrycan te gieten.
  e. Draai de tankdop goed vast nadat alle brandstof is afgetapt.
  3.Ververs de motorolie (zie bladzijde 47).
  4.Reinig het luchtfilter (zie bladzijde 49).
  5.Draai de flensbout los met een inbussleutel en verwijder de bovenste
  afdekkap (zie bladzijde 50).
  6.Verwijder de bougie (zie bladzijde 50).
  7. Giet enkele druppels schone motorolie in de cilinder.
  8.Plaats de bovenste afdekkap voorlopig.
  9.Trek enkele malen aan het startkoord om de olie in de cilinder te verdelen.
  10.Verwijder de bovenste afdekkap en plaats de bougie terug.
  11. Plaats de bovenkap en draai de flensbout goed vast.
  12.Trek langzaam aan de handgreep van het startkoord tot er compressieweerstand voelbaar is.
  13.Breng olie aan op het mes.
  14.Plaats de transportkap om het mes.
  15.Bewaar de heggenschaar buiten het bereik van kinderen, en in een vochten stofvrije omgeving.
  16.Dek de heggenschaar af tegen stof.

  58 • Page 61

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 59

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  11. STORINGZOEKEN

  Wanneer de motor niet aanslaat:
  1. Staat de motorschakelaar in stand AAN?
  2.Zit er brandstof in de tank (zie bladzijde 27)?
  WAARSCHUWING

  Benzine is uiterst brandbaar en kan onder bepaalde omstandigheden exploderen.
  Niet roken en geen open vuur of vonken in de nabijheid.
  3.Komt er benzine in de carburateur?
  Controleer dit door de handpomp een aantal maal te bedienen (zie bladzijde 35).
  4.Is de bougie in orde?
  Verwijder de bougie en controleer hem. Reinig de bougie, stel de elektrodenafstand af en droog de bougie. Vervang indien nodig (zie bladzijde 50).
  5.Breng de heggenschaar naar een officiële Honda-dealer als de motor nog
  steeds niet start.
  Schakel de motor direct uit als er abnormale trillingen optreden. Controleer
  of het mes goed is gemonteerd en of bouten en/of moeren goed zijn vastgedraaid. Controleer op slijtage, scheurtjes en andere beschadigingen (zie bladzijde 32).

  59 • Page 62

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 60

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  12. SPECIFICATIES

  Model
  Typecode

  Frame

  Type
  Mestype
  Totale lengte
  Totale breedte
  Totale hoogte
  Leeggewicht [massa]
  Koppelingstype
  Lengte mes

  Geluid en trillingen

  HHH25D
  UTBJ
  60ET, 60UT

  75ET, 75UT
  Dubbel mes
  1.080 mm (42,5 in.)
  1.220 mm (48,0 in.)
  312 mm (12,3 in.)
  259 mm (10,2 in.)
  6,3 kg (13,9 lbs)
  6,6 kg (14,6 lbs)
  Centrifugaalkoppeling
  580 mm (22,8 in.)
  720 mm (28,3 in.)

  Type
  Geluidsniveau op oorhoogte
  EN774: 1996/A3: 2001
  Variantie
  Gemeten geluidsvermogenniveau
  (2000/14/EC, 2005/88/EC)
  Variantie
  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
  (2000/14/EC, 2005/88/EC)
  Geluidsniveau
  volgens standaard voor New South
  Wales, Australië
  Trillingsniveau bij handen/
  Voor
  armen
  (EN12096: 1997 Bijlage D,
  Achter
  EN774: 1996/A3: 2001)
  Variantie
  Voor
  Achter

  60ET
  92 dB
  (A)
  3 dB (A)
  101 dB
  (A)
  3 dB (A)
  104 dB
  (A)
  -----

  60UT
  --------------------82 dB
  (A)

  75ET
  90 dB
  (A)
  2 dB (A)
  102 dB
  (A)
  2 dB (A)
  104 dB
  (A)
  -----

  75UT
  --------------------82 dB
  (A)

  5,2 m/s2

  5,2 m/s2

  6,9 m/s2
  2,1 m/s2
  2,8 m/s2

  6,9 m/s2
  2,1 m/s2
  2,8 m/s2

  Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  60 • Page 63

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 61

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Motor

  Motormodel
  Motorcode
  Motortype
  Cilinderinhoud
  Boring x slag
  Netto motorvermogen

