Zoom out
Zoom in
Previous page
1/66
Next page
EDPA1001
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  EDPA1001 • Page 2

  modelnummer

  EDPA1001

  Koelcapaciteit

  10000 BTU/hr
  3.0 KW

  Opgenomen Vermogen /
  Ampere voor koeling *
  Lucht volume (max.
  Snelheid)
  Ontvochtigings capaciteit
  Stroomtoevoer
  Compressor
  Koelmiddel
  broeikasgasbalans
  (GWP kg CO2 äq)
  Ventilatorsnelheid
  Timer
  Bedrijfstemperatuur
  Uitlaatpijp
  Netto Gewicht
  Afmetingen

  1150W/5.2A
  360m3/h
  28.8L/day
  220~240V/50Hz
  roterende
  R410A/500g (1.04t CO2 äq.)
  2088

  3
  1~ 24 hours
  o

  18 ~ 32 C
  Ø 142x1500mm
  25kg
  480 x 313 x 744 mm
  (WxDxH) • Page 3 • Page 4 • Page 5 • Page 6  Gebruik alleen de bijgeleverde
  luchtafvoerslang. Klem de slang en het
  verbindingsstuk van het apparaat vast
  aan de achterzijde van de airconditioner.  Let erop dat er geen kronkels of knikken
  in de slang ontstaan. Hierdoor kan de
  afgevoerde vochtige lucht ophopen
  waardoor het apparaat oververhit raakt en
  uitschakelt.  De slang kan van 300 mm tot 1500 mm
  worden uitgerekt. De kortst mogelijke
  lengte geeft echter de beste prestaties.

  AFB. 12

  WAARSCHUWING!
  De lengte van de luchtafvoerslang is berekend
  overeenkomstig de specificaties van dit product.
  Verleng of vervang de slang niet met een eigen
  slang. Hierdoor kunnen storingen in het apparaat
  ontstaan.

  6

  AFB. 13 • Page 7

  INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
  Het apparaat is een verrijdbare airconditioner die van kamer naar kamer kan worden
  verplaatst.
  1. De uitschuifbare schuif gebruiken

  Uitschuifbare schuif

  AFB. 14  Plaats de raamopeningplaat in de raamopening en stel de lengte af.
  Plaats de luchtafvoerslang door de raamopeningplaat en schuif het raam er overheen
  zodat de openingplaat stevig vastzit. Deze techniek kan ook worden gebruikt voor
  schuiframen. Let op: zorg ervoor dat de inbraakbeveiliging intact blijft.

  2. Het verbindingsstuk gebruiken
  Muur of raam
  Buitenadapter

  FIG.15

  FIG.16  Maak een opening met een doorsnede van 152mm in de muur of het raam.  Steek de luchtafvoerslang door het raam of de muur en bevestig het
  draadverbindingsstuk vanaf de buitenkant, zoals afgebeeld.  Sluit de opening met het bijgeleverde afdichtkapje wanneer deze niet wordt gebruikt.

  7 • Page 8

  BEDIENING
  Bedieningspaneel

  AFB. 17
  A.

  AAN/UIT-knop

  1.

  Indicatielampje Waterreservoir vol

  2.

  Compressorindicator

  3.

  Indicator Automatische modus

  B.

  Knop MODUS

  C.

  Knop TIMER

  4.

  Indicator Koelmodus

  D.

  Knop TEMPERATUUR OMLAAG

  5.

  Indicator Ventilatiemodus

  E.

  Knop TEMPERATUUR OMHOOG

  6.

  Indicator Ontvochtigingsmodus

  F.

  Knop SLAAPSTAND

  7.

  Indicator Timer

  8.

  Indicator Hoge ventilatiesnelheid

  9.

  Indicator Middelhoge ventilatiesnelheid

  G. Knop VENTILATOR
  H.

  Digitaal display

  10. Indicator Lage ventilatiesnelheid
  11. Indicator Slaapstand

  8 • Page 9

  De luchtuitlaat afstellen
  Open de horizontale jaloezieën voordat u
  het apparaat gaat gebruiken.

  AFB. 18

  Zet de jaloezieën in de gewenste richting,
  AFB. 19

  Aan/Uit zetten


  Druk op de AAN/UIT-knop. Het apparaat werkt nu in de koelmodus op lage
  ventilatiesnelheid. De vooraf ingestelde temperatuur is 24°C.  Het corresponderende indicatielampje gaat bij het inschakelen van de functie meteen
  branden. *OPMERKING Op het display wordt de omgevingstemperatuur
  weergegeven binnen een bereik van 0 oC tot 50 oC.  Druk opnieuw op de knop ON/OFF om het apparaat uit te schakelen.

  Instelfunctie
  Druk op de knop MODUS om de gewenste functie te selecteren: koelen, ventileren of
  ontvochtigen.
  Het teken van de geselecteerde modus gaat branden.

  Temperatuur instellen
  1.

  Druk op de knop „temperatuur omhoog‟ of „temperatuur omlaag‟ om de gewenste
  temperatuur in te stellen.

  2.

  Op het digitale display wordt de ingestelde temperatuur weergegeven wanneer u op de knop
  'Temperatuur omhoog' of 'Temperatuur omlaag' drukt. Anders toont het altijd de
  omgevingstemperatuur.

  3.

  De vooraf ingestelde temperatuur van dit apparaat is: 24 C voor koelen.

  o

  Ventilatiesnelheid instellen
  Druk op de knop SPEED om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen: hoog, middel of laag. Het
  indicatielampje voor hoge of lage ventilatiesnelheid gaat branden.
  9 • Page 10

  Tijdklok instellen
  1.

  Druk op de knop TIMER om de gewenste werkingstijd in te stellen (1 tot 24 uur, het
  indicatielampje voor de tijdklok gaat branden). Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, zal het
  apparaat automatisch uitschakelen. Als u op de knop TIMER drukt, wordt op het display de
  ingestelde tijd weergegeven. Als u de knop TIMER niet indrukt, werkt het apparaat continu.

  2.

  Als u op de knop TIMER drukt zonder de andere functies in te schakelen, kunt u het aantal
  uren instellen dat het apparaat moet werken. Als u de tijdklok bijvoorbeeld op '2' instelt,
  schakelt het apparaat na twee uur automatisch in.

  Slaapfunctie
  1.

  Als u in de koelmodus op de knop SLAAPSTAND drukt, wordt tijdens het eerste uur de
  ingestelde temperatuur met 1 °C verhoogd, tijdens het tweede uur met nog eens 1 °C en
  vervolgens wordt deze temperatuur gehandhaafd.

  2.

  Als u in de verwarmingsmodus op de knop SLAAPSTAND drukt, wordt tijdens het eerste
  uur de ingestelde temperatuur met 1 °C verlaagd, tijdens het tweede uur met nog eens 1 °C
  en vervolgens wordt deze temperatuur gehandhaafd.
  In de slaapmodus werkt de ventilatie op lage snelheid. Druk nogmaals op de knop SLEEP.
  De ingestelde temperatuur en de ventilatiesnelheid worden teruggezet op de vooraf
  geselecteerde waarden.
  Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de functie SLEEP gedurende 12 uur
  ingeschakeld is geweest.
  De slaapfunctie werkt niet wanneer de ventilatiemodus, ontvochtigingsmodus of de
  automatische modus geactiveerd is. Alleen beschikbaar in de koelmodus of
  verwarmingsmodus.
  Wanneer de slaapmodus geactiveerd is, werkt de ventilatie op lage snelheid.

  3.

  4.
  5.

  6.

  Ontvochtigingsmodus
  In de ontvochtigingsmodus kan de temperatuur niet worden ingesteld. De ventilatie werkt op een
  vaste, lage snelheid. De bedrijfscyclus werkt als volgt:


  o

  Als de kamertemperatuur hoger is dan 25 C, werkt de compressor gedurende 15 minuten
  en stopt vervolgens 3 minuten  o

  o

  o

  o

  Als de kamertemperatuur tussen de 20 C en 25 C is, werkt de compressor gedurende 10
  minuten en stopt vervolgens 3 minuten  Als de kamertemperatuur tussen de 15 C en 20 C is, werkt de compressor gedurende 6
  minuten en stopt vervolgens 3 minuten  o

  Als de kamertemperatuur 15 C of lager is, stopt de compressor. De compressor gaat weer
  o

  aan wanneer de kamertemperatuur boven de 17 C komt

  Zelfdiagnose
  Dit apparaat is voorzien van een zelfdiagnosefunctie. Als er iets mis is met het apparaat,
  verschijnt op het display de code "E1" of "E2". Als dit gebeurt, belt u het servicecentrum.

