Zoom out
Zoom in
Previous page
1/36
Next page
gebruiksaanwijzing
benutzerinformation
Trommeldroger
Wäschetrockner
EDC78550W
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  gebruiksaanwijzing benutzerinformation Trommeldroger Wäschetrockner EDC78550W ...
 • Page 2

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Inhoud Belangrijke veiligheidsinformatie Milieu Productbeschrijving Bedieningspaneel Wat verschijnt op het display Voordat u de droger in gebruik neemt Programmatabel 2 4 5 5 6 6 6 Dagelijks gebruik Onderhoud en reiniging Wat te doen als ... Technische gegevens Machine-instellingen Tips voor testinstanties Installatie Onderhoud 7 11 13 15 16 16 17 18 Wijzigingen voorbehouden Belangrijke veiligheidsinformatie Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan ...
 • Page 3

  electrolux 3 • Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel. • Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn. • Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger geplaatst te worden. • Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelingscyclus uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt. • Zorg ervoor dat er geen aa ...
 • Page 4

  4 electrolux • Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is. • Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies. • Let op - heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is (alleen drogers die uitgerust zijn met trommelverlichting). • Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. • De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen. • Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. • Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Veiligheid van kinderen • Deze machine is n ...
 • Page 5

  electrolux 5 Productbeschrijving 1 6 7 2 8 9 3 4 5 10 11 1 2 3 4 5 6 Bedieningspaneel Pluizenfilters Vuldeur (omkeerbaar) Luchtrooster Verstelbare pootjes Lade met condenswaterreservoir 7 8 9 10 11 Trommelverlichting Drukknop voor het openen van de deur Typeplaatje Warmtewisselaar Warmtewisselaar deur Bedieningspaneel 1 2 5 3 6 4 ...
 • Page 6

  6 electrolux 1 Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar 2 Indicatie 3 Toets Uitgestelde start 4 Onderhoudsdisplays – WARMTEWISSELAAR – FILTER – RESERVOIR 5 Functietoetsen 6 Toets START/PAUZE Wat verschijnt op het display SYMBOOL BESCHRIJVING Kinderslot Uitgestelde start Droogfase Afkoelfase Anti-kreukbeveiligingsfase SYMBOOL Fout, verkeerde keuze BESCHRIJVING Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd uitgestelde start) Voordat u de droger in gebruik neemt Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige lappen in de trommel laten draaien. 1. Draai de programmaknop op TIJD. 2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD tot 0,30 op het display verschijnt. 3. Druk op de toets START/PAUZE. Toepassing/eigenschappen Extra droog 8 kg Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen. Kastd ...
 • Page 7

  Toepassing/eigenschappen Strijkdroog 3 kg Voor dunne stoffen die ook niet gestreken worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden. 8 kg Voor verder drogen van afzonderlijke stukken wasgoed. ( Droogtegraad functie niet beschikbaar) 3 kg Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op lagere temperatuur. Anti-kreuk 1 kg (of 5 over hem den) Speciaal programma met anti-kreukmechanisme, voor easy care-stoffen zoals overhemden en blouses; Om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat is afhankelijk van het soort stof en de afwerking. Doe het wasgoed onmiddellijk na het centrifugeren in de droger; Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct uit de droger en hang ze op een kleerhanger. Jeans 8 kg Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de manchetten en naden). 1 kg Om wollen stoffen te drogen nadat ze gewassen zijn, met gebruik van warme lucht en een minimal ...
 • Page 8

