Zoom out
Zoom in
Previous page
1/52
Next page
1
Gebruikershandleiding
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Gebruikershandleiding
  1 • Page 2

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige
  vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is alleen bedoeld voor gebruik met dit Epson-product. Epson is niet
  verantwoordelijk wanneer deze informatie wordt gebruikt met betrekking tot andere producten.
  Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade,
  verlies of onkosten ontstaan als gevolg van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of
  (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
  Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiende uit het gebruik van andere dan
  originele onderdelen of gebruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.
  Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden
  door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.
  EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
  Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
  Apple en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
  Adobe en Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe System Incorporated.
  SD is een handelsmerk.
  Algemene kennisgeving:andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun
  respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.
  Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.

  2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding
  Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en
  Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Hoofdstuk 1 Aan de slag
  De camera uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Onderdelen en functies van de camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  De riem aan de camera bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Gebruik van de batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  De batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Batterij in de camera plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Geheugenkaart gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Geheugenkaart in de camera plaatsen . . . . . . . . . . . . 14
  Geheugenkaart verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Lenzen aanbrengen en verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Ongeschikte lenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  M-lenzen aanbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  M-lenzen verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  L-lenzen aanbrengen en verwijderen . . . . . . . . . . . . . 16
  Brandpuntsafstand selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Hoofdstuk 2 Foto’s maken
  Camera aan- en uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sluiter spannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Witbalans instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldkwaliteit instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ISO-gevoeligheid instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Belichting instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sluitertijd automatisch regelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Sluitertijd handmatig regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Diafragma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lichtmeter gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Scherpstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  De ontspanknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  18
  18
  19
  20
  21
  21
  21
  22
  23
  23
  24
  25

  Hoofdstuk 3 Foto’s weergeven en beheren
  LCD-monitor openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Foto’s weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Fotogegevens weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Foto’s vergroten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Diavoorstelling weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Foto’s beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Foto’s verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Foto’s vergrendelen/ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . .
  Foto’s selecteren om af te drukken
  (DPOF instellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  26
  27
  28
  30
  31
  31
  31
  32
  33

  3 • Page 4

  Hoofdstuk 4 Instellingen aanpassen

  Appendix

  Instellingenmenu weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
  Items instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
  Instellingenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
  Het menu Standaard-Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  Normen en goedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lithium-ionbatterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Batterijlader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Beeldtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Optisch stelsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Weergavefuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Zoekerindicators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Batterijlader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Apart verkrijgbaar accessoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Hoofdstuk 5 RAW-foto’s openen op de computer
  Overzicht van de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
  Systeemeisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
  De software installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  EPSON PhotoRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  EPSON RAW Plug-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  RAW-foto openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
  Werken met EPSON PhotoRAW. . . . . . . . . . . . . . . . . .40
  Werken met EPSON RAW Plug-In. . . . . . . . . . . . . . . .41
  Meer informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
  Hoofdstuk 6 Onderhoud en probleemoplossing
  De datum en tijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
  Statuswijzers kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
  Geheugenkaart formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
  Camera reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  CCD-sensor reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
  Camera opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
  Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
  Contact opnemen met de klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . .46
  Voor gebruikers in Noord-Amerika . . . . . . . . . . . . . . .46
  Voor gebruikers in Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  4

  Index

  48
  48
  48
  48
  48
  48
  48
  49
  49
  49
  50
  50
  50 • Page 5

  Inleiding
  De Epson R-D1s paart het gemak van digitale fotografie aan de
  mogelijkheden van een klassiek meetzoekertoestel. Dit resulteert in
  veel gebruiksgemak en hoogwaardige foto’s.

  Klassiek meetzoekerontwerp
  Als u al bekend bent met de werking van een meetzoekertoestel, dan
  kunt u binnen de kortste keren aan de slag met uw R-D1s. Maar ook
  als dit type fototoestel nieuw voor u is, zal het niet lang duren voordat
  u hebt kennisgemaakt met de voordelen van het beproefde
  meetzoekerontwerp:


  U bereikt gemakkelijker de juiste compositie, dankzij de kadrering
  met heldere lijnen en parallaxcorrectie in de zoeker.  Duidelijk zicht op het onderwerp tijdens de belichting.  Relatief geruisloze en trillingsvrije werking vergeleken met een
  gewone spiegelreflexcamera.

  Grote verscheidenheid aan lenzen
  De R-D1s is voorzien van een EM-vatting. Hierin kunnen de meest
  uiteenlopende lenzen met M-bajonet worden geplaatst (dit type lens
  werd oorspronkelijk geïntroduceerd voor meetzoekercamera's met
  film). U kunt dus kiezen uit honderden verschillende lenzen, zowel oud
  als nieuw. Uw bestaande objectieven, tot dusver gebruikt op een
  klassiek meetzoekertoestel, kunt u nu gebruiken op de R-D1s - voor
  onverwachte resultaten en veel experimenteerplezier. Met een speciale
  verloopring kunnen ook objectieven voor een L-vatting worden
  gebruikt op de R-D1s. Zo krijgt u dus nog meer mogelijkheden.

  Levensechte vergroting
  De R-D1s heeft een zoeker met een vergroting van 1,0x. Wat u dus ziet
  door de zoeker, is even groot als met het blote oog. Wanneer u beide
  ogen gebruikt, kunt u dus goed zien wat er buiten de zoeker gebeurt.
  Met de R-D1s kunt u zich beter concentreren op wát u fotografeert, niet
  waarmee u fotografeert.

  Optimale afbeeldingen afdrukken
  De foto’s die u met de R-D1s maakt, kunnen onverwerkt (dus als
  RAW-bestand) worden opgeslagen. Deze bestanden kunnen dan later
  met de bijgeleverde software verder worden verwerkt. Epson is van
  mening dat foto’s, of ze nu op film of digitaal zijn vastgelegd, altijd het
  beste tot hun recht komen als ze worden afgedrukt. De R-D1s
  weerspiegelt deze filosofie.

  Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en
  Opmerkingen
  Houd bij het lezen van deze handleiding rekening met het volgende:

  w
  c

  Waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk
  letsel te voorkomen.
  Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met ‘Let op’. U moet ze
  naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.

  Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik
  van uw apparaat.

  Inleiding

  5 • Page 6

  Hoofdstuk 1

  Aan de slag
  De camera uitpakken
  Controleer of u de volgende onderdelen hebt:

  6

  Camera

  Dop voor lensopening

  Batterij

  Riem

  Aan de slag

  Batterijlader

  Netsnoer
  (voor batterijlader)

  Beknopte handleiding

  Cd-rom • Page 7

  Onderdelen en functies van de camera

  1

  Vooraanzicht

  1

  Meetzoeker
  Beelden die via dit venstertje binnenvallen worden
  weergegeven over het beeld centraal in het zoekkader.

  1

  Venstertje voor oplichting van kader
  Hierdoor valt licht binnen om het kader in de zoeker te laten
  oplichten.

  1

  Venstertje van zoeker
  Beelden die hierdoor binnenvallen worden weergegeven in
  de zoeker.

  1

  X-contact

  1

  Voor het aanbrengen van een aparte flitser. (Zie de
  handleiding van de flitser voor meer informatie over het
  monteren ervan.)

  1
  1
  1

  Ontgrendelknop voor lens
  Voor het losmaken van de lens. (Zie“Lenzen aanbrengen en
  verwijderen” op pagina 15 voor meer informatie over het
  aanbrengen en verwijderen van de lens.)

  Aan de slag

  1
  7 • Page 8

  Bovenaanzicht
  Aan-uitknop

  Knop voor spannen van sluiter

  Hiermee zet u de camera aan en uit. (Zie “Camera
  aan- en uitzetten” op pagina 18 voor meer
  informatie.)

  Hiermee spant u de sluiter voordat de foto
  wordt gemaakt. (Zie “Sluiter spannen” op
  pagina 18 voor meer informatie.)

  Draaiknop voor sluitertijd/
  ISO-gevoeligheid

  Ontspanknop

  Hiermee bepaalt u de sluitertijd,
  belichtingscompensatie (in modus voor
  automatische belichting) en ISO-gevoeligheid (met
  de knop omhoog getrokken). (Zie “Belichting
  instellen” op pagina 21 en “ISO-gevoeligheid
  instellen” op pagina 21 voor meer informatie.)

  Hiermee opent u de sluiter. Als u de knop
  half indrukt (de sluiter wordt nu nog niet
  geopend), worden onder in de zoeker de
  gemeten en geselecteerde sluitertijden
  weergegeven. Met deze knop verlaat u
  ook de stroombesparingsmodus.

  Schoen voor toebehoren
  Voor aansluiting van apart verkrijgbare
  onderdelen, zoals een flitser of een externe zoeker.
  (Zie de handleiding van de flitser of zoeker voor
  meer informatie over het monteren ervan.)

  Navigatieknop
  Hiermee bladert u door de menu’s of foto’s die op
  de LCD-monitor worden weergegeven. (Zie “Foto’s
  weergeven en beheren” op pagina 26 en
  “Instellingen aanpassen” op pagina 34.)

  Ontgrendelknop
  Hiermee ontgrendelt u de knop voor het
  instellen van de sluitertijd (uit de stand voor
  automatische belichting).

  Statuswijzers
  Hierop worden de huidige instellingen
  getoond: witbalans, resterend
  batterijvermogen, aantal resterende
  foto’s en de fotokwaliteit. (Zie
  “Statuswijzers” op pagina 10 voor meer
  informatie.)

  Kaderkeuzeknop
  Omlaag

  8

  Omhoog

  Aan de slag

  Hiermee selecteert u een kader voor een
  28-mm-, 35-mm- of 50-mm-lens. (Zie
  “Brandpuntsafstand selecteren” op
  pagina 16 voor meer informatie.) • Page 9

  Achteraanzicht
  Meetzoeker
  Hierin bepaalt u de compositie van uw foto's en stelt u scherp op
  het onderwerp.

  Knop voor vergrendeling van automatische belichting
  Hiermee zet u de sluitertijd vast op de gemeten waarde bij
  gebruik van automatische belichting. (Zie “Belichtingsinstelling
  vergrendelen” op pagina 24 voor meer informatie.)

