Zoom out
Zoom in
Previous page
1/28
Next page
Afwasmachine
Gebruiksaanwijzing
12 couverts
STUTTGART295A++
STUTTGART295A++
Versi
e
NL
11/2015 Pagina 1 van 28
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Afwasmachine
  STUTTGART295A++

  Gebruiksaanwijzing

  STUTTGART295A++
  12 couverts

  Versie NL 11/2015

  Pagina 1 van 28 • Page 2

  Lees deze handleiding

  Beste klant,
  Lees deze Gebruikersinformatie zorgvuldig en houd
  deze binnen handbereik voor het geval u hem later
  nodig hebt. Geef deze handleiding ook mee aan een
  nieuwe eigenaar van het apparaat.
  In deze handleiding staan secties met
  veiligheidsinstructies, bedieningsinstructies, installatieinstructies en tips bij het oplossen van problemen.
  Leest u de handleiding zorgvuldig door voordat u de
  vaatwasser gaat gebruiken, dan kunt u de machine beter
  gebruiken en onderhouden.

  Voordat u de servicedienst belt

  Inhoudsopgave
  1
  2
  3

  4

  5
  6

  7
  8

  9

  Kijk eerst in de sectie "Tips" bij het oplossen van
  problemen; u kunt dan mogelijk zelf veel voorkomende
  problemen oplossen zodat u niet de hulp hoeft in te
  roepen van professionele monteurs.

  Veiligheidsinformatie……………………….……………….…………………………………….
  Weggooien………………………………………………………………………………………………
  Bediening…………………………………………………………..……………………………………
  Bedieningspaneel……………………….…..………………………………………………………
  Onderdelen van de vaatwasser……………………………....……………………………..
  Voordat u de machine voor het eerst gebruikt………………………………………
  Zout in de ontharder stoppen………………..……………………………………………..
  Glansspoelmiddelreservoir vullen...............................................................
  Werking van het afwasmiddel…………………………………………………………………
  Rekken van de vaatwasser vullen.…………………………………………………………
  Een wasprogramma starten…………………………………………………………………..
  Wascyclus tabel……………………..………………………………………………………………
  Apparaat aanzetten…………….…………………………………………………………………
  Programma wijzigen…………….………………………………………………………..………
  Vaatwerk vergeten?...............................................……………………………………
  Onderhoud en schoonmaken……………………………………………………………………
  Installatie………………………………………………………….……………………………………..
  Plaatsing en waterpas stellen………..………………………………………………………..
  Watertoevoer en elektriciteit aansluiten…………………………………………………
  Tips bij het oplossen van problemen……………………………………………………..
  Foutcodes………………………..……………………………………………………………………..
  Voordat u de servicedienst belt.…………………………………………………………….
  Technische informatie………………………………………………………………………………
  Garantie- en servicebepalingen…………………………………………………………………

  OPMERKING:
  De fabrikant kan zonder verdere voorafgaande
  kennisgeving wijzigingen aanbrengen op basis van
  een beleid waarbij het product voortdurend wordt
  ontwikkeld en aangepast.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 2 van 28

  3
  4
  5
  5
  6
  6
  6
  8
  9
  12
  16
  16
  16
  17
  17
  18
  20
  20
  21
  23
  23
  24
  26
  28 • Page 3

  1. Veiligheidsinformatie
  WAARSCHUWING!
  Neem bij het gebruik van de vaatwasser de standaard voorzorgsmaatregelen zoals:

  WAARSCHUWING! WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF
  In bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in een heetwatersysteem dat meer dan twee weken
  niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Is het heetwatersysteem meer dan twee weken niet gebruikt,
  draai dan voor het gebruik van de vaatwasser alle heetwaterkranen open en laat het water vervolgens voor een
  paar minuten door deze kranen stromen. Op deze manier verwijdert u al het waterstofgas als dat is ontstaan.
  Rook niet en gebruik ook geen open vuur terwijl u dit doet; het gas is immers brandbaar.

  WAARSCHUWING! CORRECT GEBRUIK

  o
  o
  o

  Ga niet op de deur of het rek van de vaatwasser staan of zitten, en gebruik deze ook niet op een andere
  manier dan waarvoor ze zijn bedoeld.
  Raak het verwarmingselement niet aan tijdens of direct na gebruik.
  Gebruik uw vaatwasser alleen wanneer alle afsluitende panelen netjes op hun plaats zitten. Open de deur
  heel voorzichtig wanneer de vaatwasser aan het werk is. U loopt de kans dat er water naar buiten spuit.
  Ga niet op de deur staan als die open is; zet er ook niets zwaars op. Het apparaat kan naar voren vallen.
  Let op het volgende wanneer u vaat inlaadt die moet worden gewassen:
  Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen de deurafsluiting niet kunnen beschadigen;
  Laad scherpe messen met de handgreep naar boven om te voorkomen dat iemand zich snijdt.
  Waarschuwing: Messen en ander keukengerei met scherpe punten moeten in het rek worden gedaan met
  hun scherpe punten naar beneden of horizontaal worden neergelegd.
  Zorg ervoor dat plastic voorwerpen het verwarmingselement niet raken wanneer u de vaatwasser gebruikt.
  Controleer of het bakje met afwasmiddel leeg is als de wascyclus klaar is.
  Was geen plastic voorwerpen tenzij nadrukkelijk wordt vermeld dat deze in de vaatwasser kunnen.
  Controleer de aanbevelingen van de fabrikant als niet nadrukkelijk wordt vermeld dat iets van plastic in de
  vaatwasser kan.
  Gebruik alleen afwasmiddel en glansspoelmiddel dat geschikt is voor een automatische vaatwasser. Gebruik
  nooit zeep, gewoon wasmiddel of zeep om je handen te wassen in uw vaatwasser.
  In de vaste bedrading moeten extra mogelijkheden zijn ingebouwd om de hoofdstroomtoevoer naar het
  apparaat uit te schakelen; de scheiding tussen de contactpunten moet in alle polen ten minste 3 mm zijn.
  Houd kinderen uit de buurt van afwasmiddel en het glansspoelmiddel, en van de deur van de vaatwasser als
  die open staat; er kan nog steeds afwasmiddel in de machine zitten.
  Jonge kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Let daarop en zorg daarvoor.
  De volgende personen mogen dit product alleen gebruiken als zij goed worden geïnstrueerd en in de gaten
  gehouden worden tijdens het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun
  veiligheid: kinderen, mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, en mensen
  zonder ervaring of kennis.
  Afwasmiddelen voor vaatwassers zijn heel erg basisch. Zij kunnen erg gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt.
  Vermijd contact met huid en ogen en houd kinderen weg van de vaatwasser als de deur open staat.
  Laat de deur niet open staan; iemand kan erover struikelen.
  Is de kabel voor de aansluiting op het lichtnet beschadigd, laat de fabrikant of diens servicedienst of een
  persoon die op dezelfde manier daartoe is gekwalificeerd, deze dan vervangen.
  Gooi verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg.
  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze
  onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon
  instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de
  mogelijke gevaren zijn.
  Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 3 van 28 • Page 4  Gebruik de vaatwasser alleen maar waarvoor hij is bedoeld.
  De kabel voor de aansluiting op het lichtnet tijdens de installatie niet te veel buigen of pletten om gevaar te
  voorkomen.
  Knoei niet met de bediening.
  Sluit dit apparaat op de waterleiding aan met een nieuwe serie slangen; de oude slangen niet meer
  gebruiken.
  Zorg ervoor dat de openingen aan de onderkant niet door tapijt worden geblokkeerd.
  Alleen binnen gebruiken.
  Deze vaatwasser dient alleen gebruikt te worden voor de functies waarvoor deze ontworpen is.
  Deze vaatwasser is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
  Deze vaatwasser is alleen geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik.

  DEZE VEILIGHEIDSINFORMATIE ZORGVULDIG LEZEN EN OPVOLGEN
  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

  2. Weggooien
  Gooi het verpakkingsmateriaal van de vaatwasser correct weg. Al het verpakkingsmateriaal
  kan opnieuw worden gebruikt.
  Op plastic delen staan de standaard internationale afkortingen. (bijv. PS voor polystyreen,
  opvulmateriaal).
  Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EC van toepassing aangaande elektrische
  en elektronische apparatuur -WEEE. Deze richtlijn specificeert het raamwerk voor het
  terugbrengen en hergebruiken van oude apparatuur in de EG.