  (overeenkomstig norm SAE J1349*)

  Max. netto motorkoppel

  (overeenkomstig norm SAE J1349*)

  Koelsysteem
  Ontsteking
  Inhoud oliecarter
  Inhoud brandstoftank
  Bougie

  GX25T
  GCALT
  4-takt, bovenliggende nokkenas, 1 cilinder
  25,0 cm3 (1,53 cu-in)
  35,0 × 26,0 mm (1,38 × 1,02 in.)
  0,72 kW (1,0 pk)/7.000 omw/min
  1,0 Nm (0,10 kgm, 0,74 lbf.ft) bij 5.000 omw/min
  Geforceerde luchtkoeling
  Transistor-magneetontsteking
  0,08 l (0,08 US qt, 0,07 Imp qt)
  0,45 L (0,119 US gal, 0,099 Imp gal)
  NGK: CMR5H

  *: Het in dit document weergegeven motorvermogen is het netto vermogen
  zoals dat volgens de norm SAE J1349 gemeten is bij een productiemotor
  bij 7.000 omw/min (netto motorvermogen) en bij 5.000 omw/min (netto
  motorkoppel). Bij motoren afkomstig uit de massaproductie kan deze
  waarde variëren.
  Het vermogen van de in de machine gemonteerde motor hangt van veel
  factoren af, zoals het motortoerental, de omgevingsfactoren, het onderhoud en andere variabelen.
  Afstelgegevens

  ONDERDEEL

  Elektrodenafstand

  Klepspeling (koud)
  Overige specificaties

  SPECIFICATIE

  ONDERHOUD

  0,6 – 0,7 mm
  Raadpleeg bladzijde: 50
  (0,024 – 0,028 in.)
  INLAAT: 0,08 ± 0,02 mm Neem contact op met uw
  UITLAAT: 0,11 ± 0,02 mm officiële Honda-dealer
  Geen andere afstellingen noodzakelijk.

  Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  61 • Page 64

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 62

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Model
  Typecode

  Frame

  Type
  Mestype
  Totale lengte
  Totale breedte
  Totale hoogte
  Leeggewicht [massa]
  Koppelingstype
  Lengte mes

  Geluid en trillingen

  Type
  Geluidsniveau op oorhoogte
  EN774: 1996/A3: 2001
  Variantie
  Gemeten geluidsvermogenniveau
  (2000/14/EC, 2005/88/EC)
  Variantie
  Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
  (2000/14/EC, 2005/88/EC)
  Geluidsniveau volgens standaard voor
  New South Wales, Australië
  Trillingsniveau bij handen/
  Voor
  armen (EN12096: 1997 Bijlage
  Achter
  D,EN774: 1996/A3: 2001)
  Variantie
  Voor
  Achter

  HHH25S
  UTAJ
  75ET
  Enkel mes
  1.125 mm (44,3 in.)
  310 mm (12,2 in.)
  259 mm (10,2 in.)
  5,8 kg (12,8 lbs)
  Centrifugaalkoppeling
  720 mm (28,3 in.)
  75ET
  90 dB (A)
  3 dB (A)
  101 dB (A)
  3 dB (A)
  104 dB (A)
  ----12,3 m/s2
  5,4 m/s2
  4,9 m/s2
  2,2 m/s2

  Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  62 • Page 65

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 63

  Motor

  Motormodel
  Motorcode
  Motortype
  Cilinderinhoud
  Boring x slag
  Netto motorvermogen
  (overeenkomstig norm
  SAE J1349*)
  Max. netto motorkoppel
  (overeenkomstig norm
  SAE J1349*)
  Koelsysteem
  Ontsteking
  Inhoud oliecarter
  Inhoud brandstoftank
  Bougie

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  GX25T
  GCALT
  4-takt, bovenliggende nokkenas, 1 cilinder
  25,0 cm3 (1,53 cu-in)
  35,0 × 26,0 mm (1,38 × 1,02 in.)
  0,72 kW (1,0 pk)/7.000 omw/min
  1,0 Nm (0,10 kgm, 0,74 lbf.ft) bij 5.000 omw/min
  Geforceerde luchtkoeling
  Transistor-magneetontsteking
  0,08 l (0,08 US qt, 0,07 Imp qt)
  0,45 L (0,119 US gal, 0,099 Imp gal)
  NGK: CMR5H

