Zoom out
Zoom in
Previous page
1/36
Next page
Instructieboekje
Bedienungsanleitung
Instruction manual
Livret d'instructions
EUROM Force 2200IND
Hogedrukreiniger
Hochdruckreiniger
High-pressure cleaner
Nettoyeur haute pression
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Instructieboekje Bedienungsanleitung Instruction manual Livret d'instructions EUROM Force 2200IND Hogedrukreiniger Hochdruckreiniger High-pressure cleaner Nettoyeur haute pression ...
 • Page 2

  2 ...
 • Page 3

  3 VOORAF Voor u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt dient u het instructieboekje in zijn geheel zorgvuldig door te lezen en vervolgens te handelen volgens de instructies, waarschuwingen en veiligheidsregels. Bewaar dit boekje om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar de verpakking om uw reiniger evt. tijdelijk in op te ruimen. TECHNISCHE GEGEVENS Model Force 2200IND Aansluitspanning AC 220-240V, 50Hz Opgenomen vermogen 2200 Watt Max. druk 16MPa (160 bar) Waterverbruik 440 l/h Max. druk waterinvoer 0,7MPa (7 bar) Lengte hd-slang 5 meter Watertemperatuur 0-40°C Automatische start-stop + Beschermingsklasse II Beschermingsgraad IPX5 Geluidsniveau 77 dB(A) Afmetingen 32 x 33 x 89,5 cm Gewicht 18 kg Technische wijzigingen voorbehouden Bedradingsschema BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS 1. Controleer voor elk gebruik uw apparaat (incl. kabel, stekker, slang en spuitpistool) ...
 • Page 4

  4 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. De aansluitspanning en frequentie, die op het apparaat zijn vermeld, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. Het stopcontact dient geaard te zijn. De elektrische installatie dient goedgekeurd (IEC 60364-1) te zijn en beveiligd met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.). Breng nooit wijzigingen aan op stekker of stopcontact om het passend te maken! Gebrekkigheden in de elektrische aansluiting kunnen tot een schok leiden! Wanneer een verlengkabel onvermijdelijk is, gebruik dan een kabel van voldoende dikte: 1 mm² voor kabels tot 12,5 meter, 1,5 mm² voor kabels tot 20 meter en 2,5 mm² voor kabels tot 30 meter. Rol de kabel tijdens het gebruik helemaal af, om oververhitting te voorkomen. De contrastekker moet waterdicht zijn en de aansluiting dient droog te worden gehouden en mag niet op de grond liggen. Gebrekkige verlengkabels zijn gevaarlijk! Neem de grootste z ...
 • Page 5

  5 BESCHRIJVING 1. 2. 3. 4. 5. Aan/uit-schakelaar 5a Filter waterinlaat 10. Chemikaliëntank Wiel 6. Spuitlans 11. Kabelhaak Elektrokabel+stekker 7. Pistoolhouder 12. Haspelslinger Nozzlereiniger 8. Spuitpistool 13. Haspel Slangkoppeling 8aVeiligheidsslot spuitpistool 14. Handgreep waterinlaat 9. Hogedrukslang 15. Verbindingsslang Standaard wordt bij de Force 2200IND ook een roterende vuilfrees en een terrasreiniger met een verlenglans geleverd. Voor montage zie verderop in dit boekje. Deze hogedrukreiniger is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik, zoals het wassen/afspuiten van auto’s, boten, terrassen, muurtjes enz. Gebruik hem dus uitsluitend voor dit soort werkzaamheden en niet voor (te) zware en/of industriële doeleinden! Met het apparaat mag koud en lauw-warm water tot max. 40°C. worden verspoten. Warmer water kan de pomp beschadigen. Gebruik geen water dat vuil of zand bevat; dat kan het apparaat en de werking aantasten en de levensduur van he ...
 • Page 6