  WAARSCHUWING!
  Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen!
  Ga alstublieft naar een kringloopwinkel of recycle-centrum om de verpakking en het apparaat af te danken. Knip
  het netsnoer af en maak het sluitmechanisme van de deur onbruikbaar.
  Verpakkingsmateriaal van karton wordt gemaakt van gerecycled papier; gooit dit daarom weg met al het andere
  papierafval zodat het wordt gerecycled.
  Door dit product op de correcte wijze weg te gooien helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid te voorkomen, die voortvloeien uit het op onjuiste wijze weggooien van dit product.
  Neem alstublieft contact op met de gemeente en de plaatselijke vuilnisophaaldienst en afvalverwerking als u
  nauwkeurig informatie wilt over het afdanken van dit product.

  BELANGRIJK!
  Lees alle bedieningsinstructies voordat u de vaatwasser voor het eerst gebruikt; zo behaalt u het beste resultaat
  met uw vaatwasser.

  3. Bedieningsinstructies
  Bedieningspaneel

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 4 van 28 • Page 5

  Bedieningspaneel

  3. Bediening
  3. Bedieningsinstructies

  Bedieningspaneel

  4

  5

  8

  9

  Delay
  Upper washing
  Lower washing

  Water supply

  Rinse aid

  Eco

  Rapid

  3 in 1

  Salt

  Light

  Pre-Rinse

  Intensive

  10

  Crystal
  (3sec

  7

  3

  1

  2

  )

  6

  1.

  Indicatielampje programmaknop: als u een wasprogramma selecteert, gaat het desbetreffende
  lampje branden.
  2. Programmakeuzeknop/kinderslotknop: druk op deze knop om een programma te selecteren. Het kinderslot
  komt beschikbaar als u de knop gedurende 3 seconden ingedrukt houd, "LO" gaat 6 keer knipperen op het
  bedieningspaneel.
  3. Indicatielampje zout en glansspoelmiddel: gaat branden als de houder moet worden bijgevuld.
  4. Bedieningspaneel: toont de vertragingstijd, foutcodes of de resterende tijd dat een programma nog loopt.
  5. Vertragingsknop: deze knop biedt u de mogelijkheid om de start van elk programma te vertragen tot
  maximaal 24 uur (afhankelijk van het model). Selecteer de starttijd van de door u gewenste vertraging
  door op de knop "DELAY" (vertraging) te drukken. Meermaals drukken verhoogt het aantal uren
  vertragingstijd.
  6. AAN/UIT-knop: om de stroomtoevoer in- en uit te schakelen.
  7. Controleer de watertoevoer indicator: Het indicatorlampje licht op als de kraan wordt uitgeschakeld of de
  watertoevoer wordt onderbroken of als er een knik in de toevoerslang zit.
  8. Afwassen van het bovenste gedeelte: het licht gaat aan als u op deze knop drukt en de bovenste
  sproeiarm aan het wassen is.
  9. Afwassen van het onderste gedeelte: het licht gaat aan als u op deze knop drukt en de onderste
  sproeiarm aan het wassen is.
  10. 3-in-1-functie: Het product wordt aangeboden met extra functies. De extra functie kan worden gebruikt
  bij het programma als "Intensive", "ECO" en "licht".
  11. Nadat u het gewenste programma heeft gekozen, de deur sluiten. De afwasmachine staat nu in de
  actieve stand en gaat het programma afwerken.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 5 van 28 • Page 6

  Onderdelen van de vaatwasser
  Voorkant

  9

  1
  2

  8

  3
  4

  5

  6

  7

  1 Bovenrek
  2 Sproei-armen
  3 Onderrek
  4 Waterontharder
  5 Filters
  6 Reservoir voor afwasmiddel
  7 Reservoir voor glansspoelmiddel
  8 Bestekmandje
  9 Vorkenrekje

  4. Voordat u de machine voor het eerst gebruikt
  Voordat u de machine voor het eerst gebruikt:
  A. Zout in de ontharder stoppen
  B. Glansspoelmiddelreservoir vullen
  C. Werking van het afwasmiddel

  A. Zout in de ontharder stoppen
  Gebruik altijd zout dat is bedoeld voor gebruik in een vaatwasser.
  OPMERKING: Heeft uw model geen waterontharder, sla deze sectie dan over.
  WATERONTHARDER
  De hardheid van water verschilt van plaats tot plaats. Gebruikt u hard water in de vaatwasser, dan vormt er zich
  aanslag op de borden en het bestek. In het apparaat zit een speciale ontharder die zout gebruikt dat speciaal is
  ontworpen om kalk en mineralen uit het water te verwijderen.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 6 van 28 • Page 7

  Het zoutreservoir zit onder het onderste rek en moet als volgt worden gevuld:
  Let op!
  Gebruik alleen zout dat specifiek is ontworpen voor gebruik in vaatwassers! Alle andere soorten zout die niet
  specifiek zijn ontworpen voor gebruik in een vaatwasser, voornamelijk tafelzout, beschadigen de waterontharder.
  Bij schade door gebruik van ongeschikt zout geeft de fabrikant geen garantie en is hij ook niet aansprakelijk voor
  mogelijke schade.
  Zout alleen bijvullen voordat u een van de volledige wasprogramma's begint.
  Hiermee voorkomt u dat er afgescheiden zoutkorrels of zout water voor langere tijd achterblijft op de bodem van
  de machine; dit veroorzaakt corrosie.
  Na de eerste wascyclus gaat het licht van het bedieningspaneel uit.

  A.

  Verwijder het onderste rek en schroef vervolgens de deksel los van de zoutcontainer.

  B. Vult u het reservoir voor de eerste keer, vul hem dan voor 2/3 met water (ongeveer 500 ml).
  C. Stop het uiteinde van de meegeleverde trechter in het gat en giet er 2 kg zout door. Het is heel normaal als
  er een beetje water uit de zoutcontainer komt.
  D. Schroef de deksel voorzichtig terug.
  E. Gewoonlijk gaat het waarschuwingslampje voor het zout in 2-6 dagen uit nadat het zoutreservoir met zout is
  gevuld.

  OPMERKING:
  1. Het zoutreservoir moet worden bijgevuld wanneer het waarschuwingslampje voor zout op het
  bedieningspaneel aan gaat. Hoewel het zoutreservoir vol genoeg is, gaat het lampje niet uit voordat het
  zout helemaal is opgelost. Zit er geen waarschuwingslampje voor zout op het bedieningspaneel (bij
  sommige modellen), dan kunt u zelf bepalen wanneer u zout in de ontharder moet doen op basis van de
  cycli die de vaatwasser heeft doorlopen (zie het volgende schema).
  2. Is er zout gemorst, dan kunt u een inweekprogramma draaien om dit zout te verwijderen.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 7 van 28 • Page 8

  B. Glansspoelmiddelreservoir vullen
  Functie van het glansspoelmiddel
  Glansspoelmiddel wordt automatisch toegevoegd tijdens de laatste spoeling; door deze laatste spoeling droogt de
  vaat dan zonder vlekken en strepen.
  Let op!
  Gebruik alleen merk glansspoelmiddelen voor vaatwassers. Vul het glansspoelmiddelreservoir nooit met iets
  anders zoals schoonmaakmiddel voor de vaatwasser of vloeibaar afwasmiddel. Dit beschadigt het apparaat.
  Wanneer moet u het reservoir voor glansspoelmiddel vullen?
  Zit er geen waarschuwingslampje voor glansspoelmiddel op het bedieningspaneel, dan kunt u afleiden hoeveel
  glansspoelmiddel er nog is aan de hand van de kleur van de optische peilaanduiding "D" naast de dop. Is de
  container van het glansspoelmiddel helemaal vol, dan is de hele peilaanduiding donker. Naarmate de
  hoeveelheid glansspoelmiddel afneemt, wordt de donkere stip kleiner. Er mag nooit minder dan 1/4
  glansspoelmiddel over zijn.
  Naarmate de hoeveelheid glansspoelmiddel afneemt, wordt de donkere stip op de peilaanduiding van het
  glansspoelmiddel kleiner zoals hieronder te zien is.
  D (Aanduiding
  glansspoelmiddel)

  Vol
  3/4 vol
  1/2 vol
  1/4 vol - bijvullen om vlekken te voorkomen
  Leeg

  GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR

  Om het reservoir te openen, draai de dop naar de (linker) pijl "open" en til deze eruit.
  Giet het glansspoelmiddel in het reservoir zonder te overvullen.
  Stop de dop weer terug uitgelijnd op de pijl "open" en draai hem vervolgens naar de (rechter) pijl "dicht".