  8 electrolux Drogen in de trommeldroger is niet mogelijk Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor drogen in de droogtrommel. Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de droogtrommel. • Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven. • Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma Extra droog. Deze stukken kunnen krimpen! • Wol en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het programma Wol. Centrifugeer de wollen stukken voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max. 1200 tpm). Droog alleen wollen stukken samen die vergelijkbaar of hetzelfde zijn qua materiaal, kleur en gewicht. Droog zware stukken wasgoed van wol apart. Wasgoed voorbereiden • Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van ...
 • Page 9

  electrolux 9 Het programma selecteren Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt op het display in de notatie h:mm (uren:minuten). Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van één minuut; Bij minder dan 1 uur wordt de nul niet weergegeven (bijv. "59", "5", "0"). Extra functies selecteren U kunt kiezen uit de extra functies Delicaat , Zoemer , Droogtegraad , Tijd (als een tijdprogramma is geselecteerd) en Startuitstel . Door het indrukken van de toets Zoemer wordt het geluidssignaal in de volgende gevallen uitgeschakeld: • het selecteren van het programma • het indrukken van de toetsen • als de programmakeuzeknop op een andere stand wordt gezet tijdens het programma of als u tijdens de cyclus een optietoets indrukt • aan het einde van het programma. Het overeenkomstige lampje gaat branden Droogtegraad Druk herhaaldelijk op de toets Droogtegraad om de gewenste o ...
 • Page 10

  10 electrolux Als op het display H wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt de uitgestelde start geannuleerd. Op het display verschijnt 0 en vervolgens de programmaduur van het geselecteerde programma. 3. Om de timer van de uitgestelde start te activeren drukt u op de toets Start/Pause (Start/Pauze). De resterende tijd tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten wordt continu weergegeven (bijv. 15h, 14h, 13h, … 30' enz.). Kinderslot instellen Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de Droogtegrad en Tijd toetsen tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. – Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden – Nadat het programma is gestart: Het lopende programma ...
 • Page 11

  electrolux 11 2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".) 3. Haal het wasgoed uit de trommel. 4. Draai de programmakeuzeknop op Uit . Belangrijk! Na elke droogcyclus: - Reinig het microfilter en het fijne filter - De condenswaterreservoir leegmaken (Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".) 5. Sluit de deur. Onderhoud en reiniging Reinig de pluizenfilters Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters in de deur en aan de voorkant van de trommel na elke droogcyclus schoongemaakt worden. Let op! Belangrijk. Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilter of met een beschadigd of verstopt pluizenfilter. 1. Open de vuldeur 4. Verwijder het pluis, bij voorkeur met een vochtige hand, van het pluizenfilter. 5. Vervang het filter. 2. Maak het microfilter schoon met een vochtige hand, het f ...
 • Page 12

  12 electrolux moet het waterreservoir eerst leeggemaakt worden. Waarschuwing! Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel te bereiden. 1. Trek het waterreservoir helemaal naar buiten. De warmtewisselaar reinigen Als WARMTEWISSELAAR wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar worden gereinigd. Let op! Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is met pluis, kan de droger beschadigd raken. Het verhoogt ook het energieverbruik. 1. Open de deur. 2. Open het deurtje in de sokkel. Om dit te doen op de ontgrendelingsknop op de bodem van de deuropening drukken en het deurtje in de sokkel naar links openen. 2. Giet het condenswater in een teil of ander soort opvangbak. 3. Schuif het waterreservoir weer op zijn plaats. Als het programma onderbroken is omdat het condenswaterreservoir vol was: druk op de toets START/PAUZEom verder te gaan met de droogcyclus. 3. Verwijder het pluis van de binnenkant van de deur en van de ...
 • Page 13

  electrolux 13 Let op! Laat de droger nooit werken zonder warmtewisselaar. De trommel reinigen Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken. Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald. 6. Om de warmtewisselaar te legen, hem verticaal boven een opvangbak houden. Let op! Gebruik geen scherpe voorwerpen om hem schoon te maken. Daardoor kan de warmtewisselaar lekkage gaan vertonen. 7. De warmtewisselaar reinigen. U kunt het beste gebruik maken van een borstel of hem grondig afspoelen onder een handdouche. 8. Zet de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai beide borgringen naar buiten tot ze op hun plaats vastklikken). 9. Doe het deurtje in de sokkel dicht. Het apparaat ...
 • Page 14