  10 • Page 11 • Page 12

  AFVOER
  Tijdens het koelen wordt er water onttrokken aan de lucht en in het apparaat geleid. Als het
  reservoir vol is, stoppen de the compressor en de motor. Het teken “water full” gaat
  branden en er klinkt een piep als waarschuwing.
  Om de koelfunctie weer in te schakelen moet u het water op een van de volgende manieren
  verwijderen:

  1. Schakel de airconditioner uit en niet
  verplaatsen wanneer deze vol is.
  2. Plaats een opvangbak (bijv. een
  waterbak ) onder het afvoergat.
  3. Verwijder de afsluitdop en de rubberen
  stop uit de afvoeropening en laat het
  water uit het apparaat lopen.
  4. Als de afvoerbak bijna vol is, duw de
  rubberen plug terug in het afvoergat en
  leeg de waterbak.
  5. Herhaal dit totdat het apparaat leeg is.

  Afvoeropening

  6. Duw de rubberen plug stevig terug en
  maak de afvoerknop goed vast.

  Afvoerknop

  Rubberen plug

  7. Schakel het apparaat in. Het
  indicatielampje 'FULL WATER' of COMP
  knippert nu niet meer.

  AFB. 22

  Als u het apparaat wilt gebruiken zonder het waterreservoir steeds te moeten legen, voert u de
  volgende stappen uit:


  Verwijder de afvoerknop en
  rubberen plug en bewaar voor
  toekomstig gebruik.

  AFB. 23

  12 • Page 13  Sluit de bijgeleverde afvoerslang
  aan op de afvoeropening, zoals
  afgebeeld. Sluit het andere
  uiteinde aan op een waterafvoer.  De afvoerslang kan worden
  verlengd door een verlengslang
  aan te sluiten met een geschikte
  AFB. 24

  connector.

  Let op
  1. De afvoer moet zich op of
  onder het niveau van de
  uitgang bevinden.
  2. De indicator comp / „full water‟
  werkt niet in deze
  afvoermodus.
  3. Als u de waterslang wilt

  AFB. 25

  verlengen, kunt u deze
  aansluiten op een andere
  slang (buitendiameter: mm
  18mm)

  13 • Page 14

  Onderhoud
  Haal altijd de stekker van de airconditioner uit het stopcontact voordat u het
  apparaat reinigt.
  Om de efficiëntie van de airconditioner te optimaliseren, reinigt u het apparaat
  regelmatig.
  De behuizing reinigen
  Gebruik een zachte, vochtige doek om de behuizing te reinigen.
  Gebruik nooit agressieve chemische stoffen, benzine, reinigingsmiddelen, chemisch
  behandelde doekjes of andere reinigingsoplossingen. Deze kunnen schadelijk zijn voor
  de behuizing.
  Het filter reinigen
  Reinig het filter met een stofzuiger of tik zachtjes tegen het filter om losse stofdeeltjes en
  vuil uit de filters te verwijderen. Spoel het filter vervolgens schoon onder stromend water
  (niet warmer dan 40 °C).
  Plaats het filter pas terug wanneer het volledig droog is.
  Let op! schakel het apparaat nooit in terwijl de filters niet geplaatst zijn.
  Langdurige opslag


  Tap al het water in het apparaat af en
  activeer alleen de ventilatiemodus.
  Laat het apparaat enkele uren alleen
  ventileren zodat de binnenzijde
  volledig droogt.  Reinig of vervang het filter.  Ontkoppel en bewaar het netsnoer
  zoals getoond.  Plaats het tijdens opslag in de
  oorspronkelijke verpakking of
  afdekking.

  Compartiment van
  elektriciteitssnoer

  AFB. 26

  14 • Page 15

  .PROBLEEMOPLOSSING
  De airconditioner werkt niet


  Is de stekker aangesloten?
  Is er een stroomstoring?
  Knippert de indicator comp / „full water‟?
  Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde
  temperatuur?

  Het apparaat lijkt weinig te doen  Staat het apparaat in direct zonlicht? (Sluit het
  gordijn.)
  Zijn er te veel ramen of deuren open?
  Zijn er te veel mensen in de kamer?
  Is er iets in de kamer wat veel warmte afgeeft?
  Het apparaat lijkt niets te doen

  Is het filter vuil?
  Is de luchtinvoer of -uitvoer verstopt?
  Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde
  temperatuur?

  Te luidruchtig  Staat het apparaat niet vlak, waardoor er trillingen
  ontstaan?
  Is de vloer onder het apparaat niet vlak?


  De compressor werkt niet.  Als
  dit
  het
  geval
  is,
  is
  de
  oververhittingsbescherming van de compressor
  mogelijk
  ingeschakeld.
  Wacht
  totdat
  de
  temperatuur is gedaald.

  ☆ Probeer het apparaat nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen

  Hierbij verklaren we dat het model uit de EV9062-serie alleen op een stroomvoorziening mag
  worden aangesloten met een maximum toelaatbare systeemimpedantie van 0,309 ohm. Er
  kunnen door de stroomleverancier beperkingen gelden om het apparaat aan te sluiten wanneer
  de daadwerkelijk relevante systeemimpedantie bij het aansluitpunt van de gebruiker ter plaatse
  meer dan 0.309 ohm is.
  Hierbij verklaren we dat het model uit de EV9061-serie alleen op een stroomvoorziening mag
  worden aangesloten met een maximum toelaatbare systeemimpedantie van 0,466 ohm. Er
  kunnen door de stroomleverancier beperkingen gelden om het apparaat aan te sluiten wanneer
  de daadwerkelijk relevante systeemimpedantie bij het aansluitpunt van de gebruiker ter plaatse
  meer dan 0.309 ohm is.

  15 • Page 16

  GARANTIE BEPALINGEN
  Het apparaat nooit op zijn kant leggen of vervoeren.
  Wacht minstens 2 uur na vervoer met installeren en aanzetten van de machine zodat het
  gas/vloeistof in het systeem terugloopt in de compressor (dit is zeer belangrijk voor het behoud
  van uw airco)
  U heeft 2 jaar fabrieksgarantie na aankoopdatum, deze is alleen geldig in combinatie met een
  geldige aankoopnota, zonder aankoopnota geen garantie.
  Schade aan het apparaat dient binnen 48 uur gemeld te worden aan de winkelier, apparaten met
  technische problemen, ontstaan door schade, vallen niet onder garantie.
  Breuk van filter of aan andere kunststof delen door ondeskundig gebruik vallen niet onder
  garantie.
  Elektrisch en of koel technische werkzaamheden dienen alleen door een erkend installateur te
  worden uitgevoerd.
  Het apparaat is geschikt voor de aangegeven ruimte ,op basis van een goed geïsoleerd vertrek.
  Indien het apparaat niet naar behoren werkt raadpleeg de gebruiksaanwijzing en het
  onderstaande:


  Controleer of de “Auto” uitgeschakeld is en de juiste temperatuur ingesteld is.
  Controleer of er spanning op het stopcontact straat.
  Controleer of de filters schoon zijn, deze dient u regelmatig schoon te maken.
  Controleer of eventuele ventilatie kleppen aan de voorzijde openstaan.
  Controleer bij gebruik van de airco of de ramen en deuren gesloten zijn voor een
  optimale koeling.