  Knop voor instelling van de beeldkwaliteit/witbalans
  Hiermee stelt u de beeldkwaliteit of witbalans in. (Zie “Witbalans
  instellen” op pagina 19 en “Beeldkwaliteit instellen” op
  pagina 20 voor meer informatie.)

  1
  1
  1
  1

  Geheugenkaartlampje
  Licht op wanneer een foto wordt opgeslagen op de
  geheugenkaart. Knippert wanneer zich een fout voordoet of
  wanneer de batterij bijna leeg is.

  1

  Sleuf voor geheugenkaart

  1

  Geschikt voor SD-geheugenkaarten van maximaal 2 GB. (Zie
  “Geheugenkaart gebruiken” op pagina 13 voor meer informatie.)

  1

  Klepje van kaartsleuf
  Beschermt de geheugenkaart en sleuf.

  Conversietabel voor de brandpuntsafstand
  Geeft voor de desbetreffende lenzen het equivalent aan voor
  35 mm. (Zie “Effectieve brandpuntsafstand bepalen” op
  pagina 17 voor meer informatie.)

  1
  1
  1

  Aan de slag

  9 • Page 10

  LCD-monitor
  Knop

  (LCD)

  Hiermee kiest u de opnamemodus en de weergavemodus.

  Knop

  (MENU)

  Hiermee opent u het hoofdmenu op de LCD-monitor in de weergavemodus.

  Knop

  (ENTER)

  Hiermee bevestigt u het geselecteerde item of de geselecteerde instellingen in de
  weergavemodus. Ook voor het veranderen van weergavemodus (een of meer beelden).

  Knop

  (ANNULEREN)

  Hiermee keert u terug naar het vorige menu zonder de instellingen te wijzigen.

  Knop

  (GEBRUIKER)

  Hiermee voert u een eerder opgegeven functie uit (verwijderen, vergrendelen, vergroten,

  Statuswijzers
  Witbalans

  Het aantal resterende foto’s

  Geeft de ingestelde witbalans aan. (Zie
  “Witbalans instellen” op pagina 19 voor
  meer informatie.)

  Geeft aan hoeveel foto's u nog kunt maken (maximaal
  999). De wijzer staat op E als er geen geheugenkaart
  in het toestel zit of wanneer er een fout is opgetreden.

  A

  Opmerking:
  Het werkelijke aantal foto's dat u kunt maken is niet
  beperkt tot 999, maar hangt af van de grootte van de
  geheugenkaart.

  Automatisch
  Zonnig
  Schaduw
  Bewolkt

  Beeldkwaliteit

  Gloeilampen

  Geeft de ingestelde beeldkwaliteit aan. (Zie
  “Beeldkwaliteit instellen” op pagina 20 voor meer
  informatie.)

  Tl-lampen

  Resterend batterijvermogen
  Geeft het resterend batterijvermogen
  aan. Dit wordt aangegeven op een schaal
  van E (Empty, leeg) tot F (Full, vol).

  10

  Aan de slag

  Opmerking:
  De statuswijzers kunnen eventueel
  worden gekalibreerd. Zie
  “Statuswijzers kalibreren” op
  pagina 43 voor meer informatie.

  R

  RAW/RAW+JPEG (hoog)

  H

  JPEG (hoog)

  N

  JPEG (normaal) • Page 11

  De riem aan de camera bevestigen
  1.

  4.

  Trek het uiteinde van de riem door de twee plastic ringetjes.

  1

  Verwijder het beschermstukje en de metalen ringen van de riem.

  1
  Metalen ring

  1

  Beschermstukje

  2.

  Plaats het beschermstuk en de metalen ring op de ene zijde van de
  camera.
  5.

  Herhaal deze stappen om het andere uiteinde van de riem aan de
  andere kant van de camera te bevestigen.

  1
  1
  1

  3.

  1

  Trek het uiteinde van de riem door de openingen in het
  beschermstuk en de metalen ring.

  1
  1
  1
  Aan de slag

  11 • Page 12

  Gebruik van de batterij

  c

  2.

  Plaats de batterij in de batterijlader (het deel met de contacten
  eerst). Op de lader gaat een rood lampje branden om aan te geven
  dat de batterij wordt opgeladen.

  3.

  Wanneer het lampje uitgaat, is de batterij helemaal opgeladen. Haal
  de batterij uit de lader.

  4.

  Trek de stekker van de lader uit het stopcontact.

  Let op:
  Gebruik alleen de lithium-ionbatterij (model EU-85) van Epson.
  Gebruik in geen geval een batterij van een ander merk of model.

  De batterij opladen
  Bij de camera wordt een lithium-ionbatterij geleverd (model EU 85). U
  moet de batterij opladen voordat u de camera voor de eerste keer
  gebruikt en wanneer u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt. Het
  duurt ongeveer 3,5 uur om een nieuwe of lege batterij volledig op te
  laden.
  1.

  12

  Steek het netsnoer in de batterijlader en vervolgens in het
  stopcontact.

  Aan de slag • Page 13

  Batterij in de camera plaatsen
  1.

  Zorg ervoor dat de camera uitstaat (aan-uitschakelaar op Off) en
  open het batterijklepje.

  Geheugenkaart gebruiken
  U kunt geen foto’s maken wanneer er geen geheugenkaart in de camera
  is geïnstalleerd. De camera werkt met SD-geheugenkaarten van
  maximaal 2 GB.

  c  DUMMY
  2.

  Let erop dat u de batterij in de juiste richting in de camera schuift
  (zo ver mogelijk).

  DUMMY

  3.

  Let op:
  ❏ Zorg ervoor dat de contacten op de geheugenkaart goed schoon zijn.
  Anders loopt u het risico dat de kaart niet bruikbaar is.

  Sluit het batterijklepje (moet vastklikken).

  Opmerking:
  Aan de hand van de statuswijzer kunt u nagaan hoe vol de batterij nog is. (Zie
  pagina 10.)

  Plaats of verwijder de geheugenkaart nooit terwijl het lampje van
  de geheugenkaart brandt. Anders kunnen gegevens op de kaart
  verloren gaan of beschadigd raken, of wordt de hele kaart
  onbruikbaar.  Houd het klepje van de geheugenkaart gesloten, behalve bij het
  plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart. Zo blijven de kaart
  zelf en de sleuf voor de geheugenkaart goed beschermd tegen stof
  en statische elektriciteit. Anders loopt u het risico dat gegevens op
  de geheugenkaart verloren gaan of beschadigd raken.  Wanneer de geheugenkaart wordt blootgesteld aan statische
  elektriciteit (schokken), kan de camera defect raken.

  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Opmerking:
  ❏ Raadpleeg voor een correct gebruik altijd de documentatie bij uw
  geheugenkaart voor meer informatie.

  1  1

  Als de geheugenkaart al is geformatteerd met een computer of andere
  digitale camera, kunt u misschien geen foto’s opslaan op de kaart. Als dit
  gebeurt, moet u de kaart opnieuw formatteren met deze camera. Zie
  “Geheugenkaart formatteren” op pagina 43 voor instructies.

  1
  1

  Aan de slag

  13 • Page 14

  Geheugenkaart in de camera plaatsen

  Geheugenkaart verwijderen

  1.

  1.

  Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet is beveiligd. Verschuif zo
  nodig de schrijfbeveiliging van de kaart.

  Controleer of het lampje van de geheugenkaart niet brandt en open
  vervolgens het geheugenkaartklepje.

  Schrijfbeveiliging

  DUMMY
  2.

  Controleer of het lampje van de geheugenkaart niet brandt en open
  vervolgens het geheugenkaartklepje. Schuif de geheugenkaart
  volledig in de sleuf. De kaart moet vastklikken.

  2.

  DUMMY

  3.

  DUMMY

  Opmerking:
  Als de geheugenkaart niet naar buiten komt, moet u nogmaals op de kaart
  drukken.

  Sluit het geheugenkaartklepje.

  3.

  14

  Aan de slag

  Druk op de geheugenkaart om de kaart vrij te maken (klik). De
  kaart komt naar buiten.

  Verwijder de kaart en sluit het klepje. • Page 15

  Lenzen aanbrengen en verwijderen

  M-lenzen aanbrengen
  1.

  De camera is geschikt voor tal van M-(bajonet)lenzen (voor een
  M-vatting). Met een aparte verloopring kunt u ook L-lenzen (voor een
  L-schroefvatting) gebruiken.

  1

  Breng de stip op de lens ter hoogte van de rode stip op de
  ontgrendelknop.

  1

  Ongeschikte lenzen

  1

  Sommige lenzen zijn door fysieke beperkingen niet geschikt voor de
  camera:


  Lenzen die meer dan 20,5 mm in de camera zitten.
  Deze lenzen kunnen niet worden gebruikt omdat ze tegen
  onderdelen binnen in de camera kunnen komen. Enkele
  ongeschikte modellen:


  Hologon 15 mm F8
  Super Angulon 21 mm F3.4
  Super Angulon 21 mm F4
  Elmarit 28 mm F2.8 (oudste model)
  Summicron 50 mm (Dual Range Summicron)  Inschuifbare lenzen.
  Inschuifbare lenzen als de Hektor 50 mm F2.5 of Elmar 50 mm F3.5
  kunnen wel worden gebruikt op deze camera, zolang het objectief
  maar niet in de camera wordt geduwd. Ga altijd heel voorzichtig
  te werk met dit type lenzen.  Lenzen met een extra zoekerlens.
  Deze lenzen kunnen niet goed worden gebruikt doordat de lengte
  van de basislijn daarvan niet geschikt is voor deze camera.

  1

  c


  2.

  1

  Let op:
  ❏ Raak het inwendige van de camera niet aan.
  Zorg ervoor dat er geen stof in de camera kan komen.

  1

  Steek de lens in de camera en draai de lens rechtsom tot deze
  vastklikt.

  1
  1
  1
  1
  Aan de slag

  15 • Page 16

  M-lenzen verwijderen
  1.

  Druk op de ontgrendelknop en draai het objectief linksom.

  L-lenzen aanbrengen en verwijderen
  Voor een L-lens hebt u een apart verkrijgbare verloopring nodig voor
  de M-bajonetvatting. Plaats de verloopring op de lens en installeer de
  lens vervolgens net als een M-lens op de camera. U verwijdert de lens
  net als een M-lens.