  6 2. Druk de haspelslinger op de haspel 3. Draai de verbindingsslang op de wateruitlaat op de voorzijde van het apparaat, en met de andere kant op de nippel op de zijkant van de haspel. 4. Schroef de hogedrukslang op het spuitpistool 5. Bepaal welke spuitlans u wilt gebruiken: met punt/vlakstraal, met roterende vuilfrees of evt. de terrasreiniger. Steek het uiteinde van de betreffende lans in het spuitpistool en draai hem stevig vast. Tussen spuitpistool en lans terrasreiniger is een adapter nodig (meegeleverd). 6. Controleer of het waterfilter in de waterinlaat zit en niet verstopt zit. Schroef dan de snelkoppeling stevig op de waterinlaat. Het filter houdt zand, ketelsteen en andere onzuiverheden die de pomp kunnen beschadigen, tegen. Gebruik zonder filter doet de garantie vervallen! 7. Sluit een gewone ½” tuinslang (versterkt) van min. 5m. en max. 25m. aan op de watertoevoer en laat het water even stromen, om evt. vuil uit de slang te verwijderen. Slu ...
 • Page 7

  7 Terrasreiniger De terrasreiniger bestaat uit 3 delen: 1– aansluitstuk (X = draadeind) 2– reinigerkop 3– spinner (Y = buisje, Z = draaikoppeling)  Plaats het aansluitstuk bovenop de reinigerkop. De reinigerkop heeft 2 gaten; het draadeind moet door het grote gat.  Keer de reinigerkop om en druk de spinner aan de binnenkant op het aansluitstuk: het buisje in het daarvoor bestemde gat in het draadeind. Draai nu de draaikoppeling stevig op het draadeind.  Het aansluitstuk past op de spuitlans. De spuitlans past met een adapter op het spuitpistool (meegeleverd). L et op!  Plaats de reiniger zo dicht mogelijk bij de watervoorziening.  De reiniger dient rechtop op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond te staan (handgreep omhoog).  De watervoorziening dient minimaal het waterverbruik van het apparaat (440 l/h)te leveren! De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen; ’droogdraaien’ veroorzaakt schade.  De watertemperatuur mag niet hoger zijn d ...
 • Page 8

  8 HET GEBRUIK VAN CHEMICALIËN Dit apparaat is uitgevoerd met een geïntegreerde chemicaliëntank. Wanneer u een reiniginsmiddel aan het spuitwater wilt toevoegen gaat u als volgt te werk:  Verwijder de dop-met-slangetje van de tank en vul deze met reinigingsmiddel. Plaats de dop terug en controleer of het uiteinde van het slangetje in het reinigingsmiddel hangt.  Zet de gewone spuilans op het spuitpistool (geen vuilfrees of terrasreiniger!) en stel de laagste druk in door de spuitkop naar voren te trekken (zie afb.)  Wanneer u nu gaat spuiten zal het reinigingsmiddel zich automatisch met het water vermengen en via de spuitkop ontsnappen.  Wanneer u de spuitkop op de hogedrukstand zet, wordt er geen reinigingsmiddel meegemengd!  Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen, bedoeld voor hogedrukreinigers. Géén bleekmiddelen, chlorine, bijtende middelen of middelen die zuur bevatten. Geconcentreerde reinigingsmiddelen dient u te verdunnen alvorens ze in de chmeca ...
 • Page 9

  9    geen water meer uit de spuitlans komt. Schakel hierna de machine onmiddellijk uit; nooit laten ‘drooglopen’! Neem de stekker uit het stopcontact, wind de slang op en hang de elektrokabel aan de ophanghaak. Plaats spuitpistool en lansen in de houders van het apparaat. Het apparaat dient vorstvrij te worden opgeslagen. Is dat onmogelijk, laat het apparaat dan antivries aanzuigen voor u het opruimt. Spoel het apparaat wel goed door met schoon water voordat u het weer gebruikt! Mocht het apparaat per ongeluk toch bevriezen, laat het dan voor gebruik controleren. Vorstschade valt buiten de garantie. Start nooit een bevroren hogedrukreiniger! VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’. Als u de knop naar links wegdrukt blokkeert het spuitpistool en werkt het niet. Door hem terug te duwen ontgrendelt u het spuitpistool weer. De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die hem bij oververhitting uitschakelt. I ...
 • Page 10