  14 electrolux Warmtewisselaar verstopt door pluizen. Warmtewisselaar reinigen. Te grote hoeveelheid wasgoed. Houdt u aan de geadviseerde beladingsvolumes. Ventilatiesleuven in het gebied van de sokkel afgedekt. Maak de ventilatiesleuven vrij. Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben. Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben. Het specifieke geleidingsvermogen van water aan de zijde van de installatie wijkt af van de standaardinstelling van de machine. Programmeer opnieuw de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie hoofdstuk "Programmeeropties"). Wanneer er op een toets Droogbescherming. Na de start Draai de programmaknop op UIT . wordt gedrukt reageert de van het programma kan deze optie Stel het programma opnieuw in. machine niet. niet meer worden ingesteld. De trommelverlichting werkt niet. Programmakeuzeknop staat in de stand Uit . Draai de programmakeuzeknop op een programma. ...
 • Page 15

  electrolux 15 Het lampje van de binnenverlichting vervangen Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale lampjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5. Waarschuwing! Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit. 1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; zie deel "Beschrijving van de machine".) 2. Vervang het kapotte lampje. 3. Schroef het dekseltje weer vast. Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje van de deurverlichting ontbreekt. Waarschuwing! Gebruikt geen gewone gloeilampen! Deze ontwikkelen te veel hitte en kunnen de machine beschadigen! Waarschuwing! Voordat u het lampje vervangt, de stekker uit het stopcontact halen. Waar ...
 • Page 16

  16 electrolux Programma KATOEN KASTDROOG2) Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min. 4.48 / 135(8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1000 tpm) 4,30 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1400 tpm) KATOEN STRIJKDROOG2) 3.8 / 108(8 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1000 tpm) SYNTHETISCH KASTDROOG2) 1.30 / 45(3 kg lading voorgecentrifugeerd bij 1200 tpm) 1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes. 2) In overeenstemming met EN 61121 Machine-instellingen Instelling Uitvoering Zoemer permanent uit 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma. 2. Druk tegelijkertijd op de Zoemer en DROOGTEGRAAD toetsen en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. 3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets Zoemer gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen. Waterhardheid Water bevat een variabele hoeveelh ...
 • Page 17

  electrolux 17 Installatie Belangrijk! Het apparaat moet verticaal worden vervoerd. Plaatsing van het apparaat • Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen. • De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. • Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet. • Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden. • Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is. • De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor ...
 • Page 18

  18 electrolux Waarschuwing! De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice. Waarschuwing! Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine. Deur omkeren Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. Waarschuwing! De draairichting van de deur mag alleen worden veranderd door een gekwalificeerd vakman. Neem contact op met de service-afdeling. De kosten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor u. Onderhoud Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Wat moet u doen als…. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de Klantenservice of een van onze ge ...
 • Page 19

  electrolux 19 Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter at www.electrolux.com Inhalt Wichtige Sicherheitshinweise Entsorgung Gerätebeschreibung Bedienfeld Anzeigen im Display Vor der ersten Inbetriebnahme Programm-Tabelle Täglicher Gebrauch 19 21 22 22 23 23 23 25 Reinigung und Pflege Was tun, wenn... Technische Daten Programmiermöglichkeiten Hinweise für Prüfinstitute Aufstellung Kundendienst 28 31 32 33 34 34 35 Änderungen vorbehalten Wichtige Sicherheitshinweise Wichtig! Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Installation und dem ersten Gebrauch die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und überg ...
 • Page 20

  20 electrolux • Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden. • Explosionsgefahr: Trocknen Sie keine Wäschestücke im Trockner, die mit entflammbaren Stoffen (Benzin, denaturiertem Alkohol, Trockenreinigungsmittel oder ähnlichem) in Berührung gekommen sind. Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit Wasser gewaschene Wäschestücke. • Brandgefahr: Wäschestücke, die mit Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder getränkt sind, stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den Wäschetrockner. • Für Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt wird. • Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken geblieben sin ...
 • Page 21

  electrolux 21 • Pflegemittel oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden. • Vorsicht - heiße Oberfläche : Berühren Sie bei eingeschalteter Innenbeleuchtung nicht die Abdeckung der Glühlampe. Sicherheit von Kindern • Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht von kleinen Kindern oder Behinderten bedient werden. • Kinder sollten sorgsam beaufsichtigt werden, so dass sie nicht dem Gerät spielen können. • Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder darstellen Erstickungsgefahr! Halten Sie solche Materialien von Kindern fern. • Bewahren Sie Waschmittel außer Reichweite von Kindern auf. • Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Kleintiere nicht in die Trommel klettern. Entsorgung Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Ger ...
 • Page 22