  Brandpuntsafstand selecteren
  U moet de brandpuntsafstand van de gemonteerde lens selecteren.
  Alleen dan krijgt u de juiste kaders voor het blikveld van de lens. De
  automatische parallaxcorrectie maakt het mogelijk om vast te leggen
  wat u in het geselecteerde kader ziet. Draai aan de kaderkeuzeknop en
  selecteer 28 mm, 35 mm of 50 mm volgens de brandpuntsafstand van
  de lens die u gebruikt.
  2.

  16

  Trek het objectief recht naar buiten.

  Aan de slag • Page 17

  Effectieve brandpuntsafstand bepalen

  1

  De CCD-sensor in deze camera is van APS-C-formaat. Dit is circa 34%
  kleiner dan het gebied van kleinbeeldfilm (35 mm). Hierdoor wordt de
  nuttige brandpuntsafstand van de gemonteerde lens met 1,53x
  verhoogd om het equivalent van een brandpuntsafstand van 35 mm te
  krijgen.

  1

  Als u op deze camera bijvoorbeeld een 50-mm-lens gebruikt, dan is de
  effectieve brandpuntsafstand dus gelijk aan × 1,53 = 76,5 mm.

  1

  De conversietabel achter op de camera toont de equivalente
  35-mm-waarden van de gemonteerde lenzen.

  1
  1

  DUMMY

  1
  1
  1
  1
  1
  Aan de slag

  17 • Page 18

  Hoofdstuk 2

  Foto’s maken
  Camera aan- en uitzetten
  Aanzette

  Sluiter spannen
  Uitzetten

  DUMMY

  De eerste keer dat u de camera aanzet, moet u de gewenste datum
  (maand, dag en jaar) en tijd (uren en minuten) instellen op de
  LCD-monitor. Wanneer dit is gebeurd, wordt bij elke opname
  automatisch de datum en tijd geregistreerd.
  Zie “De datum en tijd instellen” op pagina 42 voor instructies.

  c

  18

  Let op:
  Zet het toestel nooit uit zolang het lampje van de geheugenkaart brandt.
  Anders kunnen gegevens op de kaart verloren gaan of beschadigd raken,
  of wordt de hele kaart onbruikbaar.

  Foto’s maken

  Voordat u een foto maakt, moet u de knop voor het spannen van de
  sluiter zo ver mogelijk naar rechts duwen. Deze knop kan in de
  ‘gereedstand’ blijven staan wanneer u een reeks foto’s maakt. • Page 19

  De geselecteerde instelling wordt weergegeven door de
  statuswijzer:

  Witbalans instellen
  Met de witbalans stemt u de camera af op de belichting van de
  omgeving waarin u foto’s maakt. U kunt de witbalans automatisch
  laten aanpassen, maar het is ook mogelijk om zelf de juiste instelling te
  selecteren voor het type licht waarin u fotografeert.
  1.

  Instelling
  A (automatisch)

  Schuif de knop voor de beeldkwaliteit en witbalans omlaag (en
  vasthouden) in de stand WB.

  3.

  2

  Automatisch bepaald.

  (zonnig)

  Buiten op een zonnige dag.

  (schaduw)

  In de schaduw op een zonnige dag.

  (bewolkt)

  Bewolkte dag zonder zichtbare zon.

  (gloeilampen)

  Het licht van gloeilampen.

  (tl-lampen)

  2

  Beschrijving

  2
  2

  Het licht van tl-lampen.

  Laat de knop voor instelling van de beeldkwaliteit/witbalans los.

  2
  2

  2.

  Selecteer de gewenste witbalans met behulp van de navigatieknop.

  2
  2
  2
  2
  Foto’s maken

  19 • Page 20

  Beeldkwaliteit instellen

  1.

  Schuif de knop voor de beeldkwaliteit en witbalans omhoog (en
  vasthouden) in de stand Q.

  2.

  Selecteer de gewenste beeldkwaliteit met behulp van de
  navigatieknop (zie statuswijzer):

  De beeldkwaliteit bepaalt de indeling waarin de afbeelding wordt
  opgeslagen, de grootte van de afbeelding voor weergave op een
  computerscherm en de bestandsgrootte van de afbeelding die op de
  geheugenkaart wordt opgeslagen. Stem de beeldkwaliteit af op dat wat
  u met de foto wilt gaan doen.

  Beeldtype
  Afbeeldingen kunnen worden opgeslagen als RAW- of JPEG-bestand.
  Als u RAW-bestanden wilt kunnen openen of verwerken, moet u de
  software installeren die op cd-rom met de camera is meegeleverd.
  RAW-afbeeldingen zijn op geen enkele manier gecomprimeerd en
  nemen dus veel opslagcapaciteit in beslag. Daardoor zijn ze wel bij
  uitstek geschikt voor verdere verwerking of voor een afdruk op papier.
  Zie “RAW-foto’s openen op de computer” op pagina 38 voor meer
  informatie.
  JPEG is een universeel bestandstype voor afbeeldingen. Dergelijke
  afbeeldingen kunnen zonder speciale software op de meeste computers
  worden weergegeven. JPEG-bestanden worden gecomprimeerd en zijn
  dus kleiner dan RAW-bestanden. Bij de compressie gaat wel enige
  beeldkwaliteit verloren. JPEG-bestanden zijn minder geschikt voor
  nabewerking, omdat de kwaliteit steeds verder afneemt telkens
  wanneer het bestand wordt opgeslagen. JPEG is echter prima voor
  weergave op een gewoon computerscherm. Ook kan dit bestandstype
  een goede afdrukkwaliteit opleveren, zolang de afbeeldingen maar in
  een voldoende hoge resolutie zijn opgeslagen.
  Stel de beeldkwaliteit in als volgt:

  20

  Foto’s maken

  Instelling

  Type

  Beeldformaat

  Bestandsgrootte

  R

  RAW

  3.008 x 2.000

  10 MB*

  H

  JPEG (hoog)

  3.008 x 2.000

  3 MB

  N

  JPEG (normaal)

  2.240 x 1.488

  1,5 MB

  * 13 MB als RAW+JPEG is geselecteerd bij RAW-instellingen. Zie
  pagina 35 voor meer informatie.
  3.

  Laat de knop voor instelling van de beeldkwaliteit/witbalans los. • Page 21

  ISO-gevoeligheid instellen

  Belichting instellen

  Met de ISO-gevoeligheid regelt u hoe gevoelig de camera is voor licht.
  Bij hogere waarden is minder licht nodig voor de belichting, wat
  snellere sluitertijden mogelijk maakt. Dit is handig om snelbewegende
  onderwerpen goed scherp op de foto te krijgen. Wel kan er hierdoor
  meer digitale ruis in de foto komen, waardoor de foto er korreliger
  uitziet.

  De belichting kan automatisch of handmatig worden ingesteld. De
  automatische belichting is een handige functie die in de meeste
  omstandigheden goed werkt. Met de handmatige belichting hebt u zelf
  meer controle over de manier waarop uw foto’s worden belicht.

  U stelt de ISO-waarde in door de buitenring van de knop voor het
  instellen van de sluitertijd omhoog te trekken en te verdraaien.
  Selecteer op deze manier 200, 400, 800 of 1600.

  Met de functie voor automatische belichting met prioriteit voor het
  diafragma kunt u de sluitertijd automatisch laten bepalen op basis van
  het geselecteerde diafragma. Dit is handig wanneer u de scherptediepte
  goed in de hand wilt houden, voor speciale effecten of gewoon voor
  een paar snelle fotootjes.

  Sluitertijd automatisch regelen

  De automatische belichting werkt in de meeste gevallen prima. Maar
  in sommige omstandigheden kunt u beter een compensatie toepassen.
  U doet dit met een waarde van +2 EV tot -2 EV in stappen van 1/3 EV.
  Zo kunt u de compensatiewaarde bijvoorbeeld één stap verhogen
  (+1/3 EV) om een onderwerp tegen een heldere achtergrond extra te
  belichten. Of als uw onderwerp juist te helder is voor de achtergrond,
  dan kunt u een lagere EV gebruiken om de belichting van uw
  onderwerp te verminderen.

  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2

  Foto’s maken

  21 • Page 22

  Ga als volgt te werk:
  1.

  Zet de knop voor het instellen van de sluitertijd op AE.

  Sluitertijd handmatig regelen
  U kunt de sluitertijd handmatig instellen op een waarde van 1 tot
  1/2000 seconde of B (Bulb, voor lange belichtingstijden).
  U stelt de sluitertijd in door de knop voor de sluitertijd op de gewenste
  waarde te zetten.

  2.

  Selecteer eventueel een compensatiewaarde door de knop voor de
  sluitertijd te verdraaien.

  Knop voor het instellen van de sluitertijd
  ontgrendelen
  Druk op de knop waarmee u de draaiknop
  ontgrendelt en verdraai de knop voor de
  sluitertijd om de sluitertijd met de hand in
  te stellen.

  Opmerking:
  ❏ U kunt onscherpe foto's voorkomen door een snellere sluitertijd dan
  1/brandpuntsafstand (mm) te selecteren.
  Gebruik een statief als u een langzame sluitertijd kiest.


  Voor lichte onderwerpen, voor snelbewegende onderwerpen en voor het
  maken van foto’s met een hogere ISO-gevoeligheid wordt een hogere
  sluitertijd aanbevolen.

  Fotograferen met lange belichtingstijden
  Lange belichtingstijden zijn geschikt voor nachtfotografie (sterren).
  Hiermee blijft de sluiter namelijk open zolang de ontspanknop
  ingedrukt blijft.

  22

  Foto’s maken • Page 23

  Flitser gebruiken
  U kunt een aparte flitser gebruiken wanneer u fotografeert in weinig
  licht. De synchronisatiesnelheid van de flitser bedraagt 1/125 seconde.
  Zet de knop voor het instellen van de sluitertijd op 125 wanneer u een
  flitser gebruikt.
  Zie de documentatie bij uw flitser voor meer informatie.

  Diafragma instellen

  De gemeten waarde wordt weergegeven van 1 t/m 2000. Voor hogere
  waarden dan één seconde wordt 1 weergegeven in de zoeker. Voor
  lagere waarden dan 1/2000 seconde wordt 2000 weergegeven in de
  zoeker.

