Zoom out
Zoom in
Previous page
1/58
Next page
Art.No. CGM1001
FCGS-18K
www.ferm.com
www.ferm.com 0612-22.1
GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
E Reservado el derecho de
modificaciones técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
GB
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
USERS MANUAL 05
GEBRAUCHSANWEISUNG 14
GEBRUIKSAANWIJZING 24
MODE D’EMPLOI 34
MANUAL DE INSTRUCCIONES 44
MANUAL DE INSTRUÇÕES 54
MANUALE UTILIZZATI 64
BRUKSANVISNING 74
KÄYTTÖOHJE 84
BRUKSANVISNING 93
BRUGERVEJLEDNING 103
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Art.No. CGM1001 FCGS-18K GB D NL F E Subject to change Änderungen vorbehalten Wijzigingen voorbehouden Sous réserve de modifications Reservado el derecho de modificaciones técnicas P Reservado o direito a modificações I Con riserva di modifiche S Ändringar förbehålles FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin N Rett till endringer forbeholdes DK Ret til ændringer forbeholdes GB USERS MANUAL 05 GEBRAUCHSANWEISUNG 14 GEBRUIKSAANWIJZING 24 F MODE D’EMPLOI 34 E MANUAL DE INSTRUCCIONES 44 P MANUAL DE INSTRUÇÕES 54 I MANUALE UTILIZZATI 64 S BRUKSANVISNING 74 KÄYTTÖOHJE 84 BRUKSANVISNING 93 D NL FIN N DK BRUGERVEJLEDNING 103 www.ferm.com www.ferm.com 0612-22.1 ...
 • Page 2

  Exploded view Fig.A Fig.B Fig.C 02 Ferm Ferm 19 ...
 • Page 3

  Spare parts list No. 502000 502001 502002 502003 502004 CDA1007 502005 502006 Description Motor with gear Support with pin and bearing Gear with pin Gear Switch Battery 18 V Hedge trimmer (complete) Grass shear (complete) Position 003 + 004 005 + 006 006 + 007 009 010 + 011 012 013A 013B Fig.D Fig.E Fig.F 114 Ferm Ferm 03 ...
 • Page 4

  Fig.G 04 Ferm Ferm 113 ...
 • Page 5

  GB HEDGE TRIMMER / GRASS SHEAR CE KONFORMITETSERKLÆRING (DK) The numbers in the following text correspond with the pictures at page 2-4 Vi erklærer herved, udelukkende på eget ansvar, at dette FCGS-18K opfylder følgende standarder eller standardiserede dokumenter: Carefully read this manual before using the machine. Make sure that you know how the machine functions and how to operate it. Maintain the machine in accordance with the instructions to make sure it functions properly. Keep this manual and the enclosed documentation with the machine. EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 Contents 1. Technical specifications 2. Safety instructions 3. Operations 4. Hedge trimming tips 5. Maintenance i henhold til følgende direktiver: 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC 01-12-2006 ZWOLLE NL 1. TECHNICAL SPECIFICATION ...
 • Page 6

  GB D 1 1 1 1 Instructions Guarantee card Safety Instructions Allen key NL Check the machine, loose parts and accessories for transport damage. Batteriet til maskinen aflades, mens den bruges. Før batteriet bruges for første gang, skal det oplades i 1 til 2 timer, så det er fuldt opladet. Batteriets maksimale kapacitet nås først efter 4 til 5 opladninger, med normal afladning ved brug. 5. VEDLIGEHOLDELSE Maskiner er blevet konstrueret, så de kan arbejde i længere perioder med et minimum af vedligeholdelse. Korrekt vedligeholdelse og rengøring af maskinen er en forudsætning for lang tids tilfredsstillende brug. Product information Fig. A 1. Battery pack 2. Battery release tab 3. Lock-off button 4. Trigger switch 5. Shear blade 6. Hedge trimmer blade F E P Rengøring Kappen omkring motoren skal rengøres med en blød klud, helst hver gang maskinen har været brugt. Ventilationsrillerne skal holdes fri for støv og snavs. Hvis snavset ikke ...
 • Page 7

  GB • • • • Drej de tre skruer (7) mod uret for at løsne klingerne. Fjern skæreværktøjet fra maskinen. Sørg for, at skruerne på oversiden af drivakslen ikke bliver beskadiget. Rens maskinen for græs eller snavs. Anbring hver af klingerne i den krævede skæreretning (position 5 eller 6 i Fig. 1) og fastgør dem på maskinen ved at tilspænde de tre skruer (7) med uret. Indoor use only In case of failure, the transformer is not dangerous Thermic protector 4. TIPS TIL TRIMNING AF HÆK Formklipning Fig. D Hækken skal klippes, så den bliver bredere forneden end foroven. På den måde kommer der mere væde til den nederste del af busken. Vejledende er 10 cm smallere for hver meter højere. Busken kan klippes rund eller søjleformet. Klipperækkefølge Fig. E og Fig. F • Først klippes begge sider nedefra og opad. På den måde falder der ikke afklippede blade og grene ned på det, der endnu ikke er klippet (Fig. E) • Derefter klippes toppen; hvis grenene i hækken er meget ...
 • Page 8

  GB use tool in conjunction with a residual circuit breaker device. D Batteriladeren er dobbelt isoleret i overensstemmelse med EN 60335; der kræves således ingen jording. 3) Personal safety a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury. b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. c. Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents. d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key ...
 • Page 9

  GB Vigtige sikkerhedsinstruktioner for batteri og batterlader Hvis man kommer til at berøre syren i batteriet, skal man straks vaske det af med vand. Kommer syren i øjnene, skylles grundigt med vand, og der søges læge! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Før brug skal man læse betjenings- og sikkerhedsinstruktionerne for batteri og batterilader, og instruktionerne skal følges! Bemærk! Brug kun det batteri og den batterilader, der er blevet leveret af forhandleren, så man undgår risiko for ulykker. Batteriet, batteriladeren og den elektriske maskine må ikke udsættes for fugt, for eksempel regn eller sne. Før batteriladeren bruges, skal man altid checke, at alle ledninger er tilsluttet korrekt. Batteriladeren må ikke bruges, hvis man kan se, at ledningen er beskadiget. Den beskadigede ledning skal udskiftes med det samme. Når batteriladeren ikke bruges, skal stikket tages ud af stikkontakten. Tag ikke stikket ud ved at trække i ledningen. Hvis man ...
 • Page 10