  *: Het in dit document weergegeven motorvermogen is het netto vermogen
  zoals dat volgens de norm SAE J1349 gemeten is bij een productiemotor
  bij 7.000 omw/min (netto motorvermogen) en bij 5.000 omw/min (netto
  motorkoppel). Bij motoren afkomstig uit de massaproductie kan deze
  waarde variëren.
  Het vermogen van de in de machine gemonteerde motor hangt van veel
  factoren af, zoals het motortoerental, de omgevingsfactoren, het onderhoud en andere variabelen.
  Afstelgegevens

  ONDERDEEL

  Elektrodenafstand

  Klepspeling (koud)
  Overige specificaties

  SPECIFICATIE

  ONDERHOUD

  0,6 – 0,7 mm
  Raadpleeg bladzijde: 50
  (0,024 – 0,028 in.)
  INLAAT: 0,08 ± 0,02 mm Neem contact op met uw
  UITLAAT: 0,11 ± 0,02 mm officiële Honda-dealer
  Geen andere afstellingen noodzakelijk.

  Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  63 • Page 66

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 64

  64

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM • Page 67

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 65

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  ADRESSEN HONDA-IMPORTEURS

  Neem voor meer informatie contact op met het klantencontactcentrum van
  Honda dat op het volgende adres of via het volgende telefoonnummer is te
  bereiken:

  65 • Page 68

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 66

  AUSTRIA
  Honda Motor Europe (North)
  Hondastraße 1
  2351 Wiener Neudorf
  Tel. : +43 (0)2236 690 0
  Fax : +43 (0)2236 690 480
  http://www.honda.at

  BALTIC STATES
  (Estonia/Latvia/
  Lithuania)
  Honda Motor Europe Ltd.
  Estonian Branch
  Tulika 15/17
  10613 Tallinn
  Tel. : +372 6801 300
  Fax : +372 6801 301
  honda.baltic@honda-eu.
  com.

  BELGIUM
  Honda Motor Europe (North)
  Doornveld 180-184
  1731 Zellik
  Tel. : +32 2620 10 00
  Fax : +32 2620 10 01
  http://www.honda.be
  BH_PE@HONDA-EU.COM

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  CROATIA
  Hongoldonia d.o.o.
  Jelkovecka Cesta 5
  10360 Sesvete — Zagreb
  Tel. : +385 1 2002053
  Fax : +385 1 2020754
  http://www.hongoldonia.hr
  jure@hongoldonia.hr

  CYPRUS

  FINLAND
  OY Brandt AB.
  Tuupakantie 7B
  01740 Vantaa
  Tel. : +358 20 775 7200
  Fax : +358 9 878 5276
  http://www.brandt.fi

  FRANCE

  Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
  Honda Relations Clients
  TSA 80627
  162, Yiannos Kranidiotis Avenue
  2235 Latsia, Nicosia
  45146 St Jean de la Ruelle Cedex
  Tel. : +357 22 715 300
  Tel. : 02 38 81 33 90
  Fax : +357 22 715 400
  Fax : 02 38 81 33 91
  http://www.honda-fr.com
  espaceclient@honda-eu.com

  CZECH REPUBLIC
  BG Technik cs, a.s.
  U Zavodiste 251/8
  15900 Prague 5 - Velka
  Chuchle
  Tel. : +420 2 838 70 850
  Fax : +420 2 667 111 45
  http://www.honda-stroje.cz

  GERMANY
  Honda Motor Europe (North)
  GmbH
  Sprendlinger Landstraße 166
  63069 Offenbach am Main
  Tel. : +49 69 8309-0
  Fax : +49 69 8320 20
  http://www.honda.de
  info@post.honda.de

  BULGARIA

  DENMARK

  GREECE

  Kirov Ltd.
  49 Tsaritsa Yoana blvd
  1324 Sofia
  Tel. : +359 2 93 30 892
  Fax : +359 2 93 30 814
  http://www.kirov.net
  honda@kirov.net