  Indien de kamertemperatuur onder de 18⁰ C is zal de airco niet aanslaan.
  Controleer dit alles ook met de andere voorwaarden in uw gebruiksaanwijzing alvorens u de
  servicedienst belt.
  In geval van storing meldt u de volgende gegevens: aankoopdatum en serienummer van het
  apparaat.
  NL
  Of storingsdienst op werkdagen

  : bij uw leverancier
  : 0900-0400026

  BE

  : bij uw leverancier

  16 • Page 17 • Page 18

  Model no.
  Cooling capacity
  Power/Ampere consumption
  Air volume (max. speed)
  Humidity removal capacity
  Power supply
  Compressor
  Refrigerant
  Greenhouse Warming Potential
  (GWP kg CO2 äq)

  Fan speed
  Timer
  Working temperature
  Exhaust pipe
  Net Weight
  Dimension

  EDPA1001
  10000 BTU/hr
  3.0 KW
  1150W/5.2A
  3

  360m /h
  28.8L/day
  220~240V/50Hz
  rotary
  R410A/500g (1.04t CO2 äq.)
  2088

  3
  1~ 24 hours
  o

  18 ~ 32 C
  Ø 142x1500mm
  25kg
  480 x 313 x 744 mm
  (WxDxH) • Page 19 • Page 20 • Page 21 • Page 22  Use only the hose provided and clip
  exhaust hose and unit adaptor to the back
  of the air conditioner  Avoid kinks and bends in the exhaust
  hose as this will cause expelled moist air
  to build up causing the unit to overheat
  and shut down.  The hose may be extended from 300mm
  to 1500mm but for maximum efficiency
  use the shortest length possible.

  WARNING!
  The length of the exhaust pipe is specially
  designed according to the specification of this
  product. Do not replace or prolong it with your
  own private hose as this could cause the unit to
  mal-function.

  FIG.12

  FIG.13

  5 • Page 23

  INSTALLATION of the unit
  The unit is a portable air conditioner that may be moved from room to room.
  1. Using the extendable slide

  Extendable slide

  FIG.14  Offer window spacer to the window gap and adjust the length as you need.
  Feed exhaust hose through the window spacer and slide window across so that spacer is
  held securely. This technique may also be used for sash windows. Note: Take care to
  maintain protection against intruders

  2. Using the adaptor

  Wall or Window
  Outward
  adaptor

  FIG.15

  FIG.16  Cut a 152mm diameter hole in the wall or window.  Feed exhaust hose through the window or wall and attach the threaded adaptor from the
  outside as shown.  When not in use, plug the hole with the cover provided.

  6 • Page 24

  OPERATION
  Control panel

  FIG.17
  A.

  POWER (ON/OFF) button

  1.

  Water full indicator

  2.

  Compressor operation indicator

  3.

  AUTO mode indicator

  B.

  MODE button

  C.

  TIMER button

  4.

  COOL mode indicator

  D.

  TEMPERATURE DOWN button

  5.

  FAN mode indicator

  E.

  TEMPERATURE UP button

  6.

  DEHUMIDIFY (DRY) mode indicator

  F.

  SLEEP button

  7.

  Timer indicator

  8.

  High fan speed indicator

  9.

  Medium fan speed indicator

  G. FAN (ventilation) button
  H.

  Display window

  10. Low fan speed indicator
  11. Sleep indicator

  7 • Page 25

  Adjust the air vent
  Before using the unit, please do open the
  horizontal louver!

  Adjust the louvers to your desired
  direction

  FIG.18

  FIG.19

  Turning ON/OFF


  Press ON/OFF button, the unit will start automatically. If the ambient temperature is
  o

  -

  higher than 23 C, the unit will work in cooling model.

  -

  higher than 20 C but below or equal to 23 C, the unit will work in ventilation
  model.

  o

  o  Indicators of the functions in progress come on at the same time. *NOTE! The display
  o
  o
  window shows the ambient room temperature from 0 C to 50 C  To turn the unit off, press ON/OFF button again.

  Setting mode/function
  Press MODE button to select required working mode: cooling, fan or dehumidify (dry)
  Sign of your selected mode comes on.

  Setting temperature
  1.

  Press 'Temperature up' or 'Temperature down' button to regulate the temperature you
  desired.

  2.

  The display window will show the temperature you set as you press 'Temperature up' or
  'Temperature down' button. Otherwise, it will always show the ambient temperature.

  3.

  The pre-setting temperature of this machine is: 24 C for cooling.

  o

  Setting ventilation speed
  Press SPEED button to choose the ventilation speed you need, high, medium or low. The sign
  of high , medium or low ventilation will light on at the same time.

  8 • Page 26 • Page 27

  EFFICIENCY BOOSTING
  FIG.21

  This unit is equipped with “energy efficiency
  boosting” function, by adding 1.2L water to the
  water funnel at the side of the unit, the energy
  efficiency can be elevated. The principle is:
  while the machine is working, the condenser
  will be getting hot, if you add the water into the
  unit after the unit has been worked for more
  than one hour, the water will cool down the
  condenser, so it will consume less power, i.e.
  saving power.

  1. Pull out the
  water funnel
  2. Add 1.2 L
  water to the
  funnel
  3. Push back
  the water
  funnel

  NOTE !
  1.
  This efficiency feature by adding
  water is proposed to do after one
  hour operation and the water should
  NOT be over 1.2L, otherwise, the
  “water full” indicator will light in red
  and the unit will stop working.
  2.

  In case the “water full” indicator is
  in red, please drain the water from
  the drain point at the back side of
  the unit until the red light goes out.
  The unit should work again now.

  IMPORTANT !
  1.

  To prolong the compressor's life, after switch-off of the unit, please wait for 3 minutes (at
  least) before re-switch.

  2.

  The cooling system will switch off if the ambient temperature is lower than the set one. The
  ventilation, however, keeps working at the set level. If the ambient temperature rises above
  the selected level, the cooling will return to work.

  10 • Page 28

  DRAINAGE
  During the process of cooling, some water will be extracted from the air into the unit. If the
  reservoir is full, both of the compressor and motor will stop. The “water full” sign will light on, also
  the machine will beep as reminder.
  To make the cooling work again, please empty the water by one of the following ways:

  1. Turn off the air conditioner and avoid
  moving it when full.
  2. Position a container (a water tray for
  example) underneath the drain hole.
  3. Remove the drain knob & rubber plug
  from the drain hole and allow the water to
  drain out.
  4. When the container is almost full, replace
  the rubber plug in the drain hole and
  empty the water tray.
  5. Repeat until the unit is emptied.
  Drain hole

  6. Replace the rubber plug and tighten the
  drain knob firmly.

  Drain Knob
  Rubber plug

  7. Switch on the unit - the full water or
  compressor operating indicator should
  not be flashing.

  FIG.22

  If you wish to operate the unit without the need to empty the water tank, please:


  Remove the drain knob and rubber
  plug and retain for future use.

  FIG.23

  11 • Page 29  Connect the drain tube supplied to
  the water outlet as shown and
  locate the other end into a drain.  The drain tube may be extended
  by adding an extension tube and
  using a suitable connector.
  FIG.24

  Please note
  1. The drain must be at or below
  the outlet level.
  2. Flashing comp / „full water‟
  indicator will not function in this
  mode of drainage.
  3. If you want to extend the water
  tube, you can connect it with

  FIG.25

  another tube (OD: 18mm)

  12 • Page 30

  MAINTENANCE
  Always unplug the air conditioner from the mains before cleaning.
  To maximize the efficiency of the air conditioner, clean the unit regularly.
  Cleaning the housing
  Use a soft, damp cloth to wipe the body clean.
  Never use aggressive chemicals, gasoline, detergents, chemically treated cloths, or
  other cleansing solutions. These all could possibly hurt the cabinet.
  Cleaning the filter
  Use a vacuum cleaner or tap the filter lightly to remove loose dust and dirt from the
  filters and then rinse thoroughly under running water (no hotter than 40oC).
  Dry thoroughly before replacing.
  Notice! Never operate the unit without the filters.
  End of season storage


  Drain any water in the unit before
  completely operating the unit on
  ventilation only mode for a few hours,
  to thoroughly dry the inside.  Clean or change the filter  Unplug and store the power cord as
  shown  Replace in the original carton or cover
  for storage.