  GB 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. out the plug by the cable. If you drop the battery charger or it is interrupted by another strong mechanical use, have it checked for damage by a recognised professional workshop before you use it again. Damaged parts must be repaired. Handle the battery with care. Do not drop it or knock it. Never try to repair the battery or battery charger yourself. Repairs must always be carried out by a recognised professional workshop to avoid the risk of accidents. Before cleaning or servicing the battery or battery charger, always remove the charger's plug from the mains. Never charge the battery if the ambient temperature is below 10° C or above 40° C. The ventilation holes of the charger should always be free. The battery may not be short-circuited. If short-circuiting occurs, power with a high electrical current will flow. This can lead to the battery overheating, catching fire or exploding, which can result in damage to the battery or th ...
 • Page 11

  GB d. e. mer vand i den elektriske maskine, øges risikoen for elektrisk stød. Brug ikke ledningen forkert. Brug ikke ledningen til at bære eller trække maskinen og heller ikke for at tage ledningen ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra stærk varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller filtrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. Når en elektrisk maskine bruges udendørs, skal man bruge en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug. Hvis der bruges en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug, mindskes risikoen for elektrisk stød. Redskabet/værktøjet skal altid bruges sammen med en jordfejlsafbryder. 3) Personlig sikkerhed a. Vær agtpågivende, hold øjnene rette mod det, du laver, og brug almindelig sund fornuft, når du bruger en elektrisk maskine. Brug ikke en elektrisk maskine, hvis du er træt eller er under påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under arbejdet med en elektrisk m ...
 • Page 12

  GB GB Doing this also has the benefit of having shorter cutting which will decompose better on a compost heap. I tilfælde af defekt er transformeren ikke farlig D D • NL • F If older hedges need to be cut back a substantial amount, use pruning shears to trim thicker branches to the desired length before going to work with the hedge trimmer. Ensure that the blade does not come into contact with anything which could damage it, such as fencing wire or metal plants support. Termosikring NL Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads. F After use Clean the blades and lightly lubricate with household oil or spray lubricant. E Charging the battery Fig. G. The FCGSL-18 charger is only suitable for charging type FCGSB-18 batteries. P • I • • S Place the battery (5) in the battery charger (11) as the diagram indicates. Make sure that the poles are placed correctly as indica ...
 • Page 13

  GB GB D 1 1 1 1 NL Kontroller maskinen, løse dele og tilbehør for transportskader. F E P Brugsanvisning Garantibevis Sikkerhedsforskrifter Sekskantnøgle Faults Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact your local Ferm dealer. In the back of this manual you find an exploded view showing the parts that can be ordered. D NL Environment To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging which consists largely of reusable material. Therefore please make use of options for recycling the packaging. Produktinformation Fig. A 1. Batteri 2. Batteri låsepal 3. Udløserknap 4. Afbryder 5. Græsklipper blad 6. Hækketrimmer blad F Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations. E P Warranty The guarantee conditions can be found on the separately enclosed guarantee card. 2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ...
 • Page 14

  GB GB D NL AKKU-GRAS / STRAUCHSCHERE ACCU HÆKKETRIMMER / GRÆSKLIPPER Die Nummer im nachfolgenden Text korrespondieren mit den Abbildungen auf Seite 2 -4 Tallende i den følgende tekst korresponderer med afbildningerne på side 2 -4 Lesen Sie die Anleitung von Elektrogeräten vor Benutzung immer gründlich durch. Dadurch verstehen Sie Ihr Produkt besser und vermeiden unnötige Risiken. Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Gebrauch an einer sicheren Stelle auf. F Inhalt 1. Technische daten 2. Sicherheitsvorschriften 3 . Arbeitsvorgänge 4. Tips zum Heckentrimmen 5 . Wartung E P I D Advarsel! Brugsanvisningen til elektriske maskiner skal altid gennemlæses før brug. På den måde får du bedre kendskab til produktet og undgår unødige risici. Gem denne brugsanvisning et sikkert sted til senere brug. NL F Indhold 1. Produktinformation 2. Sikkerhedsinstruktioner 3. Betjening 4. Tips stil trimmingafhæk 5. Vedligeholdelse E ...
 • Page 15

  GB GB 1 1 1 CE ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD (N) D Vi erklærer på eget ansvar at dette FCGS-18K er i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter: NL F EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 E i samsvar med bestemmelsene. I D Kontrollieren Sie Gerät, Einzelteile und Zubehör auf Transportschäden. NL Produktinformationen Abb. A 1. Akkusatz 2. Akkuentriegelungslasche 3. Verriegelungsknopf 4. Auslöseschalter 5. Scherenmesser 6. Heckentrimmermesser 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC P Garantiekarte Sicherheitshinweise Inbusschlüssel fra 01-12-2006 ZWOLLE NL F E P 2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN I Erläuterung der Symbole In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet: S S Lesen Sie die Anleitung FIN FIN J.A. Bakker - van ...
 • Page 16

  GB GB 5. VEDLIKEHOLD Thermo-Hohlwelle 130 Grad. D D Maskinene er konstruert for å kunne brukes over lang tid med minimalt vedlikehold. For å oppnå tilfredsstillende resultater over lang tid, er det viktig å stelle maskinen riktig og rengjøre den regelmessig. Bei Ausfall ist der Trafo nicht gefährlich. NL Rengjøring Rengjør maskinens ytterside regelmessig med en myk fille - helst hver gang den er brukt. Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og skitt. Hvis det er vanskelig å fjerne skitt, kan man bruke en myk fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakkvann, etc. Disse løsemidlene kan ødelegge plastdelene. F Achtung! Nachlaufende Schneidwerkzeuge E Bereiten Sie immer Akkus auf. P Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden. Algemeine Sicherheitshinweise Achtung! Beachten beim Benutzen von Elektromaschi ...
 • Page 17

  GB GB Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages, 4. TIPS FOR TRIMMING AV HEKKER D NL F E P I Forming Fig. D Hekken bør trimmes slik at den blir trapesformet, dvs. at det blir bredere nederst enn øverst. Det vil gjøre det lettere for lyset å trenge frem til den nedre delen av busken. En passende avstand er 10 cm for hver meter i høyden. Hekken kan være avrundet eller søyleformet. Rekkefølge ved klipping Fig. E og Fig. F • Klipp først begge sidene nedenfra og oppover; på den måten unngår du at blader og kvister faller ned på området som ikke er klippet enda (fig. E). • Klipp deretter toppen; hvis kvistene er svært lange, klippes de i flere omganger. (Fig. F). Merk: Ved å klippe gradvis på denne måten får man kortere kvister som er lettere å kompostere. S • FIN N DK • Hvis en gammel hek ...
 • Page 18

