Zoom out
Zoom in
Previous page
1/12
Next page
6
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’.
Als u het palletje van links naar rechts wegdrukt blokkeert het
spuitpistool en werkt het niet. Door het palletje terug te duwen
ontgrendelt u het spuitpistool weer.
De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die
hem bij oververhitting uitschakelt. In principe start hij zelf weer
in al hij voldoende is afgekoeld, maar beter is het de machine
uit te schakelen, 5 à 10 min. te wachten en daarna opnieuw te
starten. Onderzoek de oorzaak van de oververhitting en neem
die weg. Bij herhaling dient u het apparaat niet meer te
gebruiken en contact op te nemen met uw leverancier /
servicedienst.
De drukregelaar kan de druk terugbrengen wanneer deze de
vooraf ingestelde waardes overschrijdt.
OPBOUW
Druk de ophanghaak elektrokabel op de machine
Draai de waterinlaatkoppeling op de waterinlaat.
Let op! Het filter moet altijd in de inlaat geïnstalleerd zitten
om zand, kalk en andere verontreinigingen die de pomp
kunnen beschadigen, uit het water te filteren. Werken
zonder filter doet de garantie vervallen.
6


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Eurom H102 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Eurom H102 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,67 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.



Info