  22 electrolux Gerätebeschreibung 1 6 7 2 8 9 3 4 5 10 11 1 2 3 4 5 6 Bedienfeld Flusenfilter Einfülltür (Türanschlag wechselbar) Lüftungsgitter Schraubfüße Schublade mit Kondensatbehälter 7 8 9 10 11 Trommelbeleuchtung Taste drücken zur Öffnung der Basistür Typenschild Wärmetauscher Wärmetauscherklappe Bedienfeld 1 2 5 3 6 4 ...
 • Page 23

  electrolux 23 1 Programm-Wahlschalter und Ein/AusSchalter 2 Anzeige 3 Taste ZEITVORWAHL 4 Wartungs-Anzeigen – WÄRMETAUSCHER – FILTER – BEHÄLTER 5 Funktions-Tasten 6 Taste START/PAUSE Anzeigen im Display SYMBOL BESCHREIBUNG Kindersicherung Zeitvorwahl Trockenphase Abkühlphase Knitterschutzphase SYMBOL Fehler, falsche Auswahl BESCHREIBUNG Zeit bis Ende (Zeit des Zeitprogramms, Zeit der Zeitvorwahl) Vor der ersten Inbetriebnahme Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit einem feuchten Tuch oder führen Sie ein kurzes Trockenprogramm (30 MIN) mit feuchter Wäsche aus, um alle fertigungsbedingten Rückstände aus der Trommel zu entfernen. 1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter Tijd (ZEIT) . auf 2. Drücke Sie die Taste Tijd (ZEIT) wiederholt, bis 0.30 im Display erscheint. 3. Drücken Sie die START/PAUZE Taste (START/PAUSE). Anwendung/Eigenschaften Extra droog (Extra) 8 kg Durchtrocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z. ...
 • Page 24

  Extra droog (Extra) 3 kg Durchtrocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z.B. Pullover, Bettwäsche, Tischdecken. Kastdroog (Schrank) 3 kg Für dünne Textilien, die nicht gebügelt werden müssen, z. B. bügelfreie Hemden, Tischdecken, Babykleidung, Socken, Damenunterwäsche mit Korsettstangen oder Drahteinlagen. Strijkdroog (Bügeleisen) 3 kg Für dünne Textilien, die noch gebügelt werden müssen, z.B. Strickwaren, Baumwollhemden. Tijd (Zeit) 8 kg Für weiteres Trocknen einzelner Wäschestücke. ( Droogtegraad (Signal) Funktion nicht verfügbar) Mix (Gemischt) 3 kg Zum Trocknen von Baumwolle und Synthetik, mit niedriger Temperatur. Anti-kreuk (Mischgewebe) 1 kg (ode r5 Hem den) Sonderprogramm mit Knitterschutz für pflegeleichte Textilien wie Hemden und Blusen; das das Bügeln kinderleicht macht. Die Ergebnisse hängen von der Gewebeart und der Verarbeitung ab. Geben Sie die Textilien direkt nach dem Schleudergang in den Trockn ...
 • Page 25