  GB GB e. D NL f. F g. E P h. I i. S j. FIN N wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen. Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefäh ...
 • Page 19

  GB GB 4. 5. D 6. NL 7. F 8. 9. E 10. P 11. 12. 13. I Kontroller alltid at alle ledninger er riktig tilkoplet før batteriladeren brukes. Ikke bruk batteriladeren hvis du ser at ledningen er skadet. En skadet ledning må skiftes umiddelbart. Trekk støpselet ut av stikkontakten når batteriladeren ikke brukes. Ikke trekk ut støpselet ved hjelp av ledningen. Hvis batteriladeren faller i gulvet eller utsettes for annen voldsom behandling, må du la et godkjent profesjonelt verksted kontrollere den før du bruker den igjen. Ødelagte deler må repareres. Batteriet må behandles forsiktig. Ikke utsett det for støt eller bank på det. Du må aldri forsøke å reparere batteriet eller batteriladeren på egenhånd. Reparasjoner må alltid utføres av et godkjent profesjonelt verksted for å unngå faren for ulykker. Før rengjøring eller stell av batteriet eller batteriladeren, må laderens støpsel alltid trekkes ut av stikkontakten. Batteriet må aldri lades hvis omg ...
 • Page 20

  GB GB • sollten als Sondermüll entsorgt werden. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen. Werfen Sie den Akku nie in Wasser oder Feuer: Sie kann explodieren. D Elektrische Sicherheit f. g. NL Überprüfen Sie auch, ob Ihre Netzspannung mit der Eingangsspannung des Akkuladegeräts übereinstimmt. F Das Akkuladegerät ist gemäß EN 60335 doppelt isoliert und daher ist keine Erdungsleitung erforderlich. h. E i. j. Kabel oder Stecker austauschen Alte Kabel oder Stecker sollten, nachdem sie durch neue ersetzt wurden, unverzüglich entsorgt werden. Es ist gefährlich, den Stecker eines losen Kabels in die Steckdose einzustecken. P I 3. ARBEITSVORGÄNGE S Die Akku ein- oder ausbauen Abb. B FIN Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Ladegeräts, ob die Außenseite des Akkus oder des Geräts sauber und trocken ist. N • DK • Setzen Sie den Akku (5), wie im Diagramm dargestellt, in den Gerätefuß ein. Akku bis zum Einrasten hineinpre ...
 • Page 21

  GB GB d. D e. NL Ikke misbruk ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære, dra eller trekke ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenfiltrete ledninger øker faren for elektrisk støt. Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs. Bruk en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Å benytte en ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt.Verktøyet/redskapet må alltid brukes med jordfeilbryter. 3) Personlig sikkerhet a. Vær årvåken, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er sliten eller er påvirket av stoff, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du betjener elektriske verktøy kan føre til alvorlige personskader. b. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre sikkerhetssko, hjelm, eller hørselvern ...
 • Page 22

  GB GB Nach dem Gebrauch Reinigen Sie die Messer und schmieren Sie sie leicht mit Haushaltsöl oder Schmiermittelspray. D Dersom den går i stykker er transformatoren ikke farlig D Die Akku laden Abb. G Das Ladegerät FCGSL-18 eignet sich nur für das Aufladen von Akkus des Typs FCGSB18. NL F • E • P • I Termisk beskyttelse NL Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Legen Sie den Akku (5), wie im Diagramm dargestellt, in das Akkuladegerät (11). Vergewissern Sie sich, dass die mit + und - bezeichneten Pole richtig angeschlossen werden. Stecken Sie den Stecker des Akkuladegeräts in die Steckdose. Die rote Schnellladeanzeige (12) leuchtet auf. Der Ladevorgang ist beendet, sobald die grüne Anzeige (13) für Mindestladung aufleuchtet. Der Akku ist betriebsbereit. F E Bruk vernebriller og hørselsvern P Bruk vernehansker I Benutzen Sie das Akkuladegerät nur in trockener ...
 • Page 23

  GB GB 1 1 1 1 1 D NL Kasse Instruksjoner Garantikort Sikkerhetsforskrifter Sekskantnøkkel Umwelt Um Transportschäden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung geliefert. Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen Sie also die Möglichkeit zum Recyclen der Verpackung. Produktinformasjon Fig. A 1. Batteripakke 2. Batteriutløser 3. Sikringsknapp 4. Startbryter 5. Gresstrimmerkniv 6. Hekktrimmerkniv E P I F Garantie Die Garantiebedingungen finden Sie auf der lose beigefügten Garantiekarte. P Wir erklären unsere alleinige Verantwortung, dass FCGS-18K konform den nachstehenden Standards oder standardisierten Dokumenten ist: 2. SIKKERHETSINSTRUKSER Forklaring av symbolene Disse symbolene brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen: Angir fare for personskade, livsfare eller skade på maskinen hvis instruksjonene i denne bruksanvisningen ikke følges. DK I EN50144-2-15,EN ...
 • Page 24

  GB GB D ACCU GRAS-/STRUIKSCHAAR HEKKTRIMMER / GRESSTRIMMER De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2 -4 Tallene i følgende tekst viser til bildene på side 2 -4 Waarschuwing! Wij raden u aan de gebruikershandleiding van elektrische producten altijd goed door te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Hierdoor zult u het functioneren van het apparaat beter begrijpen en kunt u onnodige risico’s voorkomen. Bewaar deze gebruikershandleiding en de overige documentatie bij het apparaat. NL F P Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk. Sørg for å vite hvordan maskinen virker og hvordan den skal betjenes. Vedlikehold maskinen i henhold til instruksene, slik at den alltid virker som den skal. Oppbevar denne bruksanvisningen og den vedlagte dokumentasjonen ved maskinen. NL F Innhold 1. Maskindata 2. Sikkerhetsinstrukser 3. Betjening 4. Tips for trimming av hekker 5. Vedlikehold Inho ...
 • Page 25