  10 De druk fluctueert - De pomp zuigt lucht aan. Dicht de aansluitingen goed af. - Kleppen zijn vuil, versleten of kapot. Laat ze vervangen. - Pompafdichting versleten. Laat hem vervangen. - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon. De machine stopt - Zekering doorgebrand. Vervang hem en schakel andere apparatuur uit. - Controleer of het stopcontact het juiste voltage afgeeft. - De thermische beveiliging is geactiveerd. Laat afkoelen en neem de oorzaak van de oververhitting weg. - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon. De zekering brandt door - De elektrische installatie is te licht. Sluit het apparaat aan op een installatie die zwaarder is dan het amperage van het apparaat. Gebruik geen verlengkabel. De machine trilt - Lucht in de watertoevoerslang. Laat ontsnappen door water door het uitgeschakelde apparaat te laten lopen. - Problemen in de watervoorziening. Voldoet hij aan de eisen? Gebruik geen te lange of te dunne slang (min. ½”). - De nozzle ...
 • Page 11

  11 DE VORAB Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durchlesen und daraufhin gemäß den Anweisungen, Warnungen und Sicherheitsvorschriften handeln. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darin nachschlagen zu können. Bewahren Sie die Verpackung auf, um Ihren Reiniger vorübergehend zu verstauen. TECHNISCHE DATEN Modell Force 2200IND Anschlußspannung AC 220-240V, 50Hz Aufnahmeleistung 2200 Watt Max. Druck 16MPa (160 bar) Wasserverbrauch 440 l/h Max. Druck Wassereinlass 0,7MPa (7 bar) Länge HD-Schlauch 5 meter Wassertemperatur 0-40°C Automatischer Start-Stop + Schutzklasse II Schutzgrad IPX5 Schallpegel 77 dB(A) Abmessungen 32 x 33 x 89,5 cm Gewicht 18 kg Technische Änderungen vorbehalten. Verdrahtungsschema WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 1. Kontrollieren Sie Ihr Gerät vor jeder Verwendung (inkl. Kabel, Stecker ...
 • Page 12

  12 problemlos funktionierte, nicht in Gebrauch, sondern bringen Sie es zu Ihrem Lieferanten, um es reparieren oder austauschen zu lassen. 2. Die auf dem Gerät genannte Anschlußspannung und Frequenz müssen mit den Daten der zu verwendenden Steckdose übereinstimmen. Die Steckdose muss geerdet sein. Die elektrische Installation muss geprüft (IEC 60364-1) und mit einem Erdschlußschalter (max. 30 mA) gesichert sein. Ändern Sie niemals Stecker oder Steckdose, um sie passend zu machen! Mängel des elektrischen Anschlusses können zu einem elektrischen Schock führen! 3. Wenn ein Verlängerungskabel unvermeidlich ist, so verwenden Sie eines mit hinreichender Stärke: 1 mm² für Kabel bis 12,5 m Länge, 1,5 mm² bis 20 m und 2,5 mm² bis 30 m. Rollen Sie das Kabel während der Nutzung vollständig ab, um Überhitzung zu vermeiden. Der Kupplungsstecker muss wasserdicht sein und der Anschluss ist trockenzuhalten und darf nicht auf dem Boden liegen. Mangelhafte Verlängerungskabel sind gefährlich ...
 • Page 13

  13 BESCHREIBUNG 1. 2. 3. 4. 5. AN/AUS-Schalter Rad Stromkabel+Stecker Düsenreiniger Schlauchverbindung Wassereinlass 5a Filter Wassereinlass 6. Spritzlanze 7. Pistolenhalter 8. Spritzpistole 8a Sicherheitsschloss Spritzpistole 9. Hochdruckschlauch 10. Chemikalientank 11. Kabelhaken 12. Rollenkurbel 13. Schlauchrolle 14. Handgriff 15. Verbindungsschlauch Standardmäßig wird zu dem Force 2200IND auch eine rotierende Schmutzfräse und ein Terrassenreiniger mit Verlängerungslanze geliefert. Für die Montage siehe weiter hinten in diesem Heft. Dieser Hochdruckreiniger ist für den häuslichen Gebrauch entwickelt, z. B. für das Waschen/Abspritzen von Fahrzeugen, Booten, Terrassen, Mauern. Verwenden Sie ihn also ausschließlich für diese Art von Arbeiten und nicht für (zu) schwere oder industrielle Zwecke! Mit dem Gerät darf kaltes bis lauwarmes Wasser bis höchstens 40 °C verspritzt werden. Wärmeres Wasser kann die Pumpe beschädigen. Verwenden Sie kein Wa ...
 • Page 14