  Tima Products A/S
  Tårnfalkevej 16
  2650 Hvidovre
  Tel. : +45 36 34 25 50
  Fax : +45 36 77 16 30
  http://www.tima.dk

  General Automotive Co S.A.
  71 Leoforos Athinon
  10173 Athens
  Tel. : +30 210 349 7809
  Fax : +30 210 346 7329
  http://www.honda.gr
  info@saracakis.gr

  66 • Page 69

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 67

  HUNGARY

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  MALTA

  PORTUGAL

  Motor Pedo Co., Ltd.
  The Associated Motors
  Honda Portugal, S.A.
  Kamaraerdei ut 3.
  Rua Fontes Pereira de Melo 16
  Company Ltd.
  New Street in San Gwakkin Road
  2040 Budaors
  Abrunheira, 2714-506 Sintra
  Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
  Tel. : +36 23 444 971
  Tel. : +351 21 915 53 33
  Tel. : +356 21 498 561
  Fax : +36 23 444 972
  Fax : +351 21 915 23 54
  Fax : +356 21 480 150
  http://www.hondakisgepek.hu
  http://www.honda.pt
  info@hondakisgepek.hu
  honda.produtos@honda-eu.
  com

  ICELAND
  Bernhard ehf.
  Vatnagardar 24-26
  104 Reykdjavik
  Tel. : +354 520 1100
  Fax : +354 520 1101
  http://www.honda.is

  IRELAND
  Two Wheels ltd
  M50 Business Park, Ballymount
  Dublin 12
  Tel. : +353 1 4381900
  Fax : +353 1 4607851
  http://www.hondaireland.ie
  Service@hondaireland.ie

  ITALY

  NETHERLANDS
  Honda Motor Europe (North)
  Afd. Power EquipmentCapronilaan 1
  1119 NN Schiphol-Rijk
  Tel. : +31 20 7070000
  Fax : +31 20 7070001
  http://www.honda.nl

  NORWAY
  Berema AS
  P.O. Box 454
  1401 Ski
  Tel. : +47 64 86 05 00
  Fax : +47 64 86 05 49
  http://www.berema.no
  berema@berema.no

  POLAND

  Honda Italia Industriale S.p.A. Aries Power Equipment Sp. z o.o.
  Via della Cecchignola, 5/7
  ul. Wroclawska 25
  00143 Roma
  01-493 Warszawa
  Tel. : +848 846 632
  Tel. : +48 (22) 861 43 01
  Fax : +39 065 4928 400
  Fax : +48 (22) 861 43 02
  http://www.hondaitalia.com
  http://www.ariespower.pl
  http://www.mojahonda.pl
  info.power@honda-eu.com
  info@ariespower.pl

  REPUBLIC OF
  BELARUS
  Scanlink Ltd.
  Kozlova Drive, 9
  220037 Minsk
  Tel. : +375 172 999090
  Fax : +375 172 999900
  http://www.hondapower.by

  ROMANIA
  Hit Power Motor Srl
  Calea Giulesti N˚ 6-8 Sector 6
  060274 Bucuresti
  Tel. : +40 21 637 04 58
  Fax : +40 21 637 04 78
  http://www.honda.ro
  hit_power@honda.ro

  RUSSIA
  Honda Motor RUS LLC
  21. MKAD 47 km., Leninsky district.

  Moscow region, 142784 Russia
  Tel. : +7 (495) 745 20 80
  Fax : +7 (495) 745 20 81
  http://www.honda.co.ru
  postoffice@honda.co.ru

  67 • Page 70

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 68

  SERBIA &
  MONTENEGRO

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  Tenerife province

  UKRAINE

  (Canary Islands)
  Automocion Canarias S.A.