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 8 van 28 • Page 9

  Het glansspoelmiddel wordt tijdens de laatste spoeling gebruikt om te voorkomen dat er waterdruppels achterblijven
  op uw vaat, die vlekken en strepen kunnen achterlaten. Het middel bevordert ook het drogen omdat daardoor water
  van de vaat afglijdt. Uw vaatwasser is gemaakt voor het gebruik van vloeibare glansspoelmiddelen. Het
  glansspoelmiddelreservoir zit aan de binnenkant van de deur naast het afwasmiddelreservoir.
  Om het reservoir te vullen moet u de dop openen en het glansspoelmiddel in het reservoir gieten tot de
  peilaanduiding helemaal zwart is geworden. Er kan ongeveer 140 ml in het glansspoelmiddelreservoir. Vul het
  reservoir niet te vol; anders kan het gaan schuimen. Veeg wat u morst op met een vochtige doek. Vergeet niet de
  dop terug te doen voordat u de deur van de vaatwasser sluit.
  Let op!
  Veeg al het glansspoelmiddel dat u morst bij het vullen, op met een absorberende doek om te voorkomen dat er
  bij de volgende was enorm veel schuim ontstaat.
  Glansspoelmiddelreservoir afstellen
  Het glansspoelmiddelreservoir heeft vier of zes
  standen. Begin altijd met het reservoir ingesteld op
  stand "4". Hebt u last van vlekken en droogt de vaat
  niet goed, vergroot dan de hoeveelheid
  glansspoelmiddel dat wordt toegevoegd door de deksel
  van het reservoir af te halen en de wijzer op "5" te
  zetten. Droogt de vaat nog niet goed of zijn er nog
  steeds vlekken, zet de wijzer dan steeds weer een
  nummer hoger totdat er geen vlekken meer op de vaat
  zitten. Wij suggereren dat u de wijzer op "5" zet
  (fabrieksinstelling is "5").

  Hendel aanpassen (spoelen)

  OPMERKING: Stel een hogere dosis in als er waterdruppels of kalkresten op de vaat zitten na het wassen. Stel
  een kleinere dosis in als er plakkerige witte strepen op de vaat zitten of een blauwige laag op glas of de lemmets
  van messen.

  C. Werking van het afwasmiddel
  Er zijn afwasmiddelen met chemische bestanddelen nodig om vuil te verwijderen, vuil te vergruizelen en het uit de
  vaatwasser weg te voeren. De meeste commerciële kwaliteitsafwasmiddelen zijn voor dit doel geschikt.
  Geconcentreerd afwasmiddel
  Op basis van hun chemische samenstelling kunnen afwasmiddelen voor vaatwassers in twee basistypes worden
  verdeeld:
  ■ conventionele, basische afwasmiddelen met bijtende bestanddelen
  ■ laag basische geconcentreerde afwasmiddelen met natuurlijke enzymen.
  Het gebruik van een "Eco" wasprogramma samen met geconcentreerde afwasmiddelen vermindert vervuiling en
  is goed voor uw vaat; deze wasprogramma's zijn speciaal gericht op de vuil-oplossende eigenschappen van de
  enzymen van het geconcentreerde afwasmiddel. Hierdoor kan een "Eco" wasprogramma waarin geconcentreerde
  afwasmiddelen worden gebruikt, hetzelfde resultaat geven als een "intensief" programma.
  Vaatwastabletten
  Vaatwastabletten van verschillende merken lossen op met verschillende snelheden. Hierdoor kunnen sommige
  afwasmiddelen tijdens korte programma's niet oplossen en hun volledige schoonmaakkracht bereiken.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 9 van 28 • Page 10

  Gebruik daarom lange programma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt, om er zeker van te zijn dat alle resten
  van het afwasmiddel worden verwijderd.
  Reservoir afwasmiddel
  Het reservoir moet voor het begin van iedere wascyclus worden gevuld volgens de instructies in de
  wascyclustabel. Uw vaatwasser gebruikt minder afwasmiddel en glansspoelmiddel dan conventionele
  vaatwassers. In het algemeen hebt u maar een eetlepel afwasmiddel nodig voor een normale lading. Voor viezere
  vaat is meer afwasmiddel nodig. Vul alleen maar met afwasmiddel vlak voordat u de vaatwasser aanzet, anders
  kan het afwasmiddel vochtig worden en lost het niet goed op.
  Hoeveel afwasmiddel moet u gebruiken?

  OPMERKING:
  Zit de deksel dicht, druk dan op de ontgrendelknop. De deksel gaat open.
  Vul alleen maar met afwasmiddel vlak voordat u een wascyclus begint. Gebruik alleen maar merk
  afwasmiddelen voor vaatwassers.

  WAARSCHUWING!
  Afwasmiddel voor vaatwassers is corrosief. Houd het buiten bereik van kinderen.

  Gebruik alleen afwasmiddel dat specifiek is gemaakt voor gebruik in vaatwassers. Houd uw afwasmiddel koel en
  droog. Doe geen poederafwasmiddel in het reservoir totdat u het wasprogramma gaat starten.
  Afwasmiddel vullen
  Vul het afwasmiddelreservoir met afwasmiddel. De
  markering geeft het doseringsniveau aan; dit is rechts
  afgebeeld.
  Plek voor afwasmiddel voor de hoofdwascyclus;
  "MIN" betekent ongeveer 20 gr. afwasmiddel.
  Plek voor afwasmiddel voor de voorwascyclus;
  ongeveer 5 gr. afwasmiddel.

  Houd u aan de aanbevelingen van de fabrikant wat betreft dosering en opslag zoals die op de verpakking staat
  van het afwasmiddel.
  Sluit de deksel en druk erop tot het is vergrendeld.
  Is de vaat erg vies, doe dan extra afwasmiddel in het vak voor het voorwasafwasmiddel. Dit afwasmiddel begint te
  werken tijdens de voorwasfase.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 10 van 28 • Page 11

  OPMERKING:
  Op de laatste pagina staat informatie over de hoeveelheid afwasmiddel voor ieder programma. Er kunnen zich
  verschillen voordoen door de mate van vervuiling en de specifieke hardheid van het water.
  Houdt u aan de aanbevelingen van de fabrikant die op de verpakking staat van het afwasmiddel.
  Afwasmiddelen
  Er zijn drie soorten afwasmiddel:
  1. Met fosfaten en met chloor
  2. Met fosfaten en zonder chloor
  3. Zonder fosfaten en zonder chloor.
  Gewoonlijk bevat nieuw vaatwaspoeder geen fosfaat. Hierdoor ontbreekt de wateronthardingswerking van
  fosfaat. In dit geval raden we aan zout in het zoutvak te doen zelfs als de hardheid van water slechts 6 dH is.
  Gebruikt u afwasmiddelen zonder fosfaten met hard water, dan verschijnen er vaak witte spikkels op vaat en
  glaswerk. Voeg in dit geval meer afwasmiddel toe om betere resultaten te bereiken. Afwasmiddelen zonder chloor
  bleken alleen maar een beetje. Sterke en gekleurde spikkels verdwijnen niet geheel. Kies in dit geval een
  programma met een hogere temperatuur.