  electrolux 25 Täglicher Gebrauch Wäsche sortieren • Nach Gewebetyp sortieren: – Baumwolle/Leinen für Programme in der Katoen (Baumwolle) Programmgruppe. – Mischgewebe und Synthetik für ProSynthetisch (Synthegramme in der tik) Programmgruppe. • Nach Pflegekennzeichen sortieren: Das Pflegekennzeichen bedeutet: Trocknen im Trockner prinzipiell möglich Anoraks die Baumwollschicht außen liegen). Diese Gewebe trocknen dann besser. Wichtig! Überfüllen Sie das Gerät nicht. Beachten Sie das max. Beladungsvolumen von 8 kg. Durchschnittsgewicht verschiedener Wäschestücke Bademantel 1.200 g Bettbezug 700 g Arbeitshemd 600 g Schlafanzug 500 g Trocknen bei reduzierter Temperatur Bettlaken 500 g Trocknen im Trockner nicht möglich Tischtuch 250 g Herrenhemd 200 g Nachthemd 200 g Kopfkissenbezug 200 g Frottierhandtuch 200 g Bluse 100 g Damenslip 100 g Herrenunterhose 100 g Stoffserviette 100 g ...
 • Page 26

  26 electrolux tegraad (Trockengrad), Tijd (Zeit) (falls ein Zeitprogramm gewählt wurde), und Startuitstel (Zeitvorwahl). 2. Legen Sie die Wäsche locker in die Trommel. Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Wäsche nicht zwischen Tür und Gummidichtung eingeklemmt wird. 3. Schließen Sie die Einfülltür richtig. Das Schloss muss hörbar einrasten. Programm auswählen Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programm-Wahlschalter. Die geschätzte Dauer bis zum Programmende erscheint im LCD im h:mm Format (Stunden:Minuten). Während dieses Zyklus verstreicht die Zeit in Schritten zu einer Minute; ist die Zeitdauer weniger als 1 Stunde, dann wird die Null vorne nicht angezeigt (z.B. "59", "5", "0"). Auswahl von Zusatzfunktionen/ Optionen Sie können weitere Funktionen wählen Delicaat (Feinwäsche), Zoemer (Signal), Droog- Delicaat (Feinwäsche) Für besonders sanftes Trocknen empfindlicher Gewebe mit dem Pflegekennzeichen und für temperaturempfindliche Textilien (z. B. A ...
 • Page 27

  electrolux 27 Tijd (Zeit) Verwenden Sie die Tijd (Zeit) Taste zur Auswahl einer Programmdauer nach dem EinProgramms. Sie können stellen des Tijd eine Programmdauer von 20 Min. bis 3 Stunden in 10-Minuten-Schritten wählen. 1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter Programm. auf das Tijd 2. Drücken Sie die Tijd (Zeit) Taste wiederholt, bis die gewünschte Programmdauer für im Display erscheint, z.B. ein Programm von 20 Minuten. Wird keine Programmdauer gewählt, ist die automatische Einstellung für die Dauer 10 Minuten. Startuitstel (Zeitvorwahl) Mit der Taste Startuitstel (Zeitvorwahl) kann der Programmstart um 30 Minuten (30') bis maximal 20 Stunden (20h) verzögert werden. 1. Wählen Sie das Programm und die Zusatzfunktionen. 2. Drücken Sie die Taste Startuitstel (Zeitvorwahl) so oft, bis die gewünschte Startverzögerung auf dem Display angezeigt H wenn das Programm wird, z.B. in 12 Stunden anlaufen soll. Erscheint H auf dem Display, und Sie drücken die Taste erne ...
 • Page 28

  28 electrolux Trockengang beendet / Entnehmen der Wäsche Nach dem Ende des Trockenprogramms wird das Symbol für Knitterschutzphase anund Warnleuchten gezeigt und blinken: Filter und Behälter voll . Wenn die Taste Zoemer(Signal) gedrückt wurde, ertönt ein unterbrochenes Signal für eine Minute. Den Trockengängen (außer dem Wolle Programm) folgt automatisch eine Knitterschutzphase, die circa 30 Minuten lang dauert. Die Trommel dreht sich während der Knitterschutzphase. Die Wäsche bleibt dadurch locker und knitterfrei. Die Wäsche kann während des Knitterschutzprogramms jederzeit entnommen werden. (Die Wäsche sollte spätestens nach dem Ende des Knitter- schutzprogramms entnommen werden, um Knitterbildung zu vermeiden.) 1. Tür öffnen. 2. Entfernen Sie die Flusen vom Mikrofeinfilter, bevor Sie die Wäsche entnehmen. Am besten machen Sie das mit angefeuchteter Hand. (Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege"). 3. Wäsche entnehmen. 4. Programm-Wahlschalter auf off drehe ...
 • Page 29