  14 2. Drücken Sie die Rollenkurbel an die Rolle. 3. Drehen Sie den Verbindungsschlauch auf den Wasserauslass an der Vorderseite des Geräts und mit der anderen Seite auf den Nippel an der Seite der Rolle. 4. Schrauben Sie den Hochdruckschlauch auf die Spritzpistole. 5. Bestimmen Sie, welche Spritzlanze Sie verwenden wollen: mit Punkt- oder Flachstrahl, mit rotierender Schmutzfräse oder evtl. den Terrassenreiniger. Stecken Sie das Ende der betreffenden Lanze in die Spritzpistole und drehen Sie sie ordentlich fest. Zwischen die Spritzpistole und die Lanze des Terrassenreinigers ist ein Adapter zu setzen (mitgeliefert). 6. Prüfen Sie, ob der Wasserfilter im Wassereinlass ist und nicht verstopft ist. Schrauben Sie die Schnellkupplung ordentlich am Wassereinlass fest. Der Filter hält Sand, Kesselstein und andere Unreinheiten zurück, die die Pumpe beschädigen können. Eine Nutzung ohne Filter lässt die Garantie verfallen. 7. 7Schließen Sie einen gewöhnlichen ½” ...
 • Page 15

  15 Der Terrassenreiniger besteht aus drei Teilen: 1– Verbindungsstück (X = Stiftschraube) 2– Reinigungskopf 3– Spinner (Y = Düse, Z = Kugelgelenk)  Setzen Sie das Verbindungsstück oben auf den Reinigungskopf. Der Reinigungskopf hat zwei Löcher; die Stiftschraube muss durch das große Loch.  Drehen Sie den Reinigungskopf um und drücken Sie den Spinner an die Innenseite des Verbindungsstücks: die Düse muss in das dafür bestimmte Loch in der Stiftschraube. Drehen Sie nun das Kugelgelenk ordentlich an der Stiftschraube fest.  Das Verbindungsstück passt an die Spritzlanze. Die Spritzlanze passt mit einem Adapter an die Spritzpistole (mitgeliefert). Hinweis!  Nutzen Sie den Reiniger in möglichst großer Nähe zu einer Wasserversorgung.  Der Reiniger muss aufrecht auf einem festen, ebenen und horizontalen Untergrund stehen (Handgriff nach oben).  Die Wasserversorgung muss mindestens den Wasserverbrauch des Gerätes (440 l/h) liefern! Die Pumpe muss immer genügend Wass ...
 • Page 16

  16 EINSATZ VON CHEMIKALIEN Dieses Gerät ist mit einem integrierten Chemikalientank ausgerüstet. Wenn Sie dem Spritzwasser ein Reinigungsmittel beigeben möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:  Nehmen Sie die Kappe mit dem Schlauch vom Tank ab und füllen Sie diese mit dem Reinigungsmittel. Setzen Sie die Kappe wieder auf und prüfen Sie, ob das Schlauchende im Reinigungsmittel hängt.  Setzen Sie die gewöhnliche Spritzlanze auf die Spritzpistole (nicht die Schmutzfräse oder den Terrassenreiniger!) und stellen Sie den geringsten Druck ein, indem Sie die Spritzdüse nach vorn ziehen (siehe Abb.).  Wenn Sie jetzt zu spritzen beginnen, wird sich das Reinigungsmittel automatisch mit dem Wasser vermischen und aus der Spritzdüse austreten.  Wenn Sie die Spritzdüse in die Hochdruckstellung setzen, wird kein Reinigungsmittel beigemischt.  Verwenden Sie nur milde, für Hochdruckreiniger empfohlene Reinigungsmittel. Keine Bleichmittel, kein Chlor, keine ätzenden oder säurehaltig ...
 • Page 17

  17    Starten Sie das Gerät jetzt wieder und drücken Sie den Abzug der Spritzpistole. Lassen Sie das Gerät laufen, bis kein Wasser mehr aus der Spritzlanze kommt. Schalten Sie die Maschine sofort danach aus, denn sie darf nie trockenlaufen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wickeln Sie den Schlauch auf und hängen Sie das Kabel an den Haken. Setzen Sie die Spritzpistole und die Lanzen in die Halter des Geräts. Das Gerät muss frostfrei gelagert werden. Wenn dies nicht möglich ist, dann lassen Sie das Gerät ein Frostschutzmittel ansaugen, bevor Sie es wegräumen. Spülen Sie das Gerät aber gut mit sauberem Wasser durch, bevor Sie es wieder verwenden! Sollte das Gerät dennoch einfrieren, so müssen Sie es vor der erneuten Verwendung kontrollieren lassen. Frostschäden fallen nicht unter die Garantie. Starten Sie nie mit einem eingefrorenen Hochdruckreiniger! SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Die Spritzpistole ist zur Sicherheit mit einem „Schloss” versehen. Wenn Sie den ...
 • Page 18