  Power cord
  inside

  FIG.26

  13 • Page 31

  .FAULT

  CHECK LIST

  The air conditioner does not run

  The machine seems to do little


  Is the air conditioner plugged in?
  Is there a power failure?
  Is the comp / „full water‟ indicator flashing?
  Is the room temperature below the
  temperature?  Is there direct sunshine? (Please put down the
  curtain.)
  Are too many windows or doors open?
  Are there too many people in the room?
  Is there something in the room producing lots of
  heat?

  set

  The machine seems to do nothing.

  Is the filter dusty, contaminated?
  Is the air intake or output blocked up?
  Is the room temperature below your selected
  temperature?

  Too noisy  Is the machine positioned unevenly so as to create
  vibration ?
  Is the floor underneath the machine uneven?


  The compressor doesn‟t run.  Is so, it is possible the overheat protection of the
  compressor is on. Just wait for the temperature to
  drop.

  ☆ Never try to repair or dismantle the unit yourself

  We declare the model EV9062 series be connected only to a supply with the relevant system
  impedance no more than 0.309 ohm. Restrictions to connection may be imposed by the supply
  authority on the use of equipment in the actual relevant system impedance at the interface point
  on the user‟s premise exceeds 0.309 ohm.
  We declare the model EV9061 series be connected only to a supply with the relevant system
  impedance no more than 0.466 ohm. Restrictions to connection may be imposed by the supply
  authority on the use of equipment in the actual relevant system impedance at the interface point
  on the user‟s premise exceeds 0.466 ohm.

  14 • Page 32

  WARRANTY
  You have 2 years warranty on technical defects after purchase
  Not included in warranty :


  Other than normal domestic use (this appliance is for normal domestic use only).  Causes not being related directly to the appliance such as;
  Damage occurring during transport or because of wrong usage such as dents,
  scratches, broken parts.
  Installation errors (such as wrong voltage).  Malfunctioning because of improper usage, dust/fluff in and on the appliance,
  amongst others blocking of air circulation, as well as breaking of plastics, rubber,
  glass which other than by normal use has gone defect, such to be judged by the
  service man and or importer.

  You have 2 year warranty on technical defects on the appliance after date of purchase,
  warranty is only valid if a valid notice of purchase/invoice can be shown.
  Warranty rights are not transferable.
  If appliance is offered for servicing it needs to be clean, otherwise service can be
  refused.

  15 • Page 33 • Page 34

  Numéro de modèle
  Capacité de refroidissement
  Consommation électrique /
  Ampère pour le refroidissement
  Volume d'air (max. Vitesse)
  Capacité d'extraction
  de l'humidité
  Alimentation électrique
  compresseur
  Fluide réfrigérant
  Potentiel de réchauffement des
  serres (GWP kg CO2 äq)
  Vitesse du ventilateur
  Minuterie
  Température de travail
  Le tuyau d'échappement
  Poids net
  dimension

  EDPA1001
  10000 BTU/hr
  3.0 KW
  1150W/5.2A
  3

  360m /h
  28.8L/day
  220~240V/50Hz
  rotatif

  R410A/500g (1.04t CO2 äq.)
  2088

  3
  1~ 24 hours
  o

  18 ~ 32 C
  Ø 142x1500mm
  25kg
  480 x 313 x 744 mm
  (WxDxH) • Page 35

  Cet appareil peut être utilisé par les enfants à
  partir de 8 ans etles personnes souffrant de
  déficience physique, sensorielle et mentale ou
  manquant d'expérience et de connaissanceàconditions qu'elles soient sous surveillance ou
  aient reçu des instructions sécuritaires relatives
  à l'utilisation de l'appareil et comprennent les
  risques impliqués. Les enfants ne doivent
  pasjouer avec l'appareil. Le nettoyage et
  l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être
  effectués par les enfants sans surveillance. • Page 36 • Page 37 • Page 38  Utilisez uniquement le tuyau fourni et fixez
  le tuyau d'évacuation et l'adaptateur à
  l’arrière du climatiseur  Évitez de plier ou de courber le tuyau
  d’évacuation pour empêcher
  l’accumulation d’humidité dans le tuyau,
  ce qui provoquerait une surchauffe et une
  panne de l’appareil.  Le tuyau peut être étiré de 300 mm à
  1500 mm, mais pour une efficacité
  maximum, utilisez la longueur la plus
  courte possible.

  FIG. 12

  ATTENTION !
  La longueur du tuyau d’évacuation a été
  spécialement calculée selon les spécifications de
  ce produit. Ne le remplacez pas ou ne le
  prolongez pas avec un autre tuyau. Ceci pourrait
  causer un dysfonctionnement de l’appareil.

  6

  FIG. 13 • Page 39

  INSTALLATION de l’appareil
  L'appareil est un climatiseur portable qui peut être déplacé d'une pièce à une autre.
  1. À l'aide de l'extension

  Extension

  FIG.14  Montez l'intercalaire de fenêtre dans l'espace créé et ajustez à la longueur nécessaire.
  Faites passer le tuyau d'évacuation par l'intercalaire et faites glisser la fenêtre en la
  refermant afin que l'intercalaire soit solidement maintenue. Cette technique peut
  également être utilisée pour les fenêtres coulissantes. Remarque : veillez à conserver
  une protection contre les cambrioleurs.

  2. Utilisation de l’adaptateur de sortie
  Mur ou fenêtre
  Adaptateur de
  sortie

  FIG.15

  FIG.16  Faites un trou de 152mm de diamètre dans le mur ou la fenêtre.  Introduisez le tuyau d’évacuation dans le mur ou la fenêtre et fixez l’adaptateur fileté à
  l’extérieur, comme indiqué dans l’illustration.  Si l’appareil n’est pas utilisé, bouchez l’orifice avec le couvercle fourni.

  7 • Page 40

  FONCTIONNEMENT
  Panneau de commande

  FIG. 17
  A.

  Bouton ON/OFF

  1.

  Voyant « Water Full » (réservoir plein)

  2.

  Voyant de marche compresseur

  3.

  Voyant du mode AUTO (automatique)

  B.

  Bouton MODE

  C.

  Bouton TIMER (minuterie)

  4.

  Voyant du mode COOL (refroidissement)

  D.

  Bouton DOWN (diminution de la

  5.

  Voyant du mode FAN (ventilateur)

  température)

  6.

  Voyant de mode DEHUMIDIFY

  E.

  température)
  F.

  Bouton SLEEP (veille)

  G. Bouton FAN (ventilation)
  H.

  (déshumidificateur)

  Bouton UP (augmentation de la

  Écran d’affichage

  7.

  Voyant Timer (minuterie)

  8.

  Voyant de vitesse de ventilation élevée

  9.

  Voyant de vitesse de ventilation moyenne

  10. Voyant de faible vitesse de ventilation
  11. Voyant de veille

  8 • Page 41

  Réglage des persiennes
  Avant d'utiliser l'appareil, veuillez ouvrir
  les persiennes horizontales.

  Réglez les persiennes pour modifier la
  direction du flux d'air

  FIG. 18

  FIG. 19

  Marche/Arrêt de l’appareil


  Appuyez sur la touche ON/OFF, l'appareil fonctionnera en mode climatiseur avec faible
  vitesse de ventilation, la température pré-réglée étant de 24°C.  Les voyants des fonctions s’allument lorsque les fonctions sont actives. *REMARQUE La
  température ambiante de la pièce est affichée à l'écran, pour des valeurs comprises entre
  o
  o
  0 C et 50 C  Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.

  Réglage des modes/fonctions
  Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré : climatisation,
  ventilation ou déshumidification (sec)
  Le symbole du mode sélectionné s’affiche.

  Réglage de la température
  1.

  Appuyez sur le bouton « Temperature up » ou « Temperature down » pour régler la
  température désirée.

  2.

  La fenêtre d’affichage indiquera la température sélectionnée lorsque vous appuyez sur le
  bouton « Temperature up » ou « Temperature down ». Sinon, elle indique toujours la
  température ambiante.

  3.

  La température préréglée de cette machine est : 24 C pour la climatisation.

  o

  Réglage de la vitesse de ventilation
  Appuyez sur le bouton SPEED pour choisir la vitesse de ventilation désirée, high (rapide),
  medium (moyenne) ou low (lente). Le voyant de ventilation high or low s ’allumera.