  electrolux 29 Türdichtung reinigen. Wischen Sie die Türdichtung sofort nach dem Ende des Trockengangs mit einem feuchten Tuch ab. Wasserbehälter leeren Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trockengang. . Wenn der Wasserbehälter voll ist, wird ein laufendes Programm automatisch abgebroleuchtet auf. chen und die Kontrolllampe Damit das Programm fortgesetzt werden kann, muss zunächst der Wasserbehälter geleert werden. Warnung! Das Kondenswasser ist kein Trinkwasser und nicht für die Zubereitung von Lebensmitteln geeignet. 1. Leeren Sie den Kondensatbehälter vollständig. 3. Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder ein. Falls das Programm wegen des vollen Behälters abgebrochen wurde: Drücken Sie die Taste START/PAUSE, um das Trockenprogramm fortzusetzen. Der Kondensatbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 4,5 l. Das reicht für ca. 8 kg Wäsche aus, die zuvor mit 1000 U/Min. geschleudert wurde. Das Kondensat kann als destilliertes Wasser z. B. zum Dampfbü ...
 • Page 30

  30 electrolux Vorsicht! Verwenden Sie für die Reinigung keine scharfen Gegenstände. Der Wärmetauscher könnte undicht werden. 7. Den Wärmetauscher reinigen. Hierfür verwenden Sie am besten eine Bürste oder eine Handbrause. 8. Setzen Sie den Wärmetauscher wieder ein und befestigen Sie ihn (drücken Sie beide Sicherungsscheiben nach unten, bis sie einrasten). 9. Schließen Sie die Sockeltür. 3. Entfernen Sie Flusen von der Innenseite der Tür und aus dem Raum vor dem Wärmetauscher. Wischen Sie die Türdichtung mit einem feuchten Tuch ab. 4. Drehen Sie beide Sicherungsscheiben nach innen. 5. Ziehen Sie den Wärmetauscher am Griff aus dem Sockel und halten Sie ihn möglichst gerade, um zu verhindern, dass verbliebenes Wasser verschüttet wird. Solange die Anzeigeleuchte WÄRMETAUSCHER leuchtet, funktioniert das Gerät nicht. Vorsicht! Benutzen Sie den Trockner nie ohne Wärmetauscher. Reinigen der Trommel Vorsicht! Vorsicht! Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Me ...
 • Page 31

  electrolux 31 Was tun, wenn... Kleine Störungen selbst beheben Falls während des Betriebs der Fehlercode E... plus Zahl oder Buchstabe) auf dem MultiDisplay erscheint: Gerät aus- und wieder einschalten. Programm neu einstellen. Drücken Störung Der Trockner funktioniert nicht. Sie die START/PAUZE Taste (START/PAUSE). Falls der Fehler erneut auftritt, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst und nennen Sie den Fehlercode Mögliche Ursache Abhilfe Netzstecker nicht eingesteckt oder Sicherung durchgebrannt. Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Sicherung der Hausinstallation kontrollieren. Einfülltür ist offen. Einfülltür schließen. Haben Sie die START/PAUZE Tas- Drücken Sie die START/PAUZE te (START/PAUSE) gedrückt? Taste (START/PAUSE) erneut. Trockenergebnisse unbefriedigend. Falsches Programm gewählt. Wählen Sie beim nächsten Trocknen ein anderes Programm (siehe Abschnitt "Programmübersicht"). Feine Flusenfilter verstopft. Feine Flusen ...
 • Page 32