  18 - Ist die Sicherung durchgebrannt? Ersetzen Sie sie. - Verlängerungskabel defekt. Verwenden Sie ein anderes. Der Druck schwankt. - Die Pumpe saugt Luft an. Dichten Sie die Anschlüsse ordentlich ab. - Ventile sind verschmutzt, verschlissen oder defekt. Lassen Sie sie ersetzen. - Pumpendichtung verschlissen. Lassen Sie sie ersetzen. - Die Düse ist teilweise blockiert. Reinigen Sie sie. Das Gerät stoppt. - Sicherung durchgebrannt. Ersetzen Sie sie und schalten Sie andere Geräte aus. - Prüfen Sie, ob die Steckdose die richtige Spannung abgibt. - Der thermische Sicherungsautomat ist aktiviert. Lassen Sie das Gerät abkühlen und beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung. - Die Düse ist teilweise blockiert. Reinigen Sie sie. Die Sicherung brennt durch. - Die elektrische Installation ist zu schwach. Schließen Sie das Gerät an eine Installation mit einer höheren Stromstärke als der des Gerätes an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Das Gerät vibriert. - Luft im Wasser ...
 • Page 19

  19 EN PREFACE Before using this device for the first time, please read the instruction manual carefully and completely and follow the instructions, warnings and safety regulations. Store this booklet in order to be able to consult it in future. Save the packaging in order to be able to store the cleaner temporarily. TECHNICAL DATA Model Force 2200IND Voltage AC 220-240V, 50Hz Power consumption 2200 Watt Max. pressure 16MPa (160 bar) Water consumption 440 l/h Max. pressure water intake 0,7MPa (7 bar) Length hp hose 5 meter Water temperature 0-40°C Automatic start-stop + Protection class II Protection level IPX5 Noise level 77 dB(A) Dimensions 32 x 33 x 89,5 cm Weight 18 kg Technical changes reserved Electrical diagram ...
 • Page 20

  20 IMPORTANT SAFETY REGULATIONS 1. Check your machine for visible damage before every use (incl. cable, plug, hose and nozzle). Do not use a machine that is damaged or did not work perfectly on the previous occasion, but take it to your supplier for repairs/replacement. 2. The Voltage and frequency stated on the machine must correspond with those of the socket to be used. The socket must be earthed. The electrical installations must be approved (IEC 60364-1) and secured with an earth leakage switch (max. 30 mAmp.). Never alter the plug or socket in order to make them fit! Faults in the electrical connection may cause electric shocks! 3. If an extension cable is unavoidable, use a cable of sufficient thickness: 1 mm² for cables to 12.5 metres, 1.5 mm² for cables to 20 metres and 2.5 mm² for cables to 30 metres in length. Unroll the cable completely during use in order to prevent overheating. The female plug/socket must be watertight and the connection must be kept dry and ...
 • Page 21

  21 DESCRIPTION 1. 2. 3. 4. 5. On/off switch Wheel Electrical cable + plug Nozzle cleaner Water inlet hose connector 5a Water inlet filter 6. Jet lance 7. Pistol holder 8. Jet pistol 8aJet pistol safety lock 9. High-pressure hose 10. Chemicals tank 11. Cable hook 12. Reel handle 13. Reel 14. Handle 15. Connecting hose The Force 2200IND is supplied with a rotating head and a terrace cleaner with a lance extension as standard. Refer to a subsequent section of this booklet for assembly. This high-pressure cleaner was developed for household use, such as the washing/spraying of cars, boats, terraces, small walls, etc. So use it exclusively for this type of work and not for (excessively) heavy and/or industrial purposes! You can spray cold and lukewarm water to a maximum of 40°C. Hotter water can damage the pump. Do not use water that contains dirt or sand – this may damage the machine and the operation and shorten the life span of the machine. ...
 • Page 22