  Gebruik van "3 in 1" afwastabletten
  Algemeen advies
  1. Voor het gebruik van deze producten moet u eerst controleren of de hardheid van het water in uw gebied
  geschikt is voor het gebruik van deze producten volgens de instructies van de afwasmiddelfabrikant (zie de
  verpakking).
  2. Deze producten moeten uitsluitend worden gebruikt volgens de instructies van de afwasmiddelfabrikant.
  3. Als u problemen ondervindt bij het eerste gebruik van "3 in 1" producten neem dan contact op met de advieslijn
  van de afwasmiddelfabrikant (het telefoonnummer staat vermeld op de verpakking van het product).
  Deze producten zijn afwasmiddelen met een gecombineerde afwasmiddel, glansspoelmiddel en zoutfunctie. Voor
  het gebruik van deze producten moet u eerst controleren of de hardheid van het water in uw gebied geschikt is
  voor het gebruik van deze producten van de afwasmiddelfabrikant (zie informatie op de verpakking).
  Advies
  Bij het gebruik van gecombineerde producten zijn de indicatielampjes van het glansspoelmiddel en het zout niet
  meer van nut. Het kan daarom handig zijn om de laagst mogelijke instelling voor waterhardheid te selecteren.
  Om de functie "3 in 1" te selecteren
  1. Zet het apparaat aan en selecteer het "3 in 1" wasprogramma door op de knop "3 in 1" te drukken tot het
  indicatielampje van het "3 in 1" programma knippert.
  2. Het "3 in 1" wasprogramma zal beschikbaar zijn na het indrukken van de start/pauze-knop, en het "3 in 1"
  indicatielampje gaat branden.
  Om de "3 in 1" functie te annuleren:
  Volg de richtlijnen "Een lopend programma annuleren".
  Als u besluit om over te schakelen naar het gebruik van een standaard wasmiddelsysteem adviseren wij u om :
  1. Zowel het zout- als het glansspoelmiddelreservoir opnieuw te vullen.
  2. De waterhardheid op de hoogst mogelijke instelling te zetten en de afwasmachine drie ECO-wasbeurten te
  laten draaien met een lege machine.
  3. Stel de waterhardheid in volgens de richtlijnen voor uw gebied (voor meer informatie verwijzen wij u naar de
  handleiding).
  Opmerking: de "3 in 1" wascyclus is een extra functie en moet dus worden gebruikt in combinatie met een
  ander programma.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 11 van 28 • Page 12

  5. Rekken van de vaatwasser vullen
  Let bij het vullen van uw vaatwasser op het volgende om het beste uit uw apparaat te halen. Eigenschappen en
  ontwerp van de rekken en de bestekbak kunnen van model tot model verschillen.

  Let op het volgende voor en na het vullen van de rekken van de vaatwasser
  Schraap grote hoeveelheden restanten van de vaat. U hoeft de vaat niet met heet water voor te spoelen. Doe
  de voorwerpen op de volgende manier in de vaatwasser:
  1. Zet voorwerpen als kopjes, glazen, potten en pannen op hun kop.
  2. Zet gebogen of holle voorwerpen scheef neer zodat het water eruit en eraf kan lopen.
  3. Zorg ervoor dat de voorwerpen stevig staan en niet kunnen omvallen.
  4. Zorg ervoor dat de sproei-armen tijdens het wassen vrij kunnen bewegen en niet door vaat worden
  geblokkeerd.
  Was hele kleine voorwerpen niet in de vaatwasser; zij kunnen makkelijk uit de rekken vallen.

  Vaat verwijderen
  Haal eerst het onderste rek leeg en daarna het bovenste zodat er geen water van het bovenste rek in het
  onderste rek kan druipen.

  Bovenste rek van de
  vaatwasser vullen
  Het bovenste rek is ontworpen
  voor kwetsbaardere en lichtere
  vaat zoals glazen, koffie- en
  theekopjes, schoteltjes en borden,
  kleine kommen en ondiepe
  pannen die niet te vies zijn. Zet
  het serviesgoed en de
  kookspullen zo neer dat het niet
  door het sproeiwater van zijn
  plaats komt.

  Bovenrek

  Bovenrek
  Soort Voorwerp
  A

  Kopje

  B

  Glas

  C

  Schoteltje

  D

  Schaal

  E

  Schaal

  Bovenste rek van de vaatwasser afstellen
  U kunt zo nodig de hoogte van het bovenrek aanpassen om meer ruimte in het boven- of onderrek te maken voor
  groot keukengerei. U kunt de hoogte van het bovenrek veranderen door wielen op een andere hoogte op de rails
  te zetten. Lange voorwerpen, opdienbestek, opschepgerei voor sla of messen moet u op het bestekrekje leggen
  zodat deze dingen het ronddraaien van de sproei-armen niet blokkeren. U kunt het rekje naar achteren vouwen of
  verwijderen als u hem niet gebruikt.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 12 van 28 • Page 13

  Onderste rek van de vaatwasser vullen
  U kunt grote voorwerpen die moeilijk zijn schoon te maken het beste in het onderrek doen zoals hieronder is
  afgebeeld: potten, pannen, deksels, serveerschalen en kommen.
  U kunt serveerschalen en deksels het beste aan de zijkant van de rekken plaatsen om te voorkomen dat zij
  de bovenste sproei-arm blokkeren.
  Potten, serveerschalen en dergelijke moet u altijd ondersteboven neerzetten.
  Diepe potten moet u altijd scheef zetten zodat het water eruit kan lopen.
  In het onderrek zitten rijen tanden die u kunt neerklappen zodat u dat rek met meer en grotere potten en pannen
  kunt vullen.

  Onderrek

  Onderrek
  Soort Voorwerp
  F

  Schaal

  G

  Diep bord

  H

  Plat bord

  I

  Dessertbord

  J

  Ovaal bord

  * Onderrek
  Vouwrekken
  Vouwrekken bestaan uit twee delen op het
  onderrek van uw machine. Met behulp van
  vouwrekken kunt u grote voorwerpen zoals
  potten en pannen neerzetten. U kunt zo nodig
  ieder deel apart opvouwen of alle delen
  tezamen zodat er meer ruimte ontstaat. U kunt
  vouwrekken naar boven doen of opvouwen.

  * = Optie

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 13 van 28 • Page 14

  Bestekbakje en vorkenrekje
  Doe bestek in het bestekbakje met de handvatten naar beneden: Heeft het rek bakjes aan de zijkant, doe lepels
  dan apart in de daartoe bestemde ruimtes, leg met name lang keukengerei horizontaal vooraan het bovenrek.

  Vorkenrek

  Bestekbakje

  2 2
  3
  6

  6
  3

  2

  2

  6

  6

  3

  3

  3

  3

  3
  6

  3

  6

  6

  3

  3

  6

  6

  2

  Deurzijde

  4

  2 2 2

  2 2 2

  6

  5

  3
  6

  6
  3

  2

  Bestekbakje
  Soort Voorwerp

  1

  Theelepels

  2

  Dessertlepels

  3

  Soeplepels

  4

  Juslepel

  5

  Opschepvork

  6

  Vorken

  7

  Messen

  8

  Opscheplepels

  Het volgende bestek/de volgende vaat is
  ongeschikt voor de vaatwasser
  Bestek met handvatten van hout, hoornen
  porselein of paarlemoer.
  Plastic voorwerpen die niet hittebestendig
  zijn.
  Ouder bestek met geplakte onderdelen die
  niet tegen hoge temperaturen kunnen.
  Verlijmd bestek of vaatwerk.
  Tinnen of koperen voorwerpen.
  Loden kristalglas.
  Stalen voorwerpen die kunnen roesten.
  Houten platte borden.
  Voorwerpen die zijn gemaakt van
  kunstvezels.

  STUTTGART295A++

  WAARSCHUWING!
  Voorkom dat voorwerpen door de bodem steken.
  Beperkt geschikt
  Bepaalde glassoorten worden dof na een groot aantal keren te
  zijn gewassen.
  Zilveren en aluminium onderdelen neigen tot verkleuren tijdens
  het wassen.
  Geglazuurde patronen kunnen vervagen als ze regelmatig in de
  vaatwasser worden gewassen.

  Versie NL 11/2015

  Pagina 14 van 28 • Page 15

  OPMERKING: Stop geen voorwerpen in de vaatwasser met sigarettenas, kaarsvet, lak of verf. Koopt u nieuw
  vaatwerk, zorg er dan voor dat het geschikt is voor vaatwassers.
  OPMERKING: vul de vaatwasser niet te vol. Er kunnen slechts 12 borden in van een standaard maat. Gebruik
  geen borden die niet geschikt zijn voor vaatwassers. Dit is van belang voor goede resultaten en voor een redelijk
  energieverbruik.

  Vullen met bestek en vaatwerk
  Doe het volgende voordat u de vaatwasser vult met vaat:
  Gooi grote restjes weg.
  Maak sporen zacht van aangebrand voedsel in pannen.

  Let op het volgende bij het plaatsen van vaatwerk en bestek:
  Vaatwerk en bestek mogen niet de draaibeweging van de sproei-armen blokkeren.
  Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen en pannen met de opening naar beneden in de vaatwasser zodat
  ze geen water kunnen opvangen.
  Vaat en voorwerpen mogen niet in elkaar zitten of elkaar bedekken.
  ■ Glazen mogen elkaar niet raken; dit om schade te voorkomen.
  ■ Doe grote voorwerpen die het moeilijkst zijn schoon te maken in het onderrek.
  ■ Het bovenrek is meer voor kwetsbaar en lichter serviesgoed zoals glazen, koffie- en theekopjes.
  Let op!
  Messen met lange lemmets die rechtop staan, vormen een gevaar!
  Lange en/of scherpe onderdelen van het bestek zoals snijmessen moeten horizontaal worden neergelegd in het
  bovenrek.

