Zoom out
Zoom in
Previous page
1/7
Next page
CE - VERKLARING
Hierbij verklaart de importeur:
Euromac bv,
Kokosstraat 20,
8281 JC Genemuiden
dat het product:
koudwater-hogedrukreiniger
type:
EUROM F100 / F200
in overeenstemming met de onderstaande richtlijnen is geconstrueerd:
CE-richtlijn machines: 89/392/CEE
CE-richtlijk laagspanning: 73/23/CEE
CE-richtlijn elektromagnetische comptabiliteit 89/336/CEE
CE-richtlijn peil akoestische druk 2000/14/CE
Toegepaste normen:
EN 55014-1/EN
EN 55014-2
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN ISO 3744:1995
Genemuiden, 6 december 2005
J. Bakker, alg. dir.
EURO- MAC BV.
Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL
Tel. 038-3854321 www.euromac.nl
EU- ROM
F100 / F200
F100
F200
HOGEDRUKREINIGER
Gebruik en onderhoud
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  CE - VERKLARING EU- Hierbij verklaart de importeur: Euromac bv, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden ROM F100 / F200 dat het product: koudwater-hogedrukreiniger type: EUROM F100 / F200 in overeenstemming met de onderstaande richtlijnen is geconstrueerd: CE-richtlijn machines: 89/392/CEE CE-richtlijk laagspanning: 73/23/CEE CE-richtlijn elektromagnetische comptabiliteit 89/336/CEE CE-richtlijn peil akoestische druk 2000/14/CE Toegepaste normen: EN 55014-1/EN EN 55014-2 EN 60335-1 EN 60335-2-79 EN ISO 3744:1995 Genemuiden, 6 december 2005 F100 F200 J. Bakker, alg. dir. EURO- MAC BV. Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden - NL Tel. 038-3854321 www.euromac.nl HOGEDRUKREINIGER Gebruik en onderhoud ...
 • Page 2

  31 - 11 - -2- Storingen en hun oplossing Voordat u wat dan ook aan de machine doet dient u de stekker uit het stopcontact te nemen, de waterkraan dicht te draaien en het pistool te activeren totdat er geen druk meer op het apparaat staat. De druk schommelt of er treedt drukverlies op Mogelijk krijgt de machine geen water, of is het waterfilter verstopt. Draai de waterkraan goed open en maak het waterfilter op de toevoerslang schoon. Als het apparaat wordt aangezet gonst de motor wel, maar hij start niet Misschien is de netspanning te laag; controleer dit. Wellicht is het pistool niet geactiveerd; wanneer u het apparaat aanzet dient u het pistool te activeren. Als u een verlengsnoer gebruikt kan het zijn dat de doorsnee ervan te klein is, of het snoer te lang. Zie voor de juiste afmetingen het hoofdstukje ‘Elektrische aansluitig van het apparaat’, pag. 6. De motor slaat niet aan bij het inschakelen Misschien is de netspanning niet correct; controleer dit. Controlee ...
 • Page 3

  32 -3- - 10 - Onderhoud en reparaties Algemene veiligheidswaarschuwingen Uw hogedrukreiniger vraagt geen ander onderhoud dan in dit instructieboekje beschreven. Wanneer andere ingrepen noodzakelijk zijn, dient u zich tot een technische dienst te wenden. Gebruik alleen originele onderdelen! Wanneer de elektrokabel beschadigd is, dient ook deze door de fabrikant of haar technische dienst te worden vervangen door de speciaal voor dit apparaat geschikte kabel. Stekkers en andere kabelaansluitingen moeten spatwaterdicht zijn! Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u wat voor onderhoud dan ook uitvoert! • • Opslag • Zet het apparaat na gebruik weg in een droge, vorstvrije ruimte. Wanneer de vorstvrijheid niet kan worden gegarandeerd, zuig dan een anti-vries-middel in de pomp op basis van glycolen (net als voor auto’s wordt gebruikt). Ga daartoe als volgt te werk: - dompel de wateraanvoerslang onder in het reservoir met het anti-vries-middel - ...
 • Page 4

  33 -4- • • • • • • De hogedrukslang moet goedgekeurd zijn voor de voor het apparaat toegestane werkdruk. De toegestane werkdruk en de toegestane maximumtemperatuur zijn op de bekleding van de hogedrukslang vermeld. Beschadig de elektriciteitskabel niet door er op te trappen, door hem samen te drukken, door eraan te trekken enz. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de elektriciteitskabel te trekken maar neem hem in de hand. Raak stekker en elektriciteitskabel alleen met droge handen aan! Maak de reiniger (of wat voor elektrisch apparaat dan ook) nooit schoon door het af te spuiten. Dat levert gevaar voor kortsluiting op! Neem altijd de stekker uit het stopcontact als u wat voor onderhoud dan ook aan het apparaat wilt uitvoeren. Gebruik uitsluitend zwak-basische reinigingsmiddelen. (Ph 9,1 1% oplossing) die voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar zijn. Houd u, voor wat betreft de aansluiting van de waterrleiding, aan de landelijk geldende voorschri ...
 • Page 5

  34 -8- standen (Fig.11). De turbo-spuitkop die niet te verstellen is maar een draaienden puntstraal voortbrengt, met meer kracht. Het afzetten van het apparaat - Druk op de hoofdschakelaar op de knop met de O (Fig. 8-OFF) Draai de watertoevoer (kraan) dicht. - Activeer het pistool tot het water uit de spuitkop druppelt; dan staat er geen druk meer op het apparaat. -5- Inbedrijfstelling Laat nu de trekker los Druk op de beveiliging van het pistool (Fig.10). Het pistool wordt vergrendeld, waardoor het apparaat niet per ongeluk aangezet kan worden. Neem de stekker uit het stopcontact Maak de watertoevoerslang los van het apparaat en van de waterleiding. Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u het na te zien op defecten. Wanneer u deze constateert het apparaat niet gebruiken, maar de defecte onderdelen eerst vervangen. Schenk bijzondere aandacht aan de elektriciteitskabel en de stekker, de hogedrukslang, de reiniger zelf en de veiligheidsmechani ...
 • Page 6

  35 Elektrische aansluiting van het apparaat Zorg dat slang, kraan, aansluitingen en koppelingen schoon zijn. Controleer of de watertoevoerslang een minimumdruk van 1,5 bar en een max. druk van 6 bar heeft, en een minimale doorstroming van 7 ltr/minuut. Sluit de slang (min. doorsnee ½”) nu aan op de (gesloten) waterleiding (fig. 3). Draai het verbindingsstuk (fig. 4 nr. 1) op de waterinlaat van de reiniger. Sluit vervolgens de watertoevoerslang aan op de reiniger (fig. 4). -6- Aansluiting van de hogedrukslang Controleer of de netspanning waar u de hogedrukreiniger op aan wilt sluiten, overeenkomt met de op het typeplaatje van de reiniger aangegeven spanning. Controleer of stopcontact, stekker en elektrokabel geen defecten of beschadigingen vertonen. Als alles in orde is kunt u de stekker in het stopcontact steken. Vermijd, als het enigszins mogelijk is, het gebruik van verlengsnoeren. Wanneer dat onvermijdelijk is dient u, om de beschermklasse van de reiniger te beho ...
 • Page 7

  36 Druk nu op de beveiliging (Fig.9-pos.1); het pistool wordt nu ontgrendeld. Richt de spuitlans naar beneden (fig.2) Trek de trekker volledig aan (Fig.9-pos.2) ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Eurom F100 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Eurom F100 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,61 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info