  22 2. Press the reel handle onto the reel. 3. Screw the connecting hose onto the water outlet on the front of the machine, and the other end onto the nipple on the side of the reel. 4. Screw the high-pressure hose onto the jet pistol. 5. Decide which jet lance you wish to use: with narrow/flat jet, with rotating head or possibly the terrace cleaner. Insert the end of the relevant lance into the jet pistol and screw it firmly in place. An adapter (supplied) is required between the jet pistol and the terrace cleaner lance. 6. Check that the water filter is in the water inlet and not blocked. Now screw the quick connector firmly onto the water inlet. The filter catches sand, scale and other impurities that can damage the pump. Using the machine without the filter invalidates the guarantee! 7. Connect a normal ½” garden hose (reinforced) of min. 5m. and max. 25m. to the water supply and turn it on for a short time in order to flush any dirt out of the hose. Now ...
 • Page 23

  23 The terrase-cleaner: The terrace cleaner consists of 3 parts: 1– connector (X = thread end) 2– cleaner head 3– spinner (Y = tube, Z = rotating connector)  Place the connector on top of the cleaner head. The cleaner head has 2 holes – the threaded end must be pushed into the large hole.  Turn the cleaning head around and push the inside of the spinner onto the connector. The tube must be inserted in the appropriate hole in the threaded end. Now screw the rotating connector firmly into the threaded end.  The connector fits onto the jet lance. An adapter is used to connect the jet lance to the jet pistol (supplied). Attention!  Place the cleaner as close as possible to the water supply.  The cleaner must be placed on a strong, flat and horizontal surface (handle up).  The water supply must supply at least the water consumption of the machine (440 l/h)! The pump must always be supplied with sufficient water. ’Dry operation’ causes damage.  The water temper ...
 • Page 24

  24 USING CHEMICALS This machine is fitted with an integrated chemicals tank. If you wish to add a cleaning agent to the jet water, take the following actions:  Remove the cap with the small hose from the tank and fill this tank with cleaning agent. Replace the cap and check that the end of the small hose is hanging in the cleaning agent.  Fit the normal jet lance onto the jet pistol (not the cleaning head or terrace cleaner!) and adjust it to the lowest pressure by pulling the nozzle forwards (see diagram).  When you use the jet the cleaning agent will now automatically mix with the water and escape through the nozzle.  Cleaning agents are not mixed in if you adjust the nozzle to the high pressure setting!  Only use mild cleaning agents intended for high-pressure cleaners. No bleaches, chlorine, corrosive substances or substances that contain acid. Dilute concentrated cleaning agents before pouring them into the chemicals tank.  If your skin comes into contact ...
 • Page 25

  25   Place the handle and the lances in the holders on the machine. The machine must be stored frost-free. If this is impossible, have the machine suck in anti-freeze before you store it. Remember to flush the machine thoroughly with water before using it again! If the machine nevertheless freezes, have it checked before use. Frost damage is not covered by the guarantee. Never start a frozen high-pressure cleaner! SAFETY FEATURES The nozzle is fitted with a ‘lock’ for safety. If you push the button to the left, the handle is locked and will not function. Unlock the handle by pushing this switch back to the original position. The motor is fitted with a thermal safety feature that switches it off when it overheats. In principle, it will start again automatically when it is sufficiently cooled. But it is better to switch the machine off for 5 to 10 minutes, wait, and then start it again. Identify the cause of the overheating and remove it. If this problem recurs, sto ...
 • Page 26

  26 - The thermal safety feature is activated. Allow it to cool and remove the cause of the overheating. - The nozzle is partially blocked. Clean it. The fuse burns out - The electrical installation is too light. Connect the machine to an installation that has greater Amperage than the machine. Do not use an extension cable. The machine vibrates - Air in the water supply hose. Allow it to escape by running water through the machine while it is switched off. - Problems with the water supply. Does it meet the requirements? Do not use an excessively long or thin hose (min. ½”). - The nozzle is partially blocked. Clean it. - Water inlet filter is dirty. Clean it - There is a kink in the hose. Straighten it. The machine regularly starts and stops by itself - Pump or spray lance are leaking. Have them repaired or replaced. The machine starts but does not supply water - Pump, hose or accessories are frozen. Allow them to thaw and then check them. - No water supply. Ensure t ...
 • Page 27