  GB GB Viat Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu tilattavissa olevat osat. D NL 1 1 1 1 1 1 Ympäristö Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Kierrätä se. F Takuu Takuuehdot ilmenevät erillisestä takuukortista, joka toimitetaan laitteen mukana. P I CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA (FIN) S Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä FCGS-18K on seuraavien standardien tai standardoitujen dokumenttien mukainen: FIN F Productinformatie Fig. A 1. Accu 2. Vergrendeling accu 3. Veiligheidsvergrendeling 4. Inschakelknop 5. Grasschaarmes 6. Heggenschaarmes E P I S Symbolenlijst In deze handleiding en/of op de machine worden de volgende pictogrammen gebruikt: FIN Lees de instructies määräysten mukainen. ...
 • Page 26

  GB GB Leikkaamisjarjestys Kuvat E ja F • Leikkaa ensin molemmat kyljet aloittaen alhaalta ja edeten ylöspäin. Tällöin leikkuujätettä ei putoa vielä leikattaviin kohtiin (kuva E). • Tasoita sitten yläreuna. Jos oksat ovat hyvin pitkiä, lyhennä ne vaiheittain (kuva F). Bij storing levert de transformator geen gevaar op. D 130 graden thermische beveiliging. NL Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie. F • Draag oog- en gehoorbescherming P NL Huomaa: tästä on myös se etu, että leikkuujätteestä tulee hienojakoisempaa ja se hajoaa paremmin kompostissa. • E D F Jos vanhoja pensaita joudutaan leikkaamaan paljon, katkaise paksut oksat ensin haluttuun mittaan oksasaksilla ja käytä viimeistelyyn pensasleikkuria. Varo, että terä ei koske metallilankoihin, metallisiin tukitankoihin tai muihin kappaleisiin, jotka voivat vaurioittaa s ...
 • Page 27

  GB GB b. 3. KAYTTO D Akun kiinnittäminen ja irrottaminen Kuva B c. NL Ennen kuin yhdistät laturin, tarkasta että akun tai laitteen ulkopinta on puhdas ja kuiva. F • E • Aseta akku (5) laitteen runkoon kuvassa näkyvällä tavalla. Paina akkua, kunnes se kiinnittyy napsahtaen. Kun haluat irrottaa akun, paina molemmalla puolilla olevia irrotuspainikkeita (10) ja vedä akku irti laitteen rungosta. d. e. P Valitse tehtävään sopiva terä • Pienempi ruohosaksiterä on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen puiden ja puutarhakalusteiden ympäriltä sekä muotoleikattujen pensaiden muotoiluun. • Suurempi pensasleikkuriterä sopii suuremmille pensasaidoille ja pensaille. I S Terän vaihtaminen Kuva C 3) a. b. FIN Irrota akku ennen terän vaihtamista. N c. Loukkaantumisvaara! Pidä suojakäsineitä! DK • • • • Käännä kolme ruuvia (7) vastapäivään terän irrottamiseksi. Ota leikkuutyökalu pois laitteesta. Huomioi, etteivät käyttöakselin ...
 • Page 28

  GB GB 4) a. D b. NL c. F E d. P e. I f. S g. FIN N h. DK i. j. 5) a. b. c. d. 28 Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap Oefen geen overmatige kracht uit op elektrisch gereedschap. Gebruik het juiste gereedschap voor uw specifieke toepassing. Met het juiste elektrische gereedschap voert u de taak beter en veiliger uit wanneer dit op de snelheid gebeurt waarvoor het apparaat is ontworpen. Gebruik nooit elektrisch gereedschap waarvan de AAN/UIT-schakelaar niet werkt. Ieder elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- en uitgeschakeld met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u wijzigingen aanbrengt aan elektrische gereedschappen, accessoires verwisselt of het elektrisch gereedschap opbergt. Wanneer u zich aan deze preventieve veiligheidsmaatregelen houdt, beperkt u het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart. Berg elektrisch gere ...
 • Page 29

  GB GB D f. NL g. F h. E i. j. P I vät liikkumaan vapaasti, kaikki osat ovat ehjiä, eikä laitteessa ole havaittavissa mitään, mikä haittaisi sen toimintaa. Jos havaitset laitteessa vian, korjauta laite ennen käyttöä. Monet tapaturmat aiheutuvat laitteiden puutteellisesta huollosta. Pidä leikkaavat työkalut puhtaina ja terävinä. Kun huollat leikkaavia työkaluja hyvin ja pidät niiden terät terävinä, ne toimivat hyvin ja niitä on helppo hallita. Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita, teriä jne. tässä annettujen ohjeiden mukaisesti ja vain siihen käyttötarkoitukseen, johon työkalu on suunniteltu. Ota huomioon työskentelyolosuhteet sekä suoritettavan työn luonne. Sähkötyökalun käyttäminen muihin kuin sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Vioittuneet kytkimet on vaihdettava huollossa. Älä käytä sähkötyökalua, jos sitä ei voi kytkeä päälle ja pois. Älä jätä sähkötyökalua käyntiin valvomatta. Sammuta laite ennen poistum ...
 • Page 30

  GB GB Daarom: • Sluit geen kabels aan op de polen van de accu. • Zorg dat zich geen metalen voorwerpen (spijkers, paperclips, muntjes, etc.) in de accuhouder bevinden. • Houd de accu buiten bereik van water of regen. • Beschadigde oplaadapparaten en accu’s dienen op verantwoorde wijze te worden afgevoerd. Gooi ze niet bij het gewone huisvuil. • Gooi een accu nooit in water of vuur; hij kan dan exploderen. D NL F Elektrische veiligheid E Controleer of de netspanning overeenkomt met de ingangsspanning van het oplaadapparaat. P Het oplaadapparaat is dubbel geïsoleerd conform EN 60335; daarom is een aarddraad niet nodig. I Het vervangen van snoeren en stekkers Gooi oude snoeren en stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken. S 3. BEDIENING FIN Vastzetten en losmaken van de accu Fig. B N Zorg dat de accu en het apparaat schoon en dro ...
 • Page 31

