Zoom out
Zoom in
Previous page
1/12
Next page
5
Personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn dienen
beschermende kleding en schoeisel te dragen. Het gebruik van
oorbescherming wordt dringend geadviseerd.
Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een
terugslag van het spuitpistool. Zorg er dus voor dat u stabiel staat
en het spuitpistool stevig vast hebt. Let er ook op dat door de
hoge druk van de waterstraal geen voorwerpen van hun plaats
schieten en vallend of rondslingerend schade kunnen
veroorzaken. Kies voor uzelf een veilige plaats!
De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden
enz. wanneer u van te dichtbij werkt. Houdt altijd minstens een
afstand van 30 cm. tot het te reinigen voorwerp!
Waarschuwing! De hogedrukslang, aansluitingen en
koppelingen en spuitpistool zijn belangrijke onderdelen met het
oog op de veiligheid. Gebruik alleen de door de fabrikant
aanbevolen, originele en onbeschadigde exemplaren!
Houd de hogedrukreiniger buiten het bereik van kinderen. Sta
niet toe dat de reiniger wordt gebruikt door mensen die niet
geïnstrueerd zijn over het gebruik van hogedrukreinigers en/of
het instructieboekje niet hebben gelezen. Laat het apparaat niet
bedienen door kinderen of personen met lichamelijke, geestelijke
of zintuiglijke beperkingen, met het oog op hun veiligheid.
Gebruik de reiniger niet in een explosiegevaarlijke omgeving.
Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is
verboden.
Gebruik de reiniger niet bij temperaturen onder 2°C. en houd hem
altijd vorstvrij.
Schakel bij stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen.
‘Droog-draaien’ veroorzaakt ernstige schade aan de afdichtingen.
Laat onderhouds- en inspectiebeurten uitsluitend uitvoeren door
daartoe opgeleide monteurs die originele- of door de fabrikant
aanbevolen onderdelen (ook elektrokabel en hogedrukslang!)
gebruiken.
Waarschuwing! De EUROM H102 hogedrukreiniger is ontworpen
om te worden gebruikt met milde reinigingsmiddelen. Het gebruik
van scherpe reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatief
effect hebben op de veiligheid van het apparaat.
5


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Eurom H102 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Eurom H102 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,67 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info