  27 FR PRÉAMBULE Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez lire le livret d'instructions attentivement et en entier et procéder ensuite suivant les instructions, avertissements et règles de sécurité. Conservez ce livret afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez l'emballage pour pouvoir y ranger provisoirement votre nettoyeur. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèle Force 2200IND Tension de raccordement AC 220-240V, 50Hz Puissance absorbée 2200 Watt Pression maximale 16MPa (160 bar) Consommation eau 440 l/h Pression maxi arrivée d'eau 0,7MPa (7 bar) Longueur flexible hp 5 meter Température de l'eau 0-40°C Marche/Arrêt automatique + Classe de protection II Degré de protection IPX5 Niveau sonore 77 dB(A) Dimensions 32 x 33 x 89,5 cm Poids 18 kg Sous réserve de modifications techniques Schéma électrique RÈGLES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 1. Avant toute utilisation ...
 • Page 28

  28 endommagé ou n'a pas fonctionné correctement la fois précédente. Confiez-le dans ce cas à votre vendeur pour réparation/remplacement. 2. La tension de raccordement et la fréquence mentionnées sur l'appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant à utiliser. la prise de courant doit être reliée à la terre 3. L'installation électrique doit être conforme (CEI 60364-1) et sécurisée par un interrupteur à courant différentiel résiduel (maximum 30 mAmp). Ne modifiez jamais la fiche ou la prise pour permettre le raccordement ! Des défauts au niveau du raccordement électrique peuvent causer une décharge électrique ! 4. Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, veillez à utiliser un câble suffisamment épais : 1 mm² pour des câbles jusqu'à 12,5 mètres, 1,5 mm² pour des câbles jusqu'à 20 mètres et 2,5 mm² pour des câbles jusqu'à 30 mètres. Déroulez entièrement le câble pendant l'utilisation afin d'éviter tout risque de surchauffe. La fiche femelle doit être éta ...
 • Page 29

  29 DESCRIPTION 1. Commutateur marche/arrêt 2. Roue 3. Cordon électrique+fiche 4. Nettoyeur de buse 5. Raccord lance / entrée d'eau, 5a Filtre entrée d'eau 6. Lance de projection 7. Support pistolet 8. Pistolet 8a Verrou de sécurité pistolet 9. Flexible haute pression 10. Réservoir produits chimiques 11. Crochet pour cordon 12. Manivelle enrouleur 13. Enrouleur 14. Poignée 15. Lance de raccordement Le Force 2200IND est accompagné d'origine d'une rotabuse et d'un nettoyeur de terrasse avec lance de rallonge. Pour le montage, voir plus loin dans cette notice. Ce nettoyeur haute pression est conçu pour un usage domestique, par exemple pour laver/rincer une voiture, un bateau, une terrasse, des murets, etc. Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, et non pour des applications (trop) lourdes et/ou industrielles ! L'appareil permet de projeter de l'eau froide et tiède/chaude jusqu'à une température maximale de 40° C. Une ...
 • Page 30

  30 2. Poussez la manivelle sur l'enrouleur 3. Fixez la lance de raccordement à la sortie d'eau à l'avant de l'appareil et l'autre extrémité au mamelon sur le côté de l'enrouleur. 4. Vissez la flexible haute pression au pistolet 5. Choisissez la lance que vous voulez utiliser : jet pointu/plat, rotabuse ou éventuellement nettoyeur de terrasse. Insérez l'extrémité de la lance choisie dans le pistolet et serrez-la fermement. Un adaptateur (accompagnant le produit) est nécessaire entre le pistolet et le nettoyant de terrasse. 6. Vérifiez si le filtre d'eau est bien présent dans l'entrée d'eau et qu'il n'est pas obturé. Vissez ensuite fermement le raccord rapide à l'entrée d'eau. Le filtre retient le sable, le tartre et d'autres impuretés pouvant endommager la pompe. L'utilisation sans filtre a pour effet d'annuler la garantie ! 8. Raccordez une lance d'arrosage ½” normale (renforcée) de minimum 5 m et maximum 25 m à l'arrivée d'eau et laissez l'eau s'écouler ...
 • Page 31