  GB GB Muuntaja ei ole häiriötilanteissa vaarallinen. Verwondingsgevaar! Trek veiligheidshandschoenen aan! D Ylikuumenemissuojaus. NL • • Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. F • • D Draai de drie schroeven (7) linksom, om de messen los te maken. Verwijder de messen uit het apparaat. Let erop dat de schroeven aan de bovenkant van de aandrijfas niet beschadigd worden. Verwijder gras en vuil uit het apparaat. Plaats de gewenste messen (5 of 6 op afb. A) en bevestig deze aan het apparaat door de drie schroeven (7) rechtsom vast te draaien NL F Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia E E 4. TIPS VOOR HEGKNIPPEN P Käytä suojakäsineitä I Varoitus! Jälkikäyviä leikkuutyökaluja S Pidä sivulliset etäällä FIN Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Lue kaikki ohjeet. Alla annettujen ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan tapa ...
 • Page 32

  GB GB • Stop de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact. Het rode indicatielampje (12) zal nu oplichten. • Het oplaadproces is afgerond wanneer het groene indicatielampje (13) begint te branden. De accu is nu klaar voor gebruik. D 1 1 1 Takuutodistus Turvallisuusohjeet Kuusiokoloavain D Tarkasta, että laite sekä irralliset osat ja tarvikkeet ovat vahingoittumattomia. NL Gebruik het oplaadapparaat uitsluitend in een droge omgeving bij een temperatuur tussen 10°C en 40°C. F Tijdens het gebruik zal de accu van het apparaat langzaam worden ontladen. Voordat u de accu voor het eerst gebruikt, dient u deze eerst 1 tot 2 uur op te laden; alleen dan zal het apparaat maximaal presteren. De volledige capaciteit van de accu wordt pas bereikt nadat u hem 4 tot 5 keer hebt opgeladen en gebruikt. E P NL Tuotetiedot Kuva A 1. Akkuyksikkö 2. Akun irrotuspainike 3. Vapautuspainike 4. Käyttökytkin 5. Saksiterä 6. Pensasleikkuriterä ...
 • Page 33

  GB GB PENSASLEIKKURI / RUOHOSAKSET D CE CONFORMITEITSVERKLARING (NL) D Seuraavan tekstin numerot vastaavat sivulla 2-4 olevienkuvien numeroita Wij verklaren dat dit product, FCGS-18K voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: Lue sähkölaitteiden ohjeet aina huolellisesti ennen käyttöä. Ohjeiden avulla ymmärrät laitteen toiminnan paremmin ja osaat välttää tarpeettomia riskejä. Pane ohjekirja huolellisesti talteen vastaisen varalle. NL F EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 Sisällys 1. Laitetiedot 2. Turvaohjeet 3. Käyttö 4. Vinkkejä pensasaidan leikkaamiseen 5. Huolto E P S FIN N DK F E overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen P 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC Vanaf 01-12-2006 ZWOLLE NL 1. LAITETIEDOT I NL Jännite Laturin jännite Laturin ta ...
 • Page 34

  GB GB CISAILLE À GAZON / À BUISSON D CE FÖRSÄKRAN (S) D Les chiffres du texte suivant correspondent aux illustrations page 2 - 4 Vi förklarar, helt på eget ansvar, att denna FCGS-18K uppfyller följande normer och standardiserade dokument: Avertissement! Lisez toujours attentivement les instructions des appareils électriques avant d’en faire l’usage. Cela vous permettra de mieux comprendre votre produit et d’éviter tout risque inutile. Gardez toujours ce manuel en lieu sûr, pour une future utilisation. NL F Table des matieres 1. Spécifications de la machine 2. Consignes de sécurité 3. Fontionnement 4. Utilisation 5. Service en entretien E P I 1. S NL EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 F i enlighet med bestämmelserna. E 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC P Från 01-12- ...
 • Page 35

  GB GB Smörjning Maskinen behöver ingen extra smörjning. D Fel Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar som kan beställas. NL F Miljo För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen. E Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. P I Garanti Garantivillkoren finns på den separat bifogade garantibeviset. 1 1 1 1 1 1 1 Lame de cisaille à couper l'herbe Boîte de rangement Livret d'instructions Carte de garantie Cisaille type Foureau de protection Clé Allen D NL F Vérifiez la machine, les pièces détachées et les accessoires quant à ...
 • Page 36

  GB GB • Transformateur de sécurité non dangereux en cas de défaillance. D Fusible de protection thermique 130°C. • Avertissement ! Cet outil ne s’arrête pas instantanément ! Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous vous seriez débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés. E Consignes générales de sécurité Avertissement! Lisez attentivement les instructions. Le non-respect de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut entraîner un risque de choc électrique, d’incendie et/ou de blessures graves. Le terme “appareil électrique” mentionné dans tous les avertissements cidessous se rapporte à un appareil électrique qui se branche au réseau électrique (grâce à un câble d’alimentation) ou à un appareil électrique (sans fil) fonctionnant grâce à une batterie. P I S 1) a. FIN b. N c. DK 2) a. b. c. d. e. 36 D Observera: Om man klipper i flera omgångar utgörs det klippta materialet ...
 • Page 37

  GB GB • Placera batteriet (5) i maskinens fot såsom visas på bilden. Tryck ned det till det klickar fast. Tryck in utlösningsknapparna på båda sidor (10) innan batteriet tas loss och dra sedan upp batteriet ur maskinfoten. D • NL Starta och stoppa Fig. 1 Handtaget är utformat med en startspärr för att förhindra oavsiktlig start. • Tryck in startspärren (3) som finns på bägge sidor av handtaget, tryck sedan in strömbrytaren (4). • Stoppa knivarna genom att släppa upp strömbrytaren. F électrique. Utilisez toujours l’outil avec un dispositif de disjoncteur résiduel. 3) a. b. E Välj det blad som passar till arbetsuppgiften • Det smalare gräskantsaxbladet passar bäst för att klippa gräs runt trädstammar och trädgårdsinventarier samt för figurklippning. • Det stora busktrimmerbladet passar bäst för att klippa stora häckar och buskar. P I c. d. Byte av blad Fig. C e. S Ta bort ackumulatorn innan du byter kniven. f. FI ...
 • Page 38

  GB GB D f. NL g. F E h. i. P j. I affecter le fonctionnement des appareils électriques. En cas de dommages, faites réparer l’appareil électrique avant de le réutiliser. Nombreux sont les accidents provoqués par des appareils électriques mal entretenus. Veillez à garder les outils coupants aiguisés et propres. Des outils coupants correctement entretenus avec des lames aiguisées sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler. Utilisez l’appareil électrique, les accessoires et les embouts, etc., conformément à ces instructions et de la manière prévue pour le type spécifique de l’appareil électrique, en prenant en compte les conditions de travail et le travail à effectuer. L’utilisation de l’appareil électrique dans des applications différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses. Tout interrupteur endommagé doit être remplacé par un service d'entretien client qualifié. N'utilisez pas un outil électrique ...
 • Page 39