  Schade aan glas en ander vaatwerk
  Mogelijke oorzaken:
  ■ Soort glas of fabricageproces. Chemische samenstelling van afwasmiddel.
  ■ Watertemperatuur en duur van het programma van de vaatwasser.
  Gesuggereerde oplossing:
  ■ Gebruik glas en porselein vaatwerk waarvan de fabrikant heeft aangegeven dat het in de vaatwasser kan.
  ■ Gebruik een zacht afwasmiddel waarvan is aangegeven dat het vaatvriendelijk is. Probeer zo nodig meer
  informatie te krijgen van afwasmiddelfabrikanten.
  ■ Kies een programma met een lage temperatuur.
  ■ Haal glas en bestek zo snel mogelijk uit de vaatwasser nadat het programma is voltooid, om schade te
  voorkomen.

  Aan het einde van het afwassen
  Als de wascyclus is voltooid, zoemt de zoemer van de vaatwasser zes keer en stopt vervolgens. Zet het apparaat
  uit met de AAN/UIT-knop, draai de watertoevoer dicht en open de deur van de vaatwasser. Wacht een paar
  minuten voordat u de vaatwasser leeg maakt zodat de vaat en het keukengerei niet meer heet zijn en dus minder
  snel breken. Vaat en keukengerei drogen ook beter.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 15 van 28 • Page 16

  6. Een wasprogramma starten
  Programma Informatie cyclus kiezen

  Intensief

  Voor de vuilste ladingen
  zoals potten, pannen,
  schalen voor ovenschotels
  die een tijd hebben gestaan
  zodat het voedsel is
  ingedroogd.

  Beschrijving cyclus

  Afwasmiddel Duur
  voor/hoofd
  (min)

  Voorwasspoeling
  Hoofdwas (60° C)
  Spoeling 1
  Spoeling 2
  Hete spoeling
  Drogen

  5/25 g
  (Of 3 in 1)

  194

  1.20

  15

  5/25 g

  191

  0.92

  11.5

  176

  0.75

  11.5

  Voor gewoon vuile ladingen Voorwasspoeling
  zoals potten, borden, glazen Hoofdwas (46° C)
  Eco
  en niet erg vuile pannen,
  (*EN50242) standaard dagelijkse cyclus. Spoeling
  Hete spoeling
  Standaard
  Drogen
  programma)

  Licht

  Kristal

  Snel

  Economische en snelle
  wascyclus die u moet
  gebruiken voor kwetsbare
  voorwerpen die zeer
  gevoelig zijn voor hoge
  temperaturen. (Cyclus
  uitvoeren onmiddellijk na
  gebruik.)

  Voorwasspoeling
  Hoofdwas (46° C)
  Spoeling
  Hete spoeling
  Drogen

  Verbruik (kWh) Water
  (L)

  (Of 3 in 1)

  5/20 g
  (Of 3 in 1)

  Voor niet erg vuile ladingen Hoofdwas (46° C)
  zoals borden, glazen,
  Spoeling
  kommen en niet erg vuile
  Hete spoeling
  pannen.)
  Drogen

  5/20

  135

  0.70

  8.5

  Een korte was voor ladingen Hoofdwas (40° C)
  die maar een beetje vuil zijn Hete spoeling
  en die niet hoeven te worden
  gedroogd.

  15

  42

  0.50

  6

  /

  9

  0.01

  5

  Om vaat te spoelen die u
  later die dag wilt wassen

  Voorwasspoeling

  Voorspoelen
  *EN 50242: dit programma is de test cyclus. Volgens de norm EN 50242 werd het programma als volgt
  getest:
  - Capaciteit: 12 couverts
  - Positie bovenkorf: lage positie
  - Instelling glansspoelmiddel: 5 (of 4 voor houder met 4 instellingen).

  Apparaat aanzetten
  Een wasprogramma starten
  Trek het onder- en bovenrek naar buiten, zet de vaat erin en
  1. duw ze terug. U kunt het best het onderrek eerst laden en dan het bovenrek (zie de sectie "Vaatwasser
  vullen"). Vullen met wasmiddel (zie de sectie "Zout, afwasmiddel en glansspoelmiddel").
  2. Steek de stekker in het stopcontact. De voeding is 220-240 V AC 50 HZ, de specificatie van de contactdoos
  is 12 A 250 VAC.50 HZ.
  Zorg ervoor dat de watertoevoer aan staat en er volledige waterdruk is. Open de deur, druk op de AAN/UIT-knop.
  Druk op de knop "programma" om de gewenste "wascyclus" te kiezen. (zie de sectie "Wascyclustabel")
  Controleer met een beetje kracht of de deur goed dicht zit.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 16 van 28 • Page 17

  OPMERKING: U kunt een klik horen wanneer de deur goed dicht zit.
  Wanneer de afwas voorbij is, kunt u de schakelaar uitschakelen door op de AAN/UIT-knop te drukken.

  Programma wijzigen
  Vooronderstelling: Een cyclus die aan de gang is, kan alleen worden veranderd als hij slechts korte tijd bezig is
  geweest. Anders is het afwasmiddel al met het water gemengd en heeft het apparaat misschien het afwaswater al
  afgevoerd. Als dit zo is, moet het afwasmiddelreservoir opnieuw worden gevuld (zie de sectie "Met afwasmiddel
  vullen").

  Druk op de "AAN/UIT" knop om het programma te annuleren, druk daarna weer op de "AAN/UIT" knop om het
  apparaat weer aan te zetten, wijzig het programma vervolgens naar de gewenste cyclusinstelling (zie de sectie
  "Een wasprogramma starten". . . "). Sluit vervolgens de deur.
  OPMERKING: Opent u de deur terwijl u wast, dan pauzeert het apparaat en gaat er een alarmbel af; op het
  display staat E1. Sluit u de deur, dan gaat het apparaat weer verder met de cyclus.
  De 6 programmalampjes laten de status zien van de afwasmachine:
  a) Een van de programmalichten aan --> cyclus loopt
  b) Een van de programmalichten knippert --> pauze.

  OPMERKING: Gaan alle lichten aan, dan is er iets niet goed met het apparaat. Zet de netstroom en de
  watertoevoer uit voordat u de servicedienst belt.

  Vaatwerk vergeten?
  U kunt vaatwerk dat u bent vergeten er altijd bijstoppen zolang de houder met afwasmiddel niet open is gegaan.
  1 Open de deur een beetje zodat het afwassen stopt.
  2 Zodra de sproei-arm niet meer werkt, kunt u de deur helemaal openen.
  3 Voeg vergeten vaatwerk toe.
  4 Sluit de deur; het apparaat gaat na 10 seconden weer verder met de cyclus.

  WAARSCHUWING!
  Het is gevaarlijk om de deur te openen terwijl er wordt afgewassen; u kunt u branden aan het hete water. Schakel
  de vaatwasser uit.
  Alleen als er op het display "---" staat en de zoemer 6 keer klonk, is het programma gestopt.
  1. Schakel de vaatwasser uit; druk op de AAN/UIT-knop.
  2. Zet de waterkraan uit.

  Open de deur voorzichtig. Er kan hete stoom ontsnappen als u de deur open doet.
  ■ Hete vaat is erg gevoelig voor stoten. Laat vaatwerk daarom altijd ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u dit
  uit de vaatwasser haalt.
  ■ Open de deur van de vaatwasser, laat deze op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het
  vaatwerk uit de machine haalt. Hierdoor is het koeler en beter gedroogd.
  De vaatwasser leeg halen
  Het is normaal dat de vaatwasser nat is van binnen.
  Maak eerst het onderrek leeg en dan het bovenrek. Hierdoor kan er geen water druipen van het bovenrek op de
  vaat in het onderrek.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 17 van 28 • Page 18

  7. Onderhoud en schoonmaken
  Filtersysteem

  Het filter voorkomt dat er grote resten en allerlei andere zaken in de pomp komen.
  Resten kunnen soms het filter blokkeren.
  Het filtersysteem bestaat uit een grof filter, een plat
  (hoofdfilter) en een microfilter (fijn filter).
  1 Plat filter
  Voedsel en brokstukken worden opgevangen door een
  speciale sproeier op de onderste sproei-arm.
  2 Grof filter
  Grote brokstukken zoals botten en glas die de afvoer
  kunnen verstoppen, worden opgevangen in het grove filter.
  Knijp zachtjes in de nokjes bovenop het filter en haal het los
  om iets wat in het filter zit te verwijderen.
  3 Microfilter
  Dit filter vangt vuil en voedselresten op in de opvangruimte
  zodat deze niet weer op de vaat kunnen komen te zitten
  tijdens een cyclus.
  - Controleer de filters op resten iedere keer wanneer de
  vaatwasser is gebruikt.
  - Schroef het grove filter los om het filtersysteem te
  verwijderen. Verwijder alle voedselresten en spoel de filters
  schoon met stromend water.