  2

  Met handmatige belichting

  2

  Wanneer handmatige belichting is geselecteerd, is de actieve sluitertijd
  verlicht en knippert de gemeten snelheid.

  Zet de diafragmaring op de lens op de gewenste waarde.
  60

  2
  2

  500

  Knippe Brandt

  U kunt de knop voor de sluitertijd en/of de diafragmaring op de lens
  verdraaien en aanpassen aan de gemeten waarde. Op dit punt wordt
  er maar één sluitertijd weergegeven in de zoeker. U kunt de gemeten
  waarde ook negeren en uw eigen aanpassingen doorvoeren.

  2
  2

  Met automatische belichting

  Zie de documentatie bij uw lens voor meer informatie.

  Lichtmeter gebruiken
  De camera heeft een ingebouwde lichtmeter die de beste sluitertijd
  berekent voor de beschikbare hoeveelheid licht die via de lens
  binnenkomt. Druk de ontspanknop half in om de gemeten sluitertijd
  (in rood) weer te geven onder in de zoeker. Pas vervolgens de
  belichtingsinstellingen naar wens aan.

  Wanneer AE is geselecteerd, is de gemeten sluitertijd verlicht. Als u
  belichtingscompensatie gebruikt, knippert de sluitertijd ten teken dat
  het een gecompenseerde waarde is.

  2
  2

  60

  2

  Brandt of knippert

  2
  Foto’s maken

  23 • Page 24

  Belichtingsinstelling vergrendelen
  Met de knop voor de vergrendeling van de automatische belichting
  kunt u de belichtingsinstelling vastzetten op de gemeten waarde. Dit
  is handig wanneer u bijvoorbeeld een panoramafoto wilt maken uit een
  aantal opeenvolgende foto’s en u ervoor wilt zorgen dat ze allemaal
  dezelfde belichting hebben.
  U zet de belichtingsinstelling vast door naar het onderwerp te wijzen
  terwijl de automatische belichting actief is en door vervolgens de knop
  voor het vergrendelen van de automatische belichting in te drukken.
  De belichtingsinstelling blijft vergrendeld totdat u de knop weer
  loslaat.

  Scherpstelling
  De zoeker van de camera heeft een vergroting van 1,0x. Zo kunt u beide
  ogen openhouden tijdens het scherpstellen.
  Bij het scherpstellen moet u uw oog in het midden van de zoeker
  houden voor het beste resultaat.
  U stelt scherp op een onderwerp door de scherpstelring op de lens te
  verdraaien totdat beide beelden in het midden van het kader
  samenvallen.

  Als een onderwerp een duidelijke verticale lijn heeft (zoals een boom
  of toren), moet u de scherpstelring verdraaien totdat de lijn één
  duidelijke ononderbroken lijn is. Rechte lijnen zijn gemakkelijker om
  op scherp te stellen. Zo krijgt u meestal een scherpere foto.

  24

  Foto’s maken • Page 25

  De ontspanknop

  2

  Wanneer u een foto wilt maken, drukt u voorzichtig op de
  ontspanknop. U hoort nu een klik.

  2
  2

  DUMMY

  2
  2

  Opmerking:
  Wanneer u NR (ruisonderdrukking) op Hi (hoog) zet in het scherm
  Filminstelling en de belichting op meer dan twee seconden zet, dan vindt
  automatische ruisonderdrukking plaats nadat de foto is gemaakt. Zet het toestel
  pas uit wanneer het lampje van de geheugenkaart uit is. Anders kunnen
  gegevens op de kaart verloren gaan of beschadigd raken, of wordt de hele kaart
  onbruikbaar.

  2
  2
  2
  2
  2
  Foto’s maken

  25 • Page 26

  Hoofdstuk 3

  Foto’s weergeven en beheren
  LCD-monitor openen
  1.

  3.

  Duw het paneel terug op zijn plaats.

  Trek het achterpaneel open aan de uitsparing onderaan.

  DUMMY
  DUMMY

  c
  Uitsparin

  2.

  Draai het paneel voorzichtig met de wijzers van de klok mee, zodat
  de LCD-monitor naar buiten wijst.

  DUMMY

  26

  Foto’s weergeven en beheren

  Let op:
  ❏ Houdt de camera nooit vast aan het achterpaneel.


  Gebruik de camera niet met een opengeklapt achterpaneel. • Page 27

  Foto’s weergeven
  1.

  Zet de camera aan.

  2.

  Druk op de knop
  (LCD). De weergavemodus wordt
  geactiveerd en de laatst vastgelegde foto wordt weergegeven.

  3.

  Draai de navigatieknop (omlaag) rechts- of linksom om de
  gewenste foto weer te geven.

  Fotoweergave

  3
  3
  3
  Pictogrammen op
  de LCD-monitor

  3

  Huidige foto/
  tot. aantal foto’s
  (max. 9999)

  3

  Pictogrammen op de LCD-monitor
  Opmerking:
  Wanneer u een van de volgende taken uitvoert in de weergavemodus,
  wordt de LCD-monitor uitgeschakeld en wordt opnieuw de opnamemodus
  geactiveerd:


  wanneer u op de knop  wanneer u de ontspanknop indrukt;  wanneer u de LCD-monitor omdraait.

  (LCD) drukt;

  De pictogrammen die onderaan de LCD-monitor worden
  weergegeven, zijn een indicatie van de volgende functies of
  handelingen.
  Pictogram

  3

  Beschrijving
  Dit pictogram wil zeggen dat u de menuoptie kunt
  selecteren door de navigatieknop (omhoog) rechts- of
  linksom te draaien.
  Dit pictogram wil zeggen dat u de foto horizontaal kunt
  verschuiven door de navigatieknop (omhoog) te
  verdraaien. Alleen gebruikt bij het vergroten.
  Dit pictogram wil zeggen dat u de foto verticaal kunt
  verschuiven door de navigatieknop (omhoog) te
  verdraaien. Alleen gebruikt bij het vergroten.

  Foto’s weergeven en beheren

  27

  3
  3
  3
  3 • Page 28

  Pictogram

  Beschrijving
  Dit pictogram wil zeggen dat u de vorige of volgende
  foto kunt weergeven door de navigatieknop (omlaag)
  te verdraaien.
  Dit pictogram wil zeggen dat u de foto groter of kleiner
  kunt weergeven door de navigatieknop (omlaag) te
  verdraaien. Alleen gebruikt bij het vergroten.

  Fotogegevens weergeven
  U geeft als volgt meer informatie over de foto weer:
  1.

  Bekijk een foto op de LCD-monitor.

  2.

  Trek de navigatieknop omhoog en verdraai de knop om de
  gewenste informatie over de foto weer te geven.

  Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de knop
  (ENTER) kan worden gebruikt.
  Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de knop
  (ANNULEREN) kan worden gebruikt.
  Dit is het pictogram van de weergavemodus voor
  afzonderlijke beelden.
  Dit is het pictogram van de weergavemodus voor
  meerdere beelden (miniaturen van vier foto’s).

  Opmerking:
  ❏ Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt boven het pictogram van de
  navigatieknop het pictogram
  (batterij) weergegeven.


  Wanneer de navigatieknop in de hoogste stand staat, wordt het pictogram
  (omhoog) in de linkerbenedenhoek van het scherm groen. Wanneer de
  navigatieknop in de laagste stand staat, wordt het pictogram (omlaag)
  ook groen.  Druk op de knop
  (ENTER) voor het veranderen van weergavemodus
  (een of meer beelden).

  28

  Foto’s weergeven en beheren

  U kunt kiezen uit de volgende informatie:
  ❏ Algemene informatie
  ❏ Belichtingshistogram
  ❏ Hoge lichten
  ❏ Compositieraster
  ❏ Gedetailleerde informatie • Page 29

  Algemene informatie

  Hoge lichten

  3

  Erg lichte gebieden worden knipperend aangegeven.
  Bestandsnummer
  Beeldkwaliteit
  Afbeelding
  vergrendeld

  3

  Aantal afdrukken
  (als DPOF wordt
  gebruikt)

  3
  3

  Datum en tijdstip
  van foto

  3

  Compositieraster
  Weergave van een raster dat kan helpen bij de compositie.

  3

  Belichtingshistogram
  Geeft de verdeling van de donkere en lichte gebieden in de foto aan.

  3
  3
  3
  3
  Foto’s weergeven en beheren

  29 • Page 30

  Gedetailleerde informatie

  Foto’s vergroten
  U zoomt als volgt in op een foto op de LCD-monitor (maximaal 16x).
  1.

  Bekijk een foto op de LCD-monitor.

  2.

  Druk op de knop

  3.

  Selecteer
  (Uitvergroten) met behulp van de navigatieknop en
  druk op de knop
  (ENTER). In de linkerbovenhoek van het
  scherm wordt het zoompictogram ( ) weergegeven.

  4.

  Verdraai de navigatieknop (omlaag) om in of uit te zoomen.

  5.

  U geeft een ander deel van de foto weer door de navigatieknop
  (omhoog) te verdraaien en op de knop
  (ENTER) te drukken om
  de richting te wijzigen van verticaal in horizontaal of omgekeerd.
  De huidige richting wordt aangegeven met het pictogram
  (horizontaal) of
  (verticaal) in de linkerbenedenhoek van het
  scherm.

  6.

  Druk een- of tweemaal op de knop
  keren naar het hoofdmenu.

  (MENU).

  Bevat de volgende informatie:


  Bestandsnaam (bestandsnummer en indeling)  Beeldformaat (beeldkwaliteit)  Kleurinstelling (kleur/monochroom). Wanneer monochroom is
  ingesteld, wordt ook de kleur van het filter weergegeven.  Sluitertijd. Als de foto is gemaakt met automatische belichting,
  worden AE en eventueel de compensatiewaarde weergegeven.  ISO-gevoeligheid  Witbalans  Filminstelling

  30

  Foto’s weergeven en beheren

  (ANNULEREN) om terug te • Page 31

  Diavoorstelling weergeven
  Met deze functie kunt u alle foto’s achter elkaar weergeven in de vorm
  van een diavoorstelling. Tussen het verspringen zit een interval van
  drie seconden.
  1.