  GB GB f. D g. NL h. F i. j. E Håll alltid sågande och skärande verktyg vassa och rena. Sågande och skärande verktyg med vassa eggar/skär fastnar inte så lätt och är enklare att hålla kontroll över. Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör, borrande eller skärande delar etc. enligt dessa instruktioner och på det sätt som det är avsett för. Ta med förutsättningarna och det arbete som ska utföras i beräkningarna. Att använda ett elektriskt verktyg för andra arbeten än det är avsett för kan resultera i farliga situationer. Skadade strömställare måste bytas ut på en serviceverkstad. Använd inte elverktyg som inte kan kopplas till eller från. Lämna inte elverktyg utan uppsikt medan verktyget är igång. Innan verktyget läggs bort ska det vara frånslaget och ha stannat helt. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut med en speciell kabel. Den kan du köpa från tillverkaren eller hos tillverkarens kundservice. Nätkabeln får endast bytas av tillverkaren, ti ...
 • Page 40

  GB GB Sécurité électrique e. D Vérifiez également si votre tension de secteur correspond à la tension d’entrée du chargeur de batterie. NL Le chargeur de batterie possède une double isolation, conformément à EN 60335 ; par conséquent, aucun conducteur de terre n'est requis. F Remplacement de câbles ou de fiches Si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personnne de qualification identique, afin d'éviter un danger. Jetez immédiatement de vieux câbles ou de vieilles fiches lorsqu'ils ont été remplacés par de nouveaux. Il est dangereux d'insérer la fiche d'un câble dénudé dans un socle de courant murale. E P 3. FONCTIONNEMENT I Montage et demontage de la batterie Fig. B S Vérifiez que la face extérieure de la batterie ou de la machine est propre et sèche avant de la connecter. FIN • N • DK Positionnez la batterie (5) dans le pied de la machine comm ...
 • Page 41

  GB GB • Termiskt skydd D Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. NL F Använd skyddsglasögon och hörselskydd E Använd skyddshandskar P • • Éloignez les outils coupants de l’appareil. Prenez soin de ne pas endommager les vis situés sur la partie supérieure de l’axe d’entraînement. Éliminez les restes d'herbe ou de saletés. Insérez le dispositif de coupe approprié (position 5 ou 6 de la Fig. 1) et fixez-le sur l’appareil en serrant fermement les trois vis (7) dans le sens des aiguilles d’une montre. D NL 4. CONSEILS POUR TAILLER UN HAIE F Taille de formation Fig. D La haie doit être taillée pour obtenir une forme trapézoïdale, qui est plus large à la base qu’au sommet. Ce qui améliorera la pénétration de la lumière dans la zone inférieure de l’arbuste. Un repère approximatif correspond à 10 cm vers l’intérieur pour chaque mètre de hauteur. Le buisson peut être t ...
 • Page 42

  GB GB • La charge est terminée dès que le témoin vert (13) de charge minimum s’allume. La batterie est prête à l’emploi. D Utilisez uniquement le chargeur de batterie dans un environnement sec sous une température entre 10°C et 40°C. NL La batterie de votre foreuse est non chargée lorsqu’elle fonctionne. Avant de l’utiliser pour la première fois, il vous est conseillé de la charger pendant 1 à 2 heures pour obtenir des performances optimales. La pleine capacité de la batterie est atteinte après une charge / utilisation durant 4 à 5 cycles. F E 5. ENTRETIEN P Ces machines ont été conçues pour fonctionner sur une longue période avec un minimum d’entretien. Un fonctionnement satisfaisant en permanence dépend du soin accordé à la machine ainsi que du nettoyage régulier. I 1 1 Säkerhetföreskrifter Sexkantsnyckel FIN N DK NL Produktinformations Fig. A 1. Batteri 2. Utlösningsknapp batterihållare 3. Utlösningsknapp blad 4. Strö ...
 • Page 43

  GB GB BUSKTRIMMER / GRÄSKANTSAX D CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (F) D Siffrorna i nedanståendetext motsvarar bilderna påsidan 2 -4 Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce FCGS-18K est conforme aux normes standard et aux documents normalisés suivants: Läs alltid bruksanvisningen till elektriska apparater noggrant innan de tas i bruk. Det kommer att hjälpa dig att förstå din produkt bättre och förebygger onödiga risker. Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. NL F Inehåll 1. Maskinuppgifter 2. Säkerhetsinstruktioner 3. Användning 4. Häckklippningstips 5. Underhåll E P FIN F conforme aux réglementations: E P dès 01-12-2006 ZWOLLE NL I S EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/95/EC,2002/96/EC 1. MASKINUPGIFTER Spänn ...
 • Page 44

  GB GB CORTASETOS / TIJERA PARA CORTAR LA HIERBA D CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (I) D Los números indicados en el texto siguiente corresponden a las ilustraciones de la página 2 - 4 NL Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il FCGS-18K è conforme alle seguenti normative o documenti standardizzati: Lea siempre detenidamente las instrucciones de los aparatos eléctricos antes de utilizarlos. Le ayudará a comprender mejor su producto y a evitar riesgos innecesarios. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro por si necesita usarlas más adelante. F Contenidos 1. Datos del equipo 2. Instrucciones de seguridad 3. Operaciones 4. Tipos de recortadoras de setos 5. Mantenimiento E P NL EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 F in conformità alle normative: E 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 2002/9 ...
 • Page 45

  GB GB 5. MANUTENZIONE D Queste macchine sono state create per funzionare per un lungo periodo di tempo con una manutenzione minima. Un funzionamento soddisfacente continuo dipende da una buona cura della macchina e da una pulizia regolare. NL 1 1 1 1 1 Cuchilla para cortar hierba Maletín Instrucciones Garantía Llave Allen D NL Compruebe que la máquina funciona y que no se han perdido piezas durante el transporte. P Pulizia Tenere puliti i fori di ventilazione della macchina per evitare un surriscaldamento del motore. Pulire regolarmente l'alloggiamento della macchina con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni utilizzo. Tenere liberi dalla polvere e dallo sporco i fori di ventilazione. Se lo sporco non viene via, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare mai dei solventi quali petrolio, alcool, acqua ammoniacale, ecc. Questi solventi potrebbero danneggiare le parti in plastica. I Lubrificazione La m ...
 • Page 46