  Stap 1: draai het grove filter
  linksom en til het
  dan op;

  Stap 2: til het platte filter op
  2

  1

  OPMERKING: Door het opvolgen van stap 1 en vervolgens stap 2 verwijdert u het filtersysteem. Doe het in de
  omgekeerde volgorde (eerst stap 2, dan stap 1) en u installeert het filtersysteem.
  Filtereenheid
  De filtereenheid moet worden schoongemaakt voor de beste prestaties en resultaten. Het filter verwijdert efficiënt
  voedseldelen uit het afwaswater zodat het afwaswater tijdens een cyclus opnieuw kan worden gebruikt. Het is
  daarom een goed idee om de grotere voedseldelen die in het filter zijn opgevangen, na iedere wascyclus te
  verwijderen door het halfronde filter af te spoelen met stromend water. Trek naar boven aan de komhendel om de
  filtereenheid te verwijderen. U moet de hele filtereenheid een maal per week schoonmaken. Gebruik een
  schoonmaakborstel om het grove filter en het microfilter schoon te maken. Zet de filterdelen vervolgens weer in
  elkaar zoals hierboven is afgebeeld en plaats de hele eenheid terug in de vaatwasser, plaats hem in zijn houder
  en druk de eenheid naar beneden. Gebruik de vaatwasser nooit zonder de filters. Stopt u het filter niet goed terug
  dan kan het apparaat mogelijk minder goed werken en kunnen vaat en keukengerei worden beschadigd.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 18 van 28 • Page 19

  WAARSCHUWING!
  Gebruik de vaatwasser nooit zonder de filters. Klop niet op de filters wanneer u deze schoonmaakt. De filters
  kunnen anders verbuigen waardoor de vaatwasser niet goed meer werkt.
  Sproei-armen reinigen
  De sproei-armen moeten regelmatig worden schoongemaakt
  omdat hard water de sproeiers van de sproei-armen en de lagers
  verstopt. Sproei-armen verwijdert u als volgt: schroef de moer van
  de sproei-arm rechtsom los, haal de sluitring van de bovenkant
  van de sproei-arm en verwijder de arm. Was de armen in warm
  zeepwater en maak de sproeiers schoon met een zachte borstel.
  Zet de armen terug nadat u deze zorgvuldig hebt afgespoeld.
  Vaatwasser onderhoud
  Maak het bedieningspaneel met een enigszins vochtige doek
  schoon en maak het vervolgens goed droog.
  Gebruik een goede politoerwas voor apparaten om de buitenkant
  schoon te maken. Gebruik nooit scherpe voorwerpen,
  schuursponsjes of scherpe schoonmaakmiddelen om een
  onderdeel van de vaatwasser schoon te maken.

  Beschermen tegen bevriezen
  Staat uw vaatwasser tijdens de winter in een onverwarmde ruimte, vraag uw onderhoudsmonteur dan om het
  volgende:
  1. De stroomtoevoer naar de vaatwasser afsluiten.
  2. De watertoevoer afsluiten en de watertoevoerleiding losmaken van de waterkraan.
  3. Laat het water weglopen uit de toevoerleiding en de waterkraan. (Vang het water op in een pan)
  4. Maak de toevoerleiding van het water weer vast aan de waterkraan.
  5. Verwijder het filter in de onderkant van de kuip en spons het water uit de opvangbak.
  Deur reinigen
  Gebruik alleen maar een zachte, warme, vochtige doek om de rand van de deur schoon te maken. Gebruik geen
  spuitbusreiniger ter voorkoming dat er water in het slot van de deur en elektrische onderdelen komt.
  Gebruik ook geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes op oppervlaktes want zij maken krassen
  op de afwerking. Bepaalde papieren schoonmaakdoeken kunnen ook krassen of sporen achterlaten op het
  oppervlak.

  WAARSCHUWING!
  Gebruik nooit een spuitbusreiniger om het deurpaneel schoon te maken ter voorkoming dat het slot van de deur
  en elektrische onderdelen beschadigd raken. Gebruik geen schuurmiddel of bepaalde papieren keukendoeken;
  deze kunnen krassen of vlekken achterlaten op het roestvrijstalen oppervlak.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 19 van 28 • Page 20

  Hoe kunt u de vaatwasser in goede staat houden?
  Na iedere wasbeurt
  Zet na iedere wasbeurt de watertoevoer naar het
  apparaat uit en laat de deur een beetje op een kier
  staan zodat er geen vocht en stank in de machine
  komen vast te zitten.
  Stekker losmaken
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
  schoonmaakt of onderhoud uitvoert. Neem geen
  risico's.
  Geen oplosmiddelen of schurende
  schoonmaakmiddelen
  Gebruik geen oplosmiddelen of schurende
  schoonmaakmiddelen om de buitenkant en rubberen
  onderdelen van de vaatwasser schoon te maken.
  Gebruik alleen maar een doek en warm zeepwater.
  Verwijder spikkels en vlekken van het oppervlak van
  het binnenwerk met een doek die is vochtig gemaakt
  met water en een beetje witte azijn of met een speciaal
  schoonmaakmiddel voor vaatwassers.

  Wanneer u met vakantie gaat
  Gaat u met vakantie, dan kunt u het beste een
  wascyclus draaien met een lege vaatwasser en
  vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken, de
  watertoevoer uitzetten en de deur van het apparaat
  een beetje op een kier zetten. Op deze manier gaan
  de afdichtingen langer mee en ontstaat er geen stank
  in het apparaat.
  Apparaat verplaatsen
  Moet u het apparaat verplaatsen, probeer het dan
  verticaal te houden. Als het absoluut noodzakelijk is,
  leg het dan op zijn rug.
  Afdichtingen
  Voedsel dat achterblijft in de afdichtingen kan stank
  veroorzaken in de vaatwasser. Maak de afdichtingen
  regelmatig schoon met een vochtige spons om dit te
  voorkomen.

  Let op:
  Laat professionele installateurs slangen en elektrische
  apparaten installeren.

  Waarschuwing
  Gevaar van elektrische schok!
  Schakel de elektriciteit uit voordat
  u de vaatwasser installeert.
  Doet u dit niet, dan kunt u een
  elektrische schok krijgen of dood
  gaan.

  8. Installatie
  Berg deze instructiehandleiding goed op zodat u hem later nog kunt raadplegen. Wordt het apparaat
  verkocht, weggegeven of verhuisd, houd de handleiding dan bij het apparaat zodat de nieuwe eigenaar
  zijn voordeel kan doen met de adviezen van deze handleiding.
  Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over veilige installatie,
  gebruik en onderhoud van het apparaat.
  Moet het apparaat ooit worden verplaatst, houd het dan recht; als het absoluut noodzakelijk is, leg het
  dan op zijn rug.

  Plaatsing en waterpas stellen
  1.
  2.

  Verwijder al de verpakking van het apparaat en controleer of het tijdens transport niet is beschadigd. Is het
  beschadigd, neem dan contact op met de winkelier en ga niet verder met het installatieproces.
  Controleer de vaatwasser door hem zo neer te zetten dat de zijkanten of achterpaneel de belendende kastjes
  of zelfs de muur raken. U kunt dit apparaat ook wegwerken onder een werkblad (zie het instructieblad
  Montage).

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 20 van 28 • Page 21

  3. Plaats de vaatwasser op een stevige vloer die waterpas is. Is de vloer ongelijk, dan kunt u de pootjes aan de
  voorkant van het apparaat aanpassen totdat het horizontaal staat (de hellingshoek mag niet meer dan 2 graden
  zijn). Staat het apparaat goed waterpas, dan is het stabieler en beweegt en vibreert het veel minder en maakt
  het minder lawaai terwijl het werkt.