  Bekijk een foto op de LCD-monitor.

  2.

  Druk op de knop

  3.

  Selecteer
  (Diavoorstelling) met behulp van de navigatieknop
  en druk op de knop
  (ENTER).

  (MENU).

  Foto’s beheren

  3

  Foto’s verwijderen

  3

  In de weergavemodus kunt u alleen de op de LCD-monitor
  weergegeven foto of alle foto’s tegelijk verwijderen van de
  geheugenkaart.
  1.

  3

  Bekijk een foto op de LCD-monitor.

  2.

  Druk op de knop

  3.

  Selecteer
  (Verwijderen) met behulp van de navigatieknop en
  druk op de knop
  (ENTER).

  (MENU).

  3
  3

  4.

  3

  Selecteer de volgorde waarin de foto’s moeten worden weergegeven:
  Draai de navigatieknop rechtsom om de diavoorstelling te
  beginnen bij de oudste foto. Onder in het scherm wordt het
  pictogram voor voorwaartse weergave (r) weergegeven.
  Draai de navigatieknop linksom om de diavoorstelling te
  beginnen bij de nieuwste foto (en terugkerend naar de oudste).
  Onder in het scherm wordt het pictogram voor achterwaartse
  weergave (l) weergegeven.

  Druk op de knop
  (ENTER) om de diavoorstelling te onderbreken.
  Druk opnieuw op de knop
  (ENTER) om de diavoorstelling voort te
  zetten.
  Druk op de knop
  hoofdmenu.

  (ANNULEREN) om terug te keren naar het

  4.

  Selecteer 1 afb. verwijderen of Alle afb. verwijderen met behulp
  van de navigatieknop (omhoog) en druk op de knop
  (ENTER).
  Er wordt nu een bevestigingsscherm weergegeven.
  Opmerking:


  Als u één afbeelding wilt verwijderen, kunt u de desbetreffende foto
  selecteren door de navigatieknop te verdraaien (omlaag).  U kunt geen foto’s verwijderen waarbij het sleutelpictogram ( )
  wordt weergegeven. Zie hierna, “Foto’s vergrendelen/ontgrendelen”
  op pagina 32, voor meer informatie.

  Foto’s weergeven en beheren

  31

  3
  3
  3
  3 • Page 32  5.

  Wanneer de geheugenkaart is vergrendeld, verschijnt het volgende
  bericht: Verwijderen mislukt. De SD-kaart is schrijfbeveiligd. Haal
  de kaart uit de camera, hef de schrijfbeveiliging op en probeer het
  opnieuw.

  Selecteer
  (Vergrendelen) met behulp van de navigatieknop en
  druk op de knop
  (ENTER). Het menu Vergrendelen wordt
  weergegeven.

  4.

  Selecteer 1 afb. ver/ontgrendelen, Alle afb. vergrendelen of
  Alle afb. ontgrendelen met behulp van de navigatieknop
  (omhoog) en druk op de knop
  (ENTER).

  Selecteer OK in het bevestigingsscherm met behulp van de
  navigatieknop en druk op de knop
  (ENTER).

  c

  Let op:
  Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Opmerking:
  Met deze procedure zijn de gegevens niet voor de volle honderd procent van
  de geheugenkaart verwijderd. Als u de geheugenkaart op zo’n manier wilt
  wissen dat er met aparte herstelsoftware absoluut geen gegevens meer kunnen
  worden teruggehaald, dan moet u kaart formatteren met de optie
  Formatteren. Zie “Geheugenkaart formatteren” op pagina 43 voor
  instructies.

  Foto’s vergrendelen/ontgrendelen
  Gebruik deze functie om te voorkomen dat foto’s per ongeluk worden
  verwijderd.
  Opmerking:
  Vergrendelde foto’s kunnen alleen nog maar worden weergegeven (wijzigen
  is niet mogelijk).
  1.

  Bekijk een foto op de LCD-monitor.

  2.

  Druk op de knop

  32

  3.

  (MENU).

  Foto’s weergeven en beheren

  Als de foto al is vergrendeld, wordt het sleutelpictogram (
  weergegeven in de rechterbovenhoek van de foto.

  )

  Als u één afbeelding wilt vergrendelen of ontgrendelen, kunt u de
  desbetreffende foto selecteren door de navigatieknop te verdraaien
  (omlaag).
  Als u 1 afb. ver/ontgrendelen selecteert voor een vergrendelde
  afbeelding, wordt de afbeelding ontgrendeld.

  c

  Let op:
  Wanneer u een geheugenkaart formatteert waarop foto’s staan, worden
  alle gegevens op die kaart gewist, ook de vergrendelde foto’s. • Page 33

  Foto’s selecteren om af te drukken
  (DPOF instellen)

  5.

  Geef het gewenste aantal afdrukken op met behulp van de
  navigatieknop en druk op de knop
  (ENTER).

  3

  Met deze functie kunt u opgeven hoeveel exemplaren van de
  verschillende foto’s moeten worden afgedrukt door een printer,
  toepassing of fotocentrale met ondersteuning voor Digital Print Order
  Format (DPOF).

  3

  Opmerking:
  Deze functie kan niet worden gebruikt voor foto’s die als RAW-bestand zijn
  opgeslagen.
  1.

  Bekijk een foto op de LCD-monitor.

  2.

  Druk op de knop

  3.

  Selecteer
  (Print Order) met behulp van de navigatieknop en
  druk op de knop
  (ENTER).

  3
  3

  (MENU).

  3
  3
  3

  4.

  3

  Selecteer DPOF instellen voor 1 voor de weergegeven foto of DPOF
  instellen vr. alle voor alle foto's met behulp van de navigatieknop
  (omhoog) en druk op de knop
  (ENTER).

  3

  Opmerking:


  Selecteer een andere foto door de navigatieknop (omlaag) te verdraaien.  Als u de huidige DPOF-instelling wilt zien, selecteer dan Huidige
  DPOF weergeven.

  3
  Foto’s weergeven en beheren

  33 • Page 34

  Hoofdstuk 4

  Instellingen aanpassen
  Instellingenmenu weergeven
  1.

  Druk op
  (LCD) gevolgd door
  weer te geven op de LCD-monitor.

  (MENU) om het hoofdmenu

  2.

  Selecteer
  (Instellingen) met behulp van de navigatieknop en
  druk op de knop
  (ENTER) om het instellingenmenu weer te
  geven.

  3.

  Selecteer de gewenste instelling met behulp van de navigatieknop
  en druk op de knop
  (ENTER). De geselecteerde instelling wordt
  weergegeven.
  Als u
  (Standaard-Setup) selecteert, selecteert u de gewenste
  instellingen en drukt u vervolgens opnieuw op de knop
  (ENTER).

  4.

  Wijzig de waarde of selecteer het item met de navigatieknop en
  druk op de knop
  (ENTER).

  34

  Instellingen aanpassen

  Items instellen
  Instellingenmenu
  Instelling

  Beschrijving

  (Kleurinstelling)

  Geef aan of u de foto’s wilt opslaan in Kleur of
  Monochroom. Voor Monochroom kunt u het
  Monochroomfilter selecteren door op de knop
  (MENU) te drukken.

  (Standaard-Setup)

  Hiermee geeft u het menu Standaard-Setup
  weer. Zie “Het menu Standaard-Setup” op
  pagina 36.

  (SD-kaart
  formatteren)

  Hiermee formatteert u de geheugenkaart. U
  kunt kiezen uit Snel formatteren en Formatteren.
  Zie “Geheugenkaart formatteren” op
  pagina 43 voor meer informatie. • Page 35

  Instelling

  Beschrijving

  (Instell. initialis.)

  Hiermee geeft u de huidige instellingen (datum
  en tijd uitgezonderd) hun standaardinstellingen
  terug (zie hierna).

  Kleur

  Instelling

  Standaardwaarde
  Kleur

  Film
  Datum

  Standaard
  JJJJ/MM/DD

  Stroomspaartimer
  Sequentiële nummering

  5 min
  Aan

  LCD-helderheid
  Taal

  5/8
  Engels

  Knop GEBRUIKER

  Verwijderen

  (Ruisonderdr.
  lange bel.)

  Hiermee vermindert u de hoeveelheid ruis als
  gevolg van lange belichtingstijden. De
  opnametijd kan langer worden, afhankelijk van
  de omstandigheden.

  (Kleurruimte)

  Hiermee selecteert u kleurruimte: sRGB of
  Adobe RGB. Adobe RGB heeft een grotere
  kleurruimte dan sRGB en bestrijkt de kleuren die
  met CMYK-inkt kunnen worden afgedrukt.
  Selecteer Adobe RGB als u een printer hebt die
  dit ondersteunt.

  (RAW-instellingen)

  Instelling
  (Filminstelling)

  Beschrijving
  Hiermee kunt u snel van filmprofiel veranderen
  (afgestemd op onderwerp of omgeving). Per
  filmprofiel (Film 1, Film 2 of Film 3) kunt u
  EdgeEnhance, Verzadiging, Tint, Contrast en NR
  (ruisonderdrukking) toewijzen. Standaard is Film
  1 voorgedefinieerd voor portretten, Film 2 voor
  landschappen en Film 3 voor nachtfotografie.
  Gebruik Standaard als geen specifiek profiel
  nodig is.

  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4

  Hiermee stelt u de indeling in die wordt gebruikt
  bij het fotograferen in de RAW-modus: RAW
  alleen of RAW en JPEG (hoge resolutie) samen
  in één bestand. RAW+JPEG heeft als voordeel
  dat op de meeste computers onmiddellijk de
  JPEG-afbeelding kan worden weergegeven,
  terwijl de RAW-gegevens gewoon beschikbaar
  blijven voor verdere verwerking. De grotere
  bestanden en het langzamere kaartgebruik zijn
  een nadeel.