  GB GB Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en los lugares apropiados para ello. 4. SUGGERIMENTI PERLA POTA TURA DI SIEPI D D Modellamento Fig. D La siepe dovrebbe essere potata per raggiungere una forma trapezoidale, più larga alla base e che va rimpicciolendosi mano a mano che si sale. Ciò migliorerà la penetrazione della luce nella zona inferiore del cespuglio. Una buona proporzione è quella di avere circa 10 cm per ogni metro di altezza. La boscaglia può essere potata a forma circolare o a forma di colonna. Recicle siempre las baterías NL No exponga el equipo a la lluvia F NL F Utilice guantes de protección E P Atención! El mecanismo de corte sigue en movimiento después de haber sido apagado. I No permita que terceras personas se acerquen al área de peligro. S Use gafas de protección y protectores de oídos. Instrucciones generales seguridad ¡Precaución! Lea to das ...
 • Page 47

  GB GB Sécurité électrique d. D Accertarsi sempre che il voltaggio elettrico coincida con il valore riportato sulla targhetta delle specifiche tecniche. NL L’apparecchio è provvisto di doppio isolamento in conformità alla Norma EN 60355; non è pertanto necessario un cavo per lo scarico a terra. e. F In caso di sostituzione di cavi e spine Gettare cavi e spine vecchi non appena sostituiti. È pericoloso inserire nella presa di corrente la spina di un cavo di alimentazione staccato. E 3) a. 3. FUNZIONAMENTO P Stringere e allentare la batteria Fig. B I b. Controllare che la parte esterna della batteria o della macchina sia pulita e asciutta prima di collegare il caricabatteria. S • FIN • N Sistemare la batteria (5) nella sede della macchina come indicato nel disegno. Farla entrare fino a fargli fare un clic. Premere i pulsanti di blocco su entrambi i lati (10) prima di allentare la batteria e quindi farla uscire dalla se ...
 • Page 48

  GB GB D e. NL f. F g. E P h. I i. j. S herramienta. La herramienta eléctrica puede ser peligrosa cuando la utilicen personas sin experiencia. Conserve sus herramientas cuidadosamente. Verifique cualquier desalineación o agarrotamiento de piezas movibles, piezas dañadas y cualquier otra causa, que pudiera repercutir en el buen funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta está estropeada, repárela antes de utilizarla. Muchos de los accidentes están causados por un mantenimiento insuficiente del equipo eléctrico. Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Sierras con esquinas cortantes con un buen mantenimiento se bloquean menos y son más fáciles de controlar. Utilice la herramienta eléctrica, accesorios y brocas etc. Siguiendo las instrucciones atendiendo al tipo de herramienta eléctrica y tenga en cuenta las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo que se va a realizar. Puede ser peligroso realizar trabajo ...
 • Page 49

  GB GB D f. NL g. F h. E i. P j. I la rottura di parti ed ogni altra condizione che può influire sul funzionamento degli arnesi elettrici. Se è danneggiato, far riparare l’arnese elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono causati da arnesi elettrici mantenuti male. Mantenere gli arnesi da taglio affilati e puliti. È meno probabile che si attacchino degli arnesi da taglio mantenuti correttamente con tagli affilate e questi sono anche più facili da controllare. Usare l’arnese elettrico, gli accessori e le parti dell’arnese ecc, secondo queste istruzioni e nel modo pensato per il particolare tipo di arnese elettrico, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L’uso dell'arnese elettrico per operazioni diverse da quelle pensate potrebbe causare situazioni pericolose. In caso di danneggiamento, gli interruttori devono essere sostituiti presso un centro assistenza clienti. Non utilizzare la macchine se non è possibile accenderla ...
 • Page 50

  GB GB Seguridad eléctrica d. D Compruebe también que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje de entrada del cargador de la batería. NL El cargador está doblemente aislado eléctricamente según la EN 60335; por esta causa, no se requiere un enchufe de toma de tierra. e. F Sustituir cables o conectores Tire los cables y conectores viejos inmediatamente tras su reemplazo por otros nuevos. Es peligroso introducir el conector de un cable suelto en el enchufe. E P 3. OPERACIONES Colocar y retirar la batería Fig. B I Compruebe que el exterior de la batería y de la máquina esté limpio y seco antes de conectar el cargador. S FIN • N • DK Coloque la batería (5) en la parte inferior de la máquina como se muestra en la figura. Presione hasta que se ajuste a su sitio. Presione los botones de cerrado en ambos lados (10) antes de retirar la batería y luego retire la batería del pie de la máquina. Puesta en marcha ...
 • Page 51

  GB GB Cambio del mecanismo de corte Fig. C In caso di guasto, il trasformatore non è pericoloso. D D NL F Protettore termico Retire el acumulador antes de cambiar las cuchillas. Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati devono essere smaltiti in appropriate aree di riciclaggio. ¡Peligro de accidente! ¡Use guantes de protección! E Indossare occhiali di sicurezza e cuffia di protezione • • P Indossare guanti protettivi • • I Attenzione! Utensili da taglio ancora in movimento dopo lo spegnimento dell’utensile NL F Para liberar la lista gire los tres tornillos (7) contrario a las manecillas del reloj. Retire el mecanismo de corte de la maquina. Tenga cuidado de no dañar los tornillos de la parte superior del eje de propulsión. Limpie el equipo y quitele la hierba y la suciedad. Coloque el mecanismo de corte, que necesita (posición 5 o 6 de la fig. 1) y asegúrelos en el equipo apretando estos tornillos (7) ...
 • Page 52

  GB GB Cargar la batería Fig. G El cargador FCGSL-18 sólo es adecuado para cargar las baterías FCGSB-18. D • NL • F • E Coloque la batería (5) en el cargador (11) como se indica en la figura. Asegúrese de que los polos estén correctamente colocados como se indica con el + y -. Coloque el cable del cargador de la batería en el enchufe. El indicador rojo del cargador (12) estará iluminado. La carga estará completa cuando el indicador verde (13) se ilumine, que lo hace con la carga mínima. En este momento, la batería se puede utilizar. Utilice el cargador sólo en un ambiente seco y cuando la temperatura esté comprendida entre 10°C y 40°C. P La batería de su herramienta estará descargada aunque funcione. Antes de utilizarla por primera vez debería cargarla durante una o dos horas para conseguir un rendimiento máximo. La capacidad total de la batería se alcanza después de cargarla / utilizarla durante cuatro o cinco veces. I 1 1 1 1 1 Cu ...
 • Page 53