  Watertoevoer en elektriciteit aansluiten
  Alleen een gekwalificeerde vakman mag de elektriciteit en het water aansluiten.
  De vaatwasser mag niet op de waterslangen of de elektriciteitskabel staan.
  Het apparaat moet met nieuwe slangen worden aangesloten op het waterleidingnetwerk. Gebruik geen
  oude slangen.
  De watertoevoerslang aansluiten

  Maak de toevoerslang voor koud water vast
  aan een koppelstuk met schroefdraad (3/4 inch)
  en zorg ervoor dat het goed vast zit. Zijn de
  waterslangen nieuw en zijn ze nog niet voor
  een lange tijd gebruikt, laat het water dan
  stromen en zorg ervoor dat het water helder is
  en vrij van onzuiverheden. Neemt u deze
  voorzorgsmaatregelen niet, dan is er de kans
  dat de watertoevoer wordt geblokkeerd
  waardoor het apparaat beschadigd raakt.
  De waterafvoerslang aansluiten

  Maak de afvoerslang van uw apparaat vast aan
  de afvoerpijp zonder deze te buigen.
  Is de slang niet lang genoeg, vraag dan een
  bevoegd servicebedrijf om een verlenging te
  maken van hetzelfde materiaal als de
  oorspronkelijke slang. De slang inclusief een
  verlenging mag niet langer zijn dan 4 meter.
  Is de afvoerslang langer dan 4 meter dan wordt
  uw vaat niet goed schoongemaakt. Maak uw
  slang goed vast aan de afvoerpijp om te
  voorkomen dat hij losraakt tijdens het wassen.

  Elektrische verbinding
  Let op het volgende voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

  Het stopcontact moet geaard zijn en voldoen aan alle regels;
  Het stopcontact moet berekend zijn op de maximale belasting van het apparaat; dit staat op het typeplaatje
  aan de binnenkant van de deur (zie de beschrijving van het apparaat);
  De spanning (voltage) van de voeding moet binnen de waarden vallen die staan aangegeven op het
  typeplaatje aan de binnenkant van de deur;
  De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. Vraag een bevoegd elektricien (zie hulp) om de
  stekker te vervangen als dit niet zo is; gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 21 van 28 • Page 22

  Is het apparaat eenmaal geïnstalleerd, dan moet u makkelijk bij de voedingskabel kunnen en het
  stopcontact.
  De kabel mag niet worden gebogen of samengeperst.
  Is de voedingskabel beschadigd, dan moet deze door de fabrikant of diens technische hulpdienst worden
  vervangen om alle mogelijke gevaren te voorkomen (zie Hulp).
  Het bedrijf stelt zichzelf niet aansprakelijk voor incidenten die zich voordoen als deze regels niet worden
  nageleefd.
  Advies over de eerste wascyclus
  Nadat het apparaat is geïnstalleerd, vult u het zoutreservoir direct helemaal voordat u de eerste wascyclus gaat
  uitvoeren; voeg ongeveer 2 kg zout toe (zie Glansspoelmiddel en geraffineerd zout). Het water kan overstromen;
  dit is normaal en maakt u zich daar niet druk over. Het is ook normaal dat het lichtje voor WEINIG ZOUT een paar
  cycli blijft knipperen nadat u het zout hebt toegevoegd.
  Apparaat plaatsen
  Het apparaat op de gewenste plaats installeren. De achterkant van het apparaat moet tegen de achtermuur
  rusten en de zijkanten tegen de belendende kastjes of muur. De vaatwasser is uitgerust met slangen voor de
  watertoevoer en -afvoer die naar links of rechts kunnen worden geleid om de juiste installatie mogelijk te maken.
  Apparaat waterpas stellen
  Staat het apparaat op zijn plaats, stel het dan waterpas door de hoogte van het apparaat aan te passen; stel
  hiervoor de pootjes af door ze naar binnen of buiten te schroeven. Het apparaat mag in ieder geval niet meer dan
  2° overhellen.
  OPMERKING: De pootjes kunnen maximaal 20 mm worden afgesteld.
  Achtergebleven water uit de slangen laten lopen
  Is de gootsteen 1000 mm hoger van de vloer dan kan het water dat is achtergebleven in de slangen, niet direct
  weglopen in de gootsteen. U moet dit water dan laten weglopen in een kom of daartoe geschikte bak die u buiten
  de gootsteen vasthoudt en lager is dan de gootsteen.
  Waterafvoer
  Sluit de waterafvoerslang aan. De afvoerslang moet juist worden aangesloten om lekken te voorkomen. Zorg
  ervoor dat de toevoerslang niet is geknakt of geplet.
  Verlengslang
  Moet u de afvoerslang verlengen, gebruik dan hetzelfde soort slang.
  Deze slang mag niet langer zijn dan 4 meter; anders wast de vaatwasser minder schoon.
  Sifonverbinding
  De afvalverbinding moet tussen de 50 cm (minimum) en 100 cm (maximum) hoog zijn van de onderkant van de
  schotel. De afvoerslang moet worden vastgemaakt met een slangklem.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 22 van 28 • Page 23

  Vaatwasser starten
  Let op het volgende voordat u de vaatwasser start:
  1 De vaatwasser moet waterpas en stevig vast staan.
  2 De toevoerkraan moet open staan.
  3 De verbindingen van de leidingen mogen niet lekken.
  4 De draden moeten stevig zijn verbonden.
  5 De elektriciteitstoevoer moet aan staan.
  6 Er mogen geen knopen zitten in de toevoer- en afvoerslangen.
  7 Alle verpakkingsmaterialen en papieren met tekst moeten uit de vaatwasser zijn gehaald.

  Let op
  Stop deze handleiding bij al het andere gedrukte materiaal na de installatie. Gebruikers hebben baat bij de inhoud
  van deze handleiding.

  9. Tips bij het oplossen van problemen
  Foutcodes
  Het apparaat laat foutcodes zien om u bij storingen te waarschuwen.
  Code

  Betekenis

  Mogelijke oorzaak

  E1

  Deur staat open

  De deur staat open terwijl de vaatwasser werkt.

  E2

  Watertoevoer

  Watertoevoer werkt niet.

  E3

  Waterafvoer

  Waterafvoer werkt niet.

  E4

  Temperatuursensor

  Temperatuursensor werkt niet

  E5

  Overstroming/lekkage

  Er is overstroming/lekkage

  E6

  Waterlekkage

  Er is waterlekkage

  E7

  Verwarmingselement

  Abnormale verwarming

  E8

  Wateromleidingsysteem Storing wateromleidingssysteem

  WAARSCHUWING!
  Is er een overstroming, zet dan eerst de hoofdwatertoevoer uit voordat u de servicedienst belt. Staat er water in de
  grondbak door te veel vullen of een klein lek, verwijder dit water eerst voordat u de vaatwasser opnieuw start.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 23 van 28 • Page 24

  Voordat u de servicedienst belt
  Bekijk de overzichten op de volgende bladzijden. Misschien hoeft u dan de servicedienst niet te bellen.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Wat moet u doen?

  Zekering is doorgebrand of Zekering vervangen of de stroomonderbreker resetten. Ontkoppel
  de stroomonderbreker
  alle andere apparaten die op dezelfde stroomkring zitten als de
  heeft gewerkt.
  vaatwasser.
  Vaatwasser
  werkt niet.

  Afvoerpomp
  werk niet.

  Geluid

  Elektriciteit staat niet aan. Zorg ervoor dat de wasmachine aan staat en dat de deur goed
  dicht zit. Zorg ervoor dat het elektriciteitssnoer goed in het
  stopcontact zit.
  Waterdruk is laag.

  Controleer of de watertoevoer goed is bevestigd en of de
  watertoevoer open staat.

  Overstroming

  Het systeem is zo ontworpen dat het een overstroming waarneemt.
  Het zet dan de circulatiepomp uit en de afvoerpomp aan.

  Het is normaal dat u
  geluiden hoort.

  Geluid van de opening van de afwasmiddelhouder.

  Kookgerei zit niet goed in
  de rekken of er is iets
  kleins gevallen in de
  rekken.

  Zorg ervoor dat alles goed vast zit in de vaatwasser.

  Motor bromt.

  De wasmachine is niet regelmatig gebruikt. Gebruikt u de
  afwasmachine niet vaak, vergeet hem dan niet te vullen en hem
  iedere week leeg te pompen. Dit houdt de afdichting vochtig.

  Zeepsop in de Verkeerd afwasmiddel
  kuip

  Gebruik alleen afwasmiddel dat bedoeld is voor vaatwassers, om
  zeepsop te voorkomen. Als dit gebeurt, open de vaatwasser en laat
  het zeepsop verdampen. Giet een kleine vijf liter koud water in de
  kuip. Sluit en vergrendel de vaatwasser en start de wascyclus
  "Weken" om het water kwijt te raken. Herhaal dit zo nodig.