  4
  4
  4
  Instellingen aanpassen

  35 • Page 36

  Het menu Standaard-Setup
  Instelling
  Datum en Tijd

  Beschrijving

  Datumformaat

  Datumnotatie vastleggen:
  JJJJ/MM/DD (standaard),
  MM/DD/JJJJ,
  DD/MM/JJJJ

  Stroomspaartimer

  Hiermee bepaalt u na hoeveel tijd de
  stroombesparingsmodus wordt geactiveerd:
  de LCD-monitor gaat automatisch uit, zodat er
  minder stroom wordt verbruikt.
  U kunt kiezen uit 3 min, 5 min (standaard), 10
  min en 20 min.
  Druk op een willekeurige knop om de
  stroombesparingsmodus te verlaten.

  Sequentiële
  nummering

  Hiermee bepaalt u of foto’s een volgnummer
  moeten krijgen (nummer maakt deel uit van
  bestandsnaam).
  Aan (standaard): zelfs wanneer een andere
  geheugenkaart in de camera wordt geplaatst,
  loopt de nummering gewoon door.
  Uit: de nummering van de verwijderde kaart
  wordt gestopt en er wordt een nieuwe
  nummering gestart op de nieuwe
  geheugenkaart die in de camera wordt
  geplaatst.

  LCD-helderheid

  Hiermee past u de helderheid van de
  LCD-monitor aan.
  Ook wordt hiermee de versie van de firmware
  weergegeven.

  Instellingen aanpassen

  Beschrijving
  Hiermee selecteert u de taal voor de teksten
  die op de LCD-monitor worden weergegeven:
  Japans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans,
  Nederlands, Tr.Chinees

  Naalden kalibreren

  Hiermee wordt het menu Naalden kalibreren
  weergegeven voor aanpassing van de
  statuswijzers: E (aantal resterende foto’s), R
  (beeldkwaliteit), E (resterend
  batterijvermogen) en A (witbalans).

  Hiermee stelt u de datum en tijd in.
  (jaar, maand, dag, uren en minuten).
  Zie “De datum en tijd instellen” op pagina 42.

  36

  Instelling
  Taal

  Correctie actieve pixels Hiermee corrigeert u niet-werkende pixels
  zodat ze minder opvallen op de LCD-monitor.
  Doe dit eventueel om de paar maanden. Voor
  pixels die met deze functie niet kunnen worden
  gecorrigeerd, kunt u de functie Ruisonderdr.
  lange bel. gebruiken.
  Opmerking:
  Breng de dop op de lens aan voordat u deze
  functie gebruikt. Anders kunnen goede pixels
  verkeerd worden gekalibreerd. Zorg er ook
  voor dat de batterij vol genoeg is wanneer u
  deze functie gebruikt. Met een bijna lege
  batterij kunt u deze functie niet gebruiken. • Page 37

  Instelling
  Voorbeeldweergave

  Beschrijving

  4

  Hiermee wordt de foto automatisch op de
  LCD-monitor weergegeven (dus de
  weergavemodus wordt geactiveerd) wanneer
  u de ontspanknop loslaat. U kunt zelf instellen
  hoelang elke foto moet worden weergegeven:
  3 sec. of 10 sec..

  4

  De voorbeeldweergave wordt geannuleerd
  en de LCD-monitor gaat uit als u een van de
  volgende handelingen verricht:

  Gebr.-knop toewijz.  wanneer u op de knop

  (LCD) drukt;  wanneer u op de knop

  (MENU) drukt;  wanneer u op de knop

  (USER) drukt;  wanneer u de ontspanknop indrukt;  wanneer u de camera uitzet.

  4
  4
  4

  U kunt een van de volgende functies koppelen
  aan de knop
  (USER): Verwijder,
  Vergrendel, Vergroot, Afdruk en Film.
  Standaard is de verwijderfunctie aan deze
  knop gekoppeld.

  4
  4

  Opmerking:
  De knop
  (USER) werkt niet in de
  weergavemodus voor meerdere beelden.

  4
  4
  4
  Instellingen aanpassen

  37 • Page 38

  Hoofdstuk 5

  RAW-foto’s openen op de computer
  Overzicht van de software

  Systeemeisen

  Als u RAW-bestanden wilt kunnen openen, moet u Epson PhotoRAW
  installeren dat op cd-rom met de camera is meegeleverd.

  Windows: Besturingssysteem: Microsoft Windows 98 Second Edition,
  Me, 2000 Professional, XP Home
  Edition, XP Professional  EPSON PhotoRAW is een zelfstandig te gebruiken toepassing,
  waarmee u in één keer meerdere RAW-bestanden kunt verwerken.  EPSON RAW Plug-In maakt het mogelijk om uw foto’s te
  verwerken met Adobe Photoshop (versie 7, CS, CS2, en Elements
  2 en 3).

  Hardware:

  Pentium III 1 GHz of sneller (Pentium 4
  2 GHz of sneller wordt aanbevolen)

  Geheugen:

  256 MB of meer (1 GB of meer wordt
  aanbevolen)

  Vaste schijf:

  10 MB of meer is nodig voor de installatie
  500 MB of meer is nodig voor het gebruik

  Beeldscherm:

  XGA (1024 × 768) of hoger, 24-bits kleur
  of hoger

  Macintosh: Besturingssysteem: Mac OS 10.2 of hoger

  38

  RAW-foto’s openen op de computer

  Hardware:

  PowerPC G4 of sneller (PowerPC G5
  wordt aanbevolen)

  Geheugen:

  256 MB of meer (1 GB of meer wordt
  aanbevolen)

  Vaste schijf:

  10 MB of meer is nodig voor de installatie
  500 MB of meer is nodig voor het gebruik

  Beeldscherm:

  1024 × 768 of hoger, 16-bits kleur of
  hoger (24-bits kleur wordt aanbevolen) • Page 39

  De software installeren

  EPSON RAW Plug-In
  1.

  Om de software te kunnen installeren moet u over beheerderrechten
  beschikken.

  EPSON PhotoRAW
  1.

  Het dialoogvenster van het EPSON-installatieprogramma
  verschijnt automatisch.
  Opmerking:

  2.

  Volg de instructies op het scherm tot alle software is geïnstalleerd.
  Wanneer u bericht krijgt dat de installatie is voltooid, klikt u op
  Voltooien (Finish).

  PhotoRAW verwijderen
  U kunt PhotoRAW op de volgende manieren verwijderen:

  5

  Windows:
  Het dialoogvenster van het EPSON-installatieprogramma
  verschijnt automatisch.
  Opmerking:

  5

  Als het EPSON-installatieprogramma niet automatisch verschijnt, klikt
  u op het pictogram van het cd-romstation en selecteert u vervolgens
  Openen (Open) in het menu Bestand (File). Dubbelklik vervolgens op
  EPSETUP. EXE.

  Plaats de cd-rom met software in de cd-romlezer.

  Als het EPSON-installatieprogramma niet automatisch verschijnt, klikt
  u op het pictogram van het cd-romstation en selecteert u vervolgens
  Openen (Open) in het menu Bestand (File). Dubbelklik vervolgens op
  EPSETUP. EXE.

  Plaats de cd-rom met software in de cd-romlezer.

  Macintosh:
  Dubbelklik op het pictogram voor de installatie van EPSON RAW
  Plug-In in de map EPSON.
  2.

  Volg de instructies op het scherm tot alle software is geïnstalleerd.
  Wanneer u bericht krijgt dat de installatie is voltooid, klikt u op
  Voltooien (Finish) of Stoppen (Quit).
  Opmerking:
  Het programma EPSON RAW Plug-In wordt automatisch geïnstalleerd
  in de map met invoegtoepassingen voor Adobe Photoshop. Als de map met
  invoegtoepassingen voor Adobe Photoshop niet automatisch wordt
  gevonden, moet u deze map zelf opgeven.

  5
  5
  5
  5
  5  Klik op Start, wijs naar Instellingen (Settings) en selecteer
  Configuratiescherm (Control Panel) gevolgd door Software
  (Add/Remove Programs) en klik vervolgens op EPSON
  PhotoRAW.

  5  Klik op Start, wijs naar Programma’s (Programs), selecteer
  EPSON PhotoRAW en klik op Verwijderen.

  5
  5
  RAW-foto’s openen op de computer

  39 • Page 40

  EPSON RAW Plug-In verwijderen
  U kunt RAW Plug-In op de volgende manieren verwijderen:
  Windows:
  Klik op Start, wijs naar Instellingen (Settings) en selecteer
  Configuratiescherm (Control Panel) gevolgd door Software
  (Add/Remove Programs) en klik vervolgens op EPSON RAW
  Plug-In.
  Macintosh:
  Verwijder de map EPSON in de map met invoegtoepassingen voor
  Adobe Photoshop.

  RAW-foto openen
  Voordat u RAW-bestanden kunt openen en verwerken, moet u die
  bestanden eerst naar de vaste schijf kopiëren. Wanneer u de bestanden
  gebruikt terwijl ze nog op de geheugenkaart staan, kan dit heel lang
  duren.

  Werken met EPSON PhotoRAW
  Klik op Start, wijs naar Alle programma’s (All Programs) (of
  Programma’s (Programs)), selecteer EPSON PhotoRAW en klik op
  EPSON PhotoRAW.
  EPSON PhotoRAW wordt gestart en het hoofdvenster wordt
  weergegeven.

  40

  RAW-foto’s openen op de computer • Page 41

  Werken met EPSON RAW Plug-In
  Voor Windows

  Meer informatie
  Zie de online-Help voor meer informatie over de bijgeleverde software.

  1.

  Start Adobe Photoshop.

  2.

  Klik op Bestand (File) gevolgd door Openen (Open). Het
  dialoogvenster Openen (Open) verschijnt.

  3.

  Selecteer het gewenste RAW-bestand en klik op Openen (Open).

  5
  5
  5

  Voor Macintosh
  Start Adobe Photoshop en open het RAW-bestand dat u wilt verwerken.

  5

  Het hoofdvenster van EPSON RAW Plug-In verschijnt.

  5
  5
  5
  5

  Opmerking:
  ❏ Wanneer EPSON RAW Plug-In niet automatisch wordt gestart, ook al
  selecteert u een RAW-bestand, selecteer dan Open in het menu Archief
  (File) en selecteer vervolgens EPSON RAW Plug-In in de keuzelijst
  Structuur (Format). Selecteer vervolgens het gewenste RAW-bestand.


  5
  5

  Het is niet mogelijk om een RAW-bestand uit een submap te selecteren.