  9 • Page 42

  Réglage de la minuterie
  1.

  Appuyez sur le bouton TIMER pour régler les heures de mise en marche désirées (1 à 24
  heures, le voyant de la minuterie s’allumera). Lorsque l’heure réglée est atteinte, la
  machine s’éteindra automatiquement. L’écran affiche l’heure réglée quand vous pressez le
  bouton TIMER (minuterie). Si le bouton de la minuterie n ’est pas enfoncé, l’appareil
  fonctionnera en continu.

  2.

  En appuyant sur Timer mais sans mettre en marche les autres fonctions, vous pouvez
  PRÉRÉGLER l’heure à laquelle la machine doit se mettre en marche. Par exemple, si vous
  appuyez sur « 2' » dans le TIMER, l’appareil se mettra automatiquement en marche dans 2
  heures.

  Fonction de veille
  1.

  En mode climatisation, une pression du bouton SLEEP augmentera la température réglée
  o
  o
  de 1 C lors de la première heure, puis de 1 C supplémentaire au cours de la deuxième
  heure et l'appareil maintiendra alors cette température.

  2.

  En mode chauffage, une pression du bouton SLEEP baissera la température réglée de 1 C
  o
  lors de la première heure, puis de 1 C supplémentaire au cours de la deuxième heure et
  l'appareil maintiendra alors cette température.
  En mode veille, la ventilation est réglée en vitesse lente. Une nouvelle pression sur le
  bouton SLEEP permet de rétablir le réglage de température et la vitesse de ventilation sur
  les réglages présélectionnés.
  L’appareil s'éteint automatiquement après 12 heures de fonctionnement de la fonction
  veille.
  Notez que la fonction veille n ’est pas disponible lorsque la machine est en mode
  ventilation, déshumidification ou auto. Disponible uniquement en mode climatisation
  ou chauffage.
  Quand l'appareil est en mode veille, la vitesse de ventilation se règle sur LOW (lente).

  3.

  4.
  5.

  6.

  o

  Mode déshumidification (DRY)
  En mode déshumidification (DRY), la température ne peut pas être réglée, le ventilateur
  fonctionnera à faible vitesse. Le cycle de fonctionnement est le suivant :


  o

  À température ambiante > 25 C, le compresseur fonctionne 15 minutes, puis s'arrête durant
  3 minutes  o

  o

  o

  o

  À température ambiante < 20 C et <25 C, le compresseur fonctionne 10 minutes, puis
  s'arrête durant 3 minutes  À température ambiante < 15 C et <20 C, le compresseur fonctionne 6 minutes, puis
  s'arrête durant 3 minutes  o

  Lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 15 C, le compresseur s'arrête et
  o

  ne se rallumera qu'une fois que la température de la pièce sera > 17 C.

  Autodiagnostic

  10 • Page 43 • Page 44

  AUGMENTER L'EFFICACITÉ
  FIG. 21

  L'appareil est équipé d'une fonction
  "augmentation de l'efficacité énergétique", qui
  nécessite l'ajout de 1,2 L d'eau via l'entonnoir à
  eau situé sur le côté de l'appareil et permet
  d'améliorer l'efficacité énergétique de l'appareil.
  Le principe est le suivant : lorsque la machine
  fonctionne, le condensateur chauffe. Si vous
  ajoutez l'eau dans l'appareil après que l'unité a
  fonctionné pendant plus d'une heure, l'eau
  refroidira le condensateur, diminuant ainsi la
  consommation énergétique de l'appareil et
  permettant des économies d'énergie.

  1. Retirez
  l'entonnoir à
  eau
  2. Ajoutez 1,2 L
  d'eau à l'aide
  de
  l'entonnoir
  3. Replacez
  l'entonnoir à
  eau

  REMARQUE
  1.
  Il est recommandé d'activer la
  fonctionnalité d'efficacité améliorée
  par l'ajout d'eau après une heure de
  fonctionnement, et l'ajout d'eau NE
  DOIT PAS excéder 1,2 L, sans quoi le
  voyant rouge "réservoir plein"
  s'allumera et l'appareil cessera de
  fonctionner.
  2.

  Dans le cas où le voyant rouge
  "réservoir plein" s'allume, vidangez
  l'eau au niveau du point de vidange
  situé à l'arrière de l'appareil, et ce
  jusqu'à ce que le voyant rouge
  s'éteigne. L'appareil devrait de
  nouveau fonctionner.

  IMPORTANT !
  1.

  Pour prolonger la vie du compresseur, veuillez patienter 3 minutes (minimum) après avoir
  éteint l’appareil avant de le rallumer.

  2.

  Le système de climatisation s’éteindra si la température ambiante est plus basse que celle
  réglée. Toutefois, la ventilation continuera à fonctionner au niveau réglé. Si la température
  ambiante dépasse le niveau sélectionné, la climatisation se remettra en marche.

  12 • Page 45

  VIDANGE
  Lors du processus de climatisation, de l’eau sera extraite de l’air et conservée dans l’appareil.
  Quand le réservoir est plein, le compresseur et le moteur s’arrêtent. Le voyant « water full »
  (réservoir plein) s'allume et l'appareil émet un bip pour vous avertir.
  Pour remettre en marche la climatisation, videz l’eau en employant une des méthodes
  suivantes :

  1. Éteignez le climatiseur et évitez de le
  déplacer lorsqu’il est rempli.
  2. Placez un récipient (une bassine par
  exemple) sous l’orifice d’écoulement.
  3. Enlevez le bouchon de vidange et le
  bouchon en caoutchouc de l’orifice
  d’écoulement, de sorte que l’eau puisse
  s’écouler.
  4. Lorsque le récipient est presque plein,
  remettez le bouchon en caoutchouc dans
  l’orifice d’écoulement et videz la bassine.
  5. Répétez la manœuvre jusqu’à ce que
  l’appareil soit vide.

  Sortie de
  vidange
  ntation rangé

  6. Remettez le bouchon en caoutchouc et
  resserrez fermement le bouton de
  vidange.
  7. Allumez l’appareil – le voyant WF ou
  « comp » ne devrait plus clignoter.

  Bouton de vidange
  Bouchon en
  plastique

  FIG. 22

  Si vous désirez faire fonctionner l’appareil sans vider le réservoir d ’eau, veuillez procéder comme
  suit :


  Enlevez le bouton de vidange et le
  bouchon en caoutchouc et
  conservez-les pour une utilisation
  ultérieure.

  FIG. 23

  13 • Page 46  Raccordez le tube de vidange
  fourni à la sortie d’eau comme
  indiqué et placez l’autre bout dans
  une sortie d’écoulement.  Le tube de vidange peut être
  rallongé en ajoutant un tube et un
  raccord approprié.
  FIG. 24

  Remarque
  1. L’écoulement doit se situer au
  niveau ou en dessous du
  niveau de sortie.
  2. Le voyant clignotant « water
  full » (réservoir plein) ne
  fonctionne pas avec ce mode
  d'évacuation.
  FIG. 25

  3. Si vous désirez rallonger le
  tube d’eau, vous pouvez le
  connecter avec un autre tube
  (OD : 18mm)

  14 • Page 47

  ENTRETIEN
  Débranchez toujours le climatiseur du réseau électrique avant de le nettoyer.
  Pour optimiser l’efficacité du climatiseur, nettoyez-le régulièrement.
  Nettoyage du coffret
  Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le coffret.
  N’utilisez jamais de produits chimiques agressifs, d’essence, de détergents, de lingettes
  traitées chimiquement ou d’autres solutions de nettoyage. Ceux-ci pourraient
  endommager le coffret.
  Nettoyage du filtre
  Utilisez un aspirateur ou tapez doucement le filtre pour retirer la poussière et la saleté.
  Ensuite, lavez-le soigneusement à l'eau courante (température inférieure à 40oC).
  Séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.
  Remarque ! Ne faites jamais fonctionner l’appareil sans les filtres.
  Rangement en fin de saison


  Vidangez entièrement l’appareil avant
  de le mettre en marche en mode
  « ventilation uniquement » pendant
  quelques heures. Ceci permet de
  sécher complètement l’intérieur de
  l’appareil.  Nettoyez ou changez le filtre.  Débranchez l’appareil et rangez le
  cordon d’alimentation comme indiqué.  Remettez l’appareil dans son
  emballage d’origine ou protégez-le
  pour le rangement.

