725485
4
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/24
Next page
3
Houd nauwlettend toezicht op kinderen en huisdieren wanneer het apparaat in gebruik is.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis
als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het
apparaat en de eventuele gevaren.
KINDEREN MOGEN NIET SPELEN MET DIT APPARAAT.
Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden
uitgevoerd.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik
is.
Laat een functionerend apparaat nooit zonder toezicht achter.
Trek het apparaat niet aan het snoer weg.
Vermijd te veel draaien, oprollen en trekken aan het netsnoer. Gebruik nooit nylon of
ijzerdraad om het netsnoer vast te houden.
Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact altijd zichtbaar en toegankelijk blijven.
Gebruik geen verlengsnoeren.
Trek niet aan de stekker om het apparaat uit te schakelen.
Grijp nooit naar het apparaat als het in het water is gevallen. Trek in dat geval onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat controleren voordat u het opnieuw
gebruikt.
ALS DE TOEVOERKABEL BESCHADIGD IS, MOET DEZE WORDEN VERVANGEN DOOR EEN
ELEKTRICIEN OF EEN DERGELIJK GEKWALIFICEERD PERSOON, OM GEVAAR TE
VOORKOMEN.
DE VOEDING MOET VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIE DIE OP HET BEOORDELINGSPLAATJE
OP DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT WORDT GETOOND.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale
bedradingsvoorschriften.
Overschrijd de aanbevolen kamergrootte niet voor maximale efficiëntie.
Sluit de deuren en ramen, of gebruik de optionele raam klittenband kit, verkrijgbaar via
www.flinqcommerce.nl.
Houd gordijnen of jaloezieën gesloten tijdens de zonnigste uren van de dag.
Houd de filters schoon.
Zodra uw kamer de gewenste omstandigheden heeft bereikt, verlaagt u de instellingen
voor temperatuur en ventilatie.
4


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for FlinQ FQC-8151 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of FlinQ FQC-8151 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 3,73 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info