  Gemorst glansspoelmiddel Veeg gemorst glansspoelmiddel altijd onmiddellijk op.
  Vlekken op de Er is wasmiddel met
  binnenkant van kleurstof gebruikt.
  de kuip.

  Zorg ervoor dat u wasmiddel zonder kleurstof gebruikt.

  Vaat en platte
  spullen niet
  schoon

  Onjuist programma

  Kies een sterker programma.

  Rek verkeerd geladen

  Zorg ervoor dat het afwasmiddelreservoir en de sproei-armen niet
  worden geblokkeerd door groot vaatwerk.

  Spikkels en een 1 Buitengewoon hard
  Spikkels van glas verwijderen:
  waas op glas water
  1 Haal al het metalen keukengerei uit de vaatwasser.
  en plat
  2 Lage toevoertemperatuur 2 Voeg geen afwasmiddel toe.
  vaatwerk.
  3 Kies de langste cyclus.
  3 Vaatwasser te vol
  4 Start de vaatwasser en laat hem tussen de 18 en 22 minuten
  4 Verkeerd geladen
  lopen; hij moet dan bezig zijn met de hoofdwas.
  5 Oud of vochtig
  5 Open de deur en giet twee kopjes wit azijn in de onderkant van
  poederwasmiddel
  de vaatwasser.
  6 Leeg
  6 Doe de deur dicht en laat de vaatwasser zijn cyclus afmaken.
  glansspoelmiddelreservoir
  Werkt de azijn niet: Doe hetzelfde als hierboven, maar gebruik
  7 Verkeerde dosering
  een 1/4 kopje (60 ml) citroenzuurkristallen in plaats van azijn.
  wasmiddel

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 24 van 28 • Page 25

  Dof glaswerk

  Combinatie van zacht water en Gebruik minder wasmiddel als u zacht water hebt en kies een korte
  te veel wasmiddel
  cyclus om het glaswerk te wassen en schoon te krijgen.

  Gele of bruine laag Thee- en koffievlekken
  aan de binnenkant.

  Gebruik een oplossing van een 1/2 kop bleekmiddel en 3 koppen
  warm water om de vlekken met de hand te verwijderen.
  WAARSCHUWING
  U moet na een cyclus twintig minuten wachten om het
  verwarmingselement te laten afkoelen voordat u het binnenwerk
  kunt schoonmaken; anders kunt u zich branden.

  IJzerafzetting in het water kan U moet een bedrijf bellen dat is gespecialiseerd in het ontharden van
  water, voor een speciaal filter.
  een laag over alles
  veroorzaken.
  Witte laag aan de Mineralen van hard water
  binnenkant.

  Gebruik een vochtige spons met afwasmiddel voor de vaatwasser
  om het binnenwerk schoon te maken; draag rubberen
  handschoenen. Gebruik alleen maar afwasmiddel voor de
  vaatwasser, om schuim en zeepsop te voorkomen.

  Deksel van de
  houder voor het
  afwasmiddel
  vergrendelt niet.

  Gemorste resten
  Veeg de resten reinigingsmiddel weg, zodat het deksel weer goed
  reinigingsmiddel blokkeren de sluit.
  vergrendeling van het deksel

  Er blijft
  afwasmiddel
  achter in het
  reservoir.

  Vaat blokkeert de houders van Stop de vaat opnieuw en deze keer correct in de vaatwasser.
  het afwasmiddel.

  Stoom

  Normaal verschijnsel.

  Er komt wat stoom uit de ontluchting bij de deurvergrendeling tijdens
  het drogen en het afvoeren van water.

  Zwarte of grijze
  sporen op vaat.

  Aluminium keukengerei heeft
  tegen de vaat geschuurd.

  Poets de sporen weg met een licht schurend schoonmaakmiddel.

  Er staat water
  onderin de kuip.

  Dit is normaal.

  Een beetje schoon water rond de afvoer in de bodem van de kuip
  "smeert" de waterafdichting.

  Vaatwasser lekt.

  Reservoir te vol of vlekken van Vul het glansspoelmiddelreservoir niet te vol. Door gemorst
  het glansspoelmiddel
  glansspoelmiddel kan het gaan schuimen en overstromen. Veeg
  vlekken glansspoelmiddel op met een vochtige doek.
  Vaatwasser staat niet
  waterpas.

  STUTTGART295A++

  Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat.

  Versie NL 11/2015

  Pagina 25 van 28 • Page 26

  Technische specificaties van huishoudelijke vaatwasser volgens EU-richtlijn 1059/2010:
  Importeur

  FRILEC

  Model

  STUTTGART295A++

  Standaard aantal couverts

  12

  Energie-efficiëntie klasse 1

  A++

  Jaarlijks energieverbruik 2

  259kWh

  Energieverbruik van standaard reinigingscyclus

  0.92kWh

  Energieverbruik in uitgeschakelde stand

  0.1W

  Energieverbruik in ingeschakelde stand

  0.9W

  Jaarlijks waterverbruik 3

  3220 liter

  Droogefficiëntie, klasse 4

  A

  Standaard reinigingscyclus5

  ECO

  Programmaduur van reinigingscyclus

  191 min

  Geluidsniveau

  47dB(A) re 1 pW

  Plaatsing

  Inbouw

  Kan worden ingebouwd

  Ja

  Hoogte

  82.0 cm

  Breedte

  59.6 cm

  Diepte (inclusief aansluitingen)

  55.5 cm

  Energieverbruik

  1850 W

  Nominale spanning/frequentie

  AC 220-240 V/ 50 Hz

  Waterdruk (stroomdruk)

  0.4-10bar=0.04-1.0MPa

  Watertemperatuur

  Max. 61 °C

  1.
  2.

  3.
  4.
  5.

  A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie).
  Het energieverbruik van "259" kWh per jaar is gebaseerd op 280 standaardreinigingscycli met koud water
  en het verbruik van de zuinige modi. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop
  het apparaat wordt gebruikt.
  Het waterverbruik van "3220" liter per jaar is gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli. Het werkelijke
  waterverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.
  A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie).
  Dit programma is geschikt voor normaal vervuild tafelgerei en is het efficiëntste programma op het gebied
  van het gecombineerde energie- en waterverbruik voor dat soort tafelgerei.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 26 van 28 • Page 27

  Het apparaat voldoet bij levering aan de huidige Europese normen en richtlijnen.
  -LVD 2006/95/EC
  -EMC 2004/108/EC
  -EUP 2010/1016
  OPMERKING: Bovenstaande waarden zijn gemeten in overeenstemming met de normen onder de opgegeven
  gebruiksomstandigheden. De resultaten kunnen enorm variëren, afhankelijk van de hoeveelheid en mate van
  vervuiling van het servies, de waterhardheid, de hoeveelheid afwasmiddel, enz.
  Deze handleiding is gebaseerd op de normen en regels van de Europese Unie.

  STUTTGART295A++

  Versie NL 11/2015

  Pagina 27 van 28 • Page 28

  GARANTIEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  6.
  7.

  8.

  9.

  Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
  het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
  De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
  getoond, samen met de originele aankoopnota.
  Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
  onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
  spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
  garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
  ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
  Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
  schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
  De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
  thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
  genoemde onderdelen.
  De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
  volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
  Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
  die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
  zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
  voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
  NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
  zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
  uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
  onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
  Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

  FRILEC SERVICEBEPALINGEN
  1.
  2.
  3.

  4.
  5.

  Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
  van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
  De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
  deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  a. de voorrijdkosten
  b. het arbeidsloon
  c. alle vervangen onderdelen.
  Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname
  van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
  Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

  Voor service:

  Frilec
  www.domest.nl – zie service
  Tel. 0314 – 346646
  Fax. 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Naam/adres/woonplaats koper:
  .................................................................................................................................................................……………………………
  ……………………………………….……………………………………………………………………….....
  …………………………………………………………………………………………………………………………………...
  .....................................................................…..................................................…………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………….…………………..
  Importeur:

  STUTTGART295A++

  DOMEST import - export B.V.
  J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
  Tel. 0314 - 362244
  Fax 0314 – 378232
  E-mail: service@domest.nl

  Versie NL 11/2015

  Pagina 28 van 28


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Frilec STUTTGART 295A at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Frilec STUTTGART 295A in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,92 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info