  Cordon
  d’alimentation
  rangé

  FIG. 26

  15 • Page 48

  .LISTE

  DE CONTRÔLE DES DYSFONCTIONNEMENTS

  Le climatiseur de fonctionne pas.


  La machine semble fonctionner à
  très faible régime.


  Le climatiseur est-il branché ?
  Y a-t-il une coupure de courant ?
  Le voyant « water full » (réservoir plein)
  clignote-t-il ?
  La température ambiante est-elle en
  dessous de la température réglée ?
  L’appareil est-il exposé directement à la
  lumière du jour ? Fermez les rideaux s.v.p..
  Trop de fenêtres ou portes sont-elles
  ouvertes ?
  Y a-t-il trop de personnes dans la pièce ?
  Y a-t-il dans la pièce une grande source de
  chaleur ?

  La machine ne semble pas
  fonctionner.

  Le filtre est-il sale, contaminé ?
  L’arrivée la sortie d’air est-elle bloquée ?
  La température ambiante est-elle inférieure
  à la température sélectionnée ?

  Appareil trop bruyant.  La machine est-elle placée sur une surface
  irrégulière, ce qui crée des vibrations ?
  Le sol sous la machine est-il irrégulier ?


  Le compresseur ne fonctionne pas.  Il se peut que la protection contre la
  surchauffe du compresseur soit en marche.
  Attendez que la température redescende.

  ☆ N'essayez jamais de réparer ou de démonter vous-même l'appareil
  Le modèle EV9062 series doit uniquement être raccordé à une alimentation avec
  impédance systémique adéquate, n'excédant pas 0,309 ohm. Des restrictions
  relatives au raccordement peuvent être imposées par les autorités compétentes
  concernant l'usage d'appareils si l'impédance systémique réelle au point d'interface
  de l'utilisateur excède 0,309 ohm.
  Le modèle EV9061 series doit uniquement être raccordé à une alimentation avec
  impédance systémique adéquate, n'excédant pas 0,466 ohm. Des restrictions
  relatives au raccordement peuvent être imposées par les autorités compétentes
  concernant l'usage d'appareils si l'impédance systémique réelle au point d'interface
  de l'utilisateur excède 0,466 ohm.

  16 • Page 49

  CONDITIONS DE GARANTIE
  Ne jamais placer ou transporter l’appareil sur le côté.
  Attendez au moins 2 heures après le transport avant d’installer et faire
  marcher la machine afin que le gaz / liquide se trouvant dans le système
  retourne dans le compresseur (ceci est extrêmement important pour le
  maintien de votre climatiseur)
  Vous avez 2 ans de garantie de fabrique après la date d’achat. Cette
  garantie est uniquement valable en combinaison avec une facture en règle.
  Sans facture d’achat, pas de garantie.
  Un dommage sur l’appareil se doit d’être communiqué dans les 48 heures au
  commerçant. Les appareils ayant des problèmes techniques dus à un dommage ne
  tombent pas sous la garantie.
  Une cassure du filtre ou d’autres parties en plastique résultant d’une utilisation
  incompétente ne tombe pas sous la garantie.
  Des travaux électriques ou sur le système de refroidissement se doivent d’être
  exécutés par un installateur compétent.
  L’appareil est adapté pour une chambre com indique, basé sur une pièce
  correctement isolée.
  Si l’appareil ne fonctionne pas convenablement, consultez le mode d’emploi et ce
  qui suit.
  Contrôlez si la prise de courant fonctionne correctement.
  Contrôlez si le filtre est propre sur la face avant, nettoyez régulièrement le filtre.
  Contrôlez si les valves d’aération sur la face avant sont ouvertes.
  Contrôlez si le récipient situé sous l’appareil n’est pas rempli d’eau ; pour vidanger
  l’eau, retirez le bouchon en plastique du tube se trouvant à l’arrière de l’appareil
  (voir mode d’emploi).
  Lors de l’utilisation du climatiseur, contrôlez que les fenêtres et les portes sont
  fermées pour un refroidissement optimal.
  Si la température est de moins de 18 degré C, le climatiseur ne se mettra pas en
  marche.
  Notez sur ce bon le numéro de série se trouvant à l’arrière de l’appareil : numéro
  Contrôlez tout ceci ainsi que les autres conditions se trouvant dans le mode
  d’emploi avant de téléphoner au service après vente.
  Si vous prenez un rendez-vous avec le service après vente et aucune faute n’est
  constatée sur l’appareil, les frais de visite du service seront pour votre compte.
  NL
  Ou Service de dépannage sur jours de travail
  BE
  17

  : chez votre fournisseur
  : 0900-0400026
  : chez votre fournisseur • Page 50 • Page 51

  Modell Nr.
  Kühlleistung
  Strom/ Ampere Verbrauch
  Luftvolumen (max.
  Geschwindigkeit)
  Feuchtigkeit Baseitigungskapazität
  Stromversorgung
  Kompressor
  Kühlmittel

  Treibhauspotenzial
  (GWP kg CO2 äq)

  Gebläsedrehzahi
  Timer
  Betriebstemperatur
  Aulassrohr
  Netto-Gewicht
  Größe

  EDPA1001
  10000 BTU/hr
  3.0 KW
  1150W/5.2A
  3

  360m /h
  28.8L/day
  220~240V/50Hz
  rotierend

  R410A/500g (1.04t CO2 äq.)
  2088

  3
  1~ 24 hours
  o

  18 ~ 32 C
  Ø 142x1500mm
  25kg
  480 x 313 x 744 mm
  (WxDxH) • Page 52

  Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen
  vanafdeleeftijd van 8 jaar en door personen
  met verminderde fysieke, zintuiglijke of
  mentale capaciteiten of met gebrek aan
  ervaring of kennis, indien zij onder het
  toezicht staan of gebruiksinstructies voor het
  veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben
  en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen
  mogen niet met dit toestel spelen. Kinderen
  die niet onder toezicht staan, mogen dit
  apparaat niet reinigen of onderhouden. • Page 53 • Page 54 • Page 55  Ausschließlich den vorgesehenen
  Schlauch verwenden und das Auslassrohr
  und den Geräteadapter auf der Rückseite
  des Airconditioners festklemmen.  Biegungen und Knicke im
  Auslassschlauch vermeiden. Andernfalls
  kann sich feuchte Luft bilden, die zu einer
  Überhitzung und zum Abschalten des
  Geräts führt.  Der Schlauch kann zwischen 300mm und
  1500mm lang sein, aber für eine
  maximale Leistungsfähigkeit die Länge so
  kurz wie möglich gebrauchen.

  ABB.12

  ACHTUNG!
  Die Länge des Auslassrohres wurde speziell in
  Übereinstimmung mit der Spezifikation dieses
  Produktes entwickelt. Dieses nicht entfernen
  oder mit einem eigenen Rohr verlängern,
  andernfalls kann es zu Störungen des Geräts
  kommen.

  6

  ABB. 13 • Page 56

  MONTAGE DES GERÄTS
  Bei dem Gerät handelt es sich um einen mobilen Airconditioner, der von Raum zu Raum
  bewegt werden kann.
  1. Verwendung der verlängerbaren Schiene

  Verlängerbare Schiene

  ABB. 14  Fensterabstandshalter an Fensteröffnung anlegen und benötigte Länge einstellen.
  Den Auslassschlauch wie in der Abbildung gezeigt durch den Fensterabstandhalter
  führen und das Fenster darüber schieben, so dass der Fensterabstandhalter sicher
  gehalten wird. Diese Technik wird auch für Schieberahmenfenster eingesetzt. Hinweis:
  Den Schutz gegen Eindringlinge nicht vergessen.