  GB GB CESOIA TAGLIASIEPI / FORBICE TAGLIAERBA D Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en los lugares apropiados para ello. D I numeri del testo che segue corrispondono alle immaginia pagina 2-4 Attenzione! Leggere sempre attentamente le istruzioni per i prodotti elettrici prima dell'uso. Vi aiuteranno a capire il funzionamento del vostro prodotto più facilmente e ad evitare rischi inutili. Conservare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro per uso futuro NL F Garantía Lea atentamente las condiciones de garantía indicadas en la tarjeta de garantía que aparece en este manual de instrucciones. NL F CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (E) Contenuti 1. Dati della macchina 2. Istruzioni sulla sicurezza 3. funzionamiento 4. Suggerimenti perla potatura di siepi 5. Manutenzione E P I E Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este FCGS-18K cumple con las siguientes n ...
 • Page 54

  GB GB APARADOR DE SEBES / TESOURA DE RELVA D CE DÉCLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (P) D Os números constantes no texto que se seguetêm correspondência nas figuras presentes na página 2 - 4 NL Declaramos sob nossa única responsabilidade que este FCGS-18K está em conformidade com as seguintes normas e documentos normalizados: Advertência! Leia sempre cuidadosamente as instruções para produtos eléctricos antes da sua utilização. Vai ajudá-lo a compreender o produto mais facilmente e a evitar riscos desnecessários. Guarde este manual de instruções num local seguro para futuras utilizações. F Conteúdos 1. Dados da máquina 2. Instruções de segurança 3. Operações 4. Sugestões para aparar sebes 4. Manutenção E P NL EN50144-2-15,EN60335-1,EN60335-2-29,EN60745-1,EN50366,EN55014-2, EN55014-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,CEN/TC 144/WG 7 N238/11.02, EN ISO3744,ISO11094 F de acordo com os regulamentos E 98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC ...
 • Page 55

  GB GB A bateria do seu equipamento é descarregada enquanto está em funcionamento. Antes de utilizá-la pela primeira vez, deve carregá-la durante 1 a 2 horas para obter um máximo desempenho. A completa capacidade da bateria é atingida depois de ser carregada/utilizada durante 4 a 5 ciclos. D NL Estas máquinas foram concebidas para funcionarem durante um longo período de tempo com o mínimo de manutenção. O contínuo funcionamento satisfatório depende da adequada utilização da máquina e de limpezas regulares. E Limpeza Mantenha as ranhuras de ventilação da máquina limpas para evitar o sobre-aquecimento do motor. Limpe regularmente a caixa da máquina com um pano macio, de preferência após cada utilização. Mantenha as ranhuras de ventilação limpas de poeiras e sujidade. ´Se a sujidade não sair, utilize um pano humedecido com água e sabão. Nunca utilize solventes como petróleo, álcool, água com amoníaco, etc. Este solventes poderão danificar as peças de plástico. ...
 • Page 56

  GB GB Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados e/ou eliminados têm de ser recolhidos nos pontos de reciclagem adequados. 4. SUGESTÕES PARA APARAR SEBES D D Forma Fig. D A sebe deve ser aparada de modo a atingir uma forma trapezoidal, ou seja, mais larga na inferior do que na parte superior. Desta forma, é melhorada a penetração da luz na região inferior do arbusto. Um guia aproximado é de cerca de 10 cm por cada metro de altura. O arbusto pode ter uma forma arredondado ou em coluna. Recicle sempre as pilhas NL Não exponha ferramentas à chuva. F NL F Use luvas de protecćčo E P Atenção! O mecanismo de corte continua em movimento depois de ter sido desligado I Não termita que terceiras pessoas fiquem perto da area de de perigo. S Use oculos de pretecção e pretecção para os ouvidos! N 1) a. DK b. c. 2) a. b. c. d. 56 P I Desta forma, terá tambénm cortes mais pequenos, que se decomp ...
 • Page 57

  GB GB componentes novos. É perigoso introduzir a tomada de um cabo solto numa tomada de parede. e. D 3. OPERAÇÕES NL 3) a. Apertare solar a bateria Fig. B F Verifique se a parte exterior da bateria ou da máquina está limpa e seca antes de ligar o carregador. E • P • I Coloque a bateria (5) no pé da máquina, tal como indicado no diagrama. Pressione até ouvir um estalido. Pressione os botões de bloqueio de ambos os lados (10) antes de soltar a bateria e, em seguida, puxe a bateria do pé da máquina. b. c. d. Activar e parar Fig. A A pega foi desenhada com um botão de desbloquear para evitar activar acidentalmente. S FIN • • e. f. Carregue e mantenha o botão de desbloquear carregado (3) em ambos os lados da pega, depois aperte o interruptor principal (4) Liberte o interruptor principal para parar as lâminas. g. N Seleccione a lâmina certa para a sua tarefa • A lâmina mais pequena para erva é mais indicada ...
 • Page 58

  GB GB D h. NL i. j. F E P 5) a. I b. S c. d. FIN N e. DK 6) a. b. ter em conta o tipo de ferramenta mecânica, as condições de trabalho e o trabalho desejado. A utilização da ferramenta mecânica para outros fins os que não aqui indicados, pode induzir em situações de perigo. Interruptores danificados devem ser substituídos num centro de assistência do cliente. Não use ferramentas eléctricas que não consiga ligar e desligar correctamente. Não deixe ferramentas eléctricas a trabalhar sem as vigiar. Antes de deixar a ferramenta, desligue-a sempre e espere até que esta esteja completamente parada. Se o cabo de alimentação tiver sido danificado, este terá que ser substituído por um cabo próprio para a alimentação. Esse cabo especial pode ser obtido no fabricante ou no departamento de assistência do fabricante. O cabo de alimentação apenas pode ser substituído pelo fabricante, departamento de assistência do fabricante ou por ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Ferm CGM1001 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Ferm CGM1001 in the language / languages: English, German, Dutch, Danish, French, Italian, Portuguese, Swedish, Spanish, Norwegian, Finnish as an attachment in your email.

The manual is 6,82 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info