  31 Nettoyeur de terrasse Le nettoyeur de terrasse se compose de 3 parties : 1– raccord (X = tige filetée) 2– tête de nettoyage 3– élément rotatif (Y = tuyau, Z = raccord tournant)  Placez le raccord sur la tête de nettoyage. La tête de nettoyage a 2 trous ; la tige filetée doit passer par le grand trou.  Retournez la tête de projection et poussez l'élément rotatif à l'intérieur sur le raccord : le tuyau dans le trou prévu à cet effet dans la tige filetée. Serrez fermement le raccord tournant sur la tige filetée.  Le raccord s'adapte à la lance de projection. La lance de projection s'adapte avec un adaptateur au pistolet (accompagnant le produit). Attention !  Placez le nettoyeur le plus près possible de l'alimentation en eau.  Le nettoyeur doit être disposé en position verticale sur un support solide, plat et horizontal (poignée orientée vers le haut).  L'alimentation doit être au minimum égale à la consommation en eau de l'appareil (440 l/h) ! La pompe do ...
 • Page 32

  32  Le nettoyeur de terrasse est destiné au nettoyage de surfaces dures, égales et plates telles que terrasses, passages, trottoirs, murs (de jardin), etc. Le capot protège contre les projections d'eau. Attention : le jet puissant peut endommager les peintures et les matériaux non durs ! Important : toujours orienter le jet vers le bas ! L'UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES Cet appareil est doté d'un réservoir de produits chimiques incorporé. Pour ajouter un produit nettoyant à l'eau, procédez comme suit :  Retirez le bouchon avec tuyau du réservoir et versez du produit nettoyant dans le réservoir. Remettez le bouchon en place et vérifiez que l'extrémité du petit tuyau est bien plongée dans le produit nettoyant.  Raccordez la lance de projection normale (pas la rotabuse, ni le nettoyeur de terrasse !) et réglez la pression la plus basse en tirant la tête de projection vers l'avant (voir ill.)  Lorsque vous utilisez l'appareil, le produit nettoyant se mélangera ...
 • Page 33

  33   Placez le verrou de sécurité sur la poignée. Retirez la fiche de la prise de courant. RANGEMENT     Avant de ranger l'appareil, vous devez enlever l'eau restant dans la pompe, le flexible et les accessoires. Éteignez l'appareil avec la touche Marche/Arrêt et détachez le flexible d'arrivée d'eau. Redémarrez la machine et serrez la gâchette. Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule de la lance de projection. Éteignez ensuite immédiatement l'appareil ; ne jamais le laisser fonctionner « à vide » ! Retirez la fiche de la prise de courant, enroulez le flexible et accrochez le câble au crochet destiné à cet effet. Placez le pistolet et les lances dans les supports prévus à cet effet. L'appareil doit être rangé à l'abri du gel. Si cela n'est pas possible, laissez l'appareil aspirer de l'antigel avant de le ranger. Vidangez bien l'appareil avec de l'eau propre avant de le réutiliser ! Si l'appareil gèle malgré tout ...
 • Page 34

  34 PROBLÈMES ET SOLUTIONS La machine ne démarre pas - La fiche se trouve-t-elle dans la prise de courant ? - La prise de courant est-elle défectueuse ? Essayez une autre. - Un fusible est-il fondu ? Remplacez-le - Rallonge défectueuse. Utilisez une autre. La pression varie - La pompe aspire de l'air. Veillez à la bonne étanchéité des raccords. - Les soupapes sont sales, usées ou cassées. Faites-les remplacer. - Le joint de la pompe est usé. Faites-le remplacer. - La buse est partiellement bloquée. Nettoyez-la. La machine s'arrête - Fusible fondu. Remplacez-le et éteignez d'autres appareils. - Vérifiez que la prise de courant délivre la bonne tension. - La sécurité thermique est activée. Laissez refroidir et éliminez la cause de la surchauffe. - La buse est partiellement bloquée. Nettoyez-la. Le fusible fond - La capacité de l'installation n'est pas suffisante. Raccordez l'appareil à une installation ayant une capacité supérieure à l'ampérage de l'appareil. N'utilis ...
 • Page 35

  35 ...
 • Page 36

  36 EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Eurom Force 2200IND at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Eurom Force 2200IND in the language / languages: English, German, Dutch, French as an attachment in your email.

The manual is 0,98 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info