  2. Gebrauch des Zwischensteckers
  Wand oder Fenster
  Dränageknopf

  FIG.15

  FIG.16  Ein 152mm Diameter großes Loch in die Wand oder das Fenster schneiden.  Den Auslassschlauch durch das Fenster oder die Wand führen und den Zwischenstecker
  wie gezeigt, von außen verbinden.
  Falls nicht in Gebrauch, das Loch mit der Abdeckung schützen.  7 • Page 57

  BEDIENUNG
  Kontrolltafel

  ABB. 17
  A.

  NETZ-Schalter (EIN/AUS)

  1.

  Wasserfüllstandsanzeige

  2.

  Kompressorbetrieb-Anzeige

  3.

  AUTOMODUS-Anzeige

  B.

  MODUS-Knopf

  C.

  TIMER-Knopf

  4.

  KÜHLMODUS-Anzeige

  D.

  TEMPERATUR-SENKEN-Knopf

  5.

  VENTILATORMODUS- Anzeige

  E.

  TEMPERATUR-ERHÖHEN-Knopf

  6.

  ENTFEUCHTUNGSMODUS-Anzeige

  F.

  SLEEP-Knopf

  G. GEBLÄSE-Knopf (Ventilation)
  H.

  Anzeigefenster

  (TROCKEN)
  7.

  Timer-Anzeige

  8.

  Anzeige für hohe Gebläsegeschwindigkeit

  9.

  Anzeige für mittlere Gebläsegeschwindigkeit

  10. Anzeige für niedrige Gebläsegeschwindigkeit
  11. Schlafmodus-Anzeige

  8 • Page 58

  Entlüftung einstellen
  Vor der Verwendung des Geräts
  horizontalen Lüftungsschlitz öffnen!

  Lüftungsschlitze in gewünschter Richtung
  einstellen.

  ABB. 18

  ABB. 19

  EIN-/AUS-Schalten


  Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter. Das Gerät läuft im Kühlmodus mit niedriger
  Gebläsegeschwindigkeit. Die voreingestellte Temperatur beträgt 24°C.  Gleichzeitig werden auch die Funktionsanzeigen eingeschaltet. *HINWEIS: Das
  o
  o
  Anzeigefenster zeigt die Raumtemperatur von 0 C bis 50 C an.  Um das Gerät Apparat auszuschalten, den AN-/AUS-Schalter erneut drücken.

  Einstellung Modus/Funktion
  Drücken Sie den MODUS-Knopf, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen: Kühlung,
  Gebläse oder Entfeuchtung (trocken).
  Die LED des von Ihnen gewählten Modus leuchtet auf.

  Einstellung Temperatur
  1.
  2.

  Den Knopf “Temperatur nach oben” oder “Temperatur nach unten” eindrücken, um die
  gewünschte Temperatur einzustellen.
  Das Anzeigefenster zeigt die Temperatur an, die Sie durch Drücken des Knopfes

  „Temperatur erhöhen“ oder „Temperatur senken“ eingestellt haben. Sonst wird die
  Umgebungstemperatur angezeigt.
  3.

  o

  Die voreingestellte Temperatur dieses Geräts beträgt: 24 C für Kühlung.

  Einstellung Ventilationsgeschwindigkeit
  SPEED-Knopf betätigen, um die Belüftungsdrehzahl höher, mittel oder niedriger einzustellen.
  Gleichzeitig leuchtet die LED für die höhere oder niedrigere Ventilation auf.

  9 • Page 59

  Einstellung Timer
  1.

  TIMER-Knopf betätigen, um die Betriebsstunden einzustellen (1 bis 24 Stunden, die TimerAnzeige leuchtet auf). Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät
  automatisch ab. Das Anzeigefenster zeigt die über den TIMER eingestellten Stunden an.
  Wenn der Timerknopf nicht gedrückt wird, ist das Gerät permanent in Betrieb.

  2.

  Wird der Timer eingedrückt, aber keine anderen Funktionen angestellt, kann die
  Betriebszeit des Geräts eingestellt werden. Zum Beispiel, wenn der Timer auf „2‟ gedrückt
  wird, startet das Gerät nach 2 Stunden automatisch.

  Schlafmodus
  1.

  Wenn Sie im Kühlmodus den SLEEP-Knopf drücken, steigt die eingestellte Temperatur in
  o
  o
  der ersten Stunde um 1 C und nach einer weiteren Stunde um weitere 1 C. Danach wird
  diese Temperatur beibehalten.

  2.

  Wenn Sie im Heizmodus den SLEEP-Knopf drücken, sinkt die eingestellte Temperatur in
  o
  o
  der ersten Stunde um 1 C und nach einer weiteren Stunde um weitere 1 C. Danach wird
  diese Temperatur beibehalten.
  Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit einer niedrigen Belüftungsdrehzahl. Wenn Sie
  erneut den SLEEP-Knopf drücken, wird wieder die vorprogrammierte Temperatur und
  Belüftungsdrehzahl eingestellt.
  Nach dem das Gerät 12 Stunden im Schlafmodus betrieben wurde, schaltet es sich
  automatisch für 12 Stunden ab.
  Beachten Sie bitte, dass die Schlafmodusfunktion nicht verfügbar ist, wenn sich das
  Gerät im Auto-, Entlüftungs- oder Ventilationsmodus befindet. Nur im Kühl- oder
  Heizmodus verfügbar.
  Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, arbeitet es mit einer niedrigeren
  Belüftungsdrehzahl.

  3.

  4.
  5.

  6.

  Entfeuchtungsmodus (TROCKEN)
  Im Entfeuchtungsmodus (TROCKEN) kann die Temperatur nicht eingestellt werden. Das
  Ventilation erfolgt mit niedriger Geschwindigkeit. Der Betriebszyklus verläuft wie folgt:
  o  Raumtemperatur > 25 C, der Kompressor läuft 15 Minuten und stoppt dann für 3 Minuten  20 C < Raumtemperatur < 25 C, der Kompressor läuft 10 Minuten und stoppt dann für 3

  o

  o

  Minuten


  o

  o

  15 C < Raumtemperatur < 20 C, der Kompressor läuft 6 Minuten und stoppt dann für 3
  Minuten  o

  Wenn die Raumtemperatur kleiner oder gleich 15 C ist, stoppt der Kompressor. Er läuft erst
  o

  wieder, wenn die Temperatur > 17 C ist.

  Selbstdiagnose
  Dieses Gerät ist mit einer Selbstdiagnosefunktion ausgestattet. Wenn mit dem Gerät etwas nicht
  stimmt, zeigt das Anzeigefenster „E1“ oder „E2“ an. Wenden Sie sich in diesem Fall an den
  Kundendienst.

  10 • Page 60 • Page 61

  ENERGIE SPAREN
  ABB. 21

  Das Gerät ist mit einer Energiesparfunktion
  ausgestattet. Durch Einfüllen von 1,2 Litern
  Wasser in den Wassereinfüllstutzen an der
  Seite des Geräts kann die Energieeffizienz
  erhöht werden. Das Prinzip funktioniert wie
  folgt: Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird der
  Kondensator heiß. Wenn Sie Wasser in das
  Gerät füllen, nachdem es mehr als eine Stunde
  in Betrieb war, kühlt das Wasser den
  Kondensator ab, so dass dieser weniger Strom
  verbraucht und somit Energie spart.

  HINWEIS:
  1.
  Es empfiehlt sich das Wasser für die
  Effizienzfunktion erst nach einer
  Betriebsstunde einzufüllen. Dabei
  dürfen NICHT mehr als 1,2 Liter
  eingefüllt werden, andernfalls
  leuchtet die Wasserfüllstandsanzeige
  rot auf und das Gerät wird gestoppt.
  2.

  1. Ziehen Sie den
  Wassereinfüllst
  utzen heraus.
  2. 1,2 l Wasser in
  den
  Einfüllstutzen
  eingeben
  3. Schieben Sie
  den
  Wassereinfüllst
  utzen zurück.

  Sollte die Wasserfüllstandsanzeige
  rot aufleuchten, dann muss am
  Dränagepunkt auf der Rückseite
  des Geräts Wasser abgelassen
  werden, bis die rote LED erlischt.
  Das Gerät sollte anschließend
  wieder in Betrieb gehen.

  WICHTIG!
  1.