  RAW-foto’s openen op de computer

  41 • Page 42

  Hoofdstuk 6

  Onderhoud en probleemoplossing
  De datum en tijd instellen
  1.

  Druk op
  (LCD) gevolgd door
  weer te geven op de LCD-monitor.

  (MENU) om het hoofdmenu

  3.

  Stel de datum en tijd als volgt in:
  Navigatieknop

  Hiermee wijzigt u de waarde.

  Knop

  Hiermee beweegt u de cursor vooruit.
  Wanneer u op deze knop drukt om de
  minuten te bevestigen, worden de nieuwe
  instellingen vastgelegd en keert u terug
  naar het vorige menu.

  (ENTER)

  Knop
  (ANNULEREN)

  2.

  42

  Selecteer achtereenvolgens
  (Instellingen),
  (Standaard-Setup) en Datum en Tijd met behulp van de
  navigatieknop en druk vervolgens op de knop
  (ENTER).

  Onderhoud en probleemoplossing

  Hiermee beweegt u de cursor achteruit.
  Wanneer u op deze knop drukt terwijl de
  cursor in het jaar staat, keert u terug naar
  het vorige menu zonder de datum of tijd in
  te stellen.

  Opmerking:
  Als u de batterij uit de camera haalt, blijven de ingestelde datum en tijd nog
  circa twee dagen behouden in de camera. • Page 43

  Statuswijzers kalibreren
  De wijzers kunnen in de loop van de tijd een kleine afwijking vertonen.
  U kunt dit als volgt bijregelen:
  1.

  Druk op
  (LCD) gevolgd door
  weer te geven op de LCD-monitor.

  5.

  Selecteer Eindig met behulp van de navigatieknop en druk op de
  knop
  (ENTER).

  6.

  Herhaal stap 2 tot en met 4 als u nog meer wijzers wilt kalibreren.

  7.

  Selecteer Eindig met behulp van de navigatieknop en druk op de
  knop
  (ENTER).

  (MENU) om het hoofdmenu

  Geheugenkaart formatteren

  Druk op
  (LCD) gevolgd door
  weer te geven op de LCD-monitor.

  6
  6

  Formatteer een geheugenkaart wanneer u alle gegevens op de
  desbetreffende kaart wilt wissen of wanneer de kaart is geformatteerd
  met een computer of andere digitale camera en u geen foto’s op de kaart
  kunt opslaan. Ga als volgt te werk:
  1.

  6

  (MENU) om het hoofdmenu

  6
  6

  2.

  Selecteer achtereenvolgens
  (Instellingen),
  (Standaard-Setup) en Naalden kalibreren met behulp van de
  navigatieknop en druk vervolgens op de knop
  (ENTER).

  2.

  Selecteer
  (Instellingen) gevolgd door
  (SD-kaart
  formatteren) met behulp van de navigatieknop en druk op de
  knop
  (ENTER).

  6

  3.

  Selecteer de wijzer die u wilt kalibreren met behulp van de
  navigatieknop en druk vervolgens op de knop
  (ENTER).

  3.

  Selecteer Snel formatteren of Formatteren met behulp van de
  navigatieknop en druk op de knop
  (ENTER). U wordt om
  bevestiging gevraagd.

  6

  4.

  Selecteer OK met behulp van de navigatieknop en druk op de knop
  (ENTER).
  Het formatteren begint. Op het scherm ziet u de volgende tekst:
  Bezig met formatteren.
  Wanneer de SD-geheugenkaart is geformatteerd, krijgt u opnieuw
  het scherm Instellingen te zien.

  4.

  6
  6
  6

  Selecteer l of r met de navigatieknop en druk herhaaldelijk op
  (ENTER) om de positie van de wijzer bij te regelen.

  Onderhoud en probleemoplossing

  43 • Page 44

  Opmerking:
  ❏ Wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op die
  kaart gewist, ook de vergrendelde foto’s.


  Wanneer de geheugenkaart is vergrendeld, verschijnt het volgende
  bericht: Formatteren mislukt. De SD-kaart is schrijfbeveiligd. Haal de
  kaart uit de camera, hef de schrijfbeveiliging op en probeer het opnieuw.

  c

  Let op:
  Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl die wordt geformatteerd.

  CCD-sensor reinigen
  Als er op alle foto’s die u maakt donkere vlekken zichtbaar zijn (altijd
  op dezelfde plaats), dan kan er stof zitten op de beeldsensor binnen in
  de camera. Om deze sensor schoon te maken hebt u een blaaskwastje
  en een draadontspanner met vergrendeling nodig.

  c

  Opmerking:
  Met Snel formatteren zijn de gegevens niet voor de volle honderd procent
  van de geheugenkaart verwijderd. Als u de geheugenkaart op zo’n manier wilt
  wissen dat er absoluut geen gegevens meer kunnen worden teruggehaald, dan
  moet u kaart formatteren met de optie Formatteren.

  Camera reinigen
  Voor een optimale werking van uw camera moet u het toestel enkele
  keren per jaar grondig schoonmaken. Lees de veiligheidsvoorschriften
  in de beknopte handleiding voordat u met het onderhoud begint. Volg
  verder de onderstaande aanwijzingen voor het reinigen van de camera:


  Zet de camera uit vóór het schoonmaken.  Maak de camera stofvrij met een droge, schone doek.  Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.  Maak de batterijcontacten schoon met een droge doek, indien
  nodig.

  44

  Onderhoud en probleemoplossing

  Let op:
  ❏ Gebruik geen spuitbussen met perslucht.


  Kom nooit aan de sensor met uw vingers of een doekje. Hierdoor
  kan de sensor beschadigd raken met nadelige gevolgen voor de
  beeldkwaliteit.  Steek het blaaskwastje nooit in de camera en kom met het
  blaaskwastje niet tegen de sensor. De sluiter of de sensor kan
  beschadigd worden als de sluiter per ongeluk wordt gesloten.

  1.

  Haal de geheugenkaart uit de camera.

  2.

  Zet de knop voor het instellen van de sluitertijd op B en bevestig
  de draadontspanner.

  3.

  Plaats een volledig opgeladen batterij in de camera en zet het toestel
  aan.

  c
  4.

  Let op:
  Gebruik geen bijna lege batterij. Als de sluiter dichtgaat op het moment
  waarop de batterij helemaal leeg is, kan de camera schade oplopen.

  Span de sluiter en verwijder de lens of de dop voor de lensopening.

  5.

  Zet de sluiter open met de draadontspanner.

  6.

  Blaas het stof nu voorzichtig weg met het blaaskwastje.

  7.

  Ontgrendel de draadontspanner na het reinigen en sluit de sluiter.

  8.

  Breng de lens of de dop voor de lensopening weer aan en verwijder
  de draadontspanner. • Page 45

  Camera opbergen
  Als u de camera langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterij
  uit de camera halen en op een droge plaats bewaren (op
  kamertemperatuur). Berg de camera altijd op in het bijbehorende
  hoesje. Bewaar de camera niet in de volgende omstandigheden:


  in volle zon of helder licht;  in een hoge luchtvochtigheid;  in de warmte;  in een stoffige of anderszins sterk verontreinigde omgeving;  op plaatsen met sterke trillingen;  in sterke magnetische velden.

  Problemen oplossen

  6

  Foutmeldingen
  Bericht

  6

  Oplossing

  Verwijderen mislukt. Afbeelding Ontgrendel de foto met de daarvoor
  vergrendeld.
  bestemde functie in het hoofdmenu en
  probeer het opnieuw.
  Verwijderen mislukt. De
  SD-kaart is schrijfbeveiligd.

  Haal de kaart uit de camera, maak de
  schrijfbeveiliging van de kaart
  ongedaan en probeer het opnieuw.

  Vergrendelen mislukt. De
  SD-kaart is schrijfbeveiligd.

  De kaart is schrijfbeveiligd. Haal de
  kaart uit de camera, maak de
  schrijfbeveiliging van de kaart
  ongedaan en probeer het opnieuw.

  Ontgrendelen mislukt. De
  SD-kaart is schrijfbeveiligd.

  Haal de kaart uit de camera, maak de
  schrijfbeveiliging van de kaart
  ongedaan en probeer het opnieuw.

  Overige problemen
  Probleem

  De batterij is te leeg. Laad de batterij
  op en probeer het opnieuw.

  Onderhoud en probleemoplossing

  6
  6
  6
  6

  Oplossing

  Er zijn permanente witte stippen Gebruik de functie Correctie actieve
  (actieve pixels) zichtbaar op de pixels om dit op te lossen. Zie “Het menu
  LCD-monitor.
  Standaard-Setup” op pagina 36 voor
  meer informatie. Door de aard van de
  CCD-sensor kunnen actieve pixels
  nooit volledig worden uitgesloten.
  De sluiter kan niet worden
  geopend en het lampje van de
  geheugenkaart knippert.

  6

  45

  6
  6
  6 • Page 46

  Contact opnemen met de
  klantenservice
  Wanneer uw Epson-product niet goed functioneert en het niet lukt het
  probleem te verhelpen aan de hand van de probleemoplossing in de
  bijgeleverde documentatie, kunt u contact opnemen met de
  klantenservice. Als uw land hierna niet wordt vermeld, neem dan
  contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt aangeschaft.

  Voor gebruikers in Noord-Amerika
  Epson verleent 24 uur per dag technische hulp via de hieronder
  genoemde elektronische ondersteuning en automatische
  telefoondiensten.
  Dienst

  Gebruik

  World Wide Web

  U vindt de ondersteuning van Epson op internet op
  http://support.epson.com. U selecteert uw product,
  waarna u drivers en andere bestanden kunt
  downloaden, productdocumentatie kunt
  weergeven, oplossingen voor problemen kunt
  opzoeken en technisch advies kunt aanvragen via
  e-mail.

  Automatische
  telefoondiensten

  U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week
  beschikken over diverse automatische
  hulpfuncties. Hiervoor hebt u een telefoontoestel
  met druktoetsen nodig. Bel naar het nummer +1 800
  922 89 11.

  We zullen u sneller kunnen helpen als u de volgende informatie bij de
  hand hebt:


  serienummer van het product;  model van het product;  versie van de software van het product;
  (Voor het versienummer klikt u op Over, Versie-info of een
  vergelijkbare knop in de software.)  merk en model van uw computer;  besturingssysteem (en versie) van uw computer;  naam en versie van de toepassing(en) die u meestal met het product
  gebruikt.