  32 electrolux Trockenzyklus dauert ungewöhnlich lange. Hinweis: Der Trockengang endet automatisch nach bis zu 5 Stunden (siehe Abschnitt "Ende des Trockengangs"). Feine Flusenfilter verstopft. Feine Flusenfilter reinigen. Flusenfilter verstopft. Flusenfilter reinigen. Beladung zu groß. Beladung reduzieren. Wäsche unzureichend geschleudert. Die Wäsche vor dem Trocknen ausreichend schleudern. Zu hohe Raumtemperatur. Zeitwei- Das erfolgt automatisch und ist keilige Abschaltung des Kompressors ne Gerätestörung. Nach Möglichals Überlastungsschutz. keit die Raumtemperatur senken. Verfärbungen Farbechtheit der Textilien prüfen. Trocknen Sie nur Textilien mit ähnlicher Farbe zusammen. Farbechtheit der Textilien. 1. Schrauben Sie die Abdeckung über der Glühbirne ab (sie befindet sich direkt hinter der Einfüllöffnung oben; siehe Abschnitt "Gerätebeschreibung".) 2. Die defekte Lampe ersetzen. 3. Die Abdeckung wieder anschrauben. Überprüfen Sie die O ...
 • Page 33

  electrolux 33 Energieeffizienzklasse B Energieverbrauch (8 kg Baumwolle, vorgeschleudert bei 1000 U/min) 2) 4.48 kWh Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr 282 kWh Anwendung Haushalt Zulässige Umgebungstemperatur +5°C bis +35°C Verbrauchswerte Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen ermittelt. Sie können unter Haushaltsbedingungen unterschiedlich sein. Programm KatoenKastdroog (BAUMWOLLE SCHRANKTR.) 2) 3) KatoenStrijkdroog (BAUMWOLLE BÜGELN) Energieverbrauch in kWh / durchschnittl. Trockenzeit in Min. 4.48 / 135(8 kg Beladung, vorgeschleudert mit 1000 U/min) 4,30 (8 kg Beladung, vorgeschleudert mit 1400 U/min) 2) 3.8 / 108(8 kg Beladung, vorgeschleudert mit 1000 U/min) SynthetischKastdroog (SYNTHETIK SCHRANKTR.) 2) 1.30 / 45(3 kg Beladung, vorgeschleudert mit 1200 U/min) 1) In einigen Ländern können Angaben der Füllmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden abweichen. 2) gemäß EN 61121 Programmiermöglic ...
 • Page 34

  34 electrolux Hinweise für Prüfinstitute Von den Prüfinstituten zu prüfende Parameter: • Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN bei Standardbeladung. • Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN bei halber Beladung. • Feuchtegrad (beim Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN, BAUM- WOLLE BÜGELTROCKEN und MISCHGEWEBE SCHRANKTROCKEN) • Kondensationseffizienz (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN bei Standardbeladung und halber Beladung Alle Programme sind nach IEC 61121 (Wäschetrockner für den Hausgebrauch; – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften) zu prüfen: Aufstellung Wichtig! Das Gerät muss aufrecht stehend transportiert werden. Aufstellen der Maschine • Aus praktischen Gründen sollte der Trockner neben der Waschmaschine aufgestellt werden. • Der Wäschetrockner muss in einem sauberen staubfreien Raum installiert w ...
 • Page 35

  electrolux 35 Wechsel des Türanschlags Der Türanschlag kann umgesetzt werden, um das Einlegen und Entnehmen der Wäsche zu erleichtern. Warnung! Der Wechsel des Türanschlags darf nur durch Kundendienst-Fachpersonal erfolgen. Elektrischer Anschluss Angaben über Netzspannung, Stromart und die erforderliche Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen. Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht (siehe Kapitel "Gerätebeschreibung"). Warnung! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise entstehen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen. Warnung! Nach der Installation des Geräts muss das Netzkabel leicht zugänglich sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Das Kundendienst-Fachpersonal wird den Wechsel des Türanschlags auf Ihre Kosten durchführen. Sonderzubehör Folgendes Sonderzubehör ...
 • Page 36

  www.electrolux.com Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.electrolux.de 136907710-02-23102008 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Electrolux edc 78550 w at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Electrolux edc 78550 w in the language / languages: German, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 6,97 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info