  Um die Lebensdauer des Kompressors zu verlängern, nach dem Ausschalten des Geräts
  mindestens 3 Minuten warten, bevor Sie ihn wieder einschalten.

  2.

  Das Kühlsystem schaltet sich aus, wenn die Umgebungstemperatur niedriger als die
  eingestellte Temperatur ist. Die Ventilation arbeitet auf dem eingestellten Niveau weiter.
  Wenn die Umgebungstemperatur über das gewählte Niveau kommt, schaltet sich die
  Kühlung wieder an.

  12 • Page 62

  DRÄNAGE
  Während des Kühlprozesses wird etwas Wasser aus der Luft in das Gerät gelangen. Wenn der
  Tank voll ist, werden Kompressor und Motor gestoppt. Die Wasserfüllstandsanzeige leuchtet auf
  und es ertönt ein akustisches Signal.
  Um die Kühlung wieder laufen zu lassen, das Wasser bitte auf eine der folgenden Arten leeren:

  1. Den Airconditioner ausschalten und
  solange er voll ist nicht versetzen.
  2. Einen Behälter unter das Dränageloch
  stellen.
  3. Den Dränageknopf und Gummistöpsel
  vom Dränageloch entfernen und das
  Wasser herauslaufen lassen.
  4. Wenn der Behälter beinahe voll ist, den
  Gummistöpsel in das Dränageloch
  stecken und den Behälter leeren.
  5. Solange wiederholen, bis das Gerät leer
  ist.
  6. Den Gummistöpsel zurücksetzen und
  den Dränageknopf vorsichtig festdrehen.

  Gummistöpsel

  Dränageknopf
  Ablauf

  7. Gerät einschalten – die
  Wasserfüllstands- oder
  Kompressorbetrieb-Anzeige leuchtet
  nicht auf.

  ABB. 22

  Wenn Sie möchten, dass das Gerät läuft, ohne den Wassertank leeren müssen, dann:


  Den Dränageknopf und
  Gummistöpsel entfernen und zum
  zukünftigen Gebrauch behalten.

  ABB. 23

  13 • Page 63  Das Dränagerohr mit dem
  Wasserabfluss und der Dränage
  verbinden.  Das Dränagerohr kann mit einem
  Verlängerungsrohr und mit einer
  geeigneten Verbindung verlängert
  werden.
  ABB. 24

  Bitte beachten
  1. Die Dränage muss bei oder
  unterhalb des Auslassniveaus
  liegen.
  2. Kompressorbetrieb- /
  Wasserfüllstandsanzeige
  leuchten im Dränagemodus
  nicht auf.
  ABB. 25

  3. Wenn Sie das Wasserrohr
  verlängern möchten, können
  Sie es mit einem anderen Rohr
  (Durchm. 18mm)

  14 • Page 64

  INSTANDHALTUNG
  Vor der Reinigung den Airconditioner immer aus den Hauptleitungen nehmen.
  Um die Wirksamkeit des Airconditioner zu maximalisieren regelmäßig reinigen.
  Reinigung des Gehäuses
  Ein weiches feuchtes Tuch verwenden, um das Gehäuse zu reinigen.
  Niemals aggressive Chemikalien, Benzin, Reinigungsmittel, chemisch behandelte
  Tücher oder andere Reinigungsmittel verwenden. Diese können das Gehäuse antasten.
  Reinigung des Filters
  Verwenden Sie einen Vakuumreiniger oder wischen Sie den Filter leicht ab, um
  Staubpartikel und Schmutz vom Filter zu entfernen. Anschließend unter fließendem
  Wasser abspülen (nicht heißer als 40 °C).
  Vor dem Zurücksetzen vorsichtig trocknen.
  Beachte! Das Gerät niemals ohne Filter laufen lassen.
  Lagerung am Saisonende


  Das Wasser im Gerät entfernen,
  bevor das Gerät für einige Stunden
  ausschließlich im Ventilationsmodus
  in Betrieb genommen wird, um das
  Gerät von innen auch tatsächlich zu
  trocknen.  Den Filter reinigen oder auswechseln.  Den Stecker aus der Steckdose
  nehmen und das Kabel, wie gezeigt,
  verstauen.  Im Originalkarton oder einem Schutz
  zur Lagerung aufbewahren.

  Netzkabel
  innen

  ABB. 26

  15 • Page 65

  .FEHLER

  LISTE

  Der Airconditioner läuft nicht


  Das Gerät scheint nicht oft verwendet
  zu werden


  Ist der Airconditioner in die Steckdose gesteckt?
  Gibt es Stromausfall?
  Leuchtet
  die
  Kompressorbetrieb/
  Wasserfüllstandsanzeige?
  Liegt die Raumtemperatur unter der eingestellten
  Temperatur?
  Gibt es direkte Sonneneinstrahlung? (Bitte die
  Gardinen zuziehen.)
  Sind zu viele Türen und Fenster geöffnet?
  Hallen sich zu viele Personen im Raum auf?
  Befindet sich etwas im Raum, das viel Wärme
  produziert?

  Das Gerät scheint nichts zu tun.

  Ist der Filter verschmutzt, verstopft?
  Ist der Lufteinlass oder Auslass blockiert?
  Liegt die Raumtemperatur unter der von Ihnen
  eingestellten Temperatur?

  Zu laut  Ist das Gerät uneben aufgestellt, sodass sie
  Vibrationen erzeugen kann?
  Ist der Boden unter dem Gerät uneben?


  Der Kompressor läuft nicht.  Wenn das so ist, kann es sein, dass der
  Überhitzungsschutz des Kompressors an ist.
  Warten bis die Temperatur gefallen ist.

  ☆ Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzubauen.

  Hiermit erklären wir, dass das Modell aus der Serie EV9062 an eine Stromversorgung mit einer
  Netzimpedanz unter 0,309 Ohm angeschlossen werden muss. In Bezug auf den Anschluss des
  Geräts können vom Stromlieferanten Beschränkungen vorgesehen sein, wenn die tatsächlich
  relevante Netzimpedanz am Anschluss des Nutzers mehr als 0,309 Ohm beträgt.
  Hiermit erklären wir, dass das Modell aus der Serie EV9061 an eine Stromversorgung mit einer
  Netzimpedanz unter 0,466 Ohm angeschlossen werden muss. In Bezug auf den Anschluss des
  Geräts können vom Stromlieferanten Beschränkungen vorgesehen sein, wenn die tatsächlich
  relevante Netzimpedanz am Anschluss des Nutzers mehr als 0,466 Ohm beträgt.

  16 • Page 66

  .GARANTIEBESTIMMUNGEN

  Sie haben eine Garantie von 2 Jahren für technische Defekte nach dem Ankaufsdatum.
  Ausgeschlossen ist die Garantie:


  Bei Gebrauch, der über den normalen Haushaltsgebrauch hinausgeht (das Gerät ist für den
  normalen Haushaltsgebrauch gedacht).  Bei einer gerätefremden Ursache, wie z.B.:
  Schäden durch den Transport oder durch eine falsche Behandlung, wie Dellen, Kratzer,
  abgebrochene Teile.
  Oder infolge eines Installationsfehlers, z.B. falsche Netzspannung.  Bei Störungen durch u.a. unsachgemässen Gebrauch, Staub-/Flusenbildung in/am Gerät,
  Behinderungen der Luftzirkulation, Verstopfungen des Filters (wenn vorhanden), sowie ein
  Bruch im Kunststoff, Gummi, Glas, der anders als beim normalen Gebrauch entstand; die
  diesbezügliche Beurteilung beruht beim Monteur oder Importeur.

  Sie haben eine Garantie von 2 Jahren für technische Defekte nach dem Ankaufsdatum; die
  garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn eine gültige Kaufquittung vorgelegt
  wird.
  Garantierechte an dem Gerät sind nicht übertragbar.
  Wenn Geräte zur Reparatur angeliefert werden, müssen sie sauber sein, da sonst die Reparatur
  verweigert werden kann.

  17


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Edy EDPA1001 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Edy EDPA1001 in the language / languages: English, German, Dutch, French as an attachment in your email.

The manual is 18,93 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info