  Voor een medewerker van de technische ondersteuning belt u:


  VS: (562) 276-4315, 6.00 tot 18.00 uur (Pacific Time), van maandag
  tot en met vrijdag.  Canada: (905) 709-3839, 6.00 tot 18.00 uur (Pacific Time), van
  maandag tot en met vrijdag.

  Houd rekening met de gesprekskosten.
  Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt op het
  moment waarop u belt:

  46

  Onderhoud en probleemoplossing  naam van het product (Epson Rangefinder Digital Camera R-D1s);  serienummer van het product (op behuizing van camera);  aankoopbewijs (kassabon bijvoorbeeld) en aankoopdatum; • Page 47  computerconfiguratie en versie van uw besturingssysteem;  beschrijving van het probleem.

  6

  Voor handleidingen en toebehoren kunt u terecht bij een officiële
  Epson-leverancier. Voor de dichtstbijzijnde leverancier belt u +1
  800-GO-EPSON (+1 800 463 77 66).

  6

  In de Verenigde Staten kunt u ook online bestellen
  (www.epsonstore.com).

  6

  In Canada kunt u voor bestellingen terecht op www.epson.ca of bel +1
  800 807-7766.

  6

  Voor gebruikers in Europa
  Ga via http://www.epson.com naar uw lokale Epson-website voor de
  nieuwste drivers, vragen en antwoorden, handleidingen en ander
  materiaal om te downloaden.

  6

  Deze website van Epson biedt u technische ondersteuning bij
  problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de
  documentatie.

  6
  6
  6
  6
  6
  Onderhoud en probleemoplossing

  47 • Page 48

  Appendix
  Normen en goedkeuringen

  Specificaties

  Camera

  Algemeen

  EMC-richtlijn 89/336/EEG

  Model:

  Digitale meetzoekercamera voor
  verwisselbare objectieven

  Afmetingen:

  Hoogte:

  88,5 mm (3,54 inch)

  Breedte:

  142 mm (5,68 inch)

  Diepte:

  39,5 mm (1,58 inch)

  EN55022 klasse B
  EN55024

  Lithium-ionbatterij
  EMC-richtlijn 89/336/EEG

  EN55022 klasse B
  EN55024

  Batterijlader
  Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG

  EN60950

  EMC-richtlijn 89/336/EEG

  EN55022 klasse B

  Gewicht:

  Circa 560 g (1,2 lb)

  Temperatuur:

  Gebruik:

  5 tot 35 °C

  Opslag:

  –20 tot 60 °C

  Luchtvochtigheid:
  (zonder condensatie)

  Gebruik:

  30 tot 80%

  Opslag:

  10 tot 80%

  Externe interfaces:

  Sleuf voor SD-geheugenkaarten van
  maximaal 2 GB
  X-contact (voor externe flitser)

  EN55024

  Beeldtype

  48

  Appendix

  Opslag:

  RAW, JPEG

  Bestandstype:

  Compatibel met Exif 2.21, DCF 2.0,
  DPOF 1.1 • Page 49

  Beeldformaat/
  JPEG: 2240 × 1488 pixels/1,5 MB
  gemiddelde bestandsgrootte: JPEG: 3008 × 2000 pixels/3 MB
  RAW (12-bits)/10 MB
  JPEG-compressieverhouding: 1/4 (vast)
  PRINT Image Matching:

  Flitser:

  Alleen bij gesynchroniseerd
  fotograferen
  Lichtmeting:

  Centrumgerichte TTL-meting volgens
  daadwerkelijk gebruikt diafragma

  Belichtingsregeling:

  Automatische belichting (AE) met
  diafragmaprioriteit en
  AE-vergrendeling/handmatig

  Belichtingscompensatie:

  +/-2,0 EV in stappen van 1/3 EV (alleen
  bij gebruik van automatische
  belichting)

  ISO-gevoeligheid:

  200/400/800/1600

  Vermenigvuldigingsfactor
  voor 35-mm-equivalent van
  brandpuntsafstand:

  1,53x

  Ondersteunt PRINT Image Matching III

  Optisch stelsel
  Beeldsensor:

  CCD met filter voor primaire kleuren
  (APS-formaat: 23,7 × 15,6 mm)

  Pixels:

  6,1 M

  Lensvatting:

  EM-vatting (M-bajonetvatting;
  L-schroefvatting met apart verkrijgbare
  verloopring)

  Zoeker:

  Doorkijk-meetzoeker voor werkelijk
  beeld

  Vergroting zoeker:

  1,0x

  Meetzoeker:

  Gepaard dubbelbeeld
  (bereik: 0,7 m tot oneindig)

  Weergavefuncties
  LCD-monitor:

  Kleuren-LCD type 2 (low temperature
  polysilicon)
  235.000 pixels

  Statuswijzers:

  Analoge wijzers

  Lengte basislijn meetzoeker: 38,2 mm
  Kader beeldveld:

  28/35/50 mm kaderomschakeling,
  automatische parallaxcompensatie

  Dekking kader:

  85% (op 3 m)

  Sluiter:

  Elektronische verticaal aflopende
  spleetsluiter
  Sluitertijd: 1/2000 – 1 sec., Bulb

  Synchroon: 1/125 s of langzamer

  Zoekerindicators
  Sluitertijd:

  1/2000 – 1 sec. (flits gemeten/verlicht:
  ingesteld op draaiknop)

  Kader met heldere lijnen:

  voor lenzen van 50/28/35 mm

  Appendix

  49 • Page 50

  Voeding

  Batterijlader

  Batterij:

  Lithium-ion

  Model:

  A281H

  Model:

  EU-85

  Ingangsspanning:

  100–240 V wisselspanning, 50/60 Hz

  Uitgangsspanning:

  3,7 V

  Laadmethode:

  Constante spanning, constante stroom

  Capaciteit:

  1500 mAh

  Levensduur batterij:

  Aantal foto’s dat kan worden gemaakt
  Onder opnameomstandigheden 1*:
  maximaal circa 900 opnamen
  Onder opnameomstandigheden 2**:
  maximaal circa 360 opnamen (conform
  CIPA-norm)
  * Opnameomstandigheden 1:
  Er worden zes foto’s per minuut gemaakt
  met een vaste tussentijd. Vervolgens wordt
  de camera één minuut uitgezet. De
  camera wordt opnieuw aangezet en deze
  procedure wordt herhaald. De flitser staat
  uit, de sluitertijd staat op 1/250,
  de ISO-waarde op 200, de beeldkwaliteit
  op N (JPEG: 2240 × 1488 pixels) en de
  witbalans op Zonnig.
  ** Opnameomstandigheden 2:
  De camera wordt aangezet. Er wordt 30
  seconden gewacht voordat de eerste foto
  wordt gemaakt. Vervolgens worden nog
  negen foto’s gemaakt met een tussentijd
  van 30 seconden. De camera wordt
  uitgezet en de batterijen worden
  gedurende 10 minuten uit de camera
  gehaald. Vervolgens wordt deze
  procedure herhaald. Met flitser (op schoen)
  voor elke tweede foto. De sluitertijd staat op
  1/125, de ISO-waarde op 200, de
  beeldkwaliteit op H (JPEG; 3008 × 2000
  pixels) en de witbalans op Automatisch.

  50

  Appendix

  Apart verkrijgbaar accessoire
  Voor de camera is de volgende optie verkrijgbaar.


  Lithium-ionbatterij (model EU-85) • Page 51

  Index
  A

  F

  K

  M

  aan/uit, 18
  aan-uitknop, 8
  apart verkrijgbaar accessoire, 50

  flitser, 23
  formatteren,
  SD-geheugenkaart, 43

  meetzoeker, 7, 9

  B

  G

  batterij
  installeren, 13
  lithium-ionbatterij, 12
  opladen, 12
  beeldkwaliteit, 9, 10

  geheugenkaart
  formatteren, 43
  klepje van sleuf, 9
  lampje, 9
  plaatsen, 14
  schrijfbeveiliging, 14, 44
  sleuf, 9
  verwijderen, 14
  geheugenkaart formatteren, 43

  kaderkeuzeknop, 8
  kader met heldere lijnen
  selecteren, 16
  verlichtingsvenstertje, 7
  klantenservice, 46
  knop
  Knop ANNULEREN, 10
  Knop ENTER, 10
  Knop GEBRUIKER, 10
  Knop LCD, 10
  Knop MENU, 10
  knop voor spannen van
  sluiter, 8, 18
  Knop voor vergrendeling van
  automatische belichting, 9
  knop voor witbalans, 9

  L

  R

  lange belichting, 22
  LCD-monitor, 10, 26
  lens
  L-lenzen aanbrengen, 16
  M-lenzen aanbrengen, 15
  M-lenzen verwijderen, 16
  ongeschikte lens, 15
  ontgrendelknop, 7

  reinigen
  camera, 44
  CCD-sensor, 44

  C
  camera opbergen, 45
  contact opnemen met Epson, 46
  conversietabel voor de
  brandpuntsafstand, 9

  D
  diafragma
  instellen, 23

  E
  Epson (hulp), 46
  EPSON PhotoRAW, 39

  H
  hulp, 46

  I
  installeren, software, 39
  instellen
  diafragma, 23
  witbalans, 19
  ISO-gevoeligheid (draaiknop), 8

  N
  Navigatieknop, 8

  O
  ontgrendelknop, 8
  ontspanknop, 8
  optie, flitser, 23

  P
  pictogrammen, 27
  pictogrammen op
  LCD-monitor, 27
  PRINT Image Matching, 49

  S
  scherpstelling, 24
  schoen voor toebehoren, 8
  sluitertijd, 8, 22
  software installeren, 39
  statuswijzers, 8, 10
  statuswijzers kalibreren, 43

  Index

  51 • Page 52

  T
  technische ondersteuning, 46

  V
  Vergrendeling van automatische
  belichting, 24
  verloopring, 15

  W
  witbalans, 10

  X
  X-contact, 7

  Z
  zoeker, 7

  52

  Index


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Epson r d 1s at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Epson r d 1s in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,7 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info