  Honda Ukraine LLC
  101 Volodymyrska Str. - Build. 2
  Kyiv 01033
  Tel. : +380 44 390 1414
  Fax : +380 44 390 1410
  http://www.honda.ua
  CR@honda.ua

  Bazis Grupa d.o.o.
  Carretera General del Sur, KM. 8,8
  Grcica Milenka 39
  38107 Santa Cruz de Tenerife
  11000 Belgrade
  Tel. : +34 (922) 620 617
  Tel. : +381 11 3820 295
  Fax : +34 (922) 618 042
  Fax : +381 11 3820 296
  http://www.aucasa.com
  http://www.hondasrbija.co.rs
  ventas@aucasa.com
  taller@aucasa.com

  SLOVAKIA REPUBLIC

  SWEDEN

  UNITED KINGDOM

  Honda Slovakia, spol. s r.o.
  Prievozská 6 821 09 Bratislava
  Tel. : +421 2 32131112
  Fax : +421 2 32131111
  http://www.honda.sk

  Honda Nordic AB
  Box 50583 - Västkustvägen 17
  20215 Malmö
  Tel. : +46 (0)40 600 23 00
  Fax : +46 (0)40 600 23 19
  http://www.honda.se
  hpesinfo@honda-eu.com

  Honda (UK) Power Equipment
  470 London Road
  Slough - Berkshire, SL3 8QY
  Tel. : +44 (0)845 200 8000
  http://www.honda.co.uk

  SLOVENIA

  SWITZERLAND

  AUSTRALIA

  AS Domzale Moto Center D.O.O.
  Blatnica 3A
  1236 Trzin
  Tel. : +386 1 562 22 42
  Fax : +386 1 562 37 05
  http://www.as-domzale-motoc.si

  Honda Suisse S.A.
  10, Route des Moulières
  1214 Vemier - Genève
  Tel. : +41 (0)22 939 09 09
  Fax : +41 (0)22 939 09 97
  http://www.honda.ch

  Honda Australia Motorcycle and
  Power Equipment Pty. Ltd
  1954-1956 Hume Highway
  Campbellfield Victoria 3061
  Tel. : (03) 9270 1111
  Fax : (03) 9270 1133

  SPAIN &
  Las Palmas province

  TURKEY

  Anadolu Motor Uretim ve
  Pazarlama AS
  (Canary Islands)
  Esentepe mah. Anadolu
  Greens Power Products, S.L.
  Cad. No: 5
  Poligono Industrial Congost Kartal 34870 Istanbul
  Av Ramon Ciurans n˚2
  Tel. : +90 216 389 59 60
  08530 La Garriga - Barcelona
  Fax : +90 216 353 31 98
  Tel. : +34 93 860 50 25
  http://www.anadolumotor.com.tr
  Fax : +34 93 871 81 80
  antor@antor.com.tr
  http://www.hondaencasa.com

  68 • Page 71

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 69

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  "EC Declaration of Conformity"
  (EU-conformiteitsverklaring) OVERZICHT

  EC Declaration of Conformity

  1. The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative,
  herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant
  provisions of:
  • Directive 98/37/EC and 2006/42/EC on machinery
  • Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
  • Directive 2000/14/EC - 2005/88/EC on outdoor noise
  2. Description of the machinery
  a) Generic denomination:
  Hedge trimmer
  b) Function:
  trimming hedges
  c) Commercial name
  d) Type e) Serial number
  *1
  *1
  3. Manufacturer
  Honda Motor Co., Ltd.
  2-1-1 Minamiaoyama
  Minato-ku, Tokyo, JAPAN
  4. Authorized representative
  Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
  Wijngaardveld 1 (Noord V),
  9300 Aalst - BELGIUM
  5. References to harmonized standards
  EN 774:1996 / A3:2001

  6. Other standards or specifications
  -

  7. Outdoor noise Directive
  a) Measured sound power :
  b) Guaranteed sound power :
  c) Noise parameter :
  d) Conformity assessment procedure :
  e) Notified body :
  8. Done at :
  9. Date :

  *1
  *1
  *1
  ANNEX V
  -

  Aalst, BELGIUM
  Piet Renneboog
  Homologation Manager

  Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office

  *1: see specification page.
  *1: voir page de spécifications
  *1: zie pagina SPECIFICATIES

  *1: Siehe Spezifikationen-Seite
  *1: consulte la página de las
  especificaciones

  69 • Page 72

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 70

  70

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM • Page 73

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 71

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM

  71 • Page 74

  32ZT7710 (HHH25-HHH25S)_NL.book Page 72

  72

  Tuesday, March 9, 2010 2:50 PM


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Honda HHH25D at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Honda HHH25D in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 4,17 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Honda HHH25D

Honda HHH25D User Manual - English, German, French, Spanish - 267 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info